maandag, oktober 28, 2013

Hemelse Zegeningen: Sanat Kumara - Deel 9: De Universele Wet van Onmiddellijke Transmissie - 15 Oktober 2013


 
Hemelse Zegeningen - 15 Oktober 2013
Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Onmiddellijke Transmissie

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid" en ikzelf Suzanne Maresca.
Sanat Kumara zal zich vandaag bij ons aansluiten om de Universele Wet van Onmiddellijke Transmissie te bespreken. De Raad van Liefde vertelt ons dat deze weg onmiddellijke transformatie creëert. Ik weet dat velen van ons zich meer dan gereed voelen om onze huidige werkelijkheid te transformeren.
Op dit punt denk ik dat wij op het terrein van dingen aankomen welke ik mogelijk nog nooit overwogen heb; andere luisteraars/lezers kunnen zich zeker hetzelfde voelen. Maar ik kijk ernaar uit, zoals altijd, om te horen wat hij te zeggen heeft. Goedemorgen Linda.
Linda Dillon: Goedemorgen, Suzi. Ja, we komen aan in dit onbekende terrein. En ik denk dat het alleen maar groter en groter gaat worden als we de rest van deze serie doen, te maken hebbende met Dispensatie en de Wet van Eliminatie, van Voltooiing. Dus het gaat interessant worden.
En natuurlijk werkt dit allemaal met de Universele Wetten, en de Raad en specifiek Sanat Kumara - die de Opzichter van de Universele Wet is - leren ons hoe de dingen werken. En zo vaak stellen wij die vraag, weet je - soms stil en devoot en soms schreeuwend naar de Hemel, zoals, "Zouden jullie ons alsjeblieft kunnen vertellen hoe dit werkt?" Omdat wij zo vaak aan iets werken of we denken dat we alle stappen doen, of we doen het correct en met de juiste intentie en actie, enzovoorts, en het komt niet tot een stolling (manifestatie).
En dat kan frustrerend zijn. Dus wanneer de Raad met ons door dit proces heen loopt, beginnend met de allereerste Wet van het Doel en de Wet van Intentie, laten zij ons echt het hoe zien, als een pakket, dat wij niet alleen onze levens kunnen betreden en gemakkelijker kunnen maken maar ook echt naar voren kunnen brengen wat wij wensen om te creëren.

En deze specifieke Wet, Onmiddellijke Transformatie, is echt een grote. Omdat het een wet van zeer snelle transformatie is. Het is net zo gemakkelijk alsook ingewikkeld als het omdraaien van een lichtknopje of het omdraaien van de autosleutel. Nu hebben we zelfs geen autosleutels. Je weet dat de nieuwe auto's - je drukt een knop in en de auto start. Maar natuurlijk achter dat indrukken van die knop en dat de auto start is daar dit gehele mechanische elektrische systeem.
Dus dat maakt deel uit van ons begrip. En wij moeten op de juiste plaats zijn en we moeten uitermate duidelijk zijn over wat het is waar wij om vragen. En wat het is dat wij voortbrengen.
Toen ik vandaag mijn meditatie deed om me gereed te maken, herinnerde Sanat Kumara mij eraan, verzekerde mij feitelijk, want we hebben te maken met grote zaken - en het gaat alleen maar groter worden. Maar dat op sommige manieren, terwijl wij door dit proces heengaan, hoewel wij in onze meesterschap zijn, hebben wij tot de één of andere mate nog steeds onze trainingswielen aan. En dus stelde hij me gerust en stelde ons allemaal gerust denk ik, en hij doet dat waarschijnlijk sowieso, maar dat zij een oogje op ons zullen blijven houden. Zodat wij geen fouten zullen maken die onomkeerbaar zijn, laat ons het op die manier uitdrukken.
SM: We zitten in een trainingsperiode en voor mij voelt het aan alsof wij in zulke grote concepten komen, waar wij ons voorheen helemaal niet bewust van waren. Het kan nu aanvoelen dat dit het leren van magie is en het doen van dingen waarvan we dachten dat het onmogelijk was. De Wet van Transmutatie is ongelooflijk voor mij, dat wij feitelijk zoiets kunnen doen met onze intentie, verbeelding en met het vragen van hulp … en feitelijk onmiddellijk een fysieke manifestatie hebben welke tevoorschijn komt vanuit dat verzoek.
LD: Onmiddellijk. En het is grappig. Gedurende de afgelopen week, terwijl wij ook gewerkt hebben met het geschenk van de Moeder van overzichtelijkheid, heb ik van een aantal mensen gehoord, die echt aan het werken waren met die Wet van Transmutatie, hoe rap en hoe duidelijk het werkt. Dus, één van de dingen die ik me vandaag afvroeg - omdat gisteren de Moeder kwam en met ons sprak over onze uitgebreide bekwaamheid om lief te hebben en om liefde te zijn - dus toen keek ik naar deze Wet van Onmiddellijke Transmutatie of Transformatie en ik dacht, "Wel, hoe gaat dat onze bekwaamheid beïnvloeden en uitbreiden om aan deze Wet deel te nemen of het te gebruiken.
Maar ook gewoon door het Universum heen, hoe gaan deze twee dingen werken. Dus, het zal interessant voor ons zijn om daarover te leren. Eén van de dingen die we doen, wanneer we met deze Wet werken, is dat wij echt ons zielontwerp naar boven trekken. En ik wilde me ervan verzekeren dat iedereen die luistert dat concept begrijpt van wat ons zielontwerp is.
En één van de manieren die de Raad gedurende de jaren aan mij uitgelegd heeft, is dat een ieder van ons dit unieke patroon heeft, en de analogie en het beeld dat zij consequent gebruikt hebben is de sneeuwvlok. En wij weten dat iedere individuele sneeuwvlok uniek is en een volledig individueel uniek ontwerp heeft.
En een ieder van ons gebruikt ons zielpatroon, en op dit moment is het thema met de Nieuwe Jij, dat wij de her-patroners zijn van, of de herstellers van het menselijke tapijtwerk. Dus het is niet dat wij zozeer ons patroon veranderen als wij ons ervan verzekeren dat de tranen en scheuren en de rafelige delen opnieuw genaaid en hersteld worden.
Maar het is belangrijk dat een ieder van ons bij het werken met deze Wet, feitelijk met het werken met onszelf en onze reis, echt begrijpt dat een ieder van ons dit unieke zielontwerp heeft, en ons zielontwerp zeer permanent en zeer volledig op z'n minst een twaalftal jaren geleden in ons verankerd werd. Dus het is niet iets dat je hoeft te zoeken en er over na moet denken van, "Wel ik moet eerst mijn zielontwerp verankeren". Het is er al en er wordt al voor gezorgd.
SM: Het is niet zo ongeveer, waar als een idee van wat wij voor onze lichamen wensen in ons hoofd en in onze verbeelding komt, dat het al ergens bestaat?
LD: Dat is het precies. En het bestaat niet alleen in de… - als we teruggaan met te denken over de Wet van Binnen en Buiten - bestaat het niet alleen binnenin ons in ons zielontwerp, het bestaat ook daarbuiten in het Universum en misschien met onze uitgebreide zelf, met onze onbekende. Aldus dat het er al is.
Je hebt absoluut gelijk. En de meesten van ons hebben ons zielontwerp niet volledig verkend, omdat het gigantisch is. En tezelfdertijd, is het aldus gecompliceerd; je weet dat het als een sneeuwvlok is. Het is prachtig maar het heeft zoveel kleine facetten. Wij denken aan deze kristallen, de waterkristallen waar je naar kijkt in Dr. Emoto's taal van de waterkunst, en hoe een ieder aldus prachtig en aldus verschillend is. En dat is hoe onze zielpatronen eruit zien, onze zielontwerpen eruit zien.
SM: Ik heb ook in de meditatie mijn eigen Lichtlichaam gezien, het zag er bijna uit als de caleidoscoop dingen met de edelstenen binnenin die je kunt draaien en er binnenin dingen rond ziet bewegen.
LD: Dat is een fantastisch voorbeeld. En ik denk dat ik ook één van de manieren ken, weet je, soms wordt je wakker - specifiek op een zomerochtend - en daar is al deze dauw en je ziet één van deze fantastische spinnenwebben en er zijn nooit twee hetzelfde. En zij zijn er nog maar pas, en je denkt hoe is dat gedurende de nacht gebeurd en zij zijn zo prachtig en zo fijntjes. De draden, de weefsels zijn zo fijn. En aldus uniek.
SM: Iedere combinatie. Ik houd van spinnen.
LD: Ik ook. Spinnen creëerden het alfabet - Spinnen vrouwen; en zij brengen het alfabet voort en creëren, creëren, creëren. Wij hebben heel veel lessen van spinnen te leren, En jij had onlangs een echte ervaring nietwaar?
SM: Ja, mijn spinnenbeet. Het is bijna verdwenen nu. Dank je wel, spin.
LD: Dus wanneer je werkt met, wel met alle Universele Wetten, maar specifiek met deze Wet van Onmiddellijke Transformatie, kijk je echt naar en trek je omhoog en werk je met jouw zielontwerp. En je mag naar een deel van jouw zielontwerp kijken waar je voorheen nog niet eens naar gekeken hebt. En wanneer wij spreken over het zielontwerp, bedoelen wij niet alleen maar onze fysicaliteit. Wij bedoelen onze mentale, emotionele, causale, astrale -  al onze lichamen, al onze gevoelens, onze gehele spirit zit in dit ontwerp.
SM: Dus laat mij jou dit vragen. Deze specifieke Wet gaat merendeels over persoonlijk werk, is dat juist?
LD: Ja. Goed punt, Suzi. Het gaat over persoonlijk werk en het gaat over fysieke, persoonlijk werk en het gaat over het activeren van ons DNA, bepaalde aspecten van ons DNA aanzetten. Zodra als je begon te werken met de dertiende octaaf, waren jouw dertien strengen van DNA al geactiveerd. Dus, niet alleen is jouw zielontwerp prachtig verankerd, jouw dertien strengen DNA zijn ook goed onderweg. En zij zijn hierin gekweekt, je weet dat jouw twaalf strengen DNA verenigd zijn in de dertiende. Dus het is als een bundel. En dat komt naar boven. De manier dat je daaraan kunt denken is omhoog via de centrale kolom van jouw ruggenwervel en dat het veel groter is dan jouw ruggenwervel maar het bestaan verwezenlijkt.
SM: Deze Universele Wetten helpen ons te zien en te weten hoe buitengewone menselijke wezens te worden, en ik ben nochtans zo opgetogen om hier deel van uit te maken.
LD: Ik ook. En weet je, iedere keer dat we dit doen, ik bedoel, en ik heb hier een poosje mee gewerkt, maar ik leer zoveel dat hiervan een uitbreiding is. En dus brengen zij ons hierin voort - stap na stap na stap.
SM: Zo, zullen we beginnen?
LD: De reden dat ik een paar minuten doorbracht met te praten over ons zielontwerp is dat wij in onze meditatie ernaar gaan kijken.
  (Meditatie is niet opgenomen in de transcriptie)
Sanat Kumara: Groeten, Ik ben Sanat Kumara, en ja gefeliciteerd terwijl jullie voorwaarts gaan met deze Wet van Onmiddellijke Transmissie en Transformatie en de activering door bewuste keuze van wat je kiest om te ervaren en wat je kiest op deze reis van het Licht en de Liefde en transformatie niet alleen voor je heilige zelf naar voren te brengen, omdat lief hart het rimpeleffect, het domino effect voor de gehele planeet is en verre daaraan voorbij.
Een ieder van jullie, ongeacht hoe beseffend bewust en wakker je ook bent, heeft verlangens met betrekking tot de uitbreiding van jullie heilige zelf. En er is een volledige lijst, de her/erkenning van jullie interdimensionale zelf, de activering van jullie Ascentie vlag, de activering van volmaakte gezondheid, de activering van balans in alle rijken - mentaal en emotioneel, spiritueel, fysiek, deze allemaal mijn Geliefden zijn aan jullie vingertoppen.
En ik kom deze dag niet specifiek om te onderwijzen, misschien om te begeleiden, maar specifiek om eenvoudig te zeggen dat jullie gereed zijn. Jullie zijn gedurende enige tijd al gereed geweest. Maar wij brengen hier opnieuw een bezoek aan en brengen het naar jullie bewuste aandacht op dit moment omdat jullie weten dat jullie gereed zijn. Jullie stellen jullie capaciteit en bekwaamheid om te creëren en om te creëren in overeenstemming met het Goddelijke Plan en met de Universele Wet niet langer meer in vraag.
Wij zouden deze conversatie niet hebben, omdat dat is wat het is, als jullie niet gereed waren om je volledig te verbinden en voldoende overtuigd te zijn in jullie eigen onderscheidingsvermogen dat jullie gereed en capabel zijn om dit samen met ons allemaal te doen.
Er zijn vele activeringen die gestuurd en gegeven en aan jullie geschonken worden, specifiek rechtstreeks vanuit het hart van de Moeder in deze tijd. En dat creëert een soepelheid, een uitbreiding welke zelfs een grotere vergemakkelijking met deze activeringen toestaat die jullie selecteren en welke jullie voortbrengen.
Lieve engel, als je gevraagd hebt om lang rood haar en je hebt momenteel kort zwart haar en het is niet voor jouw hoogste goed dan zal ik het niet toestaan. Ik zal hier als de scheidsrechter handelen. Maar wat ik aan jou voorstel, en wat ik in elk en iedereen van jullie zie, is dat jullie verlangens van activering veel meer vooruitstrevend, complex en van Liefde zijn.
Dus zeer weinig heeft te maken met haar of lengte maar zij hebben wel te maken met welzijn en volmaakte gezondheid en sereniteit. En deze, lief hart, maken niet alleen deel uit van jouw zielontwerp, maar ook jouw geboorterecht. En maken ook deel uit van het collectieve DNA.
Velen van jullie, terwijl jullie naar voren kwamen en ervoor kozen om deel uit te maken van de oude derde, hebben bepaalde handicaps van de één of andere soort toegestaan. En jullie hebben dit aldus gedaan om te helpen bij het doorbreken van deze valse paradigma's en illusies - deze valse rasters.
Dus een deel van wat jullie momenteel met mij doen, vandaag en van nu af aan, is verklaren dat deze valse rasters niet langer meer bestaan, en aangezien jullie Wezens van de vijfde, zesde en zevende werkelijkheid zijn zijn jullie vrij om de volmaaktheid opnieuw te activeren en met dit te doen, wat jullie dan ook maar verklaren, is dat deze regels, deze beperkingen, deze ketenen van de oude derde niet langer meer bestaan.
Jullie verklaren/verkondigen jullie vrijheid als een schepper op een zeer persoonlijke en individuele manier. En het is belangrijk voor jouw deelname hieraan en de toepassing van deze Wet is de sleutel.
Dus er zijn activeringen, collectief, die plaatsgevonden hebben en door zullen gaan plaats te vinden maar hoofdzakelijk in deze situatie, specifiek een verschuiving in de Ascentie, leren jullie en gebruiken jullie deze specifieke Wet. Het is niet zoals de Wet van Transmutatie waar je aan het afpellen bent, aan het schrobben, schoonmaken en de schat vindt welke begraven is onder het puin.
Wat jullie met deze Wet doen is dat jullie, wat altijd aanwezig geweest is activeren maar niet aangezet hebben. Dus jullie draaien de knop om. En jullie zijn niet alleen capabel dit te doen, jullie worden aangemoedigd, uitgenodigd, om dit te doen.
En niet alleen door mij, lieve harten, maar ook door de Goddelijke Moeder zelf. Want Zij wenst jullie in de volledigheid van jullie ontwerp te zien. Welnu, als jullie aan deze onderneming beginnen suggereren wij niet aan jullie dat jullie alles in één keer aanzetten. Ten eerste, omdat wij willen dat jullie de Wet ervaren en begrijpen, maar wij wensen ook niet voor jullie om jullie circuits te overbelasten.
Dus één per keer. Eén per dag. Eén per week. Maar wat jullie ook met iedere activering zullen ontdekken is dat het andere activeringen triggert. Dus het is ook gelijktijdig. Dus, hoewel je het gevoel moet hebben dat je één knopje omdraait, één aspect, zullen jullie zien dat er ook een domino effect is en zullen jullie je beter beginnen te voelen, er beter uitzien, meer overzichtelijkheid creëren, een grotere overzichtelijkheid in jullie mentale lichaam hebben welke al uitgebreid werd.
Dus wat zetten jullie werkelijk aan in combinatie met de laatste zegening van de Moeder? Jullie zetten niet alleen de capaciteit aan waar jullie mee gekomen zijn, jullie handelen ook met een expressie van grotere liefde voor jullie heilige zelf.
Dit alles is van Eén. Deze evenementen, deze Wetten zij werden eenvoudig geïndividualiseerd voor doelstellingen van uitleg zodat jullie het begrip verkrijgen. Maar het is het verenigde raster mijn vrienden. Net zoals jullie ontwerp het verenigde raster is.
Dus laat ons samen beginnen. Heb je vragen voor mij, lieve Suzanne?
SM: Die heb ik inderdaad, Raj. Als ik een omweg mag nemen om echt nog even snel over vorige week te spreken. Ik wil u allereerst bedanken voor het delen wat u allemaal gedaan hebt over de Universele Wetten, specifiek de Wet van Transmutatie. Ik gebruik het met een goed resultaat. Ik vraag me af of het aanroepen van die Wet er ook naar kan leiden van het in beroering brengen van specifieke diepe kwesties en acuut besef van het puin, en niet noodzakelijkerwijs altijd als eerste een opruiming. Ik ben daar niet zeker van omdat ik denk dat ik van beide getuige ben geweest.
Raj: Absoluut. Vergeet niet, dat ja wij gesproken hebben over de begraven schat onder de zeepokken en het puin, de modder en de drab. Maar lief hart, wie denk je creëerde de modder en de drab?
Dus, het is het individueel erkennen dat je bijdroeg aan de modder en de drab, de zeepokken, het puin; maar ook was in de derde dimensie alles dat gebeurde in de opbouw en het geloven in deze illusies een collectieve creatie alsook een individuele creatie. Het was niet eenvoudig jij zeggende, "Nu zal ik dit drama of deze illusie creëren". Het werd ondersteund en in sommige gevallen kwam het naar jou toe omdat het een collectief geloof was en dan soms droeg jij bij aan het collectieve geloof.
Dus ja, wanneer je met de Wet van Transmutatie werkt ben je niet eenvoudig aan het graven en de begraven schat naar boven aan het brengen en de edelsteen aan het polijsten; wat je ook aan het doen bent is de drab opruimen.
Dus je hebt het absoluut juist. Aldus houd je van de drab en transmuteert het als jij aan jouw weg naar de begraven schat toewerkt.
SM: Ja. Dank u wel daarvoor. Ik probeer te begrijpen waar de mensheid naartoe gaat in termen van onze vermogens en waarom onze menselijke vorm zo belangrijk is. Zoals ik het begrijp, kunnen de Geascendeerde Meesters iedere vorm aannemen die zij leuk vinden en dat, tot nu toe, het ascenderen met het fysieke lichaam niet beschikbaar geweest is. Ik zie het voordeel van het hebben van fysieke voertuigen hier op Aarde om de ankers en de portalen voor de Goddelijke energieën te zijn, maar wanneer wij eenmaal een bepaald verzadigingspunt bereikt hebben vraag ik me af wat het volgende voor ons is.
Raj: Het zal een keuze zijn. Wat jullie in dit Ascentieproces aan het doen zijn is waarlijk een terugkeer, op vele manieren, naar het originele plan van de Moeder. Welnu, het originele plan is niet eenvoudig de reis die jullie terug naar het Licht of de Bron ondernemen, als het ware. Het is ook jullie begrip dat jullie een keuze hebben om in en uit de vorm te zijn. Maar jullie beseffen dat niet totdat jullie je vorm gehandhaafd hebben. En één van de dingen die gebeurd zijn - specifiek met alle illusies van de derde - is dat als een collectief jullie fundamenteel zeggen, "Ik kan niet wachten om hier uit vandaan te komen."
En jullie creëren grote scenario's en drama's om dat te doen en dat te bereiken en het omvat de dood en ziekte en verwoesting. Wanneer de Moeder Gaia vroeg, de machtige Aartsengel, om een andere vorm aan te nemen, deed zij dat aldus zonder aarzeling.
En één van de redenen was dat de Moeder een - denk eraan als een speelplaats - amusementspark voor haar Engelen aan het creëren was om te spelen. Om een ervaring te hebben van uiteenlopende, niet eenvoudigweg menselijke, maar uiteenlopende vormen van fysicaliteit. Anders dan waar jullie aan denken als de energetische vorm en het ontwerp en de imprint van het Engelachtige rijk. Ongeacht van welk rijk waar je toe behoord, of het nu Serafijn of Engel of Beschermengel was, het was niet van belang. Het was voor haar Wezens om een plaats om te spelen te hebben.
Dat raakte verloren, en het raakte ook verloren aan de uitoefening van de vrije wil. De vrije wil zal nooit verwijderd worden. En wij hebben gesproken, de Aartsengelen, specifiek Michael en Gabrielle, hebben gesproken over hoe zij vrije wil hebben, wat voor sommige menselijke wezens verrassend is. Wij hebben - de Geascendeerde Meesters, ikzelf - Ik heb vrije wil.
Het punt van de reis en wat verloren was is die keuze. Het is altijd de keuze van de uitlijning en de ervaring van Liefde. Van het volledig verbonden zijn met de Goddelijkheid, omdat om uit de uitlijning te zijn, zelfs het geringste, met die Liefde is onvoorstelbaar maar ook pijnlijk in iedere betekenis van het woord. Dus dat was het plan.
En dan het uitvaagsel en de illusie en het puin, de drab, de zeepokken, van de menselijke keuze terwijl zij verder en verder afdreven, dat gevoel van flexibiliteit van het in en uit de vorm te zijn in de tijd van een oogknipper door keuze, door de uitoefening van de vrije wil, raakte verloren.  
Dus, dat in de ascentie en de ascentie naar de hogere dimensies is wat hersteld wordt. Dus wat gebeurt er wanneer jullie dat punt bereiken? Jullie drijven in en uit de vorm door wilskracht. Dus dat is waar jullie op af stevenen.
Maar als je geen vorm hebt, zou je niet in staat zijn om deze vrije wil keuzes te maken. Dus eerst leer je om in de uitlijning te zijn en in de vreugde en in de gedrevenheid in de beste betekenis van het woord door in de vorm te zijn, door in uitlijning te zijn, en dan zal je die uiteindelijke keuze hebben.
SM: Dus, dat brengt het idee naar voren dat er feitelijk beperkingen zijn aan het zonder vorm zijn.
Raj: Wel, wij hebben een vorm. Het is gewoon niet waar jullie aan denken als een menselijke vorm.
SM: Oké. Dat begin ik te begrijpen, omdat in meditatie een paar dagen geleden begon ik, nou ik heb hen eerder gezien, maar ik begon gewoon te voelen wat zij zijn - gekleurde cirkels in de lucht, ik kan zien dat zij orbs zijn maar ik kreeg echt in de gaten onlangs dat zij feitelijk Wezens zijn en er ging zo een immense hoeveelheid aan liefde heen en weer tussen ons. En het brengt tranen naar mijn ogen wanneer ik daarbuiten ben en het voel, en het verteld mij gewoon dat wij mensen verwachtingen hebben over hoe het eruit zal gaan zien wanneer wij onze Galactische broeders en deze vormelozen ontmoeten, en het is gewoon zeer opwindend voor mij dat ik dat begin in te zien.
Raj: En wat jullie in deze orbs zien, specifiek wanneer jullie hen met motieven erin zien, is dat wat jullie zien in feite het zielontwerp. Het is het energiepatroon van dat Wezen. Dus zien jullie echt de waarheid, de orbs werden tot aan deze datum niet volledig begrepen. Dus wanneer je deze orbs ziet, zien jullie de Wezens.  
En het is werkelijk heilig. Dus, wij kunnen dan een vorm aannemen en morfen in wat voor vorm dan ook - en omdat de menselijke wezens ernaar neigen dit overblijfsel van angst te hebben, nog steeds, zullen wij vaak in/naar een menselijke vorm morfen. Maar ja, wanneer jullie waarachtig zelfs naar elkaar kijken, is dat het waarom wij enige tijd doorgebracht hebben en dit kanaal aangespoord hebben om vandaag over het zielontwerp te spreken. Wat jullie zien is de waarheid en de volledigheid van de Wezens.
Dus ja, lief hart, houd van jullie orbs. Want zij zijn Wezens. Zij zijn de volledigheid van een Wezen. (1)
SM: En zij morfen in/naar regenboog kleuren en het is gewoon prachtig. Oké, dus we hebben enige bellers in de wacht staan; ik heb echter nog één extra ding als ik zou kunnen - ik heb velen horen spreken over de verlangens die mensen hebben rondom de veranderingen die zij voor hun lichamen wensen. Ik hoopte erop dat u een praktisch gebruik van de Wet aan zou kunnen bieden net zoals met de Wet van Transmutatie u ons deze prachtige oefening gaf. Is er een vereenvoudigde manier die u ons aan kunt bieden om deze veranderingen binnenin onszelf te maken?
Raj: Ja. En dat is waarom ik de symboliek van de brievenbus vlag gebruikt heb. Omdat het eenvoudig iets is waar iedereen bekend mee is. Wij begrijpen dat in vele landen niet zoiets is als een brievenbus vlag, specifiek in de gebieden van Afrika. Maar bedenk, jullie allemaal hebben het symbool op de één of andere manier, het concept van een vlag. Of het nu een gebeden vlag of het hijsen van een vlag is, of een stukje kleding dat representatief is.
Maar jullie zouden net zo gemakkelijk een knop of een sleutel kunnen gebruiken. Dus dit is wat wij wensen dat jullie doen. En wanneer jullie met deze Wet werken; zie erop toe dat je zit; het is het beste om te zitten in plaats van om te gaan liggen. En zie jezelf dan staan met de rug naar jezelf toe, zodat je tegen jouw rug aankijkt. En je kijkt naar jouw centrale kolom welke de cilinder rondom jouw ruggenwervel is, wat is waar jouw etherische en jouw feitelijke DNA gelokaliseerd is.
Je denkt aan een aspect dat je wenst te activeren in jouw prachtige unieke ontwerp. En begrijp, specifiek deze Wet - uiteindelijk zullen wij jullie leren hoe dit te doen met de andere Wetten. Maar dat is niet waar wij willen dat jullie beginnen. Er is genoeg werk thuis om gedaan te worden.
Dus je kijkt, ogen geopend, ogen gesloten, het is niet van belang. Sommigen van jullie kunnen jullie handen naar voren steken, dus waar wij jullie gebruikt hadden om van jullie handen een kom te maken met de Wet van Transmutatie, nu willen wij dat jullie je hand uitsteken - nadat je besloten hebt wat je wenst te activeren - steek jouw hand uit, het geeft niet welke hand, en scan de ruggenwervel.
En je zult voelen waar die punt van activering is, of het nu een vlag een knoop of een sleutel is, je zult een lichte tinteling voelen hoofdzakelijk in het centrum van de palm van jouw hand. Jouw vingers voelen het misschien ook wel, maar jouw "hoogste signaal" als het ware, is zeer zeker het centrum van de palm van jouw hand.
Dus je kunt dit met mij doen, aldus laat jij jouw hand omlaag langs deze kolom van de rug van jouw ruggenwervel glijden en je voelt waar deze verscheidene vlaggen zijn, omdat het meeste van wat je activeert verscheidene punten van activering heeft, dus eerst scan je; dan lief hart, ga terug omlaag - niet ondersteboven; je gaat terug naar boven, en je draait eenvoudig de vlag omhoog, drukt op de knop, draait de sleutel om, en gaat naar beneden; klap de vlag om, druk op de knop, draai de sleutel om.
Er zullen gewoonlijk ongeveer drie of vier zijn. Nu, als je bijvoorbeeld werkt aan de uitroeiing van een ziekte/ongemak, zijn er nu mogelijk vele vlaggen en je mag dit achtereenvolgend gedurende verscheidene dagen doen, maar ga ermee door. En je zult weten wanneer het gedaan is.
Nu, je hoeft het niet in precies datzelfde moment te voelen, maar omdat de vlag, het DNA - het spirituele, mentale, emotionele, fysieke DNA - geactiveerd werd voor die volmaaktheid en niet slechts voor de genezing, maar voor de volmaaktheid - kan het een tijdje duren. Maar wij spreken niet over jaren. Wij hebben geen jaren op het moment. Wij spreken over dagen.
En jullie hebben gezien hoe rap de Wet van Transmutatie werkt. Wel, dit zelfs meer. Dat is waarom wij het onmiddellijk noemen.
SM: Ik ben opgetogen om dit deze week uit te oefenen. Zij we klaar voor enige bellers?
Raj: Ja, dat zijn we.
SM: Zo, gebiedscode 604 ben je bij ons?
Beller 604: Oh, dank u wel. Hallo Linda en Suzanne en Sanat. Het is Kathleen die belt. Ik zou u graag willen bedanken, Sanat, voor tegen ons te spreken over al deze Wetten. Zij zijn zo behulpzaam. En ik heb feitelijk een vraag over valuta, onze menselijke liefde voor geld, valuta, het is de valuta van het leven. Ik vroeg me af of u ons een oefeningstoepassing zou kunnen geven van de Wet van Onmiddellijke Transmissie om persoonlijke financiële overvloed op gang te brengen. Is dit een vlag die wij op kunnen hijsen?
Raj: Welkom lief hart, je activeert geen externe vlag. Dat moet nog komen. Maar begrijp, wat je activeert is jouw ontwerp welke waardigheid toestaat, voor overvloed, en voor voltooiing.
Jullie hebben een liefde voor valuta en laat ons zeer duidelijk zijn dat de Universele Wet van valuta de valuta van Liefde is. Dus dat is het beginpunt. Welnu, wat is het wanneer je kijkt naar jouw zielontwerp, je weet dat als je keek naar het collectieve zielontwerp van de mensheid, specifiek deze groep van om en nabij de zeven miljard die er op dit moment op de planeet zijn, is het collectieve ontwerp er niet één van verarming. Dat was het nooit. Dat was de illusie van de derde. Dus, wat je doet is de vlag voor ontvankelijkheid activeren, de openheid van zelfwaarde, en de bekwaamheid om overvloed te ontvangen.
Dus je gaat zo ongeveer zeven vlaggen hebben wat dit betreft. Dus daar is zelfwaarde, daar is ontvankelijkheid, daar is de bekwaamheid om te geven en te ontvangen, daar is de bereidheid om voorwaarts te gaan, omdat waar jij over spreekt is het voortbrengen van valuta in een fysiek rijk, maar eerst wat je vestigt en erkend is jouw eigen valuta van Liefde. En jouw eigen verdienendheid, jouw eigen waarde om te ervaren, en om in staat te zijn te creëren en te spelen.
Dus het wordt niet geboren vanuit behoefte. Wat je doet, en wij hebben hier niet over gesproken, maar Kathleen je hebt dit geactiveerd, daarom zullen wij het bespreken. Er zijn bepaalde vlaggen die je op non-actief gaat stellen. De post is weg. Dus, haal de vlag van behoeftigheid naar beneden, haal de vlag van ik ben niet waardig naar beneden. En hijs omhoog de vlag van bereidwilligheid om te ontvangen. Begrijp je wat ik zeg?
Kathleen: Ja. Dank u wel.
Raj: En op die manier heb je gecreëerd, je hebt de trilling verhoogd naar de frequentie van de menselijke wezens en daarom houd je de frequentie vast voor het collectief van de bereidheid om te ontvangen.
Nu, ik weet dat velen van jullie hier zeer nauwkeurig naar luisteren. Wij hebben tegen jullie gesproken als de Raad van hoe jullie het werk via jullie gebied doen. Wanneer je dit activeert, verplicht jij jezelf ertoe om dit ook voor het collectief vast te houden en je communiceert dit of het nu de valuta of volmaakte gezondheid of grootmoedigheid is. Jullie communiceren dit met het collectief. Dus zet de behoefte uit, de paniek, de angst van zal ik ontvangen, zal het mijn tijd zijn, zal ik in staat zijn om mijn huur te betalen; en activeer de waarheid van jouw zielontwerp.
Want de waarheid van jouw zielontwerp - wij zullen jullie valuta geven om mee te spelen - maar de waarheid van jouw zielontwerp, lief hart, is dat je de valuta van Liefde hebt om wat het ook is dat je wilt te creëren.
Toen jullie naar voren kwamen als deze engelen die een vorm bewonen, denken jullie echt dat de Moeder jullie naar de keuken stuurde? Nee. Dat werd overgedragen en het was een deel van de menselijke leerervaring, maar wanneer jullie voedsel wilden - jullie hebben die uitdrukking "manna vanuit de hemel? Was het voedsel er. En het was smakelijk en het was verrukkelijk en het was onmiddellijk. Dus dit is waar jullie naar terugkeren.
Jullie kwamen vanuit een cultuur - en luister naar wat ik zeg, zelfs als Geascendeerde Meester en Planetaire Logos - jullie kwamen vanuit een cultuur - ongeacht welke cultuur - die goeroes bewonderden en vergoddelijkten.
Dus jullie hebben goeroes gehad die in staat geweest zijn om onmiddellijk te manifesteren en jullie hebben hen in een andere categorie geplaatst. En jullie hebben gezegd, "Meester, leer het mij of geef het eenvoudig aan mij."
Wat ik tegen jullie zeg is dat jullie je eigen goeroe zijn. Ik wens niet om jullie goeroe te zijn; Sananda wenst niet om jullie goeroe te zijn. Saint Germaine wenst niet om jullie goeroe te zijn.
Jullie zijn jullie eigen goeroe, en hierin, hebben jullie de capaciteit om onmiddellijk lucht in/naar wat het ook is dat je wenst te transformeren. Zo, het is tijd om verder te gaan.
SM: Prima, dank je wel voor het telefoontje Kathleen.
Kathleen: Feitelijk heb ik nog één extra ding. Een aanhaling uit Linda haar boek sprong eruit voor mij, haar nieuwe boek, "De Nieuwe Jij", en het zei, "De Moeder zei dat de sleutels naar de Hemel vertrouwen en vergiffenis zijn; de doorgang is Liefde, open de doorgang met jouw sleutels en stap in/naar jouw nieuwe leven." En ik denk dat dat precies is wat u ons nu net vertelde.
Raj: Dat is correct, lief hart. De wijsheid en de Wetten, zij veranderen niet. Dank je wel voor die observatie.
SM: Zo, wij gaan verder met gebiedscode 248. Ben je bij ons?
Beller 248: Hi Raj en iedereen. Ik kijk naar de mogelijkheid van het begrijpen van het universele zelf en het zielontwerp waar u naar refereerde als dat ontwerp en in wat voor relatie het staat met onze universele zelf?
Raj: Het is de nadere omschrijving en het ontwerp van jouw universele zelf. Dus wanneer je kijkt naar en werkt met jouw zielontwerp werk je met jouw universele zelf. Zij zijn niet verschillend.
Beller 248: En we leren om spelenderwijs in en uit de vorm te gaan, en dat opent een geheel nieuwe wereld van werkelijkheid.
Raj: Je bent het nu, specifiek, denk hieraan als een cursus die een levenlang duurt. En je leert op dit moment - specifiek jij, lieve engel - over het zijn in de vorm.
Welnu, jullie allemaal zijn fenomenaal geweest en jullie geven jezelf geen adequate erkenning; jullie waren allemaal zeer goed met het uit de vorm zijn. En zelfs terwijl je nog steeds een vorm hebt, drijf je onophoudelijk in en uit jouw lichaam. Bewust of onbewust.
Dat is één van de redenen dat wij vaak zeggen dat een deel van de creatie het dagdromen is. Het is het dromen. Het is de inspiratie en de droom toestaan om terug te verankeren in de fysieke vorm. Jullie zijn 's nachts uit jullie lichaam als jullie met mij reizen, met Aartsengel Gabrielle, met Aartsengel Michael, met Jophiel.
Je bent een grote hoeveelheid uit jouw lichaam en de meesten van jullie zijn zeer gelukkig en comfortabel geweest uit het lichaam. Omdat de dichtheid van de oude derde zo zwaar op jullie schouders lag dat jullie er niet op konden wachten om weg te glippen. Nu met de nieuwe dimensies is dat gewicht verdwenen.
En wat wij aan jullie vragen om te doen, wat wij met jullie doen is, dat jullie nu de vreugde, de zoetheid, het plezier, de pret, de extase van het feitelijk in de vorm zijn ervaren. Niet dat jullie gevangen zitten, maar denk hierover als de weegschaal. Nu, de weegschaal is, specifiek met mij, altijd in balans. Maar voor precies nu, is de weegschaal ietwat meer ten gunste van het leren om in de vorm te zijn terwijl jullie dit alles doen. Begrijp je wat ik tegen jou zeg?
Beller 248: Oh ja, en ook denkende aan het belang van het verankeren in Gaia als wij met onze vormen spelen.
Raj: Het is absoluut noodzakelijk om jouw anker te laten vallen, jouw koord, en om stevig en volledig met Gaia verbonden te zijn. Want zij zal je vasthouden in liefde en koesteren in veiligheid en zekerheid. Zodat je in de vorm bent zelfs als je dwars door het Multiversum heen drijft.
SM: Cool. We zijn bij gebiedscode 520. Ben je bij ons?
Beller 520: Ja, dat ben ik. Goedemorgen Suzanne, goedemorgen Raj, goedemorgen Linda. Ik heb net iets speciaals meegemaakt dat de afgelopen dinsdagavond gebeurde. Ik bracht heel veel tijd buiten door.
Maar ik had een visioen terwijl ik afgelopen dinsdagavond naar de sterren keek. En terwijl ik keek voelde ik zo ongeveer iets als een punt van bewustzijn; ik denk dat u zou zeggen dat ik wegglipte van het kijken naar de sterren en ik heb gedacht hoe het echter zou zijn, ik lees heel veel channelings, en ik dacht, de sluier voelt echt dun op dit moment tussen onze dimensie en de hogere dimensies.
En ik doe healings en ik voel me te allen tijde verbonden met de hogere dimensionale Wezens. Maar ik heb nog nooit eerder een gevoel zoals dit eerder gehad. Ik keek uit en plotseling voelde ik me, in plaats van naar de sterren te kijken, voelde ik me alsof ik voorwaarts dreef en ik aan beide zijden sprankelingen van wit licht begon te zien zoals wanneer je naar het water kijkt en je de sprankelingen ziet en zij begonnen globes te vormen van sprankelende lichten overal rondom mij heen.
En ik keek naar deze sprankelingen en besefte dat elk van hen een Engelachtig Wezen representeerde en wat ik van hen voelde was gewoon volledige opgetogenheid en vreugde voor mij. En het was op mij en de gehele mensheid gericht. En terwijl ik voorwaarts bleef drijven, besefte is dat zij extatisch waren omdat het visioen dat ik had mij vertelde dat we er zijn. Het is niet op de rand, we zijn er al.
En dus na een paar minuten wervelde ik langzaam terug uit het visioen vandaan, en was ik terug en keek naar de sterren en probeerde me onmiddellijk te herinneren, "Oké, wat was het dat ik net gezien heb. Ik moet dit opschrijven zodat ik het niet vergeet. Wat zag ik net en wat voelde ik."
Dus, hoewel ik het nog maar pas gehad heb, was het toch nog moeilijk om me diezelfde opgetogenheid en het gevoel precies te herinneren terwijl ik betrokken was in het visioen. Dus ik ging terug naar binnen en schreef het op en ik liet het aan mijn vrouw zien en ging toen terug naar de computer om meer channelings te lezen en degene die ik las was die van Fran Zepeda van Meester Lanto en gloeiende orbs van licht en ik ging van, "Oh mijn God, dit is wat ik net gezien heb. Dit voelt aan als een soort van bevestiging."
Toen, ongeveer een half uur later ging ik terug naar mijn vrouw die enige Japanse animaties bekeek die zij gekregen had van haar familie in Guatemala en zij bekeek deze animatie van een jonge jongen en plotseling is hij omringd door deze orbs van licht en sterren en spul en ik dacht wat zijn de kansen dat alle drie deze dingen binnen een uur gebeuren.
Het eerste ding over het visuele is de vreugde welke al deze sprankelende lichten, al deze Engelen hadden over de mensheid; dus ik dacht ik deel dat vandaag en om te zien hoe Raj hierover denkt en of hij er iets aan toe kan voegen of mij kan laten weten of er iets anders belangrijks is waar hij commentaar over kan leveren.
Raj: En dank je wel lief hart. En wat je gedaan hebt en wat je ervaren hebt was de vernietiging van die sluier. Het is niet dun. Het is niet bestaand. En het is slechts het geloofssysteem van de mensheid dat het er nog steeds is.
Dus waar jij inglipte zoals je gezegd hebt, was in feite de waarheid van wat is. En dat je omringd bent door Wezens van Licht en specifiek heb jij gebeden om genezing en je was omringd door de Genezers van Tralana, dezen zij deze heldere sprankelende lichten, deze orbs die ook naar jou toekomen. En zij kunnen op ieder moment naar jou toekomen.
Maar het was een driedubbele bevestiging. Zodat je het zou weten. Dit is niet jouw verbeelding. Dit is jouw beantwoordde gebed. En ook voor jou om te weten - ja de vreugde en de liefde welke gevoeld werd aan deze zijde voor jou en voor jullie allemaal en dat wij jullie uitnodigen, wij smeken jullie, om voortdurend deel te nemen aan dat gevoel van overweldigende liefde en vreugde. Omdat dat de waarheid van jullie natuurlijke staat is. En aldus werd het bevestigd en bevestigd en weer bevestigd. En nu heb jij het aan allen die luisteren en zullen luisteren/lezen bevestigd. Dus hiervoor, bedank ik jou.
Beller 520: Ik wil alleen maar dank je wel zeggen tegen al deze Engelen daarbuiten. Want het was de meest echte, vervullende ervaring. En wat echt vreemd aangaande dit is dat ik blijf proberen om dat gevoel opnieuw te creëren en ik ben tot nu toe niet succesvol geweest wat betreft het hercreëren van het gevoel dat ik had terwijl ik in dat visioen was. Dat is zo'n beetje het enige visioen dat ik in mijn gehele leven gehad heb en ik wil in dat gevoel teruggaan, maar dat lukte me niet. Is er een manier om daarin terug te gaan?
Raj: Ja. Wat je moet doen is je ontspannen. Je kunt het niet forceren. Dus ga terug naar buiten. Dit is jouw milieu; ga terug naar buiten, ontspan. Sta toe, sta toe, sta toe. Staar naar jouw sterren vrienden en dan sta de sluier toe om weg te glippen. Dat is hoe je het zult hercreëren. En ik zal je helpen.
Beller 520: Dank u wel, ik weet dat u dat zult doen.
Raj: Ga met mijn liefde, lief hart.
SM: We hebben tijd voor nog één snelle dus ik ga naar gebiedscode 250.
Fern: Hallo, dit is Fern. Ik voel me drie meter hoog wanneer ik naar u luister, Sanat Kumara. U bekrachtigt mij en ons zoveel. Dank u wel.
Raj: Graag gedaan lief hart.
Fern: U spreekt over het in onze harten gaan. Kunt u me helpen hoe mijn hart naar dit stiltepunt te brengen waar u over spreekt, alstublieft?
Raj: Ja. En het maakt deel uit van wat wij jullie leren in het boek dat wij ook gechanneld hebben, "De Nieuwe Jij". Het is één van de meditaties. Maar dit is wat je doet. Denk eraan alsof je de energie van jouw hoofd en jouw volledige wezen, zowel vanaf de bodem naar boven en vanaf de top naar beneden, door een afvoer gaat. Zodat alle energie afgevoerd wordt en in jouw hart verzameld. Dat is de eerste stap.
Dan sta jouw ademhaling toe - en je mag dit oefenen - sta jouw ademhaling toe te vertragen, tel vier in, houd vier vast, vier naar buiten; en doe dan acht. Totdat je er comfortabel mee bent en jouw ademhaling vertraagd. Zeg dan eenvoudig ik wens naar de stilte te gaan. Als jouw hart en jouw hartslag een pendulum zouden zijn, stop de pendulum dan eenvoudig. Op dezelfde manier zoals je een klok zou resetten;  een ouderwetse klok. Stop het. En Ben gewoon.
Maak je geen zorgen over het ademhalen; wij zullen je niet laten verstikken. Jouw lichaam is geconstrueerd om te beginnen adem te halen wanneer je dat moet. Dus ben gewoon in die plaats van stilte. Het voelt aan als de immense leegte van het niets. In waarheid, Geliefde, is het waar alles is. Dus beoefen het simpelweg; laat niet de angst of "ik kan dit niet" of "ik weet niet hoe ik dit moet doen" tussenbeide komen. In feite, haal die vlag naar beneden en hijs de vlag van het stiltepunt omhoog.
Fern: Heel veel dank.
Raj: Heel graag gedaan. Ga met mijn liefde. Vaarwel.
SM: Zo, Raj, voor volgende week, eerst dank u nogmaals immens voor alle informatie en de hulp die u ons aanbiedt om onze werkelijke, prachtige, schitterende, Goddelijke en Galactische zelven te worden. Wat gaat het volgende week worden?
Raj: Wij gaan spreken over de Wet van Dispensatie. Dit is een Wet die je aanroept wanneer je wenst om los te laten van wat in het verleden geweest is of misschien zelfs in de toekomst - het meest aanschouwelijke voorbeeld dat wij voor jullie hebben in deze tijd is de Wet van Karmische Dispensatie. Dus ja, maak jullie gereed om los te laten lieve harten. Wij vragen jullie niet eenvoudig te creëren zonder los te laten aldus kan dit jullie Wet van Opruimen zijn. Ik zal er zijn.
SM: Heel veel dank.
Raj: Lief hart, jij geeft mij vreugde. Jullie allemaal. Heb je er enig idee van hoelang ik als Planetaire Logos gewacht heb om deze conversatie te hebben? Zegene u.
SM: Dat voel ik. Dank u wel. Het is prachtig.
Raj: Ga met mijn liefde en ga vlaggen zwaaiers zijn, hijs jullie vlag, haal jouw vlag naar beneden en speel lieve harten. Ik zal jullie coachen. Vaarwel.
SM: Heel veel dank.
LD: Hi, het is Linda.
SM: Hi, Linda. We hebben nog een minuut.
LD: Ik kom slechts om goedendag te zeggen, nietwaar?
SM: Ja, maar heel veel dank voor wat je doet.
LD: Dit is verbijsterend, voor ons om hier stap na stap doorheen geholpen te worden is gewoon…. - wat een geschenk.
SM: Het is een geschenk en een enorme eer en het maakt dat ik nu wil huilen.
LD: Ik vertel je, de gereedschappen worden aan ons gegeven om slechts … dit maakt deel uit van onze Ascentie. Wij zouden niet in een positie geweest zijn om deze Wetten jaren geleden volledig te implementeren of te begrijpen weet je. En hoewel we de woorden hadden begrepen we niet echt volledig wat zij betekenden. Op sommige manieren voelde het aan als een vreemde taal.

Voetnoot:
(1) Kijk voor orbs naar mijn (Cobie) persoonlijke gefotografeerde orbs en de verscheidene manifestaties van deze Lichtwezens. http://denkmetjehart.blogspot.nl/search/label/Persoonlijke%20fotografie%20van%20Orbs%20en%20hun%20Manifestaties 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten