woensdag, juni 19, 2013

Een Uur met een Engel - De Goddelijke Moeder - 17 Juni 2013


Een Uur met een Engel - 17 Juni 2013
De Goddelijke Moeder
"Elk en Iedereen van Jullie draagt Goddelijke Macht"
Art- VISHNU
Steve Beckow Intro: In Een Uur met een Engel op 17 juni 2013, besprak de Goddelijke Moeder het begrip met ons van vrijstelling, een vergiffenis van karma die ons toestaat om Ascentie zonder twijfels of ongerustheden in onze gedachten onder ogen te zien. Zij besprak ook wie wij zijn, onze goddelijke macht en onze gelijkheid tot de taak die voor ons ligt als Lichtwerkers. En zij besprak een nieuwe rimpel in wie er hier bij ons zijn - wat zij en Aartsengel Michael noemen een "uitstraling" - een replica van een Aartsengel of ander wezen.
Zij keek naar de nieuwe aspecten van de Ascentie welke de Aarde aan het modelleren is, zogezegd, en zij legde uit op wat voor manier de Aarde een heilige planeet is.

Geoffrey West: Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een volgend Uur Met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt'. Ik ben Geoffrey West en val in voor Graham Dewyea deze avond.
Wij verwelkomen de Goddelijke Moeder als onze gast in de show van vandaag, en zij zal een klein beetje aan informatie over Ascentie delen en misschien kijken naar enige van de mysteries die aan het leven gerelateerd zijn. En hiermee, zal ik het aan jou overgeven, Steve.
Steve Beckow: Heel veel dank, Geoff. En welkom, Goddelijke Moeder. Ik kan aan geen groter privilege of eer in het leven denken dan om met U te spreken.
Goddelijke Moeder: En welkom aan jou. Welkom aan jullie allemaal, geliefde wezens van de Aarde, van de lucht, van verre daaraan voorbij. Want wat jullie niet altijd begrijpen is hoe ver deze show uitgezonden wordt, en hoevelen waarlijk meeluisteren.
En aldus stuur ik groeten aan allen, aan diegenen die heimelijk luisteren, aan diegenen die in hoop luisteren, aan diegenen die met nieuwsgierigheid luisteren, en natuurlijk aan diegenen die in Liefde luisteren. Ik breng jullie, Ik geef jullie mijn Liefde deze dag. Jullie motivatie is waarlijk niet van belang, omdat, lieve harten, wat jullie gedaan hebben is het jezelf positioneren, wat het ook was waar jullie bewuste geest over nadacht, jullie hebben jezelf in positie gebracht om mijn liefde te ontvangen, mijn zegeningen, en de inzichten die ik met jullie wens te delen.
We zouden nu de muziek toe kunnen staan om te spelen en de liefde zou net zo sterk stromen als het dat zal als Ik spreek, maar ik weet ook, lieve engelen en meesters van de aarde, dat er nieuwsgierigheden en begrippen zijn die jullie wensen te vergaren terwijl jullie voorwaarts gaan op jullie stralende reis, niet alleen van Ascentie - hoewel ik moet zeggen dat dat belangrijk is - maar op jullie reis richting huiswaarts, naar mij, naar ons, naar onze armen en naar onze essentie.
Welnu, één van de dingen waar ik vandaag over wens te spreken relateert naar de Universele Wet. En wat betekend de universele wet, behalve de waarheid welke ik met u gedeeld heb, die in het werkelijke begin neergelegd werd zodat jullie zouden kunnen begrijpen hoe naar huis te reizen.
Welnu, er is veel geschreven en er is veel discussie over deze universele wet, maar er is niet voldoende geschreven of gesproken over vrijstelling. En wat betekent dat? Het is eenvoudig toestemming, en in jullie terminologie, is het een kwaliteit, een goddelijke kwaliteit van vergiffenis, van toestemming, van mededogen en onze genade.
Velen van jullie, mijn stralende kinderen, dragen deze last van wat jullie geloven dat jullie wel of niet gedaan hebben, van beloftes die jullie wel of niet gehouden hebben, van missies wel of niet vervuld. En er is dit onderliggende gevoel in aldus vele van jullie harten, en dat is wat ik deze dag wens te adresseren - het onderliggende gevoel van oordeel, van "Heb ik beantwoord aan? Heb ik mijn belofte vervuld?"


Wij zitten hier niet zomaar en meten jullie vooruitgang op of de vervulling van jullie missie. Ondersteunen wij jullie met het Gezelschap van de Hemel, de Raad van Liefde, jullie broeders en zusters van de sterren, meesters, engelen, aartsengelen? Ja, dat doen wij.
Geliefd kind, nooit, nooit wijzen wij naar een actie, een gedachte, een gedrag, en zeggen, "Wel, dat is een tekortkoming. Dat voldeed niet aan de maatstaf. Dat is niet waar ik om gevraagd heb." Want waar Ik om gevraagd heb, lieve harten, was dat jullie de vrije wil beoefenden. Waar vroeg ik wel voor? Dat jullie van liefde zijn. Waar ik om gevraagd heb voor jullie was om van jullie zelf en elkaar te houden zoveel als Ik van jullie houd.
Dus, hoe relateert dit naar vrijstelling? Er zijn tijden - en dit is één van hen in jullie collectieve werkelijkheid - waar de vrijstelling voor wat jullie voelen dat misgegaan was gevraagd en goedgekeurd werd, altijd met het oog op dat jullie je vrij voelen om door te gaan. Want zovelen van jullie maken zich ongerust dat jullie het niet zullen halen. En dat is eenvoudig niet mijn plan of dat van jullie.
Dus wend je naar mij. Ik ben niet simpelweg veraf. Ik ben oneindig en eeuwig aanwezig. Vraag om hulp, en het zal altijd, altijd ingewilligd worden. Vraag om mededogen en vergiffenis, niet dat het ingewilligd moet worden, maar de geruststelling doet dat wel.
Velen van jullie werden gerustgesteld of in verwarring gebracht, en het is ongeveer een 50-50 splitsing, over, oh, zijn er meesters op Aarde, zijn er engelen op Aarde, zijn er aartsengelen op Aarde, en wie ben ik, en hoe pas ik erin?
Mijn geliefden, je past er volmaakt in, want wie denken jullie dat deze meesteres en engelen en aartsengelen en serafijnen zijn? Zij zijn jullie, ofwel een deel van jullie/jou of de volledigheid van jullie/jou.
De tijd van het onderschatten van jullie geliefde zelf is voorbij. En wat dat betekend, is dat de tijd van het in de schaduwen lopen, van het denken dat je onder dekking bent, is ook voorbij. Een ieder van jullie draag goddelijke macht.
Hoe zeldzaam wij hierover gesproken hebben. Maar het is niet jullie naaste buurman of de persoon verderop in de straat, of de leider in Ottawa of Washington of Geneve die macht dragen. Het is elk en iedereen van jullie.
Het is niet afhankelijke van de aanname van jouw kristallijne vorm. Het is niet afhankelijk van de volledige activering van jouw DNA. Het is niet afhankelijk zelfs van de volledigheid van jouw/jullie Ascentie. Jouw goddelijke macht is een onderdeel van wie je bent, en altijd geweest bent, in jullie moment van nu, en het Eeuwige Nu.
En ik vraag aan jullie, als jullie Moeder, om dit voorwaarts te brengen en om jullie zelf te proclameren. Terwijl je dat doet, geef je toestemming aan alle wezens om zichzelf te proclameren. Het is een domino, een rimpeleffect door het multiversum heen.
Maar het is de bescheiden persoon die niet geïnvesteerd is in waar jullie aan denken als driedimensionale glorie welke vertaald wordt als geld en macht en hebzucht en controle. Het is de bescheiden persoon die naar voren stapt en zegt, "Ik ben machtig omdat Ik van Eén ben, en ik proclameer mezelf op deze reis door Ascentie, glorieus en vrijelijk." En dan door blijven gaand terug naar de Ene, proclameer jij jouw weten/kennis, jouw vastberadenheid, jouw onversaagdheid en jouw waarheid.
Berusting en bescheidenheid zijn bewonderenswaardig en noodzakelijk, maar dat betekend niet dat je nooit je mond open doet. Aan jullie zijn formidabele stemmen gegeven. Gebruik hen. Welnu, lief hart, waar wens je om vandaag te beginnen?
SB: Wel, dank U, Moeder. En natuurlijk kan ik instaan voor binnenin mijzelf een contante ontvouwing van persoonlijke spirituele macht te ervaren. Dus ik resoneer zeer zeker met wat U zegt.
Moeder, kunnen wij verder gaan met het onderwerp dat U ter sprake bracht? En laat mij zeggen dat Aartsengel Michael, in een recente privé conversatie, sprak over dat er uitstralingen zijn op de planeet, uitstralingen van aartsengelen, serafijnen en elohim.
En, nogmaals, alles is een progressieve openbaring geweest, en dit is een nieuwe openbaring. Kunt U ons vertellen wat er bedoeld wordt met de uitstraling van een aartsengel, hoe het verschilt van een tweeling vlam, hoeveel uitstralingen een aartsengel zou kunnen hebben op de planeet? Kunt U aangaande dat in enige detail treden, alstublieft?
Goddelijke Moeder: Ik zou verheugd zijn om dat te doen. Welnu, laat ons beginnen door vast te stellen - omdat wij spreken in de menselijke taal, en er is nog steeds een neiging voor jullie om te oordelen dat iets meer of minder is - dat je niet volledig  - en ik bedoel niet jou individueel, Steve: ik bedoel jullie, jullie allemaal - dat jullie dit nu nog niet volledig zien als een gelijk speelterrein. Jullie zijn bezig daar te komen, en dat is waarom ik jullie gevraagd heb je tot mij te wenden.
Welnu, een ieder van jullie, in jullie menselijkheid, waarin jullie verankerd zijn in deze werkelijkheid die jullie bezetten, heeft vele aspecten. Welnu, sommigen van jullie hebben deze aspecten onderzocht, en sommigen van jullie hebben hen volledig genegeerd. Wel, dat zal veranderen.
Vergelijkbaar, hebben aartsengelen manieren waarop zij in diverse werkelijkheden uitstralingen presenteren, ofwel voor een zeer korte periode aan tijd of voor een uitgebreide periode aan tijd.
Welnu, wanneer ik zeg, "een korte periode aan tijd," bijvoorbeeld, zijn daar diegenen - vele! " van jullie op de planeet die bezocht werden door, ofwel een uitstraling van mijn wezen of Aartsengel Gabrielle of Michael of Jezus Sananda, en ga zo verder…
Deze zijn korte projecties in/naar een quasi-fysieke of fysieke, volledig fysieke, vorm met het oog op jullie om die zegening te hebben, want ongeacht de boodschap, het is altijd een zegen.
Dan zijn er tijden wanneer de ontvouwing van het plan ofwel oproept of toestaat voor uitstralingen - laat ons de uitstraling van een aartsengel gebruiken - om aanwezig te zijn op de planeet.
Welnu, dit is niet waar jullie aan zouden denken als het gewone werk. Het is heilig en het is ongebruikelijk. Gezegenden, jullie leven in ongebruikelijke tijden! En dat is waarom ik aan een ieder van jullie vraag die vanavond naar mij luisteren (en die dit later lezen), zelfs terwijl wij spreken, om naar binnen in het hart te gaan en om te zien wat daar binnenin ligt.
Welnu, een ieder van jullie weet individueel of hebben onderscheiden, eenvoudig via magnetisme/aantrekkingskracht, op wie jij afgestemd bent, ofwel jouw loyaliteit tot mij is of tot de Vader, tot de Boeddha of Maitreya, Kuthumi of Yeshua; een ieder van jullie kent diens loyaliteit en met wie jij je zeer diepgaand verbindt.
Welnu, betekend dit dat je een rechtstreekse uitstraling van dat wezen bent? Nee. Omdat er situaties zijn waar de legioenen die samen dienen en werken absoluut nodig zijn, gewenst. Het maakt deel uit van de feestviering! Het is een deel van de verscheidenheid en de schoonheid van wat er gecreëerd wordt.
Dus het is nooit mijn bedoeling geweest om de halve planeet vol te hebben met, zeg, uitstralingen van Michael. Zelfs met Michael, zou dat saai zijn. En het zou de schoonheid van jullie pracht niet toestaan om erdoorheen te stralen.
Maar dat gezegd hebbende in deze tijd en ruimte, zijn er individuen die uitstralingen zijn - denk eraan als een "replica". Het is sterker dan een aspect, omdat een aspect slechts een stukje van jou is dat uitgezonden is vanuit jouw heilige zelf om dit of dat te doen. Een uitstraling is de volledigheid van de energie, soms bewust van dat, soms niet, soms er tussenin. En dat is waar velen van jullie zijn.
Dus, een uitstraling is de aanwezigheid van dat wezen in de vorm gedurende deze tijd van Ascentie, overgang, van de geboorte van een Nieuwe Aarde - om te ondersteunen, te helpen, te begeleiden, om te onderwijzen, om te genezen/herstellen.
Welnu, jouw vraag aan mij is, zijn er miljoenen uitstralingen? En mijn antwoord, lieverd, is nee, die zijn er niet. Zij zijn zeer specifiek geplaatst in waar jullie aan zouden willen denken als universele of globale rollen, en zij zijn gepositioneerd om het werk te doen dat de specifieke aartsengel of meester uitgekozen heeft om te doen, besloten heeft om te doen, toegewijd is om te doen - voor mij - door de eeuwigheid heen, of tot aan de tijd dat zij terugkeren. In welk geval zij opnieuw zullen beginnen, ongeacht wat.
SB: Welnu, Moeder, U heeft er net naar gerefereerd dat U hen terugbrengt. U hebt net gerefereerd naar de vermenging, heeft U dat niet, of vereniging? En U zegt dat nadat zij in vereniging terugkeren, zij terug naar buiten de wereld ingaan. Is dat correct?
Goddelijke Moeder: Ja. Als zij dat aldus verkiezen, ja. Welnu, is het in de tijdlijn waar de menselijke wezens aan neigen te denken? Nee. Maar uiteindelijk is er het opnieuw tevoorschijn komen.
SB: Ah-hah! Ik heb nog één vraag aangaande uitstralingen, en dan zou ik graag van U willen weten, daarna, wat andere mogelijke verrassingen er zouden kunnen zijn over wie hier is.  
Mijn laatste vraag aangaande uitstralingen is, Aartsengel Michael zei dat de uitstraling zich niet bewust hoeft te zijn dat zij een uitstraling zijn, dat zij op een bepaalde manier voortgaan, en dan zullen zij zich bewust worden van het zijn van een uitstraling. En op dat punt zullen hun vermogens terugkeren. Zou U ons een beetje meer detail kunnen geven aangaande dat aspect van dit onderwerp, alstublieft?
Goddelijke Moeder: Eén van de goddelijke overeenkomsten - en jullie hebben er behoefte aan dit ook te begrijpen, en het is niet simpelweg waar voor de uitstralingen; het is ook waar voor menselijke wezens die de keuze maken om te ontwaken en volledig bewust te worden over wie zij zijn, dat er de restauratie zal zijn, waar jullie aan kunnen denken als de verheffing - maar ja, voor diegenen die uitstralingen zijn, zal er ook een moment zijn van ontwaking. Dat maakt deel uit van de goddelijke overeenkomst.  
En het maakt deel uit van de goddelijke overeenkomst die wij in deze tijd met de mensheid hebben en die altijd voor de uitstralingen op z'n plaats was. De overeenkomst voor de mensheid is een meer recente overeenkomst, zullen wij zeggen, die bereikt werd als een deel van de collectieve Ascentie beslissing.
Maar laat ons bij de uitstralingen blijven. Nu, voor sommigen van de uitstralingen, de tweelingen - maar zij zijn niet simpelweg tweelingen; het is niet dat Aartsengel Michael, dat voorbeeld gebruikend, zichzelf opgedeeld heeft. Het is een replica.
Welnu, jullie hebben discussies met jullie sterren broeders en zusters over replicators, dus weet eenvoudig dat in het goddelijke rijk wij geen behoefte hebben aan wat voor speelgoed of machinerie dan ook; het wordt eenvoudigweg gedaan als een handeling van goddelijke wil.
Er is een punt waarop velen van de uitstralingen rustig ontwaken. Zij werden (lacht fijntjes) zullen wij zeggen achterdochtig, of nieuwsgierig. Zij voelen dat er iets achter het gordijn of de sluier verborgen is, waar zij zich bewust van zijn maar dat zij nog niet helemaal weten te grijpen.
Maar het moment zal komen wanneer die nieuwsgierigheid eenvoudigweg zal zijn als een lichtknopje, en het besef zal aangeknipt worden. En in dat besef, terwijl in de menselijke vorm, zullen de kwaliteiten van het wezen naar de voorwaartse propositie en beweging komen, bewustzijn van het wezen demonstrerend. En de vervulling van de volledige doelstelling van het hebben van een uitstraling op de planeet zal vervuld zijn.
Welnu, dat is niet te zeggen - laat mij zeer kristal duidelijk met jullie zijn - dat de uitstralingen hun ontworpen doelstellingen op de Aarde tot op heden niet exact vervuld hebben. Omdat het opeenvolgend is. "Ja, zelfs wij begrijpen opeenvolgend, lieve harten.
Als jullie, 30 jaar geleden, 20 jaar geleden, gezegd hadden - wederom, gebruik ik het voorbeeld van mijn lieve Michael - als jullie gezegd hadden, "Ik ben een uitstraling van Michael," wel, lief hart, dan zouden zij je opgesloten hebben.
Dus dit gebruik van het menselijke deel van het wezen om de fundering te leggen, om het grondwerk te leggen, om het werk subtiel en op onbekende, of zullen wij zeggen onopgemerkte, manieren te doen zijn zeer vruchtbaar geweest. En het is niet van belang als jullie denken dat jullie een uitstraling zijn of dat je eenvoudig degene bent die je altijd al was, omdat, laat mij jullie verzekeren, er geen enkel wezen is, menselijk of anderszins, op de planeet waar niet gelijkwaardig door ons van gehouden wordt of die bewonderd en gewaardeerd en gekoesterd wordt.
Dus hebben jullie er behoefte aan, als jullie jullie denken aanpassen aan het besef, dat er velen onder jullie zijn. De vervulling van mijn plan is onvermijdelijk. Ja, wij veranderen voortdurend, en wij veranderen, en wij zijn constant, en wij zijn in continuïteit. Maar de vervulling van het plan - heeft het enige draaiingen en ommekeren genomen? Ja. En jullie dachten alleen maar in termen van jullie werkelijk vrij korte reis. Maar dit zal gedaan worden.
Toen ik jullie vroeg, om vrijstelling te vragen, waar jullie aan zullen denken als vergiffenis of mededogen of ondersteuning, heb ik dat gedaan zodat jullie voorwaarts gaan in de her/erkenning van wie jullie zijn.
Er is al een verstrekking geweest van karmische vrijstelling en dit is nog werkzaam, maar er is ook een geweldige vrijstelling geweest voor het menselijke collectief gedurende deze periode van overgang.
Michael heeft tegen jullie gesproken, net zoals velen deden, over containment/indamming. En dat is een zeer beknottende vorm van vrijstelling. Want, wat is het? Iemand wordt in een lichthokje geplaatst omringd door liefde totdat zij regenereren.
Maar ik zeg ook tegen u, gij kinderen van Gaia, jullie allemaal zijn in een periode van vrijstelling geweest, van indamming, op een zachtzinnige manier om jullie te ondersteunen bij het her/erkennen van jullie goddelijkheid en de keuze voor Liefde. Er is aan jullie gegeven, een ieder van jullie, en diegenen van jullie die nooit mijn stem hoorden, een ieder van jullie werd in het hart aangeraakt; het hartbewustzijn werd geactiveerd en wakker gemaakt.
Welnu, gaan sommigen door dat te negeren? Wel, dat is de keuze die hen toegestaan is. Maar de ontwaking, zodat de keuze gemaakt kan worden vanuit een plaats van liefde, werd voltooid.
Dus ja, lief hart, Steve, natuurlijk voel je een groeiend gevoel van liefde, van kracht/macht, en een moment van ontkoppeling, omdat je aan het verbinden bent, of herverbinden, met een nieuw en ander, en wat jullie menselijke wezens genoemd hebben, een hoger rijk. Maar het voelt bekend, want het is wie je altijd bent geweest.
En het is niet van belang of je denkt dat je een moordenaar bent, een controller, een hebzuchtig individu, een verkrachter. Dat is een illusie. Het is niet wie je bent. Sta de hart ontwaking toe om jou te vullen. Sta mijn gratie/genade en mijn liefde toe om jou te vullen. Want nu is de tijd.
Ik vraag niet van jullie om dit in jullie werkelijkheid te doen, in jullie tijd van volgend jaar of misschien wanneer je er tot toe komt. Ik vraag elk en iedereen van jullie, precies op dit moment, om niet alleen mijn liefde te accepteren maar ook de waarheid van wie je bent. Stop de aarzeling. Stop de verwarring. Het is niet van waarheid, en het is niet Jij.
Klamp je niet vast aan het oude. Het zal je niet ondersteunen. Laat mij zeer duidelijk zijn. In de ontvouwing van mijn plan, kan en zal het oude derde jullie niet ondersteunen. Het is tijd om jullie zelf de vrijheid toe te staan. Het is geen zelfgenoegzaamheid. Het is niet opschepperig. Het is geen trots - valse trots. Het is de loutere acceptatie dat jullie van mij zijn en Ik van jullie.
En het is een herinnering, lieve harten - jullie hebben beloofd dit te doen. Dus help ik jullie om die belofte te vervullen, zodat jullie niet in die illusie van teleurstelling zullen vallen. Kunnen jullie het je voorstellen, in iedere dimensie of werkelijkheid, dat ik me ooit als jullie Moeder naar jullie zal wenden, als de Ene, als de beweging in de stilte, dat Ik me ooit om zou wenden en teleurstelling in jullie tot uitdrukking breng? Dat zou zijn om teleurstelling tot uitdrukking te brengen in mezelf, in de Vader, en dat is niet mogelijk.
Laat de oude manier van het creëren los. En breng de waarheid voort van dat waartoe jullie in staat zijn om binnenin jullie zelf geboren te laten worden, binnenin jullie leefgemeenschap, jullie families, en op Gaia. Geef het leven aan de nieuwe werkelijkheid en de relatie met jullie sterren broeders en zusters, zoals zij dat met jullie doen. Sta jullie trilling eenvoudig toe omhoog te gaan.
Welnu, kan je verbijsterd zijn, verrast, verrukt? Ja. Kom bij mij. Maar kom nu bij mij.
Ja, je mag doorgaan, dierbare.
SB: Dank U, Moeder, voor deze gedetailleerde discussie.
Ons werk als Lichtwerkers was een progressieve openbaring. Op één punt leerden wij dat wij Lichtwerkers waren. Op een ander punt, leerden wij dat wij sterrenzaden waren. Op een andere punt, hoorden wij dat wij engelen waren en namen wij aan dat dit betekende dat wij eens engelen waren, maar toen leerden wij dat velen van ons geïncarneerde engelen zijn. En nu horen wij over uitstralingen.
Zitten er meer openbaringen aan te komen? Ik bedoel niet dat U een vingerwijzing afgeeft, maar gewoon om het ons te laten weten, zijn er nog steeds meer openbaringen die zullen komen?
Goddelijke Moeder:  De grootste openbaring die nu nog moet komen, want jullie hebben de meeste van de geheimen opgegraven, maar zij waren nooit geheimen, is wanneer jullie naar elkaar kijken en elkaar accepteren voor wie jullie zijn. De waarheid en de heelheid.
Ik heb jullie vanavond gevraagd, Ik heb plechtig verzocht dat jullie jezelf accepteren. Jullie kunnen niet van mij houden als je niet van jezelf houdt. Maar de volgende stap is om van elkaar te houden.
En daar is een verdere stap in, en het is wat jullie filosofen en leraren jullie altijd onderwezen hebben. Het is om ook het punt te bereiken - en dat zullen jullie - waar jullie naar elkaar kijken en jullie mij zien, en jullie jezelf zien.
Welnu, dat veronderstelt ook dat jullie je voldoende veilig en beschermd voelen, voldoende geliefd, voldoende gewaardeerd, zodat jullie jezelf toe kunnen staan kwetsbaar te zijn, om gezien te worden voor wie je bent en als een reflectie van elkaar en een reflectie van ons.
Dus het beweegt jullie in/naar een plaats van diepe waardering voor de schoonheid en uniekheid van jullie goddelijke vonk. En ook in/naar een plaats waar het ego afwezig is, omdat jullie jezelf toestaan om aanwezig te zijn en om de onderlinge verbondenheid van alles te zien. Dat is de openbaring. Het is voor jullie om te kijken en te zeggen, "Ik ben een engel, Ik ben een aartsengel, ik ben een meester, ik ben een mens, ik ben een sterrenzaad, ik ben aan Aarde Opzichter," en om de kostbare waarde in elk van deze gebieden te kennen.
De volgende stap is die waardering en liefde voor jezelf is de uitschakeling van dit streven om te worden. Er is een universum aan verschil tussen eenvoudig reizen, door te gaan tot aan jouw terugkeer, uiteindelijk naar huis, naar ons, en streven.
Het is niet iets dat je moet verdienen, dat je moet bewijzen dat je het waard bent. Dit is de kanker en de vloek van zovelen van het menselijke ras, en dit is het waarom ik aan jullie gevraagd heb om mijn macht te accepteren. Het is een combinatie van alle goddelijke kwaliteiten.
Dus dat zal ook een volgende stap zijn. Welnu, jullie zijn ijverig geweest - en Ik prijs jullie daarvoor - jullie hebben het idee en de aanwending van worsteling al veel losgelaten. Maar het streven is het volgende.
Want zien jullie, met St. Germain, Sanat Kumara, leren wij jullie niet om te zeggen, "Ik zal zijn," wij begeleiden jullie te zeggen, en te weten, "Ik ben." En wanneer jullie dit in de volledigheid, de totaliteit, de heelheid van jullie wezen zien, zijn jullie volledig met ons verbonden.
Welnu, zullen er verrassingen, verrukkingen, geschenken, gaven zijn? Het antwoord is ja. Wij zullen geen enkele worsteling, verwoesting jullie kant opsturen. Dus alsjeblieft, creëer het niet. Ik ben geestdriftig, en ja, Ik kan geestdriftig zijn, want is ben altijd eeuwig en oneindig geestdriftig en opgetogen om de vervulling van een schepping te zien. En dat is wat er zich voordoet op jullie prachtige planeet, en binnenin een ieder van jullie. Alsjeblieft werk met mij samen. Ik zal nooit dwingen. Dat is niet de manier van liefde. Maar, lieve harten, het zal voortgaan.
SB: Moeder, de Goddelijke Bestuurder via Tazjima heeft gezegd dat de Aarde permanent terugkeert naar diens originele blauwdruk als één van de 12 heilige planeten. Wat betekend het om een heilige planeet te zijn?
Goddelijke Moeder: Alle planeten zijn heilig. Laat mij zeer krachtig zijn over deze verklaring. Er is geen enkele creatie die wij tot leven gebracht hebben dat niet heilig is.
Welnu, zijn er plaatsen die vasthouden en wiens rol geweest is zoals van de Aarde, zoals Gaia, om een heilige ruimte vast te houden voor spirituele ontwikkeling, de verankering van vreedzaamheid en liefde, zodat het trillingsgewijs een leraar wordt, door het multiversum heen? Ja. Dat is de heilige missie voor Gaia en voor alles op Haar.
Op Aarde, hebben jullie plaatsen die jullie achten of toewijzen als zijnde heilig. Voor sommigen is het een tempel of een moskee. Voor anderen, is het een plaats in de natuur. Maar je kunt de trilling in deze plaatsen voelen, dat de energie zeer liefdevol is, ondersteunend, en van een frequentie is die jou verheft. Het plan welke al goed onderweg is voor Gaia is dat de volledige planeet van deze trilling is, van wat jullie nu hier en daar geïsoleerde gebieden vinden.
Dus zij keert terug naar haar rol als een opzichter van heilige ruimte, van liefde. Het was altijd de bedoeling dat dit mijn planeet van liefde zou zijn. De omvang van wat ervan kan worden in de zuiverheid van die vervulling gaat voorbij jullie verbeelding. Maar dat is niet van belang. Het moedigt jullie aan om te dromen.
En jullie zullen het zien. Jullie zullen het in jullie levens zien, in jullie tijd, en jullie zullen te weten komen van wat er gewoon mogelijk is op één van mijn heilige planeten. Maar breng geen onderscheid aan. De leraar, ja, maar dat zou zijn alsof ik zou willen zeggen tegen u dat sommigen van jullie heilig zijn en sommigen van jullie dat niet zijn. Dat is niet mogelijk. Ik creëer geen "minder dan."
SB: Prima, Moeder. Dank U.
Goddelijke Moeder: Is dit duidelijk?
SB: Ja, dat is zeer duidelijk. En ik denk dat wij ongeveer twee minuten over hebben, dus misschien in de laatste overblijvende minuten dat ik U kan vragen: Er zijn verschrikkelijk veel eersten waarover gesproken wordt. De Aarde is de eerste planeet om te ascenderen in deze huidige ronde van fysieke ascentie. Het is een fysieke ascentie, en dat is een eerste. En ik zou door kunnen gaan. Gezien het feit dat wij heel veel eersten tegenkomen, volgt het dat de volledige koers van deze Ascentie niet op voorhand bekend is, maar dat er innovaties gebeuren? Laat mij het zo zeggen.
Goddelijke Moeder: Wat jij innovaties noemt en wat ik draaiingen en ommekeren noem, vereisen in sommige situaties vrijstellingen. Maar laat mij aan jou suggereren, dat ik volledig bewust ben van de uitkomst van dit proces.
Deel ik alles? Dat doe ik niet, eenvoudig omdat er dingen zijn en dat jullie zouden zeggen, "Moeder zou U alstublieft Engels kunnen spreken?," of Latijns of Grieks, omdat jullie de referentiepunten niet zouden begrijpen.
Is er speelruimte in het worden? Ja, omdat ik niet tussenbeide zal komen met jullie vrije wil. Maar daar binnenin, is het geen voorbestemming, het is gewoon dat mijn geheugen en mijn kennis overal gaat - achterwaarts, voorwaarts, waar jullie aan denken als tijd.
Dus laat mij jullie vertellen en met jullie delen, en ik hoop dat dit jullie comfort geeft - de uitkomst is verzekerd. En het is de terugkeer naar Liefde. En dat is waarom jullie hartbewustzijn ontwaakt werd. Het is gedaan. Welnu, accepteer het. Onderzoek het. En sta het toe.
 [muziek]
En ga met mijn Liefde, mijn zegeningen, altijd.
SB: Dank U, Moeder. Het was een prachtige discussie deze avond. Dank U heel veel voor het komen.
Goddelijke Moeder: Vaarwel.
SB: Vaarwel.
[einde]  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten