donderdag, mei 09, 2013

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 6 Mei 2013Een Uur met een Engel - 6 Mei 2013

Aartsengel Michael Graaft Dieper in de Vasanas & Blikt Terug op Huidige Gebeurtenissen.


Steve Beckow: In deze tijd van opruiming/reiniging, gaat Aartsengel Michael verder met ons uit te leggen wat Vasanas zijn, hoe zij te werk gaan, en hoe wij vrij van hen kunnen zijn. In het tweede deel van dit interview geeft hij commentaar op de Boston Bomaanslagen, de herwaardering van de Irakese dinar en President Obama.

Geoffrey West: Hallo en welkom bij een volgend Uur met een Engel, met Linda Dillon van de Raad van Liefde en auteur van de Grote Ontwaking. Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van Het Gouden Tijdperk van Gaia en auteur van het boek: De opbouw van Nova Gaia - Richting een Aarde die Voor Iedereen Werkt.

Ik ben Geoffrey West en ik val in voor Graham Dewyea deze avond. Ik nodig jullie uit om Aartsengel Michael zijn Blauwe Vlam van de Waarheid en Vreedzaamheid binnen te brengen als wij Michael weer terug verwelkomen. Michael zal verder gaan met zijn discussie en het delen van kwesties die in relatie staan met vasanas en het geconstrueerde zelf. Hiermee geef ik de dingen aan jou over, Steve.

Steve Beckow: Heel veel dank, Geoff, en welkom aan Aartsengel Michael.

Aartsengel Michael: En welkom aan jou, welkom aan jullie allemaal. Want ja, Ik Ben Michael, strijder van de vrede, aarstengel van de liefde en misschien zelfs iemand die vasanas transmuteert.

Ik arriveer op deze dag om te helpen, te ondersteunen, te begeleiden, de weg aan te duiden, niet alleen naar de waarheid, maar naar de waarheid van jullie individuele en collectieve zelf, zodat de vele illusies, de constructies die jullie gevormd hebben en waarvan jullie geloven dat zij de waarheid zijn, kunnen verminderen, verdwijnen, geëlimineerd kunnen worden, niet alleen van jullie wezen maar ook voor eens en voor altijd van het collectieve wezen.

Mijn dierbare vrienden, jullie zitten in een tijd van een formidabele transformatie, een overgang naar waar jullie aan denken als een hoger rijk, en zelfs het begin van een hoger octaaf.

En het is voor jullie tijd om dit te omhelzen en jullie energie toe te staan om te stromen, niet op manieren die onrustbarend of zelfs zelfverdedigend zijn, of die op wat voor manier dan ook proberen om de waarheid van wie je bent te minimaliseren, maar in viering en uitbreiding en acceptatie, diepe acceptatie en het toestaan van jullie wezen en de eensgezindheid van jullie wezen met Allen.

En wanneer wij zeggen: "Met Allen," bedoel ik niet eenvoudig met ons, met de Universele Moeder, met de Goddelijke Vader, met de Raad van Liefde, met het Gezelschap van de Hemel, maar met elkaar. Dit is de grootste uitdaging en de meest diepgaande kans waar jullie in deze tijd mee geconfronteerd worden.

Het is dat samengaan in hartsbewustzijn, in liefde, ongeacht de omstandigheden.

Want wat is sowieso die geaccepteerde 90% illusie? Dus het is de erkenning en de keuze om in heilige vereniging te zijn met diegenen die het dichtste bij jou zijn en diegenen die het verste weg zijn.

En dat is waarom wij deze conversatie wederom hebben, mijn vrienden, over eliminering, over het opruimen van puin, over het toestaan dat de overblijfselen van vasanas volledig, volledig opgeruimd/gereinigd zijn.


Er is veel voor ons om over te spreken, en dus sta ik jou toe, lieve Steve, te beginnen. Ik nodig je uit te beginnen.

Steve Beckow: Dank U, Heer. En ik vraag me af wat de beste manier zou zijn om te werk te gaan. Ik weet dat er vreselijke veel luisteraars zijn die willen dat ik U een paar vragen stel over de Boston bomaanslagen, en de herwaardering van de dinar. Maar toch wordt ik ook enorm aangetrokken tot dit onderwerp. Zou u liever hebben dat ik u in de laatste 10 minuten van de tijd daarnaar vraag, en wij gewoon verder gaan nu?

AAM: Dat zou ik willen.

SB: Wel, laten we dat dan doen. Wel, zoals u weet, is het onze vasanas dat in de weg staat van de heilige eensgezindheid. En wanneer zij afgaan, weten de meeste mensen ten eerste niet wat er gebeurt. Ik bedoel, dat zij niet herkennen dat zij in een vasana zitten [namelijk, zij denken dat de andere persoon 'hen kwaad maakte' in plaats van dat zij dat zelf deden.]

En zelfs als je tegen hen zou zeggen dat zij in een vasana zitten, weten zij niet waar jij het in de lieve vrede over hebt. En zelfs als zij weten waar jij het over hebt en (h)erkennen dat zij in een vasana zitten, weten zij niet hoe zij daar tot op de bodem van moeten komen.

En het is deze ontsteltenis die plotseling als uit het niets tevoorschijn komt, dat de heilige eensgezindheid, zogezegd, aanvalt en er de oorzaak van is dat aldus vele heilige eensgezindheden eraan onderdoor gaan.

Dus, alles dat u wilt zeggen over hoe een vasana te herkennen en te benaderen is? En dan later als we over het geconstrueerde zelf zouden kunnen spreken, de bespoediging van onze vasanas, de maskers die wij opzetten en de gecreëerde manieren die wij zijn, de kunstmatige manieren die wij zijn, welke dan het feit op diens plaats vastzet dat wij niet in staat zullen zijn om met andere mensen in heilige eensgezindheid te gaan. Dat zou prachtig zijn.

AAM: Het begin en het eindpunt is de heilige eensgezindheid. En zelden, mijn lieve vriend, verschil ik van mening met jou of wordt twistziek met u, maar dat zal ik vandaag doen voor het punt van de discussie, van levendige discussie, niet alleen met jou maar met al jouw luisteraars [en lezers].

Ik ben het niet met je eens. Jij zegt dat mensen niet weten wanneer zij tot actie aangezet worden of wanneer zij in het midden van een opruiming van een vasana of een vasana ervaring zijn.

Wat ik tegen jou zeg is, is dat dit een keuze is. En ja, het staat in relatie met het geconstrueerde zelf. Het relateert naar waar jij voor gekozen hebt om jezelf te positioneren in het waarheidsgetrouw en realistisch zijn in de drievoudige vlam van jouw hart, en zeer zeker met het werken met mijn blauwe vlam van de waarheid.

Maar om te suggereren dat iemand niet weet of zij eerlijk en oprecht en onvervalst zijn, alleen met zichzelf, dat zij niet weten dat zij in een staat van woedde, van wanorde, van tastbare ontsteltenis zijn, dat is niet waar.

Welnu, vermijden zij het weten? Denken zij, "Oh, ik heb gewoon een slechte dag," of, "Iets of iemand heeft mij geïrriteerd en heeft mijn vreedzaamheid verstoord?" Natuurlijk doen zij dat. Maar de waarheid van de kwestie is, dat als je een moment neemt - en ik spreek niet over uren achtereen; ik spreek over het nemen van een moment - en zegt, "Oh, er is hier iets dat dieper gaat. Dit zet een niveau van ongemak, wanhoop, ontkoppeling tot actie aan dat dermate ernstig is dat ik moet pauzeren, het moet onderzoeken en los moet laten," en dan voorwaarts gaan op een manier van duidelijkheid.

Dus, te zeggen dat je het niet weet is eenvoudig zeggen dat, in feite, je kiest om geen pauze te nemen.

En wat ik tegen jou zeg, als jouw broeder, is dat het absoluut noodzakelijk is in termen van jouw overgang en waar jij bent in de collectieve Ascentie om een pauze te nemen. Ja, ik sprak over jou.

SB: U heeft mijn absolute toestemming om over mij te spreken, Heer. [lacht]

Laat mij verfijnen wat ik zei. Wat ik bedoel te zeggen is dat je over het algemeen mensen hoort zeggen, "Jij maakt mij kwaad." Mensen zijn zich niet bewust dat zij in een vasana zijn. Mensen zijn zich niet bewust dat zij zichzelf getriggerd hebben vanuit de één of andere geheugenis of een herinnering, toen zij een kind waren of iets van dien strekking. Zij denken dat de persoon die voor hen staat hen iets aangedaan heeft.

Dus, dat is wat ik bedoel met het onbewust zijn. Zij zijn zich onbewust dat een vasana, oftewel, iets vanuit het verleden, naar boven gekomen is.

AEM: Ja.

SB: Ik ben net door één van deze heen gegaan, Dus, ik weet wel dat de betrokken persoon mij niets aangedaan heeft.

AEM: Maar dit maakt deel uit van het verhogen van de trilling en de frequentie, en daarmee de begeleidende verantwoordelijkheid van het individu en van het collectief.

Welnu, wij hebben over het opruimen/reinigen gesproken, het elimineren van valse rasters, van vasanas, van puin, van oude kwesties, van vroegere levens, in deze show, en met onze geliefde vrienden, gedurende een lange tijd. Welnu, jullie - en ik spreek tegen jullie allemaal - die naar mij, jullie broeder van vreedzaamheid luisteren of dit lezen, die meer toegenegen van jullie houdt dan wat dan ook, maar ik zeg tegen u allen, jullie hebben, individueel en collectief, enige zeer spirituele, mentale en emotionele, volwassen beslissingen gemaakt over het voorwaarts gaan als een cirkel, als een collectief, als één.

Jullie weten dat jullie universum, en alles dat jullie gecreëerd hebben - want jullie zijn machtige scheppers - aldus creëerden jullie situaties met mensen of omgevingen die tot actie aan zullen zetten wat er binnenin jullie ligt, dat naar jullie zal spiegelen wat onopgelost achtergebleven is. Laat ons dit woord gebruiken.

Jullie kunnen niet - het spijt me; ik spreek zeer ferm vandaag want dit is een zeer belangrijke kwestie. En terwijl ik zo ferm tegen een ieder van jullie harten spreek, bied ik mijn vlam aan, mijn hulp, en de hulp van het Gezelschap van de Hemel en ver daaraan voorbij.

Dat gezegd hebbende, zeg ik tegen u allen, mijn cirkel, mijn Lichtwerkers, mijn Lichthouders, jullie kunnen niet langer zeggen, voelen, en als de waarheid accepteren dat iets externs voor jou, jou kwaad , overstuur, ongemakkelijk of niet in orde gemaakt heeft, uit balans gehaald heeft.

Balans en in die plaats van het middenpunt blijven is essentieel. Het is jullie deel van Ascentie, van overgang, van het interdimensionaal te bewegen naar de volledigheid van wie jullie zijn. Dus kan je niet zeggen, "Ik claim mijn goddelijkheid" en tezelfdertijd de oude paradigma's van onjuistheid, schuldgevoel, beschuldiging, schaamte blijven gebruiken. Dus dit is waarom ik tegen jullie zeg, jullie zijn briljant!

En zodra als dat jullie dat voelen … En het was een zeer, zeer ingewortelde, diep ingewortelde, menselijke karaktertrek om geen zelfverantwoordelijkheid te accepteren. En dat is hoe het collectief, en al de valse instituties en structuren van de maatschappij, misgegaan zijn; het is dat niemand de verantwoordelijkheid opeist. Dus, zij zijn eenvoudig doorgegaan met groeien en hebben vorm aangenomen.

Maar nu zijn jullie op een plaats waar jullie een dergelijk iets niet kunnen en zullen doen. Jullie zullen de pauze nemen omdat je weet, dat dit een essentieel deel van niet alleen het creëren van een Nova Wezen maar ook van Nova Aarde is.

Dus, wanneer jij jezelf in die plaats ontdekt, van het kijken naar een individu, van het kijken naar een nieuwsuitzending op de tv of op het internet waarvan je weet dat het niet van waarheid is, en je zeg, "dit maakt me kwaad," stop. En eenvoudig … ga niet eens in een diepgaand onderzoek, maar sta de waarheid toe van wat die trigger is.

En deze zijn altijd sterk. We spreken hier niet over een milde irritatie. Je staat het toe om in jou naar boven te komen. En als het enige tijd neemt, geef jezelf die tijd dan.

En als je zegt, "Wel, Michael, Heer, ik kan het niet, omdat het onderweg naar mijn werk gebeurde toen iemand mij afsneed en ik moest blijven rijden, en daarna moest ik de hele dag werken." Dan zeg ik dus tegen jou, prima, we drukken de pauzeknop in, maar met het aldus indrukken van de pauzeknop, sta dan jouw irritatie niet toe om jouw handelingen en jouw energie de gehele dag te dirigeren, en dan wanneer je naar huis terugkeert, naar jouw heilige plaats, en voor velen van jullie naar jullie heilige familie, excuseer jezelf dan, ofwel nadat je thuisgekomen bent of voordat je naar bed gaat, en neem de tijd.

Er is niets meer belangrijker dan jouw heilige zelf. Welnu, jullie hebben dit vermeden. En jullie zeggen, "Oh, nee, nee Heer. Dat heb ik niet. Ik heb dit zelfonderzoek gedurende een lange tijd gedaan." En wat ik tegen u allen zeg, met de diepste liefde, eer en respect, deze kwesties, deze vasanas zouden niet naar boven kunnen komen als zij niet aanwezig zouden zijn. Dus zie hen voor wat zij zijn! En dat is een geschenk vanuit het hart van de Ene aan jullie/jou.

Het is alsof de Vader eindelijk gesproken heeft en tegen jou zei, "Wacht eens even. Er is een vlek stof hier op jouw anderszins zeer schone hart." Dus laat ons er aandacht aan schenken. Sta de koestering van de Moeder toe en mijn blauwe vlam om jullie te ondersteunen.

Snelle identificatie, snelle opruiming/reiniging. Je hoeft niet langer in wat voor energie dan ook te zitten welke jullie planeet penetreert, om uren en uren achtereen, of dagen of weken, om een vasana op te ruimen.

Jullie zijn nu voor vele jaren aan het integreren geweest, mijn geliefden, de rechtstreekse energie vanuit het hart van de Ene, en van ons - ja, de Aartsengelen. En jullie sterrenbroeders en zusters, en het Gezelschap van de Hemel, en jullie eigen gidsen en beschermers. Jullie frequentie is verfijnd, en het werd steeds verder opgetild en verfijnd.

Welnu, wat jullie als een resultaat van die verfijning en verhoging zullen ontdekken, is dat deze vasanas sneller naar boven komen, en met, zullen wij zeggen, een grotere potentie; dat het aan zal voelen, voor dat moment, dat je letterlijk middenin een tornado of een wervelwind of een vloedgolf zit.

SB: Daar kan ik voor instaan, Heer.

AEM: Ja, Omdat wat er gebeurd is in de verfijnde energie, is dat de intensiteit van wat er niet langer meer behoort te zijn meer agressief aanvoelt, harder, meer verstoord. Dus op sommigen manieren, lief hart, is dat goed nieuws.

SB: Ja..

AEM: Begrijp je wat ik zeg?

SB:  Dat doe ik. Kan ik daar één variabele aan toevoegen?

AEM: Ja.

SB: Waar mensen zich bewust van worden, zover als ik me ervan bewust ben door met vele, vele, vele mensen gesproken te hebben aangaande vasanas, waar de mensen zich het eerst bewust van worden is dat de temperatuur stijgt. Zij voelen zich warm.

En voor mij, waar ik me bewust van geworden ben aangaande mijzelf is dat er een punt is wanneer ik me realiseer dat de temperatuur stijgende is, dat ik verwissel van het zijn van een deelnemer naar het zijn van iemand die observeert. Ik verwissel naar de rol van waarnemer, en ik begin ernaar te kijken in plaats van dit te zijn.

Welnu, kunt u een beetje spreken over de bruikbaarheid van het je uit de vasana ervaring terugtrekken en er eenvoudig naar te kijken dat het gebeurd, het niet blokkerend, het niet te weersteen, het niet te channelen, maar gewoon het te observeren.

AEM: En wij zouden aan jou willen suggereren, dat je daar een zeer, zeer belangrijk punt naar voren hebt gebracht, dat jij je terugtrekt in/naar de positie van de waarnemer zo snel als dat je dat kunt. Welnu, is dit bruikbaar? Het is bruikbaar, en het is bijna noodzakelijk, wederom, als jij in deze verfijnde energie bent. Want om de volledige deelnemer te zijn zal jou je laten voelen alsof je opgebrand en uitgebrand raakt. En dat is niet wat wij voor wie van jullie dan ook verlangen of willen.

Maar daar binnenin, doe zoals de Boeddha jullie leerde en leert. Onthecht je ook van het idee, onthecht je van het zijn van de waarnemer, en hecht je aan de hoogste visie van jouw gereinigde zelf, zodat dit gepositioneerd is zelfs terwijl het drama, de torenhoge inferno uitbrandt. Want een deel van wat er zich voordoet wanneer er een vasana is, is dat je, als je in de deelnemers positie blijft, dat je verward, gedesoriënteerd en uitermate angstig wordt.

Welnu, sommigen van jullie zeggen, "Nee, ik word niet angstig. Ik word kwaad." Kwaadheid is een masker voor angst. Dus wat je doet is dat je het oude paradigma van angst binnengaat welke jou terughoudt in de oude 3de.

En je wordt angstig omdat je niet weet waar je naartoe gaat, en je weet niet hoe het te behandelen, en je weet niet wat de uitkomst zal zijn. Wanneer je de waarnemerpositie aanneemt, wat je dan doet is, dat je een ruimte creëert om eenvoudig toe te kijken. En dat neemt onmiddellijk, zullen wij zeggen, de zuurstof uit het vuur vandaan.

SB: Dat is zeer interessant. Als een persoon, die in de ervaring van een vasana zit, hulp wil zoeken … soms kunnen zij een deskundige opbellen, en de deskundige zal hen adviseren, of als zij zich naar een vriend wenden, wederom, verteld de vriend hen wat zij zouden moeten doen. Welke benadering werkt het beste voor een persoon die middenin een vasana zit? Het is mijn vooringenomenheid dat luisteren het beste werkt. Maar wat is uw advies aangaande dit?

AEM: Ja, jij hebt jouw vooringenomenheid omdat je ook ervaren hebt dat dit werkte.

SB: Juist.

AEM: Welnu, er zijn, zullen we zeggen, twee groepen van menselijke wezens, natuurlijk is er ieder ras, iedere lijn, combinatie, maar fundamenteel zijn er twee groepen. Daar zijn diegenen die zeer wel in staat zijn om eenvoudig in/naar de positie van de waarnemer toe te gaan, van balans en van stilte-punt om naar deze energie te kijken en deze toe te staan, met de hulp van ongeziene vrienden, in beweging te komen en om geëlimineerd te worden. En zij kunnen dat in stilte doen.

Maar voor de meeste menselijke wezens, de overgrote meerderheid, is er nog steeds deze andere groep. Want velen, wat zij graag doen - en graag is belangrijk, omdat wij altijd tegen jullie spreken over het kiezen van vreugde; wel, jullie kunnen denken dat dit dubbelzinnig is, maar zelfs wanneer je in feite een vasana opruimt - doe wat voor jou het meest comfortabele is.

En wat dit voor veel menselijke wezens betekend is om het door te praten. Praten, praten, praten. Niet noodzakelijkerwijze externe begeleiding ontvangend, menselijke begeleiding, of advies - of een opinie, meer wel dan niet - maar eenvoudig praten. En wat wij zouden noemen dat het hart spreken en waarheid spreken is.

Allereerst, geeft het de persoon de erkenning dat zij gezien en gehoord en gewaardeerd worden, en dat waar zij doorheen gaan verdiend vriendelijkheid, tederheid, aandacht, en het eenvoudig vasthouden van de ruimte, totdat zij op de plaats van begrip aankomen.

En in het begrip is ook het vermogen om los te laten en deze … rommel toe te staan, deze vasana dat binnenin jou bleef hangen om eenvoudig zichzelf te ontsteken en eenvoudig uit te branden, om niet langer meer een deel van jou uit te maken.

Dus wat jij gezegd hebt in termen van jouw persoonlijke voorkeur van het luisteren is zeer accuraat, niet voor iedereen maar voor velen. Welnu, wij ontmoedigen op geen enkele manier welk wezen dan ook van het gaan naar en het ontvangen van raad van een menselijk wezen of een vriend. Wij bespreken, nu, het proces binnenin het menselijke rijk.

Maar wat er zich zo vaak voordoet, zelfs met diegenen die hooglijk getraind zijn, of die van zichzelf geloven hooglijk getraind te zijn, gedecideerd, begrijpend, sympathiek, invoelend, mededogend - het is niet van belang; en ik suggereer niet dat deze kwaliteiten niet aanwezig zijn; gewoonlijk zijn zij dat - maar wat naar voren komt is oordeel, op een zeer subtiele manier, en op een manier in feite dat niet van echt medeleven is.

Want wat er zich voordoet is dat de raadgever, in wat voor vorm dan ook die er aangenomen wordt, probeert om een begrip aan de persoon op te leggen in de barensweeën van een vasana reiniging/opruiming en om hen een oplossing te geven. Maar de moeilijkheid ligt hierin dat het inzicht van de oplossing van de raadgever in hun werkelijkheid gebaseerd is, en hun ervaring, hun geschiedenis, hun levenspad.

Welnu, ik suggereer niet dat een dialoog en een uitwisseling van inzicht niet waardevol is. Het is zeer waardevol, en het is hoe je een leefgemeenschap opbouwt. Maar er is ook deze dunne streep, die niet behulpzaam is om over te steken, in de aanname dat je alle factoren weet, inclusief de geschiedenis van het vorige leven, of van de persoon die zich naar jou toewendt en hulp zoekt.

Zoals ik gezegd heb terwijl wij deze discussie begonnen, jij die een vasana ervaart weet wanneer je stopt en waarheidsgetrouw met jezelf bent. Ja, soms moet je een klein beetje graven. Maar je weet al in jouw hartbewustzijn, jouw hart wetenschap, wat er gaande is en wat de kern hiervan is.

En dus is het sneller, effectiever - efficiënter! - om eenvoudig het individu te laten spreken, praten, met actief luisteren, totdat zij in staat zijn vanuit hun hart voor zichzelf wat de kwestie is bloot te leggen.

Wanneer je interrumpeert, wanneer je een mening geeft, wanneer je probeert te verhelpen en te repareren, wat je dan echt aan het doen bent is het reinigingsproces onderbreken, want wat je als de raadgever aan het doen bent is dat je vanuit een plaats van jouw inzicht en jouw ervaring komt.

Welnu, in oprechte gemeenschap, in heilige vereniging of vriendschap, of collegialiteit, of partnerschap, is er natuurlijk altijd een hart-tot-hart communicatie. Dat is de werkelijke bedoeling van één van de wapenen, de elementen van de heilige vereniging. Dus dat jullie ideeën uitwisselen, hart wetenschap, hart gevoel, alles dat jullie kiezen om samen te ervaren.

Maar de meest heilige vereniging is met jezelf. Als je niet de heilige vereniging van jouw heilige zelf hebt met de volledigheid van de acceptatie van jouw goddelijkheid, dan heb je niet wat het vergt om waarlijk in de volheid van een heilig partnerschap te zijn, vriendschap, familie of leefgemeenschap. Dus het is het eren van jezelf om jezelf toe te staan, als de waarnemer - zoals jij, lieve Steve, erop gewezen hebt - voor jou om zowel de persoon te zijn die zich gekwetst voelt en in het proces van genezing zit, alsook de genezer. Het is bekrachtiging, en het is een acceptatie van jouw ontwikkelende verfijning van energie.

Dus, de rol, of het nu Aartsengel Gabriel is, de Goddelijke Moeder of jouw partner of jouw beste vriend is luisteren…..

SB: Mag ik een vraag stellen, Heer?

AEM: Ik zou je willen uitnodigen dat te doen!

SB: Dank u. Ik ken twee manieren tot wat ik noem de bron van een vasana, naar de bodem van een vasana gaan. Eén die ik zelf doe, wat het opnieuw ervaren is van het originele incident naar de voltooiing. Wanneer ik dat doe, begint de vasana op te heffen. Welnu, het wordt niet definitief opgeheven, maar het begint opgeheven te worden.

De tweede is welke u hebt besproken. Wat is dat ik tegen iemand anders spreek, en hopelijk, als ik een goede luisteraar heb, dat ik het dan goed uit kan pluizen. En op het één of andere punt in dit gesprek, de puzzel waarin ik zit - de vasana is voor mij een puzzel; er is iets dat ik niet begrijp - de puzzel wordt een beeld. Ik heb een "Ah ha!" moment, en ik zie wat mij aanstuurt.

Kunt u mijn vertellen, alstublieft, gebruik makend van uw elektronen microscoop, wat er op dat moment gebeurd? Wat is de impact van dit besef of deze ontdekking of dit zien van de dingen? Wat gebeurt er feitelijk, en wat is de impact van wat er bij mij gebeurd?

AEM: Het zien ervan, de erkenning ervan, zelfs het eroverheen struikelen, staan eenvoudig het moment van de waarheid toe. En binnenin het moment van de waarheid zal de vrijlating van die gevangen energie zich voordoen.

SB: Wel, dan, moet ik u vragen, waarom zet de waarheid ons vrij?

AEM: Omdat het jullie dichterbij naar het terug naar huis komen brengt.

SB: Prima.

AEM: Het verwijdert de rommel van jouw denken dat jij op de één of andere manier scheidde, en dat je getralied hebt, op de één of andere manier vasthield, vanuit die plaats van vereniging. Dus dat moment van de waarheid, van het ofwel uitspreken of het zien van het plaatje, zoals je gezegd hebt, of eenvoudig dat plotselinge moment van, "Oh, aha! Ik snap het!" staat de energie toe om vrij letterlijk jouw gebied te verlaten.

SB: Uh-hunh. Ik wil deze discussie niet verlaten zonder het te relateren aan het bredere plaatje, omdat dit er altijd voor mij geweest is om op te lossen. Wetende dat de waarheid de doelstelling van het leven is. Wanneer ik de waarheid ken van wie ik ben, ben ik bevrijdt van alle beperkende factoren van het leven. Dus de absolute waarheid, zet mij absoluut vrij.

Dus het leven was op deze manier ontworpen, nietwaar? Dat de waarheid ons zou bevrijden van de beperkende condities?

AEM: Ja, maar vergeet niet dat deze beperkende condities, zoals jij van hen denkt, ontwikkeld en op hun plaats gezet werden door mensen.

Dus, maak niet de fout te denken dat dit een goddelijk plan is om jou neer te drukken zodat je erdoorheen kunt waden en dan de waarheid kunt ontdekken.

SB: Wel, ik bevond me in die positie. Dus, dank u.

AEM: De vasanas werden gecollecteerd, als het ware, vanuit diverse levensspannen, en diverse levensspannen waar je de illusie zo diepgaand koesterde dat je het voorwaarts droeg naar de volgende incarnatie. Welnu, je bent niet onder diezelfde illusie wanneer je tussen levens in bent.

Dus je arriveerde terug in de vorm en ademde het erin terug, incorporeerde het en maakte het jouw beste vriend. Dus, deed je dit om twee redenen. Ja, om je te katapulteren en te katalyseren in/naar het zoeken en worden van de waarheid. Dus het is niet alleen het kennen van de waarheid. Het is het zijn van de waarheid.

Maar je hebt het ook opgezet als een verdedigingsmechanisme dat een zeer groot deel is geweest van de oude 3de dimensionale werkelijkheid, welke is om jezelf in een plaats op te zetten waar er gebrek aan zelfwaarde is, gebrek aan zelfliefde, gebrek aan zelferkenning, en die verdedigende positie van het je vastklampen aan jouw vasanas, aan jouw illusies, weerhouden jou van het zien van de waarheid.

Dus door jouw leven heen zijn er soms creaties geweest en soms, door menselijk ontwerp, incidenten die met jou gebeurd zijn en die dan, diep binnenin jouw menselijke DNA, de dingen tot actie aanzetten die ook met jou gebeurd zijn in andere levensspannen.

Maar het staat jou toe om in jouw cocon van de illusie te blijven. Dus zij hebben de doelstelling gediend van het blijven van het menselijke ras, het collectief, in die cocon van de illusie. En dat is waarom de vasanas nu, terwijl die cocon eenvoudig gefragmenteerd werd en desintegreerde, waarom de vasanas zo hoog opgeladen voelt en zo snel in brand staat. Zodat dit jou eenvoudig naar de waarheid kan brengen.

Omdat de doelstelling is om niet alleen dat je een goddelijke vonk draagt te erkennen maar dat je letterlijk in actie bent, in stilte, in evenwicht, in beweging, jij bent die goddelijke vonk van de schepping.

En als je daarin beweegt, wat er dan gebeurd is dat er geen ruimte is, omdat die energie en erkenning dermate uitgebreid is dat er geen ruimte is voor de vasanas. Dus zullen zij tot actie aangezet gaan worden, zoals rotjes.

SB: Tsjonge, dat is een ontnuchterende gedachte. In de vijf minuten die overblijven voordat ik graag over wil gaan naar enige huidige gebeurtenis vragen, Heer, zou u zichzelf kunnen adresseren aan de diverse gezondheidsdeskundigen die naar dit programma mogen luisteren en dat u misschien een beknopte verklaring aan hen geeft van wat zij kunnen verwachten om te zien te krijgen in sommige van hun patiënten, en ook wat de beste benadering, tot wat zij zullen zien, zou kunnen zijn?

AEM: Het eerste deel van begeleiding die ik zou geven aan alle gezondheidszorg deskundigen, zowel energetische genezers als feitelijke genezers, en diegenen die de eerste balie bemannen, is blijf kalm. Blijf binnenin jullie centrum en wees ook de waarnemer.

Want wat er ook kan gebeuren, en het gebeurd feitelijk enorm veel momenteel op de planeet is dat één persoon diens vasana een andere aan kan vonken, een andere aanvonkt, een andere aanvonkt. Dus jullie hebben letterlijk een beetje van een kettingreactie situatie aan de gang.

Dus blijf in die plaats van de kalme waarnemer en luister. Want het andere ding dat zich voordoet en dat jullie zien in het rijk van de gezondheidszorg is dat diegenen die, oh, zeer energiek aan het proberen zijn om dit opruimingsproces te negeren, en wat namelijk onderdeel van jullie ascentie is, lieve harten, dat als je het energiek ontkent, het zich zal uiten in ziekte, in ongemak.

Dus wat jullie zien is dat mensen naar gezondheidszorg faciliteiten toekomen, of het mentale gezondheid is of fysieke gezondheid, met het gevoel dat zij een zieke hoofdpijn hebben, zieke magen, zieke kelen, omdat, afhankelijk van hun straal, of waar de energie verstrikt geraakt is, dat is waar het zit. Dus een zeer behulpzaam iets voor een ieder van jullie terwijl je werkt aan het opruimen van jouw vasanas is ook terwijl jij jezelf observeert, dat je vraagt waar het in jouw lichaam zit en in die plaats mijn blauwe vlam van de waarheid invoegt. Het zal je enorm helpen.

Maar het wachtwoord is "kalmte", en het is "mededogen." En mededogen is begrijpen dat een ander in dit deel van diens reis zit, maar niet vanuit de plaats van het ego, aannemend dat je het ofwel kunt verwijderen of dat het van jou is om het op je te nemen. Dat is niet van waarheid, dat is van diefstal.

Dus luister, mijn geliefde vrienden, met jullie hart, en luister naar jezelf, en begrijp dat dit deel uitmaakt van jouw verklaring van vrijheid, dat je de waarheid kiest van wie je bent, en door dat te doen zeg je dat er geen ruimte is, ik wens niet deze energie of pijn te dragen. En sta het toe, sta het toe weg te gaan. Zegen het, bedank het, sta het toe om vreedzaam te vertrekken.

SB:  Dank u wel, Heer. Ik stel me zo voor dat we waarschijnlijk naar enige van de huidige gebeurtenissen onderwerpen moeten gaan nu. Ik ben door vele lezers gevraagd om u enige vragen hierover te stellen.

Als het oké is, de eerste vraag is, hebben de Tsarnaev broeders iets te maken met de Boston bomaanslagen?

AEM: Er was enige betrokkenheid, ja.  

SB:  Kunt u daar meer over zeggen, alstublieft?

AEM: Nee, wij kiezen ervoor om geen verbintenis met dit drama aan te gaan, omdat dat is wat het is. Het is bezig een melodrama te worden van halve-waarheden en halve leugens.

Wel, meer leugens dan waarheid, feitelijk. En dus wat wij suggereren is om achteruit te gaan staan. Welnu, dit, de doelstelling van dit alles is om de waarheid te laten heersen.

Dus ik zit hier niet om jullie alle voors en tegens van dit drama te vertellen. Wat ik zeg is, mijn vrienden, allereerst triggert het velen van jullie, en dat is een goed iets, specifiek gegeven de aard van de discussie die wij net gehad hebben. Maar ga naar binnen en sta eenvoudig de waarheid en de kennis toe om naar boven te komen, en weet, zelfs de meest dramatische situaties die jullie kunnen construeren hebben niets in termen van wat er plaatsgevonden heeft in deze constructie om geweld op jullie en binnenin jullie maatschappijen te elimineren.

SB: Ik zou twee andere vragen stellen over de … of de autoriteiten het in de doofpot stoppen, of welke agentschappen afwisten van de bomaanslagen. Maar ik denk dat u wilt dat ik het loslaat. Ik dat juist?

AEM: Dat is juist. Iedereen is zich zeer bewust van wat er gebeurd is. Dus het is niet dit agentschap of die agentschap, of deze individu of die individu. Maar wat ik niet wil dat jullie doen, waar ik jullie niet aanduid naartoe te gaan is wederom in/naar een plaats te gaan waar jullie met de vinger wijzen en zeggen wie de schuld moet hebben en wie er fout is.

SB:  Oké. Sommige lezers zeggen … zij komen voortdurend naar voren met voorbeelden van President Obama die schijnbaar iets kwaads begaat. Zij vragen zich af waarom hij een wetsvoorstel ondertekende dat laakbare amendementen had. Kunt u ons een soort van snelle samenvatting van President Obama's positie geven? Is hij nu in staat om actie tegen de illuminatie te ondernemen? Of is hij nog steeds in de positie van het zich inhouden en op zijn tijd te wachten?

AEM: Nee, hij bevindt zich niet in een positie om zich in te houden. Hij is op vele manier een uitermate strateeg. En dus wat lijkt te zijn, misschien, een langzame beweging, is dat er veel achter de schermen gebeurd waar de mensen in het algemene publiek zich niet bewust van zijn. Maar wat hij gedaan heeft is dat hij velen geïsoleerd heeft die misschien niet het hoogste goed voor het collectief en hun vooruitgang naar het nieuwe rijk in hun hartsverlangen hebben zitten. Dus er is een proces van eliminering binnenin vanuit dat perspectief geweest.

En natuurlijk wat jullie zien aan de zijde van diegenen die zich geïsoleerd voelen is dat zij proberen om drama's te creëren die zullen resulteren in hen ofwel macht of de illusie te hebben van hen zijnde ….doorgaand om nodig te zijn. En dat gaat niet gebeuren.

SB:  Is het correct om te zeggen dat de Witte Ridders (White Knights), de Witte Hoeden, wat het ook is hoe u hen wenst te noemen, meer prominent aan het worden zijn in zijn administratie? Is hij de strijd aan het winnen om de diversie illuminatie bondgenoten eruit te krijgen?

AEM:  Ja.

SB:  Prima.

AEM: Er is een zeer sterke aanwezigheid in de administratie van het Witte Huis van diegenen die het licht dragen en die de toorts van St. Germain dragen voor de vrijheid.  

Zij zijn dubbel gevuist omdat zij ook mijn blauwe vlam dragen.

SB:  We zouden daarover waarschijnlijk een volledige show moeten hebben, zou ik zo denken. Dat zou zeer interessant kunnen zijn. Kunt u ons vertellen wat de voortgang is geweest aangaande de herwaardering van de Irakese dinar?

AEM:  Er is grote vooruitgang geweest. Welnu, wederom, denk aan wat ik deze dag gezegd heb in termen van de opruiming van vasanas, specifiek collectieve vasanas, en de kettingreactie. Welnu, één van de diepste vasanas van het menselijke collectief is hebzucht en controle. Inhaligheid. En dus heeft dit gebracht ….omdat wat deze situatie aan het doen is, is het naar voren brengen van de herbalancering, en de gelijkschakeling van bronnen voor velen. En specifiek voor de Lichtwerkers, Lichthouders, Liefdedragers. En dus is het onderweg.

Maar wat er ook aan het gebeuren is, is dat er ook een enorme schoonmaak onderweg is van de financiële instituten die wensen betrokken te zijn bij deze transacties, en dat is al gereed … Zij dachten dat zij er mee weg zouden kunnen komen in termen van het handelen onder de dekking en het komen vanuit een plaats van inhaligheid en hebzucht en controle. Wel, dat kunnen zij niet. Dus dit wordt zowel politiek als binnenin de financiële instituten geadresseerd.  

Dus, zoals wij tegen jullie gezegd hebben, vrees niet. Het is al onderweg.

SB:  Is er ook maar iets meer dat u kunt zeggen over de manier waarop het geadresseerd wordt? Ik bedoel, wij weten dat het zo is. Wij weten dat de Aardse Bongenoten hard aan het werk zijn. Maar wij lijken altijd zeer geringe informatie te hebben, en misschien is dat om een zeer goede reden. Maar is er ook maar iets meer dat u ons vertellen kunt?

AEM: Wel, het maakt ook deel uit van de manier waarop oude paradigma's vallen. Zij vallen hard. Maar het maakt ook deel uit van de manier waarop veel van de financiële gemeenschap, zullen wij zeggen, achter gesloten deuren en in het geheim geopereerd heeft. Welnu, dat wordt verschoven. Maar dan is er ook de, kunnen wij zeggen, de zekerheid dat iets van dit achter gesloten deuren begeleidt wordt, niet in het geheim, maar zeer zeker achter gesloten deuren omdat er een verlangen voor de dingen is om op hun plaats gezet te worden voordat diegenen die wensen om vormen van economische terrorisme te controleren tussenbeide kunnen komen.

SB:  En is de veiligheidsdreiging nu omlaag gegaan?

Zijn de Witte Hoeden in gevaar om vermoord te worden?

AEM:  Nee, dat zijn zij niet. Zij worden machtig beschermd.

 [muziek]
SB: Prima, Heer. Heel veel dank. Wederom, was dit gewoon een prachtige discussie, en ik kan niet wachten om het op de blog te zetten. En dank u heel veel hiervoor.  

AEM:  Ga met mijn liefde, jullie allemaal. Vaarwel.

SB:  Vaarwel, Heer.

[einde]

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten