dinsdag, juni 04, 2013

Een Uur met een Engel - Maitreya - 3 Juni 2013


 
Een Uur met een Engel - 3 Juni 2013
Maitreya - Ik Ben Onder Velen die Terugkeren om Tussen Jullie In te Wandelen

Steve Beckow intro: Zoveel mensen hebben een redder, een Messias, een avatar, etc., verwacht. Voor veel mensen, past de komst van Heer Maitreya in die modelvorm. Nochtans zegt hij dat hij niet gekomen is om wie dan ook te redden. Niemand hoeft gered te worden.
In dit interview, niet de eerste die Heer Maitreya op wat voor manier dan ook gegeven heeft, bespreekt hij hoe hij in de menselijke vorm tegen de wereld zal beginnen te spreken voorbij deze zomer. Hij adresseert vragen zoals 9/11 dat de Christenen en de Moslims scheidt, de benarde situatie van vrouwen en hun gebrek aan geduld met voortdurende mishandeling, en de potentie van de sterrenzaad kinderen die hier zijn en met hun multidimensionaliteit intact kwamen.  
Suzanne Maresca: Welkom bij een volgend Uur Met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt'. Ik ben Suzanne Maresca en val in voor Graham Dewyea deze avond.
Ik nodig jullie uit om de Blauwe Vlam van Waarheid en Vrede/Vreedzaamheid van Aartsengel Michael binnen te brengen. Wij verwelkomen vanavond Heer Maitreya.
Hiermee geef ik de dingen aan jou over, Steve.
Steve Beckow:  En dank je wel, Suzi. Onze gast vanavond is Heer Maitreya. Eén website zegt van U dat U gedurende generaties door alle belangrijke religies verwacht werd. "Christenen kennen hem als de Christus en verwachten zijn op handen zijnde terugkeer; Joden verwachten hem als de Messias; Hindoes kijken uit naar de komst van Krishna; Boeddhisten verwachten hem als Maitreya Boeddha; en Moslims voorzien de Imam Mahdi of Messias." Aartsengel Michael noemt U de Boeddha van Liefde en de Wereld Leraar.
Voordat ik mijn vragen aan U ga stellen, zou U graag enige openingscommentaren willen maken, Heer Maitreya?
Maitreya:  Gegroet. Ik ben Maitreya. Maar ik heb geen bijnaam, (1) en ik zou het op prijs stellen om bij mijn volledige naam genoemd te worden, en ik ben vereerd, ik ben verheugd dat jullie mij gevraagd hebben me bij jullie aan te sluiten in deze vorm van communicatie op deze avond.
Ik kan door vele religies verwelkomd en veelgevraagd zijn, maar ik wijs mezelf niet toe aan welk enkelvoudig geloofssysteem dan ook. Ik omhels alle tradities in gelijkwaardigheid, zoals ik een ieder van jullie omhels, mijn broeders en zusters, gelijkwaardig.
Ik ben vereerd om gekend te zijn als de Boeddha van Liefde, of als Krishna, of als Imam, maar ik ben gelijkwaardig vereerd om eenvoudig als broeder gekend te worden. Ik ben een brenger van de waarheid, van wijsheid en liefde. Dat is wat ik onderwijs. Dat is wat Ik Ben. Dat is wat ik doe. En het is wat ik gedurende vele, vele, vele eeuwen gedaan heb.
Jullie leven op een glorieuze planeet, Gaia - deze wonderbaarlijke Aarde waar alle wezens, alle levensvormen gekoesterd worden en kostbaar zijn. En als ik één boodschap en één lering heb die ik zou willen wensen om naar voren te brengen in deze conversatie, zou het zijn over eensgezindheid. Het zou zijn over de eensgezindheid van liefde. Het zou zijn over de gelijkwaardigheid onder alle wezens; en om het menselijke ras te onderwijzen, het menselijke ras eraan te herinneren, dat allen gelijkwaardig zijn; allen zijn goddelijk; allen zijn een aspect van Liefde.
En wanneer dat waarlijk gekend wordt, is er geen ruimte voor verdeeldheid, voor haat of oorlog, voor kwaadheid of razernij, voor verkrachting of plunderingen. Dit is die tijd in jullie evolutie, wat het waarom is dat ik nu naar de planeet terugkeer.


Het is een tijd van eenwording, van samenkomen, niet alleen in het begrip, maar in de wetenschap en het zijn van deze verbinding tussen allen, dat jullie samen reizen, mijn lieve vrienden, als één.
Het is nooit anders geweest. Hebben jullie vele onwaarheden en illusies gecreëerd om het als dusdanig te laten lijken? Ja. Maar het is niet van waarheid, en het is zeer zeker niet van wijsheid.
Waar jullie zijn, waar jullie vanuit te voorschijn komen is zeer parallel aan de tijd van Atlantis, een tijd toen er zulke wijsheid en liefde en genezing/herstel en eensgezindheid was, niet alleen onder de mensen, maar ook met jullie sterren broeders en zusters vanuit de verre reikwijdtes van het universum.
En ofschoon deze wetenschappelijke verbetering, en dit geloof in de opstijging van bepaalde groepen, de arrogantie en het ego welke jullie niet alleen maar naar de rand van de vernietiging leiden, wat is waar jullie van afgezwenkt zijn nu, maar naar de vernietiging. En dit kan niet vergeten worden.
Nee, wij wensen niet dat jullie in de pijn en het verdriet daarvan leven, maar wij willen jullie er eenvoudig aan herinneren zodat jullie weten hoever jullie gekomen zijn, wat jullie vermeden hebben en vermijden, en hoe jullie kiezen om te werk te gaan.
Ik wordt een wereld leraar genoemd, en dit is een compliment. En laat mij uitleggen hoe ik deze rol als leraar zie. Het is zeer zeker niet als een prediker; meer in de rol van iemand die jouw hand vastpakt, jouw schouder, en bij tijden jouw hoofd, en jou zachtjes richting de waarheid keert, richting de innerlijke en de uiterlijke wijsheid, ofwel het geschreven is of visueel of via voorbeeld of gesproken is, nochtans zijn allen op dezelfde wijze geldig.
Eén van de kwaliteiten welke ik draag en waar ik waarde aan hecht, en waarvan ik vraag dat jullie dat samen met mij dragen, is mededogen. Want zonder mededogen, kan er geen waar begrip zijn. Er kan geen oprecht gevoel zijn van eensgezindheid. Omdat met mededogen er een begrip van waarde is, glorie, verwondering en de belangrijkheid van de reis van ieder wezen, en de waarde van die reis in het mozaïek van het geheel.
Dus kom ik om deze lering te delen, niet in overeenstemming met dogma, voor immer, maar overeenkomstig aan liefde, overeenkomstig aan de universele wet, want ik ook sta in dienstbaarheid van Sanat Kumara.
Wel, mijn geliefde vriend, waar wens je om vandaag te beginnen? Waar wens je deze conversatie te beginnen die wij gedurende vele millennia gehad hebben?
SB:  Dank U, Maitreya. Wel, ik denk, ten eerste, wij hebben niet alleen geweten dat U zou komen, maar wij hebben ook geweten dat er een terugkeer van de meesters zou zijn. En kunt U ons vertellen, wat het belang van de timing van uw bekendmaking van uw aanwezigheid is? Is er meer dat U kunt vertellen over wat er in z'n algemeenheid aan het gebeuren is?  
Maitreya:  Het belang van de bekendmaking … Wel, laat mij de suggestie aan jou doen dat de bekendmaking niet zo belangrijk is als het feitelijke evenement. En met mijn bescheiden inschatting, zou ik ook aan jou willen suggereren dat ik onder velen ben, zoals je weet, die terugkeren om tussen jullie in te wandelen.
Welnu, er zijn vele suggesties geweest en die gemaakt zijn gedurende de laatste 20, 30 jaren dat ik al echt in de vorm ben, onder jullie geïncarneerd ben. En dat is niet volledig juist, omdat ik in- en uitgestraald ben.
Dus laat mij, voordat wij spreken over bekendmakingen en de terugkeer van de meesters - waarvan ik bescheiden deze bestemming accepteer, maar ik herinner jullie er ook aan dat jullie ook in jullie meesterschap zitten - wanneer jullie bereikt hebben waartoe jullie gekomen zijn dat te noemen de geascendeerde meesters, dan hebben jullie de cyclus van het menselijke bestaan en de wetten van karma en de cyclus van herhaling welke zich zo vaak voordoet verlaten, en hebben jullie een plaats van hereniging bereikt, van waar jullie aan zouden willen denken als spirituele verlichting.
En terwijl ik zeg 'waar jullie aan zouden willen denken', gebruik ik die term omdat wij allemaal aan deze zijde nog steeds in verbijstering zitten, staan en knielen over de uitgebreidheid van de Ene.
Dus hoewel wij in een plaats van verlichting en hereniging zijn, zelfs daar binnenin, weten wij dat er meer is, en het is luisterrijk. Nu, in onze meesterschap, gaan wij verder, zoals jullie goed weten, met Jezus Sananda, Sanat Kumara, St. Germain, die een geliefde broeder is.
Wij bezitten het vermogen om missies en doelstellingen aan te nemen welke in uitlijning zijn met wie wij zijn in onze goddelijkheid en essentie en hoe wij ons in en uit de menselijke vorm of ergens anders tot uitdrukken hebben gebracht, na verloop van tijd, of waar jullie aan denken als tijd.
Maar wij bezitten ook het vermogen om te komen en in de vorm te zijn, niet eenvoudig als een aspect of een uitstraling - wat ik vele keren gedaan heb - maar om te zijn in waar jullie aan zouden willen denken als de menselijke werkelijkheid, vorm, maar ook om aanwezig te zijn in die vorm met het volledige besef van ons wezen.
Dus dat is een deel van onze regels van overeenkomst en hoe wij opnieuw-manifesteren en opnieuw-binnenkomen en met grote opgetogenheid en verrukking komen om deze geliefde Aarde wederom te bewandelen.
Dus wij doen het aldus met plezier en blijdschap, en opwinding over wat er momenteel gaande is, jullie tijd en onze tijd. Dit is vaak een punt van verwarring, dus laat mij duidelijk zijn.
Er is een uitlijning tussen onze tijden, waar jullie aan denken als dat raamwerk, hier en nu. Dus wij komen terug, allereerst, ja, om te onderwijzen, om behulpzaam te zijn, maar ook om bij jullie te zijn. Ascentie is een schitterende onderneming.  
Welnu, in het oorspronkelijke plan, dachten wij in principe dat wij jullie halverwege zouden ontmoeten en zeer duidelijk samen met jullie in de 5de, 6de en 7de zouden wandelen. Dat plan is niet veranderd. Maar wij keren terug omdat onze trillingen meer compatibel zijn omdat jullie trillingslichamen en systemen verschoven en belangrijk genoeg toegenomen zijn zodat jullie ons kunnen horen, naar ons kunnen luisteren, kunnen ontvangen wat wij te zeggen en te delen hebben met open harten en blijdschap.
Dus het is niet eenvoudig dat wij in aanwezigheid zijn om waar te nemen, het is omdat jullie, als een collectief, naar een plaats toekomen waar jullie gereed zijn om te ontvangen. En ontvangen zullen jullie, in een brede variëteit of op brede manieren.
Welnu, jullie weten dat er velen van ons zijn. En net zoals jullie zelf, zijn er variaties in onze energiegebieden, onze benaderingen, waar wij voor kiezen om over te spreken, wat wij aanbieden, hoe wij ons verbinden en in verband staan met diverse gebieden van de menselijke populatie.
Dus wij keren terug zodat jullie deze ondersteuning hebben, maar ook daarna dat wij eenvoudig herenigen als familie, als vrienden. Want er is en er zal zijn een groeiende gemeenschappelijkheid niet alleen van begrip, maar van wijsheid en van zijn/bestaan.
Dus wij komen niet - laat ons hierover zeer duidelijk zijn - als redders, noch voor welke religieuze sekte dan ook. Dat is het oude denken. Ja, ik weet dat velen van jullie zwaar ademhalen bij een dergelijke verklaring, terwijl de algemene populatie zelfs veel zwaarder zal ademhalen.
Nu, waarom zeg ik dit? Omdat, mijn geliefden, redder, in iedere taal, in ieder dogma, suggereert dat jullie in behoefte zijn en dat jullie redding en bescherming nodig zijn. En dat is eenvoudigweg niet het geval.
Dus komen wij om inzicht en wijsheid en gelach te delen, en om jullie te helpen je uit te breiden in jullie begrip van hoe je creëert, en kunt creëren, met ons en door jezelf, en met jouw sterren broeders en zusters, Nova Aarde? Ja. Maar het is een samenwerkende onderneming. En nu, zijn jullie op een punt waar jullie dat kunnen begrijpen.
Welnu, toen jullie in de modderput van de oude 3de dimensie waren, hadden jullie toen de belofte nodig, de hoop, de aanmoediging van een redder? Ja, dat deden jullie. Maar dat is gedaan, en jullie kwamen tevoorschijn vanuit die duistere droom. En in toenemende mate zullen jullie de populatie tevoorschijn zien komen.
Wij brengen onszelf in positie, en wij zullen van tijd tot tijd ook posities rondom de globe uitwisselen, zodat er gelijkwaardige penetraties en cultureel aanvaardbaar delen en penetraties zijn.  
Dat is ook waarom zovelen van waar jullie aan denken als de meesters - de apostelen, de discipelen, de heiligen terugkeren. En als wij het zeer rechtstreeks uiteen moesten zetten, zijn wij hier als geboorte coaches om jullie te helpen de definitieve duw te geven.
Beantwoord dat jouw vraag, mijn vriend?
SB:  Wel, Heer Maitreya, het beantwoord niet alleen mijn vraag, maar het beantwoord ook een paar andere vragen die ik voor U had.
Laat mij u deze vraag stellen. Benjamin Creme zei iets dat mij in verwarring bracht over U. Hij zij dat U zou komen om, onder andere, de globale opwarming om te keren.
Maar wij weten dat de globale opwarming alleen maar een terugkeer is van een globaal gematigd klimaat. (2)
Dus misschien zou U ons kunnen vertellen wat - Ik hoorde U wel aangaande het feit dat U hier niet bent om ons te redden, maar zijn er veranderingen die U in de wereld zult overzien?
Maitreya:  Er zijn verandering, maar laat ons daar ook duidelijk over zijn. De veranderingen waar wij het meest bezorgd over zijn, zijn de veranderingen binnenin het menselijke collectief en de wisselwerking van diverse, waar jullie aan denken als naties, natie-staten. Maar het is de menselijke wisselwerking.   
Welnu, niet alles dat er ooit van mij gechanneld is met betrekking op mij is volledig accuraat. Nu, ik bekritiseer op geen enkele manier mijn dierbare hartsvriend, Benjamin, want hij is een trouwe volgeling en betrouwbaar. Maar laat ons spreken over een kwestie, zullen we zeggen, zoals de globale opwarming.
Toentertijd, en zelfs nu, was er een grote angst onder de populatie over globale opwarming, klimaat verandering, specifiek de stijgende oceanen en dat alles wederom bedekt zou worden als een waterwereld.
Wat wij geadresseerd hebben is niet de klimaatverandering, maar de angst. Dus wanneer wij zeggen, of wanneer het begrepen werd, dat wij zorg zullen dragen voor de globale opwarming, is het niet de terugkeer naar meer gematigde situaties, het is het begrip dat wij voor jullie zorg zullen dragen.
Dus wij komen niet specifiek om de verschuivingen te adresseren die zich hebben voorgedaan en zich voordoen - en zullen! - voordoen met Gaia, terwijl zij verankert in haar volledige nieuwe rijk. Niet alleen is zij zeer bekwaam, maar begrijp ook dat, Gaia, dit ongelooflijke, gevoelhebbende, aartsengel wezen, haar eigen team aan toezichthouders heeft.
Waarom wij terugkeren is om tussen jullie in te lopen, aldus dat jullie wat voor onderwerp dan ook zouden kunnen hebben, omdat het allemaal in verband staat aan het worden en het rusten en het comfortabel zijn in jullie wezenlijkheid.
Dus als het de globale opwarming is, dan zullen wij dat adresseren. Als het de verontreiniging is, zullen wij dat adresseren. Maar wat wij waarlijk zullen adresseren en tegen jullie over zullen spreken zijn de onderliggende menselijke motiveringen en reacties en angsten, zodat deze paradigma's volledig uitgeroeid worden.   
SB:  Dank U. Wel, laat mij aan u een zeer moeilijke kwestie presenteren, en één die vele, vele mensen in onze wereld gescheiden houdt, en specifiek - wel, mensen van verschillende culturen en religies.
En dat is dat de Moslims U accepteren als de Imam Mahdi, Christenen accepteren U als iemand die zij ook verwachten, maar Christenen en Moslims zijn momenteel gescheiden.
En zij zijn gescheiden omdat er een punt van waarneming in de wereld ronddrijft dat Moslims vele terroristen bevatten, dat Moslims, zeggen sommige mensen, terroristen zijn. En zij beschuldigen hen van dingen zoals 9/11 en de Londense bomaanslagen, en andere handelingen van wat terrorisme genoemd wordt.
Kunt U de afgrond die er tussen deze twee volken bestaat adresseren, en als U zichzelf er tot toe in staat voelt, kunt U Uw perspectief geven aangaande de evenementen, deze operaties zoals 9/11 en de Londense bomaanslagen, als U voelt dat U in staat bent om daar naartoe te gaan?
Maitreya:  Ik zal niet spreken over het specifiek van ofwel 9/11 of de Londense bomaanslagen omdat wat ik wens te doen is om tot het hart van de kwestie te spreken. Welnu, voordat ik dat doe, moet ik zeggen - en het is zeldzaam dat ik ook maar ooit iets hoef te zeggen - maar ik heb er behoefte aan dat jullie dit allemaal begrijpen.  
Niemand is aangaande dit alles schoon. En iedereen is zo zuiver als op het moment dat zij het hart van de Ene verlieten. De Christelijke Moslim wrijving, haat, onenigheid, is één van de duidelijkste voorbeelden van een gebied dat behoefte heeft aan genezing/herstel, dramatisch, diepgaand, historisch en in sommige gevallen prehistorisch.
Het is gebaseerd in de ontwikkeling van afscheiding, van isolatie, van onwaarheid die voorbij de verbeelding gaat, zelfs diegenen die op hun excursie met Lucifer volgden en vertrokken waren niet zo misleidend zoals deze situatie representeert. Dit gevoel van doortrapte schuld, verwijt, schaamte, ego, eigengerechtigdheid en afscheiding is voorbij iedere vorm van geloof, en zeer zeker ieder vorm van liefde.  
Er zijn net zoveel Christelijke terroristen … zijn jullie geen getuige geweest van de financiële fiasco's van jullie financiële systemen?
SB:  Ja, dat zijn we.
Maitreya:  En het laten vallen van bommen en verontreiniging. Deze zijn niet religieus gefundeerd. Maar er is geen enkele groep die kan zeggen, "Wij zijn hier nooit een verbintenis mee aangegaan." Dus is er een gevoel van schuld en schaamte, en omdat het aldus ondraaglijk is, wat jullie doen - en jullie doen het allemaal; en dit maakt deel uit van de verschuiving die jullie op dit moment voltooien - maar wat jullie doen is, "Ik voel me zo schuldig, Ik ben zo beschaamd dat ik dit moet nemen en de schuld ergens anders neer moet leggen zodat ik kan ademhalen." En dat is precies wat jullie doen.
Nu, als er een dergelijk iets als zonde zou zijn, dan zou dit het zijn. Maar dit allemaal, al deze onwaarheden, het moet weggaan.
Welnu, jullie hebben ook van pas komende theorieën ontwikkeld. En dit is waar in de Moslimse wereld, en het is waar in de Christelijke wereld, in de Joodse wereld. Dus jullie ontwikkelen uitgewerkte drama's en verklaringen. "Wel, het is de Illuminatie." "Het is de kliek." Het is deze of de andere, wat wederom, het gevoel van schuld en schaamte neemt en het buiten jullie zelf plaatst. Dus iedereen raakt aan het spelen en heeft een aandeel in dit prachtige, globale drama.  
En dit is precies wat ik tegen jou gezegd heb toen ik zei dat jullie naar de afgrond gekomen zijn op dezelfde manier als dat jullie dit in Atlantis deden. "Wij zijn goed, wij zijn heilig, wij zijn verkozen, en jullie zijn verdoemd."
Kan je je iets dergelijks voorstellen? Wel, nu komen jullie bij het punt aan waar jullie zeggen, "Nee, Heer, ik kan het me niet voorstellen." En met die eigenlijke erkenning komt het begin van de genezing. Het feit dat Christenen wijzen en zeggen, 'Nee, dit is niet de waarheid over onze Moslimse broeders en zusters," en het feit dat Moslims zeggen, "Nee, de vijand, de ongelovige ligt binnenin mij."
En dat is een groeiend begrip. En wat jullie collectief aan het doen zijn is het erkennen dat de vijand binnenin is en dat jullie zeggen, "Nee, ik wens niet langer om zoals dit te leven, omdat het niet is wie ik ben, en ik wil niet binnenin mijzelf in oorlog zijn of extern met de wereld." Of zelfs buiten de planeet, wat dat betreft.
Dus jullie gaan vooruit naar dit punt waar jullie zeggen dat deze haat slechts grotere haat propageert. Het verwekt alleen maar verdere afscheiding en pijn en gekwetstheid en lijden. Welnu, dat kan je niet doen terwijl tezelfdertijd iedereen bid voor eensgezindheid, voor overvloed, voor vrede. Het werkt niet. Dat heeft het nooit gedaan, en zal het nooit doen. Dat is waarom het oude 3de er behoefte aan heeft om vernietigd en geëlimineerd te worden.
Er is een tijd voor vernietiging, mijn vrienden, en dit is die tijd. En het is de vernietiging van de illusies dat jullie getralied van elkaar houdt. Het is tijd om uit te reiken, jezelf en jouw buren te omhelzen, dwars over bergen heen, dwars over de zeeën, dwars over de planeet, en boven de planeet.
Nu, hoe begint dit? Laat mij opnieuw benadrukken, het begint door vergiffenis en toe te geven dat de vijand binnenin is, en de vijand is eenvoudig gebaseerd op de angst dat je op de één of andere manier schuldig bent, dat jullie het fout hebben, ontoereikend zijn, onwaardig zijn. En niets daarvan is waar. En in jullie oneindige wijsheid - niet de mijne, niet die van Jezus Sananda's, niet die van Sanat Kumara's, maar in jullie oneindige wijsheid - weten jullie dit.
En aldus begint het, en het begint omdat jullie begonnen zijn, omdat jullie de keuzes maken. Het is niet omdat wij samen met jullie de Aarde bewandelen. Wij kunnen deze conversatie hebben omdat jullie op een punt zijn om deze verschuiving te maken en te ontwaken vanuit deze vreselijke droom.
SB: Dank U, Heer. Voordat ik U de volgende vraag langs deze lijnen stel, zou ik U een meer logistieke vraag willen stellen, als U het niet erg vindt. En dat is dat ik weet dat wanneer vele luisteraars horen dat U hier weer bent, dat er een overvloed aan e-mails zullen zijn die zeggen, Ik wil met Maitreya werken, Ik wil voor Maitreya werken. Hoe kan ik met hem in contact komen? Hoe kan ik met hem in aanraking komen?   
Wat zou Uw antwoord aan deze luisteraars en lezers zijn?
Maitreya:  Alles dat je hoeft te doen is zelf-kiezend te zijn. Ik rekruteer niet, maar ik luister. En in jullie hart en jullie geest, welke ik zeer diep eer, de geest is ook een heilige tempel, en het wordt aldus zelfs meer.
Dus je bent zelf-kiezend en je geeft aan dat je met mij wenst samen te werken, want ik zal op vele plaatsen rondom de wereld, op jullie globe, op Gaia aanwezig zijn, en ik zal jou oproepen, ik zal naar jou wenken. Dus denk niet dat jullie mij een e-mail moeten sturen. Mijn voorzieningen van telepathische communicatie zijn behoorlijk sterk.
Nu, wat ik wil dat je doet, als je wenst om in mijn dienst met mij te zijn, naast mij, niet achter mij, maar naast mij, is het hart te verbinden en dan te luisteren. Omdat ik je instructies zal geven, niet alleen onderwijs, maar ik zal jouw handelingen begeleiden.
Het is niet eenvoudig een kwestie van naar een tempel toe te komen of een heilige ruimte en in de energie te zijn. Dit is een tijd van actie op de planeet, en wij zullen elkaar ontmoeten wanneer de timing juist is. En het kan in Londen zijn, het kan in Rome zijn, het kan in Mumbai zijn, het kan in Zuid-Afrika zijn, maar wij zullen elkaar ontmoeten.
SB:  Oké, Heer. Heel veel dank hiervoor. Nu, ik keer terug naar de moeilijke serie van vragen. En ik hoorde alles welzeker dat U zei over de afgrond die er tussen mensen in kan bestaan. Er is ook een afgrond, echter, en ik hoop erop dat er enige dingen zijn die u nog niet gezegd hebt en die van toepassing zijn op deze kwestie.
Er is een afgrond tussen mannen en vrouwen, en er zijn de gehele tijd gevallen in de pers gerapporteerd van enige zeer tragische en gewelddadige en betreurenswaardige dingen die vrouwen aangedaan zijn. En ik weet dat er heel veel vrouwen zijn die willen dat het eindigt en denken dat het hoog tijd is dat zij in een gelijkwaardige positie zouden moeten zijn aan mannen.
Wat zou U mannen en vrouwen over deze situatie willen vertellen?
Maitreya:  Wel, Ik zou hoofdzakelijk tegen mannen in deze situatie willen spreken. Welnu, jullie weten allemaal dat jullie de energie van het goddelijke mannelijke en het goddelijke vrouwelijke dragen. Dus waar ik over spreek, terwijl het in deze incarnaties en deze culturele situatie is - waar jullie aan denken als een op geslachts-gebaseerde kwestie - laat mij zeer duidelijk zijn: Ik spreek tegen jullie allemaal.
Maar eerst, zou ik de mannen willen adresseren. En ik zou tegen jullie willen zeggen … wel, wat ik tegen jullie zou zeggen nadat ik gezegd had, "Hoe kon je dat doen?" want ik weet hoe je het kon doen - en wederom is het dit onjuiste geloof, en het is verworven recht en controle, en het is onbeschoftheid en het is angst; het is absolute paniek voor de macht van de vrouw - vrouw - en ik spreek niet slechts van het goddelijke vrouwelijke; ik spreek over de menselijke vrouw - zij is hoogst machtig. Zij is de Moeder; zij is de godin. Zij is de draagster van nieuw leven. Zij is de voedster, de zorgdraagster, de schepper van de woning, van het heilige hart. Dragen mannen daaraan bij? Ja. Maar op een zeer fundamentele manier want de macht van de vrouw is angstaanjagend voor vele mannen.
En dus wat doen zij? Zij proberen om haar te vernietigen, via controle. En er zijn vele vormen van verminking, van moord, van verkrachting, En helaas als een beschaving, een globale beschaving, hebben jullie al deze vormen bedreven, en jullie hebben geprobeerd om het wonder van de vrouw te onderdrukken, het geschenk. Jullie hebben het geschenk genomen en het onder jullie hakken verpletterd. Jullie hebben haar op de begrafenis brandstapels gegooid. (3) Jullie hebben haar seksueel verminkt. (4) Jullie zijn seksueel agressief geweest, economisch agressief, sociaal agressief. Jullie zijn nog nergens nabij de gelijkwaardigheid waarvan jullie denken dat jullie dat zijn. Maar dat ik ook aan het veranderen.
Omdat, wederom, jullie beseffen, dat er absoluut geen vreugde is, maar zelfs meer relevant, er is geen bevrijding. Dus met de toediening van pijn, emotioneel, fysiek, sociaal, economisch, politiek, vinden jullie geen bevrijding. En het ontsteekt dat diepere gevoel van angst.
En hoe meer jullie het doen, hoe meer de angst groeit, omdat jullie zien dat je haar niet kunt vernietigen. Want de vrouw stijgt op zoals de feniks vanuit de as. En of het nu jullie moeder is, jullie zuster, jullie vrouw, jullie partner, jullie buurvrouw, jullie president, jullie eerste minister, jullie beseffen dat jullie paniek niet alleen niet wordt vervaagd, het is groeiende.  
Dus jullie zijn op een punt waar jullie zo ziek zijn van het doodsbang te zijn dat jullie bereid zijn om er afstand van te doen. En het is ook omdat het goddelijke vrouwelijke, de verankering van het gouden tijdperk van Gaia het Gouden Tijdperk van het Goddelijke Vrouwelijke is.  Het is het in vervulling brengen van de belofte van de Goddelijke Moeder, op iedere manier, gestalte en vorm.
En ja, de vrouw staat op, is niet langer het slachtoffer, niet langer gedomineerd, niet langer tolerant aangaande misbruik. En geen gelijkwaardigheid van mannen eisend omdat zij erkennen dat het niet aan de mannen is om dat aan hen te verlenen.
Dus dit is de verandering die in de lucht zit, en het is positief. Is er een manier om ermee om te gaan? Ja. Maar laat ons terugkeren naar waar ik begon. Mijn doel als leraar is eenwording en mededogen. En dit is echter een ander gebied, waar dit - niet dat wij hopen dat het zich voor zal doen - zich voor zal doen.
SB:  Dank U, Heer Maitreya. Welnu, we hebben nog zeven minuten over. En dus ga ik u eerst een andere logistieke vraag stellen, en dan wil ik U een tweede inhoudelijke vraag stellen. Dus de logistieke vraag is; U hebt gezegd dat wij U in Londen en Rome en Zuid-Afrika en Mumbai zullen zien. Wanneer zullen wij U zien verschijnen op het wereldpodium en dat U tegen ons spreekt?
Maitreya:  Dat zal zeer binnenkort zijn. Binnen waar jullie aan denken in jullie Noord Amerikaanse termen voorbij de zomermaanden.
SB:  Oh, dat is een geweldig iets om naar uit te kijken.
Nu mijn inhoudelijke vraag. Kinderen worden vaak in onze maatschappij een wettelijk recht of een voorrecht ontnomen (disenfranchised). Er wordt niet naar hen geluisterd. Als U voor de kinderen zou mogen spreken, en als U voor het kind van vandaag zou mogen spreken, wat zou U willen dat wij volwassenen moeten weten, alstublieft?
Maitreya:  Wat ik zou willen dat jullie over de kinderen die geïncarneerd zijn weten - en laat ons kijken naar … wel, er zijn vele golven geweest, zoals jullie weten, maar specifiek de kinderen onder de 10 jaar. Mijn advies aan jullie, mijn begeleiding aan jullie, zou zijn, kijk uit.
Ja, mijn vriend. Disenfranchised? Wederom, kijk naar wat ik gezegd heb over de vrouw, en hoe zij niet naar de mannen kijken om hen toestemming te geven om te zijn/te bestaan. De kinderen die eraan komen … velen, de meesten, sterrenzaad … zijn zich al bewust van hun multi-interdimensionaliteit. Zij zijn niet beneveld door slaap zoals vroegere generaties.
Dus wat jullie ontdekken met de kinderen van vandaag, inclusief velen die nu in hun tienertijd zitten en zelfs twintiger jaren, en ja, ik heb niet de bedoeling beledigend te zijn, maar, lieve harten, jullie zijn nog steeds kinderen! En jullie zijn de kinderen van mijn hart.  
Maar zij zijn zich bewust wat er moet verschuiven aangaande hun missie en doel, van de eensgezindheid tussen alle dingen, alle wezens, alle rijken van bestaan. Dus wat gaat er gebeuren met deze kinderen? Zij zijn al voorbereid op Nova Aarde. Dus wat jullie gaan zien is dat zij in vele gevallen jullie leraren zijn.
Welnu, zijn zij gekomen, en zijn zij eisend? Buitengewoon. Want wat zij van jullie eisen is dat jullie versnellen. Zij willen niet dat jullie op wat voor manier dan ook verder uitstellen. En zij zijn gereed om 5de, 6de, 7de dimensionale wezens te zijn. Zij kwamen niet om in de 3de dimensie te leven.  
Dus schenk aandacht aan wat zij jullie te leren hebben. Welnu, betekend dit dat zij geen voeding/koestering en begeleiding en liefde nodig zijn, zodat de sluier niet op de manier valt zoals het op jullie viel? Ja, dat doet het. Jullie zijn hun hofmeesters, hun voogden. Zij zijn aan jullie toevertrouwd, heldere engelen.
Dus de kinderen van alle naties, van alle religies, zeggen tegen jullie, "Kunnen we alsjeblieft aan de gang gaan?" Hebben jullie niet opgemerkt, terwijl er een sterk gevoel van individualiteit is, hoe er meer eenheid en samenhang in hun groeperingen is, in hun erkenning van elkaar? In hun gereedheid om voorbij kleur en gezindheid en sociaaleconomisch aanzien te omhelzen?
Zij kwamen niet met de vijand binnenin.
SB:  Hoe moeten wij de hand naar hen verruimen, Heer? Zouden wij hen een integraal deel van onze blogs en radioshows moeten maken? Hoe - hoe moeten wij met hen omgaan?
Maitreya:  Nee. Het is om te leren hoe met hen om te gaan in hun wereld, en hoe zij wensen te communiceren en voorwaarts te gaan. Dus ja, het is met inbegrip van, maar het is ook beseffen dat in het eigenlijke proces van waar jullie aan denken als de  kindertijd er ook een exclusiviteit aan die groep is, aan die club. Dus het is om hen te eren en hen te omhelzen, maar ook om hen de speelruimte om te zijn toe te staan.  
 [muziek]
SB: Heel veel dank, Heer Maitreya. Dat was een prachtige eerste discussie met ons, en wij weten dat wij aldus zeer veel meer van U in de toekomst te horen zullen krijgen.  
Maitreya:  Ga met mijn Liefde. Vaarwel.
SB:  Vaarwel.
[end]

Voetnoten
(1) Zoals bijvoorbeeld Sanat Kumara die het op prijs stelt om "Raj" genoemd te worden.
(2) “Jullie die bekend zijn met deze boodschappen weten dat de restauratie van de Aarde naar haar originele Eden zelf de polaire en tropische temperatuur extremen omvat die ruim baan geven aan wat uiteindelijk een gematigd klimaat wereldwijd zal zijn.  (Matthew’s bericht, Jan. 11, 2010, at http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm.)
(3) Sati, De gewoonte van het dwingen van een vrouw om samen met haar man te sterven op de begrafenis brandstapel.
(4) Misschien een verwijzing naar de vrouwelijke genitale verminking.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten