donderdag, augustus 22, 2013

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 19 Augustus 2013


 
Een Uur met een Engel - 19 Augustus 2013
 
Aartsengel Michael - "Bereid Je voor op de Feestviering"

Intro Steve Beckow: Aartsengel Michael bespreekt de Ascentie onderbreking, het opnieuw instellen van de globale valuta, welvaart programma's, algemene overvloed, de noodzaak de schuldenlast uit te roeien, vrijgevigheid en delen, het lichtwerk dat mogelijk wordt met overvloed, het werk dat er gedaan wordt aangaande de entertainment industrie en de media, de verschuivingen in het wereldbestuur, de toekomst voor rechters en ministers die falen met hun missies, en de voortgang van Paus Franciscus. 
Graham Dewyea:  Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een Uur Met een Engel met Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt' en Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Het is mij een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.
Onze gast van vandaag is Aartsengel Michael. Dus, hiermee, geef ik het aan jou over, Steve.
Steve Beckow:  Heel veel dank, Graham, en voordat we ons naar onze gast wenden, Aartsengel Michael, wil ik graag iets aanhalen dat ik net voordat het programma begon tegen Linda zei.
En dat is dat wij praten over het spreken met Aartsengel Michael of Sanat Kumara of St. Germaine, maar wat we niet zeggen, zeer vaak, is dat we echt via Linda Dillon met hen spreken. Zij is echt de onzichtbare persoon hierin, maar zonder haar zou niets van dit alles gebeuren.
Dus ik wil je eenvoudigweg bedanken, Linda. Ik denk dat je één van de meest onzelfzuchtige mensen bent die er zijn. En heel veel dank.
Linda Dillon: Dank je wel, Steve.
SB:  Prima. Nu, zij maakt zich waarschijnlijk gereed om Aartsengel Michael te channelen. Dus dat gezegd hebbende, wil ik het graag aan Aartsengel Michael overgeven, voor het geval hij graag enige introducerende opmerkingen wilt maken.
Aartsengel Michael:  Groeten, Ik Ben Michael, Aartsengel van Vrede/Vreedzaamheid, Strijder van Liefde, Brenger van Nieuws. Natuurlijk wil ik een openingswelkom maken, een gechannelde boodschap, want jullie kennen mij! Bij tijden neig ik ernaar om nogal luidruchtig te zijn. Maar laat ons deze en iedere dag opnieuw beginnen.
Ik wens tot jullie harten te spreken, tot jullie zielen, tot jullie geesten, tot jullie bewustzijn. Ik wens jullie te omhelzen en nochtans weer, zelfs hoger, de Blauwe Vlam van de Waarheid te ontsteken, de Blauwe Vlam van rechtvaardigheid, de Blauwe Vlam van Vrede/Vreedzaamheid.
Welnu, ik heb een ieder van jullie gevraagd, mijn geliefde broeders en zusters, weken geleden, om de frequentie te verhogen - ja, wat dit kanaal noemde de inzet verhogen. En ik vraag aan jullie om dit weer te doen. Sommigen van jullie luisterden naar mijn pleidooi en hoorden mijn oproep. Anderen van jullie vergaten het. Het is niet van belang.
Wat wel van belang is, is wat er innerlijk gaande is, binnenin u, en de acceptatie, de toestemming, de overgave, en de incorporatie van de hogere frequenties binnenin jullie, de volledige omhelzing van liefde, van de waarheid van wie jullie zijn. De vreedzaamheid binnenin creëert de vreedzaamheid buitenom.
Wanneer velen van jullie met mij samen reizen gedurende waar jullie aan denken als jullie nacht of jullie droomtijd en wij gaan naar door oorlog-verscheurde plaatsen, Ik en jullie hanteren jullie zwaard en schild, en ja, wij hanteren het in termen van vernietiging.
Maar wat vernietigen wij, mijn vrienden? Wel, wij vernietigen zeer zeker geen mensen. Wat wij aan het vernietigen zijn, zijn de illusies van jullie derde, de illusies van controle, van hebzucht, van haat, van racisme, van seksisme, van gebrek, van beperking. Wij snijden door deze koorden heen, deze rasters, zodat zij niet langer meer gebruikt kunnen worden, toegang tot verkregen kunnen worden en niet langer deel uit kunnen maken van de uiteenlopende maatschappijen, inclusief de westerse maatschappij -- laat mij daar zeer duidelijk over zijn.


En hoe gebruiken wij onze schilden. Wij bieden bescherming aan de kwetsbaren, de openhartigen, de moeders, de kinderen. Wij bieden bescherming aan hen aan voor de haat, voor het geweld, en voor de terreur van onderdrukking.
Dus, ja, velen van jullie doen dit met mij tijdens jullie slaaptijd. Maar wat ik aanvullend aan jullie vraag - en tussen haakjes, dit is geen luchthartig verzoek; het is ook essentieel, een sleutel component van jullie Ascentie en de collectieve Ascentie - wat jullie doen is het steeds dieper en steeds hoger verankeren van de vrede/vreedzaamheid, de vreugde, het kennen van liefde en de kennis dat jullie niets anders zijn dan een collectie van energie, van liefde.
Dat is wat jullie zijn, en het is formidabel. En het is om omhelst en om gevierd te worden. En ieder fragment dat niet daarvan is heeft geen plaats binnenin jullie. Dus, is het een tijd van een grotere opruiming? Ja. Is het een tijd van erkenning en overgave aan de chaos? Ja. Is het een tijd om zeer actief betrokken te zijn in wat jullie voelen dat jullie individuele Ascentieproces en het collectieve Ascentieproces is? Ja.
De hiaat welke gecreëerd werd door de collectieve wens van de mensheid om samen voorwaarts te gaan in deze onderneming is formidabel, waarover wij een flinke hoeveelheid gesproken hebben, en is niet onbepaald. Het plan van de Moeder wordt niet voor onbepaalde tijd in de wacht gezet of gepauzeerd.
Ik zeg dit niet om jullie in wat voor niveau van onzekerheid of angst dan ook te vergaren of weer te geven of te plaatsen, dat jullie niet genoeg doen - nogal het tegendeel. Ik zeg dit, mijn geliefden - mijn broeders en zusters van blauw, van granaat, van geel, van goud, van zilver, van robijn!  - Ik zeg dit zodat jullie moed houden, dat jullie bemoediging zullen nemen en weten dat waar wij over spreken geen eonen of decennia weg is.
Dus als jij naar achteren getreden bent, als jij tot een bepaalde mate uit dienst gegaan bent - nee, verval niet in/naar oordeel; ben de waarnemer! - maar wat ik aan jullie suggereer en wat ik aan jullie vraag is, het is tijd om opnieuw in dienst te treden - niet krampachtig, niet op een manier welke onrust of angst of stress creëert, maar op een manier welke de opwinding en de anticipatie is van een diepere omhelzing van de volledigheid, niet alleen van wie je bent, wat meer dan voldoende zou zijn, maar wie de volledigheid is, het collectief, jullie sterren broeders en zusters, de koninkrijken, en ja, natuurlijk, het goddelijke rijk.
Dus terwijl wij deze dag beginnen - en ja, ik weet dat ik maar doorgegaan ben, maar ik zou nalatig zijn in mijn dienstbaarheid aan de Moeder als ik hier niet over zou spreken.
Nu, Steve, ik weet dat je vele vragen hebt. Waar wens je om te beginnen?
SB:  Wel, soms, Aartsengel Michael, vraag ik me af waarom ik vragen stel omdat ik gewoon graag het gehele uur lang naar u luister. Dus alstublieft verontschuldig u niet.
Wel, wij willen samen met u via een soort van wegenmap naar de nieuwe wereld gaan, maar voordat ik dat doe, zou ik u graag een paar vragen willen stellen over het opnieuw instellen van de globale valuta en de welvaart programma's.
En voordat ik deze vragen stel, laat mij zeggen dat als het opnieuw instellen van de globale valuta, als de herwaardering voor 1 september gebeurd, dan zullen de teams - Het Gouden Tijdperk van Gaia en Inlight Radio en 'The Hope Chest' - in staat zijn om een enorm verschil te maken; ons werk zal op een ander niveau beginnen. Maar als het niet gebeurd voor de 1ste, gaan wij ons in een zeer nauwe financiële situatie bevinden. Dus het is belangrijk voor ons te weten wat daar gebeurd.
Wij horen dat het opnieuw instellen (reset) op de 17de van augustus gebeurde, en dan zeggen anderen, "Nee, dat deed het niet. Het zal op de 19de gebeuren," en anderen zeggen, "En dat is de 19de van september." Wat gebeurt er nu feitelijk met het opnieuw instellen? (resetten) Kunt u ons dat vertellen?
Aartsengel Michael:  Eerst, wens ik om je te laten weten, lief hart, dat ik niet slechts een Aartsengel ben, Ik ben ook een technisch adviseur. En jij breekt weer af!
SB: Ik breek weer af? Het spijt me dat te horen.
Aartsengel Michael:  Maar laat mij doorgaan. Ik heb jouw vraag gehoord. En het is mijn genoegen om tegen jou te zeggen of je weer afbreekt of niet. Of je nu wel in de uitzending gehoord wordt of niet, ik hoor het en ik luister naar jouw hart. En ik wil dat een ieder van jullie weet - en dit is niet alleen waar voor mij, maar voor ons allemaal - allereerst, luisteren wij naar jullie hart. Dus laat me, als ik mag, jouw vraag opnieuw interpreteren.
SB:  Dank u.
Aartsengel Michael:  Omdat ik niet wil dat welke luisteraar dan ook denkt dat onze uitwisseling eenvoudig gaat over financiële bezorgdheden. Nu, is zou nalatig zijn als we dit niet zeer duidelijk zouden zeggen, wij zijn ons volledig bewust van de financiële stressen, inspanningen, druk, wanhoop, die door vele Lichtwerkers ervaren worden en die verschuldigd zijn aan financiële bezorgdheden. Maar laat ons daar beginnen, maar laat ons ook spreken over de essentie van de kwestie.
Welnu, je zegt dat als dit niet omstreeks 1 september gebeurd - en je weet wat het kanaal gezegd heeft over mij van het geven van datums, en ik zou niet willen wensen om die zielovereenkomst te breken die ik met haar gemaakt heb. Maar laat ons tot de kern van de kwestie spreken. En die is tweevoudig.
Eén is, zijn jullie pleidooien gehoord en beantwoord? En de tweede is, wordt er voor jullie gezorgd? Wordt er aandachtig naar jullie geluisterd?
Lieve harten - en ik spreek tegen jullie allemaal die voor het licht gewerkt hebben, niet slechts voor twee of tien of twintig of dertig of tachtig jaren, omdat er velen van jullie zijn die gedurende eonen voor het licht gewerkt hebben.
Of er misstappen geweest zijn? Ja. En toen je naar huis terugkeerde, zijn wij toen gaan zitten en hebben we ernaar gekeken, het geanalyseerd en gelachen? Ja. Heeft het jouw leren verrijkt? Ja.
Maar laat ons duidelijk zijn. Jij, voor velen van jullie, jij hebt ijverig aan een karwei/baan gewerkt … ja, het is een karwei/baan geweest. Wat denk je wat de betekenis van "dienstverlening" is? Je hebt aan een karwei/baan gewerkt - niet zonder betaling, en er zijn vele voordelen geweest, gezien en ongezien, maar je hebt aan een karwei/baan gewerkt zonder salaris. 
Dus wat jij zegt, mijn lieve Steve, is, gaan wij in staat zijn om te beginnen de salarissen te laten stromen, de achterstallige salarissen?
En het antwoord is ja. Maar laat ons niet simpelweg op dit focussen. En dit is waarom, weken geleden, wij voor alle Lichtwerkers gevraagd hebben, overal, om samen te komen, niet eenvoudig om - kunnen wij zeggen de bestuurlijke, quasi-bestuurlijke en bureaucratische organisaties te herstellen die de zaken traineerden/ophielden?
Welnu, doen zij dit vanwege een gevoel van tegenzin, of dat zij wensen dat het financiële systeem van gelijkheid niet geïnstalleerd wordt? Nee. Deze mensen die enorm weerstand bieden voor zulk een verandering worden of genegeerd of er wordt voor hen gezorgd. Laat ons het zo zeggen. 
De traagheid van het proces vanuit ons perspectief is dat diegenen die verantwoordelijk zijn en deze mantel van verantwoordelijkheid voelen, misschien overijverig zijn om er zeker van te zijn dat op iedere i een punt staat, iedere t gekruist is, dat de dingen volledig opgeruimd en schoon zijn zodat er geen terugtreding kan zijn.
Maar wat wij gevraagd hebben aan jullie om aan te werken - en natuurlijk mag je ook werken aan de bureaucratische zijde, geruststellen en helpen, hen opvullend met energie om lange uren te werken. Maar het gevoel van waardigheid, wat is waar ik eerder over gesproken heb, weken geleden, heeft de noodzaak om ook geadresseerd te worden.
Ja, deze overgave tot waardigheid, tot de erkenning van liefde, dat dat is wie jullie zijn, komt in lagen. Maar er zijn velen daarbuiten - en nu adresseer is mijn gemeenschap, mijn Lichtwerkers; de Lichtwerkers van het Gezelschap van de Hemel, de Lichtwerkers van de Raad van Liefde - er is geen differentiatie, weet je.
Stop met denken of te geloven dat er enige waarde is in het leven in schaarste, dat op de één of andere manier dit jouw deugdzaam maakt, of dat het is waar jij je voor aangemeld hebt; dat het deel uitmaakt van jouw zielcontract en missie; dat het nooit zal gebeuren; dat het altijd een onbepaalde 'morgen' is.
Als dienaar en duidelijke woordwezens (woordvoerders) voor de Goddelijke Moeder, alsjeblieft, neem jouw zwaard, neem de toorts van St. Germain, neem de gouden vlam van Yahweh en roei deze twijfels uit.
Dit, meer dan wat dan ook, creëert energetische overstromingen in de stroming van overvloed. En wanneer ik dit zeg, bedoel ik niet eenvoudigweg financiële overvloed. Ja, ik weet wat je zegt, maar dat is waar wij bezorgd over zijn en dat is hoe jullie "opluchting" spellen. En voor ons is hoe jullie opluchting spellen is de uitroeiing van twijfel.
Dus laat ons dit samen doen. Laat de zorgen gaan en weet dat jullie precies op de planning zitten. Zet de zorgen terzijde en bereid je voor op de feestviering. Is dat duidelijk genoeg?
SB:  Ja, dat is zeer duidelijk, Heer. Heel veel dank.
En een tweede, relaterende vraag, als u die ook zou willen verduidelijken dan zou ik dat zeer waarderen. De welvaart programma's; onlangs hebben sommige mensen, sommige Lichtwerkers, gezegd dat zij gelogen zijn, zij zijn nep, schenk er geen aandacht aan.
Maar er zijn feitelijk Lichtwerkers die lange uren inleggen, die zeer lange geschenkenlijsten creëren … Dus, allereerst, zou ik graag van u willen weten, zijn zij gelogen, dat is nummer één.
Maar nummer twee, ook, wanneer de hoeveelheden binnenkomen, ik denk dat ik graag zou willen weten, gaan zij kleine hoeveelheden zijn, of grote hoeveelheden? En als zij grote hoeveelheden zijn, wat is het dat u wilt dat de mensen die het geld ontvangen ermee gaan doen?
Aartsengel Michael:  Nee. Het is niet dat er geen leugens zijn daarbuiten, en dit is waar jullie onderscheidingsvermogen naar voren komt, natuurlijk. Maar er is heel duidelijk aan jullie verteld dat er zijn - en geweest zijn gedurende een zeer lange tijd in de planning, honderden en honderden van jullie jaren - er zijn 12 welvaart programma's die nu naar de voorgrond komen.
Dus, ja, gebruik jullie onderscheidingsvermogen. Maar alsjeblieft, zet niet diegenen aan de kant die in hun dienstverlening, hun missie, en hun menselijke uren, de energieën van deze programma's in dienstbaarheid aan de Moeder/Vader Eén toevertrouwd hebben.
Dus het geld. Het zal een gemixte zak zijn. Er zullen sommigen zijn die zullen ontvangen waar jullie aan zullen denken als kleine hoeveelheden aan geld om hen te helpen, om hen over het getijde heen te helpen totdat andere situaties, en, zullen wij zeggen, grotere gelijkheid volledig op Gaia verankerd is. En dan zijn daar diegenen die, om redenen gerelateerd aan hun missie en doel, meer aanzienlijke hoeveelheden zullen ontvangen.
En wat het doel van dit geld is, ongeacht van waar jullie aan denken als hoeveelheden, allereerst, is dit de laatste uitschakeling, de fysieke manifestatie van jullie jullie waarde kennend. Het is om aangewend te worden om voor jezelf te zorgen, mijn geliefde vrienden.
Dus als je ontvangt - en ik geef er niet om of het €10, €10,000 of €100,000 is - als je geen aandacht besteed aan wat jou 's nachts achtervolgt, voor diegenen … ja, deze telefoontjes die jullie vrees aanjagen en ervoor zorgen dat je bang bent om de telefoon op te pakken, die brieven die in jouw brievenbus komen, de kloppen op de deur van de deurwaarder, als je deze financiën niet neemt en ervoor zorgt dat je een heilig nest hebt - wij spreken niet over de Taj Mahal, wij spreken over een heilige woning - als jij niet jouw familie en de behoeften van jouw familie kunt ondersteunen, als jij het je niet kunt veroorloven om jouw kind naar de middelbare school te sturen, of jouw studentenlening niet kunt betalen, deze zijn de onmiddellijke dingen waarvan wij willen dat daar voor gezorgd wordt.
En ik zal jullie vertellen waarom. Jullie zullen zeggen, "Wel, zal niet alles van deze schuldenlast verdwijnen, Michael? Moet ik mijn geld besteden?" Jullie zijn de menselijke voertuigen die het aangezicht van jullie maatschappij en hoe de dingen werken veranderen. Jullie beginnen de lawine van de schuldenlast te laten verdwijnen.
Kunnen jullie je voorstellen hoe de bank er begint uit te zien wanneer zij in feite geen woekerrentes creëren en coöpteren voor wat zij jullie geleend hebben, en dat het omgekeerde aan het gebeuren is, dat jullie rente verdienen omdat je feitelijk hebt waar jullie aan denken als valuta in een financiële situatie?
Welnu - en ik hoop dat jullie me gehoord hebben - wanneer je eenmaal zorg gedragen hebt voor jou liefdevolle zelf - en wij spreken over het onderhoud en de levensbehoeften, en ja, dat omvat ook frivoliteit - alsjeblieft, wat is jouw droom?
Vorig jaar, heb ik jullie uitgenodigd, ik heb jullie gevraagd, om groot te dromen. Denken jullie dat dat verzoek aan de kant van de weg geraakt is? Dat deed het niet. Dus vraag ik jullie weer, wat is de droom? Wat is het dat je wenst om te creëren, om voort te brengen als de reflectie van jouw goddelijkheid ter ere van de Moeder?
Jouw droom is gerelateerd, wanneer je in alle eerlijkheid jouw hart verankerd. Jouw droom is een reflectie van waarom je in deze tijd op Gaia bent. Dus, laat ons een praktisch voorbeeld gebruiken. Bijvoorbeeld, met Inlight Radio zou het de uitbreiding betekenen, de verankering, de voortbrenging van grotere ideeën, nieuwe programma's. En de radio's zouden ertoe komen om telecommunicaties en TV te omvatten.
Welnu, dat wordt niet gedaan met een klein budget. Daar zijn wij duidelijk over. Als het jouw droom is om een plaats te creëren in het heilige gebied van Gaia, waar velen samen zullen komen zodat zij als familie samen kunnen zijn, als vrienden, als het jouw droom is om voor de hongerende kinderen in Afrika te zorgen - en ik bedoel niet eenvoudigweg door het sturen van geld - Je zult de middelen hebben om te gaan en dit te doen.
Als het jouw missie is om als afgezant te werken, als een tussenpersoon, als een diplomaat met jullie sterren broeders en zusters, om te helpen niet alleen technologie te introduceren en wetenschap, onderwijs, maar ook cultuur, dan zal je dat doen.
Maar allereerst, verklaar jezelf waardig. Dus, zorg eerst voor jezelf. Laat het zorgen voor jouw zoete wezen en jouw familie - en dat omvat zielfamilie in deze - jullie eerste prioriteit zijn, en dan, lief hart, begin te creëren.
Welnu, de verbinding tussen potentieel en werkelijkheid moet niet verloren worden. Jullie verankeren de hogere rijken en dimensies, van vrijgevigheid, van vreugde, van delen, van gemeenschap in/naar de fysieke vorm. Dat is waar deze programma's over gaan.
En uiteindelijk, niet slechts vanuit jullie perspectief, maar specifiek vanuit de onze, het is tijd.
SB:  Wel, Heer, er zal een groep zijn die profijt zal hebben van de herwaardering van de Irakese dinar en de Vietnamese dong. Er zal een groep zijn die profijt zal hebben van de welvaart programma's, en velen in die groep zullen dat voordeel aan anderen doorgeven. Maar dan zijn er anderen die buiten die cirkel gelaten kunnen worden.
Wanneer zal de algemene populatie beginnen om welvaart te ervaren? Ik hoop dat ik geen vraag stel die uw overeenkomst met dit kanaal schendt, maar op een algemene manier, wanneer kunnen de massa's van de populatie verwachten in staat te zijn om met hulpmiddelen te creëren?
Aartsengel Michael:  Denk niet dat er geen wat jij genoemd hebt en bekend staat als een "trickle-down-effect / mond op mond reclame" zal zijn. Dat zal er zijn. Dus het is niet dat er een aanzienlijk hiaat zal zijn, het wat we altijd gezegd hebben - het is een domino effect; het is een serie aan gebeurtenissen; het is een ontvouwing waarvan je in verbijstering zult staan.
Nu, wanneer je eraan denkt, zodra creatieprojecten onderweg zijn, wie denk je dat er ingehuurd worden en betaald worden en vreugdevol aan het werk zullen gaan in dergelijke ondernemingen? Het zijn jullie mede Lichtwerkers. Dus wat er vereist is is eenvoudig om jezelf te verklaren en jezelf bekend te maken.
Dus het zal geen "Hier is één zegening" vertraging zijn, "hier is een volgende zegening," vertraging, Hier is een volgende zegening," vertraging. Nee. Het is een zeer snelle verschuiving.
SB:  Oké. Nou, dat is goed om te weten….
Aartsengel Michael:  En dat is….
SB:  Sorry?
Aartsengel Michael:  En dat is waarom … nee, verontschuldig je niet. Verontschuldig je nooit, want wij hebben een levendige conversatie, nietwaar?
Toen ik zei om in het centrum van het steunpunt te blijven, niet naar het ene of het andere eind te gaan, maar om op de plaats van balans te blijven, is dit specifiek waarachtig met betrekking tot waar jullie aan denken als welvaart.
Je kunt niet ronddwalen. Het potentieel voor een misstap is nog steeds aanwezig, omdat wij niet tussenbeide komen met de vrije wil. Wij zullen nooit tussenbeide komen met de vrije wil. Maar de reden dat dit op dit moment naar voren komt is omdat jullie een plaats bereikt hebben, individueel en collectief, van spirituele volwassenheid, dat jullie niet, mmmm, achteruitgaan/ontaarden met overvloed.
Het gaat over delen. Het gaat over het creëren van gemeenschap. En gemeenschap wordt niet gecreëerd wanneer iedereen in een woning rijkelijk aan het feestvieren is en er staat een bedelaar aan de deur.
SB:  Goed, Heer. Dank u wel daarvoor. Laat ons naar het gebied van het bestuur toegaan, het wereldbestuur. Wij hebben net gezien dat Robert Mugabe weer voor Zimbabwe verkozen werd. En ik weet dat lezers mij geschreven hebben en zeiden hoe teleurgesteld zij waren. Kunt u ons over de vooruitgang vertellen die er gemaakt wordt op het gebied van opruiming betreffende het wereldbestuur, alstublieft?  
Aartsengel Michael: Ik zal je dit vertellen. Er is fenomenale - en ik gebruik dat woord in de ware betekenis van het woord - er wordt fenomenale vooruitgang gemaakt aan de voorzijde van de verandering van - wat jullie noemen het opruimen - wereldbestuur, bestuur over het algemeen.  
Dit is aan het gebeuren, een groot deel is aan het gebeuren, op het ongeziene niveau. En wat bedoel ik daarmee? Het is precies hetzelfde als waar ik tegen een ieder van jullie, geliefde vrienden, over gesproken heb in termen van het vinden van jullie hart, jullie balans, jullie waarde en uitroeiing van twijfel.
Denken jullie niet dat iedere leider - en wij gebruiken de benaming niet eenvoudig om de officiële leider van een bestuur, of een natie te representeren, maar het leiderschap in termen van het collectief - er wordt aan hen gewerkt, sommigen in containment/indamming, sommigen niet.
Sommigen zijn al zeer duidelijk waar jullie aan zouden willen denken van mening veranderd, een ontwaking. Het aangezicht van het leiderschap is aan het veranderen, punt. En waar jullie aan denken als leiderschap gaat terug verschuiven naar het collectief, naar de mensen.
En dat is niet alleen waar in waar jullie aan denken als, oh, zeer gewelddadige, controlerende, staatsgevaarlijke, onderdrukkende, dictatoriale situaties, of het nu als zodanig verklaard is of niet. Het gaat ook verschuiven in waar jullie aan gedacht hebben misschien zijnde meer liberale of open maatschappijen. Want zelfs in waar jullie aan denken als de open, duidelijke, democratische naties, het kader van de innerlijke cirkel en de achterdeur politiek moet veranderen.
Dus maken het engelachtige rijk en de meesters, specifiek Sanat Kumara, overuren? Ja. Maar het verandert één hart per keer.
En jullie zeggen, "Hoe gaan we dit doen?" Een ieder van jullie, op verschillende momenten in jullie leven, heeft een meningsverandering ervaren. En er zijn meningsveranderingen geweest die een lange tijd in beslag namen, in jullie opvatting, misschien jaren of zelfs een decennia, maar een ieder van jullie heeft ook een meningsverandering ervaren omdat jullie perspectief, de lens van jullie bewustzijn anders waarneemt, jullie hart informeerde en jullie hart toestond om de waarheid te zien. En jullie meningsverandering gebeurde in een moment, in een milliseconde, in een hartslag.
Dus denk niet in termen van het verschuiven van het leiderschap dat wij over decennia spreken. Vergeet niet, Gaia is in de vijfde verankerd. Denken jullie echt - terzijde van wat dan ook dat wij zouden willen doen - denken jullie dat Gaia of jullie sterren broeders en zusters, die allemaal bestaan in een hogere dimensionale werkelijkheid, bestuur kunnen of zullen tolereren dat niet gebaseerd is op liefde, op eerlijkheid, op het dienen van de mensen, op het niet afnemen van de mensen? Dat zullen zij niet.
Dus jullie spreken over snelle veranderingen. Jullie vragen tijdlijnen. Volgend jaar wanneer wij in ditzelfde programma spreken - dus laat ons de dag markeren - zal jullie wereld en bestuur er zeer anders uitzien.
SB:  Wel, dat is zeer geruststellend. Kunnen we ons nu wenden naar het gebied van de massa media en de entertainment industrie. Ik merk op dat wanneer ik mijn TV aanzet, wanneer ik een pauze nodig ben, dat wij ofwel in een aliën invasie week zitten, of in de terugkeer van de levende doden week, of predator week, of angst-voor-een-andere-reden week. En ik neem aan dat dit allemaal enige tijd geleden door de kliek opgezet is.
Wanneer zullen wij enige programmering gaan zien die niet probeert om angst in ons naar boven te halen? En hetzelfde zou gevraagd kunnen worden aangaande de massa media, de kranten. Wanneer zullen wij hen zien beginnen met het uitsturen van nieuws dat niet ontworpen is om ons bang te maken?
Aartsengel Michael:  Jullie beginnen te zien - en ja, er zijn bepaalde netwerken die er zeker van houden om angst en onjuiste informatie te promoten - en laat ons jullie vertellen hoe dit werkt. En het werkt niet bijzonder goed. Omdat hun plan gecoöpteerd wordt.
Denken jullie niet dat wij het vermogen hebben om werkelijkheden te verschuiven. Laat ons enige voorbeelden horen. Er zijn bepaalde netwerken die ervoor kiezen om angst, onjuiste informatie, haat, herschrijving en bespotting propageren/doorgeven.
Dus jij zegt dat je jouw televisie aanzet en je ziet aliën invasie week. En is het niet lachwekkend? Ik bedoel, echt. Ja, er is een hoog drama, en veel intrige. Maar wanneer je er naar kijkt vanuit een plaats van de onafhankelijke waarnemer, is het zo absurd, het is lachwekkend! Maar, ja, wij weten, dat niet iedereen het op die manier bekijkt. Maar laat ons vertellen hoe het gecoöpteerd wordt.
Allereerst, verankerd het in de psyche, in het lichaam, in de beenderen van de mens, specifiek de kinderen - en wij gebruiken dat woord om te refereren naar kinderen opgaand naar 30 - het verankerd in hen de volledige acceptatie dat, natuurlijk, aliëns, sterrenwezens, afwisselende levensvormen van het leven, echt zijn.
Dus dat geloofsysteem is al aanwezig. Dus, hoewel het gefilmd werd met veel drama en onjuiste informatie, omwille van het geld verdienen en onrust verkopen, heeft het het besef van wezens verschoven, van mensen, jegens een radicale acceptatie van leven ergens anders dan op de Aarde.
Het tweede ding dat er bereikt wordt, zelfs als er geen interferentie of interventie zou zijn, van jullie sterren broeders en zusters - waar ik over een minuut over zal spreken - dat het de angst rechtstreeks naar het oppervlak brengt. Het brengt de kwaadheid, de angst, in/naar een lichamelijke vorm, en wat er gebeurd wanneer jullie oplossing of ontknoping daar is, is dat de angst aan het lichaam ontsnapt.
Maar wat er gebeurd, is dat terwijl die angst, terwijl dat vecht-of-vlucht drama aan de gang is, dat energetische moleculen - en dit is waar jullie sterren broeders en zusters aan het helpen zijn - moleculen, duizenden en duizenden, van de energie van angst, van schrik/paniek, van het gevoel van machteloosheid, naar het oppervlak komen en losgelaten worden.
Dus terwijl de intentie van, in dit geval, zullen wij zeggen, Hollywood was om eenvoudig geld te verdienen en fantasie te creëren, voert het, in feite, een zeer goede bevrijdingsmechanisme voor velen uit, voor ieder persoon die deze belachelijke films bekijkt.
Nu, ten derde - en ik heb er een klein beetje naar gerefereerd - is dat jullie sterren broeders en zusters - ja, het is mij toegestaan hierover te spreken - verbazingwekkende technologie hebben. En wat er bewust gemaakt/ingeprent wordt in al deze wat wij zouden willen noemen haat uitzendingen, of het nu nieuws of film is, is een dieper begrip van jullie sterren broeders en zusters. Het interfereert niet met de vrije wil.
Maar het maakt bewust/prent in, in het bewustzijn en in het hart, een verlangen voor een groter contact, om jullie sterren broeders en zusters te kennen, een verlangen naar dit visioen van schepen of ontmoetingen op Aarde, op Gaia, of in de hemelen. Het maakt bewust/prent in een dieper gevoel van weten.
Iedere film - en hoe meer belachelijk hoe meer de infusie/bezieling - op dit punt op de planeet wordt bezield met een overschrijvend, afwisselend programma door jullie sterren broeders en zusters. En dit is gedurende een jaar ongeveer nu waar geweest. Ja, het maakt deel uit van de ondersteuning die zij geven voor het Ascentieproces.
SB:  Dat is zeer, zeer interessant. Ik denk dat wij ongeveer vijf minuten over hebben, dus laat mij u deze vraag stellen. Ik denk dat iets dat mijn hart het meest gebroken heeft in onze moderne wereld het zien is van de rechters van de rechtbank en de ministers die het spoor bijster geraakt zijn.
Sommige rechters hebben mensen tot de gevangenis veroordeeld slechts om de particuliere gevangenissystemen te voeden, geld aan hen verdienend, en anderen waren staatkundig met hun beslissingen. En ministers zijn op alle mogelijke manieren betrokken geweest bij verbijsterende onbetamelijkheden.
Hoe doen we het in dat gehele gebied, Heer? Wat wordt er gedaan om het rechtssysteem en de ministers te ondersteunen om uit dat tijdperk vandaan te komen, alstublieft?
Aartsengel Michael:  Welnu, laat ons eerst spreken over gerechtigheid, omdat je weet dat dit mijn rijk is. En het breekt jouw hart, en het breekt ook het mijne. Ja, jullie denken noot aan een Aartsengel die een gebroken hart heeft.
Maar het vertrouwen dat aan deze wezens gegeven werd - en ja, wij kunnen de ministers hierin betrekken, want het is hetzelfde - hen is de spirituele wet gegeven om zich aan te houden, en zij zijn het spoor bijster geraakt. En dit is op zelfinteresse en controle gebaseerd geweest. En zelfs het zich niet houden aan de menselijke wetgeving zoals tot uitdrukking gebracht, laat staan de universele of spirituele wetten van balans.
Velen van deze wezens, wanneer zij het erkennen of zien - en ja, zij hebben een neiging om niet in de spiegel te kijken - wanneer zij ertoe komen, kunnen wij zeggen, de dwaling/misstap van hun manieren te begrijpen (de enige manier dat je het kunt plaatsen, omdat je niet in oordeel kunt staan) zal de zeer, zeer grote percentage van hen eenvoudig kiezen om te vertrekken.
Zij zullen met geopende armen thuis worden verwelkomd! Zij zullen de kans hebben om te reflecteren, om opnieuw toe te wijzen, om opnieuw te beginnen. En er zullen velen zijn die zullen kiezen dit te doen, omdat het gevoel van overweldiging hen mogelijk wegveegt.
Nu, zal aan hen ondersteuning gegeven worden? Natuurlijk. Niet alleen door hun cirkel van gidsen en beschermers maar ook door het Gezelschap van de Hemel. Er zijn legioenen aan engelen aan het werk in toevoeging aan de engelen op Aarde, jullie sterren broeders en zusters boven en op de Aarde. Maar velen van hen zullen eenvoudig kiezen om te vertrekken.
Toen wij de conversatie hadden, zullen wij zeggen, oh, achttien maanden geleden, was er veel discussie gaande over een afwisselende planeet voor mensen om op door te gaan. Dat is niet echt op zijn plaats op het moment.
Zij zullen naar huis terugkeren, en dan kunnen zij kiezen waar zij verder willen gaan. Maar laat ons zeggen dat de sleutel hiertoe niet eenvoudig is dat zij vertrekken; het is voor een ieder van jullie, mijn stoere, sterke broeders en zusters, om vergiffenis in jullie harten te vinden.
Dit is het teken van de vreedzame strijder. Het is mededogen. Het is vergiffenis. En het is de erkenning, ja, met droefheid, dat sommigen hun weg kwijtraakten. En specifiek gedurende deze tijd van Ascentie en de kans om te worden; dat deze meesters die ervoor kozen om naar de Aarde te komen gedurende deze tijd van verandering een misrekening/misstap gemaakt hebben.
Dus stuur hen hulp, tederheid, vergiffenis, en laat hen los als zij kiezen. Want er is geen ruimte voor dit niveau van zelfinteresse, specifiek of het de menselijke of spirituele wetgeving is. Er is geen ruimte voor iemand om buiten de uitlijning te zijn.
SB:  Prima. Dank u, Heer. Er werd mij verteld dat ik nog ruimte heb voor één extra snelle vraag, dus laat mij u vragen; hoe doet Paus Franciscus het?
Aartsengel Michael:  Wel, is hij niet een interessant figuur?
SB:  Ja, dat is hij.
Aartsengel Michael:  Hij doet het fenomenaal goed, uitmuntend. Hij is een zeer radicale verschuiving begonnen binnenin waar jullie niet alleen aan denken als het Katholicisme maar waar wij naar zouden willen refereren als spirituele verlichting. Hij is, vanuit ons perspectief, klein begonnen, maar het zal doorgaan te versnellen. Kijk nauwkeurig naar Franciscus. Hij plaats het nieuwe raster.
SB:  Zeer goed, Heer. Wel, wij zijn verheugd om dat te horen. En heel veel dank met het naar ons toekomen deze ochtend en ons te vertellen wat er op onze wereld gebeurd.
Aartsengel Michael:  Lief hart, het is mijn vreugde en plezier. Ga met mijn liefde, altijd, en ga in vreedzaamheid. Vaarwel.
SB:  Dank u wel, Heer. Vaarwel.
[einde] 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten