maandag, maart 11, 2013

De Goddelijke Moeder via Linda Dillon - 10 Maart 2013

Moeder Mary's Blauwe Diamanten Ster van Hoop

Linda Dillon, Raad van Liefde, 10 Maart 2013
 
Opmerking: Moeder Mary is ook bekend als de Goddelijke Moeder. De Goddelijke Moeder maakt zich bekend zoals diegene die haar channelt of haar interviewt haar benoemd/kent. Vandaar dat een channeling aan Linda Dillon gericht, de Goddelijke Moeder zich als Moeder Mary profileert, en richting Steve Beckow als de Goddelijke Moeder. Met andere woorden zij zijn beide één en dezelfde.

Gegroet. Ik ben Mary, Universele Moeder, Moeder van Liefde, Moeder van Verandering, Moeder en Schepper van het Omniversum: Moeder van een ieder van jullie, lieve kinderen. Ik kom om de ontdekking van de blauwe diamanten ster te bespreken (zie artikel onderaan deze channeling), want het is tijd, dierbare harten, voor een ieder van jullie om meer volledig de manier waarop de schepping plaatsvindt te begrijpen, en het doel van deze "ontdekking" in termen van jullie eigen lieve groei, ontwikkeling, en de Ascentie van een ieder van jullie, tegelijkertijd met mijn geliefde Gaia.

Lang geleden - en de wetenschappers en kosmologen zullen ontdekken dat de blauwe diamanten ster feitelijk ouder dan 17 miljard jaren is - bracht ik in het bestaan het idee van jullie universum. Dit is het proces van de schepping, in overeenstemming met de Universele Wetten welke de Vader en Ik en Alles ook gecreëerd hebben als een reflectie van onze perfectie en de goddelijke orde van Alles, van Eén. Want jullie zijn niet langer gelimiteerd tot de concepten van de oude 3de dimensie en het verkeerde paradigma van beperking, jullie zijn nu volledig in staat op een spirituele fysieke manier te begrijpen en te incorporeren wat ik vandaag tegen jullie zeg.

Vandaar dat ik een deel aan jullie uitleg over hoe de schepping werkt. Ik zeg een deel omdat er nog steeds vele elementen zijn welke jullie momenteel nog niet kunnen bevatten en incorporeren in jullie bestaande systemen. Gedurende de jaren heb ik dit kanaal en de woorden van Albert Einstein gebruikt om jullie idee uit te breiden over hoe de dimensionale werkelijkheid voor jullie universum werd geconstrueerd. Ik heb Sanat Kumara gebruikt om de waarheid van de Universele Wet uit te leggen. Jullie zijn begonnen om deze vreemde concepten te omhelzen, en dus duw ik jullie zachtjes verder dit pad op.

De schepping wordt uit zuivere energie geboren - de gecombineerde energie van wat jullie je voorstellen als de Vader en Ik. Er zijn tijden, eeuwige momenten, wanneer deze zuivere energie omgezet wordt of veranderd in een idee - een Goddelijk idee. Begrijp dat terwijl de zuivere energie Ik ben, is het ook dat deel van mij dat tot uitdrukking brengt wat Ik graag wil voortzetten in een bepaalde richting waar het als Liefde en Schoonheid begrepen wordt, een brenger van Vreugde.


Wij hebben jullie geleerd en er bij jullie op aangedrongen om te accepteren dat die vonk van Goddelijk bewustzijn ook binnenin jullie leeft en ademt en met de verschuiving in de hogere dimensionale energieën dat jullie onze voetstappen en voorbeelden moeten volgen. Wij hebben jullie vele, vele gereedschappen gegeven om jullie te helpen dit te begrijpen - maar dat is een andere conversatie en ik wens deze dag te spreken over het proces van de schepping. Dus het beginpunt, vanuit jullie perspectief, begint met zuivere energie welke dan, wanneer de goddelijke keuze gemaakt is, transmuteert in/naar een idee.

Als ik ervoor kies of ernaar verlang om dit idee in de vorm te brengen, zaai ik het met mijn Goddelijke essentie, de essentie van de blauwe diamant. Ik heb uitgebreid tegen jullie gesproken over mijn blauwe diamant maar slechts weinigen van jullie hebben de pracht van deze essentie volledig omhelsd of onderzocht of het nog niet tot diens volledigste potentieel gebruikt.

Dus, dierbare kinderen van mijn hart, laat mij het opnieuw benadrukken, de blauwe diamant is de essentie van mijn wezen. Het is de energie die ik inbed in/naar en binnenin een idee om vorm geboren te laten worden. Als je dit niet begrijpt denk dan eenvoudig aan jullie eigen proces van reproductie waarin de energieën van diverse (zes of meer) zielen met elkaar vermengen in de fysicaliteit van 2 om nieuw leven te creëren. Er is de zwangerschap en dan de geboorte. Denk er ook aan dat niet alle ideeën van het hebben of het geboren laten worden van een kind tot bloei komen. Zo is het ook met mijn scheppingsproces. Ik zaai niet altijd een goddelijk idee in de vorm - vaak is het idee meer dan voldoende.

16.8 miljard jaren geleden, had onze zuivere energie het idee van een nieuw universum - jullie universum. De pracht, schoonheid, diversiteit en het potentieel van dit idee was zo rustgevend, opwindend en uniek dat ik het idee met de essentie van mijn wezen, de blauwe diamant, zaaide. De vorm die de eerste zaaiing op zich nam is de blauwe ster welke jullie wetenschappers nu gemakshalve ontdekken, en waarvan zij niet weten hoe dit te verklaren.

Na een lange zwangerschapsperiode - niet omdat de schepping niet onmiddellijk kon zijn maar omdat wij wensten ervan te genieten, ons erover te verwonderen en mag ik zeggen deze schepping te begrijpen, werd jullie universum geboren. Een prachtige schepping; eentje waaraan vele aartsengelen deelnamen en andere vormen aannamen omdat zij wensten deel uit te maken van deze volgende fase.

Gedurende de eonen heb ik deze schepping gezaaid en bevrucht/gekoesterd met regelmatige en onregelmatige invoeringen van mijn blauwe diamanten energie. Het is één van de verklaringen waarom bepaalde sterbeschavingen meer consistent en snel gevorderd en ontwikkeld zijn in hun evolutie. Het is ook het waarom er een medeleven, begrip, ondersteuning en interesse is in de ontwikkeling van Gaia en het menselijke collectief door jullie sterren broeders en zusters. Deze interesse is niet alleen omdat jullie gezaaid zijn vanuit hetzelfde bronidee maar omdat zij het proces begrijpen dat jullie nu ondernemen en dat ik tot actie aangezet heb voor deze planeet en dit deel van dit universum.

In 2002 zaaide ik wederom mijn blauwe diamand, mijn essentie op Gaia en naar alle bewoners van de Aarde. Dit was geen toevallig gebaar want hoewel ik een aardige en liefdevolle Moeder ben ik onderneem dergelijke acties of uitbreidingen niet op een ongeplande manier. Ik heb de blauwe diamant in jullie matrix gezaaid niet om alleen jullie goddelijke vonk opnieuw te laten ontwaken, de wetenschap van jullie afkomst en van mijn aanwezigheid binnenin een ieder van jullie - Ik heb dit gedaan om mijn idee van dit deel van Onze schepping naar het volgende stadium van vervulling te brengen.

Het aanvankelijke doel van dit geschenk van mijn essentie was om te beginnen de verwondingen en illusies te genezen die aldus dicht opeen op Gaia gegroeid waren; om te beginnen om jullie harten te openen en te genezen en jullie bewustzijn uit te breiden zodat je zou kunnen beginnen te begrijpen dat jullie verstrikt waren in de mentale en emotionele illusies van de mensheid. Ik zaaide meer diepgaand de mensheid zodat de hartbewustzijns-ontwaking, de Grote Ontwaking, waarlijk zou kunnen beginnen.

Hoewel ik heb gecreëerd en voortdurend creëer, zijn er sommige scheppingen, welke ik genoemd heb, waarvan ik beslis dat zij eonen aan tijd nemen, en anderen welke onmiddellijk zijn. En maak niet de fout dierbaar kind om te denken dat wij de menselijke tijd niet begrijpen - waar denk je dat het vandaan kwam? Een decennia geleden, of 11 jaren om precies te zijn, heb ik mijn schepping van de mensheid bevrucht om hen te doen laten ontwaken, en hen voor te bereiden op de vervulling van mijn plan, mijn idee, welke de Ascentie was van een ras van wezens, van engelen in de vorm, naar een hogere dimensionale werkelijkheid. Een dimensionale werkelijkheid welke hen toe zou staan om zich opnieuw te verbinden met hun creatieve gaven en om zich wederom bij mij aan te sluiten in de volledigheid van het hart genaamd Liefde. Dit geschenk van mijn blauwe diamant was niet onderscheidend - het was evenredig aan de gehele mensheid in die tijd gegeven. Ja, sommigen van jullie ontvingen een vooruitblik eraan voorafgaand, maar het collectief ontving dit geschenk als één in 2002.

Deze ontsteking van jullie en mijn blauwe diamant was en is de ontstekingsknop voor jullie Ascentie. Het deed er wel en niet toe of jij je ervan bewust was; de energie was in de werkelijke lucht die jullie inademen aldus niemand, en laat mij benadrukken NIEMAND, was vrijgesteld van deze inzaaiing. Welnu, sommigen van jullie, schrandere Lichtwerkers / Liefde houders / Wegwijzers / Genezers / Channelaars waren zich meer bewust van deze zegen. Jullie omhelsden het in jullie kern, jullie levens, jullie groei en jullie ervaringen. Deze omhelzing heeft gehandeld als een 'jump-start' (aanduwing) voor velen van jullie. Laat mij duidelijk zijn; want diegenen van jullie die deze energie omhelsd hebben, jullie hebben dat voor miljoenen gedaan. Ten behoeve van mij zijn jullie de stem geweest die in de wildernis schreeuwt, jullie zijn de herderinnen geweest, jullie zijn de Lichtdragers geweest.

In deze zaaiing, deze schepping van Nova Aarde, Nova Wezen - de Nieuwe Jij/Jullie, creëer ik niet in termen van eonen. Heb je niet opgemerkt lief hart dat ik een miljard jaren teruggebracht heb naar 10 of 11 jaren? Merk op dat wij deze schepping niet gestopt hebben en dat niet zullen doen. Het zal naar jullie toekomen waar jullie aan denken als voltooiing, en wat wij noemen oneindige uitbreiding.

Eenmaal gezaaid met mijn blauwe diamant, was het productief om jullie verder in te zaaien met de gouden diamant van het Goddelijke Mannelijke (2003), en de drie-eenheid te voltooien met de invoer en zegen van de roze diamant (2009). De roze diamant is de essentie van jullie wezen, het geheugen, de kern en macht om je met ons samen te voegen in cocreatie. Begrijp ook dat sinds deze aanvankelijke invoeringen jullie onophoudelijk overgoten zijn met deze energieën, bewust en onbewust. Tezelfdertijd met deze invoeringen hebben wij samen met jullie ook de portalen gecreëerd, of waar jullie aan kunnen denken als de stapstenen - 11:11, 12:12. Deze portalen zijn voortdurend open geweest en de energie die wij door deze poortopeningen laten stromen, nemen exponentieel en onophoudelijk toe.

De verbintenis van ons wezen, en waar jullie naar refereren als het gezelschap van de hemel - en wat wij noemen de Raad van Liefde, in dit specifieke transmuterende idee in/naar de volledigheid van vorm is in alle ernst gedurende decennia aan de gang geweest. Maar dat is niet het doel op deze dag van mijn verhandeling met jullie. Wij zullen spreken over de voltooiing van Ascentie in de aankomende weken maar eerst en vooral is het belangrijk voor jullie als onderdeel van Wij om het scheppingsproces te begrijpen.

Laat mij nogmaals duidelijk zijn. Wat ik op deze dag aan jullie overbreng wist niet uit of overschrijft de scheppingsformule of scheppingscodes niet die wij door dit kanaal heen gecommuniceerd hebben. Juist het tegenovergestelde - deze informatie is voor jullie om jullie begrip uit te breiden en om duidelijker tot het besef te komen van de aard van het scheppingsproces.

Velen van jullie hebben droevig gevoeld of gedacht dat wij jullie in dit scheppingproces in de steek lieten - in de vervulling van de Ascentie. Juist het tegendeel. Jullie, als de kinderen van mijn wezen, hebben jullie zelf verklaard als gereed om met Ons te co-creëren. Dit is een uitnodiging en wij accepteren.

Dus, dan vraag je, "Wel Moeder, wat komt er na de inzaaiing, de zwangerschap, de verankering van de diamanten drie-eenheid binnenin?" Wat vervolgens komt dierbare harten is het brengen van de volledigheid van onze energie naar de vorm welke gecreëerd en geboren werd. Dit vertaalt zich in handelingen in jullie termen. Maar laat mij nogmaals duidelijk zijn, actie/handeling in onze termen is beduidend anders dan actie/handeling in het menselijke rijk. Komen wij dichterbij, ja, maar wij zijn nu nog niet in goddelijke synchroniciteit.

In onze terminologie is actie/handeling de beweging van energie, inspiratie, goddelijke interventie, de verankering binnenin de vorm van de goddelijke kwaliteiten (de 13 zegeningen en deugden)

Jullie allemaal, zelfs de meest gelovigen, vertrouwend en wetend, vragen altijd naar signalen. Houd in gedachten dat wij werken in kosmische stoten/aanvallen, en vaak is onze reactie/antwoord op deze pleidooien groot - en worden helaas niet (h)erkend. Of jullie (h)erkennen hen wel en doen hen dan af als de vader is de wens van de gedachte. Dus het teken dat wij jullie hier en nu geven is de "ontdekking" van de Blauwe Ster - de Ster van Hoop, de ster van het onkenbare, onvoorstelbare. Het katalyseert een ieder van jullie, en specifiek diegenen die aan zichzelf denken als wetenschappers, om hun basis aannames opnieuw te onderzoeken. Mijn blauwe ster is gedurende tienduizenden, honderden duizenden aan jaren door de galaxies en dit universum heen observeerbaar geweest. Nu zijn jullie ogen open. Wat daar altijd was, en daar was om specifiek dit universum in het bestaan te brengen, wordt nu erkend. Uitgelegd, nee, en dat is iets goeds omdat het verkenning en potentieel uitbreidt. Het zorgt ervoor dat jullie op een bredere manier over de schepping denken - en om mijn geschenk van de blauwe diamant te erkennen binnenin een spectrum dit voorbij jullie huidige begrip is.

Ik sluit af met het herhalen van een belofte die ik gemaakt heb door de Raad van Liefde in 2000. Wij weten van jullie behoefte aan bemoediging, koestering, demonstratie. En daarom, dierbare harten verbind Ik mij ertoe om tevoorschijn te komen in elke en iedere van jullie woonkamers als dat is wat er voor jullie nodig is om toe te staan en te worden. Is dat voldoende? Ga met mijn liefde. Vaarwel.

http://counciloflove.com/2003/04/the-seat-of-the-soul-and-creation/

 

Bijzondere Ster lijkt Ouder te zijn dan het Heelal Zelf

Hubble heeft wetenschappers een handje geholpen bij het dateren van een zeer oude ster. En dat leidt tot een verrassende conclusie: de ster zou zo’n 14,5 miljard jaar oud zijn: net ietsje ouder dan het 13,8 miljard jaar oude heelal, dus! De ster is niet nieuw voor de wetenschap. In het jaar 2000 dateerden astronomen de ster ook al. Toen kwamen ze uit op een leeftijd van zestien miljard jaar (met een onzekerheidsmarge van twee miljard jaar). Het zette de wetenschap op zijn kop. “Misschien zit de kosmologie fout, of de stellaire fysica of klopt de afstand tot de ster niet,” stelt onderzoeker Howard Bond. 

Kleinere marge
Een goede reden om de ster nog eens goed te bestuderen en opnieuw te dateren. En dat is wat onderzoekers – met een beetje hulp van Hubble – nu hebben gedaan. De nieuwe meting is een stuk accurater, want de onderzoekers hebben de onzekerheidsmarge aanzienlijk verkleind. De onderzoekers schatten de ster op 14,5 miljard jaar oud of 0,8 miljard jaar ouder of jonger. De ster zou dus ook 13,7 miljard jaar oud kunnen zijn en daarmee binnen de leeftijd van het heelal vallen.

Het onderzoek
De onderzoekers baseren hun conclusie op een uitgebreid onderzoek. Zo bestudeerden ze de helderheid van de ster, maar keken ze ook naar de chemische stoffen in de ster. En hoe beter de onderzoekers de ster onder de loep namen, hoe sterker het bewijs dat deze ster bijzonder oud is, maar niet zo oud als gedacht, zich opstapelde. Zo suggereert het onderzoek dat de ster brandstof sneller verbruikt: een eigenschap die de geschatte leeftijd van de ster (16 miljard jaar) verlaagt. Ook bleek de verhouding zuurstof en ijzer ietsje anders te zijn dan verwacht: eveneens bewijs dat deze ietsje jonger is dan gedacht (later kwam er in het heelal meer zuurstof voor). “Stop al die ingrediënten bij elkaar en je komt uit op een leeftijd van 14,5 miljard jaar, met een onzekerheidsmarge dat de leeftijd van de ster laat overlappen met de leeftijd van het heelal.”

Meer onderzoek
Bond verwacht de leeftijd van de ster in de toekomst nog nauwkeuriger vast te kunnen stellen. En zodra uit een volgend onderzoek blijkt dat de ster nog jonger is dan 14,5 miljard jaar en de onzekerheidsmarge verder verkleind wordt, kan zomaar blijken dat de ster toch ietsje jonger is dan het universum. Maar zelfs als de ster ietsje jonger is dan het heelal, dan blijft deze nog steeds heel bijzonder.
De ster in kwestie – HD 140283, bijgenaamd Methusalem – beweegt zich snel door de ruimte en is om die reden al meer dan een eeuw bekend. De hoge snelheid waarmee de ster reist, wijst erop dat de ster slechts een bezoeker aan ons sterrenstelsel is en eigenlijk afkomstig is uit de galactische halo. Een onderzoek in de jaren vijftig onderschrijft dat. Hieruit bleek dat de ster in vergelijking met andere sterren in onze omgeving weinig zware elementen bevat. Sterren in de galactische halo zijn de eerste ‘bewoners’ van ons sterrenstelsel. Ze ontstonden nog voordat het universum ‘vervuild’ was geraakt met zwaardere elementen. De ster is waarschijnlijk in een klein sterrenstelsel ontstaan. Dit sterrenstelsel zou meer dan twaalf miljard jaar geleden door de groeiende Melkweg zijn opgeslokt.
Bron: Scientias

Geen opmerkingen:

Een reactie posten