donderdag, september 12, 2013

Een Uur Met een Engel - Sanat Kumara - 9 September 2013


 
Een Uur Met een Engel - 9 September 2013
Sanat Kumara
"Zwijgen is Goud"

Steve Beckow Intro:  Sanat spreekt over zijn plichten/werkzaamheden als planetaire logos, het opnieuw instellen van de globale valuta, de chaotische knooppunten, het Evenement, President Obama en Syrië, en 9/11
Sanat’s raadselachtige commentaar dat "Zwijgen Goud is" is, denken wij, een vingerwijzing naar wanneer de reval zal gebeuren. Wanneer de intel/dinar goeroes stilvallen, omdat zij ervan weerhouden worden om zich uit te spreken, dat dan de reval zeer nabij is. Velen zijn op het moment stil, volledig of ten dele.
Als de beslissing aan mij overgelaten zou worden, zou ik ervoor kiezen dat het gebeurde op 9/11 (of de dag erna) omdat 11 september 2001 de dag was waarop NESARA verkondigd zou worden en onderboden werd door de evenementen van die dag. Wij weten dat heel veel mensen van symbolisme houden. Maar uiteraard is mijn voorspellende succes een volmaakte nul geweest, en het is niet aan mij.
Zoals altijd aanzienlijke informatie van de chef opzichter van onze Ascentie.

Geoffrey West:  Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een Uur Met een Engel met Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt' en Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Het is mij een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Geoffrey West, en val deze avond in voor Graham Dewyea.
Onze gast is Sanat Kumara, of Raj, zoals hij graag genoemd wordt. En Raj zal in een beetje meer detail zijn rol uitleggen als planetaire logos en zal een update aanbieden aangaande de evenementen die zich momenteel in deze tijd ontvouwen. En hiermee, geef ik de dingen aan jou over, Steve.
Steve Beckow:  Heel veel dank, Geoff. En vlak voordat we beginnen, wil ik me graag naar Linda wenden. Linda, jij bent je ervan bewust dat wij allemaal in Joshua Tree zullen zijn tijdens de herfst equinox op 21 en 22 september, welke de datums zijn van het vermeende "Evenement". Zullen we rozenblaadjes over de groep heen strooien? 
Linda Dillon:  Wel, ik denk dat we een heleboel energie over de groep heen zullen strooien. En, Steve, als onze omzwervende ambassadeur, als jij dan rozenblaadjes met je mee zou willen nemen, dan zou dat geweldig zijn!
SB:  [lacht] Ik zal hen op mijn reis ernaartoe verzamelen. Vast en zeker. Wat voor een update heb je over de vooruitgang van de conferentie?
LD:  Nou, de vooruitgang van de conferentie gaat fantastisch, denk ik. Ik eet, drink en slaap Joshua Tree op dit moment, en ik denk dat een aantal van ons dat ook doen. Op dit moment staat ons aantal net onder een honderdtal, en ter voorbereiding op de conferentie zijn er een hoeveelheid aan e-mails de deur uitgegaan naar deelnemers welke hen diverse meditaties geven om zichzelf voor te bereiden en om in die ruimte te zijn.
Gisterenavond, in "Lift Your Spirit" (radioshow), Taka, die zich bij ons aan zal sluiten met de conferentie, deed een geweldige meditatie om de fysieke ruimte etherische op de bijeenkomst voor te bereiden. Maar de energie is zich zeker, zeker aan het opbouwen.


Weet je, de Raad doet nooit iets dat mogelijk niet een veel grotere belangrijkheid heeft dan dat wij ons zelfs eerst realiseren. En zij waren zeer duidelijk, zij waren het die de datums van 20, 21 en 22 september kozen, welke de toename van het bewustzijn is. Het is ook op de dag af negen maanden sinds 21 december 2012. En ik denk dat het voor ons allemaal de afsluiting van een zwangerschapsperiode is.
En wij zijn, denk ik, op vele manieren in de schoot van de Moeder en in Gaia's schoot geweest, zeer diep verbonden en onze energieën toestaand te groeien, te worden, en om onze gebieden uit te breiden. En dus denk ik dat een groot onderdeel hiervan, van wat wij doen tijdens de bijeenkomst in Joshua Tree als de Nieuwe Jij, het in onze rollen stappen is als Nova Wezens. Dus is het een volgend niveau van initiatie en fijnafstemming. Het is een volgende uitbreiding. En het komt samen in eenheid en gemeenschap als een zielfamilie. Dus we zijn echt opgetogen. Dank je wel voor het vragen hiernaar.
SB:  Absoluut. Ik ben opgetogen! Is er een uiterste limiet wat betreft het aantal mensen die kunnen komen?
LD:  Wel, er gebeurde iets interessants de afgelopen week met de mensen in Joshua Tree. Zij veranderden eenzijdig onze bijeenkomstzaal van een zaal die comfortabel, met mensen die voor een meditatie op de vloer liggen, ongeveer 200 mensen in het Heiligdom zou kunnen houden, welke een zeer heilige geometrie is en 500 mensen kan houden. Het is gebouwd door Frank Lloyd Wright. Het is een achthoekig gebouw.
Dus, nadat ik over mijn beklag heen gekomen was, dacht ik, hier moet een reden voor zijn. Welnu, we hebben alleen toegang tot een honderd en ik denk dertien bedden in het retraite centrum, maar er zijn plaatselijke hotels dichtbij die wij, de één na de ander, aan het opvullen zijn. Dus, is er een hoogste limiet? Op dit punt zou ik willen zeggen nee. Iedereen is welkom. Als het de dag ervoor is dat je beslist dat dit iets is dat je moet doen, bel ons op.
SB:  Oké. Wel, we verwachten spoedig het opnieuw instellen van de globale valuta. Niemand weet wanneer het gaat gebeuren. Maar ik kan me wel voorstellen dat als het voor de conferentie zou gebeuren, dat veel meer mensen mee zouden willen doen.
LD:  De link daarvoor is op de website van "Golden Age of Gaia", dat moest ik nog aanhalen. Als je meer informatie nodig bent, dat is waar je dan naartoe gaat.
SB:  Heel goed. Heel veel dank. Laat mij jou een paar seconden geven om over te gaan. En wij gaan Sanat Kumara verwelkomen, die de planetaire logos is. Welkom, Raj.
Sanat Kumara/Raj:  En welkom aan jullie. Ja, Ik Ben Sanat Kumara, bekend bij jullie als Raj, bekend bij jullie als broeder van goud, als planetaire logos.
Ik omhels een ieder van jullie op deze avond. Terwijl wij gezamenlijk bijeenkomen als één cirkel, één familie, één eenheid, boven en beneden, want wij zijn op deze reis altijd als één samen geweest. En dat is werkelijk wat het evenement, wat de bijeenkomst van de Raad van Liefde, wat de Ascentie, de overgang, de verschuiving - hoe je er ook aan denkt - is. Het is de diepe verankering en de uitbreiding binnenin jullie heilige wezen, binnenin jullie hart, jullie geest, jullie wil, jullie lichaam, jullie spirit, dat jullie met Alles één zijn, en dat er geen nuanceringen zijn.
Zijn jullie uniek, verrukkelijk en gezegend? Dat zijn jullie zeer zeker. Maar tezelfdertijd, zijn jullie nochtans een schakel aan een armband of een ketting. Het is een prachtige ketting, maar het is één ketting. Het is één raster. En wij zijn altijd in dit bondgenootschap geweest.
Dus waar jullie tot toe komen om te beseffen terwijl jullie bewustzijn aan het uitbreiden is, luisterrijk en gratievol, is dat wij hier samen inzitten.
Dus wat is mijn rol? Het is om jullie te ondersteunen bij dit ontwaken, en dit herinneren, en bij dit verankeren in het bewustzijn en de volledigheid van jullie wezen.
Ik ben verheugd om hier te zijn!

Sanat’s Rol als Planetaire Logos
SB:  En wij zijn verheugd om u hier te hebben, Raj. U haalde net een beetje van uw rol aan in deze Ascentie. Het woord "Logos," het Griekse woord voor "woord," refereert naar de Goddelijke Moeder, is dat niet zo? Zij is het Woord van God. De Vader is stilte; de Moeder is de stem in de stilte.
Luisteraars hebben mij gevraagd, wat is het dat een planetaire logos doet? Kunt u ons een omschrijving geven van wat uw positie of verantwoordelijkheden omvatten, alstublieft?
Raj: Ik zou dit met genoegen willen adresseren. Want het is echt een vrij ongebruikelijke titel nietwaar? Planetaire logos.  
SB:  Ja.
Raj:  En je hebt het juist met jouw interpretatie van het linken van mijn rol aan de dienstbaarheid van de Moeder en van de Ene. Ik maak deel uit van de beweging, van de handeling van de verankering. Laat mij jullie een minimaal overzicht geven.
Het plan van de Moeder, de oneindige goddelijke uitbreiding van de Moeder, begon, overduidelijk, voordat jullie ooit, of zelfs maar afwisten van of dachten aan tijd. Maar binnenin haar plan, was ieder element altijd geadresseerd en aanwezig - de diversiteit, de schoonheid en het plan van ontvouwing.
In mijn dienstbaarheid, en in mijn liefde voor de Goddelijke Moeder en met de Goddelijke Moeder, en specifiek het volgen van de Ascentie en de verankering van die Ascentie met Venus, trad ik naar voren met haar verzoek om mijn dienstbaarheid aan te bieden om de opzichter te zijn van de ontvouwing van het plan voor Gaia.
Welnu, wanneer ik dit zeg, kan je aan ieder aspect van deze ontvouwing denken. Dus het is niet alleen maar Gaia zelf, dit wonderbaarlijke, gevoelhebbende wezen van het hoogste rijk, en haar reis terug naar de Ene, maar het is alles dat werd en is en zal worden gecreëerd op deze planeet gedurende deze ontvouwing, en specifiek met nadruk, tijdens deze tijd van Ascentie, op de mensheid en op alle koninkrijken, en natuurlijk op Gaia zelf.
Ik ben de geascendeerde meester die, zelfs voordat ik deze rol als planetaire logos aannam, door het gehele multiversum heen werkt met de Universele Wet. Dat was één van mijn allereerste dienstverleningen aan de moeder, om in/naar het begrip te brengen - je kunt je voorstellen in hoeveel vormen - hoe de waarheid van de Vader/Moeder/Ene operationeel vertaald wordt.
Nu, natuurlijk, is een deel van de ontvouwing en de Ascentie van Gaia ook de terugkeer en de volledige implementatie en verankering, uitlijning, met de Universele Wet in het bewustzijn van alle wezens, en specifiek de menselijke wezens. Nu, dit is ook gerelateerd aan en maakt deel uit van de verankering van wat jullie genoemd hebben de goddelijke kwaliteiten, en wat de Raad genoemd heeft de dertien zegeningen en deugden.
Wanneer je denkt, zeg, aan een gigantisch constructie project, en aan dit constructie project denkt als het voortbrengen van een stad van licht, dan zijn er vele aspecten hieraan verbonden. Er is het gebouw, het letterlijke, fysieke gebouw van plaatsen om te leven, te werken, te spelen, te genezen, samen te komen, feest te vieren, om jullie kunsten te praktiseren, te leren, en om onderwezen te worden.
Dus daar zijn de fysieke aspecten - wegen, voetpaden/trottoirs - maar niet op de manier dat jullie in de huidige werkelijkheid aan hen denken! Maar er is ook de verankering of de uitlijning van deze kwaliteiten van bestaan die de stad toestaan om te functioneren.
Dus er zijn vele, vele constructie manschappen, zo je wilt - sommigen die zorgdragen voor het genezen, sommigen die zorgdragen voor de geest, sommigen die zorgdragen voor de emoties. Welnu, deze zijn allemaal schakels in dezelfde ketting. Maar ik ben de coördinator. Ik ben de meester planner.
Dus ik begeleid en dirigeer mijn teams, gezien en ongezien. Dus denk niet dat als planetaire logos ik al het werk doe. Tamelijk het tegenovergestelde! En er zijn velen van jullie die Lichtwerkers zijn die deel uitmaken van deze uiteenlopende constructieteams.
Welnu, in het rijk van de aartsengelen, is mijn tegenhanger, zoals jullie daaraan kunnen denken, Aartsengel Gabrielle/Gabriel, omdat hij/zij ook de leiding heeft over de administratie van de Moeder. Dus, wij werken zeer nauw met elkaar samen.
Maar Gabrielle's verantwoordelijkheden zijn breder, en de mijne zijn meer gefocust op de ontvouwing van het plan van de Moeder, en specifiek wat wij noemen de wording. En wat wij met deze omschrijving bedoelen is de wording van de mensheid terug in het zeer eeuwige NU naar de waarheid en de heelheid en het originele ontwerp van wie jullie zijn.
En dan wanneer dat volledig verankerd is - en dat is waar jullie aan denken als Ascentie - dan vorderen jullie dat met jullie verdere uitbreiding, en omhelzen geestdriftig niet alleen jullie creatieve bekwaamheden maar ook jullie multidimensionale zelf.
Dus dat is mijn werk. Nu, wij hebben er in andere conversaties over gesproken of ernaar gerefereerd dat ik op het één of andere punt deze rol zal verlaten en mijn toekomstige rol, mijn nieuwe rol aan zal nemen - ja, nog steeds in die eeuwige stroming van het nu als Universele Logos.
Zovelen hebben mij gevraagd, "Nou, wanneer gaat dat zich voordoen? Wanneer bent u van plan om te vertrekken? Wanneer ontruimt u uw bureau?
Wel, ik ben allereerst niet van plan te vertrekken totdat elk en iedereen van jullie - jullie, mijn geliefde vrienden - jullie overgang door het Ascentie portaal gemaakt hebben. Nu, er zijn velen - en ik zou willen zeggen dat zij het juist hebben - die suggereren dat de Ascentie op handen is. Velen van jullie, wetend of onwetend, zijn al door het Ascentie portaal heengegaan, bewust of onbewust.
Welnu, de taak die voor handen is, is ook om deze overgang en dit letterlijke optillen, de wording, te verankeren in jullie bewuste hart, geest en lichaam. En het feit dat jullie, velen van jullie, een groter gemak, een groter gevoel van gratie, een groter gevoel van verbinding en tezelfdertijd ontkoppeling ervaren, is een indicatie van dat ontwaken en die wording.
Maar het is niet dat jullie allemaal door het Ascentie portaal heen vliegen en dan dat ik vertrek. Ik heb gewerkt, gearbeid, vreugdevol in de dienstverlening aan de Moeder aangaande deze taak gedurende een zeer, zeer lange tijd. Mijn geschiedenis is lang. Ik zal blijven en ik zal ook de vervulling van die belofte zien, want ik heb niet de wens om er geen getuige van te zijn, ik heb de wens om deel uit te maken van de oogst van dit zeer ijverige werk dat ik ondernomen heb met vele, vele teams.
Het is vaak dat Michael naar zijn legioenen refereert, en een ieder van jullie weet zonder enige twijfel wie jullie zijn. Maar er zijn velen van jullie die zich nog steeds afvragen - Waarom ben ik hier? Wat is mijn heilige doel? Wat is de bedoeling dat ik doe? Wat was mijn plan binnenin het plan?
Zeer vaak, mijn vrienden, als dat niveau van onzekerheid binnenin jullie is, is het eenvoudig dat jullie je nog niet volledig in mijn richting gedraaid hebben. Ik zeg dit niet op een kritische manier. Ik zeg dat het tijd is. Jullie maken deel uit van mijn constructieteam op de grond, met Gaia. En dus, op deze dag wenk ik naar jullie, niet alleen om te ontwaken, maar om met mij te gaan werken, omdat de tijd nabij is.
Verklaart dit aan jullie mijn rol, welke een zeer generieke rol is? Als je, tussen haakjes, deze rol nam en je zou het toepassen op een andere planeet, zou het fundamenteel hetzelfde zijn. Maar is dit duidelijk voor jullie?

Het Opnieuw Instellen van de Globale Valuta
SB: Ja, dat is het. En, interessant genoeg, heb ik verscheidene vragen extra aangaande het onderwerp, maar ik denk dat ik dat moet verlaten tot misschien aan het einde van het programma, als we tijd hebben, want we hebben een aantal andere vragen te behandelen. Maar dank u wel hiervoor. Ik heb dit voor mezelf ook lang afgevraagd. En met dank aan de luisteraar die hiernaar vroeg.
Laat ons nu naar het opnieuw instellen van de globale valuta toegaan. Kunt u ons vertellen wat voor overblijvend werk er aangaande dat nog gedaan moet worden? Met andere woorden, wat is het waar we op dit moment op wachten?    
Raj:  In dit moment waarvan je in dit verband werkelijk voelt dat het een eeuwig Nu is?
SB:  Ja!
Raj:  Ja. Ik zal erover spreken, en ik zal je vertellen dat er zeer weinig is dat er overblijft om gedaan te moeten worden. Ik zal ietwat herhalend zijn, omdat ik zo ongeveer hetzelfde tegen jou zal zeggen als wat Aartsengel Michael tegen jou gezegd heeft.
Mijn geliefde vrienden, er zijn een aantal dingen die ik jullie vraag, een ieder van jullie, om te doen die zeer praktisch zijn. Eerst, onthecht je van iedere vorm van angst, zenuwachtige angst, bezorgdheid, omdat dezen ook een gebrek van zelfwaarde reflecteren, gebrek van zelf liefde, gebrek van zelfvertrouwen. Onthecht je van dat niveau van bezorgdheid welke zovelen van jullie voelen.
Ja, het is absoluut correct en zeer zeker acceptabel en toegestaan om opgewonden te zijn, om te anticiperen, om te plannen. Dit maakt deel van het creatiewerk uit en maakt deel uit van wat jullie aan het doen zijn. En of je het nu wel of niet begrijpt, wanneer je in dat geesteskader blijft en in dat hartskader, wat jullie dan doen is het bekrachtigen van de beweging van dit proces.
Stuur energie, en blijf doorgaan het te sturen, en natuurlijk ben ik zeer bevooroordeeld jegens goud. Maar wat voor energie jij voelt dat jou inspireert om te sturen, stuur het naar diegenen die de grondbemanningen zijn, de mensen bij de "teller wickets" (vrij vertaald: "betaal loketten"), bij de ATM's (Geldautomaten), op het werkniveau van het dit tot bloei te brengen. Want dit is een gigantische, gigantische onderneming.
Welnu, er zijn vele drama's geweest die door de mensen verzonnen werden. Sommigen zijn echt, sommigen zijn eenvoudig volledige illusie, die proberen om de individuen en de groepen van dit proces af te leiden. Loop niet in die val. Behoud de ruimte voor de vervulling van deze onderneming. Weet eenvoudig dat jij, een elk en ieder van jullie, in een positie zijn om te geven en om te ontvangen, om te ontvangen en om te geven.
Dus, in termen van wat er overblijft om gedaan te worden, wat ik tegen jullie zeg is kostbaar weinig. Behoud eenvoudig te ruimte en sta het toe. En ja, ik zal herhalen wat mijn collega gezegd heeft, en is zeg wel degelijk "collega". Zwijgen is Goud. (1)
SB:  Prima. Ik denk niet dat het noodzakelijkerwijs een geval van opwinding is aangaande de reval, Raj, als financiële levensbehoefte. Velen van ons zijn echt aan het einde van onze financiële touwen. Dus ik denk dat dat het is waarom wij proberen om een gevoel te krijgen van wanneer wij deze zegening kunnen verwachten.
Wat voor vooruitgang heeft er zich voorgedaan waar u over kunt rapporteren aangaande de welvaartprogramma's? (2) Er wordt van gezegd dat er 30% gedaan is, beginnend met de oostkust. Is dat een waarheidsgetrouwe verklaring? En wanneer - over het algemeen: geen datums natuurlijk - kunnen de mensen in de Lichtwerkersgemeenschap verwachten om hun binnenkomst te zien.
Raj:  Wel, ik vraag me af wat de mensen bedoelen wanneer zij zeggen "de oostkust". Het is een eigenaardige referentie, is het dat niet? Omdat waar jullie aan kunnen denken als vele van de welvaartprogramma's - want, allereerst, zijn zij over de gehele globe heen verankerd - kunnen jullie eraan denken als een kans van zonlicht dat naar buiten gaat, en de straal gaat evenwichtig naar buiten, boven, beneden, de zijkanten. Dus het beslaat een groot terrein.
De welvaartsprogramma's zijn in alle ernst begonnen, en ja, dat gezegd hebbende, kijk niet slechts naar bepaalde kustgebieden, want dat zou ongelijk zijn, en onpraktisch, tussen haakjes. Maar zij zijn al begonnen, en ik zou niet willen zeggen dat zij op de 30% markering zitten, ik zou willen zeggen dat zij meer op de 8 tot 10% markering zitten. Dus dat is een volgende bureaucratische onderneming. Maar dat is onderweg, maar het wordt minder belemmerd door bureaucratische hindernissen omdat dit meer van een individuele actie of een groepsactie is welke niet gebukt gaat onder de bureaucratie.
Dus beide van deze situaties…. - en als planetaire logos ben ik me zeer bewust van de financiële stress, zowel individueel, collectief, per natie en per groep.
En vanuit ons perspectief, denken wij in termen van geld? Niet noodzakelijkerwijs. Maar wij denken wel in termen van vrijheid.
Wij her/erkennen - en dit heeft nooit deel van mijn werk uitgemaakt - dat er bepaalde groepen geweest zijn, en specifiek diegenen die voor verandering en voor liefde gewerkt hebben, die financieel rechteloos, gedwarsboomd en gekluisterd werden. Wel, laat mij zeer duidelijk zijn. De boeien werden verwijderd, en jullie vrijheid is aanstaande.

Chaotische Knoop Eindigt
SB:  Dank u wel daarvoor. Het wordt gezegd dat wij door een chaotische knoop heengaan. Zou u commentaar kunnen leveren of wij dat wel of niet doen? En als we dat doen, hoe er succesvol op te reageren, alstublieft?
Raj:  Jullie komen feitelijk uit de tijd van de chaotische knoop vandaan. Welnu, denk niet aan een chaotische knoop als zijnde een tijd van rottigheid. Het is een tijd wanneer er een grote hoeveelheid aan energie is dat aan het omwoelen is - ja, smeulende; wel, misschien op een treuzelend kookpunt - over jullie gehele planeet heen en binnenin elk en iedereen van jullie. Jullie hebben deze tijd van chaos, van onzekerheid, voor velen van jullie, gevoeld als onrust. Maar waar het werkelijk naar refereert, is dramatische verandering.
En zeer vaak voelt de verandering van een dergelijke omvang aan als chaos.
Welnu, door het gehele universum heen, werken wij met waar jullie aan denken als creatieve chaos, om alle energie welke ons ter beschikking staat in te roepen. En dit is wat wij gedaan hebben, rechtstreeks vanuit de Moeder/Vader/Ene, naar de Aartsengelen, naar de Serafijnen, naar het Engelachtige Rijk, naar jullie sterren broeders en zuster, het volledige Gezelschap van de Hemel. Iedereen heeft de hogere trilling uitgestuurd, de hogere frequenties naar de planeet en naar elk en iedereen van jullie. Of het nu wel of niet erkend werd, dat is niet van belang, omdat het niettemin binnenin verankerd werd.
Sommigen van jullie die duidelijk meer verlicht en bewust zijn waren zeer duidelijk over deze opwaarderingen, opwaarderingen, opwaarderingen en download, en het heeft chaos in de lucht gecreëerd, op planetair niveau, in deze tijd - ja, tijd - waar het collectief van de mensheid gezegd heeft, "Wij zullen dit als één doen."
Het heeft ook een grote hoeveelheid aan chaos gecreëerd, en zelfs op planetair niveau is er een beetje van een deining geweest. Het is de enige manier waarop wij het kunnen omschrijven. Dus, dat tegelijkertijd dingen versnelden en dingen vertraagden. En dat is de definitie van een chaotische knoop. Het is wat schijnt te zijn, zeker in jullie referentie, disharmonische energie - en wij bedoelen niet conflicterende - maar disharmonische energie - sneller, langzamer - tegelijkertijd samenkomend.
Nu, binnenin dat is de impuls en het punt van creatie en ook het punt waar de pauze eindigt, waar de pauzeknop, als je er zo aan kunt denken, voor de mensheid uitgezet is en waar het plan verdergaat met diens ontvouwing.
Dus dit is een chaotische knoop geweest op vele, vele manieren, maar het is iets positiefs geweest, het was een positief raamwerk. Maar jullie komen uit deze tijd vandaan waar jullie aan denken als de chaotische knoop.
SB:  Wel, als ik op dit punt tussenbeide kan komen. Ik wil de mensen niet verward achterlaten door waar wij op dit moment over spreken. Gewoonlijk wordt het woord "pauze" geassocieerd met de genomen tijd om te zien of het geheel van de mensheid voorwaarts de Ascentie in kan gaan.
Dus als u zegt dat de pauze uitgezet is, dan denk ik dat heel veel luisteraars zullen denken, "Oh, wel, dan komt de Ascentie eraan." Maar mijn begrip is dat het Evenement, waarvan ik hoop dat we daar over een moment over zullen praten, welke gebeurd met de Equinox niet de Ascentie is, en dat de Ascentie waarschijnlijk niet zal gebeuren tot aan volgend jaar.
Dus, zou u - zou u mij gewoon kunnen corrigeren als ik het verkeerd heb met alles dat ik net gezegd hebt, alstublieft?
Raj:  Nee, je hebt het niet verkeerd. Wat ik zeg, is dat de pauzeknop, die periode van het zijn dat alles in pauze is, tot een einde aan het komen is. Het is nochtans niet ingedrukt.
SB:  Maar wij moeten Ascentie niet verwachten…
Raj:  En voor mensen om te denken dat zodra als de pauzeknop losgelaten wordt dat de Ascentie dan plaatsvindt, zou dat een onjuiste aanname zijn. Wanneer de pauzeknop losgelaten is, gaat het plan verder in/naar volle actie, en de volgende stap in die volle actie is de stijging van het menselijke collectieve bewustzijn, of op z'n minst van diegenen die voorwaarts gaan met hun Ascentie proces.

Het Evenement van 21-22 September 2013
SB: Oké. Dat is zeer goed. Dank u wel. Zouden wij nu kunnen gaan kijken naar dit Evenement waarvan gezegd is dat het plaats zal vinden op de 21ste en 22ste? Het is in het verleden gebeurd dat we keken naar, zeg, 11-11-11 of 11-11-12, en andere evenementen zoals die, en er wordt gezegd dat wij een grote vooruitgang zullen ervaren, en dan hebben heel veel mensen die ervaring niet.  
En ik maak me een klein beetje bezorgd dat op de Herfst Equinox dit weer zal gebeuren, dat er nota van gemaakt wordt als een evenement dat de mensen zullen ervaren, maar de meesten dat niet zullen. Dus kunt u ons vertellen wat er komen zal ten tijde van de Equinox, alstublieft?
Raj:  Ja, ik kan jullie dit vertellen, want ik ben nogal een duidelijk sprekende meester en ik heb geen aarzeling om over dergelijke kwesties te spreken. (3) Maar ik wil ook jullie aandacht trekken naar wat jullie Aartsengel vrienden herhaaldelijk gezegd hebben. Het is niet eenvoudig een enkelvoudig evenement. Het is een reeks aan gebeurtenissen waar deze Equinox een deel van uitmaakt.
Nu, er zijn vele evenementen geweest, en laat ons teruggaan naar de Harmonische Convergentie, de originele 11/11, de originele 12/12, en alles dat sinds die tijd gekomen is. Elke van deze zijn golven geweest van het toenemende niveau van het menselijke besef, bewustzijn, hart verankering, en liefde. Deze tijd van deze Equinox is wederom de opening van die deuropening naar een groter raamwerk van liefde, van de capaciteit om liefde vast te houden en om te zijn, en om liefde te ervaren en te kennen, want dat is wat bewustzijn werkelijk is.
Nu, voelt iedereen het onmiddellijk op dezelfde manier? Nou, nee, natuurlijk niet. Voelt de boom de energie inname op dezelfde manier als een blad of het gras? Nee. Voelen de Rocky Mountains het op dezelfde manier als de rivieren en de stromen? Nee.
Dus de menselijke wezens neigen ernaar om niet alles te integreren, of te her/erkennen, wat er tezelfdertijd plaatsgevonden heeft.
Dat gezegd hebbende, wanneer je op een plaats van acceptatie bent, toestemming, hart-openheid en verankering, de openheid om te ontvangen en om bewust bewust te zijn daarvan, wanneer je de beslissing maakt om bewust bewust te zijn - en dit is onderdeel van het geschenk - dan zal je dat zijn.
Zal het voor iedere enkele persoon identiek zijn? Nee. Wanneer jullie samenkomen, of het nu drieduizend zijn of drie, helpt dat dan? Ja. Creëren jullie heilige ceremonieën voor jullie zelf om te ontvangen, te openen, om in de hartruimte te zijn? Ja. Dus dat is waar het over gaat.
Het andere onderdeel hiervan - en ik spreek wel zeker tegen jullie als jullie planetaire logos - laat ons spreken over één van de kantlijnen van deze toename van bewustzijn, in hartbewustzijn, in de uitbreiding van wie jullie zijn. En het heeft ook te maken met het samenkomen met jullie sterren broeders en zusters.
Welnu, jullie hebben enorme schreden gezet - ja, dat hebben jullie! - in jullie liefde, in jullie elementen, in jullie verankering van de goddelijke kwaliteiten. En jullie hebben dat gedaan, specifiek sommigen van jullie, in enorme stressvolle situaties - financieel, emotioneel en spiritueel. Jullie bleven doorgaan, en ik kan jullie zelfs niet beginnen te vertellen hoezeer jullie hiervoor erkend en hemelhoog geprezen worden.
Maar in de oude derde, jullie energie raster - ik spreek nu collectief - was op vele manieren….. - onverenigbaar zou een aardig woord zijn - …., onverenigbaar met jullie sterren broeders en zusters. (4) De vereiste energieën om jullie naar boven te brengen zelfs voor een korte conversatie op Aarde zou moeilijk geweest zijn. En virtueel werd het vrijwel verboden terrein toen jullie de collectieve beslissing namen om als één te ascenderen.
Jullie niveaus van bewustzijn, van hart beschikbaarheid, zijn gedurende het voorbije jaar voortdurend verhoogd. Nu, wat jullie sterren broeders en zusters ook gedaan hebben is zichzelf afstemmen niet alleen met de energieën van Gaia, welke zeer stevig in de vijfde zijn en volledig compatibel, maar ook met de energieën van het menselijke collectief.
Als jullie deze volgende sprong nemen - en ik zeg dit; het is een kwantum sprong - mogen sommigen van jullie zich hiervan bewust zijn; voor sommigen van jullie zal het langzamer zijn. Sommigen van jullie worden 's ochtends wakker en jullie ogen schieten open en je springt uit bed vandaan. Sommigen van jullie worden langzaam wakker - je strekt je uit, je gaapt, je ligt gedurende een poosje in bed. Het is niet van belang; de energie zal er zijn.
Als jullie deze volgende verschuiving nemen, worden jullie energieën, jullie hart vermogens, jullie verankering in de goddelijkheid van wie jullie zijn zelfs meer compatibel met jullie sterren broeders en zusters. Dat is één van de kantlijnen, maar dat is ook één van de geschenken.
Jullie komen naar een plaats toe waar het volledige besef met jullie partners boven, welke in principe ongezien zijn geweest - en gezien, ietwat, tot een bepaalde mate in de nachtelijke hemel - worden voor jullie meer beschikbaar.
Dus dit is niet eenvoudigweg een piepkleine opwaardering. Zullen jullie het allemaal anders ervaren? Ja. Maar bereid jullie zelf voor en open jullie hart. Creëer een prachtige ceremonie, of het nu alleen is of met anderen. Open jullie harten, geliefden, en ontvang. Laat de angst en de twijfel los. Daar is geen plaats voor.
SB:  Prima. Dank u wel, Raj. Bij eerdere gelegenheden ben ik persoonlijk alleen geweest, gewoonlijk in mijn appartement. Maar bij deze gelegenheid zullen velen van ons verzameld zijn in Joshua Tree, dus zullen wij in elkanders gezelschap zijn.
Is het anders wanneer je in een groep bent en een evenement zoals deze gebeurd, dan als wanneer je alleen bent? Wat kunnen we verwachten, en hoe zouden wij moeten zijn?
Raj:  Wanneer je in een groep bent, is er een groepsenergie die plaatsvindt, en er is een grotere schreeuw, zullen we zeggen, omdat het een collectieve verklaring is - wij zijn hier, wij zijn open, wij ontvangen. Dus het is een grotere aanroeping. En er is ondersteuning, de wederzijdsheid, de eensgezindheid.
Hoe je het weet? Omdat wanneer je in een groep bent, wat er dan gebeurd wanneer je hieraan deelneemt, is dit delen van gemeenschappelijkheid en vreugde. Dus, op die manier ben je eenvoudig in een hyperstaat van besef en waakzaamheid en openheid. Maar dat is niet te zeggen dat dit niet kan gebeuren als je als een individu alleen in jouw slaapkamer bent, in meditatie voor jouw heilige altaar. En jouw heilige altaar, lief hart, kan één plaatje zijn of één kristal. Het is nochtans jouw heilige ruimte.
Nu, het voordeel soms van het alleen zijn is dat je niet de afleidingen hebt van diegenen rondom jou heen. Je hebt de zegeningen van jouw heilige ruimte, van veiligheid, en je voelt je veiliger om dieper te gaan en je waarlijk te verenigen met het Gezelschap van de Hemel en om een ongelooflijke ervaring te hebben. Kom je ertoe om met anderen te glimlachen, grappen te maken en te spelen? Wel, je kunt dat erna doen.
Dus het is niet te zeggen dat de ene manier beter is dan de andere. Wat belangrijk is is om jouw keuze te maken en om aanwezig te zijn en deze energieën toe te staan. En het zal in de loop van verscheidene dagen zijn. Het is niet simpelweg een moment in de tijd, zoals jullie goed weten. Je kunt niet verkeerd gaan.
SB:  Oké. [lacht] Feitelijk, wist ik niet dat het geen moment in de tijd was, maar dat is goed.

President Obama
Welnu, we hebben ongeveer 13 minuten over. Ik wil met u spreken over President Obama, en dan heb ik nog twee vragen over 9/11. Ik heb nogal wat vragen als de tijd het toestaat, maar ik denk niet dat we daar de tijd voor hebben.
Dus, de eerste vraag is: Veel mensen bekritiseren President Obama omdat het lijkt dat hij ofwel in oorlog wil gaan met Syrië of acties wil ondernemen welke geïnterpreteerd zullen worden als oorlogszuchtig. Kunt u ons vertellen waar President Obama staat aangaande de Syrische vraag?
Raj:  Wat wij over Barack Obama zouden willen zeggen is, dat er met hem gewerkt wordt. Nu, zoals Michael gezegd heeft, luistert hij altijd naar de begeleiding? Nee, maar hoofdzakelijk doet hij dat wel. En hij werd voor een reden in deze natie geplaatst.
Welnu, wat ik tegen jullie zou willen zeggen is dat wij zouden willen suggereren dat jullie naar de geschiedenis kijken. En wij bedoelen zelfs de geschiedenis van dit individu. Barack Obama is gewoonlijk niet een individu die treuzelt. Hij is een persoon die duidelijke, snelle, en beslissende besluiten maakt en de capaciteit heeft om naar actie over te gaan.
Dus, onze vraag aan jullie allemaal is, waarom denken jullie dat hij zoveel treuzelt? En waarom zijn de militaire acties niet volledig uitgelijnd met zijn woorden?
Hij is een strateeg, en de strategie op het moment is eromheen draaien, strekken, wachten. Dus wij zouden willen suggereren dat jullie duidelijker kijken naar wat er plaatsvindt in plaats van slechts naar wat er slechts gezegd wordt.
Het publiek - en wij bedoelen niet simpel het Amerikaanse publiek; wij bedoelen het publiek van de wereld - komt zeer actief en luidruchtig samen op twee platformen. De ene zegt - en wij hebben hier ook over gesproken - dat de informatie over deze volledige situatie betreffende Syrië onvolledig is. Er zijn factoren die nog niet naar de oppervlakte gekomen zijn. Maar de tweede collectieve opinie en beweging is dat, ongeacht wat, de mensen geen oorlog willen. Eindelijk, is het menselijke collectief moe van oorlog.
Dus, zelfs in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, waar je het leiderschap hebt dat spreekt over oorlog of strategische aanvallen, hebben jullie de populatie die zegt, "Nee.' En dat is belangrijk en heeft zich niet op dit niveau sinds de tijd van Vietnam voorgedaan. Dus dit is een belangrijke verschuiving.
Welnu, soms zorgen de woorden van een dreigende oorlog ervoor dat iedereen rechtop gaat zitten en aandacht schenkt en positie inneemt, inclusief diegenen die bedreigd worden, en in dit geval zij het de Syriërs. Maar de dreiging gaat niet alleen over de Syriërs. De dreiging is om te zeggen dat bepaalde vormen van agressie, van oorlogvoering, volledig onacceptabel zijn, dat je niet met onzichtbare wapens kinderen in hun bedden kunt vermoorden.
Maar wij zeggen tegen jullie, dat velen eraan werken, boven en beneden, in het Witte Huis met Barack Obama. Maar ik zou aan jullie allemaal willen vragen, elk en iedereen van jullie - en wij geven er niet om wat jullie politieke verbondenheid is; dit heeft daar niets mee te maken - wij vragen jullie om energie te sturen - liefde, gebeden, meditatie; hoe het ook is dat je dit waarneemt - naar Barack Obama en naar de mensen van Syrië.
SB: Prima. Wel, dank u wel. Dat was zeer, zeer behulpzaam. Ik … ja, ik begrijp het nu een stuk beter. Dank u wel.  
Ik heb twee vragen over 9/11, welke slechts twee dagen van ons verwijderd is. Ik lees deze twee vragen aan u voor omdat wij slechts 6 minuten over hebben. Ik zou echt graag willen dat u de tweede vraag eerst beantwoord, maar ik zou graag willen dat u beide vragen beantwoord, als dat mogelijk is.

9/11 en een Verontschuldiging aan de Wereld van de Islam
Dus, allereerst, de eerste vraag is, als u ons zou kunnen vertellen hoever we gegaan zijn met de openbaring van de waarheid van 9/11; wat we kunnen verwachten om te gebeuren dit jaar in termen van die openbaring, en de tweede vraag is, Moslims waren niet verantwoordelijk voor 9/11, hoewel zij er de schuld van krijgen. Ironisch genoeg, waren nominale Christenen het, als men er eerlijk over wilt zijn. Zijn wij de wereld van de Islam een verontschuldiging schuldig?
Raj:  Er waren vele aspecten en vele samenzweringen die nog steeds naar het oppervlak moeten komen - of niet - betreffende 9/11 en de gruweldaden die gepleegd werden. En de gruweldaden zijn niet eenvoudig geweest, zullen wij zeggen, tegen de Amerikaanse mensen. Zij waren tegen de planeet - tegen iedere natie, iedere cultuur, ieder religieus systeem. Dus diegenen die verantwoordelijk zijn - die een gemixte zak zijn - zijn zij een verontschuldiging schuldig aan de mensheid? Ja, dat zijn zij. Maar hebben zij ook vergiffenis nodig? Ja, dat hebben zij.
Welnu, laat ons ook spreken over waar velen nog steeds naar terugkeren in termen van 9/11. En wij wensen niet om de samenzwering, op vele niveaus, te minimaliseren - en dat is belangrijk om te beseffen - welke plaatsvonden. Maar wanneer jullie hierop doorgaan, gaan jullie een verbintenis aan met deze elementen van fout, aanwrijven, schaamte, schuld, oordeel. En dat is van de oude derde.
Dat is waar diegenen die bij deze acties betrokken waren allemaal over gingen en verankerden. En zij stonden centraal in het creëren van menselijke chaos, verdeeldheid onder de mensen - Christenen, Islam, naties, valse oorlogen … dus de lijst is vrij lang.  
Maar het is tijd voor de planeet - omdat Gaia ook, gigantisch, beschadigd werd door deze actie - het is voor iedereen tijd om naar het hogere rijk te gaan en, via vergiffenis en mededogen en enorme voorzichtigheid, voorwaarts te gaan. Want wanneer de waarheid naar buiten komt - en dat zal het, en dat zal het zeer spoedig, in menselijke tijd, zeer spoedig - zal het voor iedereen schokkend zijn.
En dat is wanneer het onderscheidingsvermogen aan de zijde van het menselijke collectief absoluut noodzakelijk zal zijn. En ik weet dat jullie in staat zijn van het praktiseren van het onderscheid maken. Dat is wat ik zeg over het onderwerp.
SB:  Wel, laat mij één ding verduidelijken, Raj, voordat wij het onderwerp verlaten. Ik suggereer niet echt dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor 9/11 de wereld van de Islam een verontschuldiging schuldig zijn. Ik suggereer meer dat alle burgers die geen onderzoek deden in/naar de waarheid van het evenement - zullen wij zeggen - en de wereld van de Islam beschuldigden; ik denk dat het tijd is dat zij beseffen dat zij de wereld van de Islam een verontschuldiging schuldig zijn met het oog op het brengen van deze situatie naar een punt van genezing.
Zou U daar commentaar op willen leveren?
Raj:  Wat gebeurde met 9/11 was het voorval en de identificatie van de externe vijand, welke op vele manier de wereld van de Islam werd. En dat was correct. Dit was een groep [oftewel de mensen die 9/11 fabriceerden en de wereld van de Islam de zondebok maakten] van afvallige individuen, op vele niveaus, vanuit vele verschillende naties.
Dus ja. Deze divisie tussen religies en gemeenschappen heeft er behoefte aan om tot een einde te komen. En ja, een verontschuldiging is altijd, op ieder niveau, welkom.
SB:  Oké. Dank u wel daarvoor. We zijn bijna door de tijd heen, maar misschien kan ik naar enige vragen toegaan die ik uitstelde.

Gautama Boeddha is Zijn Opvolger
U zei dat u de Universele Logos bent, of tenminste dat u de Universele Logos wordt. Ik hoorde een andere versie waarin - ik denk dat het was via Michelle Coutant - waarin u het noemde Zonne Logos. Zijn zij dezelfde positie?
Raj:  Ja, dat zijn zij.
SB:  En Gautama Boeddha zal uw opvolger zijn. Is dat correct?
Raj:  Dat is correct. En dat zal voor velen een vreugdevolle dag zijn!
SB:  Ja? Hoe dat zo, Raj, terzijde van het overduidelijke?
Raj:  De energie van deze prachtige Boeddha is de vervulling van liefde en het brengen van diepe vreedzaamheid door vele, vele eonen heen. Dus er is een grote hoeveelheid voor het menselijke collectief en Gaia, om naar uit te kijken.
SB:  Oh, dat is fantastisch. Prima. Wel, daar zijn we, de muziek begint te spelen. Dank u ooit zoveel, Sanat, voor zoveel geruststellende informatie en zoveel vertroostende informatie. Dank u wel.
Raj:  Ga met mijn liefde, en ga in vreedzaamheid. Vaarwel.
SB:  Vaarwel.
[einde]

Voetnoten
(1) Onze interpretatie van deze mysterieuze vingerwijzing is dat wanneer de intel/dinar goeroes en andere commentatoren stilvallen, weet dan dat het goud nabij is. En zij zijn stil gevallen, sommigen volledig, sommigen deels.
 (2) De welvaartprogramma's en het opnieuw instellen van de globale valuta (of "reval") zijn verschillend. De welvaartsprogramma's komen vanuit een aantal bronnen en zijn geschenken aan mensen terwijl de reval komt als een resultaat van mensen die valuta kochten zoals de Irakese Dinar en de Vietnamese Dong. (Van deze twee, raad ik de Dong aan.)
 (3) Sanat heeft bij een eerdere gelegenheid gezegd dat wij hem vragen kunnen stellen die wij niet aan Aartsengel Michael kunnen stellen, dat hij een grotere breedte heeft om te spreken aangaande sommige onderwerpen dan dat Michael mag hebben. Ik denk dat dat is waar hij hier naar refereert.
 (4) Dit was één van de redenen dat de Neptunes expeditie afgelast werd - omdat onze energieën te disharmonisch waren met die van de galactics.  

Vertaling: Cobie de Haan -http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten