dinsdag, april 16, 2013

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 15 April 2013

Aartsengel Michael

 Jullie zijn Kristallijne en Worden Jonger.


Steve Beckow: Aartsengel Michael legt vandaag uit dat de engelen en aartsengelen minder bij ons tussenbeide komen terwijl wij de Ascentie naderen, vergelijkbaar aan een moeder met haar kind wanneer de zijwielen van de fiets afgehaald worden. Terwijl er wreedheid in de wereld blijft, weten we dat de verschuiving aan het gebeuren is door wat er binnenin ons gebeurd. Wij bespraken de wreedheid van mannen richting vrouwen en hij beschreef het proces waardoor het evenwicht tussen onze goddelijke mannelijke en vrouwelijke zijden terugkomt, ofwel in mannen of vrouwen. Wij bespraken hoe handelingen van wreedheid het bewustzijn verlagen en vergiften in het lichaam uitnodigen.

Hij verteld ons dat onze lichamen grotendeels kristallijne zijn, dat onze 13 strengen van DNA online komen, en dat onze chakra's op hogere frequenties activeren. Bijgevolg verjongen wij en hij omschreef de signalen hiervan. Hij omschreef de rol van de wil in het herkrijgen van onze interdimensionaliteit en zei dat niet slechts een fragment van onze hogere dimensionale zelven hier was maar het geheel van deze zelven.

Geoffrey West: Gegroet en zegeningen aan allen. Welkom bij een volgend Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek "De Grote Ontwaking". Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, de oprichter van de website "Het Gouden Tijdperk van Gaia.com" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Gaia: Naar een Aarde gaan die Voor Iedereen Werkt."

Ik ben Geoffrey West, en val deze avond in voor Graham Dewyea.

Zo, hiermee nodig ik jullie uit om Aartsengel Michael's Blauwe Vlam van de Waarheid en Vrede binnen te brengen terwijl wij Michael vanavond opnieuw verwelkomen om door te gaan met het bespreken van de veranderingen die in het fysieke lichaam, in ons DNA, in onze Chakra's en meer gebeuren. Steve, ik geef de zaken aan jou over.Steve Beckow: Dank je, Geoff. En voordat wij Aartsengel Michael verwelkomen, zou ik Linda willen vragen….Linda, jij hebt een conferentie in Joshua Tree, waarvan ik waarschijnlijk de eerste persoon zal zijn die zich daarvoor inschrijft. Zou je ons daar een klein beetje over kunnen vertellen alsjeblieft?

Linda Dillon: Ja, ik zal dit graag doen, Steve. Dank je. Wel, die datums zijn 20 t/m 22 september, welke de Herfst Equinox zijn alsook een volle maan. Dus het zal een krachtige tijd zijn. En het thema van de Raad van Liefde bijeenkomst heet "De Nieuwe Jij."

En wij worden naar Joshua Tree teruggeroepen  omdat het zo'n heilige plaats is. Het is een plaats waar onze Oorspronkelijke Amerikaanse voorouders, onze ET vrienden en iedereen bijeenkomt en de energieën zijn zeer heilig. Het is een zeer krachtige vortex.

Maar de doelstelling van de conferentie is om echt de energieën van jouw 5de, 6de en 7de dimensionale zelf binnenin jou uit te breiden en te verankeren. En het omvat materiaal dat we nog nooit echt eerder behandeld hebben, ofwel in deze show of in Hemelse Zegeningen.

Het is een uitbreiding en een verdieping en een echte samenkomst met onze multidimensionale, interdimensionale zelven, en het voortbrengen van deze creatie coderingen, de creatie formules, en een nieuwe manier van werken met de Universele Wet om de nieuwe jij te creëren, en daardoor, Nova Aarde.

Dus het beloofd om een echt ongelooflijke tijd van overgang en voltooiing van onze Ascentie te worden, waar we al middenin zitten. De focus van de conferentie is niet zozeer op de Ascentie gericht alswel de verankering van de Ascentie.

Zo, dat is het. En als je naar de Raad van Liefde website toegaat, http://counciloflove.com/, dan zien jullie dat daar een plaats is waar je op kunt klikken voor de details.

SB: Wel, dat is prachtig. En ik weet dat velen van De Gouden Tijdperk van Gaia clan daar zal zijn. Hopelijk zal het een tweede Sedona zijn, en zullen wij onze vrienden dit jaar weer ontmoeten. Dus, heel voor dank hiervoor.

LD: Oh, dat hoop ik echt. Gedurende het weekeinde begon ik van enige mensen te horen die bij ons in Sedona waren, vanuit Nieuw Zeeland, Australië, Duitsland. Dus ik hoop dat dit op vele manieren nogmaals een gezamenlijke Gouden Tijdperk van Gaia/Inlight Radio/ Raad van Liefde bijeenkomst zal zijn.

SB: Zeker weten. De eerste van vele keren in de toekomst. Dus ik geef je nu een moment om de overgang/wisseling te bewerkstelligen…… En wij verwelkomen Aartsengel Michael, wanneer u er maar klaar voor bent.

Aartsengel Michael: Gegroet. Ik ben Michael……..

SB: Gegroet, Heer.

AEM: …… Aartsengel van Vrede, Strijder van Liefde, Brenger van Nieuws. Welkom.

SB: Dank U.

AEM: ……mijn geliefde vrienden, van iedere nuance en straal. Welkom naar deze tijd van miraculeuze ontvouwing, en welkom naar deze tijd van wording. Welkom naar deze tijd van ontvouwing niet alleen van het plan van de Moeder, maar ook van jullie plan, van elk van jullie plannen. Dus ik sluit mij aan bij Geoffrey met jullie uit te nodigen om mijn Blauwe Vlam van de Waarheid aan te steken en te verankeren terwijl wij voorwaarts gaan in deze verkenning, deze ontvouwing van jullie, een ieder van jullie, uniek, maar de gemeenschappelijkheid, de thema's, de draden, het tapijtwerk van Eén.

Voordat we beginnen, wens ik iets te adresseren dat misschien verkeerd begrepen is door mijn lieve vrienden, jullie luisteraars. Toen wij de laatste keer spraken, benadrukte ik de aard van onze partnerschap, de aard van onze vereniging, en dat wij Eén in eensgezindheid, verbondenheid en evenwicht zijn.

En ik heb gezegd dat wij onze rol verschoven hadden van het voor jullie doen naar het met jullie doen.

En wat een miraculeuze ontvouwende vreugde dat voor ons is om de werking van jullie vrije wil te zien, kiezende voor de Uitlijning en kiezende voor de Liefde! Want dat is alles dat er is. Ongeacht wat jullie creëren, wat jullie denken, wat jullie vormen, er is alleen één essentie door het universum heen, en het is Liefde.

Welnu, de misvatting die sommigen misschien vanuit mijn verklaring meegenomen hebben, wens ik te verduidelijken. Wij stappen niet weg of verder weg van jullie. Dat is niet wat partnerschap en cocreatie omvatten. Maar ja, het is een meer duidelijk Rijk van geen-tussenkomst.

Welnu, er zijn zaken waar jullie sterren broeders en zusters, en zeker wij, tussenbeide zullen komen in termen van, en op één lijn zijnde met, de Universele Wet - bijvoorbeeld, jullie collectief en individueel uit een nadelige situatie vandaan houden

Maat wat wij impliceren en wat wij wilden dat jullie begrijpen en ontvangen in termen van deze boodschap is dat wij naast jullie staan, we staan vleugel aan vleugel, schouder aan schouder, hart aan hart, net zo nabij als een partner, niet in afwezigheid, maar jullie ook niet dragend, tenzij natuurlijk jullie te versleten en te moe zijn, en in dat geval zullen wij jullie altijd dragen.

Maar jullie hebben gezegd, elk van jullie, dat jullie gereed zijn om niet alleen te creëren wat jullie hart verlangd maar om een werkelijkheid voort te brengen van een nieuwe manier van het verankerd zijn in een andere dimensionale vorm dat het vermogen bevat om te materialiseren, te manifesteren, te co-creëren.

Dus ik wens slechts dat duidelijk te maken voorafgaand aan onze grotere discussie vandaag. Dank je.

SB: Heer, kan ik inhaken op deze lijn van discussie en u vragen, is het het geval dat, terwijl de mensheid, zogezegd, opgroeit, terwijl wij vooruitgaan vanuit de kindertijd van de mensheid naar de volwassenheid van de mensheid, dat de hemelbewoners zich terugtrekken net zoals de moeder zich terugtrekt? Jullie mogen wonderen in de, zeg, bijbelse tijden gecreëerd hebben, maar vandaag de dag staan jullie ons toe om onze eigen wonderen te creëren.

Is dat het juiste begrip?

AEM: Dat is een zeer juist begrip. Maar het begrip dat wij willen dat jullie ook hebben, net zoals de moeder, dat het niet is dat wij ons hebben teruggetrokken!

In jouw privé gesprek, als je wilt, lieve Steve, heb ik het vergeleken met wanneer een kind leert fietsen. En in het begin zijn er trainingswielen/zijwielen en de ouder heeft diens handen aan het stuur, het zadel, er zorg voor dragend dat de helm goed vastzit en het kind niet gewond kan raken.  

En beetje bij beetje komen de handen los van het stuur, de zijwielen gaan eraf, de partner, de zuster, de broeder, rent nog steeds naast de fiets mee, soms met hun hand op jouw rug, soms met hun hand aan het zadel.

Maar wat er onvermijdelijk gebeurd, het kind voelt de wind in diens haar, de vrijheid en de macht dat zij in evenwicht zijn, en zij gaan ervandoor.

En daar ben jij, hard achter hen aanrennend, hopend en biddend dat zij dat evenwicht weten te behouden, maar ook tezelfdertijd, de vrijheid vierend dat zij letterlijk hun centrale punt gevonden hebben en kunnen gaan verkennen.

En zo is het met ons ook. Jullie creëren de wonderen. Jullie hoeven eenvoudig niet naar ons te kijken. Welnu, hebben wij de wonderen aangelegenheden opgegeven? Nee. Het maakt deel uit van wat wij ook leuk vinden om te doen. Maar als jullie zoeken naar hetzelfde niveau van manifestaties als in de bijbelse tijden, dan zullen jullie het niet vinden.

Jullie zullen het op andere manieren vinden. Jullie zullen het op menselijke manieren vinden. Jullie zullen het in de verandering van de systemen van bestuur vinden. Dat is waar jullie het vinden, omdat dat is waar jullie het creëren. Het is formidabel.

SB:Ik denk dat we het ook in de transformatie van het bewustzijn van het gehele menselijke ras zullen vinden, Heer.

AEM: Ja, natuurlijk zullen jullie dat. En het is aan het gebeuren. Jullie zeggen "Maar, Heer, er is nog steeds oorlog, er is nog steeds rotzooi, er is nog steeds wreedheid." En wat ik tegen jullie zeg is ja, dat is er. Wij, niet ook in een plaats van ontkenning of niet waarnemend wat er op Gaia gebeurd, maar op de plaats van afmeting.

Mijn dierbare vrienden, hoe weten jullie dat de verandering, de verschuiving, de Ascentie, de ontwaking, plaatsvindt? Het is binnenin U. Het is binnenin jullie hart, binnenin jullie bewustzijn, zelfs de soorten van kwesties waar jullie deze dagen over nadenken - de gevoelens van onthechting; dingen waar we vandaag over gaan spreken - veranderingen in jullie lichaam, verandering in jullie patronen, veranderingen in wie jullie zijn.

SB: Heer, als ik tussenbeide mag komen, U noemde de wreedheid in de wereld, en er zijn onlangs enkele zaken geweest, zeer wrede zaken, tegen vrouwen. En, bovenal, kan ik niet begrijpen hoe dat kan gebeuren in de 4de dimensionaliteit, zogezegd. Ik begrijp het een heel klein beetje. Maar waarom gebeurt er een dergelijke wreedheid tegen vrouwen in deze tijd?

AEM: Omdat het deze kwestie van wreedheid naar de voorgrond brengt. En jij zegt, "Bedoelt U te zeggen dat deze lieve zielen, deze tedere wezens, zichzelf opgeofferd hebben?" Wel, het antwoord is ja en nee.

Maar zeker wat het doet is het naar de voorgrond brengen van het oude Rijk dat aan het vervagen is en dat er behoefte aan heeft om te vervagen omdat het niet bestaat, zodat de wreedheid, specifiek tegen vrouwen, en dit is slechts het topje van de ijsberg!  - er behoefte aan heeft te verschuiven. Want de houdingen richting vrouwen zijn onmenselijk geweest. Zij reflecteren niet de diepe achting voor de Goddelijke Moeder. Zij reflecteren niet het respect het eerbewijs van het Goddelijke Vrouwelijke in het vrouwelijke geslacht. En het respecteert ook niet het Goddelijke Vrouwelijke in het mannelijke geslacht.

Dus dit wordt naar de voorgrond gebracht voor eliminatie. En wat jullie zien is dat, ja, het is wreed. Wij zouden dat nooit willen ontkennen. Maar wat jullie ook zien is de reactie op die wreedheid. De afschuw van de wreedheid is veel groter dan dat het in het verleden geweest is, toen er afschuwelijke misbruiken geweest zijn, en zij zijn eenvoudig genegeerd of er is overheen gekeken of het werd niet eens aangehaald.

SB:  Oké, Heer, dank u. Ik denk dat veel van onze luisteraars van mij zouden willen dat ik uw gebruik van de zinsnede "topje van de ijsberg" nabehandel. Ik ben er zeker van dat het enige luisteraars een beetje overstuur achter zal laten. Wat bedoelt u met, tipje van de ijsberg, Heer?

AEM: Nee, wat ik bedoel is dat het begint te spreken over de rol van vrouwen en het misbruik van vrouwen en het negeren van de macht van vrouwen, de creatieve macht, op een zeer fundamentele manier op de planeet.

SB: Dus U zegt niet dat er een uitbraak van zelfs meer misbruik zal zijn, zegt u dat? Dat is niet wat U bedoelt met het "tipje van de ijsberg?"

AEM: Nee, dat bedoel ik niet. Nee, dit brengt het eenvoudig naar de voorgrond.

SB: Juist. Oké.

AEM: Omdat deels van wat de menselijke wezens doen is, zij focussen zich op een energie dat een enorme hoeveelheid aan trauma erom heen heeft zitten. En sommige van deze situaties die tevoorschijn zijn gekomen de laatste tijd waren zeer, zeer traumatisch. Maar wat het doet is dat het naar de onderbouwing gaat. En wij spreken niet eenvoudig over Noord Amerika; wij spreken over alle maatschappijen, alle culturen, alle rassen, waar de rol van vrouwen niet volledig omhelst is geweest.

En een deel van wat jullie doen in deze unieke overgang is dat jullie de goddelijke kwaliteiten verankeren, de hogere dimensionaliteiten, in/naar de fysieke vorm. En dus terwijl die overgang plaatsvindt, brengt een deel van die overgang het evenwicht en de liefde tussen man en vrouw terug.

Want weet je, zelfs in jullie land, in de westerse wereld, is er nog steeds - in de werkgelegenheid, in de familiestructuur, in de machtsstructuur - een ongelijkheid. Welnu, dit is een tijd wanneer de kwaliteiten en de energie van de Goddelijke Moeder naar de voorgrond worden gebracht. Deze hergeboorte is ook de hergeboorte van niet alleen het Goddelijke vrouwelijke, maar ook in evenwicht met het Goddelijke Mannelijke.

Dus eerst moet er het aankaarten van die energie zijn, een respect en eerbewijs van de energie van het Goddelijke Vrouwelijke in elke en iedere persoon voordat het in evenwicht kan zijn met het Goddelijke Mannelijke. Dus dit brengt aandacht naar het feit zodat die systematische verschuiving plaats kan vinden. En de systematische verschuiving vindt wederom binnenin U plaats.

Dus hoe behandel ik mijn moeder, mijn zusters, mijn zusters van mijn hart, mijn leraren, de vrouw in mijn leven? Zie ik hen zoals zij waarlijk zijn? En merk op, ik zeg zelfs niet, "zoals zij verdienen om gezien te worden," maar zoals zij waarlijk zijn.

Welnu, het interessante deel van deze overgang is ook voor dat aan de orde om plaats te vinden de essentie van het Goddelijke Mannelijke, niet op manieren die door de illusie gecreëerd zijn, maar de waarheid van macht en waarheid, bescherming, eerbied bewijzen, koestering, creëren, voorzien - al deze kwaliteiten van het Goddelijke Mannelijke hebben er ook behoefte aan om naar boven en om in evenwicht te komen, zodat de acceptatie van het Goddelijke Vrouwelijke in evenwicht kan komen.

Dus het betekent dat het Mannelijke - en ik spreek niet man/vrouw hier, omdat jullie beide jullie goddelijke vonk binnenin dragen. Jullie hebben gewoon voor deze reis jullie voorkeur voor deze onderneming gekozen. Maar jullie dragen beide. Ja, jullie zijn vanuit het hart van de Moeder geboren, maar jullie dragen ook de vonk van de Vader.

Dus wanneer dat in een plaats van veiligheid komt waar ik mijn mannelijkheid kan omhelzen, en ik op geen enkele manier een machtshandelaar moet zijn of in controle moet zijn of zwaar belast ben met een gevoel van het zijn van de man, of om hoef te gaan met mijn mannelijke zijde, dan staat het jou toe om waarlijk het Goddelijke Vrouwelijke, zowel binnenin als rondom jou heen, te omhelzen.

Dus het is dit fijn afstemmen en het balanceren dat er aan het plaatsvinden is. Omdat ja, het weerzinwekkende gedrag is op de vrouwen begaan, maar de dader, over het algemeen, is de man geweest. En dat is het oude paradigma van de man dat er ook behoefte aan heeft langs de kant van de weg gegooid te worden.

Dus beide zijden - het mannelijke en het vrouwelijke - schreeuwen het uit voor aandacht, om uitgebalanceerd te worden, en dat deze controle en wreedheid geëlimineerd wordt. En het is binnenin jullie, en dat is waarom lezen en observeren, zelfs het observeren in een supermarkt, zelfs het observeren in een school hoe deze ongebalanceerde gedragingen plaatsvinden. Het wordt meer onaangenaam, oncomfortabel voor jullie. In feite, maakt het jullie ziek, letterlijk, fysiek, emotioneel, mentaal, omdat dit niet in de 5de dimensie bestaat. Dus is het meer dan ooit duidelijk voor jullie.

SB: Heer, handelingen van wreedheden tegen vrouwen door mannen kan er niet in falen het besef van de man te dimmen, factoren in zijn psyche introduceren die hem alleen maar schade toebrengen. Is dat niet het geval?

AEM: Dat is exact het geval. Het creëert schade in zowel de man als de vrouw. Omdat wat het is, is deze illusies. Maar jullie weten ook dat wanneer je tijd doorbrengt in deze lage trilling, dat het zeer donker en lelijk en onaangenaam is. Het breng je omlaag.

Dus dat is wat wij bedoelen wanneer wij zeggen, in toenemende mate, wanneer jullie horen of zien of lezen over dergelijke gedragingen, jullie reactie wordt sterker, omdat jullie zeggen, "Nee, nee, nee, nee. Dit is niet wat ik in mijn energiegebied wil hebben. Dit is niet waar ik aan deelneem. Dit reflecteert niet wie IK BEN. En dit is niet wat veroorloofd is in deze of welke maatschappij dan ook.

SB: Prima. Wel, dank u, Heer. Dit heeft net zoveel te maken met een discussie over bewustzijn als dat het doet met moraliteit. Dus ik waardeer dit.

Ons wendend naar het hoofdonderwerp van vandaag, kunt U ons helpen de vele veranderingen die er gebeuren met het menselijke lichaam te begrijpen? Zijn wij in de basis al kristallijne, of nog steeds koolstof? Wat kunnen we verwachten met betrekking tot onze DNA strengen die opnieuw online komen, en een groot aantal chakra's  die operationeel worden?

AEM: Nu, wat ik tegen jullie zeg - en ik geef deze clausule omdat een ieder van jullie uniek is, dus ik spreek in de algemeenheden van het collectief - maar jullie begrijpen dat er een bandbreedte is hier.

Dus wanneer ik algemeen spreek, spreek ik niet over diegenen die volledig, compleet, gelukzalig verankerd zijn in de hogere rijken, en ik spreek niet echt over diegenen die zich weerbarstig vastklampen aan het oude 3de.

Maar, over het algemeen, is jullie vorm hoofdzakelijk kristallijne.

Er zijn nog steeds enige, hmmmm…, wat wij zouden willen noemen atomen, van koolstof. Als jullie aan jullie lichamen denken als de vele lagen die jullie hebben, maar wij spreken over een fysiek lichaam - en dit is belangrijk voor jullie om te begrijpen - denk er op deze manier aan: dat de kristallijne bedekking, de vervanging, de her-rastering, de structuur van wie jullie zijn, er al is.

Welnu, als je eraan denkt als een opbouw of zelfs een thermometer, sommigen van jullie zijn nog steeds aan de basis van jullie ruggenwervel; sommigen van jullie zijn in jullie halsgebied; sommigen van jullie zijn nog steeds zeer laag in jullie wortel. Maar over het algemeen is de kristallijne vorm daar en op z'n plaats, met koolstofresidu.

Het DNA is al opnieuw geactiveerd, en het komt weer online, niet als een schakelaar, maar beetje na beetje na beetje. En jullie helpen daar ook aan mee. En er zijn kwaliteiten die jullie naar de voorgrond brengen met jullie 13 strengen DNA.

Gelijkaardig, worden jullie chakra's geactiveerd en geopend. Het is nog steeds belangrijk om de dagelijkse oefeningen die op hun plaats geweest zijn om deze overgangen gedurende duizenden en duizenden van jaren te ondersteunen niet te vergeten of zelfs te negeren.

Dus wat ik hiermee bedoel is, bijvoorbeeld, het in evenwicht brengen van jullie chakra's.

En jullie zeggen, "Maar Heer, ik ben nu een hoger dimensionaal wezen." Wel, lief hart, denk niet dat hogere dimensionale wezens hun chakra's niet in evenwicht brengen en hun diverse lichamen zodat alles harmonieus is. Dat doen zij.

Voor jullie sterren broeders en zusters, is dit essentieel werk door het universum heen. Dus denk niet dat jullie terug naar de basisschool gestuurd worden. Dit is eenvoudig net zo duidelijk als ademhalen, dat jij je opent en in evenwicht brengt. En jullie voelen de activering van de nieuwe chakra's en de nieuw meridianen.

En wat jullie doen wanneer jullie aan het balanceren zijn, in meditatie en gedachte, is dat jullie de energieën naar de voorgrond brengen die de bredere opening gaan voeden.

Dus het is zoals jullie fysieke lichaam. Als je het niet adequaat voedt - en laat ons daarover spreken! - dan werkt het niet op een optimaal niveau. Dus als je nooit water drinkt, nooit groen eet, dan ga je natuurlijk traag worden.

Vergelijkbaar, als je geen tijd neemt voor jouw fysieke spirituele routine, met jouw energie centrums, dan zeg je, "Wel, ik geef hier niet zoveel om. Ik laat het gewoon plaatsvinden." En als een deel van het collectief, ja, zal het plaatsvinden, en het vindt plaats. En specifiek mijn broeder Raphael heeft zijn werk uitgesneden voor hem en werkt met jullie allemaal! ( Hij is daarover zeer opgetogen)

Maar wanneer ik tegen jullie zeg dat wij in partnerschap zijn, dan verondersteld, omvat, vereist dat partnerschap ook dat wij dit werk samen doen.

Er zijn delen van jullie brein, het menselijke brein, zelfs als je hybride of sterrenzaad bent; als je in de menselijke vorm op de Aarde bent, niet slechts als een rekruut, want er zijn vele sterrenwezens die op de Aarde zijn en zij hebben verschillende mentale capaciteiten en formuleringen, zullen wij zeggen;'maar als je in de menselijke vorm bent, zijn er delen van jouw brein die geactiveerd worden - door licht, door liefde - die nog nooit eerder geactiveerd zijn geweest.

Het was het originele plan. Toen het Scheppers Ras voor het eerst geformuleerd werd, was het er. Maar het is er niet geweest voor duizenden en duizenden en duizenden aan jaren.

Dus bijvoorbeeld, sommigen van jullie voelen zich alsof jullie - en dat is afhankelijk van hoe gevoelig je bent - dat jullie kleine elektrische schokjes in jullie brein krijgen, en in feite door jullie gehele lichaam heen. Want het uitzetten van de schakelaar - en wij doen dit niet allemaal in één keer - maar het omhoog voeren van de energie is zeer elektrisch.

De sensatie die jullie zouden moeten identificeren is een gevoel van elektriciteit, zoals dat er teveel elektriciteit in je hoofd zit. En dat maakt deel uit van de activering van delen en kwabben, scheuren en kraters van jullie brein die niet gebruikt zijn. Dus dat wordt naar voren gebracht.

En dit is ook in een fysieke werkelijkheid deel van jullie vermogen om te creëren en te manifesteren. Zodat wat jullie ontdekken - en ik weet dat er sommigen van jullie zijn die deze avond luisteren en zouden willen zeggen, "Wel, ik zie dit niet, Heer." Wel, ik vraag jullie om aandacht te schenken en om het Licht door jullie kroon binnen te brengen.

Wat jullie kunnen zeggen is dat de tijdsvertraging tussen een gedachte en het brengen van die gedachte in/naar de vorm aan het verkorten is. Dus met andere woorden, is jullie vermogen om jezelf te positioneren waar je wenst te zijn in het interdimensionale spectrum van de ruimte duidelijker aan het worden, zodat de tijd, dat doormodderen van het positioneren steeds korter wordt.

Het andere wat velen van jullie opmerken - ja, en waarover het kanaal terughoudend geweest is om over te spreken; maar hier gaan we - is dat velen van jullie letterlijk verschuivingen ervaren die jullie in jullie borst voelen, in jullie hart, in de beweging van jullie bloed, welke de bloeddruk is. Dus jullie ervaren hartritmestoornissen, een racend hart, een gevoel van zweten, dag en nacht zweten. Zij zijn niet hormonaal; zij zijn aanpassingen aan jullie raster, aan jullie lichaam.

Jullie lichaam, jullie hart - bij velen van jullie - slaat sneller, of soms onregelmatig, eenvoudig omdat het de verschuiving in energie incorporeert. Het maakt deel uit van die verschuiving van de koolstof naar het kristallijne.

Soortgelijk, velen van jullie - welnu, is zeg niet dat als je denkt dat je een hartaanval hebt dat je er geen aandacht aan moet schenken; natuurlijk zal je er aandacht aan schenken. Maar ik vertel jullie wat deel uitmaakt van wat er met jullie lichaam gebeurd. Vergiften, en specifiek emotionele vergiften, komen uit jullie lichaam vandaan.  

Dus sommigen van jullie kunnen huid onregelmatigheden ervaren - kleine cystes, ja, zelfs kleine tumoren - vieze geurtjes, en je denkt, "Wat is er aan de hand?" Nogmaals, wees waakzaam, wees voorzichtig, maar weet eenvoudig ook dat wat er ooit binnenin jullie lichaam opgeslagen werd - causaal, mentaal, emotioneel - de vergiften zoals waar jij daarnet over sprak, Steve, de vergiften van het waarnemen en het zijn in de energie van wreedheid, denk niet dat dit niet in jouw heilige ruimte komt.

Ja, je gebruikt mijn zwaard en schild, maar je wordt nog steeds beïnvloed. En jullie worden beïnvloed omdat jullie erom geven, omdat jullie houden van, omdat jullie Nova Wezens zijn, omdat jullie de kern van zorgzaamheid zijn.

Dus deze vergiften komen eruit. Sommigen van jullie zullen zelf pijnscheuten in jullie gewrichten en in jullie beenderen voelen, en weet ook dat dit opgeslagen geheugen is, specifiek in de beenderen. Want wat er in de beenderen gebeurd is, het is zoals jullie stenen, jullie bergen.

Zij hebben herinneringen in zich opgenomen die jullie gehad hebben, zowel collectief als ook jullie eigen vroegere levens, en als er dingen zijn daar binnenin die losgelaten moeten worden - en is bedoel niet alleen dat waar jullie aan denken als rotzooi; ik bedoel ook begrippen van jullie talenten, van jullie kwaliteiten, van jullie vermogens - dus als jij je pijnlijk in je beenderen voelt, de violette vlam is zeer krachtig, hoewel zoals jullie weten ik zeer bevooroordeeld ben aan de smaragd en aan het blauw.

Maar ja, welke van de vlammen dan ook, zie er gewoon op toe dat je binnenin de kern van het bot of aan de basis van een lang bot dit aansteekt. Dus bijvoorbeeld, dichtbij jullie enkel voor jullie schenen, en sta dit toe opgeruimd te worden. Het is een tijd wanneer vaardigheidsoefeningen of zweten - ja, wandelen, sauna's - zeer belangrijk zijn, want het staat het zweet toe te elimineren wat van het oude rijk is.

Dus dit zijn enige van de dingen…. Wat jullie ook ervaren is verjonging. En ik kan het collectieve gejuich op horen klinken, helemaal naar de hemel. Welnu, dit betekend niet dat je van 60 naar 20 de volgende dag zult gaan.

Maar wat het wel betekend is dat er niet alleen verjonging in het externe rijk is, maar ook in jullie organen, jullie cellen. De cel van het kristallijne is substantieel anders dan een op koolstofgebaseerde cel. Het is lichter, het is helderder. Het beweegt zelfs in andere patronen. Jullie wetenschappers zullen hieraan toekomen. Maak je geen zorgen.

Dus jullie zullen je meer krachtdadig voelen. En het is ook dat gevoel dat je voelt dat je niet stil kunt zitten, zodat, ja, doe jullie heilige oefening, en wees stil, maar beweeg daarna, als je dat moet. Velen van jullie zullen ontdekken dat zij zich comfortabel voelen met wandelend mediteren. En maak niet de vergissing, lieve harten, te geloven dat het maken van een eenvoudige wandeling een meditatie is. Een wandelende meditatie is een aanwending op zichzelf. (1)

Dus dit zijn enige van de verschuivingen. Sommigen van jullie zullen opmerken dat jullie zelfs langer worden. De haarkleur verschuift. Ogen worden helderder. Eén van de grootste kwesties waar wij van velen over horen gaat over de tanden, omdat tanden jullie receptoren en jullie zenders zijn. Het is uitermate belangrijk, en het is specifiek belangrijk voor deze lieve engelen van jullie die werken met de galactics en de intergalactics. Dus schenk specifieke zorg aan jouw tanden tijdens deze tijd van overgang.

Is dit duidelijk, dierbaren?

SB: Dit is zeer duidelijk. En U bent zo'n gemakkelijk persoon om te interviewen, Heer. U heeft net drie van de vragen beantwoord die ik hierna had, en dat is gewoon prachtig.

Dit is een vraag voor specifiek Lichtwerkers. Wat is het proces waardoor interdimensionaliteit hersteld wordt? Is dit het tot actie aanzetten van een DNA code, of een assimilatie van energieën, of het één of andere proces?

AEM: Het is een combinatie. Dus kan je eraan denken als niet eenvoudig één element. Dus neem het element van Liefde, wat alles is, en pas het dan toe op jullie vermogen en jullie bereidheid om in jullie hartsbewustzijn te zijn en te blijven. Dus om te denken, te zien, te zijn binnenin dat rijk van hartsbewustzijn. Want een enorm deel hiervan, zoals jullie het zeggen, van het tot actie aanzetten van de interdimensionaliteit, de multidimensionaliteit, is bereidheid. Het is een handeling van willen. Dus zeggen jullie, "Ik wil."

Welnu, jullie hebben een zeer oud gezegde op de planeet. "Ik verlang om Uw Wil te Willen". En wanneer je dat doet refereer je naar de Wil van de Bron, waar jullie aan denken als het Godhoofd. Wel, dit is een deel van wat deze activering is.

Dus het is hart, het is wil, en bereidheid, acceptatie, en acceptatie van de verandering, en het dan in actie brengen. Het is de activering van het DNA, en het is de Goddelijke activering. Dit is één van de plaatsen waar wij nog steeds zeer met jullie betrokken zijn, niet in oordeel, maar in ondersteuning.

SB: Als ik er even tussen mag komen, Heer, u heeft een zeer interessante vraag naar boven doen laten komen door de wil aan te halen, want het was door een handeling van wil de afgelopen week dat ik vanuit het geconstrueerde zelf tevoorschijn kwam, vanuit de doos van conditionering. Het was onmiskenbaar door een handeling van wil.

Dus misschien zou u een beetje meer kunnen spreken over hoe wij onze wil kunnen gebruiken om de doelstellingen die er voor ons liggen in deze tijd van Ascentie te voltooien? Als dat oké zou zijn.

AEM: Ik zou zeer blij zijn om dat te doen. En ik zou graag wat ik zeg in willen leiden, omdat ik nooit wens dat mijn woorden geconstrueerd worden als het niet begrijpen van de beproevingen, de tegenspoed, waar jullie aan denken als worstelingen welke zoveel Lichtwerkers ervaren hebben.

En dus is het niet mijn manier om vrolijk te zeggen, ja, het is als een handeling van wil, en het is aan jullie. Dus luister alsjeblieft zorgvuldig naar mij.

Uitlijning - en dit is één van de redenen waarom wij gesproken en begeleid en gevraagd hebben aan jullie om aandacht te schenken, aan jullie chakra's, aan jullie meridianen en dat de uitlijning van jullie wil met de wil onderdeel is, niet alleen van de interdimensionaliteit, maar van het verhogen van de frequentie. En wij kunnen jullie niet veel meer frequentie of trillingsaanpassingen geven zonder jullie circuits op te blazen; jullie zitten aan het maximum!

Dus nu zeggen jullie, "Ik wil, ik zal, dit doen." Welnu, jullie weten dat in het algemene gebruik dat jullie dit woord wil (voor ons soms zal) de gehele tijd gebruiken. "Oh, op donderdag wil ik naar de levensmiddelen winkel gaan." "Oh, ik zal je op zaterdag zien, dus het is prima." Dat is heel anders, en een ieder van jullie weet dat. Ga in jouw hara, in jouw solar plexus (zonnevlecht), en sluit het aan jouw hart aan alsof dit één gigantisch portaal is - want jullie chakra's zijn portalen - en herinner je de tijd; en er zijn vele keren voor een ieder van jullie in dit leven geweest dat jullie gezegd hebben, niet alleen tegen ons maar ook tegen jezelf, "Ik zal dit doen, ik zal dit doen als het ook het laatste ding is dat ik op Aarde doe."

En wanneer dat gebeurd is, is het omdat het een hogere trilling is. Jullie zijn het die jullie vermogen opeisen om verandering te beïnvloeden, te verschuiven in de interdimensionale werkelijkheid. Zeer zeldzaam blijven verklaringen van wil die van de lagere trillingen zijn vastgeplakt zitten; zij hebben geen houvast. Maar een echte beslissing, een hart beslissing aangesloten op jouw centrum voor wil is krachtig, want het katapulteert jullie binnenin en door het gehele universum heen in/naar een andere werkelijkheid.

Jullie hebben allemaal momenten gehad waarop jullie zeiden, "Ik kwam er alleen maar doorheen door loutere wilskracht.' Wilskracht. En dit maakt deel uit van ware macht, in de betekenis van Goddelijke macht, oneindige macht, eeuwige macht. Het is het gebruik maken van jouw vonk om jezelf te dirigeren, niet iemand anders, maar jezelf.

Wij hebben herhaaldelijk tegen u gezegd dat Gaia verankerd is in de 5de; daarom, dierbaren, zijn jullie voeten in de vijfde. Maar wat jullie doen is dat jullie wachten op alle aanpassingen, het gehele pakket, alle herstructurering, en om dan eenvoudig op te staan en een nieuwe dag af te kondigen.

Maar wat wij tegen u zeggen, hoe dit bereikt kan worden, voor jullie zelf en daardoor het rimpeleffect voor het collectief, is via een handeling van de wil. Jullie moeten jezelf 'willen'. En zelden zal ik tegen jullie zeggen dat jullie wat dan ook moeten doen, want dat is niet mijn rol.

Jullie moeten jezelf 'willen' om deze illusies van het oude los te laten. Zij dienen jullie niet. Zij beperken jullie. Zij doen jullie pijn. En dan wenden jullie je naar ons en zeggen, "Heer, ik ben gekwetst. Ik ben verstoken. Ik ben gedeprimeerd. Ik ben teleurgesteld. Alstublieft help."

Wij wenden ons nooit van jullie af, maar wij geven jullie, in dit moment, een gereedschap - wel, het is meer dan een gereedschap; het is een activering. Zet de wil aan. Accepteer jouw kracht om te veranderen. En ik bedoel niet het kleuren van jouw haar of vijf pond te verliezen of ergens naartoe te verhuizen om nieuw werk te krijgen; ik bedoel fundamentele verandering dat alles zal verschuiven, binnenin jullie en op jullie planeet. En ver daaraan voorbij.

Heer Jezus Sananda heeft tegen jullie gezegd dat dit jaar verandering en acceptatie van die verandering zou bevatten. Acceptatie betekend dat je het zult nemen en ermee zult werken en ermee voorwaarts zult gaan.

Welnu, als je een opstarting nodig bent, wij zijn hier. Als je tegen mij zegt, tegen Gabrielle, tegen de Moeder/Vader Eén, "Ik denk dat ik mijn wil verloren ben,"- en ik heb je gehoord; ik heb velen van jullie horen zeggen, "Ja, ik geloof dat ik mijn wil om te leven verloren heb," - vraag dan, vraag om die opstart.

Maar wees bereidt het te accepteren. Het kan onregelmatig aanvoelen, zoals de ritmestoornissen van het hart. Het kan een moment oncomfortabel aanvoelen terwijl je het oude loslaat, want het is het bekende.

Wij weten dat wij jullie vragen om een gok in het onbekende te nemen, maar jullie weten dat ook. En jullie hunkeren ernaar. Dus dit zal het partnerschap zijn. Dus ja, de wil speelt een zeer sterke rol in deze verschuivende werkelijkheid.  

SB: Dank u, Heer. Ik denk soms dat het ontwaken van de wil gelijkaardig is aan het stampen met mijn voet. Maar ik zou één laatste vraag erbij in willen drukken - [muziek begint te spelen] - oh! Het is te laat. Laat me zien of ik het snel kan doen.

Deze mensen die vanuit de hogere dimensies komen, zoals de meesten van ons doen, is het een fragment van hun hogere dimensionale zelf dat incarneert, of het geheel ervan?

AEM: Jullie brengen het geheel ervan binnen. Dat maakt deel uit van wat er plaatsvindt met de activeringen.

SB: Oké. Dank u, Heer. Dit was een zeer interessant uur, en heel veel dank.

AEM: Ga met mijn Liefde, en ga in vreedzaamheid. Vaarwel.

SB: Vaarwel, Heer.

[einde]

Voetnoten

(1) Zen meesters noemen wandelend mediteren kinhin. Het is langzaam en opzettelijk, bedachtzaam en gefocust.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten