dinsdag, juli 16, 2013

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 15 Juli 2013 uitgezonden, vervolg van 8 Juli 2013.


Een Uur met een Engel - 15 Juli 2013 uitgezonden, vervolg van 8 Juli 2013.
Aartsengel Michael - Terug naar de Ene met de Snelheid van Liefde
Steve Beckow Intro: Deze week zetten wij onze discussie voort met Aartsengel Michael aangaande de spirituele evolutie en gerelateerde onderwerpen. Hij openbaart veel over de innerlijke wereld van de Aarstengel, het scheve effect van ons menselijke en driedimensionaal denken ten behoeve van de aard van de werkelijkheid, en van processen waar wij geen wetenschap van hebben zoals het haasje-over-springen terug naar de Ene.
Hoe bevoorrecht wij zijn om deze informatie te hebben.
Suzanne Maresca:  Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een volgend Uur Met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt'. Ik ben Suzanne Maresca en val in voor Graham Dewyea deze avond.
Ik nodig jullie uit om Aartsengel Michael zijn Blauwe Vlam van de Waarheid en Vreedzaamheid binnen te brengen als wij hem weer terug verwelkomen. Deze avond zal Michael verder gaan met de discussie die hij vorige week begon door te kijken wat er wel en niet waar is aangaande ons denken ten behoeve van de spirituele evolutie.
Hiermee geef ik de dingen aan jou over, Steve.
Steve Beckow:  Heel veel dank, Suzy, en welkom, Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael:  En welkom aan jou! Ja, Ik Ben Michael, Aartsengel van Liefde, strijder van Vrede/Vreedzaamheid, brenger van Nieuws, en welkom aan jullie allemaal, en specifiek welkom aan jou, dierbare broeder Steve, broeder van Vreedzaamheid en broeder van Liefde.
Want meer belangrijk dan wat voor begrip dan ook, of het nu een drie of vier of twaalf dimensionaal begrip is over de evolutie van de ziel, van het wezen, van de geest, wat belangrijk is is het begrip met betrekking op de evolutie in/naar en met Liefde en Vreedzaamheid. En jullie groeien in jullie inzichten en jullie begrippen in/naar dat proces.
Dus, verwelkom ik jou en jullie allemaal. En ik moedig je ook aan om hierover te schrijven, want als je dat doet, als jij jouw worsteling deelt, jouw inzicht, jouw overgang, komen velen ertoe de oude paradigma's en de oude manieren te begrijpen en achter zich te laten. En dat, lieve harten, is wat jullie verschuiven, is waar jullie Ascentie en jullie evolutie in/naar Ascentie, helemaal over gaat.
Jullie maken een enorme vooruitgang, en het gaat niet over percentages van wie er gereed is en wie niet. Het is het rustige ontwaken van het hart en het hartbewustzijn, en de bereidheid om liefde te omhelzen, maar ook om liefde te zijn. En daar binnenin komt de verankering en de omhelzing van de volledigheid van vreedzaamheid binnenin elk en ieder hart.
En als dat zich voordoet, is mijn werk gedaan. Deze rol van dienstbaarheid en deze reis van dit deel van mijn bestaan en continuïteit is klaar. Want wanneer er vrede op Aarde is, zijn jullie niet langer meer in de Derde. Wanneer er vreedzaamheid in jullie hart is, dan zijn jullie zeer zeker niet in de Derde.
Maar ik dwaal af, hetgeen zoals jullie weten ik een neiging heb om te doen! Maar het was belangrijk om dit zeer belangrijke proces te erkennen, deze kwantum sprong welke jullie aan het nemen zijn, individueel en collectief.
Dus, mijn vriend, waar wens je te beginnen deze avond?


SB:  Wel, het is fascinerend, wat u net zei. Ik denk dat de twee vragen die ik heb om mee te beginnen zijn, één, wij hebben gesproken over twaalf of misschien dertien dimensies jegens het menselijke rijk; en mijn normale denken is dat dimensies daarna verder gaan, dus wie weet?  Er zouden honderd dimensies kunnen zijn. Ik heb geen idee. Dus één vraag is, blijven de dimensies gewoon maar doorgaan, totdat we weer met God versmelten?
En de tweede vraag is, u gaf de hint in het laatste programma dat ons denken over de spirituele evolutie onjuist was. Ons denken is dat wij van het ene naar het andere koninkrijk gaan, van het minerale koninkrijk naar het planten koninkrijk naar het dieren koninkrijk naar het menselijke koninkrijk naar het engelen koninkrijk. En u suggereerde dat dit niet het geval was. Dus deze zijn twee van de vragen waar ik graag mee wil beginnen, Heer.
AEM:  Ik ben zeer gelukkig om dit als het beginpunt te hebben, omdat, zoals jij, ik het gevoel en de wens had om het te verduidelijken, omdat, op z'n best, onze conversatie incompleet was.
Dus, laat ons beginnen. Eerst, jouw vraag over de dimensies. En ik ga een inleiding geven tot wat ik ga zeggen, omdat jullie begrip van de dimensionale werkelijkheid nog steeds hoofdzakelijk gedefinieerd wordt door de Derde Dimensie van ruimte, diepte, lengte, breedte, met de toevoeging van, natuurlijk, ruimte en vrije wil.
Maar jullie neigen ernaar om over de dimensionale werkelijkheid te denken als een fysieke constructie. Welnu, ik suggereer niet aan jullie dat elk van de twaalf dimensies die deel zijn van de menselijke werkelijkheid, het rijk van beschikbaarheid jegens de huidige menselijke werkelijkheid, geen fysicaliteit heeft. Dat doen zij. Maar dat gezegd hebbende, natuurlijk, wordt het verschillend ervaren, en, zou ik kunnen zeggen, op een meer flexibel of verbreed perspectief.
Dus, bijvoorbeeld, op dit moment neigen jullie ernaar om licht te ervaren als een spectrum dat je ofwel ontvangt of op je huid voelt of observeert, of het nu dag of nacht is - maar zelfs tijdens de nacht, natuurlijk, is er licht. Maar het is een waarneembare ervaring. Jullie ervaren licht niet als een fysieke, tastbare ervaring die je kunt aanraken, voelen, ruiken, inademen, enzovoorts.
Nu, dat is geen probleem voor onze discussie. Maar ik wil gewoon dat jullie weten dat terwijl wij dimensies bespreken wij ons dan bewust zijn van het raamwerk, maar wij wensen ook dat jullie bewust zijn dat er tijden zijn wanneer de uiteenzettingen die wij delen enige tijd zullen nemen, zelfs als het een milliseconde of een jaar is, om in jullie lichaam en jullie begrip in te zinken.
Dus, voor deze discussie, zou ik een ieder van jullie willen vragen, mijn lieve familie, om jullie harten met mijn blauwe vlam te openen en de informatie eenvoudigweg toe te staan om binnenin u te komen, om het te accepteren; niet om het onderscheidsvermogen op te geven, want dat is nooit ons verlangen, maar om de informatie eenvoudig toe te staan om je te penetreren zodat het zichzelf kan organiseren op een manier welke voor jou zinvol is.
Nu, over de dimensies. Zoals jullie weten, hebben wij gezegd dat er twaalf dimensies zijn. Denk eraan als een cirkel - twaalf beschikbare dimensies binnenin de huidige werkelijkheid van de mensen en de menselijke ervaring op jullie reis kan ondergaan, en ja, zelfs binnenin één levensspanne.
Nu, is dat de norm geweest? Absoluut niet. Maar wij willen dat idee en dat concept introduceren.
Welnu, binnenin iedere dimensie, natuurlijk, zijn er twaalf gebieden of waar jullie aan denken als twaalf niveaus, zodat er ook stappen of gradaties zijn binnenin iedere dimensie. Dus, zeer vaak zullen jullie verschillende menselijke wezens horen zeggen - of kanalen, specifiek - "Ik ben in de 96ste dimensie." Dit is een onjuiste interpretatie. Wat zij aan het doen zijn is dat zij het 96ste gebied/vlak ervaren, omdat dat alles is dat voor jullie beschikbaar is zonder jullie menselijke vorm te verlaten.
Welnu, zijn er waar jullie aan denken als dimensies voorbij die twaalf? Ja, die zijn er. Maar nogmaals, wat wij waarnemen als dimensies neemt een ietwat andere kwaliteit aan. Maar als je denkt aan dimensionale vooruitgang terug naar het licht, dan ben je juist met die aanname. Omdat jullie hebben - denk er op deze manier aan - jullie hebben de neiging om te denken - en nogmaals, het maakt deel uit van de definitie van hoe jullie de dingen in de derde begrepen hebben, dus dit is op geen enkele manier op een bekritiserende manier bedoeld - jullie hebben het hart van de Ene verlaten jullie hebben gereisd, prachtige wezens, door vele verschillende werkelijkheden heen, en voor doelen van het begrip/kennis, omlaag in/naar de Derde Dimensie.
Nu, wij bedoelen niet dat dit een lagere trilling is. Wel, het is een lagere trilling, omdat het beperkt is. Maar het is niet bedoelt om minder-te-zijn-dan. Het is eenvoudig een ervaring welke zeer strikte parameters heeft.
Welnu, denk er op deze manier aan - en ik ga iets introduceren waar jullie eerder misschien nog niet over nagedacht hebben. Binnenin de Derde Dimensie - wel, hoofdzakelijk, is het een menselijke ervaring geweest - maar binnenin die werkelijkheid van Gaia, zijn er fysieke wezens geweest die deze dimensionaliteit met jullie gedeeld hebben, zoals de bomen, de koninkrijken, mineralen, het water, de lucht, de Aarde. Dus tot op zekere hoogte, niet precies hetzelfde, hebben zij ook een Derde Dimensionale ervaring op de Aarde met jullie gehad.
Welnu, is het hetzelfde als zijnde in een menselijke vorm? Niet precies. Maar is het gelijkaardig? Het is meer gelijkaardig dan de meeste menselijke wezens waargenomen hebben. Welnu, omdat de meesten van jullie - en ik spreek in alle waarschijnlijkheid tegen de algemene populatie en niet tegen onze geliefde luisteraars/lezers - maar veel mensen hebben gedacht dat, bijvoorbeeld, de bomen of het gras of de oceanen niet hetzelfde niveau van bewust besef en verlangen hebben om naar huis naar het licht terug te keren die de menselijke wezens hebben.
En dat op zichzelf neemt aan dat de steen of de boom geen mentaal of emotioneel of causaal, etc. lichaam heeft. Maar dat hebben zij wel. En jullie hebben dit gezien toen jullie naar bergen keken of naar een boom waar je van houdt en je hun auragebied gezien hebt, hun energie raster, hun veld.
Welnu, is dit hetzelfde als wat een menselijk wezen heeft? Nee. En op sommige manieren is het wat jullie zouden achten als minder-dan en groter-dan. Want wat er gebeurd, bijvoorbeeld, met een boom of graniet, is dat het gevoel van verbonden te zijn met het Licht, met de Ene, nooit verbroken is.
Nu, zij weten dat zij een ervaring en een reis in een vorm hebben, en dat zij bepaalde lessen naar voren brengen of helpen om bepaalde dingen op Gaia te voltooien, maar dat gevoel van verbinding in niet verbroken. Het verschil, natuurlijk, is het element van de vrije wil. En dus wat er gebeurd met het menselijke collectief in de Derde Dimensie is dat dit gevoel van afscheiding ingeworteld raakte. Dat gevoel van eenzaamheid, van onderscheid aanbrengen in, en het wonder van uniekheid, werden in de vorm uitgehard.
Dus dat is een belangrijk verschil in het niveau van ervaring, dimensionaal. Nu, vanwege dit, terwijl Gaia ascendeerde en haar verankering begon, haar koppeling, in de vijfde dimensie, hebben alle schepselen, de koninkrijken, minder moeilijkheden gehad met het eenvoudig met Haar meegaan, omdat het geen kwestie van keuze was, het is eenvoudig hun proces van wording.
Nochtans, met het menselijke wezen, het zijnde een bewust en als wij kunnen zeggen een zelf-gerichte ziel, is dat een gigantische kwestie geweest. De her/erkenning van keuze, van het verlangen en het aanwezige werk om het oude los te laten en het nieuwe te omhelzen is meer uitdagend geweest. Welnu, het is ook verbazingwekkend volwassen geweest.
Dus, wanneer wij spreken over de spirituele evolutie en wij spreken over hoe iemand in de vorm vooruitgaat, het menselijke collectief in deze collectieve zielbeslissing - ja, waar sommigen zich zelfs niet bewust van zijn; en wij zullen daar ook over spreken - maar deze collectieve beslissing is een gigantische evolutionaire sprong, net zoals jullie gemaakt hebben, een ieder van jullie, want wat jullie besloten hebben is dat jullie in een andere dimensie gaan leven, waar de definities van hoe je bestaat andere fundamentele vereisten of kwaliteiten hebben.
Terwijl jullie de goddelijke kwaliteiten omhelzen, terwijl jullie de goddelijke kwaliteiten leven, springen jullie automatisch in jullie eigen evolutionaire spoor terug naar het licht.
Dus, laat mij teruggaan naar waar we begonnen.
Jullie hebben een begrip, en het werd overgegeven. Laat ons zeer duidelijk zijn, dit werd niet eenvoudig bedacht door filosofen of goeroes. Er is een raamwerk van begrip geweest in de Derde Dimensionale werkelijkheid van hoe de spirituele evolutie bestaat. En dat is het raamwerk waar jullie mee gewerkt hebben. En het is jullie begrijp van de vorm - mineraal, dierlijk, menselijk, engelachtig, en zo verder.
En dat heeft gewerkt in termen van het hebben van een duidelijk pad voor jullie. Maar nu laten jullie dat raamwerk, die definitie, achter.
Dus, wat wij willen dat jullie in overweging nemen … het is niet dat wij jullie vragen om jullie raamwerk-baby met het badwater weg te gooien, maar wat wij jullie vragen om in overweging te nemen is dat er speelruimte en beweging is tussen de koninkrijken, inclusief het menselijke koninkrijk, en tussen de dimensies.
Dus denk erover, zoals wij eerder zeiden, dat toen jullie het hart van de Ene verlieten, terwijl jullie verschillende vormen aannamen, dat er was waar jullie aan gedacht zouden hebben als een stap omlaag, stap omlaag, stap omlaag, stap omlaag. En toen hebben jullie het omgekeerde gehad. Nu zijn jullie op weg naar huis, dus er is een vooruitgang - stap omhoog, stap omhoog, stap omhoog, stap omhoog. Maar wat wij aan jullie suggereren is dat er meer haasje-over-springen is dan dat jullie aangenomen hebben.
Nu, is dit duidelijk?
SB:  Ja, dat is het, Heer. Hoewel ik moet zeggen dat ik moeite heb me een leven voor te stellen zonder vrije wil en hoe dat eruit ziet. Maar de rest ervan is duidelijk.
AEM:  Wel, wanneer je een menselijke vorm aangenomen hebt, en je gaat van daaruit voorwaarts, dan is vrije wil altijd een optie. Maar wat er echt gebeurd, lief hart, zie je, vrije wil is het meest kostbare basisproduct van de Derde Dimensie.
Maar weet je dat de grootste uitdaging, het grootste geschenk van het zijn in een menselijke vorm is om een plaats te bereiken, de staat van zijn, waar in feite jij jouw wil op één lijn brengt met de wil van de Ene. Dus, hoewel er nog steeds de aanwezigheid is van de vrije wil, maakt in feite de uitlijning het zeer duidelijk dat er echt, consistent en altijd, alleen één keuze is - en dat is liefde en licht en de terugkeer naar de Bron.
Dus, als je voortgaat door de dimensionale werkelijkheden die open zijn jegens het menselijke ras, is er nog steeds het geschenk van de vrije wil, maar het wordt bijna inconsequent. Vergelijkbaar, in het engelachtige rijk, of het aartsengelen rijk, de serafijn - is er geen keuze behalve liefde! Er is geen waarneembare richting waarin te gaan anders dan om verbonden te zijn met de Ene, omdat dat gevoel van volledigheid, van heelheid, van gelukzaligheid, van extase, niet echt ruimte over laat voor variatie.
Nu, jullie weten dat er mythologieën en actualiteiten zijn van hoe wezens het Licht verlaten hebben en hun keuzes maakten. Dus het is een vaardigheidsoefening in de wil, ja. Maar ik zou aan jullie willen suggereren dat, over het algemeen, zoals jullie, waar jullie aan denken als vooruitgang, er in werkelijkheid geen keuze behalve liefde is.
Welnu, wanneer jullie aan de andere koninkrijken denken, is het niet dat er een gevoel van afwezigheid is van de vrije wil, omdat die verbinding naar de bron onderhouden wordt. Dus daar is niet dat gevoel zoals, "Ik moet de juiste keuzes maken om terug naar huis te kunnen gaan." Het is eenvoudig een gevoel van, "Ik ben ten behoeve van een doel, en ik doe dit of dat, of leer dit of dat."
Maar ja, het is hoofdzakelijk onvoorstelbaar voor menselijke wezens dat er geen vrije wil zou zijn. En natuurlijk zou daar nooit mee geknoeid worden, want het maakt deel uit van jullie goddelijkheid. Het is een deel van het geschenk dat aan jullie gegeven werd, met het komen naar de planeet.
SB:  Maar het klinkt alsof, Heer, dat de Derde Dimensie misschien het enige rijk is waar de vrije wil een grote rol speelt. Als wij in de hogere rijken uitlijnen met de goddelijke wil, dan is dit het primaire land waarin de vrije wil gepraktiseerd wordt.
AEM:  En één van de grootste stukken van jullie Ascentieproces is in feite die keuze om op één lijn te brengen met de goddelijke wil, met liefde. Vaak hebben wij tegen jullie gesproken - velen van ons - over vrede te sluiten met de derde. En het werd begonnen op een rudimentaire basis van het waarlijk loslaten van de vasanas, van de kwesties, van het puin, van de band met de oude illusies. En dat is zeer, zeer belangrijk geweest, kritisch - een beginpunt.
Maar zoals jullie heel goed weten, een ieder van jullie, terwijl jullie vooruit gingen, het ging niet zozeer over het opruimen of het loslaten van de kwesties specifiek jegens jullie heilige zelf, of zelfs de geschiedenis van jullie menselijke ervaring, of zelfs het opruimen van de menselijke collectieve kwesties en vasanas. Steeds meer, heeft die vrije wil ook vrede gesloten met de Derde Dimensie en het loslaten van de oude structuren, bijna het raamwerk, de beenderen van waar jullie aan gedacht hebben als het oude derde.
Vrije wil is altijd een element van de Derde, de Vierde, de Vijfde, de Zesde, de Zevende Dimensies geweest. Maar het was alleen in waar wij naar refereren als "het oude Derde" dat het bijna een doping van vuur werd, omdat het loslaten van de oude Derde en alle constructen van de oude Derde zeer moeilijk geweest zijn.
Op geen enkele manier wensen wij de macht te onderschatten van jullie vastberadenheid, welke een aspect en een uitoefening is van jullie vrije wil, om dit te doen. Het is niets minder dan een handeling van welwillendheid geweest.
Welnu, waarom wij dit naar boven hebben gebracht in termen van de verschillen tussen, zeg, het minerale of het elementale of het dieren koninkrijk en het menselijke koninkrijk is dat er deze voorkeuren zijn geweest van het menselijke ras om aan andere situaties te denken, inclusief dimensionale situaties, als "minder dan", en, natuurlijk, dat zijn zij niet.
Zij zijn eenvoudig anders. Zij zijn andere rijken van ervaringen en andere keuzes welke wezens gemaakt hebben met het oog op het volbrengen van hun doelen en hun ondernemingen.
En dus zijn er situaties waarin een wezen, een energiegebied, een spirit, een ziel, gekozen heeft om te zijn, bijvoorbeeld, een berg, vanwege het vasthouden/bezitten van die wijsheid, die geschiedenis, die energie van Gaia, of het vrij letterlijk zijn van een Aarde-Opzichter, een Aarde-verzorger, niet het element van de vrije wil hebbende, maar nog steeds zeer in dienstbaarheid zijnde.
En natuurlijk, net zoals de incarnatie in de menselijke vorm, de engtes, de beperkingen en de mogelijkheden zijn goed bekend en begrepen, volledig besproken, voordat het wezen een dergelijke vorm zou willen bewonen, net zoals het dat is met jullie in de menselijke vorm.
Nu, velen van jullie zullen zeggen, "Maar Michael, als ik echt de uitdagingen begrepen en gekend had van deze werkelijkheid en dit leven, denk ik niet dat ik zou zijn gekomen." En dus, mijn geliefde vrienden, herinner ik jullie eraan dat jullie in jullie meesterschap kwamen.
Ik wens tot jullie harten te spreken. Ik weet, en wij weten, en de Moeder weet, hoe zovelen van jullie geworsteld en volgehouden hebben, en onversaagdheid en kracht hebben gepraktiseerd, en dat jullie doorgegaan zijn in dit proces van Ascentie ondanks zeer moeilijke omstandigheden en ongelooflijke uitzonderlijkheden. En ik weet dat velen van jullie dat momenteel voelen.
Dus herinner ik jullie eraan. Wij zijn niet ver weg, wij zijn bij jullie. Wij zijn bij jullie in volledigheid, in partnerschap, en ja, soms bij het zorgdragen en koesteren, omdat dat onze rol is, niet om ongelijke partnerschappen te creëren.
Maar er zijn tijden in alle partnerschappen dat de ene de andere moet verzorgen. Dus denk voor geen enkel moment dat wij jullie of jullie behoeftes vergeten zijn, de werkelijke onmiddellijke menselijke behoeftes.
Ja, jullie praktiseren de vrije wil, en ja, dat is een fenomenaal, heilig, goddelijk geschenk. Maar het was nooit bedoeld dat jullie vanwege de vrije wil zouden lijden.
SB:  Heer, Zou ik u kunnen vragen om ons een soort van beeld te schetsen over hoe de spirituele evolutie eruit zou kunnen zien voor een engel, een aartsengel, en een serafijn? Wat zijn de uitdagingen? Waar kijken zij naar uit? Waar streven zij naar?  
AEM:  Zij streven naar, of zij lijnen zich uit met, heelheid en met genade. Nogmaals, het voordeel, als ik het zo zou mogen noemen, van het zijn van een engel of een aartsengel of een serafijn - natuurlijk zijn er graden van nabijheid tot de Ene, zoals jullie weten - wij streven ernaar om naar huis te gaan.
Wij streven naar die hereniging net zoals jullie dat doen, niet op dezelfde manier, omdat ons begrip en onze bekwaamheden en vermogens, onze verplichtingen, anders zijn.
En terwijl jullie neigen te denken aan jullie reis als een dienstverlening, hoewel de meesten van jullie zich bewust zijn van vele levens, maar jullie neigen te denken aan jullie reis van dienstverlening in termen van één enkel leven - "Ik zal dit doen, en dan kan ik weggaan en me herenigen," onze reis en dienstverlening neigt ernaar om een meer uitgestrekte, langere, langere periode aan tijd te zijn.  
En natuurlijk ons verlangen om te dienen - en wij bedoelen geen enkele referentie naar dienstbaarheid, omdat het voor ons niet zo aanvoelt, om jullie taal te gebruiken - overschrijft het vaak ons verlangen om ons zelfs te herenigen, want om te geven en om deel te nemen aan - en dit is vaak wat ons gaande houdt; ja, zelfs aartsengelen - de gelukzaligheid en de eensgezindheid, zelfs gedurende waar jullie aan zouden willen denken als een milliseconde, kan ons gedurende millennia gaande houden.
Wanneer je een engel bent - en begrijp wat ik tegen jullie zeg - als je het hart van de Ene verlaten hebt, heb je gereisd door, denk eraan, alle engelachtige koninkrijken of sferen. Welnu, de meesten van jullie, natuurlijk, werden niet of hielden op of bleven als een serafijn of een aartsengel of een gezag. Maar velen van jullie, de meesten van jullie, hebben zeer zeker tijd doorgebracht, als ik het zo uit kan drukken, in het engelachtige rijk.
En toen zijn jullie, wederom, in dienstverlening aan de Ene, weggegaan en hebben een menselijke vorm aangenomen, of een andere vorm in andere planetaire systemen, altijd vanwege liefde. Dit is de primaire aandrijving. Het gaat niet over straf. Het gaat over liefde. Het gaat niet over het doen van dienstverlening zoals jullie daaraan denken, in termen van militaire termen. Het gaat over liefde.
Maar wanneer jij een engel bent, heb je een fenomenale speelruimte en vrijheid. En dat is waarom, toen wij de laatste keer spraken, wij gezegd hebben tegen u dat vele engelen er niet naar hunkeren om dat rijk te verlaten. Welnu, als er een primaire aandrijving of hunkering is, dan is het om eenvoudig te herenigen met de Moeder/Vader/Ene.
Nu, dat is aanwezig, maar het is geen hunkering om te zeggen, "Ik werk zodat ik kan afstuderen om een aartsengel te zijn." Zo is het niet. Omdat er een gevoel van vervulling is, van vreugde, van liefde, van volledigheid met het zijn van een engel.
En de vrijheid om ofwel een beschermer te zijn of deel uit te maken van een legioen of een deel van een legerschare, of een beschermer op een grote manier te zijn, of een natie te dienen - ja, zelfs engelen werken met naties, specifiek met de leiders of de populatie van een natie - dus er is een grote hoeveelheid aan vrijheid daar.
Maar hun impuls, als je er aan zou moeten denken als zijnde spirituele, biologische impuls, is om terug te gaan naar de Ene.
Welnu, in menselijke termen, is er vaak een gevoel van "Ik moet afstuderen," en zovelen van jullie denken, "Wel, ik kan niet wachten totdat ik terug ben in mijn engelachtige vorm." En dat is zeer begrijpelijk. Maar weet je, je kunt ook veel van jouw engelachtige zelf in jouw huidige wezen integreren. Vergeet dat evenzo niet.
Nu, laat mij spreken over wat het betekend om een aartsengel te zijn. En er zijn meer van ons dan jullie zouden denken, dan velen van jullie zouden denken. Nu, met de Raad van Liefde, is er de presentatie van de vijf machtige aartsengelen geweest, waar ik een bescheiden deel van uitmaak. Maar er zijn velen van ons, en er zijn aartsengelen op Aarde die deze vorm zeer specifiek aangenomen hebben voor deze tijd van transformatie.
Is het normaal voor de aartsengelen om in de vorm op een planeet te lopen, of het nu de Aarde of ergens anders is? Het antwoord is nee. Het is niet wat wij doen.
Maar daar zijn dezen tussen jullie - dus denk niet dat je aan het dromen of hallucineren bent, mijn geliefden - daar zijn dezen tussen jullie die aartsengelen zijn, en de meesten van jullie zijn zeker van het engelachtige rijk.
Dat is waar jullie vandaan gekomen zijn, niet als een stap naar beneden, maar als een heilige dienstverlening om de oude illusies van de Aarde af te breken, zodat de nieuwe derde werkelijkheid tevoorschijn kan komen.
Zullen jullie daarin leven? Nee. Maar jullie zullen in staat zijn het te ervaren - ja, in de fysieke vorm.
Laat mij in enkelvoud voor mezelf als jullie broeder spreken, als een strijder van vrede/vreedzaamheid. Waarom identificeer ik mezelf altijd op die manier? Omdat dat mijn missie en doel is. Dat is mijn verplichting, mijn belofte aan de Moeder.
Hunker ik naar de hereniging? Meer dan jullie kunnen weten. Maar wat eerst komt is de vervulling van mijn belofte. En hoe zich dat vertaald is wanneer de Moeder zich tot mij wendt en zegt, "Michael, wil jij gaan?" En soms hoeft ze dat niet eens te doen, want het is al bekend, waar ik naartoe moet gaan of wat ik moet doen. En ik doe het.
Ik doe het niet uit een gevoel van verplichting. Ik veronderstel dat je het als het hebben van enige verantwoordelijkheid zou kunnen aanduiden. Maar waar ik het voor doe, waar jullie aan zouden kunnen denken als mijn drijvende kracht, is om de Moeder te behagen, om de Moeder te eren. Omdat in deze verering, in deze dienstverlening, net zoals jullie, ik haar nabijheid voel, haar adem, haar macht en vermogen. Ik voel haar glimlach. In menselijke termen, is dat het hoe ik het zou willen omschrijven.
Dus, ken ik, en wij allemaal die in het aartsengelen rijk zijn, velen met zeer verschillende verantwoordelijkheden en verplichtingen, wetend dat de tijd zal komen, en het zal niet eenvoudig mijn keuze of beslissing zijn, het zal eenvoudig op een oneindig, eeuwig moment komen, waar ik terug zal vliegen en opnieuw geabsorbeerd zal worden, en ik thuis zal zijn.
Het is hetzelfde voor ons allemaal. Dus waar streven wij naar? De gelukzaligheid van dienstbaarheid. Waar hunkeren jullie naar? Hereniging.
SB:  Kan ik u onderbreken, Heer? Alstublieft?
AEM:  Ja.
SB:  Welnu, het is bijna een stelling van de spiritualiteit dat je de ladder opgaat, en dat het aan het einde van die ladder van bewustzijn is dat wij opnieuw geabsorbeerd worden. Maar u schijnt te suggereren dat wij op ander sporten van de ladder opnieuw geabsorbeerd kunnen worden. En dat is moeilijk voor mij om te bevatten.
Maar is dat wat u zegt? Dat wij terug kunnen gaan naar de Ene - wel, laat mij het vanuit mijn perspectief uiteen zetten - dat een mens terug zou kunnen gaan naar de Ene, of dat een engel terug zou kunnen gaan naar de Ene. Is dat wat u zegt?
AEM:  Nee. En ik heb tegen jou gezegd, gooi jouw eigen raamwerk niet uit, maar geef overweging aan haasje-over-springen. Er zijn tijden - welnu, jullie denken ook op lineaire tijd; en dat is prima, dat is wat jullie hebben - maar er zijn tijden wanneer een wezen zulk een buitengewone dienstverlening doet dat de Moeder hen eenvoudig er doorheen trekt, met de snelheid van het licht door alle rijken heen waar zij al doorheen gereisd zijn.
Vergeet niet dat toen jullie kwamen, het een tweerichtingsverkeer is. Jullie kwamen al door de diverse rijken heen. Nu, stopten jullie? Nee. Dus, wanneer je terugkeert - en ik spreek niet over iedereen - er is potentieel voor iemand. Als jullie denken in termen van een ladder, kunnen jullie aan hen denken als zijnde, oh, ergens gepositioneerd op de lagere derde van de ladder. En de Moeder roept, en zij zoeven omhoog door alle treden/sporten met de snelheid van het licht en de liefde terug naar de Ene.
Welnu, jullie denken in lineaire tijd, en wij leggen uit in eeuwigheid. Maar laat ons zeer duidelijk zijn. Zelfs voor mij, wanneer de Moeder roept, ga je. Dus, laat ons een voorbeeld gebruiken. Er is je verteld - ik heb het met jullie gedeeld - dat er aartsengelen op Aarde zijn, en dat zij hier zijn in goddelijke dienstverlening aan de Moeder. Wij hebben aan jullie gesuggereerd, wij hebben jullie beloofd, dat de meesters de Aarde op zeer korte termijn weer met jullie bewandelen.
Nu, het is niet noodzakelijk voor diegenen van jullie, voor bijvoorbeeld, die aartsengelen geweest zijn om steeds maar weer opnieuw te reïncarneren als mensen omdat jullie die vorm aangenomen hebben, of dat jullie de noodzaak hebben om door het volledige proces van het engelachtige rijk heen te gaan. Jullie zullen erdoorheen zoeven. Jullie zullen wat wij noemen er doorheen haasje-over-springen terug naar waar jullie waren, terug naar waar jullie werkelijk zijn.
En als jouw dienstverlening, bijvoorbeeld, van zulk een omvang is als een aartsengel op Aarde, dan is er een waarschijnlijkheid of een potentieel dat je teruggeroepen wordt naar de Serafijnen. Welnu, maakt dat het meer duidelijk voor u?
SB:  Ja, dat doet het. Eén vraag over een aartsengel die geïncarneerd is op Aarde. Laat ons doen alsof Aartsengel Raphael op de Aarde geïncarneerd is. Betekend dit dat Aartsengel Raphael ophoudt te bestaan ten behoeve van het aartsengelachtige rijk en een lichaam binnengaat, of is het een aspect van Aartsengel Raphael die naar beneden komt?
AEM:  Het is een uitstraling van Raphael die naar beneden komt. En de persoon, als zij in bewustzijn groeien, zal zich steeds meer van die aartsengelachtige aanwezigheid bewust worden.
Dus, bijvoorbeeld, als er een wezen was die een aspect of uitstraling van Raphael zou zijn op de planeet, zouden jullie zien dat zij betrokken zouden zijn bij genezingswerk, ofwel van de planeet of van het menselijke collectief. En dat terwijl zij vooruitgaan in dat begrip van hun rol, is het zeer, mmm, waarschijnlijk, zullen wij zeggen, dat hun rol een zeer groot bereik zou beslaan.
Dus wat jullie zien met de aartsengelen, in het algemeen, is dat zij ernaar neigen om in/naar zeer belangrijke globale rollen te gaan. Het is hetzelfde met de meesters.
SB:  Ik kan een situatie bedenken waarin de aartsengelachtige uitstraling zou kunnen spreken met de aartsengel van waaruit hij tevoorschijn kwam!
AEM:  Ja, je hebt het tamelijk juist.
SB:  [lacht] Een zeer interessante situatie!
AEM:  Kunnen wij zeggen, is het niet verrukkelijk? Wij weten dat je het er moeilijk mee hebt om je hoofd daar omheen te wikkelen of jouw geest rondom het concept, maar is het idee en het potentieel niet verrukkelijk? Dat is het voor ons.
SB:  Ja, inderdaad! Heer, wat aangaande de Elohim? Waar passen zij in de evolutie?
AEM:  Zij bevinden zich onder de hoogste van de hogeren, zoals je goed weet. Wat je niet weet, zeer vaak, over de Elohim is ja, natuurlijk zijn zij in dienstverlening aan de Moeder, maar wat zij ook doen is dat zij een grote hoeveelheid helpen met de diverse overgangen, niet alleen van het menselijke rijk maar van vele rijken in/naar de hogere rijken, als je wenst om er op die manier aan te denken.
De Elohim … wel, zij zijn in de begunstigde positie dat zij zo ongeveer naar huis kunnen gaan op ieder moment dat zij kiezen.
SB:  En zij kunnen ook geïncarneerd zijn?
AEM:  Ja, dat kunnen zij.
SB:  Ik ken één Elohim die geïncarneerd is. En zij kunnen ook vergissingen maken, of … Dus, wederom, is dit menselijke lichaam zo een machtige tegenstrijdigheid.
AEM:  Maar het is een situatie waar wij niet in tussenbeide zullen komen. Want zie … ja. Deze kwestie van vergissingen, of misstappen … maar dit maakt ook deel van de vrije wil uit. Dat is waar nooit mee geknoeid zal worden, omdat het een deel van het ontwerp is van jullie koninkrijk van jullie soort. Dus, kan een aartsengel of een Elohim vergissingen maken, en ervaren wat het is om menselijk te zijn? Zeer zeker.
Maar weet je, jullie neigen te denken dat vergissingen op de één of andere manier vertaald worden in/naar een tekortkoming of een fout. Soms wat jullie bekeken hebben als vergissingen bleken de grootste geschenken te zijn en de grootste katalysatoren voor groei, zowel individueel als voor het menselijke collectief.
Nu, wij spreken niet over gruweldaden of acties die gebaseerd zijn op haat of hebzucht of lust of angst. Maar waar jullie aan denken als menselijke vergissingen, als misstappen, worden vanuit ons perspectief soms bekeken als gigantische mogelijkheden/kansen en katalysatoren.
Dus ja, kan een aartsengel vergissingen maken, op Aarde? Ja. Zijn er tijden geweest - en ik weet dat alle luisteraars met hun hoofden knikken van, ja - toen ik dingen gezegd heb, of één van de meesters dingen gezegd heeft, die niet honderd procent accuraat waren, en jullie zeiden, "Wel, dat was een vergissing," en jullie het toe kunnen schrijven aan het kanaal, en soms is het dat.
Maar er zijn ook tijden wanneer wij dingen tegen jullie zeggen die gebaseerd zijn op het plan, welke, vanwege de vele, vele elementen en variabelen van de menselijke wisselwerkingen en vrije keuze, niet gebeuren. Is het een vergissing? Ja. Is het een katalysator? Ja.
Dus, wees meer zachtaardig wanneer jullie aan vergissingen denken, lieve harten.
SB:  Wel, wat aangaande dit geval, Heer? Ik ken geïncarneerde Serafijnen; Ik ken geïncarneerde Elohims. En nochtans zijn zij in dit menselijke lichaam, en plaatst het beperkingen op hen. Ik heb daar zo vaak moeilijkheden mee, dat het menselijke lichaam aldus geen geleidend materiaal kan zijn dat het, zeg, zelfs een Serafijn of een Elohim tegen kan houden van het zich te herinneren.
Als het geschreven was in een stripboek voor kinderen en ik een Serafijn of een Elohim zijnde in de incarnatie illustreerde, zou ik hen schilderen als zijnde elegant en gracieus en alwetend en de hele rataplan. Maar dit blijkt noodzakelijkerwijs niet het geval te zijn. Zij hebben dezelfde problemen het zich te herinneren zoals zovele mensen dat hebben. Heb ik het juist met dat te zeggen?
AEM:  Je hebt het juist met dat te zeggen totdat zij doorbreken. En wanneer zij doorbreken, is er geen houden en keren meer aan.
SB:  En zij kunnen doorbreken terwijl zij in het menselijke lichaam zijn?
AEM:  Dat is juist.
SB:  Oh, jonge. Wel, wij moeten deze discussie voortzetten, het is volledig fascinerend….
AEM:  Ik zou verheugd zijn om dat te doen, lief hart. Ga met mijn liefde.
SB:  Dank u wel, Heer.
AEM:  Vaarwel.
SB:  Heel veel dank. Vaarwel.
[einde]  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten