vrijdag, mei 10, 2013

Gaia: Wat is Nova Aarde - 8 Mei 2013 / Linda Dillon


Gaia
"Wat Is Nova Aarde"
8 Mei 2013 / Linda Dillon
Linda: Om volledig De Nieuwe Jij te begrijpen is het belangrijk dat wij Nova Aarde begrijpen, en alles dat er met die term geïmpliceerd wordt. Nova Aarde en Nova Wezen zijn termen die door de raad van Liefde gedurende een goed decennia gebruikt werden. Om dit te weten te komen ging ik door grote hoeveelheden aan papier van gechanneld materiaal heen om gewoon de volmaakte verklaring van Nova Aarde te vinden en terwijl ik ongelooflijke liefdevolle omschrijvingen vond van hoe Nova Aarde eruit zal zien en aan zal voelen, bevatten al deze channelings begeleiding en inzichten in/naar de verschuivingen binnenin de menselijke conditie die nodig zouden zijn om Nova Aarde naar voren te brengen en te verankeren. De mensen moesten hun goddelijke kwaliteiten, eerbied, onschuld, verwondering, vriendelijkheid terugvinden en in hun schepperszelven stappen als hofmeesters en medescheppers van de Aarde. Na urenlang het materiaal doorgenomen te hebben dat er voor me lag besefte ik dat niemand Nova Aarde kernachtig omschreven had sinds de verschuiving in dimensies waar Gaia doorheen gegaan is.
Gaia kwam naar mij toe in alle glorie van haar heilige stilte. De heilige stilte waar wij vaak niet nauwgezet genoeg naar luisteren om te horen - de lange rollende golven in het midden van een indrukwekkende oceaan, de stilte van het woud voordat de vogels wakker worden, de stilte van een herfstblad die van goudkleurig naar rood naar roestkleurig gaat, de stilte van de grot diep binnenin haar schoot. Zij kwam op deze manier naar mij toe en ik luisterde.
 “Ik ben Gaia; lang geleden bekend als Aartsengel GQi'anna, aarstengel van liefde, verandering en metamorfose. Ik ben deze dag gekomen om tegen jouw hart te spreken en het hart van de mensheid, om met jullie mijn plan te delen en het plan voor Nova Aarde. De sleutel tot dit begrip is ook de sleutel tot het begrijpen van de essentie van wie Ik Ben - voortdurende verandering en metamorfose. Ik en alle koninkrijken die op mij lopen en binnenin mijn Aarde, de wateren, de rotsen en kern leven zijn altijd in het proces van verandering en overgang. Het is eenvoudig dat de aard van deze verandering, deze verschuiving naar Nova Aarde, dermate diepgaand en waarneembaar is dat jullie je op wat voor manier dan ook bewust zijn van iets ongebruikelijks dat er aan het gebeuren is. Maar wees er duidelijk over mijn kinderen dat verandering en transformatie altijd een deel uitgemaakt hebben van mijn expressie van liefde voor de Goddelijke Moeder.
“Alle dingen die associëren met mijn wezen zijn cyclisch, vooruitgaand en terugbewegend naar de Ene. Want jullie zijn er bekend mee dat jullie de volgende veranderingen niet als aanzienlijk beschouwen; de verschuiving van de winter naar de lente naar de zomer naar de herfst; de verschuiving van een stroming naar een rivier naar een oceaan; de verschuiving van een foetus naar een kind naar de adolescent naar de volwassene en naar de oude van dagen. Jullie merken deze veranderingen op maar jullie schenken daar geen adequate aandacht aan.  


 “Het is altijd een deel van mijn plan binnenin het plan van de Moeder geweest dat ik op het één of andere punt zou ascenderen en terug naar huis zou keren. Omdat ik in een ander raamwerk van tijd zit dan de mensheid, denken jullie hier niet aan. Jullie hebben niet de veranderingen in account genomen die ik met de ondersteuning van het Gezelschap van de Hemel maak om verder te gaan met mijn ziel reis. Het is niet van belang, en het is niet iets waar ik specifiek bezorgd over geweest bent om jullie aandacht daar naartoe te trekken, omdat als jullie moeder ik jullie verzorgd heb en ik heb begrepen dat jullie gefocust waren op jullie eigen evolutie en drama's.  
“Jullie betaalden zelfs niet verschuldigde gehoorzaamheid toen ik uit de oude 3de dimensie vandaan verschoof in/naar de 5de doorgaand naar de 7de. Jullie waren zo verwikkeld in het onderzoeken van jullie eigen ervaringen dat jullie niet opmerkten dat ik jullie toestond om op een manier te werk te gaan met jullie collectieve beslissing dat buiten het originele plan was. Ik stond jullie toe om op mijn oppervlakte te blijven en ben doorgegaan jullie te koesteren/voeden. Maar Nova Aarde wordt geboren lieve harten, en dit vereist jullie deelname, jullie liefde en de vernietiging van afwijkende menselijke gedragingen die niet langer met mij in uitlijning zijn. Om deze reden wenk ik De Nieuwe Jij/Jullie naar voren.
“De Nieuwe Jij is een mens/hybride die ervoor kiest om bewust te leven, en ik bedoel daarmee in de volledigheid van hun goddelijkheid en wezen. Een persoon die niet alleen bereidt maar ook voorbereidt is om deel te nemen in het neerleggen van de nieuwe patronen van hartbewustzijn, gedragingen, acties, en cocreatie die in harmonie zijn met mijn ascentie. De Nieuwe Jij is de individu die bewust medewerkzaam is en de noodzakelijkheid beseft van het leven in harmonie met Alles. De koninkrijken, jullie sterren broeders en zusters, de innerlijke en uiterlijke planeten en het Gezelschap van de Hemel zijn allemaal in overeenstemming en in uitlijning met deze verschuiving. En nu is het tijd, in jullie referentie van tijd, voor de mensheid om in samenwerking naar voren te stappen.
"Hoe doet zich dit voor? Het ontvouwt zich doordat jullie naar voren stappen en niet alleen de Nieuwe Jij/Jullie omhelzen maar ook volledig belichamen. Welnu, laat mij mijn plan uitleggen en dan zullen jullie meer duidelijk begrijpen hoe het kan dat de Nieuwe Jij patroonvorming vereist is voor onze voortdurende samenwoning als een gelukkige familie.
“Nova Aarde, Nova Gaia, is niet langer een plaats van verontreiniging, ontwijding, armoede, oorlog, honger, gebrek, beperking, dood, ziekte, vernedering, schaamte, ongelijkheid of pijn in wat voor vorm dan ook. Deze kwaliteiten van de oude Aarde bestaan niet in de 5de, 6de of 7de dimensies en vandaar dat zij niet door kunnen gaan op mijn planeet. Denk eraan als aan een situatie waar er geen zuurstof is om deze levensvormen te ondersteunen. En vergis je niet, al deze valse rasters en geloven, vasanas binnenin en buitenom, zijn levensvormen. Zij hebben een macht en stijfheid van zichzelf aangenomen en het kan niet en zal niet doorgaan op Nova Aarde. Dit wordt niet gezegd op wat voor onderliggend knooppunt dan ook dat bedreigend is. Dit is geen verwijderingsbericht maar eenvoudig een verklaring van het feit over hoe ik de bedoeling heb om te werk te gaan.  
“Te vaak hebben jullie over deze valse rasters en condities gedacht als kwaliteiten waar jullie als mensen ofwel aan deelgenomen hebben of vereist werden om te verdragen. Dat is beperkt denken, het is het denken van het ego zelf en het is egoïstisch en kortzichtig. Alle valse rasters, ontwikkeld door de mensheid, zijn niet alleen opgelegd op mijn heilige zelf maar ook op de koninkrijken. Allen hebben te lijden gehad van de valse rasters en geloven welke het menselijke collectief als de waarheid en als een reflectie van de werkelijkheid waren gaan schatten. Welnu, wat ik tegen jullie zeg is, dat wij deze manieren van bestaan achterlaten - wij allemaal, en wij, jullie Goddelijke Moeder, de koninkrijken, de sterren wezens, het Gezelschap van de Hemel, hebben jullie allemaal uitgenodigd om je bij ons aan te sluiten op deze reis. En jullie hebben die uitnodiging geaccepteerd.
“Dus waar reizen wij naartoe? Wat is dit proces van verandering. Hoe ziet Nova Aarde eruit, hoe ruikt en voelt zij? Wat is het dat wij aan het creëren zijn en waar wij jullie voor uitnodigen, als de nieuwe Jullie/Jij, om deel aan te nemen?
“Ik ben deze dag begonnen door tegen jullie te spreken over mijn essentie van verandering, liefde en metamorfose. Wij hebben de cocon van het oude 3de achtergelaten en komen te voorschijn, net zoals  elk van jullie, in de hogere rijken. Ik, Gaia, keer terug naar de oorspronkelijke bedoeling. Dit betekend het toestaan van mijn originele zielontwerp om hersteld te worden en briljanter dan ooit tevoren tot bloei te komen. Mijn rivieren, oceanen, meren, mijn levensbloed worden gereinigd. Mijn grond, bomen, bloemen, velden, planten worden hersteld met de trillingen van licht en liefde. Dit alles reflecteert als rijke voedingsstoffen, gezuiverde grond, levendige en overvloedige levenskracht en vormen. De koninkrijken zijn vrij en jubelend - niet alleen wat jullie je voorstellen als de dieren koninkrijken maar ook de elementalen, de feeën, de leprechauns, sprites, deva's - zijn allemaal zichtbaar en werken hun alchemie om ook de schoonheid en luister van hun woningen te herstellen. De bergketens sprankelen en stijgen op naar de zuivere lucht. En bovenal mijn lucht, jullie lucht, jullie atmosfeer wordt niet alleen gezuiverd maar ook van een geringe dichtheid (ijl). Denk aan de lucht als gevuld met regenbogen, engelen, Genezers van Tralana en Halion Ingenieurs - omdat het zo is.
“Steden zullen verwelkomd worden en gecocreëerd als ontmoeting en verzamelplaatsen voor het menselijke collectief, maar nooit weer hun exclusieve gezichtsveld.  Steden van Licht zijn overal op de planeet tevoorschijn gekomen met de ondersteuning van mij zelf, de hogere rijken, jullie sterren broeders en zusters, en het Gezelschap van de Hemel. Iedere stad is een cultureel centrum voor diverse doeleinden, een ieder luisterrijk en zelfvoorzienend in hun eigen recht. Maar laat mij duidelijk zijn, deze Steden van Licht zijn geconstrueerd in cocreatie met de Nieuwe Jullie/Jij, de Nova Wezens die kozen om in harmonie en liefde met iedereen te werken. De Nieuwe Jij is niet eenvoudig een hartbewust ontwaakt individu maar een blijmoedige volledige partner in de creaties. En dat is waarom de her-patroonvorming van het collectief noodzakelijk is.  
“Ik reik naar een ieder van jullie uit, mijn geliefde zonen en dochters van mijn hart. Ik nodig jullie uit naar voren te stappen en jullie originele ontwerp op te eisen en in die terugvordering een nieuw raster voor de mensheid vast te leggen. Jullie zijn de patronenmakers voor de mensheid en overeenkomstig jullie verzoek om voort te komen binnenin dit grootsere plan, wachten wij op jullie. Maar haast je alsjeblieft - wees niet overhaast, steunzoekend of angstig. Wees stipt, indachtig, attent; maar ook ijverig, vastberaden en volledig aanwezig."   

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten