woensdag, juli 10, 2013

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 8 Juli 2013


Een Uur met een Engel - 8 Juli 2013 
Aartsengel Michael over de Engelachtige Rijken
De Eerste Vorm Welke Jullie Aannamen was Engelachtig
Steve Beckow Intro: Aartsengel Michael lanceert de eerste van een tweedelige serie aangaande de spirituele ontwikkeling en de engelen. In deze aflevering bespreekt hij de niet-hiërarchische aard van de engelachtige cirkel, de Serafijn en Cherubijn, ofwel mensen engelen worden, ofwel engelen zich naar boven via de negen orders ontwikkelen, onze status als engelen, het licht (verlichting) dat de engelen brengen, en de rol van dienstbaarheid en verlichting.
Suzanne Maresca:  Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een volgend Uur Met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt'. Ik ben Suzanne Maresca en val in voor Graham Dewyea deze avond.
Ik nodig jullie uit om Aartsengel Michael's blauwe vlam van waarheid en vreedzaamheid binnen te brengen terwijl wij Michael wederom terug verwelkomen. Hij zal ten behoeve van de Engelachtige Koninkrijken spreken. 
Hiermee, geef ik de dingen aan jou over, Steve.
Steve Beckow:  Dank je wel, Suzi. En welkom, Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael:  En welkom aan jullie allemaal, want ja, Ik ben Michael, Aartsengel van vreedzaamheid, strijder van liefde, soms gekend als de brenger van nieuws. En dank je wel. Dank je wel voor de uitnodiging om ten behoeve van een gebied te spreken dat niet alleen zeer toegenegen is jegens jullie harten maar ook tot de mijne. Want wat jullie fundamenteel doen is mij vragen om over mijn familie te spreken.
Maar voordat we beginnen, laat mij wederom opnieuw deze blauwe vlam van waarheid aansteken welke binnenin een ieder van jullie ligt, welke ik geschonken en steeds maar weer opnieuw aangestoken heb. En dat doe ik ook deze dag voor de zuivere vreugde ervan, dat wij ons mogen verrukken in elkanders gezelschap, in elkanders aanwezigheid.
En het is het levendige blauw dat door het gehele multiversum heen bekend is en dat binnenin mij gezegend werd tijdens het werkelijke begin in de formatie van waar jullie aan denken als de koninkrijken.
Dus laat deze vlam van waarheid - welke we ook de vlam van het onderscheidingsvermogen zouden kunnen noemen - laat het helder binnenin een ieder van jullie, mijn broeders en zusters van liefde, ontstoken worden. Velen van jullie - de meesten van jullie! - zijn tevoorschijn gekomen vanuit het engelachtige rijk. Het is jullie erfenis, jullie afstamming, waar jullie aan denken als de definitie van jullie zelf.
Dus wanneer wij deze discussie hebben, wil ik ook dat jullie deze blauwe vlam voelen en gebruiken om binnenin u te onderscheiden, "Waar pas ik in dit raamwerk, in dit rasterwerk van schoonheid en licht?"
Neem de tijd, mijn vrienden, om binnenin op verkenning uit te gaan, en begrijp, het engelachtige rijk is niet de één of andere afstandelijke entiteit ongeacht van wat voor gebied of focus het hoofdzakelijk ingeboezemde belang van dat wezen is. Een ieder van jullie draagt een deel van deze wetenschap, deze energie binnenin jullie.
Dus verwelkom het, nuanceer het, en sta het toe om deel van jou uit te maken - omdat het dat altijd geweest is, en het dat altijd zal zijn. Dit is geen situatie waar de wet van uitschakeling in het spel komt. De oorsprong en het ontwerp van wie je bent en wie je gekozen hebt om te worden verschuift niet.
Dus, waar wens je om te beginnen, mijn geliefde broeder?
SB:  Wel, Heer, veel mensen geloven niet dat er een engelachtig koninkrijk is. Anderen nemen hun kennis vanuit de Bijbel. En sommigen geloven dat hoe u millennia geleden met de mensheid omging, is hoe u nu met de mensheid omgaat. Dus er zijn vooropgezette meningen; er is een gebrek aan begrip.
Kunt u ons een introductie geven welke betrekking heeft op de engelachtige rijken? Bijvoorbeeld, bestaan zij in/op een plaats?
Aartsengel Michael:  Zij bestaan overal. Dus ja, laat ons beginnen. Weet je dat als je eenvoudigweg voort wandelt met zelfs je ogen open, kijkend naar de wereld, dat je niet neigt te zien, of zelfs vele keren, je neus, of je jukbeenderen niet voelt?


SB:  Ja.
Aartsengel Michael:  Wel, betekend dit dan, dat tenzij zij actief zijn, ofwel verstopt of pijnlijk zijn of dat zij aangeraakt worden, dat het niet bestaat?
SB:  Nee.
Aartsengel Michael:  Wel, dat is absurd! Natuurlijk doet het dat! Jullie vorm verandert niet dermate dramatisch van moment naar moment naar moment. Het verandert consistent en voortdurend, maar niet op manieren dat jullie kin of jullie neus of jullie jukbeenderen verdwijnen.
Welnu, laat ons spreken over deze kwestie van geloof, omdat het de sleutel is tot onze discussie en tot iedere enkele discussie die we ooit hebben, zowel in deze vorm als ergens anders.
Het doel van al ons werk tezamen - en laat mij inleiden wat ik zeg door te zeggen dat ik niet probeer om het vertrouwen of de hoop of het geloof te elimineren; maar laat ons van daaruit verder gaan - het doel van jullie Ascentie, van dat jullie in/naar de volledigheid van jullie hartbewustzijn komen, het doel van de uitlijning met de universele wet, met Moeder/Vader Eén, is om jullie in beweging te zetten, om jullie wakker te maken, om jullie te verschuiven, hoe jullie het ook waarnemen, vanuit een plaats van geloof naar een plaats van wijsheid, van kennis en van het eenvoudigweg Zijn, om in dezelfde verzekering te zijn die je had toen je de deur uitwandelde met je ogen wijd open, dat, hoewel jij jouw jukbeenderen of neus niet ziet, zij er wel zijn.
Dus, het volledige doel van waar jullie allemaal doorheen gaan - ofwel je het her/erkend of het geloofd, is niet van belang; het is nog steeds onderweg. En jullie verschuiven vanuit een positie van, "Ik geloof dit; Ik geloof dat niet," naar een meer eenvoudige plaats - een plaats van eenvoudige wetenschap en Zijn. En dat is het mooie eraan. Dat is het geschenk van het loslaten van het Oude Derde Rijk.
Welnu, voor diegenen die niet geloven, wij zullen hierop ingaan. Maar laat ons jullie eenvoudig een overzicht of beginpunt geven. Het is ondenkbaar dat er geen koninkrijk of engelachtig rijk zou zijn. En zijn er variaties binnenin dat rijk? Ja, natuurlijk zijn die er, op dezelfde manier als dat er variaties binnenin het menselijke rijk zijn.
Daar zijn diegenen van jullie die, gedurende hun leven, ofwel het is 20 of 30 of 60 of 70 jaren, altijd geïnteresseerd zijn geweest in de kosmos, in het universum, in hoe de dingen werken. Dat is gelijk aan wat mensen in overweging nemen als het eerste gebied van het engelachtige rijk.
De Cherubijn en de tronen; tot de één of andere graad werden de terreinen gedefinieerd en naar de voorgrond gebracht, ofwel door mondelinge traditie - Bijbelse of Rabbijnse tradities, het is niet van belang - of als een manier voor menselijke wezens om zich te relateren met het engelachtige koninkrijk.
Dus wij zullen hier min of meer bij blijven, omdat wij jullie niet een geheel nieuwe manier willen geven - jullie hebben de laatste tijd genoeg nieuwigheden gehad - van het definiëren en kijken naar de dingen. Wij willen jullie referentiepunten geven, maar wij willen het begrip uitbreiden van wat deze referentiepunten of categorisaties zijn.
Nu, dat gezegd hebbende, heb ik jullie ook nodig te begrijpen - ja, jullie nodig, binnenin jullie hart, jullie hartbewustzijn - om te begrijpen dat dit niet is wat jullie waarnemen vanwege de structuur waarin jullie geleefd en bestaan hebben: dit is geen hiërarchie. Als er één boodschap is die wij consistent naar jullie allemaal communiceren, is het om jullie hiërarchische ideeën weg te gooien.
Waarom? Omdat zij jullie niet dienen. En waarom? Omdat wat er hierin gebeurd, lieve harten, is wat zo vaak gebeurd waar jullie mee eindigen te doen - inclusief jullie eigen zelfbeeld - is dat jullie van iets neigen te denken als zijnde groter of minder, en dat jullie op de laagste trede zijn. En dat is eenvoudigweg niet zo.
Dus, in termen van het denken over het engelachtige koninkrijk, gelijkaardig aan wat wij jullie geleerd hebben over de beschouwing van de dimensies, denk er meer aan als zijnde een cirkel met ieder kwadrant dat diverse verantwoordelijkheden en voorkeuren heeft, maar dat er geen betonnen muren tussen deze kwadranten instaan. Er vindt een grote hoeveelheid aan overgang en doorgang en uitwisseling plaats. Dus, dat is het beginpunt.

De Serafijn
Welnu, laat ons spreken over waar jullie aan denken als de drie sferen. En laat ons beginnen door te spreken over de machtige serafijn, die eenvoudig wezens zijn van helder, wonderbaarlijk licht, volledig bewust, volledig op de hoogte.
En terwijl alle engelachtige wezens in het aangezicht staan met het centrum, het centrum natuurlijk zijnde de Moeder, de Vader, de Ene, maar het meest de Moeder, houden de serafijn hun aandacht meer duidelijk gefocust richting de Moeder in plaats van naar buiten gericht te zijn op het universum, het multiversum, de kosmos, landen, naties, mensen, wezens. Op vele manieren kunnen jullie aan hen denken als de verdedigers van de troon. Zij zijn magnifiek. En er is niets dat zij niet zien of waarnemen.
Waar jullie aan denken als hun stem is eenvoudigweg muziek. Het is de muziek van de sferen. Het is het geluid van het universum. Het is de schoonheid van het Al. De serafijn, zelfs in mijn referentiepunt, zijn fenomenaal en zeer, zeer gewijd en heilig.
Het is zeer zeldzaam, ik kan wel zeggen buitengewoon zeldzaam, voor een serafijn om de troon te verlaten, niet dat er niet genoeg van hen zijn om ervoor te zorgen, want er zijn genoeg. Maar er zijn serafijnen die in deze tijd naar de Aarde toegekomen zijn en een menselijke vorm aangenomen hebben om met deze reden van transformatie van Gaia en van het menselijke collectief te werken.
En dit is gedaan in mijn woorden, niet in die van hen. Het is gedaan als een handeling van dienstbaarheid, en ik zou kunnen zeggen, opoffering, omdat het zo een dramatische aanpassing van hun gebied is, aan hun energie, met betrekking tot wie zij zijn.
Zeer vaak zullen diegenen die serafijn zijn weinig of geen herinnering hebben van op Aarde geweest te zijn of ergens anders in vroegere levens, of het is tamelijk gelimiteerd. Zij komen altijd in een fenomenale geconcentreerde doelstelling ten behoeve van het bestuur en de dienstbaarheid aan de Moeder.
Nu, zeggen jullie, "Wel, hoe werk ik samen met de serafijn?" Zing. Welnu, als je zou kijken naar waar jullie aan denken als religieuze teksten, zouden jullie, zeggen, bid, maar herinner je ook, mijn vrienden, dat vele van deze originele gebeden gezongen werden.
En het zijn liederen van hoogachting, van bescheidenheid, van het vragen om hulp. En het neigt ernaar om hulp van een universele aard te zijn, de transformatieve ondersteuning, hoewel wij niet suggereren dat een serafijn of een groep van serafijnen niet zullen verschijnen aan een individu als zij aldus bewogen of gedirigeerd en geleid zijn.
De serafijnen die op de Aarde zijn, zijn diegenen waar jullie aan kunnen denken als sprekers, bestuurders; diegenen die groot planetair werk doen. Zij hebben een verschil in de vorm van hun licht, dat als je er aandacht aan schenkt je kunt zien dat hun gebieden, voor diegenen van jullie die auragebieden zien, behoorlijk anders zijn en opmerkelijk. En natuurlijk zijn velen van hen roze. 
Heb je vragen over de serafijn voordat ik verder ga, mijn vriend?
 [Steve: Op dit punt, bleef mijn Skype verbinding hangen, hoewel ik de vraag hoorde, kon ik er niet op reageren.]
Dan zal ik doorgaan.

De Cherubijn
De cherubijn. Welnu, deze wezens, en alle wezens, inclusief menselijk wezens, sterren wezens, intergalactische wezens, stralen allemaal helder. Laat ons daar zeer duidelijk over zijn.
De cherubijnen neigen ernaar om bijna waar jullie aan kunnen denken als straalzenders van dat licht van de Ene te zijn, welke eenvoudigweg Liefde is, naar en door de sterren, de planetaire systemen, de Melkweg, in/naar het rijk waar jullie in opereren, welke natuurlijk dit zonnesysteem is, en op Gaia.
Zij zijn ook wezens van zuivere, zuivere Liefde. Dat is waarom zij aldus vaak geassocieerd worden, en feitelijke nogal romantisch geassocieerd, en getekend - in kunst, bedoelen wij - als zijnde voertuigen van romantische liefde, van het ondersteunen met romantische liefde. Maar terwijl zij dat kunnen doen, is dit niet het primaire gebied van verzorging of dienstbaarheid welke de cherubijn vervult.
Welnu, brengen zij onvoorwaardelijke Liefde? Ja. Maar dat doet zijn, nogmaals, op een zeer kosmische manier. Dus wat zij doen is werken met sterrensystemen en galaxies en kosmische werkelijkheden. Dus zij zijn niet specifiek voor de zorg, zullen wij zeggen, van welk menselijk wezen, of sterrenwezen, of intergalactisch wezen dan ook.
Het is niet dat de cherubijnen werken, zullen wij zeggen, in de Pleiadische sector of Arcturus of Andromeda. Zij werken op een zeer grote manier zijnde de straalzenders van het Licht, welke de Liefde is, naar het grotere geheel. Dus jullie kunnen heel goed aan hen denken als hemelse straalzenders.
En wat bewerkstelligt dit? Denk na. Zij brengen licht naar situaties, naar sterrensystemen. Zij brengen Liefde. Zo heel erg vaak hebben wij tegen jullie gezegd dat de liefde naar jullie uitgezonden wordt rechtstreeks vanuit het hart van Moeder/Vader Eén. Die transmissie of dat versterkende voertuig is vaak door de cherubijn, omdat zij het kunnen moduleren naar de planeet zelf.
Gaia is een grote ontvanger van deze grenzeloze Liefde geweest, deze onvoorwaardelijke Liefde, deze stroom van wezenlijkheid welke haar toestond om in haar Ascentieproces te zijn samen met jullie volledige universum en systeem.
Dus wat wij tegen jullie zouden willen zeggen over de cherubijn is, dat zij vaak verkeerd begrepen en onderschat worden. Welnu, kunnen zij zich manifesteren als lieve, piepkleine wezens van licht? Natuurlijk kunnen zij dat. En kunnen zij zich manifesteren als gigantische wezens van licht, ongeveer net zo helder als de serafijnen? Ja, dat kunnen zij.
De enige persoonlijke interesse waar zij naar neigen in termen van Gaia's, anders dan haar kern, is dat zij ook toezicht houden op en vele van de heilige plaatsen op jullie planeet beschermen. En de reden dat ik dit vandaan naar voren breng is dat - ja, ik spreek over tempels en kerken die zuiver, of transparant gebleven zijn - maar mijn doel dit te bespreken is dat dit een tijd is wanneer er vele steden van licht tevoorschijn komen - vanuit de rotsen, vanuit de oceanen, vanuit de lucht, vanuit de vlaktes. En de cherubijnen zijn zeer invloedrijk aangaande hun hulp met deze steden van licht om te verankeren en tevoorschijn te komen.
Zij hebben ook de neiging om te handelen als vrije agenten. Dus wanneer zij in hun dienst zijn, als zij een gebied van het omniversum zien, van het multiversum, dat duister of traag geworden is, zullen zij vaak gaan, ongenood, ongericht, naar deze plaats en bezielen het eenvoudig - nu, wij spreken over galaxies en sterrensystemen - bezielen het met licht.
Soms resulteert dit erin - ja, jullie wetenschap zou hier moeilijkheden mee hebben, maar desalniettemin zal ik het delen - dit resulteert vaak in de geboorte van nieuwe sterren. Ja, natuurlijk kunnen zij hun energie aanpassen, net zoals Gaia gedaan heeft, net zoals sommigen van de Serafijnen gekomen zijn en een menselijke vorm genomen hebben.
Er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Maar laat mij aan jullie suggereren dat er geen cherubijnen in de vorm zijn, zij kunnen in en uit fladderen. Zij kunnen individuen gedurende een periode aan tijd van dienst zijn, soms zelfs een leven lang, maar zij hebben niet de neiging om waar jullie aan denken een menselijke vorm aan te nemen. Het is eenvoudigweg hun manier niet.

Worden Mensen Engelen?
Heb je een vraag voor mij, lief hart?
SB:  Wel, ten eerste, Heer, wil ik mij graag verontschuldigen. Eerder, toen u mij een vraag stelde, werkte Skype tegen en moest ik me afmelden en weer terug aanmelden, maar ik ben nu weer terug.
Ik ben verscheurd, Heer, omdat u net gesproken heeft over de serafijn en de cherubijn, en een deel van mij zou u graag willen horen praten over alle orders. En toch heb ik twee vragen van luisteraars. En misschien kunnen we deze vragen eerst beantwoorden, en dan terugkeren naar onze discussie.
Aartsengel Michael:  Ja.
SB:  Eén is, is het het geval in de spirituele evolutie dat mensen afstuderen - laat ons het zo stellen - naar de engelachtige koninkrijken? En dan de tweede vraag is, evolueren de diverse engelachtige koninkrijken, de één in/naar de andere?
Aartsengel Michael:  Het antwoord is nee, en nee. Welnu, laat ons hier een levendige discussie over hebben omdat het een discussie omvat van alle diverse rijken.
SB:  Oké.
Aartsengel Michael:  Deze feitelijke vragen spreken tot het hart van de kwestie waarover ik hoofdzakelijk aandachtig was toen wij begonnen. En dat is een definitie van de rijken als een hiërarchie - ik zal afstuderen, ik zal een engel worden, en dan ben ik echt goed, misschien word ik op een dag een Aartsengel.
SB:  Ja.
Aartsengel Michael:  Dat veronderstelt dat de één meer is dan de ander, in plaats van eenvoudig anders, andere focus, andere vorm.
En dit is ook de onderliggende kwestie met zoveel menselijke wezens. Zij zijn niet gelukkig met het mens zijn. Zij voelen zich minder-dan in plaats van hun unieke grootsheid te begrijpen.
En laat ons hier zeer duidelijk over zijn, want wat er gebeurd is dat jullie allemaal - en ik hoef niet over al deze categorisaties te spreken, want dat neigt ernaar te scheiden; maar dit is wat ik dacht dat je wilde dat ik doe; maar laat ons naar het hart van de kwestie gaan - zeer weinigen van jullie begonnen niet, toen jullie als liefde of licht tevoorschijn kwamen vanuit het hart van de Ene in die lichtvorm - want het grootste percentage van jullie zou daar zulk een kleine fractie van zijn dat het het echt niet waard is om daar in deze discussie over te spreken - de eerste vorm die jullie aannamen was engelachtig.  
Welnu, sommigen van jullie kwamen tevoorschijn, kunnen we zeggen, als de eerste golf. Sommigen van jullie kwamen als serafijn tevoorschijn. Sommigen van jullie kwamen als aartsengelen tevoorschijn. Sommigen van jullie kwamen als engelen tevoorschijn. Is er een tijd toen de aartsengelen in feite de verantwoordelijkheden van terreinen of tronen, of deugden specifiek aannamen? Zoals jullie weten, is dat mijn kwaliteit. Het antwoord is ja.
Dus, verschuiven jullie? Ja, dat kunnen jullie, en dat doen jullie, en dat zullen jullie. Maar laat ons ook zeggen dat er niet is waar jullie aan denken als deze menselijke hunkering, dat er engelen daarbuiten zijn, hardwerkend, proberend om de status van een aarstengel te verdienen. Dat is eenvoudigweg niet het geval. En het is geen kwestie - wij zijn zo blij dat je dit gevraagd hebt! - het is geen kwestie van afstuderen.
Er zijn velen van jullie die de kwaliteit van jullie engelachtige zelf behouden hebben. En jullie kennen hen. Jullie kijken rond. Jullie zeggen zelfs tegen hen, "Jij bent zo'n engel!" Er is een lief, vriendelijk licht aangaande deze wezens.
En zij neigen ernaar te weten wie zij zijn. En zij neigen ernaar te weten dat zij voor een tijdje een Aarde engel in menselijk vorm zijn, en dan zullen zij eenvoudig terugkeren. En als zij de menselijke mantelvorm afschudden, zullen zij hun engelachtige vorm herstellen en eenvoudig verder gaan.
Wat jullie denken is dat de aanname, of de loslating, van één vorm in/naar de andere iets enorm technisch en moeilijks is, en dat is het niet. Dus, nogmaals, wat er gebeurd is dat jullie aan alle kanten zijn ingesloten. En wij zeggen dit niet op een kritische manier. Jullie zijn gedefinieerd door dat waar je ervaring en kennis van hebt. En dus zijn dat de referentiepunten die jullie gebruiken.
SB:  Heer, kan ik gedurende een seconde tussenbeide komen?
Aartsengel Michael:  Ja.
SB:  Heer?
Aartsengel Michael:  Natuurlijk kan je dat!
SB:  Het referentiepunt, om het woord te gebruiken, komt van hoogst verlichte wezens. Dus, bijvoorbeeld, Pseudo-Dionysius, die evenveel kennis van engelen had als ieder mens die ik ken, zei dingen zoals, "Sprak Jezus, toen hij sprak na het ascenderen, niet met de stem en autoriteit van een engel?" En zijn implicatie is dat Jezus een engel geworden was.
En Rumi - wederom, die wij achten als zeer verlicht - sprak over hoe hij vooruitging van het mineralen koninkrijk naar het planten koninkrijk, naar het dieren koninkrijk, naar de mens, naar de … en dat hij nog één geboorte als een engel zou hebben en dan niet meer zou zijn.
Dus, wij zijn zo'n beetje geschoold in de theorie van de spirituele evolutie, en om te accepteren dat het beschouwd wordt als een verbetering in kennis, zogezegd. Dus nu zegt u, "Nou, nee, dat is niet zo," in ieder geval, niet helemaal zo.
Aartsengel Michael:  Het is niet helemaal juist. En één van de dingen die jullie moeten begrijpen is dat waar jullie aan denken als evolutie aanneemt dat jij jouw weg terug moet verdienen.
Dus wat het doet is, het plaats jou in de categorisatie dat sommigen minder zijn en sommigen zijn meer. En deze neiging van de menselijke wezens - en wij danken jullie filosofieën helemaal niet af; maar wat wij hebben, dierbare, is een vijfdimensionale conversatie.
Dus de voorziening, het licht, het vindingrijke vernuft, zeg maar, dat een mineraal wezen naar de planeet brengt, en de voorziening van die energie, kan veel groter en veel meer glanzend zijn dan een menselijk wezen.
Dus het is onjuist om aan te nemen dat, "Eerst moet is dienst doen als een mineraal, en dan als een dier …" Specifiek het dieren koninkrijk is briljant. En vergeet niet, in dit Ascentieproces, dat alle koninkrijken zichzelf al gereorganiseerd hebben. Het zijn de mensen die achteraan in de rij staan, zullen wij zeggen.
Dus het is geen kwestie van het ene moeten doen en dan het volgende. Het is niet opeenvolgend. Het is geen evolutie. Welnu, is het geworden, in het oude rijk, een manier van evolutie? Ja. Is het nog steeds van toepassing? En is het door de gehele kosmos heen aangewend? Nee!
Toen jullie engelachtig waren, en de planeet - wel, ja, we zullen het tot Gaia beperken - toen deze planeet vorm aannam, gecreëerd werd; toen deze energie voortgebracht werd, was het doel ervan, was de dienstverlening ervan om voor een ieder van jullie een plaats te hebben om een rijk binnen te komen en om de ervaring van vreugde, van liefde, van fysicaliteit te hebben, met de ervaring - omdat dit de wijsheid van de Moeder was - dat jullie de ervaring zouden hebben van vrije wil en keuze - als een geschenk, niet als een straf zoals het vaak werd of als dusdanig waargenomen werd als, een beperking, maar als een verering van jullie vindingrijke vernuft.  
Welnu, we weten allemaal dat dit ietwat verkeerd ging. Maar het plan was dat jullie konden komen en zien en de ervaring konden hebben van hoe het zou zijn om een oceaan te zijn of een molecule of water, een dolfijn of een walvis of een kreeft; een stukje van zeewier; een boom, de Rocky Mountains; de Himalaya's; een grasspriet - oh, ja, en tussen haakjes, ook een menselijk wezen - om niet in de vorm gedurende eonen gevangen of beperkt te zijn, wat is wat er gebeurd is, maar om simpelweg de vreugde van die fysieke ervaring van liefde te kennen.
Welnu, dit classificatie systeem dat mensen ontwikkeld hebben en geleerd werd, het houdt niet stand onder de hogere dimensionaliteit, of binnenin die grotere cirkel van dimensionaliteit. Dus waar jullie aan denken als, "Ik zal uiteindelijk terug evolueren in/naar het zijn van een engel of een aartsengel of een serafijn."
Is het waar? Ja, want jullie zullen terug evolueren. Jullie zullen groeien in de betekenis van jullie zullen groeien, jullie zullen jullie dienstverlening doen, jullie zullen de ervaringen hebben die jullie wilden hebben; dan uiteindelijk zullen jullie je huid afschudden en vrijelijk vliegen. Dus in die betekenis van evolutie, ja, het is zo.
En terwijl jullie zijn aan waar jullie aan denken als deze zijde, dit rijk, kunnen jullie beslissen dat jullie terug willen gaan, en zullen jullie aan boord van een schip zijn, of in Arcturus, of de Pleiadische sector, of Sirius, of zelfs terugkeren als menselijke wezens om dit gouden tijdperk te zien? Het antwoord is ja. Maar het is geen kwestie van waar jullie aan dachten als karmische wet, dat je terug moet keren en je plicht moet doen.
Jullie, jullie allemaal die deze avond naar mij luisteren/lezen, wij hebben jullie verteld, en wij vertellen het jullie nogmaals, jullie zijn meesters; jullie zijn in jullie meesterschap. En het is een kwestie van dit te accepteren en te leven en het te omhelzen. Dus jullie zijn niet hier om in een trainingskamp te zijn, als het ware. Jullie zijn hier om te floreren en om al deze wetenschap van wie jullie zijn binnen te brengen.
Dus jullie zijn in jullie meesterschap. Jullie zijn in jullie engelachtige zelf. Jullie zijn in jullie intergalactische zelf. Jullie zijn al deze dingen, en jullie zijn man en vrouw in de vorm.
En in dat geïntegreerde begrip van wezenlijkheid, bewegen jullie in/naar creatie. Jullie gooien de gevoelens en geloven van eliminering overboord, dat "Ik moet deze zonde of deze condities elimineren voordat ik kan verbeteren." Dat is eenvoudigweg niet het geval.
Eis het op! Eis jullie terrein op! Eis jullie troon op! Eis jullie macht op! Maar nooit, denk nooit aan jezelf als minder-dan.
En laat ons jullie vertellen, de manier dat Jezus omschreven werd als sprekende vanuit zijn engelachtige zelf was een manier om de menselijke wezens te laten begrijpen dat er een transformatie naar het licht was geweest.
Het menselijke inzicht van het engelachtige rijk is en was - en, durf ik het te zeggen, zal doorgaan te zijn - dat wij wezens van licht zijn, dat wij helder stralen.
En het is waar. Wanneer jullie naar mij staren - behalve wanneer ik zelf tijdelijk een menselijke vorm bewoon zodat je een glimlach, een oogopslag, een aanraking van mij kunt hebben - maar wanneer je naar mij staart in mijn ware zelf, zie je een grote hoeveelheid aan licht. En daar binnenin, zie je en herken je mij, mijn energie, zelfs wat ik als mijn vorm naar jullie toebreng, zodat je zult weten dat wij verenigd zijn in het hart en in de communicatie.
Maar het is onjuist denken - en ik gebruik het woord denken liever dan voelen - om aan te nemen dat de meesters dan engelen worden, omdat, nogmaals, wat jullie dan doen is, dat jullie nochtans een volgend niveau in de hiërarchie ingevoerd hebben.
Ik kan jullie vertellen, dat er legioenen aan engelen zijn die met jullie allemaal werken. En als ik één van hen op de schouder zou kloppen en zou zeggen, "Kom en sluit je bij me aan. De Moeder zegt dat je nu een Aartsengel kunt zijn," wel, ik kan jullie verzekeren, mijn vrienden, de meesten van hen zouden zeggen, "Michael, wij eren jou, wij vliegen met jou, wij dienen jou, maar, nee bedankt. Wij houden van onze vrijheid. Wij genieten van de speelruimte. Wij doen dat, met de interactie met menselijke wezens en andere wezens door het multiversum heen, waar wij van houden. Wij hebben geen verlangen om iets anders te zijn."
Welnu, het enige parallel waar jullie aan kunnen denken zijn de Aarde Opzichters. Er zijn wezens onder jullie - meer zeldzaam dan jullie denken - die het etiket kregen, gelabeld zijn, beschouwd werden als Aarde Opzichters.
Dit zijn de wezens die teruggekeerd zijn, alsof het een snelle draaideur was, naar Gaia steeds en steeds maar weer opnieuw, omdat hun liefde voor de Aarde zo sterk en echt is dat, zodra als dat zij hun vorm verlaten, zij zeggen "Laat me teruggaan, want ik dien de Moeder Aarde, ik dien Gaia, Ik dien de dieren en de mineralen en de vogels." Zij zorgen voor de planeet, voor de grotten en het water.
Aldus is het met de meeste engelen. Zij zouden geen trede omhoog willen gaan, als het ware. En het is hetzelfde met iedere zone.

De Engelen Bemiddelen Verlichting
SB:  Mag ik hier tussenbeide komen?
Aartsengel Michael:  Ja.
SB:  U beseft dat u net jaren aan onderzoek op diens kop gezet hebt! En ik wil tegen de luisteraars/lezers zeggen dat als ik al dat onderzoek los kan laten, dan kunnen we zeker andere ideeën loslaten.
Maar laat mij u dit vragen - en wij zullen terug moeten komen op deze vraag van onderzoek, Heer, omdat ik in de toekomst zal willen weten of het nog steeds waar is dat wij uit God geboren zijn, en dat wij naar God terugkeren wanneer wij onszelf eenmaal kennen. En zo ja, of de reis niet is tot wat ik voorheen opvatte als hogere en hogere rijken, dan kunnen wij in een toekomstig programma misschien het gehele onderwerp van de spirituele evolutie bespreken.
Maar voor nu wat ik graag zou willen vragen aan u: wij zeggen vaak dat wij verlichting "krijgen", en wij zeggen soms dat God ons begenadigd met verlichting. Maar is het niet het geval dat engelen feitelijk verlichting bemiddelen, met andere woorden, verlichting naar ons toebrengen?
Aartsengel Michael:  Zij ondersteunen met jullie verlichtingsproces, ja. Dat is één van de geschenken aan hen en aan jullie. Welnu, ik wens deze vraag niet onbeantwoord te laten: en wij zullen vele verdere discussies hebben.
SB:  Oké.
Aartsengel Michael:  Maar jullie keren wel terug naar het Licht. De reis is om van grotere en grotere liefde en licht te worden, totdat je herenigd bent in het hart van de Ene. Maar wat ik zeg is waar jij aan denkt als evolutionaire stappen, kan jij jouw denken ietwat verschuiven naar evolutionaire keuzes of veranderende keuzes?
SB:  Oké. En de veranderende keuzes brengen mij een groter begrip en liefde? Is dat wat u zegt?
Aartsengel Michael:  Ja, dat doen zij en zij hebben dat altijd gedaan. Maar de engelen, specifiek waar jullie aan denken als de tweede en derde sferen, maar specifiek de aartsengelen, de engelen, en de deugden, feitelijk. Zij spelen een grote rol in het brengen van die verlichting waar je om vroeg, die je zoekt, waarnaar jij jouw hart opent om te ontvangen, en dat wat al binnenin jou is erkend.
Dus wat wij doen is dat wij op vele manieren op de vlam blazen totdat het een vuurzee wordt. En hun adem is de adem van wijsheid en liefde en vreugde en zoetheid.
Maar maak nooit het incorrecte denken, denkende dat je het essentiële element niet hebt om verlichting voorwaarts te brengen, want dat heb je wel. Dat heb je altijd.
Ik veronderstel dat dit één van onze grootste vreugdes is! Om naar jullie te wenken, om met jullie te reizen, om jullie te omhelzen, om jullie in bepaalde richtingen te wijzen. Welnu, laat mij jullie snel een voorbeeld geven, als ik mag. Velen van jullie - en specifiek jij, mijn geliefde vriend - reizen met mij en doen opmerkelijke dienstverlening uit mijn naam.
Welnu, jullie denken hieraan als dienstverlening aan mij. En of het nu het opbouwen van het platvorm is of samen met mij te reizen naar de door oorlog verscheurde gebieden van Afghanistan of Egypte of Korea, wanneer je in die dienstverlening gaat, ontvang je ook de energie, de katalysator voor grotere verlichting. Dus denk eraan als een oneindige stroom: "Ik doe mijn dienstverlening. Ik ontvang meer verlichting."
Welnu, is het soms een omschakeling? Ja. Maar als ik mag zeggen, op een algemene manier, neigt het ernaar om een ontwaking te zijn, een groeiend besef, zodat je thuis bent, en dat je in de vorm thuis kunt zijn, hoewel wanneer je eenmaal die plaats bereikt hebt, wens je zelden ooit om weer een vorm aan te nemen, totdat je gereed bent om aan een nieuwe cyclus van bestaan te beginnen.
Maar dat is onze vreugde, niet om eenvoudig de Moeder te dienen, maar om Haar geschenken te brengen en daar de dragers van te zijn, het grootste welke verlichting is.
SB:  Heer, voordat we weggaan … [muziek] ik denk dat ik tot volgende week moet wachten.
Aartsengel Michael:  Ga met mijn liefde…
SB:  Dank u, Heer. Dit was een prachtige discussie.
Aartsengel Michael:  … en ga in vreedzaamheid.
SB:  Dank U.
Aartsengel Michael:  Vaarwel.
SB:  Vaarwel.
[einde]

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten