donderdag, april 11, 2013

Een Uur met een Engel - AE Michael - 8 April 2013

Aartsengel Michael:

Jullie Zijn Nu Gereed te Weten Wie Hier Zijn


Steve Beckow:In het interview van deze week, legt Linda Dillon de moeilijkheid met datums uit vanuit het perspectief van het kanaal. Aartsengel Michael vertelt ons over de moeilijkheden met datums vanuit het perspectief van de Aartsengelen. Hij openbaart wie er hier nu precies zijn. Hij bespreekt hoe spirituele vooruitgang afhangt van ons zijn in het centrum van onze wezens. Hij geeft ons verdere details over hoe de Aarde de eerste planeet in dit universum is om te ascenderen. Hij openbaart dat er subgebieden zijn tot de Vijfde Dimensie. En hij ontvangt ons verzoek richting de PR Afdeling om iets zichtbaars te krijgen en….wel, Aarde-schokkend, zoals het overvliegen van de volledige vloot.

Geoffrey West: Groeten en zegeningen aan iedereen. Welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek De grote Ontwaking. Zich bij haar aansluitend vanavond is gastheer Steve Beckow van het Gouden Tijdperk van Gaia en auteur van Het Opbouwen van Nova Aarde: Naar een Wereld gaan die voor Iedereen Werkt.

Ik ben Geoffrey West die invalt voor Graham Dewyae deze avond. Dus met dit, nodig ik jullie uit om de blauwe vlam van vrede binnen te brengen om de mensheid en onze planeet daarmee te omringen, welkom terug Aartsengel Michael.

Ik geef de zaken aan jou over, Steve.

Steve Beckow: Heel veel dank, Geoff. En voordat wij Aartsengel Michael binnenbrengen wil ik graag Linda een kans geven te spreken over enige kwesties relaterend naar het channelen waar zij graag even over wil praten. Linda?

Linda Dillon: Hé daar. En het is fantastisch om weer bij jullie allemaal te zijn. Ik weet dat er heel wat discussies gedurende de maand zijn geweest, misschien gedurende de jaren, over de geldigheid van het channelen en wat het channelen wel en niet kan doen, en….met specifieke nadruk op de vervulling van gebeurtenissen en datums.

Ik wil spreken over wat het channelen is en wat het niet is. Ik channel een groep van wezens genaamd de Raad van Liefde. En hun naam is precies dat wat het impliceert. En hun doel, en daarom mijn doel, is om liefde bij elk en iedereen van jullie op het hart te drukken.

Wanneer wij kijken naar de boodschappen die voortkomen vanuit de Aartsengelen en de Geascendeerde Meesters, het Gezelschap van de Hemel, in termen van de spirituele leringen, de inzichten, de downloads, dan is de kwaliteit van de informatie ongelooflijk en legendarisch. En wij kunnen zoveel leren en uitbreiden. En dat is mijn doel.

Welnu, wanneer wij naar het channelen kijken - en ik zou willen suggereren dat het niet van belang is ofwel het mijn channeling is of die van een ander op de planeet, er is altijd een element van feilbaarheid. En dat element van feilbaarheid komt erin omdat het door dimensies heen vertaald wordt, door diverse werkelijkheden, naar het menselijke ras dat een volledig spectrum van vrije keuze heeft.

Dus, wanneer de Raad, wanneer Aartsengel Michael of zelfs de Goddelijke Moeder zegt dat er iets op het punt staat om te gebeuren, wat zij jullie dan vertellen is dat alles op diens plaats is, vanuit hun perspectief - en zij hebben een veel groter overzicht dan wij dat hebben - voor die ontvouwing om te gebeuren.

Welnu, wat mijn ervaringen mij hebben laten zien en mij geleerd hebben gedurende de jaren is dat soms de datums helemaal uit de richting zijn en soms zijn zij exact juist, precies op de minuut. Maar voor ons om alleen te vertrouwen op dinsdag, donderdag of 2015 is waarschijnlijk niet heel wijs om te doen. En voor die reden, en omdat ik hoor over mensen die misnoegd en teleurgesteld en gekwetst zijn, heb ik echt gevraagd niet zoveel te spreken over datums of zelfs gebeurtenissen.Dus dit zal een kleine verschuiving zijn, denk ik, in sommige dingen waarover wij spreken. Maar waar ik op hoop is dat wij kunnen verzamelen, van de Raad van Liefde, van diegenen die bij ons zijn in zo een heilige partnerschap, om echt in onze harten te begrijpen en te integreren wat het is waar we over spreken.

Dus, neem de informatie die gechanneld is, of het nu is met ons in de show of in Hemelse Zegeningen (ook een radioshow), en geef jezelf de kans om naar de volgende vraag te gaan. Vraag altijd de volgende vraag, en dan de volgende vraag daar weer na. En jullie zeggen, "Maar Linda, Ik ben geen channelaar." En ik zeg, oh jawel, dat ben je. Want als je naar jouw hart luistert, als je naar jouw kern luistert, zal je exact de informatie krijgen die je nodig bent.

Zo, dat is wat ik gewoon naar buiten wilde brengen voor discussie en voor het plaatsen van de achtergrond.

SB: Dank je, Linda, voor die discussie. En ik denk dat het nu tijd is om Aartsengel Michael binnen te brengen.

Aartsengel Michael: Ja. Gegroet. Ik ben Michael.

SB: Gegroet, Heer.

AEM: Aartsengel van de Vrede, Strijder van Liefde, Brenger van de Blauwe Vlam van de Waarheid. En ja, lieve Geoffrey, ik dank je voor iedereen eraan te herinneren om deze Blauwe Vlam van de waarheid binnenin hun harten in te prenten, binnenin hun geesten, binnenin hun lichamen, binnenin hun gemeenschappen, binnenin hun woningen, binnenin hun handelingen, want het is de waarheid van de Ene, en het is de waarheid van Liefde.

En het is de balans tussen de Liefde en de Waarheid dat niet alleen de stilte naar voren brengt, maar de beweging voorwaarts in/naar actie en in/naar de ontvouwing. Want zelfs wanneer je in stilte bent, dierbaren, ben je in actie.

Ik wens een klein beetje uit te weiden op wat het kanaal gezegd heeft tegen jullie en toen wij onlangs gesproken hadden met mijn goede vriend, Einstein, legde hij, net zoal Serenia, het concept van tijd en ruimte uit. Ruimte is een huidige, nooit-eindigende beweging, en de tijd is een geadopteerde constructie, gegeven aan en bruikbaar voor de menselijke wezens, aan het menselijke ras gegeven omdat zij zich ontwikkeld hebben en voorwaarts gegaan zijn. Dus, de tijd is waar jullie proberen en jullie jezelf positioneren en verankeren zodat jullie je niet overweldigd voelen of, vrij letterlijk, verloren in de ruimte voelen. En dit is een belangrijk element.

Maar laat ons ook tegen jullie zeggen, mijn lieve, dierbare vrienden, dat als jullie meer volledig erkennend en omhelzend van jullie interdimensionaliteit worden; dat waar jullie aan denken als tijd, verschuift ook. Het verandert. En diens bruikbaarheid, diens applicaties, zijn en zullen ook verschuiven. 

Dus jullie zeggen tegen ons, en specifiek tegen mij, "Michael, mijn liefste broeder, waarom is het dat je ons niet tot op de seconde nauwkeurig het wanneer en het waar en het hoe deze gebeurtenissen waar de mensen in geïnteresseerd zijn kunt vertellen? Waarom kan je niet duidelijk met ons zijn?"

En er zijn sommigen van jullie die teleurgesteld met ons allemaal zijn, met het Gezelschap van de Hemel. En sommigen van jullie keren zich af. En sommigen van jullie zijn vasthoudend, en sommigen van jullie luisteren met jullie harten en ontvangen de ware invoering van wat wij zeggen.

Eén van de redenen - en wij wensen niet, omdat wij daartoe te behoefte niet hebben, en wanneer wij zeggen dat wij geen behoefte hebben om excuses te maken, betekend dat niet dat wij jullie gevoelens, reacties, emoties en gedachten niet waarderen of erkennen; maar wij hebben geen behoefte om dit te rechtvaardigen. Maar wij willen begrijpen, en wij willen dat jullie begrijpen, dit nieuw raamwerk van partnerschap.

Dus, wanneer wij tegen jullie zeggen dat er een gebeurtenis zich aan het ontvouwen is, ten eerste, spreken wij zeer zelden van gebeurtenissen die buiten het bereik of parameter of grenzen zijn van de menselijke ervaring, omdat zij niets voor jullie betekenen. Jullie hebben het raamwerk niet, op dit moment, om volledig dat wat wij tegen jullie zouden willen zeggen te begrijpen en te bevatten.

Maar wanneer wij over gebeurtenissen spreken, spreken wij zelden over een gebeurtenis die niet al begonnen is met diens ontvouwing. En of die ontvouwing nu een miljoen jaren of 10 minuten in jullie tijd duurt, het is nog steeds een ontvouwing. Dus, eerst, zeggen wij dat.

Wij zeggen ook tegen jullie - nee, niet wees geduldig; wij weten dat geduld een deugd is, en geduld is een kwaliteit die velen van jullie al beoefend hebben. Wat Ik tegen jullie zeg is wanneer wij zeggen dat iets in de ontvouwing is op zulk een uur of dag, wat wij met jullie delen is - vanuit ons bredere perspectief, op hoog, op laag (het is eenvoudig groter en breder) - dat de kans bestaat, tenzij er menselijke vrije wil wisselwerking is, dat dit zal gebeuren.

Wij houden er niet specifiek van om om te gaan met percentages, maar misschien is dat iets dat mogelijk bruikbaar voor jullie is. Welnu, Jullie zeggen tegen mij, "Wel, Heer, dat is echt een goed excuus. Dus iets vindt niet plaats…." - een gebeurtenis, of een ontvouwing van een spirituele aard, en ik wens te differentiëren tussen de twee - "….omdat de menselijke wezens in de weg kwamen. Bedoelt U te zeggen, lieve Heer, dat wij dit niet weten?"

Wij hebben te maken met miljoenen, miljoenen en miljoenen aan scenario's en ontvouwingen, en waar wij tegen jullie over spreken is het meest waarschijnlijke. En ja, bij tijden over dat wat in de meest rechtstreekse overeenstemming is met de ontvouwing van het plan van de Moeder.

Dus geven wij jullie een kleine hint. Wij geven jullie een klein duwtje. Soms geven wij jullie een zeer grote duw. Maar wanneer het neerkomt op jullie beslissingen, de collectieve en de individuele, komen wij niet tussenbeide.

Er waren tijden, specifiek in de dichtheid van de zeer donkere tijden, toen de illusies van de mensheid zo donker waren en zo verstrikt dat ons toegestaan was meer van waar jullie aan denken als inmenging en waar wij aan zouden denken als bescherming en interventie.

Maar deze paradigma's, deze verkeerde rasters, deze verkeerde geloofssystemen desintegreren zelfs terwijl wij spreken, terwijl jullie beginnen - en jullie zijn al onderweg met jullie Ascentieproces.

Dus zijn wij in groter partnerschap? Ja. Zijn wij minder in waar jullie aan zouden denken als interferentie of interventie? Ja. Zo gaan wij te werk.  

Welnu, laat ons zeer duidelijk zijn. Wij hebben jullie altijd verteld, maar het is voor ons allemaal belangrijk, omdat is op deze dag voor de Raad van Liefde spreek, Ik vertel jullie, aan elk en iedereen van jullie die deze avond en daarna luistert (of dit leest), Ik vertel jullie hoeveel wij van jullie houden, niet het idee van jullie, maar de totaliteit van jullie, jullie persoonlijkheid, jullie manifestatie in de fysicaliteit, zelfs jullie lieve ego's. Kunnen zij niet amusant en verrukkelijk zijn?

Wij zien en omhelzen diegenen van jullie die nog steeds in het duister lijden en die het naar mij uitschreeuwen en zeggen, 'Ben ik niet waardig voor ondersteuning? Ben ik niet waardig voor jullie aandacht?" Natuurlijk zijn jullie dat. En dit is waarom wij in partnerschap zijn. En wij doen het aanbod van de moeder - altijd, eeuwig en oneindig.  

En wanneer jullie in de volledige uitlijning met jullie interdimensionale, hogere zelf zijn, jullie universele zelf, doen jullie ook het aanbod van de Moeder. En het is op dat niveau van uitlijning dat wij wensen te verbinden, want het is ook op dat niveau van uitlijning dat de kennis aanwezig is, en de datums worden eenvoudig inconsequent omdat de volledige kennis van de ontvouwing duidelijk is.

Ik weet dat ik hier maar over doorga. Maar, mijn geliefde vrienden, want wij willen voor jullie dat jullie begrijpen hoe wij werken en spelen en met jullie dienen. Wij willen dat jullie kennis over ons net zo vol is als onze kennis en begrip - en liefde! - over jullie is.

En jullie kunnen dat begrip en die liefde en dat vertrouwen voor ons niet hebben als wij niet de tijd nemen om uit te leggen en om de ontmoetingsruimte te vinden voor ons om samen te komen in deze cocreatie, niet alleen van de Ascentie - dat is goed onderweg - maar de cocreatie van Nova Aarde, Nova Gaia, Nova Wezen.

Velen hebben zich verzameld vanuit het gehele multiversum om met deze ontvouwing te ondersteunen. Dus, denk voor geen enkel moment dat wij ons terug trekken. Dat doen wij niet.

Dus, lieve Steve, wij weten dat je vandaag vele vragen hebt.

SB: Wel, Lord, U weet dat ik ervan houd om dingen aan de lezers uit te duiden welke ik noem "bewijskrachtig", dingen welke bewijs zijn van bepaalde kwesties. Dus ik zou graag aan willen duiden aan de luisteraars dat U één van mijn vragen beantwoord hebt. En U doet dat regelmatig. Ik stel me zo voor dat U weet wat mijn vragen zijn.

Dus U hebt mijn laatste vraag van vandaag beantwoord. Dus laat ons naar de eerste vraag van vandaag gaan, als ik mag. Er is een dagend besef dat er met mij gebeurd, Heer. Het is een soort van groeiend iets. En ik wend mij tot U voor bevestiging hiervan of dat U mij verteld dat ik het mis heb.

Ik krijg het gevoel, vanwege uw commentaren door Ronna Herman, dat wij niet weten wie er hier momenteel zijn. Wij hebben er geen enkel idee van wie er hier en nu zijn, specifiek wie de grote meesters zijn.

U hebt gezegd, "Geliefde meesters, het Ascentieproces is niet nieuw voor jullie. Jullie hebben het vele keren eerder volbracht. Jullie zijn allemaal meesters van de hoogste orde, anders zouden jullie niet uitgekozen zijn als sterrenzaad wegwijzers voor dit ongekende evolutionaire proces die de Aarde en de mensheid momenteel ervaren."

Wie zijn hier, Heer? Kunt U voor de luisteraars zeggen, kunt U hen een idee geven van wie zij zijn, dat zij mogelijk niet hebben? Ik bedoel, zij kunnen denken, "Oh, nee, nee, nee, nee. Ik ben gewoon een dagarbeider die gecontracteerd werd om hier te komen en de boom te snoeien, of in het veld te graven." Maar ik krijg het gevoel dat dit niet het geval is.

AEM: Je hebt het juist. Dat is niet het geval.

SB: Zou U ons een idee kunnen geven op welke manier dan ook van wie hier zijn?

AEM: Oh, ik zou verheugd zijn om dat te doen.

SB: Oh, dank U!

AEM: En wij hebben dit eerder tegen jullie gezegd maar op andere manieren. Zelfs de Goddelijke Moeder zelf heeft tegen jullie gesproken. Er is een zeer eigenaardig attribuut onder de menselijke wezens. Aan de ene kant - en wij zijn terug bij de wip-wap, de wipplank - maar aan de ene kant is daar het ego en het gevoel van zelfbelang, en aan de andere kant, aan de andere kant van de wip-wap, daar is dit gevoel van valse bescheidenheid en een gebrek van zelfwaarde.

Welnu, wat jullie doen en wat jullie allemaal in deze incarnatie gedaan hebben - en ja, ik kom bij jouw punt aan, dierbare - is dat jullie werken aan de kwestie van zelfwaarde. Jullie komen om de waarheid dat jullie waardig zijn te erkennen, dat jullie geliefd zijn, dat jullie lief zijn, en dat jullie de essentie van liefde zijn. Dus dat brengt jullie naar het midden. En dan werk je aan het loslaten van het ego en de arrogantie en verkeerde trots, en dat brengt jullie naar het midden.

En dat is voor een lange tijd een menselijk proces geweest. Laat mij kristal helder zijn, want dit is één van de dingen waar wij echt over kunnen spreken.

SB: Prachtig!

AEM: Om jouw fraseologie te gebruiken, er zijn op dit moment geen arbeiders op Aarde. Niet één. Nu, beseffen jullie wat ik tegen jullie zeg?  Dat de moeder die bij de kookplaatbrander zit in India of loopt in de Kalahari in Afrika of danst in de straten van Rio er allemaal voor gekozen hebben om op deze fenomenale planeet, Gaia, in deze tijd samen te komen. 

Dat is waarom wij jullie altijd plagen en zeggen, wel, jullie zijn hybriden, of jullie zijn Aarde-opzichters, of jullie zijn Sterrenzaad, enzovoorts. Het is geen kwestie van eenvoudige zelfselectie, hoewel natuurlijk dat prominent in dit proces is. Maar wanneer de Moeder, in dit proces van ontvouwing - oh voor ongeveer een honderd jaren, dus denk er op dat soort van termen aan….er is een in-migratie geweest van diegenen wiens zielsdoel in een variëteit van uitdrukkingen was om aanwezig te zijn op Gaia tijdens deze tijd van de restoratie van liefde, tijdens deze tijd van Ascentie, in de fysieke vorm, in waar jullie aan denken als de fysieke werkelijkheid, omdat het niet eerder gedaan is.

Het is gedaan….er zijn variaties op een thema geweest. Dat is waarom ik begonnen ben door te zeggen dat wij in dienstbaarheid aan de Moeder zijn, maar zo zijn jullie dat ook. En jullie doel, ongeacht of je nu het hoofd van de Wereldbank bent of een politiek figuur of een conciërge of een dakloze of een huisvrouw, jouw rol in dit prachtige mozaïek is het kennen van jouw kernvermogen om in jouw meesterschap te zijn dat jij met je meebrengt, jouw heelheid, jouw ware Geascendeerde Zelf.

En als dit niet het geval was zouden jullie niet - wel, het zou nooit gevlogen hebben; laat mij het zo zeggen - de gezamenlijke beslissing gemaakt kunnen hebben dat jullie allemaal samen zouden gaan, want er zou een zeer helder begrip geweest zijn van dat gevoel van afscheiding. Maar dat is er niet. Want of jullie je het je nu bewust realiseren of niet, onbewust, onderbewust, op zielniveau, beseffen jullie, dat dit de cirkel is. Dit is de cirkel van 6 miljard-plus die ik uitkoos om dit mee te doen.

Dus, ja. Jullie hebben je van wijd en zijd verzameld, Serafs, Aartsengelen, deze van de Buitenste Machten, de Innerlijke Machten. Het is het bijeenroepen van de kracht waarvan jullie slechts een glimp opvangen.

En wat betekent dit in praktische termen voor jullie en voor ons? Wij hebben vaak tegen jullie gezegd, in dit leven, in deze incarnatie, dat jullie alle talenten met jullie meegebracht hebben, alle vermogens. Jullie volledige zielontwerp is verankerd en jullie zijn gereed om voorwaarts te gaan.

Als dat niet impliceert en rechtstreeks spreekt tot meesterschap, dan weet ik niet wat het dan wel doet.

Dus dan zeggen jullie tegen mij, "Wel, Heer, waarom hebt U hier niet eerder over gesproken?" Omdat jullie niet gereed waren. Punt. Binnenin in dat gevoel van gebrek van zelfwaarde en dat het ego oncontroleerbaar was, waren jullie niet gereed om deze conversatie te hebben. Jullie waren niet gereed om in die plaats van het evenwicht te zijn, welke de plaats is waar jullie vorm creëren.

Dus jullie hebben allemaal verschillende perioden van tijd gehad waar jullie in staat waren om de oude ervaring te hebben van het zijn van een mens in de oude derde dimensie, dermate genoeg dat jullie er echt ziek van zijn, en nu keren jullie je tot elkaar, niet slechts naar ons, want het belangrijke punt, het keerpunt is dat jullie je naar elkaar toe keren en zeggen, "Wij kunnen dit doen. Wij kunnen creëren. Wij kunnen het verduren. Wij kunnen ascenderen. Wij zullen en zijn het nieuwe aan het creëren."

Welnu, zijn er momenten wanneer jullie voelen dat jullie terug naar beneden gesleurd worden? Ja. Dat is wanneer jullie je hand uitreiken, jullie arm, jullie geest, niet alleen naar ons maar naar elkaar. Dus je hebt het juist met jouw groeiende vermoeden, lieve vriend.

SB: [lacht] Dank U. En met wat U zei, wil ik onderstrepen dat U niet zei dat wij hoger, hoger en hoger gaan, of overgaan naar de andere kant; U zei wij komen naar het midden. Omdat ik denk dat de mensen niet noodzakelijkerwijs snappen dat de echt belangrijke beweging niet op de één of andere manier hoger is, of naar één kant. Het is in/naar het centrum.

AEM: Dat is juist. Als je erover nadenkt, en wij gebruiken dit voor praktische doeleinden van illustratie maar niet om de kwestie van hoger en hoger af te dwingen. Maar als je probeert om beweging te creëren en je bent niet in het centrum van de ladder en gaat de sporten op, moet je gecentreerd zijn binnenin de heilige spiraal, binnenin waar jullie aan denken als het portaal, binnenin jullie hart, binnenin jullie wezen.  

Als je te extreem bent in jouw fysicaliteit, en dat is waarom wij naar gebeurtenissen refereren, als je teveel in jouw mentale lichaam bent, als je volledig bestaat in jouw emotionele lichaam, zal het niet werken. Laat mij daar zeer duidelijk over zijn. Het zal nooit werken.

En je zult nooit dat gevoel van het meesterschap hebben dat je met je meebracht. En dan zal je echt kwaad op mij zijn. En je zult zeggen, "Michael, waarom heb je dat niet gezegd? Waarom heb je de weg niet aangeduid?" Wel, ik duid de weg aan, dierbare vrienden, en het is naar het midden. Het is naar de plaats van balans, en het is de balans en het stiltepunt van jullie geliefde hart.

SB: Dank U, Heer. Welnu, U zei, "Het is niet eerder gedaan." U sprak over Ascentie. En Sanat Kumara zei eerder dat de Aarde de eerste in de rij is, de eerste planeet in het universum om te ascenderen. Kunt U dit ook verder uitwerken alstublieft? Ascentie is eerder gebeurd, dus dit is niet de eerste Ascentie. Maar is de Aarde echt de eerste planeet in het universum om te ascenderen, en als dat zo is, wat zijn dan de implicaties hiervan?

AEM: Het is, zeer zeker, de eerste planeet in dit Universum. En laat het ons uitleggen. Jullie weten van andere planeten af die geascendeerd zijn, maar zij handhaafden nooit of namen fysicaliteit aan. Dus, bijvoorbeeld, hebben jullie de Halions, of de Trilana's, of zelfs Galatea, welke een tweeling tot de Aarde was. Zij handhaafden geen enkele vorm van fysicaliteit.

Zovelen van jullie denken over Ascentie als een reis in/naar het nieuwe. En dat is zo. Maar het is ook een terugkeer. Het is een terugkeer naar het originele plan. Toen de moeder het aanvaarde om deze vorm te creëren - en Gaia bood zich vrijwillig aan! - deze formidabele, onderscheidende planeet, globe van schoonheid, was het de plaats voor engelen en andere geascendeerde vormen om een ervaring van de fysicaliteit te hebben. Het was een plaats om te ervaren, merendeels om te spelen. Dat raakte verloren. En de twaalf dimensies en de twaalf gebieden en de twaalf niveaus binnenin ieder gebied raakten verloren.

En dat was tragisch, niet alleen voor de Aarde, voor Gaia, voor de mensheid, maar door het universum heen. Jullie neigen er vaak naar te denken van wat verkregen is, maar jullie hebben niet zozeer gekeken naar de geschiedenis van jullie prachtige planeet in termen van wat er verloren raakte. Hier was deze formidabele dimensionale werkelijkheid, en jullie raakten verstopt - wel, niet jullie, maar velen die op de Aarde zijn geweest - en de illusies raakten dermate dicht dat een vorm aangenomen werd.

Welnu, begrijpen jullie nu - wel, ik benadruk dit zodat jullie het zullen begrijpen! - de hoeveelheid, de kwantiteit, de hardnekkigheid van energie, van dichte energie, van minder dan zuivere energie dat het neemt om vorm aan te nemen en jezelf in die illusie te plakken van de oude derde voorbij de verbeelding van de mensen is?

SB: Heer, zou ik voor een moment tussenbeide kunnen komen ?

AEM: Ja.

SB: Ik begrijp de dichtheid van het menselijke lichaam en hoe het zeer weinig van de geest doorlaat. Maakt dat deel uit van wat U nu zegt, of niet?

AEM: Het is een deel van wat ik zeg, maar het is dan ook de uitdrukkingen die uit het menselijke lichaam vandaan stralen.

SB: Oké.

AEM: Dus, bijvoorbeeld, in plaats van te weten - en ja, jullie hebben deze mythologieën, zoals de Tuin van Eden. Wel, dat is in feite geen mythe. Het is symboliek. Maar in plaats van het voelen dat Gaia jullie zou voorzien, zoals zij altijd gedaan heeft, met alles dat jullie nodig zijn - om te eten, je te kleden, jezelf warm te houden, om jullie dorst te lessen - dachten jullie, nee, nu gaan wij dichtheden van hebzucht creëren.

Ik suggereer niet dat er geen bedrijven en ondernemingen geweest zijn die enorm creatief zijn geweest. Maar ik zou aan jullie willen suggereren dat oorlog niet één van hen is. Dus het is de innerlijke dichtheid, maar het manifesteerde ook in de externe dichtheid.

Dus, voor de terugkeer van het plan, moet er veel afgebroken worden. En jullie hebben in een tijdsperiode geleefd, specifiek gedurende de laatste 27 jaren, waar de dichtheid van de energie en de afscheiding voor deze hernieuwing, deze Ascentie - uniek, omdat het in het fysieke is - fenomenaal is geweest.

Welnu, daar zijn sommigen die eenvoudig lang geleden kwamen, die op de Aarde rondgehangen hebben voor, oh, duizenden aan jaren en zeiden, "Het zal nooit gebeuren. Wij zijn hier slechts voor het geval dat, omdat wij bekend zijn met het rimpeleffect. Wij houden van Gaia, wij dienen de Moeder, maar wij denken niet dat dit ooit zal gebeuren."

Zij hebben geholpen, zij hebben gekoesterd, zij hebben ondersteund, en velen van jullie, die duizenden jaren geleden kwamen, zeiden, "Wel, wacht eens even. Ik denk dat ik op de Aarde ga incarneren en in de vorm zal zijn, omdat ik in dienstbaarheid van de Moeder ben en ik kan die kwaliteit naar de Aarde brengen."

Het rimpeleffect voor dit om te gebeuren met Gaia, met al de koninkrijken, alles waar jullie aan denken als de niveaus van bestaan, inclusief de mensheid, om deze voltooiing te hebben - nu, ik zeg voltooiing, maar het gaat natuurlijk oneindig door; maar jullie zullen daar waarschijnlijk niet over willen horen - dus om deze voltooiing te hebben heb je het rimpeleffect. Jullie sterren broeders en zusters zijn hier om te helpen, maar zij zijn hier ook om te observeren en te leren.

Dit is niet eerder gebeurd. Dus, waarom? Waarom denken jullie dat het zo gemakkelijk is? Wel, aan de ene kant, omdat het dat is, aan de andere kant, is het de meest moeilijke, zware onderneming. En dat is wat sommigen van jullie ervaren hebben en zeggen, "Ik geef het op."

Wij hebben met jullie gebeden. Jullie kunnen je voelen, sommigen van jullie, mijn Lichtwerkers, Liefdehouders, jullie kunnen je aan flarden en gekneusd voelen. Jullie kunnen voelen dat je in die plaats van de donkere nacht van de ziel bent. Ik bad met jullie uit naam van iedereen, wend je niet af. Geef het niet op.

Reik je hand uit. Reik je hart uit, in de zuiverheid van wie je bent. Reik uit naar ons en reik uit naar elkaar. Want deze weg is wat de katalytische beweging in de ruimte, in dimensies, voor de verschuiving creëert.

SB: Maar, Heer, U beseft hoe verwarrend het voor ons is - en ik heb niet de bedoeling oneerbiedig te zijn door dit te zeggen - dat wij al in April zijn, wat betekend dat wij vier maanden voorbij 21 december zijn. En voor ons Lichtwerkers op de grond is er veel discussie gaande over hoe de dingen snel in beweging zullen komen, en de galactics zeggen, "Wij maken onszelf veel meer zichtbaar,"maar er zijn niet zeer veel tastbare signalen rondom ons heen, dat de dingen beter gaan, of dat verlichting onderweg is vanuit de, wel, toenemende financiële moeilijkheden waar wij onszelf allemaal in bevinden. Dus wij houden ons echt alleen aan geloof beet.

Sprekende tegen de PR afdeling van het Gezelschap van de Hemel, de Public Relations afdeling, zeg ik, zouden jullie niet een paar meer prachtige UFO displays kunnen hebben, of andere soorten van dingen waar wij naar kunnen wijzen en zeggen, "Ja, daar zijn ze!"om ons gewoon een hart onder de riem te steken, ons aan te sporen. (1)

AEM: Maar ik zeg ook tegen jou, ga eruit, ga naar buiten 's avonds en kijk omhoog, en je zult jouw sterrenschepen en sterrenbroeders zien. Eén van de dingen die zich voordoen - en ja, de PR afdeling is zeer druk deze dagen; dat gun ik je - één van de dingen die zich voordoen; het is hetzelfde als dat jullie niet (h)erkennen, of net beginnen een schittering te hebben van jullie heelheid, van jullie meesterschap, is dat jullie niet de vele sterrenbroeders en zusters volledig erkennen of herkennen die al in jullie midden zijn.

Dus wat wij zouden willen zeggen, als er een PR verzoek zou zijn, zou het zijn om meer jullie derde oog aan te steken zodat jullie een grotere capaciteit hebben om te zien wie er voor je staat.

Welnu, er zijn signalen en gebeurtenissen, maar ja, het is waar, wij werken in sommige opzichten zeer anders. Omdat - en dit is op geen enkele manier bedoeld als oordeel of kritiek - maar velen van jullie zijn informatie gedreven, en jullie willen informatie.

Wij begrijpen dat, en wij, zeg, verwerpen dat niet allemaal. Maar wij zeggen ook, tezelfdertijd, wat wij naar jullie toe willen brengen, om jullie te begeleiden, om met jullie te delen, is niet louter informatie, wat dagelijks verandert, maar de echte kennis, het echte weten.

Omdat, wanneer je eenmaal verankerd bent, lief hart, in de kennis, dan zal de informatie, de echte informatie, zulks als de coderingen, de formules, wat er zich voordoet, zelfduidelijk zijn.

Dus, het risico nemend te klinken als een overslaande plaat, het is ook de kwestie van het terugkomen naar dat middelpunt van balans, waar jullie zeggen, "Heer, als wij geen signalen hebben, dan weten wij niet dat wij op het spoor zitten, en hebben wij en lijden wij aan een crisis van vertrouwen."

Welnu, je zou naar sommige situaties kunnen wijzen waar de menselijke wezens zich misdragen, en je zou zeggen, "Nu, dit is bewijs dat deze hele discussie, van Ascentie, van de verschuiving, van hogere dimensionaliteit, belachelijk is." Wij hebben jullie verteld dat wij jullie vele signalen geven. Zij zijn in de hemel, zij zijn in de lucht, maar voor het overgrote deel, lief hart, zijn zij binnenin jullie zelf.

Wij hebben de kwestie van dichtheid besproken en de innerlijke dichtheid die in de externe dichtheid van de planeet tot uitdrukking wordt gebracht. Jullie grootste lakmoes test is het verminderen van de innerlijke dichtheid. Voelen jullie je lichter? Voelen jullie meer Liefde? Voelen jullie meer gelukzaligheid? Nemen jullie anders waar? Ben je onthecht?  

Dit zijn belangrijke signalen, omdat zij voor jullie belangrijk zijn. En hoe meer je dat inziet, hoe meer dat je ook in de externe wereld getuige zult zijn van de waarheid van wat er verschuift.

SB: Wel, ik wil een voorstel doen. Aangezien dit de eerste keer is, en wij improviseren en in sommige opzichten meegaan, niet in alle opzichten - misschien zou er overleg met ons kunnen zijn, hier, in het lichaam, met onze huidige bewustzijn, niet aannemend dat onze derde ogen open zijn als zij dat niet zijn, maar overleg met ons in ons alledaagse bewustzijn dat ons toe zou staan te zeggen tegen het Gezelschap van de Hemel "Ik denk dat wij nu meteen meer hiervan nodig zijn. Ik denk dat we daar een klein beetje van nodig zijn voor de Lichtwerkers om moed te houden."

AEM: Maar dat is precies wat wij aan het doen zijn, precies hier en nu.

SB: Wel, oké. Laat me dan tegen u zeggen dat ik denk dat wij meer zichtbare displays van galactische schepen nodig zijn, bijvoorbeeld. Wij hebben in het verleden volledige overvliegende vloten gehad boven Peru en Londen en New York, maar wij hebben gedurende enkele jaren nu niet één meer van deze gehad, zover ik me daar bewust van ben - een paar jaren. Zouden wij alsjeblieft een zeer zichtbaar overvliegen kunnen hebben? Ik denk dat zoiets de populatie zou elektrificeren.

U kunt tegen mij zeggen, "Wel, nee, ik denk dat wij de populatie angst aan zouden jagen." Als dat het geval is, oké, laten we dat dan niet doen. Maar iets dramatisch zoals dit dat de Lichtwerkers een enorme stuwkracht zal geven en dat misschien een wakker worden belletje voor de rest is?

Wat denkt U van dat voorstel?

AEM: Wij horen jullie. Wij ontvangen het verzoek. Dat is wat ik zeg.  

SB: Oké. Prima.

AEM: Het is absoluut gehoord en ontvangen.

SB: Oké. In de overblijvende tijd, kan ik U vragen om uit te weiden op een commentaar die U tegen mij maakte in een privé lezing op 4 april waarin ik mijn beeld gaf van hoe ik dacht dat het zou zijn om in de 5de dimensie t zijn. En het was een beeld van gelukzaligheid en alles-wetend bewustzijn, en een volledig gevoel van bevrediging.

En omdat U mij vertelde dat ik momenten heb van vijfdimensionaliteit - zei ik, "Wel, ik heb me zo niet gevoeld," en u antwoordde dat er subgebieden tot de vijfde dimensie zijn. Daar is het eerste subgebied van de 5de dimensie dat wij momenteel aanraken, maar dan zijn er andere subgebieden waarop mijn omschrijving meer van toepassing is. Zou u dat voor de luisteraars kunnen herhalen alstublieft? Kunt u ons een beetje meer detail geven over de subgebieden en misschien hoe het eerste subgebied tevoorschijn kan komen en aan kan voelen voor ons?

AEM: Ik heb eerder gezegd, binnenin iedere dimensie zijn er 12 gebieden van bestaan. Nu, deze zijn niet hard en snel, omdat zij niet fysiek zijn, maar je kunt, bijvoorbeeld, op anderhalf zijn of vijf en een half, of vier punt drie, maar ja, je verwacht dit gevoel van Nirvana van gelukzaligheid en capaciteit aangezien jullie beginnen de 5de binnen te gaan - wel, jullie voeten zijn op Gaia. Daarom zijn jullie in de 5de.

Nu, laat mij jullie een visueel geven. Er zijn circussen met clowns die daar op hun kop staan of hangen. Hun voeten kunnen op de sport van een ladder zijn, maar zij staan op hun kop, naar beneden reikend, en het ziet ernaar uit dat zij bij de ladder langs naar beneden vallen in plaats van dat ze naar boven gaan. Velen van jullie zijn zoals dit.

Welnu, doe ik niet suggereren dat jullie clowns zijn? Ik plaag jullie… Maar jullie zijn… - jullie voeten zijn in de 5de, maar jullie reiken terug, met de handen in de zijde, in/naar de 3de, de oude 3de, en ondersteunen velen die zijn……de anderen die proberen om de ladder te beklimmen.  

Dus, ja. Is dit een gevoel van toenemende kennis? Als je wenst om aan de 5de dimensie te denken, denk er dan aan als een kwaliteit van kennis, en het vermogen om om te gaan met verandering, het te creëren, te besturen en te manifesteren.

Eén van de eerste manieren waarop je weet dat je stevig in de 5de bent is dat gevoel van onthechting, van vreugde om geen enkele reden.

Welnu, laat me hier op een zijspoor gaan, en tegen jullie zeggen…..zoals wij jullie noemden, als jullie je vele maanden geleden kunnen herinneren zei ik dit tegen jullie, dat wij gewend zijn om jullie M&M's te noemen, Meesters in de Maak. Wij doen dat niet langer meer.

Dus wat jullie doen wanneer jullie dit opgeheven gevoel van gelukzaligheid verwachten, van weten, van uitbreiding, is niet slechts gedefinieerd, dierbaren, door de interdimensionale, multidimensionale werkelijkheid. Wat het is, is dat jullie je meesterschap herinneren en je afvragen waar het in de lieve vrede is en waarom het zich niet gemanifesteerd heeft.

Dus het is niet alleen deze dimensie of die dimensie. Het is ook de kern van jouw wezen dat zegt, "Ik weet dat ik deze capaciteiten heb. Dus, waar zijn zij?" Maar ja, jullie beklimmen de ladder. Denk erover na. Wij hebben de analogie eerder gebruikt, dat het geen hiërarchie is, het is als een cirkel - dimensies, elk met hun 12 niveaus.

En jullie gaan een nieuw klaslokaal binnen dat de 5de dimensie genoemd wordt. Maar sommigen van jullie zijn daar in het raam starend bij de deur, sommigen van jullie hebben de deur geopend en kijken er doorheen, sommigen van jullie zijn naar binnen gekropen maar jullie hebben zelfs je stoel nog niet gevonden, sommigen van jullie liepen meteen door tot achter in het klaslokaal zodat jij je comfortabel zou voelen. Wat wij zeggen is, kom naar voren van het klaslokaal en wees de leraar.

SB: Oké. Dank U, Heer. Ik hou van de naam welke Aartsengel Gabriel voor de Aartsengelen gebruikt. Zij noemt hen (Sooners) Spoedigers.[lacht] Wij zijn de M&M's en jullie zijn de Spoedigers. Heel veel dank, Heer. Dat is heel veel goede informatie voor ons om op te kunnen herkauwen. Dank U.   

AEM: Ga met mijn Liefde. Vaarwel.

[Einde]
 

(1) Cobie: Ik ben het met Aartsengel Michael eens. Lees mijn artikel - Sighting/Waarneming van Lichtschepen boven Nederland - Wat misschien leuk is om te vertellen, nadat ik in dit artikeltje verteld had dat wij de hele kleine stipjes van voorbijglijdende lichtjes (volgens onze geleerden zijn dat satellieten) niet of nauwelijks meer te zien krijgen, en die een zogenoemde "power-up" geven, waren deze meteen de volgende avond weer talrijk aanwezig in onze luchten…. Oh ja, ze weten precies wat wij doen, zeggen of wat dan ook….. Ik ben er namelijk zeker van dat als jij je er niet op concentreert om hen te 'willen' zien, dat je er dan ook beslist moeite mee zult hebben. Je creëert/schept je eigen werkelijkheid. 
 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten