woensdag, oktober 02, 2013

Een Uur Met een Engel - Aartsengel Michael - 30 September 2013 / Deel 2 van 2


 
Een Uur Met een Engel - 30 September 2013
Aartsengel Michael
"Welkom Naar Deze Tijd van Herontwaking"
(Deel 2 van 2) 

Het Opnieuw Instellen van de Globale Valuta of Reval (Vervolgd)
Aartsengel Michael: Daar zijn diegene die nee zullen zeggen omdat zij niet wensen te veranderen, en zij niet wensen om risico te lopen. Zij wensen niet het risico te nemen om voor gek gezet te worden. Maar is het niet gek om niet te geloven dat je kunt creëren en voort kunt brengen? Dit heeft veel langer in het proces gezeten dan dat jullie kunnen dromen. Dus laat de neezeggers los. Houd de visie vast en blijf doorgaan.
Steve Beckow: Wel, Heer, Wanneer de mensen profijt hebben van de reval, zouden sommige mensen kunnen denken, "Nou, zie, ik ga me vasthouden aan wat ik vergaard heb," en andere mensen denken mogelijk, "Nee, nee, een gedeelte van mij gaat" - we komen daar zo aan toe - "maar een gedeelte van wat ik vergaard heb gaat naar anderen toe, om anderen te helpen." Heb ik het juist te denken dat deze mensen die vrijgevigheid cultiveren zullen…. - hoe kan ik dit zeggen…. - wel, waarom het niet recht toe recht aan te zeggen… - gebruikt zullen worden als kanalen voor verdere overvloed?
Aartsengel Michael: Ja, dat is correct. Begrijp: liefde brengt liefde voort; vrijgevigheid brengt dankbaarheid voort, brengt gulheid voort; vreugde brengt ruimhartigheid voort, brengt dankbaarheid voort. Je hebt het absoluut juist.
Want zie, één van de beginpunten van de dichtheid van de oude Derde was deze kwestie van het hamsteren en de hebzucht. Ik zal hamsteren wat ik heb en ik zal het niet delen. Dus het is als het hebben van een kampvuur om daar vlees op te bakken en niet bereid te zijn om een gloeiende kool met jou buren te delen. Wel, jullie hebben je kampvuur al. Waarom zou je niet delen? Het is alsof iemand jouw macht steelt? Dat is absurd.
Het hamsteren is de wortel [van de oude Derde], omdat het op angst gebaseerd is. Het is het geloof dat er niet voor je gezorgd wordt en aldus te hamsteren, of het nu wel of niet nieuwe rijkdom is - en er zijn overal op jullie planeet mensen die, door omstandigheden of door wat jullie geloven het hebben van geluk, ogenblikkelijk miljonair worden. En dan zijn daar diegenen in deze groepering die vrijgevig en ruimhartig worden, en dan zijn daar diegenen die ervoor kiezen om het oude paradigma te handhaven en te hamsteren.

Wat jullie doen is het plaatsen van het nieuwe paradigma, en dat is dat eenheid/eensgezindheid belangrijk is. [Linda hoest]
SB: Laat mij even aanhalen voor de luisteraars dat Linda kou gevat heeft en dat zij aldus vriendelijk genoeg was om in de uitzending te komen hoewel zij verkouden is. Dus, alsjeblieft, laten we haar een beetje ruimte geven. Dank u wel, Heer. Gaat u alstublieft verder.
Aartsengel Michael: En dus wat ik tegen jullie zeg, of je nu het geld geërfd hebt, of dat je het geld verdiend hebt door zware lichamelijke arbeid, of je nu de loterij gewonnen hebt, of dat je het in valuta geïnvesteerd hebt, is niet van belang. Of je nu een ontvanger van één van de welvaartsfondsen geweest bent - en er zijn velen van jullie die het ontvangen hebben - het punt is om te delen.
Nu, ik vertel jullie dit omdat het zeer belangrijk is. Zorg voor jezelf. Het maakt een integrerend deel uit van het eren van het voertuig dat je gekozen hebt om te bewonen, om erin en ermee te ascenderen, en om door te gaan als voertuigen en Wegwijzers en de bouwers van Nova Gaia. Jullie zorgen voor jullie familie, jullie vrienden, jullie zielfamilie. En ik bedoel niet op een kleine manier. Jullie verstrekken.
En, mijn vrienden, ik vertel jullie altijd om groot te dromen! Dus, sta deze dromen toe om naar voren te komen, maar zorg ook voor de basisbehoeften - jullie gezondheid, jullie woning, jullie familie - en dan….deel!! Zo eenvoudig is het.
Er zijn zoveel creatieve projecten. Welnu, sommigen zijn karig en hebben er behoefte aan om hechter gemaakt te worden, om uitgebouwd te worden, als het ware. En wij spreken niet louter over kleine projecten, wij spreken over projecten welke het aangezicht van Gaia zullen veranderen. Dus, ga moedig te werk. Dat is wat de rol van de padvinder is. Het is degene die de weg laat zien, niet de volger.
SB: Wel, Heer, u gaf mij advies hoe zelf verder/te werk te gaan. En laat mij nochtans dat advies reciteren. En niemand wilt wie dan ook in plotselinge rijkdom zien komen en dan bij zichzelf waarnemen dat zij in een moeilijke positie terechtgekomen zijn. Dus misschien kunnen we spreken over een soort van formule over hoe om te gaan met plotselinge rijkdom.
U vertelde mij om te betalen - welnu, dat is mogelijk alleen op mij van toepassing - maar u zei dat ik mijn belasting onmiddellijk moest betalen, en ik ben verheugd dat te doen. Toen zei u om eerst voor mezelf te zorgen, voor mijn familie en vrienden te zorgen, een aanzienlijk fonds voor onvoorziene zaken terzijde te zetten, en dan, met het beschikbare inkomen, als we het zo kunnen noemen, het overblijfsel, om het werk te doen dat ik wil doen. In mijn geval zou dat met Lichtwerkers zijn.
Zou u onze luisteraars kunnen vertellen hoe zij het moeten benaderen als zij in plotselinge rijkdom terechtkomen, alstublieft?
Aartsengel Michael: Ja. Dat is een zeer goede formule. En het kan dwars over de gehele linie toegepast worden. Zo eenvoudig is het, en het heeft niet slechts te maken met deze RV waar je over spreekt; het heeft met alles te maken.
Om wat voor vorm van rijkdom dan ook gegeven te worden, ja, zelfs dat waarvan jullie geloven dat het door hard werken bereikt is - en jullie allemaal werken zeer hard; vergis je daar niet in; en dat wordt boven en beneden herkend - maar wij moedigen niemand, in wat voor natie dan ook aan, om overmoedig te worden. Dus natuurlijk zorg je voor jezelf. Je zet een aanzienlijk deel terzijde zodat je voor jezelf kunt zorgen.
Wij sturen niet eenvoudig een regen aan geld naar beneden - hoewel dat ook kan gebeuren - maar hiervoor bijvoorbeeld willen wij jullie, vragen wij jullie, en wij begeleiden jullie zeer duidelijk om onderscheidingsvermogen te praktiseren.
En onderscheidingsvermogen is rustig. Onderscheidingsvermogen is het niet tonen. Onderscheidingsvermogen is het zijn van de waarnemer, niet de beoordelaar. Het is geen vraag van - laat mij zeer duidelijk zijn - "Verdien ik dit?" Het is een vraag, in wat voor situatie dan ook, of het nu $/€10 of $/€10 miljoen is, het is een dankbaarheid voor het hart van de Ene voor de zegening die je ontvangen hebt. En dan, vanuit de plaats van de onderscheidingsvermogende waarnemer, om te beslissen wat belangrijk is. Ik heb tegen jullie gezegd dat dit een tijd van keuzes en beslissingen is. Jij beslist wat belangrijk is.
En wat kan er meer belangrijk zijn, eerst en vooral, dan zorg te dragen voor jouw lieve zelf en jouw familie?
Dan onderscheid je met jouw hart. Wat bekoord jou? Zijn het projecten die vrije energie promoten? Ben jij een onzichtbare begunstiger/donateur? Ben jij iemand die wenst om nieuwe scholen te bouwen, waar wij aan zouden willen denken als nova scholen, sterren scholen? Wens je om in de communicaties te zijn, zoals jij, Steve?
Dus, je maakt onderscheid waar jouw hart en jouw missie en doel jou altijd naartoe getrokken hebben. En dan investeer je niet slechts geld, maar jouw energieën, jouw liefde, jouw focus in die richting. Altijd met jouw oog op de grotere onderneming: wat bevordert liefde en spirit? Wat creëert de Nieuwe Aarde? Wat verankerd te Steden van Licht?
SB: Zeer goed, Heer. Heel veel dank daarvoor. Als we tijd hebben aan het einde van het programma, komen we misschien terug op het onderwerp. Maar voor nu, laat mij….
 [Linda hoest]
Dank je wel, Linda, voor het doen van dit programma vandaag hoewel je zo een zware hoest hebt.

Paus Franciscus
Laten we nu voor een moment naar Paus Franciscus toegaan, die naar verluidt een Australische priester geëxcommuniceerd heeft die klaarblijkelijk voor de inwijding van vrouwen werkt. We weten het niet echt, en dat is waarom wij bij u komen.
Deze beweging heeft naar verluidt vele Katholieken geschokt die dachten dat Paus Franciscus een progressieve Paus was. Kunt u ons uw perspectief over de kwestie geven, alstublieft?
Aartsengel Michael: Allereerst, is er geen excommunicatie geweest. En het is een kwestie van timing. En het is een kwestie van het brengen van vrouwen in het priesterschap. Dus dit is geen waarheidsgetrouwe rapportage.
Zo eenvoudig is het.
SB: Heeft iemand geprobeerd om Paus Franciscus te ondermijnen?
Aartsengel Michael: Oh, ja. Er zullen velen zijn die zullen proberen te ondermijnen.
SB: Wel, ik ben verstomd!
Aartsengel Michael: Maar dat zal niet toegestaan worden. De waarheid zal er (door)komen.  

Het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Mannelijke
Begrijp ook; de rol van vrouwen, en de rol van vrouwen in waar jullie aan denken als de traditionele kerken, gaat verschuiven. Welnu, dit is de tijd van het verankeren van het plan van de Moeder, en het verankeren van het goddelijke vrouwelijke.
Nu, er is niemand van jullie die niet weet of die niet de pogingen ervaren heeft van vele structuren en paradigma's, geloofsystemen, om vrouwen in een positie van dienstbaarheid te houden. Dat is niet mogelijk, en het is zeer zeker niet mogelijk in de nieuwe werkelijkheid.
Het Goddelijke Vrouwelijke binnenin zowel mannen als vrouwen, en de ontwaking van deze kracht, kan niet en zal niet tegengehouden worden.
SB: Heer, zouden we een moment kunnen besteden wat betreft het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Mannelijke zodat ik het in ieder geval begrijp, omdat de Goddelijke Moeder en de Heilige Vader, het onderscheid tussen hen geen onderscheid van geslacht is. Vanzelfsprekend, werden de mensen in geslachten verdeeld, en er schijnt de suggestie te zijn dat sommige reeksen van kwaliteiten inherent zijn in de ene en sommige reeksen in de andere. Maar wat is het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Mannelijke? Waar wordt naar gerefereerd, en hoe staat dit in verhouding tot androgeny (tweeslachtigheid)?
Aartsengel Michael: Wel, androgeny is de mix van beide, zoals je wel weet, en op vele plaatsen wordt er eenvoudig aan gedacht als de ideale combinatie. Nochtans maakt de vrouwelijke vorm deel uit van de schoonheid en de diversiteit welke de moeder gecreëerd heeft.
Wanneer wij spreken over het verankeren van het Goddelijke Vrouwelijke, spreken wij over de creatieve kracht van liefde, het vermogen om liefde in/naar de vorm te brengen. Het is de beweging van liefde (1) - door de soorten heen, door de koninkrijken heen, door de volledige galaxies en het multiversum heen.
Dus, je kunt aan het Goddelijke Vrouwelijke denken in termen van die beweging, en de verankering van beweging in/naar de creatieve kracht. Dat is waarom jullie in de vorm blijven. Het is om die energie in de vorm te verankeren. Het is om die energie opnieuw op te rakelen dat altijd binnenin jullie gezeten heeft, in de vorm.
Wanneer je spreekt over het mannelijke, over het Goddelijke Mannelijke, spreek je over de kracht en de macht - niet slechts de stilte, (2) maar de macht van die stilte welke de energie achter de beweging van brandstof voorziet.
SB: Oké. Dus dat is het onderscheid tussen het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Mannelijke. Dank u wel daarvoor. Waar stamt die afscheiding of dat onderscheid vanaf? Het is niet diepgeworteld in een lichaam, nietwaar?
Aartsengel Michael: Het kwam vanuit de geest van de Ene om diegenen te helpen om de differentiatie te begrijpen, (3) en dat beide noodzakelijk en in allen aanwezig zijn, in alle energie en alle energievormen. Zodat je beide hebt. Je hebt de stilte en die kracht/macht, (4) en je hebt het krachtige tanken en ook het inherente in de beweging van de schepping. Het is niet een ofwel/of; het is beide.
SB: Maar mannen kunnen liefdevol zijn, en vrouwen kunnen krachtig zijn, nietwaar?
Aartsengel Michael: Oh, het is nooit bedoelt om geslachts-beperkend te zijn!
SB: Oké. Ik probeer gewoon om er een gevoel/beduidenis van te krijgen.
Aartsengel Michael: Want zie je, dat aangeboren weten van de differentiatie werd aldus misbruikt, onjuist begrepen, zodat, als je naar het Oude Testament van jullie Bijbel kijkt, bijvoorbeeld, dan zie je de oervader, de autocraat, de onbeweeglijke vaderfiguur die op vele manieren eisend is en dat nageleefd moet worden, en dan zie je de vrouwelijke figuren in dienstbaarheid - het was nooit op deze manier bedoeld!
Het was een menselijke vertaling van een wetenschap, en een op geloof gebaseerde wetenschap van hoe de dingen werken. Werd het gedaan met het…,mmm…, hartgeloof dat zij probeerden om de Bron na te volgen? Ja. Maar het was geen accurate navolging.  

Oppositie jegens President Obama en de Overgang naar niet gecorrumpeerde Regeringen
SB: Prima. Misschien kan ik één of twee vragen er tussen voegen voordat we eindigen.
Op dit moment lijkt het alsof in het Amerikaanse politieke spectrum dezelfde blinde oppositie jegens President Obama nog steeds ogenschijnlijk is. Wanneer en hoe zullen de regeringen van de wereld tevoorschijn komen als niet gecorrumpeerde instituten, gezien dat er nu een massale verschuiving naar nieuwe administraties zal zijn? Ik bedoel niet het ten val brengen van administraties, maar een reformatie over de gehele wereld.  
Aartsengel Michael: Het politieke landschap, niet alleen in de Verenigde Staten maar op vele plaatsen, gaat nogal dramatisch verschuiven in het komende jaar, en specifiek in de volgende verscheidene maanden. Wees niet overdreven bezorgd over de oppositie jegens Obama. Wat het doet is dat het diegenen naar de voorgrond brengt - en het zeer publiekelijk maakt - die deze energie [Obama} niet in een leiderschapspositie wensen te hebben. Dat gaat niet veranderen. Het zal naar de voorgrond komen en het licht zal winnen.
SB: Oh, dat is zeer geruststellend.
Aartsengel Michael: Wij zijn zeer aanwezig in het Witte Huis.
SB: Oh! Zeer goed! Oké. Ik denk dat ik me herinner dat u de Gezondheidszorg in Canada aanhaalde. Canada heeft een prachtig systeem van universele gezondheidszorg. Wanneer zal de VS genieten van dezelfde kwaliteit van gezondheidszorg? Of andere naties, wat dat betreft.
Aartsengel Michael: Zie je, dit is één van de fundamentele rechten, en jullie Verenigde Naties zijn net begonnen hiernaar te gluren. Al jullie - ja, alle - medische systemen werden gebaseerd op valse rasters en dat jullie in aanmerking komen voor ziekte. Vele, vele industrieën groeiden op rondom dit geloofssysteem.
Welnu, wij zouden dit niet op één dag willen ontmantelen, omdat de verplaatsing zeer groot zou zijn, maar jullie zijn al begonnen de verschuiving naar welvarendheid/zonder ziekte (wellness) te zien, naar healing centrums, naar alternatieve methodes van energie genezing. En met de aankomst van jullie sterren broeders en zusters zal dit zelfs meer zo worden.
Dus niet alleen universele medische zorg, maar universele gezondheidszorg en het recht op 'wellness' gaat het eenvoudige alleen-staande feit worden gedurende het volgende jaar, of twee jaren. Oh, en het zal veel sneller in de VS plaatsvinden.
SB: Oh, dat is goed om te horen. Zoveel mensen zijn failliet door een plotselinge ziekte. En het zou nooit op die manier moeten zijn.
Aartsengel Michael: Het is een wandaad dat iemand kan lijden en sterven omdat men niet voldoende geld heeft. Dat is absurd.  

Reval Vervolgd
SB: Ja, inderdaad. Wel, ik ben door mijn vragen heen, Heer. Is er nog iets meer dat u wilt zeggen over de reval? Ik heb mensen aangemoedigd om erop uit te gaan en enige valuta te kopen, en zij zijn een beetje op zichzelf aangewezen om dat te doen.
Aartsengel Michael: Reval jullie heilige zelf, lieve harten. Ga naar binnenin en zie hoe jullie [innerlijke] valuta veranderd is. Ga voorwaarts in vertrouwen en ga voorwaarts, punt, wetende dat jullie geliefd en gekoesterd zijn en dat er voor jullie gezorgd wordt.
Verval niet in/naar angst. Verval niet in/naar behoefte. Doe dit niet uit een gevoel van hebzucht. Niets van dat alles zal werken.
En weet dat jullie de agenten zijn, en de engelen, van verandering. Jullie verankeren Nova Aarde, en dit maakt daar deel van uit. En weet dat jullie ondersteund worden, niet alleen door deze Raad, maar door de Moeder, het Gezelschap van de Hemel en jullie sterren broeders en zusters.
Ga, mijn lieve harten, in vreedzaamheid.
SB: Dank u wel.
Aartsengel Michael: Veranker mijn Vlam.
SB: Dank u wel, Heer. Dat is niet alleen zeer, zeer informatie, maar ook zeer welbespraakt uitgedrukt. Dank u wel.
Aartsengel Michael: Vaarwel.
[einde]

Voetnoten
(1) Er is een betekenis aan Aartsengel Michael's gebruik van de term "beweging" hier omdat het fundamentele onderscheid tussen de Heilige Vader en de Goddelijke Moeder is dat de Heilige Vader God is wanneer hij/zij/het stil is en de Goddelijke Moeder God is wanneer hij/zij/het in beweging is.

(2) Hier associeert hij stilte met de Heilige Vader maar hij combineert het met de macht of kracht (Shakti, energie) welke de Moeder is. De Moeder is de enige vorm welke de vormeloze Vader aanneemt en welke ervaren kan worden, en aldus is het duidelijk waarom Aartsengel Michael de Moeder hier zou moeten benadrukken. Het is moeilijk om een vormeloze God te verafgoden, maar niet om God in de vorm te verafgoden (oftewel, de Moeder). Alle vormen van God zijn in feitelijkheid aangenomen vormen door de Goddelijke Moeder. Zij is geen God onder de goden, Zij IS God.
(3) Ik heb altijd vermoed wat hij hier zegt, maar waar anders zouden wij bevestiging kunnen krijgen hiervan anders dan van een hemels wezen zoals Aartsengel Michael?
(4) Die stilte = De Vader. Die kracht/macht = De Moeder. Samen zijn zij Eén.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten