maandag, december 23, 2013

De Arcturiaanse Groep - Kerstmis is een Viering van de Universele Eenheid - 22.12.2013


De Arcturiaanse Groep
"Kerstmis is een Viering van de Universele Eenheid "
22 December 2013 / Marilyn Rafaelle

Wij komen om jullie allemaal een zeer Gelukkige ervaring toe te wensen in het seizoen van Hanukkah, Kerstmis of wat het ook is dat jullie kiezen om in dit seizoen te vieren. Het draagt een energie van vreugde en het is niet van belang dat sommigen kiezen het iets anders dan Kerstmis te noemen. Het is een seizoen dat feestviering, Liefde en de ervaringen van Eenheid bevordert … de onderliggende energie van Kerstmis.
Kerstmis betekend voor de Christenen de geboorte van Jezus, maar velen die zichzelf Christenen noemen schieten te kort bij het onder de rites, rituelen en feestvieringen van een geboorte van 2000 jaren geleden te kijken, verstrikt rakend in veel ervan zonder wat voor dieper begrip dan ook van de kernwaarheden van de gebeurtenis. De rituelen in en van zichzelf hebben slechts de belangrijkheid of de macht die zij geven, want zij zijn eenvoudig de representaties van de diepere waarheden. Begin na te denken over de diepere betekenissen van dit seizoen want de externe, materiële betekenis van alles is altijd een interpretatie van diens spirituele werkelijkheid.
Geniet van de festiviteiten en probeer om wat voor bezorgdheden dan ook die je vast mag houden los te laten. Sta en observeer met een lichtheid van het hart jezelf toe je aan te sluiten bij wat voor activiteiten dan ook die met jou resoneren. Samen met de moeilijke lessen, zijn jullie bedoeld om vreugde te ervaren en te leren om gelukkig te zijn, en nu is het een perfecte tijd en een goed excuus voor diegenen van jullie die het er moeilijk mee hebben om dit te doen. Want veel te lang werd het spirituele leven vergeleken met saai stoïcisme en lijden, zelfs tot aan het punt te geloven dat zelf toegebrachte pijn iemand meer "heilig" zal maken. Dit is zuivere nonsens dierbaren, weet dat deze onjuiste concepten in jullie wereldbewustzijn ingezaaid werden door diegenen die in de positie waren om profijt te behalen uit het geloof van de mensheid in dergelijke dingen. Vreugde draagt de energie van het Goddelijke.
Jullie zijn hier om te leren, ja, en een groot deel van dat leren is om de energie van vreugde en van Liefde te integreren aldus jezelf toestaand het dan tot uitdrukking te brengen, want je kunt niet dat naar buiten toe uit laten stromen waarvan je geloofd dat je dat niet hebt.

Het vakantie seizoen brengt voor sommigen van jullie verwarring. Jullie voelen de behoefte om vele van jullie traditionele overtuigingen/geloven in vraag te stellen en dit is goed, want het betekend dat je niet langer meer zomaar aanneemt dat het leven alleen op een specifieke manier geleefd kan worden, en dat al het andere behalve die ene manier onjuist is. De wereld is divers en prachtig, het is een wereld gevuld met vele tradities en verschillende manieren van expressie voor jullie om te ervaren. Diegenen die voor altijd vast blijven plakken aan alleen dat wat zij kennen en geloven dat het de enige manier is, zullen nooit van de oneindige diversiteit van de wereld genieten.
Alles in jouw leven dat niet langer meer met jou resoneert, heb er de moed voor om het los te laten. Dit betekend niet dat je het dieper binnenin duwt, loop er eenvoudig van vandaan, of negeer wat voor menselijke voetstappen dan ook die gemaakt moeten worden, want deze zijn frequent karmische situaties die het nodig hebben om voor eens en voor altijd opgelost te worden. Loslaten is GEEN excuus om eenvoudig iets onplezierigs te vermijden dat zichzelf aan jou mag presenteren. Loslaten betekend spiritueel dat je dieper binnenin gaat en langdurig kijkt naar de specifieke kwestie met betrekking tot waarom het niet langer meer met jou resoneert. Onderzoek oprecht jouw geloofsysteem, vraag jezelf; "Wat is het dat ik over deze persoon, deze plaats, gebeurtenis, ervaring enzovoorts geloof," en vraag jezelf dan; "Is dit waar of is dit een concept dat ik nog steeds vasthoudt dat in en van het derde dimensionale geloofsysteem is?" Je zult snel de kwestie beginnen te zien vanuit een nieuw perspectief en dit geeft jou de macht/kracht om het dan los te laten en om tezelfdertijd, onvoorwaardelijke Liefde en Licht naar alle betrokkenen te sturen. Vraag om begeleiding, jouw Gidsen wachten eenvoudigweg op jou om het te vragen. Schrijf alles dat jou dwars zit op en neem de tijd om echt jouw geloofsysteem te onderzoeken. Het kan zeer pijnlijk zijn om iets los te laten waaraan je gewend geraakt bent, zelfs wanneer dat iets dicht en zwaar is en je weet dat het beter voor jou zal zijn als je ervan af bent. Dit geldt voor relaties, tradities, gewoonten, of alles dat oud en geëindigd aanvoelt.
Stel jezelf open voor de werkelijke betekenis van Kerstmis dierbaren, stel jezelf open voor de feestviering, de dankbaarheid, het geluk en de vreugde van het ChristusLicht binnenin elk van jullie harten geboren te laten worden, het niet degraderend naar één gebeurtenis welke lang geleden gebeurde. Laat Kerstmis in ieder moment van iedere dag binnenin jullie plaatsvinden. De geboorte van de Christus vindt plaats in een bescheiden hart (de stal), een hart dat losgelaten heeft en voorbij gegaan is aan het ego en het zelfbelang (dualiteit en afscheiding). Dit is de werkelijke boodschap van Kerstmis. Kijk dieper.  
Wij vieren feest met jullie, dierbaren. Wij vieren samen met jullie de herinnering van de boodschap van Eenheid zoals het gegeven werd aan de wereld door de gebeurtenis van 2000 jaren geleden. Dit was en is Jezus Zijn eeuwige geschenk aan jullie … erken en accepteer dit geschenk door jullie eigen immer verdiepende begrip van Zijn boodschap en begin hen dan te leven zonder oordeel, kritiek of eigengerechtigheid.
Kerstmis is niet alleen voor diegenen die zichzelf Christenen noemen, want het is een viering van de Universele Eenheid, om geïnterpreteerd te worden op immer verdiepende niveaus. Vele zogenoemde atheïsten en agnostici beoefenen de waarheden van Eenheid perfect en vaak meer volledig dan velen die zichzelf "Christenen" noemen. Probeer om geen labels op alles of iedereen te plaatsen, maar concentreer je eenvoudig op jouw eigen reis om de boodschap van Kerstmis te leven. Dit is waarachtige Christelijkheid en de boodschap van Jezus.
Gelukkig Kerstfeest
Wij zijn de Arcturiaanse Groep. 12/22/13 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten