zondag, november 10, 2013

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 7 November 2013


 
Een Uur met een Engel - 7 November 2013
 
Aartsengel Michael
 
"Ik Zie Jou! Ik Houd van Jou! Ik Zal een Verbintenis Aangaan.
 
Geoffrey West: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Ik ben Geoffrey West, en ik val in voor Graham Dewyea deze avond.
Ik nodig jullie uit om de Blauwe Vlam van Waarheid en Vrede/Vreedzaamheid binnen te brengen terwijl wij Michael weer terug verwelkomen. Deze avond, zal Michael meer informatie aanbieden over het regenboog collectief en kijken naar de synchronistische samenkomt van Lichtwerkers en bespreekt ook de manier waarop één missie voor dit levenspad tot actie aangezet wordt.
Hiermee, geef ik de dingen aan jou over, Steve.
Steve Beckow: Heel veel dank, Geoff. En laat mij onze luisteraars er nochtans aan herinneren dat Een Uur met een Engel nu uitgezonden zal worden op de donderdag om 5pm Pacific Time en 8pm PT (= 2:00 uur en 5:00 uur 's nachts Nederlandse/Belgische/Franse enz. tijd) En daarmee, verwelkom ik Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael: En ik verwelkom jullie! Groeten, Ik Ben Michael, Aartsengel van Vrede/Vreedzaamheid, Strijder van Liefde, Brenger van Nieuws, Kameraad, Partner, altijd aanwezige Vriend.
Welkom, mijn geliefden. Wederom welkom naar deze tijd van vereniging in hereniging, want dat is wat jullie waarachtig aan het doen zijn. Jullie herenigen en verenigen niet alleen met elkaar maar ook met jullie zelf, met de heilige goddelijkheid van jullie wezen in de her/erkenning van de heelheid, de volledigheid, de totaliteit van wie jullie zijn en wie jullie altijd geweest zijn.
Jullie hebben vele gezichten, vele levens, zelfs vele maskers die jullie gedragen hebben, en zelfs waar jullie mee doorgaan te dragen tijdens dit leven, want niet alle lagen zijn nochtans volledig verdwenen.
En, tussen haakjes, omdat het ook dat seizoen is, (1) zal ik jullie eraan herinneren dat je soms een masker opzette omdat het een doel diende en omdat het leuk is. En, lieve harten, deze reis van het leven, en deze reis van de liefde, waren bedoeld om plezier te hebben. Het was bedoeld vreugdevol te zijn.
Zijn er momenten van wanordelijkheid? Zijn er momenten van desillusie, teleurstelling, wanhoop geweest? Ja. Maar jullie waren ook, door de illusie van de oude paradigma's, de oude manieren van de derde heen aan het breken. Een deel van de hereniging, en de vereniging, met jullie heilige zelven is de komst van de omhelzing van alle facetten, alle aspecten van jullie heilige wezen.Wij hebben jullie gevraagd, ter voorbereiding van jullie overgang voor de Ascentie, om alle delen in jullie zelf terug te roepen, alles waar wij naar refereren als aspecten van jullie wezen welke jullie uitgestuurd hebben op uiteenlopende missies en doeleinden, vaak, mijn geliefden, in dienstbaarheid aan de Goddelijke Moeder en, natuurlijk, aan mij.
Nochtans terwijl je deze delen van jouw wezen verwelkomt in jouw kern, omhels hen, vier hen, maar erken ook de diverse delen van wie je bent - engelachtig of aartsengelachtig, het is niet van belang; sterrenzaad, sterrenwezen, hybride, mens en Aarde-opzichter, elementaal, deva, fee, man of vrouw of kind. En in deze stukjes, omhels alle gezichten van wie je bent, omdat wij dat ook doen.
Omhels de strijder en de vredebewaarder. Omhels de steen en de bloem. Omhels de hoogste en de laagste delen van jullie frequentie, want jullie zijn alle van deze dingen!
Er zijn tijden wanneer je naar jezelf kijkt en je denkt, in de illusie van jouw archetype, dat, "Dit is wie ik ben," en het wordt één van deze maskers, deze illusies. Welnu, is dit gerelateerd aan jouw zielmissie en doel? Natuurlijk is het dat. Maar beperk jezelf niet tot de definitie, de breedte, de wijdte, de hoogte en de diepte van jouw wezen.
Nu, waarom begin ik onze conversatie deze dag op deze manier, specifiek wanneer wij spreken van de eenheid van het collectief, van de heilige vereniging - met jullie zelf, met het Goddelijke, met elkaar, met heilige partners, met vrienden, met familie, met de gemeenschap?  
Als je niet voorbereid bent, vertrouwd, bekend en feestelijk aangaande alle stukjes van wie je bent, dit prachtige mozaïek, hoe uiten jullie jezelf dan aan elkaar?
Ja, op vele manieren, waar ik over spreek is het het etherisch naakt staan recht voor elkaar en het briljante licht zien dat vanuit elk en iedereen van jullie vandaan straalt! Verberg geen enkel gedeelte, geen enkele splinter van dat licht, van die schittering. Val niet, immer, in oordeel of zeg dat het één of andere stukje van jou ongeliefd of onbeminnelijk is, omdat dat niet van de waarheid is. En als je mijn blauwe vlam naar dit oordeel brengt, zal je zien waar ik over spreek, en zal je de schoonheid zien, de luister van wie jij bent.
Welnu, ik wens terug te keren, slechts voor een moment, naar hoe ik begonnen ben, en dat is het zeggen dat deze reis van het zijn in de vorm bedoeld was om een wandeling in vreugde te zijn. En ik hoor de harten van velen van jullie, en ik hoor jullie gebeden, en ik hoor jullie kreten in het duister van de nacht, als jullie zeggen, "Wel, Heer, dit voelt voor mij niet aan als vreugde. En ik voel me niet geliefd en ondersteund. En het is niet consequent genoeg. En, ja, ik heb momenten van gelukzaligheid gekend, en van extase en van vereniging, maar waarom ken ik dit niet, consequent, constant, zoals de Moeder?"
De vreugde, en jullie weten dit, is binnenin jullie. Het is binnenin die goddelijke vonk vanuit de geboorte van de Moeder. Het is binnenin jullie kern, binnenin jullie hart. Het is onderdeel van wie jullie zijn. En dat is wat wij bedoelen wanneer wij tegen jullie blijven zeggen, herhaaldelijk, totdat wij als een overslaande plaat klinken, om vreugde te vinden. Omdat dat voor velen van jullie het kaartje is, niet alleen voor de Ascentie, maar ook voor de overleving.
Pretenderen wij dat de omstandigheden die jullie omringen altijd gevuld zijn met vreugde, met gelach, met geluk, met tevredenheid? Nee. Natuurlijk niet. Wij zijn niet blind. En wij houden jullie zeer zeker niet voor dwazen. En vanwege sommige van de moeilijkheden, de horden welke jullie je meester maken op de aarde in deze gigantische onderneming, de worstelingen waarmee jullie geconfronteerd worden en de zeges die jullie genieten zijn buiten jullie, maar zij reflecteren en zij maken deel uit van deze innerlijke kern.
En wanneer het buiten donker is, is dat wat ik van jullie vraag, om je naar die kern te keren, die vlam, de vonk van vreugde binnenin en sta het toe om het brandende inferno te worden.
Nee, ik vraag niet eenvoudig aan jullie om ervoor te zorgen en om volledig verantwoordelijk te zijn, alleen, voor jullie zelf. Het ding aangaande vreugde, lieve harten, is dat het hoogst, hoogst besmettelijk is. En wanneer je daar een beroep op doet, wanneer je die gloeiende sintel verzorgd, wanneer je een beroep doet op die gloeiende sintel, doe je een beroep op het volledige Gezelschap van de Hemel, op de Raad van Liefde, op ieder koninkrijk op de planeet en verre daaraan voorbij, op jullie sterren broeders en zusters, op jullie zielfamilie, jullie vrienden, en andere aspecten van jullie zelf.
De reis van vereniging - en dit is een voorloper op Ascentie - de reis van vereniging, net zoals het geschenk van overzichtelijkheid, is een voorloper en noodzakelijk voor deze voorwaartse stuwing, voor deze laatste stuwing, op vele manieren, tenminste in deze fase, dit hoofdstuk van de Aarde, van Gaia en van het plan.
De eerste vereniging met jullie heilige zelf, vastklevend, omhelzend, en, ja, de volledigheid van jullie wezen vierend. Erken het, erin zwelgend, en het toestaand om zelfs verder uit te breiden is de eerste stap.
Deze Raad van Liefde heeft deze term de "regenboog coalitie" gebruikt lang voordat welke politici dan ook het ooit verwoorde, maar het is gedurende eonen in de ware ethers van jullie bewustzijn geweest. Omdat jullie van iedere straal zijn, iedere kleur, iedere streep, iedere erfenis, iedere hybride, en jullie zijn prachtig.
Dus, terwijl de meesten van jullie op een specifieke straal reizen, zelfs binnenin die straal zijn jullie een regenboog. Maar als jullie je bij elkaar aansluiten, in gemeenschap, in onderneming, in creatie, creëren jullie allereerst deze prachtige regenboog van liefde.
Want, wat zijn de stralen? Wat zijn de kleuren? Zij zijn eenvoudig deeltjes van het Goddelijke. Zij zijn eenvoudig deeltjes van liefde, vrij door het universum heen drijvend, voor een tijdje in de vorm verankerd. En wanneer jullie vermengen, wanneer jullie samenkomen in die vastberadenheid en keuze, is het prachtig, boven en beneden.
En wij wensen sterk - en daarom zijn onze wensen ook creaties, weet je - wij wensen sterk voor jullie om te zien en te her/erkennen hoe jullie bezig zijn samen te komen.
Soms kijken jullie naar de wereld en zeggen jullie dat er nog steeds oorlog is, dat er is nog steeds onrechtvaardigheid is, er nog steeds chaos is, er nog steeds armoede en ongelijkheid is. Maar er zijn massa's tegemoetkomingen/vooruitgangen, en deze tegemoetkomingen/vooruitgangen gebeuren binnenin elk van jullie harten. En zij demonstreren dat, in elk van jullie levens.  
Laat mij hier stoppen en zien waar jouw vragen deze conversatie naartoe leiden, want deze conversatie, lieve harten, is voor jullie.
SB: Dank u wel, Heer. Wel, in feite, heeft het de conversatie al opgestart, omdat wat u zegt precies is wat ik wilde waar u over zou spreken.
Het doopsel van energie van de Moeder volgend, heb ik opgemerkt dat steeds meer Lichtwerkers verbindingen aan het maken zijn. En zij maken verbindingen op een tempo welke ongebruikelijk is. En de mensen die deze verbindingen maken zijn zeer goed overeenkomend om de verbindingen te maken, zogezegd.
Maakt dit alles deel uit van het Goddelijke Plan van de Moeder? En zo ja, kunt u ons meer vertellen over waar dit deel van het plan op toeziet en wat diens doelstellingen zijn en waar het naartoe zal leiden?
Aartsengel Michael: Om dit een doopsel van overzichtelijkheid te noemen is zeer spitsvondig. Het is een term welke wij van jou zullen inpikken! [lacht]
SB: Met alle plezier kunt u dat doen Heer. Ik dacht dat ik het van u had! [lacht]
Aartsengel Michael:: Ik ben je aan het plagen, lief hart.
Jij bent degene die zo vaak tegen mij zal zeggen, "Oh, ik ben er niet zeker van dat ik aan het channelen ben." En dus ben ik je aan het plagen.
SB: Dank u wel.
Aartsengel Michael:: Ja, want deze fase, denk eraan als een massief plan, is natuurlijk een onderneming, zoals een shuttle naar Mars. Er zijn uiteenlopende stukjes die er behoefte aan hebben om op hun plaats gelegd te worden. Het geschenk van overzichtelijkheid van de Moeder, is een doorgaand geschenk omdat het niet gestopt is.
Het is alsof jullie de volledige penetratie ontvangen hebben, maar zij handhaaft het zodat het niet verminderd. Aldus zeer vaak, wanneer jullie ontvangen, bijvoorbeeld, een afstemming van energie, wat jullie dan opmerken of waar jullie bezorgd over zijn is dat na een klein poosje het lijkt af te nemen. Deze overzichtelijkheid zal niet verminderen. Als wat dan ook, zullen jullie opmerken dat het groeit en groeit en groeit.
En het heeft jullie de overzichtelijkheid gegeven meer volledig te weten wie jullie zijn. Maar wat het ook gedaan heeft is dat het jullie de overzichtelijkheid gegeven heeft, de visie/het visioen - hoewel jullie niet noodzakelijkerwijs jullie derde, vierde en vijfde oog volledig open hoeven te hebben, jullie hebben de capaciteit ( jullie zijn er bij tijden niet zeker van hoe) - om elkaar te her/erkennen, en meer belangrijk om elkaar in de waarheid van wie jullie werkelijk zijn te zien.
En ja, dit gebeurd op een ongeëvenaard tempo, en het gebeurd in termen van de vereniging van vriendschappen, van groepen, van wat jullie zouden willen noemen partnerschappen of heilige verenigingen. Zelfs familieleden beginnen elkaar te her/erkennen. Nochtans beseffen vreemdelingen zich dwars door de landen, dwars over de continenten, "Ik moet aan het werk zijn. Ik moet praten. Ik moet spelen. Ik moet in een vorm van relatie met die persoon zijn, of met die groep van mensen.
Dit gaat alleen maar intensiveren, omdat jullie bereid zijn om daar etherisch naakt te staan en om gezien te worden. Omdat de Aarde en vele van de illusies van jullie wereld - en ik gebruik wereld, niet planeet - werden waargenomen als aldus gevaarlijk, en velen van jullie met een goed gezond verstand bleven verborgen.
De tijd van het je verschuilen is voorbij. Wanneer wij tegen jullie gesproken hebben, oh, gedurende diverse jaren nu, en zeer zeker onlangs, hebben wij niet alleen het belang van de gereedheid benadrukt maar ook de noodzaak om nu naar voren te treden.
En dat is wat jullie aan het doen zijn. Jullie treden naar voren in het licht, in de dageraad van een nieuwe tijd, een nieuw rijk, een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe dimensie. En terwijl jullie naar voren treden zien jullie elkaar. En jullie zien elkaar duidelijker dan dat jullie ooit eerder deden! En jullie zeggen, "Daar ben je!" En jullie zeggen niet alleen, "Daar ben je," jullie zeggen, "Daar ben je! Ik hou van je."
Jullie hebben er geen idee van hoelang wij hierop gewacht hebben. Nee, wij weten dat dit geen platform voor ons is om het geduld van de Moeder of dat van ons te bespreken, maar jullie zijn niet alleen in de wetenschap dat dit het moment is waarop jullie en wij en jullie sterrenbroeders gewacht hebben, gewacht hebben op jullie om ongegeneerd tegen elkaar te zeggen, "Ik zie jou en ik hou van jou."
Het is zo eenvoudig, en toch is het wat aldus droevig en wanhopig miste voor Gaia in het menselijke collectief. Jullie hebben dit geloof gehad dat vriendschappen of partnerschappen komen en gaan, dat liefde komt en gaat. En dat is foutief. Het is waarlijk onjuist.
Welnu, hoe je relateert jegens die liefde en de vorm dat het aanneemt is altijd een keuze. Altijd een keuze. En wat er zich voordoet, wederom met deze snelheid, is de keuze om naar voren te treden en te zeggen, "Ik zal een verbintenis aangaan," en om te kiezen om een verbintenis aan te gaan met diegenen die dezelfde beslissing genomen hebben en wiens frequentie van een aard is - niet identiek; niemand van jullie is identiek - maar van een frequentie welke harmonieus is en dat punt van wisselwerking toestaat, van samenhang en van vereniging.
Jullie zijn het, de mensheid, het collectief, dit regenboog collectief, dat zegt, "Ik zal mijn hart openen en zien wat er gebeurd. Ik ga dit doen. Ik ga mijn valse be/veroordelingen aangaande wat er in het verleden gebeurd is weggooien, de valse geschiedenis, en ik ga creëren, met overzichtelijkheid en een gevoel van doel, gebaseerd op de wetenschap van wie ik ben, ik ga nieuwe relaties creëren, nieuwe partnerschappen, nieuwe vriendschappen, en ik ga me aansluiten en gewaarworden en zijn met mijn zielfamilie."
En we gaan spelen, we gaan lachen, we gaan werken, we gaan huilen, en we blijven verder gaan en creëren Nova Aarde.
Deze beslissing, deze invoering van overzichtelijkheid resulteert in de voorwaartse stuwing en de beslissing stroomt over in/naar ieder rijk van waar jullie aan denken als de paradigma's die jullie wensen te verschuiven - de politiek (en ik zeg dat in een zeer brede, generieke betekenis), financiën, gelijkheid, de creatie van nieuwe waarden, van wat waarlijk wel of niet waardevol is, van maatschappelijke structuren, van gerechtigheid.
Waar de mensen aan gedacht hebben als het menselijke collectief die een grote hoeveelheid van energie besteed heeft aan het creëren van deze valse rasters, deze waarborgen die geen waarde bezitten, zeggen jullie nu, tegen elkaar en in groeiende aantallen, "Nou, dit werkt niet voor mij. Daarom neem ik er niet aan deel. Ik ondersteun het niet."
En je denkt - en ik benadruk denkt, soms voelt - maar jullie zeggen, "Wel, wat voor een verschil maakt een kleine groep nu?" en ik vertel jullie, dat jullie aantallen en onze aantallen talloos zijn. En als jullie een ruimteshuttle naar Mars plannen, telt iedere moer en iedere bout. En je kunt niet één ontbrekende schroef hebben. Dus, terwijl jullie jezelf uit het oude verwijderen en jullie jezelf in het nieuwe plaatsen, trekken jullie letterlijk jullie ondersteuning terug dat deze instituten, welke jullie geknecht hielden, overeind hield.  
Dus, ja, dit regenboog collectief, jullie vinden elkaar met de snelheid van het licht en de snelheid van liefde.
SB: Wel, weet u, ik wil me echt op het aspect van spirituele partnerschap hiervan concentreren, maar als ik een commentaar kan maken over het Lichtwerkers aspect hiervan, "I Am champing at the Bit to be up and going" zeer vrij vertaald - ik sta te popelen om aan de slag te gaan. Geef ons de gereedschappen, en we zullen het werk afmaken.
Aartsengel Michael: Ik hoor wat je vraagt, Ik erken het. Ik ben het ermee eens. Maar laat ons zeer duidelijk zijn. Denk niet dat alle gereedschappen die wij jullie geven niet concreet/tastbaar zijn, of dat zij concreet/tastbaar zijn. Bijvoorbeeld, dit geschenk van overzichtelijkheid van de Moeder is één van de meest belangrijke gereedschappen die jullie ooit zullen hebben. Zonder het, gaan jullie niet in het duister te werk, maar zeker in een schaduwrijke grot.
En jullie zien dat in de heilige verenigingen die er gevormd worden, die de mensen samenbrengen in partnerschappen die niet alleen de harten samenvoegen, de geesten/gedachten aanvullen, de emotionele gebieden, maar elkaar ook snijden op missie en doelstelling - nogmaals, niet volledig, niet totaal, maar de manier waarop jullie het bedoelden toen jullie je deel van het plan ontwierpen in combinatie met ons, in combinatie met jullie zelf, met elkaar.
Dus de gereedschappen worden aan jullie gegeven. Nu, ik weet dat jullie zeggen, "Welnu, meer, sneller."
SB: Ja. Ja! [lacht]
Aartsengel Michael: En zoals mijn zuster, Gabrielle, die veel onstuimiger is dan ik dat ben, het volledig met jou eens zou zijn! Maar er is een timing, en het is geen timing om jullie te overschrijven, maar om jullie aan te vullen en om deze verschuivingen van het hart en het hart bewustzijn toe te staan - ja, zoals Linda zou zeggen, "De Nieuwe Jij" - tevoorschijn te komen. En dat gebeurt zeer snel. Maar wij willen niet wat jullie zouden noemen om ooit weer gereedschappen in de verkeerde handen geplaatst te zien worden. Dus de overzichtelijkheid van diegenen die met mij de opdracht leiden hebben er behoefte aan om 20/20 te zijn.  
SB: Oké. Wel, dat begrijp ik, en ik geef me over, maar ik popel om aan de slag te gaan. (I am Champing at the bit - knabbelen/kauwen op het bit (van paarden)) of ook - "Ik ben zeer ongeduldig".
Aartsengel Michael: Ik wil jouw overgave niet, of jouw witte vlag, lief hart. Ik wil dat jij bijt op het bit.
SB: Oké.
Aartsengel Michael:: Ik wil dat elk van jullie zegt, "Prima, Heer. Vertel me wat te doen." En dan vraag ik aan jou om te gaan zitten en naar jezelf te luisteren. Want wij fluisteren, in jullie harten, in jullie oren. Wij vragen niet van jullie om te vertragen of te stoppen. Wat dan ook, wij vragen jullie om te versnellen.
SB: En groot te dromen.
Aartsengel Michael:: Ja. Zelfs groter dan jij dat doet.
SB: Prima. Wel, daar ben ik helemaal voor.
Laten we terugkeren naar de heilige partnerschappen, Heer, als dat oké met u zou zijn.
Vele mensen beginnen hen of willen hen. En deze nemen niet de gewoonlijke vorm aan welke zij maanden geleden aangenomen zouden hebben, maar reflecteren het feit dat mensen missies en andere behoeften hebben dan dat zij dat jaren geleden hadden.
Kunt u enig licht laten schijnen op de nieuwe vorm van heilige partnerschappen, en ons enige inzichten geven over hoe - wel, u hebt dat al gedaan; dat erken is; maar enige inzichten meer waar u om geeft - over hoe zij bestuurd moeten worden als zij succesvol zullen zijn in deze nieuwe condities?
Aartsengel Michael: Ja, omdat de condities, de omgeving, de situaties veranderd zijn. Nu, er zijn zeer weinig van jullie - en ik bedoel wel zeker dat, zeer weinig van jullie, zelfs diegenen van jullie die zeer vurig jullie wens in het verleden verklaard hebben, in het oude rijk, om alleen te zijn - er zijn zeer weinig van jullie die waarlijk, in de nieuwe energie, wensen om alleen verder te gaan. En ik bedoel dat wel zeker in termen van het hebben van een heilige partner.
En ja, de energie waarmee de heilige partnerschappen bezield worden is dramatisch anders - en ik bedoel geen drama in de negatieve betekenis; ik bedoel het in de meest verheffende opera die jullie je voor kunnen stellen; zij zijn zeer anders.
Te vaak werden relaties voorheen gebaseerd op een vorm van behoefte of controle. En ik zeg dat niet op een negatieve manier. Het is eenvoudig waar vele relaties waren. Ik bedoel niet alle. Maar zelfs diegenen die voor 50 jaren samen zijn geweest worden gewaar dat hun relatie een wending aan het nemen is.
Zoals jullie ontdekt hebben, terwijl jullie gevuld werden met de hogere frequenties, met de eindeloze downloads, is het geen kwestie van een download hier, een download daar, een frequentie aanpassing en afstemming. Jullie werden jarenlang 24/7 gepenetreerd, en het is alleen maar aan het toenemen. Het gaat alleen maar verder met toenemen. Het geschenk van overzichtelijkheid is er één van vele. Dus ja, maak je gereed.
SB: Dat is verbijsterend.
Aartsengel Michael:: Maar wat het doet, is dat jullie herkennen dat er een hartsverlangen is die jullie voorheen mogelijk zelfs niet herkend zouden hebben, omdat jullie deze stukjes van jezelf verborgen hielden, die jullie toestaan om naar de voorgrond te komen en kan ik romantisch zijn door te zeggen, er verliefd op te worden? Er is niets boven of beneden dat meer wonderbaarlijk is, meer vreugdevol dan de uitbreiding van liefde. En hoe dit gebeurd is in de erkenning van heilige partners.
In soms zeer ongebruikelijke omstandigheden - en zij gaan zelfs meer ongebruikelijk worden als jullie sterren broeders en zusters tevoorschijn komen, want jullie hebben de waarheid van jullie multidimensionale, hybride zelf toegestaan naar voren te komen - zie jullie missie en doel en jullie begrijpen dat niet alleen kan het niet in isolatie volbracht worden, jullie zien ook dat het niet gewenst is. Het gaat terug naar die uitdrukking van vreugde, naar die ervaring van vreugde, naar die hunkering voor vreugde.
Dus daar is deze overzichtelijkheid over het willen creëren en co-creëren, allereerst, vereniging met elkaar. En dus, is één van de eerste delen van deze nieuwe vormen, zullen wij zeggen, van vereniging samenkomend en dat het begrijpt via dat naakt etherisch staan de punten van samenhang waarop jullie samenkomen. Waar passen jullie bij elkaar?
Waar verenigen jullie in eenheid vormende strijdkrachten om iets te bereiken, tasbaar of ontastbaar? Waar handelen jullie als een ondersteuningsmechanisme, en het leidende mechanisme, om iets te bereiken? Hoe komen jullie samen waar twee altijd veel sterker geweest zijn dan twee? Zelfs met jullie te beginnen zijn vier, en dan meer. (2)
Dus het is meer missie-aangestuurd dan eenvoudig een ideevorming van waar partnerschap of een huwelijk over gaat. Dit denkbeeld - het is een menselijk denkbeeld, en wij zouden een grote hoeveelheid aan tijd kunnen spreken over hoe de machtstructuren van vereniging en het huwelijk zich ontwikkeld hebben en verschoven - maar deze verenigingen vereisen geen vastgestelde vorm. En dat is nieuw, het is origineel. Het is hoe het is aan deze zijde. Het is hoe het was in het allereerste begin.
Maar er is een beslissing tussen de twee zielen over die vorm, afhankelijk van waar je aan werkt, wat je bereikt, wat je droomt, wat je creëert, hoe je speelt. En dan volgt de vorm de creatie en het verlangen, in plaats van de vorm vast te stellen en dan ervoor te zorgen dat alles in de vorm past. Dat is hoe jullie eindigden met instituten die niet werkten. Dus jullie herhalen die fout niet. Jullie zijn gegroeid.
En de vorm die deze partnerschappen aan zullen nemen, of aan kunnen nemen, door keuze, zal verschuiven en morfen, nogmaals, wat afhankelijk is van wat jullie dromen, wat jullie verlangen.
Maar de sleutel hiervoor is vrijheid, complete bevrijding, en de erkenning, niet in lippendienst, maar op het diepste zielniveau, van de vrijheid van de persoon en dat jij je verbindt met de heiligheid - ja, de heiligheid! - van hun pad, van hun keuzes, van hun verlangens, van hun beslissingen. Dus er is geen duwen en trekken. Het is de eb en vloed. Het is de oneindigheid. Het is het getijde.
Kijk naar het ritme dat Gaia voor jullie neergelegd heeft. Zij is in vereniging - nee, geen heilige partnerschap, maar zeer zeker in vereniging - met haar koninkrijken, en er is een ritme. En in vele delen van de wereld zijn er seizoenen, en er is deze eb en vloed, afhankelijk van wiens tijd het is om tot bloei te komen, te veranderen, te sterven, te vertrekken.
Dus, de kern van de nieuwe heilige verenigde energie - en ik bepleit met jullie, omdat dit een heilig begin voor jullie allemaal is, of je nu wel of niet denkt dat je in heilige vereniging bent - dit is de nieuwe weg/manier. Het is vrijheid en bevrijding, en het is liefde. En het is de vrijheid om tegen elkaar te zeggen, "Is dit liefde? Zijn deze woorden liefde?"
"Zijn deze acties liefde? Zijn deze gevoelens liefde? Zijn zij de demonstratie van zuiverheid en overzichtelijkheid? Verheffen zij mij, zelfs als ik naar iets kijk dat ik misschien vermeden of ontlopen heb.
Dit is een reflectie. Het is de verankering - jullie hebben die uitdrukking, "Hemel op Aarde"? - het is de verankering van hoe vereniging werkt, zeker aan onze zijde, maar zeker in de hogere dimensies en in de meer geëvolueerde beschavingen.
Wij hebben vaak gesproken, en zeker heeft dit kanaal regelmatig gesproken, over ervaringen met jullie sterren broeders en zusters en hoe relaties en familie en vrijheid van relaties eruit zien bij jullie sterren broeders en zusters. En soms denk je eraan, of je denkt erover na, in termen van opoffering. Maar op die manier wordt er niet naar gekeken.
Dus, bijvoorbeeld, hebben wij gesproken over het hebben van vele, vele sterrenwezens op de planeet - geen sterrenzaden, sterrenwezens, jullie sterrenvrienden, jullie familie, op de aarde in dit moment die zich op de volgende stap voorbereiden. En dat heeft de afscheiding van heilige partnerschappen of verenigingen omvat. Maar nooit is er een woord of gezegde, "Je kunt dat niet doen. Je kunt mij niet verlaten. Ik zal zo eenzaam zijn. Wat moet ik doen?"
Nee. Omdat daar het weten is dat zelfs in die scheiding, om de missie te doen, de telepathische en de hartverbinding niet op z'n minst vervaagd. Als wat dan ook, versterkt het, omdat dat is waar gebruik van gemaakt wordt. En het verdraagt, en het is solide en het is koesterend/voedend. En er is een weten dat niets, niets, tussenbeide kan komen met die liefde, met die zielverplichting die gemaakt werd om samen te komen in deze missie en doelstelling..
Nu, voorheen, begrepen de meeste menselijke wezens dat niet. Er waren uitzonderingen in termen van een religieuze missie, maar het enige andere echte voorbeeld was verwant en gerelateerd aan oorlog - "Wel, je moet de oorlog ingaan, en ik zal doorgaan met van je te houden." Maar dat op zichzelf is een dwaling.
Dus, jullie leren hoe jullie energiegebieden naar elkaar uit te breiden, in de ethers te dansen en hoe samen op de Aarde te tapdansen, fysiek, mentaal, spiritueel, emotioneel, niet altijd als spiegels of tweelingen, maar als punten van samenhang op jullie wederzijdse raster dat jullie delen.
En jullie leren, en jullie beginnen te leren over hoe hiermee te spelen, zodat jullie langs dat raster kunnen glijden en iemand anders diens heilige ruimte binnengaan, jouw heilige partner diens ruimte. En tegelijkertijd kan jij hen toestaan om in/naar dat van jou te glijden.
Jullie versmelten op een zeer nieuwe en andere manier, omdat het angst element verdwenen is. En dan pakken jullie elkanders handen en harten en reizen jullie door het universum heen, jullie multi-localiseren naar wat voor planeet of dimensie dan ook die jullie willen verkennen. Jullie spelen. Omdat dat jullie creatie en jullie creativiteit voed. Jullie plaatsen geen parameters rondom wat er mogelijk is met jullie heilige vereniging. En er is een bereidheid, een vastberadenheid, een aansturing om het allemaal te verkennen.
Het is wat de Moeder in gedachten had - gedachten! - toen zij deze verhuizing creëerde, deze aantrekking van de ene naar de andere. Het is een geschenk, en het is prachtig. Dus, weersta het niet, mijn vrienden. Sta deze prachtige dans toe om te beginnen.
SB: Wel, u ontneemt me de adem, Heer, echt. Hoe brengt het Gezelschap van de Hemel mensen bij elkaar? Met andere woorden, zouden mensen moet zoeken? Zouden zij naar ontmoetingsplaatsen moeten gaan? Of gaat dit alles gebeuren op een langzame en  - wel, niet noodzakelijkerwijs langzaam, maar - geleidelijke ontvouwing?
Aartsengel Michael: Nee, het is niet geleidelijk. Ieder persoon heeft de keuze van hun timing. Maar wat wij aan jullie vragen om te doen is om naar jullie harten te luisteren. En als jouw hart hunkert, ja, dan coördineren wij het! Het is een geschenk van de Moeder. Het is het geschenk van de heilige vereniging.
Eerst, de vereniging met jezelf, de vereniging met het Goddelijke, en de vereniging met jouw partner. Voor sommigen van jullie, vanwege jullie persoonlijkheid - wij wensen niet om de verrukkelijke persoonlijkheden te vernietigen! - dus, voor sommigen van jullie is het op ontmoetingsplaatsen, of ontmoetingsgelegenheden. Maar wanneer je de drang voelt om te gaan en iets te doen, dan doe het! Zeg niet, "Wel, dat is belachelijk. Ik heb dit een miljoen keren eerder gedaan en er is nooit iets gebeurd!" Of zeg niet, "Ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Ik begin er nu niet mee."
Nee! Luister naar jouw hart. Je wordt goddelijk gegidst en geïnspireerd. Je hebt ons om de gereedschappen gevraagd. Wel, dit is één van hen.
Nu, er zullen velen zijn, waar jullie aan zouden willen denken als eenvoudige synchronisaties en ontmoetingen. Voor diegenen van jullie die bewust en hier open voor staan, is dat het hoe het zich voordoet. En het doet zich ieder enkel moment voor, over de gehele planeet heen. Omdat jullie gezegd hebben, "Ja" tegen liefde.
Vele keren hebben jullie tegen mij gezegd, "Michael, hoe krijgen we 6,7 miljard mensen geascendeerd?"en ik zeg tegen jullie, door liefde, door vrijheid, en door het verlangen om samen te reizen. Dus, ja. Vermijd elkaar niet. Engageer zoals het jou schikt, en alsjeblieft, jouw gidsen, jouw beschermengelen werken eraan om jou en jouw geliefde bij elkaar te brengen. Ja, jouw geliefde!
Jullie hebben allemaal keuzes, maar sommigen zijn meer perfect dan anderen, en dit is de tijd van volmaaktheid en vrijheid.
SB: Dank u wel, Heer.
Aartsengel Michael: Ga met mijn liefde. Vaarwel.
SB: Vaarwel.
[einde] 

Voetnoten
(1) Halloween.
(2) Moeder, Vader en Tweeling Vlammen. 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten