woensdag, oktober 09, 2013

Een Uur Met een Engel - De Goddelijke Moeder - 7 Oktober 2013


Een Uur Met een Engel - 7 Oktober 2013
De Goddelijke Moeder
"De Rol van Overzichtelijkheid"
Steve Beckow Intro: De Moeder erkend dat zij de Vader is. Bij tijden spreekt Zij als de Vader. En andere keren spreekt Zij als de Moeder.
Zij erkent dat Zij verlichting omlaag via de engelen en de geascendeerde meesters stuurt. Zij erkend dat de energie welke Zij nu naar ons toestuurt equivalent is aan de energie welke zij mogelijk eeuwen geleden stuurde naar een eenzame ingewijde, strevend naar verlichting. Maar vandaag de dag wordt het vrijelijk onder ons allemaal verstrekt en verspreidt.
Zij legt uit hoe de Reval inpast met de evenementen in bewustzijn die nu gebeuren. Zij omschrijft wat Zij wil dat de Lichtwerkers met de energie doen. Deze discussie is voor mij een blijver en een zeer waardevolle uitleg van de Moeder Zelf van Haar eigen rol in de dingen.
Graham Dewyea:  Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een Uur Met een Engel met Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt' en Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Het is mij een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.
Onze gast van vandaag is de Goddelijke Moeder. Dus, hiermee, geef ik het aan jou over, Steve.
Steve Beckow:  Dank je wel, Graham. En voordat we de Moeder verwelkomen, wilde ik aan Linda als Linda vragen hoe jij van de meditatie gisterenavond genoten hebt?
Linda Dillon:  De meditatie gisterenavond, werkend met het geschenk van de Universele Moeder van haar heldere blauwe energie van overzichtelijkheid was fenomenaal. En voordat ik daar zelfs maar over spreek, wil ik iedereen bedanken omdat het op zo een korte termijn was - nou ja, we hebben de vrede meditatie op Zondagavond al enige jaren - maar het was op korte termijn in termen van dat de Moeder op Zaterdag naar voren kwam en ons vroeg om deze oefening, deze onderneming, met Haar te doen.
Het is in principe niet slechts het ontvangen van die prachtige energie van haar heldere blauw, welke is zoals een blauwe topaas kleur, maar ook om het naar iedereen op de planeet toe te sturen. En de reactie en de deelname was fenomenaal.
Dus, dank je wel allemaal die zich erbij aangesloten hadden. En ik wil eraan toevoegen dat de Moeder gezegd heeft dat zij deze energie de gehele week zal blijven sturen. En ik notabene, ben zelfs niet hier! Ik steeg op op zaterdag, en dan wederom gisterenavond, en ik denk dat ik nog steeds daarbuiten in die blauwe mist ben waar zij de planeet mee overdekt.
Maar deze energie zal de planeet en de mensheid gedurende een volle week penetreren. Dus het is in principe van zondag tot zondag. Dus, de richting die ik ontvangen heb, en waarvan velen van jullie naar ons geschreven hebben en zeiden dat jullie dat ook doorgekregen hadden, is om deze oefening deze week iedere avond om 9 uur met Haar te doen. En het maakt deel uit van de Vredesmeditatie, maar het is zoveel groter.
Deze energie van overzichtelijkheid, slechts als een persoonlijke opmerking, was enorm groot voor mij gisterenavond. En het gaf me een nieuwe diepgang van begrip over wie ik ben, zowel als een sterrenwezen als een menselijke vrouw, en wat mijn rol hier op de Aarde is, en waarom ik op de Aarde gepositioneerd ben in deze belangrijke tijd van Ascentie.


En Ze bracht me terug om helderheid te verkrijgen over de dingen waar ik me zeker bewust van ben geweest in termen van vorige levens - specifiek op de Aarde, en ergens anders - maar gedurende duizenden aan jaren was het als het krijgen van één van de laatste stukjes van de jigsaw puzzel. En terwijl ik weet dat het niet het laatste stukje is van de jigsaw puzzel, plaatste het zeer zeker enige dingen, enige onbekende aspecten, voor mij, in perspectief op dit grotere niveau van overzichtelijkheid - welke deel uitmaakt van de vijfde, zesde en zevende dimensies - deze energie in/naar ons toe brengend zodat, terwijl wij te werk gaan wij te werk gaan met deze laserachtige precisie van begrip, niet alleen vanuit interpretaties, maar vanuit….maar vanuit de waarheid van wat het plan is.
Eén van de prachtige dingen terwijl de meditatie verder ging waar zij over sprak, was hoe de waardes van wat kostbaar is in termen van Gaia's hulpbronnen, hoe het aldus bezoedeld, aldus smerig geworden is. En ik heb niet de bedoeling om de woorden kwaad of duister te gebruiken - sommige mensen doen dat wel, maar ik niet; Ik zie dat slechts als afbakening en definitie.
Maar zij sprak over het proces van hoe dat begrip van de Aardse hulpbronnen en wat er werkelijk kostbaar is verdwenen raakte, en bracht toen overzichtelijkheid terug naar waar wij als de Nieuwe Jij's, als Nova Wezens, als medescheppers van Nova Aarde, werkelijk naar terugkeren.
En het is aldus fundamenteel! Het is de Aarde, de lucht, het vuurelement waar zij feitelijk over sprak als zon en water. Deze zijn de kostbare goederen van de Aarde. Het zijn de elementen.
En we weten, zeer duidelijk, dat zonder schoon water, zonder zon - en zij deed een lang proefschrift over zonnekracht - zonder Aarde om ons voedstel te laten gedijen, zonder schone lucht om adem te halen, dat wij, als een menselijk ras, een collectief, niet voorwaarts kunnen gaan, en dat wij terug moesten keren naar die plaats van het werkelijk begrijpen van deze geschenken waarmee Gaia en Zij ons van voorzien hebben om te gedijen.
En ze heeft de waarde uitgelegd die er op goud, op olie, op edelgesteente en mineralen geplaatst werd, hoe dat gewoon deel uitgemaakt heeft van het wegbrengen van ons van wie wij werkelijk zijn en het vallen in deze valkuilen, de oude paradigma's, de valse rasters die we aan het loslaten zijn, van hebzucht, controle, en, werkelijke duisternis.
Omdat we weten hoe vele stille oorlogen en actieve oorlogen gevochten werden, en nog steeds gevoerd worden, over de controle van waar wij in onze vervormde manier tot toe gekomen zijn om aan te denken als waardevolle hulpbronnen wanneer het dat helemaal niet is!
Dus, ik denk dat terwijl dit geschenk zich ontvouwd, en natuurlijk doorgaat te groeien, onze begrippen van onze paden en onze missies en wat wij aan het doen zijn in termen van de richting van onze paden meer kristalhelder gaan worden.
Dus, dat was mijn ervaring in een notendop. En jij, Steve? Hoe is het voor jou gegaan?
SB:   Wel, ik zal slechts voor een zeer korte tijd spreken omdat ik de Moeder een goed bereik wil geven.
Het ding dat mij opviel, Linda, was dat het tastbaar voor mij was gisterenavond, wat waarschijnlijk de eerste keer is dat ik kon zeggen, dat ik kon voelen dat er iets voor me gebeurde. En het resultaat hiervan is dat ik me meer aanwezig voel, meer geaard, meer stabiel, en dat is iets dat slechts toescheen te groeien en te groeien en te groeien na verloop van tijd.
Maar sta me toe om de Moeder binnen te brengen. Waarom geef ik je niet een kans, Linda, om gewoon te ontspannen en jouw overgang te maken? Terwijl je dat doet, laat mij tegen de Moeder zeggen dat ik in de verleiding bent om u als Vader/Moeder God te adresseren, aangezien dat is wie U bent.
________________________________________
Dus , welkom, Moeder van Al(les)
Goddelijke Moeder: Je mag Mij adresseren hoe je het ook verkiest - Vader/Moeder/Ene, Al - maar vandaag kom Ik zeker naar jullie toe in waar jullie aan zouden willen denken, of voelen, als de aanwezigheid van De Moeder. (1) En Ik doe dat aldus vreugdevol!
En ik bedank jullie voor het luisteren naar Mijn oproep, omdat het tijd is, lieve engelen van Licht, mensen en hybriden, Aarde-opzichters en aanduiders van de weg, om een nieuw niveau van begrip te bereiken. En jullie allemaal hebben jullie harten open verklaard om dit geschenk te ontvangen, ja, van overzichtelijkheid, maar ook van grotere uitbreiding.
Welnu, dit is wat Ik aan jullie nalaat. Het is niet waar jullie aan denken als momenten van helderheid of flitsen van inspiratie, wanneer het pad duidelijk is. Ik bied jullie aan, mijn geliefden, het geschenk van mijn overzichtelijkheid.
Welnu, ja, I begon deze initiatie, afstemming en proces bijna een decennia geleden, toen ik tegen jullie begon te spreken over jullie, zijnde jullie schepper zelf. En het idee en de inspiratie, en de duidelijkheid, groeide. Het bezielt jullie, zoals een mist. Zoals een zachte streling. Het is geen bliksemschicht. Het is niet de donder in de lucht. Het is de zachte manier waarop ik elk en iedereen van jullie penetreer, niet eenvoudig in jullie hart, maar in de volledigheid van jullie wezen, jullie geest, jullie emotionele gebied, jullie fysieke werkelijkheid, jullie uitgebreide zelf.
Ik heb nooit op een broksgewijze manier gecreëerd of tot leven gebracht. Ik heb eerder over dit geschenk tegen jullie gesproken. En ik heb tegen jullie over creatie gesproken, toen ik mijn blauwe diamanten ster onder jullie aandacht bracht, de ster van hoop. 
Onlangs, heb ik jullie de activering van jullie vijfde oog gegeven, van waar jullie aan zouden willen denken als de tanzanite kleur cabochon op de haarlijn, zodat een ieder van jullie met en door mijn ogen mag kijken - niet dat ik ogen heb! (2) - maar dat jullie waar zouden nemen en zouden beginnen om met overzichtelijkheid van visie te zien. En nu beziel ik jullie wederom, en ik vraag aan jullie in deze tijd om deze energie van overzichtelijkheid, van waarheid, van gratie en hoop niet alleen te accepteren, te integreren, en te verankeren, maar met Mij, in de volledigheid van ons partnerschap, de volledige planeet te bezielen.  
Wat dit kanaal niet tegen jullie gezegd heeft is het vermenigvuldigende effect dat wij hebben waar jullie mee werken. En Ik zal ernaar refereren, omdat het belangrijk voor jullie is om te weten. Want toen jullie bijeenkwamen voor de sprong in bewustzijn in Joshua Tree, waren jullie maar met 100, maar zoals Ik tegen haar zei, was het voor een duizend om uit te zenden. En een ieder van jullie heeft ja gezegd.
Nu zeg ik tegen jullie één miljoen, en vanavond zeg ik tien miljoen, en zo verder, de gehele week. Waarom? Waarom vraag ik aan u om je te verbinden met deze onderneming? Is het dat Ik het nodig ben? Nee. Maar het is omdat Ik van jullie houd.
Wij hebben gesproken over ons partnerschap, en over het verlangen, zeer zeker aan onze zijde, en aan die van jullie, om elkaar in het midden te ontmoeten. Maar hoe is er partnerschap als de creatie niet samen wordt ondernomen?
Een ieder van jullie is nu begonnen met enige individuele en collectieve creatie projecten, en Ik prijs en ondersteun jullie hierin. Maar ik wens jullie te beseffen dat de grootste geschenken welke wij u hebben aan te bieden niet eenvoudig in de tastbare vorm zijn. Zij worden tastbaar ervaren in jullie werkelijke handen. Zij zijn de Goddelijke Kwaliteiten.
Hoe kan je te werk gaan als je geen fundering hebt van niet alleen liefde, de begeleidende kwaliteiten van waarheid en overzichtelijkheid? En deze zijn verwisselbaar, weet je. Als je niet de overzichtelijkheid van ideevorming, van intentie, van gedachte, van actie hebt; als je niet de overzichtelijkheid van het hart hebt, van het volledige weten van onze verbinding, dan dwaal je rond in de wildernis.
Welnu, zullen jullie mijn stem horen? Ja. Maar jullie hebben gebeden en verzocht om Ascentie, om Nova Aarde, en voor de mensheid, als het ware, om bij te komen. En dit is de rol van overzichtelijkheid, zodat de stappen, het plan, zowel die van jullie als die van Mij, duidelijk zijn zoals deze energie kristalhelder is welke ik jullie geef.  
Wanneer jij je bij ons aansluit in het delen, in de transmissie van overzichtelijkheid, komt eerst het geschenk. Dat is het allereerste. Dan, dat waar jullie aan zouden willen denken als de overdracht in/naar de vorm, of het nu een idee, een inspiratie of een actie is. Dan de overdracht. Jullie verspillen jullie energie niet, niet dat wij voelen dat energie ooit verspild wordt, omdat het allemaal liefde is. Maar jullie zeggen vaak, "Moeder, ik heb het gevoel dat mijn wielen ronddraaien en dat ik nergens kom. Zou u mij alstublieft willen helpen?"
Wel, dit is het geschenk van mijn hulp. En jullie zijn volwassen genoeg, mijn geliefden, om te begrijpen, om te accepteren, om te integreren, en de waarde te weten van wat ik u aanbied. De verwarring, de chaos, de rotzooi welke nog steeds op z'n plaats is, niet alleen in het externe zichtbare rijk op Gaia, maar ook binnenin de harten van zovelen is zeer droevig.
Diegenen die hun pad volgen - en er zijn vele, vele paden - maar specifiek diegenen die het pad van de geest en van het hart volgen, van liefde, of het nu Islam of het Jodendom of het Lichtwerk is, het aantal van mijn kinderen die toegewijd zijn, niet slechts oppervlakkig, maar toegewijd binnenin hun harten aan deze ontvouwing, en toch nog steeds zichzelf waarnemen in deze illusie van onrust is onuitsprekelijk.
Dit geschenk dat ik jullie geef, van overzichtelijkheid, is een geschenk vanuit het hart van het Al. En het is niet slechts een expressie van ons geloof in jullie. Het is ook een expressie van genade. Dat is waarom wij het zo zachtjes sturen.
Dat is waarom wij jullie in bed instoppen en eenvoudig zeggen ontvang en verzend, ontvang en verzend, ontvang en verzend, en aan het einde van jullie meditatie - en je zult het weten - veranker, veranker dit binnenin jouw hart, veranker het binnenin jouw ware wezen. En weet dat Ik bij jou ben! Ik heb vele gezichten, en dit is slechts één van hen. Maar dit is het ene waar jullie profijt van zullen hebben met het precies nu maken van een kwantum sprong.
De kwantumsprong, mijn geliefden, gaat niet over dit of dat dat zich voor zal doen. Het gaat over het ontvangen van deze energie in deze uitgebreide werkelijkheid van Gaia en jullie universum, zodat jullie dan verder gaan met de vervulling van wat echt minuscule items zijn in de ontvouwing van het plan van dit of dat. Maar het evenement, zoals jullie daaraan denken, is de opening van jullie bewustzijn, en dat deed zich voor op de Equinox.
En nu gaan we verder, omdat het binnenin jullie rijk is, en binnenin het Mijne, en ja, Ik werk - als je er op die manier aan kunt denken - in termen van eonen, niet jaren of decennia. Maar het is tijd, en het is tijd voor mijn geliefde zielen die niet wensen te verschuiven om thuis te komen. Nee, ik suggereer niet, op geen enkele manier, gestalte of vorm, een massale zelfmoord! Laat Mij jullie vertellen wat ik suggereer. (De Moeder suggereert dat wij op Haar vertrouwen en haar in onze meditaties opzoeken.)
Ik zeg tegen jullie dat velen van jullie in deze plaats van onrust, van pijn, van chaos zijn. En jullie zeggen, "Moeder ik probeer het. En het schijnt er niet toe te doen hoe hard ik het ook probeer, en ongeacht hoeveel ik me ook openstel en zeg, "Breng duidelijkheid," dat ik er niet doorheen breek."
Dus dit is wat Ik bedoel. In de meditatie, kom naar huis naar Mij, niet via de dood, maar via jouw wil en intentie. Kom en zit in Mijn hart. Ik heb bij vele, vele gelegenheden gezegd, dat Ik naar jullie woonkamer zal komen, jullie slaapkamer, jullie voordeur, als dat het is wat het neemt. Lief hart, als je het gevoel hebt dat je niet naar Mij toe kunt komen, wenk dan naar Mij, en Ik zal naar jou toekomen en jou optillen en jou in Mijn hart plaatsen zodat je deze verwarring mag genezen.
Er is niet één van jullie - en Ik bedoel dit niet alleen voor de mensheid, maar ook jullie sterren broeders en zusters, alle koninkrijken die betrokken zijn bij deze ontvouwing - niemand van jullie kwam om een onvolledige missie te hebben. Niet één. Jullie hebben je meesterschap meegebracht, en ik heb daaraan toegevoegd sinds de dag dat je geboren werd. En ik zal er weer aan toevoegen.
Welnu, waarom kies ik in deze periode van de tijd voor het geschenk van overzichtelijkheid? Omdat het een voorloper is op vele evenementen, fysieke evenementen. De moeilijke tijden die jullie ervaren hebben, via gezondheid, via armoede, via het gevoel te hebben dat je niet gezien wordt, dat je geïsoleerd en alleen bent, is voorbij als je dat kiest.   
Wanneer je in overzichtelijkheid bent, wanneer je in waarheid bent, dan ben je in eenheid met ons en met elkaar, en wat voorheen verwarrend geweest is, is dat niet langer meer. (3) En vanwege dat zijn jullie in staat om jullie liefde en duidelijkheid naar de elementen te sturen, of de delen die de infusie van energie nodig zijn om ontsloten te worden, om getransformeerd te worden, getransmuteerd, in uitlijning gebracht, niet alleen met Mijn plan, maar met Mijn Wet.
Dus vraag Ik jullie, ja, als jullie Moeder, om te ontvangen, te delen, te ontvangen, en te verankeren, en om dit nieuwe besef toe te staan, om eenvoudig te zijn wie je bent. Welnu, ik weet dat je enige vragen hebt.
SB:   Dank u wel, Moeder. Wel, voordat ik u een vraag stel, laat mij de luisteraars aan de oostkust van Noord-Amerika eraan herinneren dat jullie hier om 8 uur 's avonds naar luisteren, en dus is het passend om aan het einde van het programma eenvoudig in meditatie te gaan omdat dat 9 uur in jullie locale tijdzone zal zijn.
Moeder, mijn eerste vraag aan u is; ik weet dat er luisteraars zijn die willen weten hoe deze energie download, hoe dit enorme transformationele Licht dat er naar ons toekomt in de huidige tijd, en welke door vele kanalen voorspeld werd, past met de Ascentie. Er zullen sommige mensen zijn die zeggen, "Is dit Ascentie?" Waar past het in onze voortgang naar Ascentie, alstublieft?
Goddelijke Moeder:   Het is een voorloper naar de volledigheid van jullie Ascentie. Welnu, jullie zijn in jullie Ascentie, oh, om en nabij een jaar geweest, sommigen van jullie gedurende 10! Sommigen van jullie voor veel langer. Maar deze overzichtelijkheid, deze verwijdering - want wat de overzichtelijkheid doet is dat het de twijfel, de angst, de verwarring, de chaos verwijdert; het bereidt jullie erop voor om eenvoudigweg door het portaal heen te vliegen.
Velen van jullie, terwijl jullie aan Ascentie denken als een doorgang/hal, kwamen de meesten van jullie door de eerste doorgang/hal heen, terug in vorig jaar december, zelfs diegenen die zich er niet bewust van zijn. Maar er is een grote hoeveelheid van rondsjouwen geweest. Welnu, het rondsjouwen is bruikbaar geweest, en jullie werden begeleid - door pilaren, door Michael, door Gabrielle, door Wegwijzers - en vaak hebben jullie de poortopzichters benaderd voor de volledigheid van het Ascentie portaal en werd je weggestuurd, En zij hebben tegen jullie gezegd, uit mijn naam, "Ga terug en doe nog een beetje meer."
En toen ik dit gezegd heb, is het niet altijd geweest omdat jullie meer te doen hadden, maar misschien wilde je een klein beetje meer hulp aanbieden! Omdat je besloot om het collectief te helpen. Dus, denk aan deze overzichtelijkheid alsof jullie allemaal in deze wachtzaal geweest zijn, deze doorgang, deze hal, en het is er rokerig geworden, en de lucht was benauwd, en er licht puin op de vloer, en de overzichtelijkheid ruimt het allemaal op zodat jullie allemaal de laatste gang door het portaal maken. Het is de onmiddellijke voorloper.
SB:   Dank u wel, Moeder. De volgende vraag voor u. Eén van onze luisteraars heeft gezegd dat de energieën op dit moment een impact op haar hebben tot de omvang dat zij zich voelt - en ik gebruik deze woorden suggestief, niet letterlijk - dat zij haar verstand verliest. Kunnen de energieën desoriënterende effecten op mensen hebben? En hoe kunnen wij deze effecten reduceren?
Goddelijke Moeder:   Ja, dat kunnen zij. En dat is één van de dingen dat jullie kanaal gezegd heeft … zij is ook mijn kanaal! … dat jullie niet hier zijn (4) Het is belangrijk dat jullie je niet alleen op een esoterische manier met Gaia verbinden, maar ook op een zeer letterlijke manier.
En als je in een stad woont, nog steeds, ga naar buiten en adem de lucht in. Jullie kunnen niet, op dit moment, teveel van Mijn water drinken. Mijn water. Gaia's water. Het zuivere water. Het zal de elektrische energie helpen om jullie niet kort te sluiten. Jullie brein wordt uitgebreid. Jullie fysicaliteit is verschoven.
Breng jouw aandacht, lief hart, naar de kleine dingen. Wanneer je deze duidelijkheid hebt, en je voelt nog steeds - ja! - alsof jij je verstand verliest, dan zou ik willen suggereren dat waar jij waarde aan hecht als jouw verstand een zeer, zeer minuscuul deeltje van wie jij waarlijk bent geweest is - nochtans maak de dingen zelfs kleiner.
Dus misschien pak je een naald en draad op en verstelt iets. Misschien maak je een maaltijd klaar. Voedsel is in deze tijd ook belangrijk. De handeling van het klaarmaken van voedsel zal je helpen aarden. Aanraken, vasthouden, Gaia, dieren en elkaar, zal je ook helpen.
En dan, als je nog steeds verward bent, kom naar Mij. Mijn hart, zoals jij eraan zou denken, heeft ruimte voor jullie allemaal. (5) Dat heeft het altijd gehad en zal het altijd hebben.
SB:   Dank u wel, Moeder. Ik kan het niet helpen om de synchroniciteit op te merken van deze energetische uitstroming met de eerste aanzienlijke kans die er aan de Lichtwerkers gepresenteerd wordt, welke wij noemen de Reval. Er bestaan geen toevalligheden, dus denk ik niet echt dat deze synchroniciteit een toeval is. Maar zo niet, wat is de relatie tussen de twee?
Goddelijke Moeder:   Jullie kunnen geen herschepping van Gaia hebben, van de gemeenschap, van de maatschappij, van de regering, van financiële systemen, zonder de overzichtelijkheid.
Het is geen toevalligheid. Nee, ik kwam niet om te spreken over fysieke valuta op deze dag, maar ik zal wederom jullie spirituele valuta benadrukken. Door het universum, het multiversum heen, is het omniversum groeiende. Check jullie boekhouding, lieve engelen.
Dus is er iets dergelijks als toeval? Nee. Maar met het oog op het werkelijk voort te gaan volgens jullie plan en de onze, zal dit geschenk jullie helpen omdat wij niet willen dat jullie rond dribbelen of verstrikt raken in de oude verleidingen. Dat zal niet acceptabel zijn.
Dus er zijn velen van jullie die hierin betrokken zijn, en jullie denken, "Oh, ik zal hierin of daarin investeren," en jullie kijken naar de oude Derde! Kijk voorwaarts, mijn vrienden. Kijk voorwaarts naar de zevende. Kijk naar wat je hebt, het potentieel en de duidelijkheid en de richting om te creëren! Dat is het doel van het geschenk. Ik kan niet krachtig genoeg zijn aangaande dit punt.
SB:   Dank u wel, Moeder. Moeder, als we achter de schermen zouden kunnen kijken; wij weten dat dit rechtstreeks van u afkomstig is. Maar het wordt ook naar beneden doorgegeven, stel ik me zo voor, door velen. Als we achter de schermen zouden kunnen kijken, misschien zouden we alle wezens kunnen zien die betrokken zijn bij het omlaag brengen van deze energie. Kunt u ons een beetje vertellen over hoe deze energie, welke vanuit u tevoorschijn komt, naar beneden gaat door niveaus van wezens heen en ten langen leste bij ons arriveert, alstublieft?
Goddelijke Moeder:  Ik zal je twee dingen vertellen omdat deze infusie op sommige manieren een uitzondering op de regel is. Welnu, toen ik deze uitstroming vanuit mijn oneindige wezen begon - en ja, ons oneindige wezen - (6) beweegt het rechtstreeks van mij naar jullie. Zeer weinigen kunnen wat ik ook uitstuur direct tegenhouden, (7) maar wanneer ik een dergelijke uitstroming begin, komen allen naar mijn zijde! (8)
Net zoals jullie allemaal een buitenste vorm hebben en gezegd hebben, "Moeder, laat ons ondersteunen, laat ons helpen," zo ook de serafijnen, de cherubijnen, de aartsengelen, de legioenen aan engelen, iedere geascendeerde meester, verlicht wezen, jullie sterren broeders en zusters - en daar is een sterk component, tussen haakjes, waar het kanaal ook niet over sprak, met jullie sterren broeders en zusters - in dit geschenk, handelen zij allemaal als straalzenders.
Normaal gesproken, zou het vanuit Mij naar Mijn rijken komen, naar de gebieden, naar de serafijnen, naar de aartsengelen, enzovoorts,  (9) naar de meesters, naar jullie begeleiders, en dan naar jullie. Maar dat is waarom een ieder van jullie straalt als een ster met vele facetten. Jullie worden door ons allemaal gebombardeerd. Want zien jullie, er is geen tekort van wat ik te delen heb.
Vanwege mijn plan, doe ik het op deze manier. Dus als jullie het gevoel hebben, lieve engelen, een klein beetje onstandvastig te zijn bij momenten, ga dan zitten en kom op adem. Maar blijf zeggen, "Ik sta het toe, ik ontvang, en ik ben dankbaar," omdat je getransformeerd wordt.
Dit is een groepsinspanning door allen die dienen, en wordt zelfs in fysieke signalen gebracht door jullie sterren broeders en zusters, zowel boven de Aarde als op de grond. Ontvang. Dus dit is een uitzondering in termen van hoe wij penetreren.
SB:   Dank u wel, Moeder. Drie of vier eeuwen geleden, was het mogelijk dat een eenzame ingewijde een enorme uitstroming zoals dit van zijn of haar meester, of van een engel zou ontvangen, maar in deze tijd ontvangen wij het allemaal. Is dat een correcte vaststelling?
Goddelijke Moeder:   Dat is een zeer correcte vaststelling, omdat op vele manieren, bewust of onbewust, welke in toenemende mate verenigd worden, hebben jullie jezelf als een enkelvoudige unit verklaard. Ieder element in jullie unit van de mensheid is uniek, gewenst, gekoesterd. Maar ja, jullie ontvangen dit als één.
SB:   Dank u wel, Moeder. Tezelfdertijd, wij hier op de Aarde zijn de eersten om deze huidige Ascentie te ervaren. Wat voor speciale verantwoordelijkheden doet dat aan ons toewijzen, in dit geval in relatie tot de uitstroming van de energie? En, als we verder in/naar Ascentie gaan, wat voor speciale verantwoordelijkheden worden als eerste aan ons gegeven?
Goddelijke Moeder:   Jullie zijn de Wegwijzers, de Padvinders voor de volgende golf. En de verantwoordelijkheid - Ik ben blij dat je dit naar voren hebt gebracht - de verantwoordelijkheid is, zoals ik gezegd hebt, de vertaling van de overzichtelijkheid in/naar de gedachte, collectieve gedachte, individuele gedachte, vasthoudend aan dat potentieel en ernaar te handelen.
Dit is een tijd om naar voren te treden. Dat is waarom ik dit pleidooi gemaakt heb tegen zovelen die zichzelf nog steeds in chaos en pijn voelen zitten om naar huis naar mijn hart te komen, zodat zij dan terug kunnen keren en in actie kunnen zijn, niet slechts mijn actie, maar jullie opzettelijke, uitgekozen, laserachtige, rechtstreekse actie, dat jullie kunnen samenwerken.
Als er één onderneming, één les dat het menselijke collectief  - jullie allemaal! -  leert in deze tijd, is het samenwerking en coöperatie. Dat is het aspect van eenheid/eensgezindheid. Dus terwijl jullie dit doen, plaatsen jullie het paradigma voor de volgende en de volgende en de volgende. Omdat het niet op een solitaire manier bereikt kan worden. Dat was niet mijn plan. En ik ga dat niet veranderen.
SB:   Oké. Dank u wel, Moeder. Nu, er zouden enige lichtwerkers kunnen zijn die mogelijk wachten voordat zij naar buiten treden als Wegwijzers. Zij mogen zeggen, "Wel, ik zit te ver in de schulden," of "Ik weet niet wat ik moet doen," of "Ben ik echt een Wegwijzer? Is dat echt waar?" Wat zou uw raad aan hen zijn?
Goddelijke Moeder:   Je kunt een Wegwijzer in jouw slaapkamer zijn. Wat je aanhaalt is een deel van de chaos, de onzekerheid, de pijn. En ik zeg dit met het begrip, dus je doet niet wat Ik eis, omdat ik niet eis, Ik verzoek, Ik vraag. Ik vraag je om je uit te strekken, ja. Ik vraag je om naar voren te treden, ja.
Nochtans ben je misschien iemand in zo een positie. En dus hoe jij handelt als de Wegwijzer is precies wat ik aan jouw gevraagd heb om te doen. Het is om te ontvangen en dan te versturen.
Dit is het verzoek en het partnerschap. Dus jouw duidelijkheid/helderheid zal groeien. Maar ik vraag je om het te versturen, niet slechts om in een publiek forum te zijn en erover te spreken, niet om naar jouw plaats van werken te gaan en erover te spreken, waar zij jou zullen ontslaan omdat zij denken dat je krankzinnig bent, maar om het energetisch te delen, het vast te houden, het te zijn. En de mensen zullen je volgen want hun hart hunkert naar meer.
Er is niet één wezen in deze tijd op jullie planeet, zelfs diegene waarmee gewerkt werd en die in containment geplaatst werden. Zij hunkeren allemaal naar een overzichtelijker gevoel van het hoe en de richting.
Dus, ben de Wegwijzer in jouw kamer. Stap dan, misschien, naar buiten de woonkamer binnen en deel de energie met jouw kinderen. Je hoeft geen woord te zeggen. Wandel dan op straat en kijk iedereen die je ontmoet, in de ogen, en glimlach.
 [Muziek klinkt op.]
SB:   Dank u wel, Moeder. Uw woorden zijn diepgaand, en wij zijn gezegend om u vandaag bij ons te hebben.
Goddelijke Moeder:   Ik houd van jullie allemaal. Vaarwel.
SB:   Vaarwel, Moeder.

[einde]

Voetnoten
(1) Deze verklaring stuurde rillingen langs mijn ruggengraat omdat het alleen de vormeloze Vader kon zijn die dit door de Moeder heen kon zeggen.
(2) De Moeder verteld ons dat Zij vormeloos is.
(3) De waarheid zal jullie vrij stellen?
(4) Dat wij ons ergens anders naartoe opgetild voelen.
(5) Net zoals ons hart onze ziel is, kan het hart van de Moeder alleen de Vader zijn.
(6) Omdat wij ook oneindig zijn maar onwetend over onze oneindigheid. Het doel van ons leven voor ons is om onze oneindigheid te beseffen.
(7) Ik heb de Moeder nog nooit zoveel over haarzelf horen openbaren. Dit op zichzelf moet Haar inschatting bepalen dat wij meer ontvouwen en gereed zijn om Haar te horen en te begrijpen.
(8) Engelen, Elohim, Geascendeerde Meesters.
(9) Alle verlichting wordt vanuit de Vader uitgestuurd naar de Moeder naar de engelen.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten