woensdag, maart 13, 2013

Een Uur met een Engel - 11 Maart 2013 met Aartsengel Michael

Aartsengel Michael:
 
Ascentie is Niet Ver Weg maar Zeer Actueel en Onderweg
 
Graham Dewyea:  Hallo, en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De Grote Ontwaking, en Steve Beckow van Het Gouden Tijdperk van Gaia. Het is een genoegen om bij jullie te zijn! Ik ben Graham Dewyae.

Onze gast van vandaag is Aartsengel Michael. Dus hiermee geef ik het aan jou over, Steve.

Steve Beckow: Heel veel dank, Graham, en welkom, Aartsengel Michael. 

Archangel Michael: Gegroet. Ik ben Michael, Aartsengel van Liefde, strijder van Vrede, en welkom aan jullie, welkom aan elk en iedereen van jullie. En ik verwelkom jullie om deel te nemen aan de vreugde, om deel te nemen aan het gelach, om deel te nemen aan de uitbreiding, de waarheid, mijn helder blauwe vlam. Ik ben opgetogen om bij jullie te zijn gedurende deze tijd van uitbreiding en verandering, van het verankeren in de nieuwe werkelijkheid van dit gouden tijdperk van Gaia en de zoetheid van deze planeet.

Ik weet dat er veel is dat je vandaag wenst te bespreken, en dat is waarom ik onze opmerkingen inleid, om voor jullie te begrijpen, om voor een ieder van jullie te begrijpen, dat in de uitbreiding van jouw gebied van jouw energie dat een grote hoeveelheid is verschoven, gegroeid, veranderd, verankerd.

Dus kijk daar ook naar, mijn vrienden, wanneer je kijkt voor de elementen van verandering. Kijk binnenin en zie hoe je veranderd bent, hoe je gegroeid bent, hoe jij je voelt, hoe je reageert, een verbinding aangaat, actie onderneemt, hoe dat verschoven is.

Welkom, Steve.

SB:  Dank U, Aartsengel Michael.

AAM:  Waar wens je te beginnen?
SB:  Wel, voordat wij naar ons belangrijkste onderwerp gaan, welke de volledige restoratie van bewustzijn is, kan ik U vragen om commentaar te leveren op de meteoor die in Rusland insloeg? U zei tegen mij in een privé lezing op 8 Maart dat het een nieuw ijstijdperk veroorzaakt zou hebben. Kunt U dat voor onze luisteraars bevestigen, en ons misschien een paar details over het proces geven waardoor een ijstijdperk het resultaat zou zijn geweest en hoe het voorkomen werd?

AAM:  Nee, wat ik tegen jou gezegd heb is dat het enige referentiepunt die jullie voor de catastrofe en de schade zouden hebben die deze meteoriet veroorzaakt zou hebben de gebeurtenis van een nieuw ijstijdperk zou zijn.

Welnu, deze gebeurtenis van de meteoor was zeer dichtbij de Aarde, overduidelijk, en het was door de edelmoedigheid en tussenkomst, de altijd-aanwezige waakzaamheid van jullie sterren broeders en zusters dat deze gebeurtenis niet plaatsgevonden heeft in de, zullen wij zeggen, volledigheid van diens potentieel. Dus, terwijl er enige schade en enige verwondingen waren, was het zeker niet van het niveau dat het mogelijk was.

Het was ook de kans om omhoog te kijken en zeer duidelijk de tussenkomst en de bescherming op zovele manieren te zien. Maar jullie vragen altijd voor zichtbare tekenen, en dit was één van de meer zichtbare tekenen van interventie door jullie sterren broeders en zusters. Het is een element van Disclosure of je er nu op die manier voor kiest erover te denken of niet. Het is eenvoudig zo.

Wat er gebeurd zou zijn als er een volle impact op de planeet zou zijn geweest? De schade zou catastrofale veranderingen en klimaatsveranderingen veroorzaakt hebben. Dus dat is waar ik naar refereer. En, ja, het zou gelijkaardig zijn geweest aan de verschuiving en het wiebelen van de assen van de planeet. Het zou het centrale punt van Gaia veranderd hebben. En de klimaatsveranderingen zouden zeer, zeer dramatisch en verwoestend zijn geweest voor de bevolking van het menselijke ras, welke al in het proces van verandering zit. Dus het zou waarlijk de voortgang van waar jullie al middenin zitten veranderd hebben.

Laat mij ook dit zeggen. De fysieke impact van deze meteoriet zou geologisch en fysiek waar jullie aan zouden denken als een ramp of catastrofe zijn geweest. Maar de grotere catastrofe, de grotere terugval, zou zeer zeker geweest zijn dat dit veroorzaakt zou hebben dat het grotere deel van de mensheid, van het collectief, in niet alleen een plaats van angst en overleving zou zijn gegaan, maar dat het hun aandacht teruggevoerd zou hebben naar zaken van migratie, van verandering en geologische topografie.

En het zou de aandacht weggehaald hebben van wat zij momenteel ondergaan, en dus zou de verschuiving in het bewustzijn van de mensheid op een zijspoor terechtgekomen zijn. En vanuit ons perspectief zou dat zelfs een grotere catastrofe geweest zijn.

Dus wat er gebeurde was dat de tussenkomst die plaatsvond door jullie sterren broeders en zusters de catastrofe op vele, vele niveaus voorkomen heeft. En er zijn niet zeer velen op de planeet die wij geobserveerd hebben die dank je wel gezegd hebben, of dankbaarheid tot uitdrukking gebracht hebben aan de krachten die tussenbeide kwamen. Wat eigenaardig is, nietwaar?

SB:  Ja, Heer. Laat mij voor hen dank je wel zeggen. En wij raken bekend genoeg met de galactics dat wij nu misschien zouden kunnen weten welke schepen wat deden. Waren het Pleiadianen, Siriurs, Arcturianen? Hoe deden zij wat zij deden. Het zag ernaar uit dat zij recht door het midden van de meteoriet heen gingen. Ik dat correct?

AAM:  Ja, dat is accuraat. Het was hoofdzakelijk een Pleiadische inspanning weet je, maar er was ook zeker ondersteuning van de Arcturianen. En waar jullie aan denken als technologie, jullie weten dat de schepen zeer organisch zijn, zij zijn levende, gevoelhebbende, coöperatieve wezens, maar zij bezitten ook het vermogen om krachtvelden te creëren, waar jullie aan zouden denken als schilden, die niet alleen druk kunnen weerstaan maar ook temperatuur, vuur, alles waar je maar aan denken kunt. En de enige manier om dit te bezweren was om recht door de meteoor zelf heen te gaan. (zie het videofilmpje in "Een Uur met een Engel met Ashira van 18 februari 2013)

Wel, het was de meest effectieve maatregel. Want één van de dingen die zij niet willen dat jullie zien dat zij doen, is het gebruik maken van waar jullie aan denken hun laser technologie om de meteoor te laten exploderen/imploderen, want dat zou eruit zien en traceerbaar zijn als een straal van energie. En dat had uitgelegd kunnen worden als een wapen.

In termen van strategie kon dat helemaal niet gedaan worden. Want of jullie nu zeggen dat de mensen er klaar voor zijn of niet, er zijn nog steeds machten die zijn en individuen die zouden denken dat dit hen in een gevarenzone zou brengen.

Dus dat is ook waarom deze strategie gebruikt werd.

Het geeft ook een zeer duidelijke boodschap af aan de menselijke wezens. Want vanuit hun gezichtspunt, hun perspectief van begrip, is het getuige zijn of het zien van een video van een schip dat door een meteoor heengaat, dit wordt voor hen, op het onderbewuste niveau, vertaald als, "Onze sterren broeders en zusters zijn bereid zichzelf op te geven en te sterven voor ons als dat noodzakelijk is om ons te beschermen." En dat is een krachtige boodschap. En, tussen aanhalingstekens, een zeer ware boodschap.

SB:  Wel, het verdient zeer zeker onze dankbaarheid. En ik kan het niet helpen om de ironie hiervan op te merken. Wij hebben films gezien zoals Deep Impact welke geprobeerd heeft om ons bang te maken voor deze einde-van-de-cyclus periode, en daarin zorgen ruimteschepen [gelijk de Messias in de film] dat de meteoor een mindere grote impact heeft.

En hier hebben wij een gebeurtenis dat een catastrofe had kunnen zijn aan het einde van de cyclus, en de sterren broeders en zuster hebben ons voor die catastrofe beschermd. Dus dat is diepgaand ironisch.

AAM:  Er is geen ironie in dit alles, lief hart!

Veel van deze ideeën die jullie diverse vormen van media of vermaak, het zo-genaamde vermaak, die naar boven komen zijn ingeplant.

SB:  Ja. En in [deze films] worden de buitenaardse wezens gerepresenteerd als roofzuchtigen. En hier hebben zij in feite de Aarde op een zeer werkelijke/echte manier gered.

AAM:  Ja, de sterrenwezens van al de diverse strepen, kleuren, nationaliteiten, afstammingen, vormen, zijn niet roofzuchtig. Dat verlangen om de externe vijand te creëren, nog steeds, zoals jullie heel goed weten, wordt onophoudelijk gedaan op een zeer echte en een vreselijke manier op de planeet, tussen naties en geloofssystemen. En dus is er dit menselijke verlangen - waaraan wordt gewerkt en wat verschoven wordt, zowel door jullie als door ons - om te voelen dat jullie behoefte hebben om een externe vijand te hebben om te bewijzen dat jullie de koning en koningin zijn, dat jullie zegevierend zijn, dat dit op de één of andere manier een maatstaf is, en een ietwat gewaardeerde maatstaf, van macht is zeer droevig.

Er zijn in toenemende mate films van diverse vormen van vermaak die de eenheid tonen en de familie en de gemeenschap van, nogmaals, diverse naties en van jullie sterren broeders en zuster, maar over het algemeen, is dat oude paradigma nog steeds in het proces van ontbinding.  

SB:  Oké. Dank U, Heer. Dat is zeer, zeer behulpzaam. Ik zou willen hopen dat de gebeurtenis meer publiciteit gaat krijgen dan dat het tot dusverre gekregen heeft.

Ik zou nu graag naar de kwestie van de volledige restoratie van het bewustzijn willen gaan, Heer, en het feit dat - en ik spreek vanuit het menselijke perspectief - de tijd van Ascentie verlengd is geeft aan dat er controle over het evenement is. En dat leidt mij ertoe om te vragen of er een definitief plan is voor de aankomende maanden. En als dat er is, zou U, in zoveel detail als U kunt, kunnen omschrijven wat er staat te gebeuren in de volgende paar maanden, wat het proces is, wat de stappen zijn?

AAM:  Jullie gaan van mij denken dat ik herhalend ben, maar natuurlijk geef ik er niet om dat er op deze manier aan mij gedacht wordt omdat ik in principe alleen dezelfde boodschap van liefde en vrede gedurende duizenden aan eonen gehad heb. Dus hier gaan we.  

Laat mij beginnen met deze vraag van controle. Want nogmaals - En wij spreken over dat waar jullie naar gerefereerd hebben als vasanas (gewoonten, overtuigingen, leringen enz. meegenomen naar het heden vanuit de kindertijd of voorafgaande levens), wat wij noemen, ja, spirituele-puin kwesties. Het is niet van belang welke taal of naar welke traditie je refereert - maar er is een algemeen misverstand en miskenning, op een negatieve manier, welke weldra uiteen zullen drijven, van deze wereld dat controle genoemd wordt.

En er is een gewelddadige - ja, gewelddadige - koppige reactie onder het menselijke collectief wanneer zij denken dat zij op wat voor manier, conditie of vorm gecontroleerd worden. Welnu, laat ons vanuit ons perspectief spreken over wat er zich voordoet, zich voorgedaan heeft en zal voordoen in het proces van Ascentie. Het menselijke collectief, het ziel collectief, dwingt controle af. Dit is iets waar vele, vele lichtwerkers, lichtdragers, liefde-houders, zich van afwenden. En ik weet dat ik hier eerder over gesproken heb, maar ik zal er weer over spreken.

Velen kijken naar dit afdwingen van controle in de fase van volledig partnerschap als iets negatiefs. Wij kijken er niet op die manier naar. Als het bekeken werd als tegengesteld of absoluut tussen beide komend of onderbrekend, of proberend om het plan van de Moeder te saboteren, dan zou het niet zijn toegestaan, en het zou zeer zeker niet gezien worden als een groots gebaar.

Maar waar wij over spreken, voordat wij zelfs deze kwestie van Ascentie bespreken - waar wij zeer geestdriftig over zijn om te doen, tussen aanhalingstekens - is dat wij van jullie vragen om jullie denken en het gevoel rondom dit woord van controle aan te passen. Want wat jullie zeggen is, "Wel, de hemel is nog steeds in controle. De Moeder, het Gezelschap van de Hemel is nog steeds in controle, en wij zijn aan hun genade overgeleverd." En dat is eenvoudigweg niet het geval.  

Jullie hebben de controle genomen, dus, laat ons zeggen, denk hieraan als copiloten als jullie zouden willen, en dan denk hieraan als copiloten van twee enorme grote groepen, niet eens de ondersteunende groepen in overweging nemend, twee enorme grote groepen met hun handen aan de controles.

Welnu, zelfs vanuit ons perspectief en in jullie terminologie, is Ascentie niet één of andere verafgelegen werkelijkheid. Het is zeer actueel, en het is al onderweg. En velen van jullie - de meesten van jullie, of je het je nu wel of niet realiseert - passen zich eenvoudig aan tot een andere trillingswerkelijkheid in de 5de dimensie.

Zoveel van die verschuiving heeft zich al voorgedaan, en nu raken jullie erop afgestemd. Nu, in die periode dat je erop afgestemd raakt ervaren jullie ook…..en dat is waarom ik deze dag begonnen ben met een ieder van jullie uit te nodigen, mijn dierbare broeders en zusters en vrienden, jullie die voor eeuwig deel uitgemaakt hebben van mijn legioen, om in jullie innerlijke landschap te kijken, en jullie uiterlijke landschap, en om te zien hoe jullie voelen, waarnemen, denken, ontvangen en hoe het verschoven is.

Niet op een manier van oordeel, niet eenvoudig op een manier van opsomming, maar eenvoudig jezelf toestaan om met de volheid van wie je bent te zijn en niet slechts alleen de subtiele verschuivingen op te merken, maar de volledige opening van je hart, en hoe jullie meer in jullie hartbewustzijn zijn dan jullie ooit eerder geweest zijn. En dat jullie gebieden toestaan en onderzoeken en dingen toestaan plaats te vinden die misschien eerder een 'geen-vlieg zone' waren.

Welnu, velen van jullie zeggen, "Wel, Michael, Heer, als ik kijk en een onderzoek van mijn landschap maak, zal ik ontdekken dat ik nog steeds verarmd ben. Ik ben nog steeds platzak. Ik ben nog steeds in een plaats van wat menselijke wezens zouden noemen worsteling." En als dat het geval is - en ik weet dat dit voor velen van jullie het geval is - wil ik dat jullie ook jullie perspectief verbreden. Nee, ik weet dat brengt niet onmiddellijk eten op de tafel of geld in jullie beurs. Maar laat mij hierover spreken.

Allereerst, velen van jullie die in deze overgang zijn ontdekken dat de tijdsinterval tussen creatie - of het nu die van goede gezondheid of geld of het creatieve proces is - enorm aan het versnellen is, en dat jullie het omhelzen. Het is al een deel van jullie.

En terwijl jullie - en wij begrijpen dit - kijken naar de financiële middelen als een Geigerteller, lakmoes test, of hoe je het doet, wanneer wij van jullie vragen om jullie perspectief te verbreden, vragen wij ook van jullie om op andere manieren te kijken waarop jullie enorm ondersteund kunnen worden. Jullie breiden de ondersteuning en gemeenschap uit en werken in eenheid.

Welnu, ik zeg niet tegen jullie dat geld, financiële zekerheid en zekerheid van het je veilig voelen, ofwel het is omdat je in een oorlogszone bent of in een onverdraagzame zone of in een financiële-crisis zone, Ik suggereer niet dat wij zo vergeetachtig en onwetend zijn dat wij niet beseffen dat dit belangrijk is. Natuurlijk is het dat. Eén van de basissen van het in staat zijn om je vrij te voelen, te worden en te zijn is in feite het gevoel van veiligheid, van zekerheid, van waar jullie vaak naar zouden refereren als bescherming.

Maar wij zeggen ook tegen u, in referentie tot veiligheid, zekerheid, bescherming, is dat jullie machtig beschermd zijn. En jullie worden niet alleen door jullie gidsen en engelen beschermd, maar door de machtigen, door jullie sterren broeders en zusters, en legioenen, kunnen wij zeggen, van niet toegewezen engelen wezens.

Dus er is heel erg veel gaande dat jullie in een positie van veiligheid houdt, zelfs terwijl jullie door deze gevoelens heen werken die losgelaten moeten worden van het je niet veilig voelen, of het je niet ondersteund voelen. En dit is specifiek waar voor de wegwijzers, en ja, de poortopzichters - wel, hoewel de meesten van hen al in de waarheid verankerd zijn - en zeer zeker de pilaren.

Dus, er is enige diepe reiniging, loslating, gaande. En het gebeurt steeds sneller. Dus jullie kunnen tegen mij zeggen, "Wel, Michael, wat ik opgemerkt heb, als ik die scan doe, is dat sinds dit begonnen is, sinds U ons verteld heeft dat wij controle afdwingen, voel ik me meer zonder controle dan ooit tevoren, en ik wordt uitgedaagd en geconfronteerd met meer kwesties dan ooit tevoren." Wel, laat mij dat ook uitleggen. Alles dat er binnenin jullie is en van het oude, van het vervagende, stervende, ontbindende oude paradigma is komt zeer snel naar het oppervlak. En hoe meer je verankerd bent in jouw rol van Lichthouder, liefde-houder, padvinder, hoe sneller deze dingen naar boven gaan komen.

En als een toevoeging hieraan, als je waarlijk in deze rol verankerd bent - en dat zijn jullie; ik stel op geen enkele manier jullie hartstoewijding en jullie zielstoewijding in vraag, want het is sterk - maar als je in deze positie bent, wat er zich ook voordoet is dat, zoals wij gezegd hebben, dat jullie diegenen die nog steeds in die buitenste laag van het oude proces zijn helpen om naar binnen te komen zodat het gehele collectief stevig verankerd is in de 5de dimensie. Dus niet alleen komen jullie eigen kwesties naar boven voor een snelle verwerking, loslating, heraanpassing, het opnieuw uitlijnen, jullie doen het ook in dat proces voor miljoenen.

Is het een machtige onderneming? Ja. Dat is het zeer zeker.

Welnu, de kwesties die jullie verwerken voor, zullen wij zeggen, dat deel van het collectief dat nog steeds op de schilderachtige route zit, is ook één van jouw kwesties. Dus als je niet de vraag of de kwestie of de vasana van controle, van gebrek, van beperking, van slechte gezondheid, van familie hebt, dan zal die kwestie niet naar jou toekomen voor de reiniging/opruiming van de miljoenen. Maar als het binnenin jou is en je verwerkt het, dan, vertrouw ons, verwerk je het voor miljoenen.

En jullie zeggen, "Wel, dat is allemaal leuk en aardig. Het klinkt ons in de oren dat wij al het werk doen." En ik heb jullie gehoord! Ja, ik luister niet af, dierbare harten. Ik hoor jullie gebeden. Ik hoor jullie pleidooien. Dat doen wij allemaal. Dus wat ik ook tegen u zeg is, is dat jullie geholpen worden. Deze verwerking, en het niveau waarop jullie gezegd hebben dat jullie het gaan doen, zou jullie begraven hebben als jullie het zonder ondersteuning waren gaan doen.

Ik zeg dat niet op een manier om jullie allemaal bang te maken. Maar de magnitude van wat jullie doen is van een dergelijke hoge kwaliteit en resonantie dat jullie natuurlijk geholpen worden. En jullie zeggen, 'Wel, ik voel me niet alsof ik geholpen wordt." En onze reactie daarop is, ja, zelfs als jullie het niet zien of horen, nog steeds om in de stilte van je hart te gaan, naar de zetel van jouw ziel op de bodem van waar jullie aan denken als jullie hart, en jezelf eenvoudig toe te staan te ontvangen.

Sta jezelf toe, elke en iedere dag, specifiek jullie lichtwerkers, om het trillingswerk dat wij met jullie doen te ontvangen en te voelen, en om aandacht te schenken aan wat je kunt voelen als lichte veranderingen, maar in feite wanneer je het onder een microscoop legt zij niet alleen essentieel zijn, zij zijn enorm.

Ik heb jullie argumenten, jullie pleidooien, jullie gebeden en jullie schreeuwen gehoord, en zo heeft de Moeder dat ook. In feite, hebben wij het allemaal gehoord. Wanneer jullie tegen mij zeggen - en wanneer ik zeg mij in deze context bedoel ik het collectieve wij - wanneer jullie tegen mij zeggen, "Wel, Michael, ik zou veel beter werk kunnen verrichten als je me het geld daarvoor zou geven. Dan zou ik niet bezorgd zijn over het betalen van mijn rekeningen, mijn huur."enzovoorts. En ik gebruik geld vandaag omdat ik beschuldigd ben van het negeren van de basisbehoeften van de menselijke overleving. Dat is niet zo.

Dus jullie zeggen tegen mij, "Geef mij het geld en ik zal beter werk verrichten." En wat ik tegen jullie zeg zijn twee dingen. Allereerst, als je al het geld had dat jouw hart zou verlangen of dat wat jij je voor zou kunnen stellen, wat je dan zou doen is niet werken aan het reinigen/opruimen van de geldkwesties van miljoenen, je zou op een andere missie zijn, en dat zou er een zijn van liefdadigheid. En dat kan of kan niet zijn wat je gekozen hebt als één van jouw zielmissies om het Ascentieproces voor iedereen en met iedereen te voltooien.

Het tweede deel hiervan is terwijl jullie denken of geloven en deze gevoelens van onzekerheid hebben, wat jullie ook doen is machtig gekatalyseerd worden door iedere enkele atoom in het universum om te creëren. Want het gaat niet eenvoudig over het reinigen/opruimen. Het gaat over de verschuiving in/naar jouw schepperzelf en om die heldere vonk van goddelijkheid naar de voorgrond te laten komen.

Dus, deel van jullie Ascentieproces, en deel van het opeisen, ontwaken, het verankeren van jullie volledige hartsbewustzijn, is dat deze erkenning in/naar de fysicaliteit van jullie vermogen om te creëren wordt gebracht.

Welnu, jullie hebben een zeer visceraal, visueel en echt voorbeeld van jullie sterren broeders en zusters boven Rusland gehad wat wij jullie niet toestaan onder te laten sneeuwen, dat jullie alleen zover zullen gaan. Het is zoals de moeder die probeert om het kind te leren zwemmen en dat het niet bang voor het water hoeft te zijn. Dat betekend niet dat wij jullie toestaan er zover in te gaan dat het jullie boven het hoofd groeit. Dus als er een element van controle is, dan is dat het.

Welnu, laat mij spreken - en ik weet dat ik maar doorga, maar, lieve Steve, lieve Graham, dit is een zeer belangrijke kwestie die jullie naar voren hebben gebracht en het is eentje die nog niet voldoende bespreking gehad heeft.

SB: Dank U, Heer.

AAM: Controleren wij? Ja.

Als ik, onafhankelijk, door dit of ieder ander kanaal heen, of eenvoudig door visitatie, als Ik of wij jullie de totaliteit van de volledigheid, de impact van onze volledige energie zouden geven, zou het jullie plat leggen. Het zou jullie circuits doorbranden. Jullie zouden je niet opgetogen voelen, maar overweldigd, en iets in jullie elektrische, mechanische systeem zou worden kortgesloten. Het is op deze manier denk ik dat ik het in fysieke termen uit moet leggen.

Welnu, bijvoorbeeld, wanneer wij dit prachtige programma met jullie doen dat ons toestaat om naar voren te treden en tot jullie harten te spreken, tot jullie geesten, tot jullie wezens, delen wij niet alleen informatie, wij sturen door de luchtgolven heen de energieën van onze essentie, van onze liefde, rechtstreeks in/naar jullie toe. En dat is zoveel belangrijker dan welke woorden ik dan ook ooit zou kunnen uitspreken.

 [Steve: En ter ondersteuning van wat AEM hier zegt kan ik tussenvoegen dat op dit punt van het programma ik me zeer gelukzalig voelde en het opmerkte] 

Zo ook, wanneer wij deelnemen aan Het Gouden Tijdperk van Gaia, is de informatie belangrijk voor jullie mentale lichaam, maar de volheid van het geschenk is binnenin de totaliteit van de transmissie. En het is niet van belang als het onder het mom is van eenvoudig een artikel van belang of als een channeling, de energietransmissie en overdracht en transmutatie vindt plaats. Dat is één van de manieren waarop wij met jullie werken.  

Maar wat controleren wij? Wij controleren de trillingen zodat het jullie langzaam omhoog laat gaan, zoals het getijde dat binnenkomt. Nu, het getijde neemt niet zolang om binnen te komen, en het rijst eerder snel, zelfs in jullie werkelijkheid. Dus wij gaan met het getijde mee in plaats van de Tsunami/vloedgolf, welke er alleen maar voor zorgt dat jullie aan een boom gaan hangen en bidden voor jullie overleving. Dus, één van de dingen die wij controleren is het niveau waarop wij ons bij jullie aansluiten.  

Maar als jullie niveaus naar boven komen, als jullie frequentie  verhoogd wordt, jullie trilling afgestemd, aangepast, dan komen wij meer en meer en meer, zodat het meer het niveau speelterrein wordt waar jullie om gevraagd hebben, en waar wij voor aan het plannen zijn geweest, sinds altijd.

Dus op dat niveau speelterrein waar wij medescheppers zijn en Ascentie gewoon dat is, dat de liefde samen is, en ja, in de fysieke vorm, dan is de rest van het oude, van het gebrek, van de beperking, van dood, vernietiging, ziekte, oorlog weg.

Dus wij controleren bij tijden het tempo van de dingen, maar wij doen dat niet op wat voor manier dan ook om het terug te houden. Noch doen jullie sterren broeders en zusters dat. Wij doen het gewoon in een tempo dat verenigbaar is, want het volledige idee, het plan, voor jullie is om jullie fysieke vorm te behouden.

Denk erover na, wanneer iemand momenteel in de fysieke vorm sterft. En ik spreek in algemeenheden. Maar waar gaat dit proces van de dood over? Het gaat niet slechts over dat de ademhaling stopt of dat de hersenfunctie ermee ophoudt of dat het hart ermee ophoudt. Het is het moment waarin het wezen het lichaam verlaat en de controle opgeeft.

En zodra dat gebeurd, is er een tijdelijke overdracht waar diegene die de beschermers of de begroeters zijn, zoals jullie daaraan kunnen denken, het lichaam optillen, het wezen, niet de fysieke vorm, en de controle nemen, omdat dat wezen, die ziel, die energie, onmiddellijk omhoog gebracht wordt naar het hoogste niveau van gelukzaligheid, van vreugde van Eén.

Zal er onderwijs, aanpassing zijn? Ja. Maar in dat moment van vertrek, dat moment van het verplaatsen van de controle die plaatsvindt. Het is zeer gemakkelijk. Het is zoals het zich altijd op jullie planeet voorgedaan heeft, voor een zeer lange tijd.

Maar dit is niet wat wij willen, en het is niet wat jullie willen [voor Ascentie]. Jullie willen je leven niet beëindigen. Dus dat ontmoetingspunt moet zeer zachtaardig zijn. Het moet gefabriceerd worden, en het moet zodanig zijn dat het jullie niet uit jullie lichaam vandaan haalt.

Nu, ik heb voldoende over deze situatie gesproken. Ik vraag je verder te gaan.

SB: Oké , Heer. Dank U. Ik wil daar over een momentje op terugkomen, maar voordat het programma eindigt zou ik U graag willen vragen om commentaar te leveren op twee vragen. Eén is of wij naar de Innerlijke Aarde gaan en onze Ascentie door middel van lichtkamers is. En de tweede vraag is, zal er een evenement in maart zijn die een einde aan de dualiteit brengt?

AAM: Jullie gaan niet naar de Innerlijke Aarde om met licht machinerie te werken, zeer zeker niet als een collectief. Er kan een uitzonderlijk persoon zijn, maar dat is niet het proces van Ascentie. Dit is niet waar wij gedurende een zeer lange tijd over gesproken hebben.

Welnu, ik heb uit naam van velen aan jullie verteld, en de Moeder heeft het jullie verteld, dat het entreepunt naar Ascentie, niet slechts het portaal, maar dat het entreepunt jullie hart en liefde is. Welnu, jullie kunnen tegen mij zeggen, "Wel dan, Heer, betekend dat als, wanneer ik eenmaal liefde in mijn hart heb, dat het mij dan gepermitteerd is om naar Innerlijke Aarde te gaan, en dan in een machinerie te gaan, een stukje technologie dat mij zal transformeren en mij zal opwaarderen?" Nee.

Dit is organisch. Anderszins, wat er zich zou hebben voorgedaan - niet alleen met de Agarthanen, die, tussen haakjes, die uitnodiging niet verlengd hebben, of met jullie sterren broeders en zusters; zij zouden jullie in lichtkamers gezet kunnen hebben en het werk hebben kunnen afgemaakt. Dat is niet het plan.

Het plan is - kunnen wij dit meer duidelijk zeggen? - denk er zo aan: oppervlakte, collectief, de mensheid, liefde kiezend. En wanneer dat gebeurd - en het gebeurd terwijl wij spreken, dus jullie kijken niet naar een kortstondige start/opstijging, jullie zitten al in het proces van de start/opstijging - dat is waarom wij zeggen dat Ascentie geen verafgelegen doel is of een verafgelegen datum, jullie zitten er hier en nu middenin.

Dus, het antwoord - en het spijt me als ik voor sommige mensen te duidelijk ben [in dit geval, diegenen die zeggen dat wij naar de Innerlijke Aarde gaan], maar ik heb er behoefte aan om hier de waarheid over te spreken - het gaat niet over het reizen naar de Innerlijke Aarde en afhankelijk zijn van jullie Innerlijke broeders en zusters om het werk voor jullie te doen. Dat is niet het geval. Vergelijkbaar, gaat het er niet over dat iedereen overgebracht, getransporteerd, geteleporteerd wordt op/naar de schepen terwijl er één of ander formidabel evenement plaatsvindt, en dat jullie dan naar de hernieuwde Aarde terugkeren. Jullie zijn de hernieuwing, Jullie zijn de Ascentie.

Welnu, zijn er diverse stukken en elementen die er plaatsvinden, omdat dit, zoals jullie het noemen, "evenement", zulke formidabele rimpelevenementen heeft - ja, evenementen - erdoorheen, binnenin, erboven, er beneden, eraan voorbij? Natuurlijk. Maar kijk niet voorbij dit moment in de tijd. [oftewel, stel ons werk niet uit tot aan een toekomstige datum door de weg bij langs te kijken naar toekomstige "evenementen."]

En waarom zeg ik dat? Omdat als jullie je aandacht, jullie hartbewustzijn, de pracht van wie je bent en wat jullie aan het doen zijn, ergens anders plaatsen, dan ben je niet aanwezig voor jouw eigen Ascentie.

SB: Heer, als ik zou mogen onderbreken, twee dingen hierover: Eén, er doet feitelijk een verhaal de ronde over het internet, of een artikel, dat zegt dat er een evenement in maart zal zijn dat een einde aan de dualiteit zal brengen. En dat is waar ik u naar vraag in de tweede vraag.

En dan is het tweede ding dat "Nu." Ik weet dat er een manier is waarop dit zinvol is; ik vraag U er slechts naar. SaLuSa nodigt ons uit om de toekomstige vormgeving van de Aarde in overweging/ beschouwing te nemen, zeg, als wij Nova Aarde bouwen. Dus U zegt niet, "Wel, maak je geen voorstelling van Nova Aarde." U zegt dat niet, goed?, wanneer U zegt houdt jullie aandacht in het moment? Maar misschien voor onze luisteraars [lezers] dat U hier het onderscheidt kunt maken?

Er zijn tijden wanneer het goed is om onze aandacht in het moment te houden, nietwaar? En er zijn tijden wanneer het goed is om onze toekomst te verbeelden. Is dat niet het geval?

AAM: Ja, dat is het geval. En ik hoop dat te verduidelijken. Wanneer ik zeg "In het moment," bedoel ik specifiek het houden van jouw aandacht in jouw moment en in jouw hart in jouw tijd, in eenheid van bewustzijn, in gemeenschap, in de opbouw van Nova Aarde en Nova jij.


Welnu, als toevoeging tot het houden van jouw aandacht in het moment, betekend het ook jouw aandacht in het eeuwige Nu houden. Dus, in jouw moment van Nu bouwen jullie de steden van licht. Jullie visualiseren, verbeelden, creëren - in jullie droomruimte, in jullie hartruimte, in jullie samenwerkingsruimte - niet slechts de goddelijke kwaliteiten maar de fysieke attributen van Nova Aarde. Dus, jullie bouwen het.  

Dus, het is niet dat jullie - en wanneer ik dit specifiek zeg bedoel ik niet hoofdzakelijk in dit moment de lichthouders die zoveel multifunctionele dingen verrichten - dat jullie niet alleen voor het collectief reinigen/opruimen, jullie verhogen niet alleen maar de frequenties, maar tezelfdertijd bouwen jullie ook aan Nova Aarde. Dus het is niet dat jullie zeiden, "Wel, laten we de Ascentie in de wacht zetten en beginnen te bouwen aan Nova Aarde," of vice versa; zij zijn samengevoegde processen.

SB: En het artikel, Heer, dat zegt dat er een evenement in maart zal zijn waardoor de dualiteit zal eindigen, is dit ware sentiment, of niet?

AAM: Begrijp wat ik tegen u gezegd hebt. Het oude ontbind zich zelfs als wij spreken. Dus polariteit, dualiteit, maakt daar een deel van uit. Het heeft nooit deel uitgemaakt van de schone en duidelijke dimensie.

Dus is er een specifiek evenement? En ik ga één ding hier uitsluiten. Onlangs maakte de Goddelijke Moeder haar aanwezigheid duidelijk bekend, wat veel groter zou zijn dan het eenvoudig ontbinden van de polariteit, is er een evenement dat dit veroorzaakt? Nee. Het is geen evenement.  

Welnu, als jij tegen mij zegt, "Zal er een kentering van evenementen zijn?"dan zou Ik zeggen ja. Ik probeer geen spelletjes te spelen omdat er vele evenementen zijn die er plaatsvinden. Jullie zien hen, en dan vragen jullie, "Ja, maar wat betreft het evenement dan?" - het aftreden van de Paus, het evenement met de meteoor, de verschuiving van leiderschap over de gehele planeet heen, de verandering in jullie globale economie, welke zeer dichtbij is. En iemand kan ernaar wijzen en zeggen, "Dat is een evenement."

Maar is er één evenement? Nee. Maar is er een kentering van evenementen? Ja.

SB: Wel, dat is zeer behulpzaam. Zou U, in de overblijvende tijd, zou U ons een klein beetje kunnen vertellen over de doorgaande impact en het succes van containment/indamming? Misschien zo specifiek en een gedetailleerd verslag gevend als dat U ons geven kunt?

AAM: Weet je, wanneer wij mensen in containment plaatsen - en ik gebruik het woord mensen omdat in deze situatie wij spreken over specifieke menselijke wezens, zoals jullie weten, en ik zou ongenegen willen zijn om de lijst bij langs te gaan, zo je wenst. Maar ik wens ook om opnieuw te benadrukken wat wij eerder gezegd hebben, is dat containment iets is dat zeer zelden en met grote overwegingen gedaan wordt. En de reden is dat het de vrije wil niet verwijdert maar het damt letterlijk de vrije wil in.

De wezens die gezet zijn in waar jullie aan kunnen denken, en wij weten dat jullie je bewust zijn dat er diverse niveaus van containment zijn, maar denk aan de meest gedenkwaardige, en zij zijn in principe in lichtboxen, en dat licht en liefde hen volledig en totaal penetreert, en zij zullen niet vrijgelaten worden totdat zij volledig gepenetreerd zijn.  

Dat is waarom die beslissing niet terloops gemaakt wordt. Het is veel meer binnendringend dan dat jullie je zelfs maar voor kunnen stellen. Dus, het is iets dat wij met groot respect doen, ja, zelfs voor waar jullie aan zouden denken als de donkerste spelers. Wanneer wij hen indammen, wordt het met een grote hoeveelheid aan respect gedaan.

Welnu, diegene die in sleutelposities zijn geweest, leiderschapsposities, worden in deze containers van licht gehouden niet slechts totdat de duisternis gevlucht is of gereinigd is, maar het plan aan onze zijde is dat zij in dat gebied gehouden worden totdat zij buitengewone lichtwezens zijn. Dus, is het bijna alsof wanneer zij opnieuw tevoorschijn komen dat jullie hen nauwelijks meer herkennen.  

Welnu, jullie zeggen, "Maar, Heer, wij zijn nog steeds getuige van vreselijke wreedheden op onze planeet." En als de Prins van de Vrede en de Strijder van de Vrede, ben Ik me daar zeer bewust van. Maar Ik stel ook aan jullie voor dat sommige van deze mensen die jullie bijna zien als marionetten omhulsels, dat de echte persoon in een lichtkamer is.

Is het succesvol? Ja. Welnu, er zijn sommigen die van hun indamming bevrijdt zijn, en zij hebben ervoor gekozen om naar voren te komen om te….om hun missie en doel te vervullen.  En zij waren klaar om dat te doen. Ja, de Paus was daar een goed voorbeeld van. Dan zijn er….er zijn anderen, specifiek binnenin de financiële wereld, die terugkeren om de zaken in juiste banen te gaan leiden.

 [muziek begint te spelen]

Ja, Jamie Dimon is één van deze wezens.

SB: Zit Koningin Elizabeth in containment, Heer?

AAM: Zij komt opnieuw tevoorschijn.

SB: Prima. Dank U. Dat was zeer, zeer behulpzaam, Heer. Heel veel dank. En ook een dank je wel aan onze sterren broeders en zusters voor het vernietigen van de meteoor.

AAM: Ga in vrede, dierbare vrienden. Vaarwel.

SB: Vaarwel, Heer.

[einde]
 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

3 opmerkingen:

 1. Hallo Cobie,

  wat een lappen hè om te vertalen, ik blijf alles lezen wat goed aanvoelt en heb er vertrouwen in dat alles goed gaat komen.

  Hier nog iets voor jou:

  Deze foto werd nooit doorgestuurd. Je ziet hem ook niet op het internet, of van de regering uit….. 24 mensen (donkere huid) van allerlei kerken die Obama zegenen.

  en hij blijft dit eerbiedig staan te ontvangen. Prachtig

  met groet en zegen van winny  http://www.youtube.com/watch?v=AnwrojhxMFk

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Winny stuurde het aan mij, vandaar en ik laat
  nooit iets weg van een ander.

  Groeten van Nolly

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Nolly,

   Ik wist dat deze 10 A4tjes tekst eraan zat te komen, dus ik was voorbereidt, maar inderdaad het is iedere keer weer een hele kluif om te vertalen.

   Deze foto is inderdaad heel bijzonder... Dank je wel!

   Liefs en knuff.
   Cobie

   Verwijderen