woensdag, maart 20, 2013

Een Uur met een Engel met Sanat Kumara - 18 Maart 2013

Een Uur met een Engel
18 Maart 2013

Het is een Nieuwe Dag: Sanat Kumara "Raj" over Paus Francis, Het Proces van Ascentie, De Plaats van de Aarde in Ascentie, enz.
 
Steve Beckow: Sanat verteld ons dat Paus Francis 'overlicht' wordt door zijn naamgenoot St. Francis en dat hij hier is om het Vaticaan op te ruimen/te reinigen. Dus de schoonmaakploeg is gearriveerd.
 
Hij gaat verder met hoe wij doorgaan met het zijn in het stadium van de reiniging. Als Lichtwerkers reinigen wij ook voor het collectief. Hij zegt dat wij het nummer van diegenen die zouden kunnen ascenderen (als Ascentie vandaag plaats zou vinden) verhoogd hebben van 30% wat het in december 2012 was naar 55% nu.
 
Hij beantwoordt de vraag waarom zoveel planeten en galaxies gefocust zijn op wat er op de Aarde gebeurd. Waarom? Omdat wij de eerste planeet zijn die zal ascenderen onder de nieuwe regeling waarin wij het fysieke lichaam behouden. Dit was een zeer openbarende sessie van het grote wezen die bekend staat als "Raj".

Graham Dewyea:  Hallo, en welkom bij Een Uur met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en Auteur van De Grote Ontwaking, en Steve Beckow van Het Gouden Tijdperk van Gaia. Het is een genoegen om bij jullie te zijn.

Ik ben Graham Dewyea. Onze gast vandaag is Sanat Kumara. Dus, hiermee, geef ik het aan jou over, Steve.

Steve Beckow:  Dank je, Graham, en Sanat stelt het op prijs dat wij hem Raj noemen. Voor het gemak van onze nieuwe luisteraars/lezers, Raj is de Planetaire Logos, en is bekend, tot alle culturen. Voor de lezers van het Oude Testament, is hij bekend als de Oude van Dagen; voor de Hindoes als Skandha en Subramanya, voor Parsisten als Ahura Mazda; voor Boeddhisten als Dipankara Buddha; en voor Azteken als Quetzalcoatl.

Dus welkom, Raj. Het is een tijdje geleden dat wij van U gehoord hebben.

Raj:  En welkom aan jullie! En ja, is stel Raj op prijs, hoewel velen er nog steeds voor kiezen om me Sanat Kumara te noemen. En om je de waarheid te vertellen, ik zal antwoorden waar vandaan het ook komt en bij welke naam je mij ook oproept.

Ik breng jullie gouden groeten van vreugde, van overvloedige luister, als jullie Planetaire Logos, als jullie broeder, als jullie vriend. Deze prachtige planeet, Gaia, die ik heb begeleidt en waarvoor ik de eer kreeg haar te dienen, en op heel veel manieren voor zolang te overzien, voorwaarts gaat op haar reis.

Maar ik kom vandaag niet eenvoudig om daarover te spreken, want net zoals de menselijke wezens, en deel uitmakend van dit Ascentieproces, wil ik dat jullie weten dat jullie ook voorwaarts gaan. En jullie gaan langs het Gouden pad voorwaarts, het pad van oprechtheid, het pad van de waarheid, het pad van de uitlijning met jullie goddelijke zelf.

En het is die goddelijkheid die jullie vanaf het eigenlijke begin binnenin jullie bij jullie gedragen hebben, en dat jullie tot het einde aan toe binnenin jullie zullen dragen.Jullie doen het goed, mijn vrienden. En jullie zeggen tegen mij, "Raj, wat betekend dat?" Wel, ik heb niet de bedoeling eenvoudig eufemistisch te spreken. Als jullie het armzalig zouden doen, als jullie van het spoor af geraakt zouden zijn, als jullie een omweg zouden nemen, begeleidt of niet, dan zou ik dat adresseren.

Maar individueel, specifiek tot diegenen van jullie die ik deze avond adresseer, en iedere nacht, diegenen die geestdriftig zijn om deze woorden te horen, jullie gaan vooruit richting het einde van jullie reis, of zal ik zeggen dit stadium van jullie reis, (1) het einde van wat het nieuwe begin is van het volledig en compleet verankerd zijn in de waarheid van jullie multidimensionale zelf.  

Welnu, jullie weten dat ik niet zal zeggen "Op 19 maart 2013, zullen jullie ascenderen." Maar ik zal tegen jullie zeggen, en wat ik graag tegen jullie zal zeggen, zo niet elk en ieder uur, elk en ieder moment van elke en iedere waar jullie aan dingen als jullie dagen, is, dat jullie ascenderen.

Wiebelen jullie? Zetten jullie soms een stap achteruit? Leiden jullie je aandacht af van de waarheid die jullie zijn en de waarheid van jullie reis en pad? Twijfelen jullie soms nog steeds of vervallen jullie zelfs in teleurstelling en kwaadheid? Ja.

Grote goedheid! Jullie hebben je niet geperfectioneerd en zijn niet volledig jullie goddelijke zelf binnengegaan. Dat is het proces waar jullie middenin zitten. En in feite niet eens in het midden daarvan, maar in het staarteinde ervan.

Betekend dit, deze betekenis van Ascentie, dat jullie volmaakte goden zijn? Nee. Maar wat het wel betekend, als je binnenin de volmaaktheid van jouw lieve zelf bent, of jouw missie en doel, de totaliteit van jouw wezen, de totaliteit van jouw hartsbewustzijn, het verankeren van jouw vermogens, jouw kwaliteiten, jouw talenten, de vervulling van jouw verlangen om op Aarde te zijn, in de vorm, in deze tijd, het was nooit jouw/jullie plan om absoluut volmaakt te zijn.

En tezelfdertijd is wat ik tegen u zeg, mijn prachtige vrienden, dat jullie nooit meer volmaakt zijn geweest.

Welnu, hoe is dat voor een aanvang? Welkom.

SB:  Dank U, Raj. En U weet hoe geestdriftig ik ben om U te horen spreken over Ascentie. Maar ik moet U eerst een eerder serieuze en moeilijke vraag in het begin stellen omdat het een kwestie van veel discussie onder de lezers van de blog is. En het gaat over de nieuwe Paus.  

Eén lezer schreef aan ons dat Jorge Mario Bergoglio beschuldigd is van talrijke….- wel, dit is een parafrase van wat zij schreef - talrijke mensenrechten misbruiken en handelingen van corruptie, van het representeren van een order, de Jezuïeten, die historisch mensen onderdrukt hebben en misdaden tegen de mensheid begingen, wat deze lezer zegt dat het de nieuwe Paus aansprakelijk maakt voor een onmiddellijke arrestatie en veroordeling onder de internationale wet. 

Nu, natuurlijk, is iedereen onschuldig totdat de schuld van wat dan ook bewezen is, dus probeer ik zeer zeker niet om de woorden van de lezer te beleggen met een soort van definitiefheid, maar zou U de bezorgdheden van de lezer willen adresseren? En daarna hebben wij andere vragen voor U over de Paus.

Raj: Wat ik van jullie vraag, van jullie harten en van jullie wezens, is eerst en vooral om naar de zuiverheid van dit individu te kijken. En het is zeldzaam dat wij deze woorden zouden willen gebruiken. Nu, is dit individu gepositioneerd in een land en in een natie, en ja, zelfs in een order waar er talrijke mensenrechten overtredingen zijn? Ja.

Maar wanneer jullie ook zoeken en uit willen zoeken en proberen en onderscheid aanbrengen en een individu in diskrediet brengen die gekozen werd - is gekozen - en ik spreek niet over het kiezen door een college van kardinalen, ik spreek over gekozen worden in een veel grotere betekenis - en jullie beginpunt is om dit individu in diskrediet te brengen en hem omlaag te trekken, dan is wat jullie aan het doen zijn, eerst, vast blijven zitten in de oude werkelijkheid van de Derde Dimensie en jullie kijken naar redenen om daar te verankeren, en om hem daar te verankeren wanneer dat niet is waar wie van jullie dan ook thuishoort.

Er zit een betekenis aan dat wat ik zeg. En misschien is het eerder meer welbespraakt gezegd. Er zijn zeer weinig menselijke wezens op de planeet die nog nooit iets gedaan hebben dat schadelijk, wreed, onrechtvaardig, onvriendelijk, liefdeloos en niet op één lijn was met de waarheid van wie zij zijn.

En jullie zeggen tegen mij, "Oh, Raj, dit is belachelijk wat je zegt. Dit is een kwestie van gradaties. Wij spreken niet over iemand die een onvriendelijk woord uitspreekt, wij spreken over menselijke gruweldaden."

En ik vertel jullie dat dit individu niet verantwoordelijk is geweest voor menselijke gruweldaden. Was hij eraan verbonden, en in een positie waar hij het licht vasthield en de energieën verschoof? Ja. Is hij in een positie geweest waarin hij vernederd werd, waarin hij zichzelf volgzaam opstelde om te dienen? Ja.

Ik vertel jullie - en dit is één van de belangrijkste lessen; het is een goede plaats voor jullie om te beginnen, Steve; het is één van de belangrijkste lessen die de Aarde en de menselijke wezens op dit moment leren. En het zijn de lessen en de kwaliteit, niet slechts de lipdienst, maar de kwaliteit van vergiffenis.

Niet van het blind zijn, niet van het eraan voorbijzien wat er behoefte aan heeft om gecorrigeerd te worden. Ik zou de laatste zijn die dat zou willen suggereren. Maar waar is de goedertierenheid in jullie hart? Waar is jullie verlangen om opnieuw te beginnen in een zeer andere werkelijkheid, waar in feite deze kwaliteiten van wreedheid, van misbruik, niet bestaan?

Dus, wat jullie zeggen, aan de vraag vastgeplakt, is dezelfde verdeeldheid dat de voorwaartse beweging van het collectief belemmerd heeft. Het is de keuze dat sommigen kunnen komen en sommigen niet. En dat is noch liefdevol of vriendelijk, maar het is ook de tegenhanger van wat het menselijke collectief op een zielsniveau besloten heeft.

Dus jouw echte vraag is, heeft dit individu, Francis, de bonafide om deze positie van vertrouwen van het pausdom aan te nemen, om de leider van velen te zijn? En of jullie akkoord gaan met dit instituut van de Katholieke Kerk en de geschiedenis van de Katholieke Kerk, en vele van het wangedrag dat het begaan heeft in de naam van Christus en God en de Heilige Moeder, of jullie doen dat niet, het is een nieuwe dag. 

En dus wat ik tegen jullie zeg is dat dit individu, deze man, zeer nederig, maar een betekenisvol individu is, is gekozen en werd gekozen om naar voren te stappen in deze rol gedurende een tijd van een zeer belangrijke overgang. Het is altijd interessant dat zovele geestdriftig zijn om de tekortkomingen aan te wijzen van een figuur, of het nu een familielid is of iemand in een positie van publieke bekendheid.

Maar als zij dat gaan doen, dan is het ook nodig om naar de volledigheid van het beeld van het individu te wijzen, over wat zij goed hebben gedaan. En jouw vraag spreekt daar niet over.

Dus zeg ik tegen jou, ik zeg tegen jullie als iemand die niet tussenbeide komt met de menselijke wil maar het zeker begeleidt, als het mij gepermitteerd is dat te doen, dat deze man - want dat is wat hij is; gooi het concept van heilige of zondaar weg, alsjeblieft; het dient niemand - deze man stapt naar voren met een echt verlangen om te dienen en om een instituut te transformeren die een ontzettende behoefte aan transformatie heeft.

SB: Prima. Dank U. Dat zal waarschijnlijk zeer behulpzaam gaan zijn voor heel veel mensen. Er is een tweede gerucht dat de ronde doet en dat hij een 'walk-in' zou zijn. Is dat gerucht waar?   

Raj: Er is een verschil tussen waar jullie aan denken als een walk-in en iemand die overlicht wordt. En ik weet dat jouw lezers zich goed bewust zijn van deze verschillen, maar voor het geval dat, zal ik het slechts kort bespreken.

Een walk-in is wanneer de ziel exit punten bereikt heeft, of via gebed en pleidooien, een rechtstreeks pleidooi voor goddelijke tussenkomst, volledig het lichaam vrijmaakt en daardoor vertrekt en een ander toestaat om zich metterwoon te vestigen, gewoonlijk voor doeleinden van die ziel om diens reizen te voltooien en de missie en het doel die zij op de planeet wensen te voltooien.

Er is geen verlangen aan de zijde van Francis om dat te doen. Dit is een positie die hij niet gewild heeft, en wilde, en naartoe geleid is voor, oh, decennia. En zoals jullie heel goed weten, zijn er vele politieke divisies binnenin de Katholieke Kerk die niet een Jezuïet of iemand die niet van hun eigen soort wilden, specifiek iemand die geen Europeaan is [om in het pausdom te zijn].

Deze paus heeft voor een lange tijd geweten van het pad waar hij naartoe geleidt werd. En hij heeft zijn volledige leven verplicht aan de toewijding en dienstbaarheid tot de Goddelijke Moeder. Hij lijkt veel op jou, mijn dierbare vriend. (2) En hij lijkt veel op Yeshua, bekend met zijn pad, bekend met de reis die voor hem ligt, en op de één of andere manier gewoon wensend dat het meer alledaags was en dat hij met rust gelaten zou worden om zijn leven rustig met zijn familie te leven. 

Maar dat is niet het pad van deze. Dus, laat mij duidelijk zijn: Is hij een walk-in? Nee. Maar dat gezegd hebbende, hij wordt rechtstreeks overlicht, niet alleen door de Goddelijke Moeder, want dat is gedurende een lange tijd op z'n plaats geweest, maar ook door waar jullie aan denken als St. Francis. Vandaar zijn naam.

Welnu, wat betekend overlichten? Het overlichten betekend dat onze dierbare broeder Francis zijn energie toegevoegd, zijn focus en zijn concentratie, zijn verrukking, aan de energie van deze Paus genaamd Francis. Dus je kunt er op de één of andere manier aan denken als samenwonen. Het is niet dat Francis, St. Francis, vorm aangenomen heeft, maar energetisch heeft hij de nieuwe Paus overlicht. Vandaar de vraag en de verwondering, omdat het licht zo sterk is met de combinatie van deze twee zielen.

De overeenkomst tussen deze twee is wat het altijd geweest is, omdat zij beide wisten dat deze dag zou komen. Of het was geprojecteerd, zullen wij zeggen, dat het zou komen. En dat is om dit ouderwetse instituut te transformeren en het terug te brengen naar de Jezuïet, naar de Franciscus kwaliteiten. En als je teruggaat naar het oorspronkelijke doel van nederigheid, van armoede, van delen, van dienstbaarheid, van volgzaamheid, zijn deze de dingen die jullie zullen zien.

De belangrijkste focus van deze Paus, ja, zal natuurlijk de opruiming van de wreedheden zijn, specifiek het seksuele misbruik dat geweest is en doorgaat zich voor te doen, en het verbergen van deze misbruiken, maar het zal ook zijn om het gevoel van gemeenschap op te bouwen en te herbouwen, en niet op de manieren die de schatkist van Rome opbouwen, maar om de rijkdom van Rome te delen.

Het is een tijd van formidabele verandering. Dus vaak hebben jullie tegen mij en het Gezelschap van de Hemel en de Goddelijke Moeder zelf gezegd, tegen onze geliefde vriend Michael, "Laat me een teken zien." Wel, dierbaar hart, dit is één van de grootste tekens van institutionele verandering waar je getuige van kunt zijn. Dus schenk aandacht. Schenk aandacht aan de komende maanden. Wij zeggen niet dat dit een proces zal gaan worden dat hij uit zal strekken.

Oh, zal er veel geschopt en geschreeuwd worden door de machtshandelaren? Ja. Wat jullie in Francis zien is een nederige, tolerante man met een wil van staal die eenvoudig dat wat niet van liefde is zal verwerpen. Hij zal geen getreuzel omdat men iets niet wil doen of uitvluchten tolereren.

Dus wat kan je anders doen dan eenvoudig deze Paus observeren? Stuur hem jullie liefde en ondersteuning, want zoals jullie weten, als verandering in één gebied zich voordoet, gaan de rimpelingen over de gehele vijver heen, over de gehele planeet. Dit is een katalysator voor een enorme verandering. Het is goed nieuws!

SB:  Wel, ik ben zeer zeker blij dat te horen, Raj. En ik ben er zeker van dat de luisteraars en lezers ook blij zullen zijn. Welnu ik ben zeer gretig om naar het onderwerp van Ascentie te gaan wat is waar U in het begin over sprak.

Ik denk dat veel van de lezers en luisteraars proberen om een gevoel te krijgen van wat de stadiums van Ascentie zullen zijn in de komende maanden, welke de stadiums zijn waar wij doorheen passeren. Wat is er nodig dat zich voordoet voordat de taak die door Ascentie gerepresenteerd wordt voltooid is?

Raj: Welnu, ik zal spreken van de stadiums, en ik zal er weer over spreken zoals wij en Michael dat altijd gedaan hebben, ook in termen van een proces. En ik zou aan jou niet willen suggereren dat al mijn dierbare vrienden in dezelfde fase van het proces zitten.

Dus, bijvoorbeeld, vele van de lichtwerkers, lichthouders, liefde-dragers die deze avond luisteren, of later, zijn op een ander punt in hun Ascentie stadiums en proces dan zeg iemand die volledig onbewust is. Wel, onbewust zijn telt niet echt, maar onbewust zijn en voor verandering vechten doet dat wel.

Dus zijn er nog steeds stadiums van het reinigen van het collectief, van het hen zachtjes er doorheen brengen - dat is de rol van de wegwijzers, de genezers - de energie van de Vijfde Dimensie binnen. En jullie zullen dit steeds meer gaan zien. Maar een deel van die reiniging van wat jullie noemen, en ik noem, is vasanas (3) loslaten.

Welnu, ik hoor jullie allemaal met de tanden knarsen en schreeuwen, "Vertel me niet dat er meer reiniging/opruiming gedaan moet worden!" Wel, als ik het niet aan jullie vertel, als ik dit niet met jullie deel, dan zeggen jullie tegen mij, "Raj, waarom vertelde U dit niet aan ons?" - dus is het echt een geen-win situatie, nietwaar? (4)

Dus vertel ik jullie, ik deel het met jullie, mijn dierbaren, mijn engelen van Licht, jullie hebben geweldig werk gedaan met het loslaten, opruimen, reinigen, het verhogen van jullie frequentie, het afstemmen van jullie trilling. En als jullie alleen in deze reis zouden zijn, of als je slechts met jullie onmiddellijke zielcirkel waren, dan zouden jullie zeggen, "We zijn er. We zijn 90% thuis." En ik zou zeggen, ja, dat zijn jullie.

Maar wat jullie ook doen is dat jullie helpen met het gehele collectief van de mensheid. Welnu, als jullie het je opnieuw herinneren, terug in deze rampzalige december/januari conversaties, hadden wij aan jullie gesuggereerd, met jullie gedeeld, dat als de ascentie volgens het Eerste plan was gegaan, we zullen zeggen, Plan A, dat dan ongeveer 30% van jullie het gehaald zouden hebben.

Maar daar was dit opmerkelijke, ongekende - ik denk dat jullie je zelfs nu nog niet realiseren wat een edelmoedig gebaar jullie gemaakt hebben. Dus jullie hebben gezegd, wij zullen allemaal gaan. Dus wat jullie aan het doen zijn is dat jullie met diegenen werken, en met de vlekken van stof en puin aan jullie zelf, en jullie brengen de mensen zachtjes, duidelijk, liefdevol voorwaarts, want dat is de manier van de Vijfde, Zesde en Zevende dimensies.

Het is niet ruw. Het is niet hardvochtig. Het is zachtjes en liefdevol en flexibel en aanpasbaar. Jullie zijn op ongeveer, hmmm, 55%, maar dat betekend niet dat de overblijvende 45% niet meegebracht is; laat ons daar zeer duidelijk over zijn. Want alles dat jullie nu doen heeft dat effect, en jullie doen het voor het collectief.

Dus laat mij zeer duidelijk zijn. Zelfs deze conversatie, want ja, wij praten en hebben dit hoog-niveau conversatie over Pausen en Ascentie en kwaliteiten, maar wat wij echt doen is de energie vergroten van het collectief van de mensheid over de luchtgolven, veel verder dan welke radiogolven dan ook. Wij tillen op en bezielen - hoe ik begonnen ben - met de straling van gouden vreugde in de volledige populatie van de planeet.

Dus denk nu niet, oh, we zitten nog maar op 55%. We hebben nog zo'n eind te gaan! Dat is niet zo. Ik denk niet dat jullie echt nog veel meer over het reinigingsproces willen horen. Als je te maken hebt met, of zelfs hebt gehad - dit is iets waar niet over gesproken is - een kwestie, een vasana, een raster, een paradigma, een geloofssysteem; het doet er niet toe hoe je het labelt; als je een verslaving aan pijn gehad hebt, dan heb je nog steeds de imprint daarvan binnenin jou zitten, het begrip, niet de actieve persoonlijkheid of de spirituele eigenschap, maar je hebt de geschiedenis van het begrip, het vermogen om te onderwijzen, het vermogen om te genezen.

En dus help je diegenen die ook die kwestie gedeeld hebben.

De kwesties momenteel zijn specifiek controle, hebzucht en straf. (5) Welnu, we hebben niet echt veel over straf gesproken, en toch is het één van de funderingen van de oude Derde Werkelijkheid geweest, dit geloof in straf. En zelfs deze dag zijn wij begonnen in het bediscussiëren van Francis, Francis de Paus, of hij het verdient om gestraft te worden. Dus dit is een kwaliteit waar momenteel aan gewerkt wordt.

Welnu, aan de andere kant van de schaal - want weten jullie, alles dat ik doe met de universele wet gaat over evenwicht - jullie werken ook aan de eenheid, de vreugde, het vertrouwen en de liefde.

Welnu, hoe weten jullie - of doet het er zelfs maar toe dat jullie het weten - wat is zullen wij zeggen hieraan de positieve zijde van de schaal? Wel, het doet ertoe omdat alle van deze kwaliteiten overspoelen in dat wat jullie elimineren en jullie spoelen hen weg. Hen, zou ik mogen zeggen, wegspoelen van het gezicht van Gaia af en uit het collectieve wezen van de mensheid vandaan. Het is niet alsof zij in de Aarde of in de lucht verzinken, zij worden letterlijk vernietigd.

Op één punt zullen wij spreken over de diverse universele wetten. Maar wat jullie doen is het verankeren van het boven en het beneden, en jullie verankeren het binnenste en het buitenste, en jullie verschuiven het ware raster niet alleen van wie jullie zijn maar repliceren het dan door het collectief heen, niet de uniekheid van ieder wezen vernietigend, maar op een zeer positieve manier replicerend.

Nu, hoe weten wij - laten we over het volgende stadium spreken - dat we in het volgende stadium zijn? En ik zou dolgraag een programma willen hebben om van de vele, vele, vele volgers en luisteraars te horen, van dit platform van Michael en van jullie en de volgers van Inlight Radio, ik zou graag van diegenen willen horen die in de Vijfde, Zesde en Zevende zijn over wat hun ervaringen zijn.

Ik doe de suggestie aan jullie voor een in-bel show waar de mensen in staat zijn niet te delen wat er fout gaat, maar wat er goed met hen gaat. Jullie moeten meer van dat horen omdat het jullie zal aanmoedigen en het zal jullie allemaal katalyseren om meer duidelijk voorwaarts te gaan, meer vrolijk, meer vreugdevol. 

Maar individueel, hoe weet je het? Het volgende stadium is dit gevoel waarover jij en het kanaal op voorhand over spraken van gelukzaligheid. Welnu, wat betekent gelukzaligheid? Het doet zich zo voor dat ik een specialist hierin ben. Ik plaag je.

SB:  Oh, ik ben blij om van een specialist te horen.

Raj:  Waarlijk?

SB: Over gelukzaligheid Raj. Ik ben blij te horen wat U te zeggen hebt over gelukzaligheid. Alstublieft.

Raj: Het is wanneer je weet, ongeacht van wat er gaande is - in jouw appartement, jouw woning, jouw wereld - dat er dit gevoel van vreugde is, van juistheid, van absolute goddelijke verbinding dat jouw hart doet laten zingen en neuriën, jouw lichaam laat vibreren. Het is niet dat je niet om anderen geeft, maar het is dat het externe jou niet langer op een manier beïnvloed dat het jou uit jouw centrum vandaan haalt, of op jullie gemeenschappelijke manier, dat "het je naar omlaag haalt." Dat doet het niet.

Dus er is een gevoel, in gelukzaligheid, van onthechting, en van het zijn van de observeerder. Welnu, ik doe niet de suggestie aan jou dat de observeerder niet observeert en dan ook de aangewezen actie onderneemt. En wanneer jij in gelukzaligheid bent, één van de grootste elementen, zal ik zeggen, is die van duidelijkheid. Wanneer je in die plaats van vreugde bent, en niet in die van ontkenning, wij spreken niet over het leven in wat jullie zouden zeggen dat het een paradijs van een dwaas is.

Maar het is een duidelijkheid van het weten dat alles in beweging is. En, mijn dierbare vrienden, het is onmogelijk in deze oneindige, eeuwige schepping van de Moeder, dat de dingen niet altijd in beweging zijn. Dat doen zij onophoudelijk. De dingen stoppen niet. Zelfs wanneer jullie tegen mij zeggen, "Raj, het beweegt te langzaam. De dingen moeten versnellen." Wel, er zijn vele keren dat ik dat hartelijk met jullie eens ben.

En dan zijn er tijden wanneer ik tegen jullie zou zeggen, wacht, blijf in de plaats van het zijn van de observeerder en ruik de zoetheid van de nectar die in je mond komt vanaf het gehemelte van jouw mond, (6) de nectar van de Ene. Als je te druk bent met je te haasten en te kijken wat er voorbij de bocht is, ben je niet in de goddelijke gecentreerdheid van dat potentieel.

Dus ook bevat gelukzaligheid niet alleen duidelijkheid, maar ook het vermogen om stil te zijn en te bewegen met een miljoen kilometer per uur. En jij, Steve, hebt dit ervaren. (6)

SB:   Ja, dat heb ik.

Raj: Het is vreugdevol, het is zo productief. En het is productief op een andere manier.

Welnu, misschien, mijn dierbare vrienden, merkten jullie het niet op een dagelijkse basis op. Dus jullie zeggen, "Wel, ik geloof niet dat in gelukzaligheid verkeer," of, "Soms verkeer ik in gelukzaligheid. Soms heb ik het gevoel dat ik in een staat van gratie en vreugde ben, maar dan val ik terug." Ik nodig jullie uit mij op te roepen, om de wet van boven en beneden, innerlijk en uiterlijk aan te roepen. Wanneer jij je ietwat niet in orde voelt, vraag dan eenvoudig om in die uitlijning teruggebracht te worden.

Nu, dat gezegd hebbende, er zijn tijden wanneer je uitreikt en voorover buigt in/naar de Derde om jouw broeder te helpen voorwaarts te komen en dat jij je ietwat niet in orde voelt. En in feite kan jij je zelfs ziek voelen, omdat jouw trilling veranderd is tot aan het punt waar die energie zo onaangenaam is dat het voor jou bikkelhard is. Het is bikkelhard voor jouw geest, voor jouw hart en voor jouw lichaam.

Dus, wanneer dat zich voordoet, en je weet dat je heilig werk aan het doen bent, roep dan eenvoudig. Roep ons allemaal op om jou te helpen je naar dat centrum van gelukzaligheid terug te brengen.

Welnu, terwijl jij je meer stevig hierin verankert, dan, het volgende stadium dat je al bent - nogmaals, deze zijn niet pasklaar; dit zijn geen klaslokalen met deuren en muren; dit is de oceaan waar je op reist. Het is vloeibaar. En jij bevindt je op het vlot, en jij beweegt je in deze diverse stadiums en processen.  

Het volgende stadium is creatie/schepping. Vanuit die plaats van duidelijkheid, van gecentreerdheid, van uitlijning, is er geen andere keuze. Je kunt niet stil blijven, hoewel je in een stilstaand-punt bent, maar je beweegt de schepping binnen.

Nu, zeggen jullie, "Dit is allemaal zeer interessant, Raj. Maar waar ascendeer is?" en wat ik tegen jullie zeg is dat een ieder van deze bewegingen Ascentie is. Het is het herontwerp van Ascentie voor het menselijke collectief.

Wanneer jullie bij het punt van de schepping aankomen, wat je dan doet is je volledig rechtop verankeren, in jouw hart-bewustzijn, in jouw Vijf-Dimensionale Zelf. Want dan erken je, omhels je, en ben je in de energie, omdat het een collectieve energie is. Dan is er geen afscheiding, van jullie en mij en Michael, en de geascendeerden, en elkaar. Het is cocreatie.

Dus jullie kunnen zeggen, "Ik werk aan dit specifieke scheppingsproject," maar het verzameld de energie vanuit iedereen. Dan ben je in de volheid van jouw hartbewustzijn. Refererend naar het lichaam, naar de geest, zelfs naar dat tengere ego, welke zo magnifiek is. Het maakt deel uit van jullie uniekheid. Maar jullie zijn Thuis met de Ene.

Dus dan wordt een deel van jullie vraag voor mij, "Zeg je nu, Raj, dat de Ascentie individueel alsook collectief is?" Ja, dat zeg ik. Nu, zelfs voorafgaand aan november 2012, september 2011 vertelden wij jullie, dat er al velen waren die in de volheid van hun wezen ascendeerden en verankerden.

Welnu, is dat gewoonweg duidelijk geweest? Wel, dat is het voor sommigen. Voor het algemene collectief? Nee. Maar je merkt het op, en wanneer ik zeg "je," bedoel ik jullie, dierbare luisteraars [lezers]. Jullie merken de verschuiving binnenin jullie zelf op.

Jullie zeggen, "Wel, ik weet niet zeker hoe ik ernaar kijken moet." En ik zeg tegen jullie, "Ben je in grotere vreugde? Ben je in grotere vreedzaamheid? Brand jouw blauwe vlam van de waarheid, van Michael, helder? Ben je in staat zeer snel en gemakkelijk dat wat waarheid is en wat niet te onderscheiden? Wat voor jou is en wat niet? Wat de beste weg te gaan is en welke niet? Wat ik wil doen en wat ik niet wil doen? Met wie is samen wens te zijn? Wat ik wens te doen? Dit alles zijn indicatoren voor jou van jouw duidelijkheid, van jouw gelukzaligheid.

En dat is het brandpunt waarvan wij willen dat jullie je daarop focussen. Maar ja, in termen van het collectief, zal er ook een punt komen van waar jullie aan denken als een knip. Waar de vloedgolf - nee, de Aarde zal niet verschuiven omdat iedereen naar één zijde ervan beweegt - maar het zal zijn alsof de energie zo aanzienlijk verschoven is met de totaliteit, of voldoende van de totaliteit, dat de verandering onmiskenbaar is, zodat jullie naar elkaar zullen kijken en zeggen, "We hebben het gedaan."

Wij spreken niet over de één of andere verafgelegen toekomst. En ik zal jullie vertellen waarom. Allereerst, werd het plan van de Moeder voor het verankeren van deze energie, de terugkeer van de liefde naar de Aarde, de Ascentie van Gaia gedurende een lange tijd gepland. Nu, werkt zij met langere tijdskaders? Ja, zoals jullie heel goed weten.

Maar desalniettemin, mensen, en het menselijke collectief, en de menselijke ziel beslissing werkte niet op een onbepaalde tijdlijn. Jullie aard, ofwel je leeft in Afrika, Istanbul, Parijs, Texas, New York Stad of in Vancouver, is, "Wij willen het weten." Dus jullie, in dit herontwerp, plaatsten ook wat wij zouden zeggen, en waar ik opgetogen over ben, een eerder gelimiteerd tijdskader voor dit om zich voor te doen. Dat is waarom jullie je allemaal zo opgewonden voelen! Jullie werken op volle kracht! Om deze verkorte tijdskaders te accommoderen voor het collectief om als één te zijn, als een geheel, met alle koninkrijken en Gaia in de Vijfde.

Dus, dit was niet alleen ons plan, het is jullie plan. Jullie hebben een uitdrukking, jullie zeggen vaak tegen elkaar, 'Ik loop achterop. Kan je me 10 minuten extra geven?" en gewoonlijk wordt het toegestaan. Of de persoon zal zeggen, "Wel, ik loop ook achter. Ik geef je er vijf." Wel en dat is wat jullie met de Moeder, en met mij, deden.

Dus jullie zeiden, "We lopen een klein beetje achterop. We redden het allemaal niet op vandaag. Kunt U ons 10 minuten extra geven?" Wij zeiden ja. Maar jullie zeiden niet, 'Kunt U ons 10 jaren, of 100 jaren geven?" Begrijp je wat ik hier zeg?

SB: Ja, ik begrijp het. Maar er is één punt denk ik waar sommige luisteraars een beetje verward over kunnen zijn. Misschien kan ik U daarover vragen. U zei dat wij op de 55% markering zitten. Nu, er werd tegen ons gezegd dat wij in het middelpunt van Ascentie zaten op 21.12.12, dus zijn we nu 5% verder, of zitten we op de 55% van de overblijvende 50%? 

Ray:  Goede vraag. Vergeet niet wat wij gezegd hebben over de 30%.

SB:   Ja.

Raj:  Dus jullie zit op de 50% in termen van het proces, jullie maken je op voor de sprong, zullen we zeggen.

SB:   Oké.

Raj: Toen het erop aankwam, waren er nog steeds prachtige zielen die nog steeds een beetje terughoudend waren vanwege de bezorgdheid over het achterlaten van diegenen waar zij van hielden, hoewel zij grote geruststelling ontvangen hadden. Maar als je er op deze manier mee wilt werken, jullie zitten op 55% van diegenen die zich achter het hek bevinden, de terughoudende partij. Dus jullie doen het heel goed. Jullie zitten op 55% gaan, dus als de lijn vandaag getrokken zou worden, zou meer dan de helft van de populatie van jullie planeet Gaia gereed zijn om te ascenderen, vreugdevol, vrolijk, klaar om te gaan.

SB:   Oké, wel, dat is prachtig. Het is interessant want ik heb twee vragen waarover ik U wil vragen in de overblijvende tijd, en we hebben misschien geen tijd voor beide. Eén vraag is, als U zou kunnen, om de luisteraars te helpen dit concept van balans te begrijpen, want zoveel luisteraars zullen denken dat het 50% goed en 50% slecht betekend, 50 pond van dit en 50 pond van dat. Zij denken eraan in termen van gewicht en niet in termen van terugkeren naar het centrale punt, waar de dingen in balans zijn. Goed? Dat is de eerste vraag.  

De tweede vraag is, als u een heel klein beetje commentaar kunt geven over het waarom er zoveel andere planeten en galaxies, wat gezegd is, naar de Aarde en deze Ascentie kijken.

Raj: Het punt van balans is eentje die zeer belangrijk is. En het is specifiek belangrijk aangezien jullie dwarsover uit de Derde, zelfs de opgeruimde Derde, naar de Vijfde gaan. Jullie als een populatie - en ik spreek over de geschiedenis van de Aarde - hebben ernaar geneigd om in extremen te denken, tegenstellend, dualiteit/polariteit. Het is ofwel goed of het is slecht. En wat jullie neigen te doen is naar achteren en naar voren rennen.

Wij willen niet dat jullie dat doen. Wij willen dat jullie in het centrale-punt van jullie balans blijven, wat het centrale-punt is, het stilte punt van jouw hart, en om van daaruit te werken. Begrijp, in deze nieuwe manier is geen oordeel, maar er zijn dingen die jullie loslaten. En dat is waarom wij spraken over de beweging van wat jullie genoemd hebben de goddelijke kwaliteiten aan het andere einde van de balans, dus de dingen blijven, het steunpunt blijft gebalanceerd.

Dus, bijvoorbeeld, velen van jullie zouden zeggen, "Wel, aan de ene kant van de schaal van rechtvaardigheid hebben wij controle, hebzucht en straf. Aan de andere kant, hebben we liefde, vreugde, gelukzaligheid, grootmoedigheid, zachtaardigheid, vriendelijkheid." Maar wat jullie doen, jullie staan en houden beide van deze in jullie handen, maar jullie verankeren in jullie hart. Jullie staan de energie van de zijde van liefde toe om naar dat toe te stromen waar jullie aan denken als de vasana zijde. En het duwt eruit, spoelt de vasanas weg. Hen gaan latend.

Welnu, het plaatst jullie niet uit het evenwicht, want nu, aan jullie andere hand, kunnen jullie een klein beetje controle hebben maar heel veel liefde. Jullie kunnen een klein beetje straf hebben maar heel veel dankbaarheid. Begrijp je wat ik zeg?

SB:   Ja, dat doe ik.

Raj: Maar de sleutel is om in het centrum te blijven, niet om in het ene of in het andere extreme te blijven. Het zal je nooit dienen. (7)

SB: Dus onbalans is in één van de extremen, en balans is in het centrum, waar men gelijkmoedig, onthecht, gecentreerd is? Is dat juist?

Raj: Ja. Uitgelijnd.

SB: Uitgelijnd, ja. Oké. Wat betreft de vraag over het waarom zoveel planeten en galaxies naar de Aarde kijken?

Ray: Wel, zij hebben altijd naar de Aarde gekeken, en zij zijn altijd geïnteresseerd geweest in het Ascentieproces, omdat het uniek is, het is fenomenaal, het is de vervulling van het plan van de Moeder. Dit is veel groter dan welke film dan ook die jullie ooit voor jullie werkelijkheid zouden kunnen creëren.

Dus heeft het een rimpeleffect door het gehele universum heen. En het feit dat het menselijke ras voldoende volwassen geworden is om te zeggen, nee, wij zullen voor iedereen zorgen, heeft rimpelingen en verbijstering door de Galaxies heen veroorzaakt! Dus zij kijken zeer nauwkeurig toe hoe jullie het doen.

En hoe het gaat, want het zal een paradigma voor andere planetaire Ascenties plaatsen, ander rijken die op deze manier willen werken.

SB: Maar ascendeert het gehele universum dan niet, Raj? Wij zijn niet de enige planeet, zijn we dat?  

Raj: Jullie staan vooraan in de rij.  

SB: Ah! Dus wij zijn de eerste planeet om te ascenderen, is dat wat U bedoelt? 

Raj:  Ja.

SB: Oké. Wel, we moeten hier vaker over praten. We zijn zo snel door de tijd heengegaan! Dank U, Raj.  

Ray: Ik zou blij zijn dat te doen. Ga met zegeningen, mijn vriend.

SB: Heel veel dank.

Ray: Ga met mijn gouden luister van vreugde.

SB: Zegeningen aan U.

Ray: Vaarwel.

SB: Vaarwel.

[einde]

Voetnoten


(1) De volledige reis is van God naar God, om in God te vermengen en het geïndividualiseerde zelf te verliezen. Dit deel van de reis is van dualistisch bewustzijn naar eenheidsbewustzijn, of vanuit de Derde Dimensie naar de vijfde.

 (2) Ik ben ook een aanhanger/aanbidder van de Goddelijke Moeder.

 (3) Een vasana is een archaïsch, gewoonlijk lastig gedragspatroon gevormd als een reactie op vroegere traumatische gebeurtenissen.

 (4) En, in feite, hebben wij dit vele keren met Raj en het Gezelschap van de Hemel gedaan - we vertelden hen dat we niets wilden weten van iets en dan later vragen waarom zij ons niet gewaarschuwd hadden voor de valkuilen. Hun taak is enorm groot en wordt vaak op z'n slechts zonder dank of op z'n best voor lief genomen.

 (5) Hoe gelijk zijn hebzucht, controle en straf tot geld, seks en macht, het drietal aan valkuilen waarvan gezegd wordt dat mensen daar zo vaak in vallen.

(6) Ik ervoer het in een meditatie retraite misschien twee jaar geleden, toen, hoewel in een hogere-dimensie en nog steeds, was ik me ervan bewust dat ik vele handelingen verrichtte zonder een ledemaat te bewegen. Hoe Raj dit wist, dat laat ik aan jullie over.

 (7) Dus balans betekend niet een hoeveelheid maar het blijven in het centrum van gelijkmoedigheid in plaats van eruit te slingeren naar de periferieën van hoge emoties. Ik ben er niet zeker van dat mensen dit begrijpen en ik zou het verkeerd kunnen hebben.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten