woensdag, mei 29, 2013

Een Uur met een Engel - Sanat Kumara - 27 Mei 2013

 

Een Uur met een Engel - 27 Mei 2013

 

Sanat Kumara - Velen van Jullie Zijn al Geascendeerd en Doorkruisen de Dimensies

Steve Beckow intro: In dit interview, geeft de planetaire logos, Sanat Kumara - of Raj, zoals hij graag genoemd wil worden - ons een update aangaande de Ascentie, hij verteld ons dat er golven van vroege ascenderenden zouden kunnen zijn - doch niet diegenen die overeengekomen zijn om poortopzichters en pilaren te zijn - dat wij rondom de 50-55% gereed om te ascenderen blijven, en dat de Ascentie van iedereen die kiest om te gaan niet in de één of andere verre toekomst is.
 
Hij zegt dat vele geascendeerde meesters een lichamelijke vorm genomen hebben, inclusief Mozes, Abraham, Mohammed, de oude profeten, discipelen, en apostelen. Vanuit het verre Oosten, is een nieuwe Boeddha in de vorm en is al aan het praktiseren, Lao Tzu/Dhjwal Khul, Kuthumi, de Blauwe Tara, De Groene Tara, een aspect van Quan Yin, Maitreya. St. Germain gaat in en uit de vorm (zoals hij deed in de zeventiende eeuw)
 
Hij verteld ons dat de Oklahoma tornado's niet HAARP-geïnduceerd waren en dat HAARP buiten werking gesteld/ontmanteld is. Hij zegt dat de geest van het onthoofde slachtoffer in Engeland al weggegaan was en dat de daders bewonderaars waren van de kliek maar geen kliekleden waren.
 
Hij verteld ons dat het overvloedsprogramma 70% voltooid is en dat sommige mensen uitbetaling bereikt hebben maar onder de niet-disclosure overeenkomsten zijn.

Geoffrey West: Gegroet, en zegeningen aan allen. Welkom bij een volgend Uur met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking". Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website "Golden Age of Gaia.com" (http://goldenageofgaia.com/), en auteur van "De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".

Ik ben Geoffrey West, en val in voor Graham Dewyea deze avond.

Wij verwelkomen terug Sanat Kumara, of Raj, zoals hij graag genoemd wil worden. Raj zal een overzicht en een update aanbieden van de vooruitgang van de wereld richting Ascentie.

En met dit, geef ik de dingen aan jou over, Steve.

Steve Beckow: Heel veel dank, Geoff. En voordat we naar Raj en ons onderzoek toegaan over wat er momenteel gebeurd met de volledige restauratie van het bewustzijn, wil ik graag aanhalen dat Poof overgegaan is op 23 mei. Wij zullen zijn informatieve columns waarschijnlijk missen, hoewel zijn vrouw, Susan, ermee door zal gaan.

Raj, kunt U ons ook maar iets vertellen over Poof's ontvangst in de hogere gebieden, en wat zijn plannen voor de toekomst zijn?

Raj: Welkom en groeten. Ik ben Sanat Kumara, of, zoals vrienden mij noemen, Raj.

Poof is met een grootse fanfare verwelkomd. Welnu, dit is niet ongebruikelijk, want dit is de manier waarop dit proces ondergaan wordt. Maar zoals jullie goed weten, is dit een betrouwbare en loyale mededeler en dienaar geweest, en één die zijn missie volbracht heeft - of tenminste zoals het waargenomen werd, laat ons het op die manier zeggen.

Er zijn geen onmiddellijke plannen, voor deze, zoals ik eerder tegen jou gezegd hebt, of zoals Michael gedaan heeft, hij verdient een goede rustperiode. En daarnaast is hij er vrij van overtuigd dat hij ook een grote invloed kan zijn en een grote hoeveelheid aan werk kan doen vanaf, waar jullie aan denken, als deze zijde. Het is verbazingwekkend, op vele manieren, wat er bereikt kan worden wanneer je niet de begrenzingen van een sterfelijk lichaam hebt. 

Welnu, ik suggereer niet tegen wie van jullie dan ook dat het een goed idee is om je lichaam te verlaten, want dat is allemaal in goddelijke opdracht en jullie timing. Maar het is onjuist te denken als je besluit om jouw lichaam te verlaten, dat je denkt dat je beter of meer vervullend werk vanaf deze zijde kunt doen.Maar Poof is letterlijk waarheidsgetrouw aan zijn naam geweest, en hij is in rook opgegaan. En hij is thuis gearriveerd, in vreedzaamheid, in vreugde en liefde, en hij zal in een voortdurende communicatie staan met zijn geliefde vrouw.

SB: Prima. Dank U, Raj. Hebben wij het juist om te denken dat hij vanwege natuurlijke oorzaken stierf?

Raj: Ja.

SB: Oké. Wel, dat is goed. Wel, laten we hem succes toewensen, en hij diende ons zeer zeker heel erg goed.

Wenst U openingscommentaar te geven, Raj, voordat we naar ons onderwerp toegaan, of zullen we er direct naartoe gaan?

Raj: [Lacht] Dat is aan jou, dierbare. Je weet dat ik altijd geestdriftig ben om te spreken.

SB:Uh-HUNH!

Raj: Dus laat ons slechts een paar woorden zeggen.

SB: Zeker.

Raj: Zoals je opgemerkt hebt, zoals velen van jullie opgemerkt hebben - in feite zouden jullie zoals de lieve Poof willen zijn en dood en weg willen zijn zonder het opgemerkt te hebben - zijn er belangrijke energetische verschuivingen op jullie planeet geweest in de laatste paar weken. En zelfs in de laatste paar dagen.

Welnu, wanneer wij zeggen "energetische verschuivingen," wat bedoelen we dan? Omdat, zoals jullie weten, een deel van dit proces - van verschuiven, van ontwaken, van Ascentie - de voortduring en de penetratie van jullie heilige wezens geweest is, elk en iedereen van jullie, rechtstreeks vanuit het hart van de Ene, van Moeder/Vader/Iedere Bron, van wij die dienstbaar zijn aan jullie en die in partnerschap met jullie zijn.  

En dat is specifiek waar als [Aartsengel] Gabriel en Ik een ieder van jullie en de planeet, lieve Gaia, penetreren met goud en roze licht, en de energie van schoonheid, van vreedzaamheid, en wat wij zouden willen noemen verlichting - en ik gebruik die frase niet terloops of licht.

Dus elke van deze frequenties stopt niet en begint, en stopt niet en begint. De manier waarop deze overgang, vanuit mijn perspectief als de planetaire logos, gehanteerd wordt is dat er een escalatie is. Welnu, deze escalatie is in sommige gevallen geleidelijk geweest, gedurende decennia, zoals jullie weten. En dan is er een omhoog-draaiing van de gasvlammen geweest in bepaalde situaties, wat precies is wat er in de laatste paar weken en in de laatste twee tot drie dagen gebeurd is.

De energieën en de frequenties zijn omhoog gedraaid, sterker gemaakt, vrij letterlijk meer consumeerbaar, omdat jullie in staat zijn om steeds meer energie te hanteren. En het doel van deze energie- en frequentie- en trillingsverhoging - hoe je het ook waarneemt - is niet voor jullie om uit het lichaam vandaan te gaan, maar om in staat te zijn om het klaar te spelen, om het vast te houden en om dit in jullie lichaam te integreren, zodat jullie niveau van hartbewustzijn, of volledig besef, groeit. 

Toen wij de laatste keer spraken was er een discussie over het - wat jij, lieve Steve, genoemd hebt "het 'Aha!' moment," de wow factor. En dit is niet wat er zich over het algemeen met de toename voordoet.

Welnu, jullie kunnen je voelen alsof jullie je vinger in een stopcontact gestoken hebt. In sommige gevallen, voelen velen van jullie zich een kleine beetje geïrriteerd, alsof je teveel energie in je lichaam hebt zitten, alsof je 20 kilometer hard kunt lopen en dan maar een paar.

Sta het toe zich zacht, eenvoudig, binnenin jou te verankeren - en ja, ren als je dat moet, of als je daarvoor kiest. Maar probeer niet de toename in trilling te vertragen of tegen te houden op wat voor manier, vorm of model dan ook, die niet alleen jullie gebied binnenkomt maar ook beïnvloed wordt in/naar jullie fysicaliteit. Dit maakt deel uit van jullie vermogen om volledig verankerd te zijn in de hogere dimensies, of waar jullie naar neigen te omschrijven de hogere dimensies. Dus dat is een beginpunt.

Nu, waar wens je te beginnen, mijn vriend?

SB: [lacht] Wel, zoals altijd, heeft U op z'n minst op één van mijn vragen geanticipeerd! Waarom verteld U ons niet, als U dat kunt, een klein beetje meer over wie de beslissingmakers zijn in zowel het plan van een Ascentie als deze - deze schenking van licht aan ons? Is het de Bron alleen? Is het de Goddelijke Moeder? Zijn het de hogere raden? Of zijn er specifieke menselijke wezens die deze beweging naar de volledige restauratie orkestreren?

Raj: Als je spreekt over de volledige restauratie van het hartbewustzijn, is dit natuurlijk het plan van de Goddelijke Moeder. Dus als je eraan zou denken in menselijke termen, dan is zij de baas. Zij is het begin. Zij is het einde. Zij is het Alles/Geheel. En dus, terwijl er velen van ons zijn die bij deze onderneming en het proces van restauratie betrokken zijn, begrijp, het is altijd in overeenstemming met haar plan, met het plan, en altijd in overeenstemming met de Universele Wet.

Dus niets dat wij uit haar naam ondernemen, of zelfs uit naam van Gaia of de mensheid of welke van de Raden dan ook, is gepermitteerd om voorwaarts te gaan tenzij het in uitlijning is met het algehele plan.

Welnu, is er ruimte voor manoeuvrering, voor manipulatie, voor aanpassingen? Ja, natuurlijk. En jullie zijn daar zeer duidelijk getuige van geweest met de menselijke beslissing om als één voorwaarts te gaan.

Als jullie planetaire logos, speel ik, ik zou graag willen zeggen, een belangrijke rol, omdat het mijn verplichting is, mijn missie, om het tot het einde toe vol te houden, om de overgang van de mensheid en Gaia, van alles op Gaia, in/naar de hogere rijken en de restauratie van wat altijd de bedoeling was te zien. Op vele manieren kunnen jullie eraan denken als het dichtmaken van de cirkel, het terugbrengen naar de originele intentie, voordat alles misliep of verdwaalde.

Welnu, daar zijn vele, van waar jullie aan denken, als de machtige aartsengelen, Michael en Gabriel. En terwijl jullie nu verankeren waar jullie aan denken als de toekomstige tijd, Jophiel en Uriel zijn zeer actief betrokken bij deze restauratie. Raphael is er altijd bij betrokken geweest, vanwege zijn missie en doel voor de genezing/het herstel van niet alleen het multiversum maar van deze planetaire situatie en de situatie van de gehele mensheid.

Dus het is onnodig om te zeggen, dat zijn onderneming, zijn werk, monumentaal geweest is. Jullie hebben er geen idee van. En ik zeg dit met het diepste respect voor jullie allemaal, mijn geliefde vrienden en familie, want dat is wat jullie zijn; anders zou ik dit niet doen, en zou ik al verder gegaan zijn naar mijn volgende missie, welke wij op een ander punt [moment] zullen bespreken.

SB: En die volgende missie is als Solar/Zonne Logos, is dat niet zo, Raj?

Raj: Dat is correct.

SB: Ja, wij zullen dat, alstublieft, op het één of andere toekomstige punt bespreken.

Raj: Waar ik vandaag met jullie over wens te spreken, met elk van jullie harten, is hoe jullie het doen, en daar binnenin de context van het collectief en de bepalingen. Welnu, er zijn diverse meesters, specifiek Jezus, Sananda en St. Germain, Lao-Tzu, St. Francis, St. Claire, zoals jullie goed weten, die ook zeer betrokken zijn in dit her-ontwakingsproces.

Nu, een ieder van hen heeft een geringe variatie in termen van wat zij doen - een variatie op een thema, zouden jullie kunnen zeggen. Maar er zijn vele, vele legioenen, veel meer dan waar jullie aan kunnen denken, die zeer actief betrokken zijn.

En er zijn velen zoals jullie vriend, Poof, die hun vertrek getimed hebben, niet omdat zij het niet langer meer konden verdragen om op de Aarde te zijn, maar eenvoudig omdat zij dat zo verkozen, zelfs voorafgaand aan hun terugkeer, om de missie vanaf deze zijde te voltooien.

En dus helpen zij op manieren die zij, met hun capaciteit - en laat mij jullie vertellen hoe dit werkt - diegenen die onlangs - en wanneer ik zeg onlangs, bedoel ik, oh, tussen de honderd en tweehonderd jaren - op de Aarde zijn geweest, en specifiek diegenen die overgegaan zijn, zeg, in de laatste paar jaren zijn van grote ondersteuning, omdat zij nog steeds weten hoe het is om middenin deze menselijke ervaring te zijn.

Welnu, zitten zij gevangen in het drama, de zondvloed? Nee, natuurlijk niet. Dat wordt onmiddellijk uitgewist. Maar wat zij zich wel herinneren en een onmiddellijk begrip van hebben is hoe het is om in het menselijke rijk te zijn.

En aldus zullen zij vaak handelen als intermediairs, helpers. Denk aan hen als leerlingen. Dus er zijn velen die ondersteunen in deze onderneming en in dit proces.

Nu zeggen jullie, "Maar Raj, U hebt onze sterren broeders en zusters niet genoemd." En ik zeg dat dit is omdat zij zich bevinden in een, kunnen wij zeggen, andere categorie. Helpen zij?

Wederom, meer dan dat jullie je voor kunnen stellen.

En jullie zeggen, "Wel, waarom zegt U dat? Wij kunnen hen niet zien. Zij zijn nog niet geland. Er is nog geen volledige Disclosure geweest." En ik zeg tegen jullie dat dit op geen enkele manier het feit verandert dat jullie geliefde sterrenvrienden, jullie familie, toegewijd met jullie samenwerken, jullie en hun eigen klok rond.

En zij helpen ook met de afstemmingen van de energieën met trillings- en frequenties koersen, zodat die samenkomst niet moeilijk is; dat het mogelijk is om elkaar zelfs op een speelveld te ontmoeten zodat zij en jullie niet verstoord worden.

Ondertussen, bevolken vele van jullie sterren broeders en zusters de planeet. Zij geven dagelijks, waar jullie in het menselijke rijk aan zouden kunnen denken, inspiratie voor nieuwe technologie of een ander begrip van hoe de dingen werken, op wetenschappelijke wijze. Dus natuurlijk, maken zij deel hiervan uit.

Het zou nalatig van mij zijn om niet ook tegen jullie te zeggen dat er velen zijn die zelfs in andere planetaire systemen zijn, die nog steeds op de planeet zijn, die ook hun energie sturen, hun genezing, hun liefde, hun ondersteuning. Dus de vraag is niet, "Wie zijn erbij betrokken?" De vraag is, "Wie zijn er niet bij betrokken?" Maar dit is in overeenstemming, ja, met de plannen die uitgedacht zijn door het menselijke collectieve hart en geest in uitlijning met het goddelijke plan.

Welnu, je vraagt over de menselijke wezens. Er zijn menselijke wezens, en wij gaan niet over het onthullen van hun namen, die gepositioneerd zijn - en zij weten aardig duidelijk wie zij zijn - en zij werden gepositioneerd om met deze hartopening te ondersteunen, met de restauratie van het bewustzijn, met de terugkeer van liefde, om als bruggen te handelen tussen universums en planeten, soorten, culturen.

En zij zijn allemaal in positie. En zij zijn in positie geweest, de meesten van hen, gedurende een vrij lange tijd. Dat is niet te zeggen dat er geen nieuwe aankomsten zijn, maar dat neigt ernaar om de nieuwe soorten te zijn in plaats van diegenen die al in hun meesterschap aangekomen zijn.

Welnu, wij hebben eerder tegen jou gezegd - tegen jullie allemaal - jullie kwamen vanwege jullie meesterschap, niet als stagiaires; niet als wezens in dienstbaarheid om karmische schuld af te werken; niet omdat je eenvoudig hunkert naar avontuur.

Nu, hunkeren velen van jullie naar een groter avontuur, en, mijn lieve harten, Ik ben bij jullie waar het dat betreft, want er is zoveel voor jullie om te ontdekken en te onderzoeken! Nog steeds, mijn geliefden, sluiten jullie jezelf in. Jullie denken nog steeds op beperkende manieren aan jullie zelf. Verbreed jullie palet, jullie blikveld, jullie visioen/visie en wat jullie geloven dat jullie kunnen creëren en wat er mogelijk is.

Ongeveer een jaar geleden maakte, Aartsengel Michael, geliefde broeder van mijn hart, een diepgaande pleidooi tegen jullie om groots te dromen. Dat pleidooi verliep niet, op dezelfde manier verliepen de energieën die er naar jullie toegestuurd werden niet en iets nieuws kwam binnen. Ja, in het menselijke rijk begrijpen wij, is er altijd het verlangen voor, "Wat is het volgende? Wat is er nieuw? Wat is er meer?" Maar wat er meer is, zijn jullie. En kijk in jullie geheugen hoe jullie uitgebreid zijn, hoe jullie gegroeid en volwassen geworden zijn! Hoe er meer vreugde is, meer liefde.

Maar, dat gezegd hebbende, hebben jullie er behoefte aan om de muren die jullie opgericht hebben los te laten, individueel en collectief. Er zijn nog steeds teveel van jullie die aan Ascentie denken in termen van slagen of zakken, en dat is van het oude rijk. Dat bestaat niet langer meer. Maar teveel van jullie hebben gezegd, "Wel, het gebeurde niet." Wel, dat is helemaal niet het geval.

Dus wat ik van jullie vraag, als mede-schepper met jullie, open jullie hart, en de geest van bewustzijn, en wilskracht, van jullie hart, en sta deze uitbreiding toe om plaats te vinden.

Welnu, je hebt gevraagd om een overzicht…..

SB: Wel, Raj, voordat U ons het overzicht geeft - en ik hoop dat het overzicht een nummer omvat van hoeveel van ons er gereed zijn om te ascenderen als wij vandaag de volledige restauratie zouden hebben.

Maar voordat U daarnaar toegaat, zou U alstublieft een klein beetje meer specifiek kunnen zijn, over wie de meesters zijn die hier zijn? Want ik persoonlijk weet van Seraphim die in een incarnatie zijn; ik weet van Elohim; ik weet van de leiders van sommige planetaire hoge raden die hier zijn; ik weet van profeten. Dus zou u ons in meer detail of specificiteit kunnen vertellen wie de mensen zijn die gekomen zijn om in de vorm deel te nemen aan deze Ascentie inspanning, alstublieft?

Raj: Welnu, begrijp ook, dat als ik enige van deze namen zeg, dat er diegenen zijn die kiezen om niet gekend te zijn, en dat het soms geen aspect [van hun wezen die incarneert] is, maar een expressie van hun wezen.

Alle Apostelen zoals jullie hen gekend hebben zijn al op de planeet, net zoals de meeste van de discipelen dat zijn die samen met Yeshua gewandeld hebben, inclusief zijn familie - nee, exclusief de moeder, uiteraard, en exclusief Jophiel. (1)

SB: Wanneer u zegt "de moeder," bedoelt U de moeder van Jezus?

Raj: Ja.

SB: Dank U.

Raj: Saul/Paul, Mohammed - in aspect of expressie; Mozes, Abraham, de meesten van de oude profeten, zoals jullie hen gekend hebben; vele van waar jullie aan zouden willen denken als de wezens uit het Oosten - Djwhal Khul, St. Germain knippert in en uit als een aspect; Kuthumi, Maitreya - in en uit, op dit moment niet volledig verankert. Er is een nieuwe Boeddha die al geboren is, en is al in praktijk, op diens plaats. De Blauwe Tara, Groene Tara. Een aspect of een expressie van Quan Yin. Dus zij zijn al aanwezig op de planeet.

SB: En de rest van ons, zogezegd, ik heb gehoord dat er gezegd wordt dat wij meesterlijke individuen zijn. Wat wordt er specifiek bedoeld met "wij zijn meesterlijke individuen"? Zijn de rest van ons ook Ascentie meesters, of wie zijn wij? 

Raj: Jullie zijn jezelf. En dat is waarom ik zeg dat jullie in feite de volledigheid en de waarheid van wie jullie zijn onderschatten.

Welnu, in de laatste periode werd er een vrij letterlijk nieuw patroon voor de mensheid neergelegd die het besef daarvan, zoals jij het gesteld hebt, "meesterschap" toe zal staan naar voren te komen.

Sommigen van jullie hebben, waar jullie tot neigen te denken als hogere posities in andere rijken of in andere planetaire systemen. Maar dat is niet zo belangrijk, of zeker is het niet belangrijker, dan te denken of toe te staan dat wat jullie in de vorm doen, in jullie huidige persoon, niet net zo belangrijk is.

Dus daarom plaatsen wij er geen nadruk op, op wie wie is. Wie het hoofd is van deze planetaire raad? Of wie de commandant is van welk schip? Of wie, bijvoorbeeld, Abraham of Mozes geweest is? Of wie Mary Magdalena was? Dit is niet de situatie die wij willen creëren.

Een ieder van jullie kwam omdat jullie een punt in jullie evolutie terug naar de Ene bereikt hadden, waar jullie de capaciteit en de wilskracht hadden, het ontwerp en het plan, in termen van jullie/jouw eigen plan, om dit niveau van volledig bewustzijn te ontwikkelen en te omhelzen. Als je niet op die plaats zou zijn, dan zou je niet in staat zijn geweest om toegewezen te worden, als ik het op deze manier kan plaatsen. Je zou niet toegewezen kunnen zijn aan deze missie van Ascentie in deze tijd.

SB: Prima. Raj, ik heb opgemerkt dat we halverwege het programma zijn. Dus ga ik proberen om er niet doorheen te haasten, maar het tempo een heel klein beetje te verhogen.

Hoeveel mensen zijn er nu gereed om te ascenderen, als de volledige restauratie zich vandaag voordeed?

Raj: Jullie hebben geen grote vooruitgang gemaakt, het spijt me om dat te zeggen. Dus jullie zitten nog steeds ongeveer op 50%. En jullie zeggen, "Wel, hoe kan dat nu zo zijn?" Er is heel veel, een grote hoeveelheid, aan achter- en vooruitgang geweest.

Welnu, wij zien dit niet - ik kan de collectieve zucht horen die rondom het universum heen uitgaat! - wij zien dit niet in een negatief licht. En wederom, vragen wij aan jullie, laat dat slagen/zakken, negatieve/positieve manier van naar de dingen kijken los.

Maar er is veel achter- en vooruitgang geweest. En dat is omdat jullie je gereed maken - een zeer groot percentage van jullie maakt zich gereed om de sprong te nemen. Welnu, er zijn diverse manieren van voorbereiding. En zelfs binnenin jullie groepen en teams, jullie collega's, jullie families, jullie werkplaatsen, jullie gemeenschappen, hebben jullie dit gezien.

Denk er op deze manier over. Er zijn mensen, wanneer zij op een trip gaan, die inpakken, zij hebben alles gereed en zitten bij de deur, of zelfs in de kofferbak van de auto, dagen van tevoren. Welnu, dat is fundamenteel jullie 50%.

Dan zijn er diegenen die de avond tevoren inpakken. En zij weifelen. En zij gaan achter- en vooruit en vragen zich af wat ze aan moeten trekken, en vragen zich af of ze ook iets vergeten zijn en gaan 12 keer terug de woning binnen om de boel opnieuw na te lopen. En dat is waar velen, velen van het menselijke collectief zijn "in" het hier en nu.

Nu zeggen jullie, "Wel, hoe ziet dat eruit?" Want ik wil dat jullie weten, mijn lieve harten, het lijkt op onzekerheid. Het lijkt op, "Is het echt? Ben ik geschikt? Ben ik gedeprimeerd? Ben ik ontmoedigd? Denk je dat ik het zou kunnen doen? Ga ik het halen? Ben ik geliefd? Wordt er voor mij gezorgd?" Het is al deze dingen.

Welnu, vergeet niet wat ik net gezegd heb. Jullie zijn in jullie meesterschap. Dus wat jullie aan het doen zijn en waar dit weifelen of de onzekerheid over gaat is eenvoudig dat jullie de tijd nemen om in de spiegel te kijken en te erkennen, toe te staan, te accepteren, over te geven, te omhelzen, wie jullie zijn.

Het is niet van het ego. Het is geen opschepperij of valse trots. Het is de acceptatie van de volledige verantwoordelijkheid en de vreugde van jullie missie, maar het is ook de erkenning van jullie waarde, en dat er van jullie gehouden wordt; niet alleen dat jullie geliefd zijn, niet alleen dat jullie geacht worden waardig te zijn, maar dat dit jullie essentie en jullie kern is.

En wanneer dat volledig op diens plaats is, zijn er geen vragen meer.

Welnu, ik wil duidelijk zijn in deze discussie. Ik spreek niet over de uitputting. Uitputting is niet de onzekerheid. Uitputting is jullie fysieke vorm en jullie gebieden die zich aanpassen aan de toename van de frequentie. Maar zoals jullie opgemerkt hebben, zelfs in de laatste paar dagen, zijn velen van jullie geestdriftig om te gaan. Jullie hebben die verandering van het hart gehad en jullie zeggen, "Laat het ons hebben! Laten we gaan!"

Dus er zijn tijden wanneer wij graag het ongeduld zien, en het is zeker veel verkieslijker dan onzekerheid. Dus terwijl jullie nog steeds rondom de 50% zitten, 50 tot 55%, dat is aan het veranderen, omdat er deze zeer grote groep is die zich gereed maakt voor de sprong. Zij zijn al in de overgang; zij zijn er alleen nog niet helemaal.

SB: Raj, het klinkt alsof U zegt dat er sommige mensen vroeg zullen ascenderen en in feite dat sommige mensen spoedig zouden kunnen ascenderen. En dat schijnt zeer zeker iets te zijn wat Jezus en Saul via John Smallman ook zeggen.

Twee vragen daarover. Is het waar dat sommige mensen vroeg zullen ascenderen, en kunnen zij vroeg ascenderen? En de tweede vraag is, Lichtwerkers die de dimensies doorkruisen - poortopzichters, portalen - zouden zij inbegrepen zijn in die Ascentie? Of moeten zij in de 3de dimensionaliteit verblijven, zogezegd, om hun missies te vervullen?

Raj: Allereerst, zijn velen van jullie al geascendeerd. En wij weten, en wij zien, dat jullie het hoofd schudden en dat jullie zeggen, 'Echt?" En ik zeg, ja. Maar wat jullie gedaan hebben, als poortopzichters, als pilaren, als wegwijzers, is dat jullie de wegwijzers voor velen zijn geworden. Dus jullie doorkruisen dimensies, en jullie komen terug en gaan vooruit.

En één van de manieren waarop jullie dat weten, één van de duidelijkste manieren … wel, eerst en bovenal is dat je een uitgebreid gevoel van zelf en liefde en besef voelt.

Maar de tweede is dat jij je volledig missie-aangestuurd voelt, dat de dagelijkse zaken van het menselijke leven, zeer zeker, een tweede positie in jouw leven ingenomen heeft. Jullie hebben besloten dat jullie als één willen gaan.

Welnu, is dit een onbepaald aanbod, waarop de Moeder gezegd heeft, prima? Nee. Dat is het niet. Dus is er een mogelijkheid - en ik benadruk "mogelijkheid" - dat sommigen vroeger dan anderen zouden kunnen ascenderen, dat het gedaan zou kunnen worden in golven? Ja.

Maar er is ook een zeer sterke mogelijkheid dat jullie als één zullen gaan. Het is tot dusverre nog niet beslist. Wat er beslist is, en altijd besloten geweest is, is dat deze Ascentie en deze verschuiving in bewustzijn, deze ontwaking van jullie wezen naar restauratie, plaats zal vinden.

En ik spreek niet over de verre toekomst, mijn vriend. En ja, het kanaal zal mij straffen vanwege onze overeenkomst. Maar ik zal slechts zeggen dat ik niet spreek over de verre toekomst.

Dus daar zijn diegenen van jullie die deze avond thuis zitten te luisteren, en jullie schudden jullie hoofd en zeggen, "Oh, het zal 10 jaren gaan nemen, 20 jaren; niet in mijn leven!" En ik zeg tegen jullie, mijn lieve harten, dat jullie het onjuist hebben. Pas jullie denken aan. Pas jullie hart aan. En ga naar de kennis waar wat mogelijk is ligt.

SB: Prima. Als ik voor een moment tussenbeide kan komen, ik ga terugkomen op het onderwerp van Ascentie, maar ik wil er zeker van zijn dat ik één vraag stel voordat wij geen tijd meer over hebben. En dat is: Kunt U ons een voortgang verslag geven, alstublieft, over de aankomst van het overvloedsprogramma? Ik zou gaan zeggen, is er iets dat het terughoudt? Maar zelfs als er niets is om het terug te houden, zelfs als het op koers te werk gaat, kunt U ons er toch een update over geven, alstublieft?

Raj: Het gaat op koers te werk. Ik ben verheugd om dit goede nieuws voor jullie te hebben, Het gaat precies op koers te werk. En het is een zeer tijdige vraag. Het is al onderweg.

Welnu, de reden dat sommigen van jullie hier niets over weten, en het is niet algemeen bekend, is dat er enige clausules zijn van niet waar jullie aan zouden denken als geheimhouding, omdat geheimhouding in jullie taal ertoe gekomen is om een eerder kwaadwillige toon aan te nemen. Dus bedoel ik het niet op die manier. Maar er zijn enige dingen die er plaatsvinden die gedaan worden achter gesloten deuren, eenvoudig omdat het een deel is van ons plan waar op geen enkele manier tussenbeide gekomen mag worden totdat alles op diens plaats is. 

SB: Dus hoever zijn we samen met dat alles op diens plaats is? Welk stadium hebben wij bereikt?

Raj: Zoals wij zeggen, het is al onderweg. Jullie zitten op ongeveer 70%.

SB: Oké. Wel, dat zal ons waarschijnlijk voor het moment dienen. Kunnen wij terugkeren dan naar onze discussie van Ascentie? Wat is de impact van ons, zijnde de eerste planeet in het universum om te ascenderen? Wat, zo kan ik me voorstellen, behoorlijk wat voor U betekend, aangezien U de planetaire logos bent en de eerste Ascentie in het universum overziet.

Raj: Ik krijg mijn klopjes op de rug van de Moeder, weet je!.......... Ik plaag je.

[beide lachen]

Het is onnodig te zeggen dat dit een zeer langdurige opdracht is.

SB: Uh-hunh?

Raj: Welnu, in onze werkelijkheid, ervaren wij geen dingen zoals frustratie of terugvallen op dezelfde manier als jullie dat doen. Maar ik zou zeer zeker willen zeggen dat dit een zeer langdurige opdracht geweest is. Maar het ontvouwt zich ook in zo'n volmaaktheid. 

En jullie zeggen, "Maar ik kijk om me heen en ik zie nog steeds oorlog en haat, en misbruik, en chaos en rotzooi." Maar jullie zien dit niet vanuit hetzelfde perspectief als wij dat doen. Wat ook het waarom is dat het zeer bruikbaar is om meesters op de grond te hebben, als het ware.

Het rimpeleffect van deze Ascentie in de vorm, van Gaia en de mensheid en alle koninkrijken en rijken op de planeet, is fundamenteel een hergeboorte. Jullie hebben een uitdrukking dat iets een spel-wisselaar is. Het is een terugkeer naar het originele plan voor dit universum.

Welnu, laat me dit uitleggen. Ik zou blij zijn om dat te doen. Want zien jullie, wanneer alle duisternis en de illusie zo dicht wordt op deze planeet dat het feitelijk vorm aanneemt, en jullie zien het in instituten, zelfs in gebouwen, en zeer zeker in mensen, het beïnvloed iedereen, en ik bedoel door het multiversum heen, zelfs niet dit universum. Dit is wat zovele niet begrijpen, dat een handeling van haat of hebzucht of controle geen enkelvoudige handeling is! Het heeft diens effect overal.

Dus met deze Ascentie, met deze verschuiving en de bewuste omhelzing van liefde, iedereen, overal, alle wezens, alle planeten - welke gevoelhebbend zijn, zoals jullie weten - ontvangen een nieuwe start. Het is een transfusie en een nieuw begin.

Wat het markeert, is de impact, zoals jullie daarover zouden willen denken, het begin van een nieuwe cyclus van bestaan. Het is geen geringe zaak. En wat het doet, staat het niet alleen diegenen toe die al goed onderweg zijn en in andere dimensionaliteiten vrijelijk vliegen, maar ook iedereen op de planeet.

Maar het beïnvloedt ook diegenen die gevangen gezeten hebben in waar jullie aan zouden willen denken als duisternis om terug te keren naar het licht, om de illusie vernietigd te hebben, om ook een nieuw begin te hebben.

Wat betekent het in Aardse termen? Vele waarvan jullie gedacht hebben als de uitgestorven soorten zullen terugkeren. De keuze om in en uit de vorm te zijn, andere vormen uitproberend, op dezelfde manier dat jullie een nieuw paar laarzen uit zouden willen proberen, is voor jullie beschikbaar. Het vermogen om ergens te zijn, ofwel dat het op een schip is of in de Pleiadische sector, of het naar Arcturus terugkeren is, is voor jullie beschikbaar. En het is niet alleen beschikbaar voor jullie omdat jullie verschoven zijn maar omdat alles verschoven is.

Dus het is een systeem dat in voortdurende verandering is. Dat is waarom zovelen momenteel dienstdoende zijn. Dat is waarom jullie zo nauwkeurig in een zeer positief licht geobserveerd worden. Zoveel draait om deze zware beslissingen welke een ieder van jullie maken. Wij zijn het niet. Wij zijn in ondersteuning en wij geven jullie zeer zeker de brandstof.

SB: Waar draait het specifiek om? Zou U ons meer detail willen geven, alstublieft. Wat rust er op onze hartbeslissingen?

Raj: Dat is het spiegel kijken waar ik eerder over gesproken heb. Laat mij het zeer, zeer eenvoudig maken. Het is het gaan zitten, ofwel in rust of in meditatie, of zelfs in een conversatie met iemand waar je van houd, en eenvoudig de volledigheid van wie jij bent erkend en accepteert. Het gaat niet over het worden. Het worden zit in de acceptatie.

Dus wat erop rust is dat een ieder van jullie "Ja" zegt.

Want zien jullie, alles is al neergelegd, en dat is het geweest. En sommige van de laatste stukken zijn zeer recentelijk al op hun plaats gezet. Dus het is als het afschudden van je huid, als een slang, en het gewoon loslaten van alle ideeën, wat jullie benoemd hebben als vasanas, maar ook positief, negatief, ongevoelige ideeën die je gehad hebt over jezelf die niet van volledigheid zijn.  

Het is niet slechts jullie de liefde accepterend die er naar jullie toegestuurd wordt, maar de liefde erkennen en zijn. Totdat dit gebeurt, gebeurd er niets.

Welnu, zijn er enorme schreden gemaakt? Ongelooflijke! En dat is waarom wij zeggen, vanuit ons perspectief, het ontvouwd zich in volmaaktheid. Want de volmaaktheid is die zuiverheid van het hart. Het is de volledige omhelzing van waar jullie aan gedacht hebben als jullie en de koestering daarvan binnenin jullie zelf, en het dan reflecterend en het in ieder ander wezen, boom, blad of gras, hond, kat, olifant zien. Dat is wat jullie namaste betekend. (2) Het is de acceptatie van jullie goddelijkheid.

SB: Prima, Raj. Ik denk dat we slechts ongeveer vier minuten over hebben. En als ik U tot een commentaar zou kunnen krijgen, alstublieft, aangaande de recente tornado's in Oklahoma, of zij nu een HAARP fenomeen waren, of dat HAARP nu buiten werking gesteld is of geneutraliseerd. En ook de onthoofding in Londen, of dat dit een kliekopvoering was, of misschien dat u ons misschien ook de één of andere verklaring kunt geven van waar dat over ging alstublieft.

Raj: HAARP is ontmanteld, zoals jullie daaraan zouden denken. Wij zeggen niet dat het lijden en de tragedie welke plaatsgevonden heeft in Oklahoma niet verwoestend geweest is, maar het heeft ook zoveel harten geopend, en het heeft gereinigd. Dus nee, het was geen menselijk-vervaardigd fenomeen. Het was een reinigings fenomeen.

Welnu, er is veel onstabiele energie in diverse delen van jullie planeet geweest. En ik zal nooit, nooit zeggen dat het een goed iets voor iemand is om onthoofd te worden, want het valt onder de meest brutale handelingen denkbaar, in ieder planetair systeem. Het is voorbij barbaars. Maar is het niet eigenaardig, in een land waar er een geschiedenis is van onthoofding, dat deze reiniging plaatsvindt?

SB: Was het een echte gebeurtenis, Raj? Was de persoon al dood, zoals zoveel mensen zeggen, of was de persoon niet dood?

Raj: De ziel was niet aanwezig. Dat is correct. Maar desalniettemin is het een ontering van de meest fundamentele soort. Het is een handeling van duisternis.

SB: Was het een kliek-geïnspireerde handeling?

Raj: Er zijn mensen die zichzelf met de kliek associëren en die nooit betrokken geweest zijn met de kliek. Je weet waar ik over spreek. Het is eenvoudig dat dit is waar zij zichzelf mee identificeren. En dus op die manier zou je kunnen zeggen dat het een gerelateerde gebeurtenis aan de kliek was.  

SB: En was diens intentie om angst onder de bevolking te verspreiden?

Raj: Ja.

SB: Oké.

Raj: Maar het kan niet slagen. Laat angst niet in jullie harten toe. Roep Michael op. Vaarwel.

SB: Heel veel dank, Raj. Dat was zeer welkome informatie. Vaarwel.

 [einde]

Voetnoten

(1) Linda Dillon: “Welnu, Aartsengel Jophiel weet ook hoe het is om een mens te zijn omdat hij kwam en incarneerde als Joseph, de man, de partner van waar wij aan denken als Mary, Moeder Mary, de moeder van Jezus - Yeshua. En ik heb mensen gehad die zeiden, "Wel ik dacht dat dit St. Germaine was." Nee, het is Aartsengel Jophiel. Welnu, het is interessant, zij reizen beide op dezelfde straal van die IK BEN Aanwezigheid, maar Jophiel is ook één van de Brengers van de Toekomst, het Anker van de Toekomst, hij corrigeert mij. Uriel is de Brenger van de Toekomst en Jophiel is het Anker van de Toekomst. En dat is wat hij deed in die familie, hij verankerde de toekomst."

(2) Namaste betekend letterlijk, "Ik buig voor de goddelijkheid in jou."


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten