vrijdag, april 05, 2013

Een Uur met een Engel - Serenia - 1 April 2013

Een Uur met een Engel - 1 April 2013

Einstein en Serenia

 Deel 2 van 2


Geoffrey West: Een klein beetje langer dan een maand geleden verwelkomden wij Serenia terug naar het programma. Serenia is een wetenschapsofficier zowel werkend in bekwaamheden van de wetenschap als genezing/herstel. Aan haar werd onlangs de kans gegeven om haar eigen schip te hebben, een schip die de naam De Seraphim draagt.

En zij heeft een team dat nu met haar werkt om te dienen op wat voor manieren dan ook die er nodig zijn in ieder moment van nu. Haar team aan boord van het schip is gewoonlijk rondom 12 maar is bij tijden zo hoog als 15 bemanningsleden.

Dus, Serenia, het is prachtig om je terug te hebben. Welkom, en wij kijken ernaar uit om een beetje meer van jou te horen.

Serenia: En welkom aan jou, lieve Geoffrey. En welkom aan een ieder van jullie. Ja, ik ben Serenia. Het is altijd belangrijk, nietwaar, dat uit hoffelijkheid en duidelijkheid wij onszelf introduceren.

Zoals je zegt, ik ben een wetenschapsofficier, en wij maken geen onderscheid zo duidelijk als jullie dat doen tussen de wetenschap en het genezen/herstellen. En dat is iets van waar wij over zullen spreken vandaag. En ja, ik vertel jullie, ik breng jullie groeten van de volledige bemanning.

Wij zijn zeer opgetogen met ons nieuwe schip de Seraphim, die wij eenvoudig de Seraph noemen, en wij zijn uitermate druk.

Eén van de dingen die wij, jullie broeders en zusters van de sterren, voortdurend van jullie horen is het verzoek om het te begrijpen. Het verzoek om de verschuivingen in energie, en de toename in frequentie, de verhoging in trillingen te begrijpen en te ontvangen is feitelijk sterker dan jullie verlangen en jullie verzoek om ons te zien, wat ons hart verwarmt. En ik vertel jullie waarom. Omdat het een aanpassing van de trillingen is. Het is de compatibiliteit van onze energiegebieden, en die van jullie, dat de communie en de opbouw van onze eenheid en onze leefgemeenschap iedere dag meer mogelijk maakt.


En in dat opbouwen en verschuiven van trilling en frequentie, zal het zo natuurlijk als het daglicht worden, of waar jullie aan denken als maanlicht, om eenvoudig in staat te zijn om ons te zien en om met ons te communiceren en om samen met ons te reizen.

Toen ik de laatste keer met jullie sprak, sprak ik over onze missie, onze huidige missie. En er zijn verscheidene van ons, van de vloot - en ik bedoel schepen wanneer ik zeg "ons" - die werken aan het downloaden van zowel wetenschappelijke als genezings/verbeterings…..'formules' is ons woord, en het enige woord dat jullie zouden kunnen begrijpen, op de Aarde, in de Aarde, in de lucht, in het water, en daardoor in een ieder van jullie. En een deel van wat wij graag zouden willen bespreken deze dag is hoe deze download van deze formules werkt.

Welnu, je hebt het correct, lieve Geoffrey, wanneer je zegt dat je niet weet wat je niet weet. Het zou zijn als het vragen aan een student van talen om de meest complexe fysica formule te begrijpen. De term die wij zouden gebruiken om onze formules in menselijke termen te omschrijven zou zijn organische fysica of biologische fysica, maar zij omvatten elementen van waar jullie aan denken als jullie diverse lichamen - dus, jullie emotionele, jullie fysieke, jullie mentale, jullie causale, en ga zo door.

Nu, Michael, onze dierbare broeder, heeft tegen jullie gesproken, net zoals Sanat Kumara dat gedaan heeft, over het verenigde raster. Wij maken allemaal deel uit van één universeel raster. Er is geen afscheiding. De spleten, de barsten, de scheuren in dat raster zijn lang sindsdien gerepareerd - ja, door de machtigen, de aartsengelen, en wij in dienstbaarheid aan de Moeder en aan jullie, en ook aan onszelf.

Dus wanneer wij spreken over het universele raster en hoe alles - alles! - erop reist, denk je eenvoudig aan een reusachtig visnet, of een internet, waarop alle informatie reist. Onze formules hebben symbolen en meeberekeningen en samenstellingen waar jullie nu nog niet het wetenschappelijke begrip voor hebben.

Maar slechts omdat jullie het niet weten of er niet bekend mee zijn - want velen van jullie hebben deze symbolen, in de lucht, in jullie ogen, op jullie voorhoofd gezien - slechts omdat jullie het niet op een mentale capaciteit begrijpen, of dat jullie wetenschap het niet op een volledige mentale capaciteit begrijpt, de betekenis van deze symbolen en formules betekent niet, voor doelstellingen van onze conversatie, dat jullie hen niet begrijpen.

Welnu, denk aan één formule, laat ons zeggen voor schoon water, want dit, aan onze zijde, en aan die van jullie, is een universeel thema op het moment. Het staat helemaal bovenaan onze prioriteitslijsten en ook op die van jullie.

Zeg dat de formule voor water die wij brengen en uitsturen, energetisch, elektronisch, magnetisch, op/naar de planeet van Gaia, in de bomen, de mensen, de Aarde, de grond, de stenen en het water, want wij reinigen niet eenvoudig het water door te focussen op water; er is water in alles, zoals jullie wel weten - die formule zou honderden kilometers lang kunnen zijn.

Nu, denk aan die formule als aan een accordeon. Dus wij drukken die accordeon ineen en nu kan de formule - en wij doen het, tussen haakjes, beide kanten op - kan ongeveer, oh, een millimeter dik zijn. Alle informatie zit er nog steeds ingekapseld.

Welnu, soms verzenden wij de formules in onze schepen, zeg, over de lengte van de Grote Oceaan, en wij krimpen het niet ineen, en het is als een prachtige symfonie die gewoon omlaag in het water drijft, in de golven, in het zeeleven van alle vormen, en in het hart van Gaia.

Dan zijn er andere momenten wanneer wij die ineenkrimping doen, en wij zullen het eenvoudig laten vallen in een gebied dat er specifiek behoefte aan heeft, of in een individu die specifieke behoefte heeft. Jullie begrijpen dit niet altijd, maar wij zouden willen suggereren - en wij nemen hoge, zeer hoge percentages hier; ongeveer 90% van de mensheid, en wij bedoelen het collectief van hybriden, enzovoorts - zijn in de één of andere mate uitgedroogd.

Dus wat doen wij wanneer wij deze formule in jullie laten vallen, wij reinigen, herstellen, verhogen niet alleen de trillingsfrequentie binnenin jullie wezen, wij zijn jullie ook aan het verhogen, en fundamenteel dat waar jullie aan zouden denken als de hydratatie. Dus de formule heeft heel veel elementen binnenin zich zitten.

Welnu, wanneer wij, bijvoorbeeld, over de formules van water spreken, het water binnenin jullie is niet eenvoudige elektromagnetische conductoren van de fysicaliteit en voor de gezondheid en het welzijn, zij zijn ook de conductoren van jullie emotionele gebied, de stimuli voor inspiratie, ideeën, mentale processen. Dit is waarom jullie een dergelijke expressie hebben van "Met de stroming meegaan."

Welnu, wat wij ook met jullie willen delen, om jullie gewoon een overzicht te geven van deze afstemmingen, infusies, geschenken die wij voortbrengen is, als jullie eraan zouden denken dat op de één of andere manier honderd kilometer aan een formule op de één of andere manier fijngehakt wordt, gescheiden als de schakels aan een armband, is het niet van belang. Omdat de manier waarop wij werken - en, lieve harten, de reden dat ik dit zeg is om jullie te laten zien en jullie eraan te herinneren - is hoe jullie werken. Ieder element van de formule bevat de volledige formule. Het is ingebed en op die manier geprogrammeerd. Dus bestaat er geen mogelijkheid voor een onderbreking, manipulatie of een foutieve toepassing.

Waarom ben ik zo nadrukkelijk hierover? Omdat wij willen dat jullie hetzelfde begrip hebben als broeders en zusters van de sterren dat een ieder van jullie van jullie eigen genetische codes en jullie eigen goddelijkheid zijn. Jullie zijn ook in ieder deeltje van jullie wezen, in ieder subatomisch deeltje van jullie wezen, in iedere druppel en spatje water dat binnenin jullie is.

De volledige formule van jullie goddelijkheid wordt daar binnenin ingekapseld. Het is in jullie hart verankerd. Het weten en de ervaring en de waarheid en de liefde is verankerd als de plaats waar je naartoe gaat binnenin je hart, waar het ook binnenin ons rust, ongeacht of wij nu vierde, vijfde, zesde, zevende of achtste dimensionale wezens zijn. Die gelijkheid is consistent door dit universum heen. Zo vaak vergeten jullie dit.

Welnu, ja, de Raad van Liefde heeft jullie geleerd te verankeren, te gaan, te zijn, te rusten, te werken - zo doen wij dat ook - vanuit jullie hart. Maar het zou een misvatting zijn of een incompleet begrip om niet te beseffen dat jullie formule ingesloten zit in ieder spatje van jullie wezen, vanaf de huid aan de onderzijde van jullie voeten naar iedere haar op jullie hoofd, naar jullie ruggenwervel, naar jullie organen, naar jullie bloed.

Dus, dan zeggen jullie tegen mij, "Wel Serenia, als dit zo is…." - en ik verzeker jullie, lieve harten, dat het zo is - "…waarom sturen jullie en voegen jullie dan deze formules toe, deze opwaarderingen, zogezegd, aan mensen en aan de planeet? Want zeker als de goddelijkheid binnenin ieder deeltje van mijn wezen is, is het dat ook bij de bergen, de bomen, de oceanen, de dieren." En ik zeg, ja, dat is het.

Waarom wij dit doen is om dit alles te doen laten ontwaken, om jullie te herstellen, om jullie omhoog te halen. Het is perfect dat wij deze discussie hebben op een punt waarop jullie ontwaken en waar in vele delen van jullie wereld de lente is, een tijd van verjonging - ja, zelfs als waar sommige mensen aan denken een wederopstanding.

Wij gebruiken deze term niet specifiek omdat wij geloven dat jullie al, net zoals wij, opnieuw geboren zijn. Maar het is een ontwaking, het is een zacht schudden. Dus is het de revitalisering, organisch, krachtig. En het is niet eenvoudig voor de menselijke wezens, hoewel ik over jullie gesproken heb, omdat wij heel veel van jullie houden. Maar het is ook voor de bodemoppervlak.

Dus wat wij op vele manieren doen is het opnieuw inbrengen en opnieuw doen laten ontwaken van die herinnering van volmaaktheid. Dus, bijvoorbeeld, voor bodem die verminkt is en gevuld is met pesticiden of vergiften of straling, herstellen de formules het en brengen het niet alleen naar wat het origineel kan zijn geweest, maar naar een zelfs hogere trilling.  

Dus bodem kan bodem zijn, maar het kan ook op vele manieren diens verlangen vervullen om dingen te laten groeien, want dat is namelijk een onderdeel van wat de bodem/grond doet. Het lacht en speelt wanneer het plantenleven zich bij het aansluit, wanneer de deva's en de feeën teruggaan om erop te dansen omdat het schoon en zuiver is. Het is wat wij hoofdzakelijk met jullie lucht en met jullie water doen.

Begrijp je waar ik over spreek?

GW: Ik denk het wel, Serenia. Ik denk dat vele luisteraars in staat zullen zijn om dit te bevatten. Ik denk in termen van menselijke analogieën dat het werk van Dr. Masaru Emoto relevant zou kunnen zijn voor sommige mensen om dat opnieuw te bekijken op een bepaald punt, waar deze Japanse wetenschapper duidelijk het wetenschappelijke vermogen gedemonstreerd heeft om de aard van het water te veranderen door louter het plaatsen van energie of woorden op een vaatje watermonsters, en zeker met het op afstand zegenen van het water. Dit zou de analogie kunnen zijn, denk ik, om te omschrijven waarover je spreekt?

Serenia: Dit is de perfecte analogie. En ja, Emoto - wel, laat ons gewoon zeggen dat hij een dierbare vriend van ons is. Maar wat hij de mensheid heeft laten zien, net zoals St. Germain, is dat als je duidelijk bent met jouw intentie en het gebed, dat de woorden liefde bevatten, dan is de transsubstantiatie onmiddellijk. Niet langdurig, maar onmiddellijk. En dus kunnen jullie eraan denken als dat onze formules linten en linten en linten van liefde bevatten.

Want zie, waar de mensen op jullie planeet aan denken als wetenschap is een primitieve vorm van het begrip van de essentie van het universum. En wanneer je daar aankomt, is de essentie van het universum liefde. Maar hoe wordt het tot uitdrukking gebracht? Op enorme omvangrijke manieren, enorme omvangrijke formules, downloads, uitdrukkingen. Maar binnenin iedere expressie is de kern.

Dus, als je aan onze wetenschap denkt in de termen van Emoto's werk, kunnen jullie aan ons denken van het sturen van vele, vele gebeden in jullie oceanen en in jullie luchten, in jullie lucht. En wanneer je er op deze manier aan denkt, hoe zou wie dan ook, ongeacht het geloof, angstig kunnen zijn?

GW: Absoluut.

Wel, wij hebben ongeveer 25 minuten over in het programma, en wij zouden zeker ook een beetje ruimte willen maken voor onze volgende gast. Dus denk ik dat wij op een bepaald punt wederom een klein beetje verder moeten gaan met deze discussie, om meer uitgebreid terug te komen op het werk dat jullie doen, specifiek terwijl de tijd vooruitgaat. Dus zullen we op dit punt met jou eindigen voor nu, Serenia. Dus dank je voor het delen en wederom jouw tijd met ons.

Serenia: Heel graag gedaan. En wij zijn verheugd om de kans te hebben om op een kleine manier te delen wat wij doen om te helpen.

Mag ik afsluiten door te zeggen en te spreken tot jullie verlangen naar het zien van tekens? Omdat het teken dat jullie van ons ontvangen en als een resultaat waar jullie van houden om naar te kijken de uitkomst is van dit werk dat wij ondernemen, de verbetering, de dramatische verbetering, in jullie hydratatie, in zelfs jullie verlangen naar hydraat, in de kwaliteit en verbetering van jullie water en jullie lucht.  

Dus, kijk naar diegenen die in jullie aardse wetenschappen zijn die dergelijke dingen meten. Ga naar de meer geruïneerde plaatsen en zie hoe de metingen snel veranderen.

Ik stap ook terzijde voor onze vriend, Albert Einstein. Vaarwel, mijn vrienden. Kijk naar boven en zie mij, steeds meer zichtbaar, specifiek in jullie avondlucht. Ik zie eruit als een witte ster net aan de rechterzijde van Mars. Vaarwel.

GW: Oh! Aan de rechterzijde van Mars. Wel, Ik kijk daar zeker naar uit. Zegeningen aan jou Serenia, en diegenen van jouw bemanning.


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten