woensdag, februari 20, 2013

Een Uur met een Engel - Ashira - 18 Februari 2013

Ashira: Wij Kunnen niet Wachten om jullie te Overgieten met Ware Overvloed
 
Steve Beckow: Geoffrey’s interview met Ashira, de Vlootcommandant van de Verenigde Machten van de Buitenste Galaxies, zit tjokvol substantiële informatie over Ascentie, de activiteiten van de Galactics, de rol van Medvedev in Disclosure, Mehran Keshe, en zovele andere onderwerpen. Dit is definitief eentje die we erin houden.

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De Grote Ontwaking, en Geoffrey West van "Greenprint for Life". Het is me een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

Onze gast van vandaag is Ashira. Dus, hiermee, geef ik het aan jou over, Geoffrey.

Geoffrey West: Dank je wel, Graham. Groeten en zegeningen naar iedereen.

Gedurende de laatste twee maanden ongeveer, zijn wij afgedreven van onze originele geplande routine van een mengeling van leden te hebben van zowel onze hemelse als galactische families.

Deze week checken wij in met onze galactische familieleden. En zoals Graham heeft geïntroduceerd, zal Ashira zich bij ons aansluiten. Hij is de commandant van de Intergalactische Machten en zal deze avond enige tijd met ons doorbrengen.

Ashira, welkom in het programma, en dank u wel voor het delen van uw kostbare tijd met ons.

Ashira: Dank je om mij uit te nodigen, en ja, Ik ben Ashira, Commandant van de Verenigde Machten van de Buitenste Galaxies. En jullie kennen mij ook als Ashira van Neptunus (1) want dat is als mijn familienaam. En wat ik tegen jou zeg, dierbaar hart, [phonetic: selek-teh-vay] en dat is een begroeting, een internationale, universele, intergalactische begroeting die niet alleen betekent: "Welkom, broeder van de sterren," maar ook "Ik eer jou." En zo zeg ik dit tegen jullie allemaal.

Zoals ik jullie begroet en verwelkom naar dit broederschap, naar deze verwantschap, en naar deze cirkel van Eén - want wij zijn en wij zijn altijd in partnerschap met jullie geweest en in partnerschap met het Gezelschap van de Hemel, in partnerschap met de Raad van Liefde, in partnerschap met velen door de galaxies heen - wat is er veranderd? Wat heeft zich geopenbaard met het collectieve menselijke verlangen en de beslissing om samen te komen als een verenigde macht, als een cirkel van één?

Jullie hebben onze uiterste, niet alleen medewerking, maar ook bewondering. Want dit is een teken van de groei van het overgrote deel van jullie ras, van jullie hybride ras, op deze prachtige planeet genaamd Gaia.  

Dus wij werken met jullie - ja, soms op onzichtbare manieren, meestal op onzichtbare manieren - maar desalniettemin werken wij, wij werken samen, wij sluiten ons bij jullie aan. En wij sluiten ons meer intensief aan dan dat wij ooit eerder gedaan hebben. Dus laat me dat uitleggen.

Gedurende vele, vele jaren, decennia, honderden aan jaren, hebben wij met de populatie van de Aarde gewerkt, en ja, met de koninkrijken en met de planeet zelf. Maar onze missie was specifiek ook te werken met de populatie van de Aarde, jullie stabiel houdend, jullie trilling optillend, jullie frequentie aanpassend als een collectief, helpen om de vele angsten die jullie…..geplaagd hebben te elimineren, en te ondersteunen bij het elimineren van de verkeerde ideeën en geloofssystemen die jullie hadden, specifiek over - over ons, over jullie sterren broeders en zusters van de 5de, 6de en 7de dimensies.

Maar wij hebben dit ook op een zeer collectieve manier gedaan. Met deze beslissing om in eenheid voorwaarts te gaan, als één cirkel en één hart, hebben jullie ook voor ons de deur geopend om meer specifiek te werken, in het bijzonder in onze genezingskwadranten met individuen, met families, met groepen. En dus is het daar waar een grote hoeveelheid van onze concentratie is momenteel.

Maar ik weet dat er veel nieuws is waar wij deze dag over willen spreken, en ik ben er een beetje op vooruit gelopen. Mijn verontschuldigingen, dierbare gastheer. Laat ons verder gaan.

GW: Wel, dank u, Ashira. U hebt een paar momenten geleden, meer naar mensen uitgelezen. En in die zin, denk ik dat ik een beetje op voorhand mijn verontschuldigingen aanbiedt want ik ben moe en voel me eerder gefrustreerd op het moment, en ik weet dat velen dat zijn - ik ben geen uitzondering. Ik heb iets dat ik min of meer echt moet vragen voordat we beginnen, niet alleen voor mij persoonlijk, maar ook voor vele anderen.

Sinds het afgelopen jaar hebben onze hemelse en galactische families ons verteld om eenvoudig te vragen om ons met jullie te verbinden. En ik ben er zeker van dat vele, maar ik……bijna iedere avond de vorige lente, zomer en herfst, ging ik naar buiten, zelfs als het slechts een paar momenten was, om te vragen. En ik blijf naar iets uitkijken/zoeken, wat dan ook, dat mij aantoont dat jullie daarboven zijn, op een bewust niveau. Hoewel ik…., op een onbewust niveau, hoewel ik weet dat er heel veel gebeurd, heb ik nog steeds niets op een bewust niveau gezien, en ik neem aan dat dit hetzelfde met vele anderen zo is.

Nochtans, overal op de wereld ervaren mensen waarnemingen, terwijl anderen dat niet doen. Mijn andere programma is aan het duwen geweest voor disclosure, en alhoewel ik geen spijt heb, noch dat ik mijn vertrouwen/geloof verloren heb, wil ik gewoon graag begrijpen waarom sommigen zo sterk geweest zijn….sommigen die zo sterk geweest zijn……sommigen die zo sterk in de hoek van Disclosure geweest zijn niet het één of andere teken krijgen om te versterken, te bekrachtigen en ons een beetje meer in onze dienstbaarheid te stimuleren?

Is het teveel gevraagd voor zelfs maar een klein, zeer vertrouwelijk signaal, zo niet een openbaar signaal, dat jullie daar zijn en ons ondersteunen als in tegenstelling tot door te moeten gaan te ervaren wat wij momenteel zijn?  

Ashira: Jouw frustratie en de frustratie van velen is bekend en wordt gedeeld. Welnu, ervaren wij frustratie of bezorgdheid op dezelfde manier zoals jullie dat doen? Nee, dat doen wij niet. Maar dat is niet van belang, omdat jullie het zijn waar wij over spreken. En wanneer ik zeg, "Jij", bedoel ik niet eenvoudig specifiek jou. Maar in feite ben jij een stralend voorbeeld van doorzettingsvermogen, van hoop, van vasthoudendheid. Want nooit ben jij afgeweken van jouw reis of jouw pad.

Welnu, vaak, wanneer je in de nachttijd buiten gereisd hebt, soms zelfs overdag, heb je de beweging van de schepen gezien of ben je daar getuige van geweest, maar je hebt het niet volledig erkend als zijnde dat wij naar jou knipogen of in principe hallo zeggen en communiceren.

Wij zeggen niet dat dit een kwestie van waarde of verdienstelijkheid is, maar er zijn ook bepaalde protocollen waar wij aan verbonden zijn en wij kunnen die niet, in iedere situatie, negeren of verbreken. En in het bijzonder bij het……potentieel van teleurstellen of verkeerde verwachtingen onder de mensheid creëren.

Wij hebben jullie pleidooien om aan boord te komen gehoord. En sinds het fiasco met Grener, van Ashira, van Neptunus, mijn vader, hebben wij het nauwgezet vermeden. Nu, dat is niet te zeggen dat er niet velen aanwezig zijn op diverse schepen. Die zijn er. Maar jij zegt, "Waarom ik niet?" En die schreeuw, die pleidooi voor hulp, voor ondersteuning, wordt absoluut begrepen.

En je hebt het juist. Omdat er tijden en momenten zijn wanneer het diegenen zijn die het meest twijfelachtig zijn die de meest duidelijk signalen gegeven worden om een groot aantal mensen te helpen verschuiven, want zij zijn zo anti- of in een dermate grootse twijfel geweest dat zij een zeer grote demonstratie nodig hadden. Maar wat jij zegt is, ”Ik wordt in principe gestraft voor mijn vertrouwen, voor mijn geloof, voor mijn absolute weten."

Weet je, dit is niet alleen ongewoon, het is iets dat bijzonder is voor diegenen die zeer veel, kunnen wij zeggen, hybriden of planten zijn, sterrenzaden, op de planeet. En terwijl je denkt dat er velen van jullie zijn, in feite wanneer je het afbreekt, afbreekt, afbreekt, zijn die er niet. Dat is waarom ik het woord 'ongewoon' gebruik' en het maakt ook deel uit van jouw hevige verlangen om die heraansluiting te hebben.

Nu, ik zal niet proberen om alle akkoorden uit te leggen….wel, misschien doe ik dat wel. Maar laat mij het op deze manier introduceren. Jouw verlangen, jouw gretigheid, niet bezorgdheid, jouw gretigheid, om bij ons te zijn wordt gedeeld. Ja, het is waar dat er duizenden en duizenden Galactics en intergalactics zijn. Wij maken dat onderscheidt niet zozeer als jullie dat doen op de grond van de Aarde, die voorbereiden en rustig verder gaan met de kwestie van voorbereiding, diversie missies en doelstellingen. 

Denken, voelen of verlangen jullie niet om eenvoudig tevoorschijn te komen? Dat wij hebben gewacht en gewacht en gewacht, en dat er een verlangen voor ons is om eenvoudig aanwezig te zijn en onze families, onze vrienden te bezoeken, diegenen zoals jijzelf, die deel uitmaken van deze missie?

Het is een hartstochtelijk verlangen. Maar toch zullen we het niet doen. En ik, als commandant, zal op geen enkele manier haastig zijn met dat commando te geven totdat er een zodanige energie is waar de dingen compatibel genoeg zijn, niet gelijkslachtig, maar compatibel genoeg om geen ontwrichting te veroorzaken.

Welnu, had het originele plan, we zullen zeggen het primaire plan, voor Ascentie plaatsgevonden, dan zou Disclosure zo onderhand geschiedenis geweest zijn, omdat diegenen die volledig verschoven waren en volledig met Gaia naar de 5de gegaan waren, in een staat zouden zijn waar een dergelijke ontwrichting eenvoudigweg geen kwestie zou zijn.

Maar dat is niet de beslissing. Maakt het ons ongeduldig? Ja. Maakt het ons verbijstert? Ja. Brengen wij steeds meer informatie naar voren over onze aanwezigheid? Ja. Is het al bij regeringen diepgeworteld en geaccepteerd, waar jullie aan denken als machtshandelaren? Ja.

Wat jij tegen mij zegt, als broeder tegen broeder, jij zegt, "Ik heb verlof nodig. Ik heb vakantie nodig. Ik moet gewoon voor een poosje thuis komen."

En ik zou het niet meer met je eens kunnen zijn. Maar het is ook een kwestie van als wij het voor één doen, waar trekken we dan de lijn? Dus het compromis is alle signalen, alle Disclosures/onthullingen die er gebeuren, wij hebben vele keren tegen jullie gezegd, zo ook heeft Aartsengel Michael dat gedaan, onze dierbare broeder, kijk niet alleen naar de regering om het voertuig voor Disclosure te zijn, voor de verschuiving.

De verandering komt van de mensen, en jouw show alleen, jouw video's alleen, hebben de harten en geesten van velen aangeraakt. En wij hebben het eerder gezegd, maar wij zullen het weer zeggen. Zelfs wij luisteren naar deze programma's. Dat is één van de redenen waarom ik deze uitnodiging accepteerde - enigszins schoorvoetend, maar ook met ongelooflijke dankbaarheid en plezier.

GW: Dus, als ik het goed begrijp, Ashira, zijn er bepaalde dingen die jullie niet toegestaan zijn te doen. Er wordt jullie duidelijk toegestaan in deze tijd om massale sightings/waarnemingen over gebieden te hebben waar het er naar uitziet dat er twijfel bestaat. Door niet, bijvoorbeeld, door niet aan mij of een ander individu een bewuste, concrete sighting of verbinding te geven, betekend dit dan dat er iets in onze hogere zielscontract is dat dit verbiedt?

Ashira: Er is jou toegestaan om sightings te hebben. En wat je soms in de lucht ziet, is jouw bewuste geest er aan het uit monteren, omdat je in jouw kern weet hoe de schepen er echt uitzien en hoe wij tevoorschijn komen. En dus is een twinkelend licht of een bewegende ster niet echt voldoende voor jou.

Het andere deel hiervan is dat er een zielcontract is, ja, en dat je gezegd hebt, "Ik zal naar beneden gaan, ik zal de ruimte vasthouden, ik zal het werk doen. Breng me niet in verzoeking totdat ik met volle kracht naar huis kan komen."

Maar ik vertel je ook, en ik bedoel niet, weer, slechts jou alleen, dat er velen van jullie zullen zijn, vooruit en achteruit en vooruit en achteruit. Dat is altijd het plan geweest.

Dus, werken wij momenteel aan de grotere groepen? Het antwoord is ja. Maar wat wij ook aan het doen zijn, sprekende over individuen, wij werken aan vele sleutel individuen - nee, niet wezens in containment/indamming; ja, dat gaat door. Laat mij het uitleggen. Er zijn mensen waar jullie aan zouden denken als sleutelinformanten, mensen die zeer centraal in de nieuwsmedia zijn, en zo verder, die twijfelen aan Thomases**. Niet alleen visualiseren en zien zij, zijn zij getuige van de schepen en Disclosure, maar wat er zich ook voordoet met velen van deze is dat het ons nu toegestaan is om individueel aan hen te werken.

**Iemand die weigert iets te geloven zonder direct fysiek, persoonlijk bewijs - scepticisme.

Wij doen het niet persoon na persoon na persoon; wij neigen ernaar hen te groeperen, omdat het op die manier meer efficiënt is. En je zou met de wetenschapsofficieren moeten spreken voor alle betrokken wetenschap, en ook met de mensen van de genezingstechnologie. Maar laat mij jou het overzicht geven. In feite, laat mij jou een voorbeeld geven.

Op Aarde hebben jullie veel genezers die energiegenezers zijn. En zij zouden in hun woningen kunnen zitten en licht uitsturen, zeg, naar Afghanistan of het Midden Oosten en zij verzamelen het collectief. Nu, dat is wat wij doen, doorgaan te doen, en wat wij in het verleden gedaan hebben.

Maar dan zijn er situaties waarin je feitelijk naar een energiegenezer toe zult gaan, en zij zullen hun energieën invoegen of hun energieën toevoegen en komen binnenin jouw veld, jouw diverse lichamen, en werken op de afstemmingen die behoeftig zijn en werken eraan om het puin op te ruimen, zodat er helderheid en vrijheid is om voorwaarts te gaan.

Dat is waar wij ons op concentreren. Mensen zoals jij hebben geen behoefte aan dat soort werk, want jullie zijn daar al. Dus, is onze concentratie ergens anders? Ja. Hebben wij jou (jullie) vergeten? Nooit.

GW: Oké. Ik heb een redelijk aantal aan vragen hier, dus ik denk dat ik moet proberen om een beetje verder te gaan. Maar één andere bron, wiens naam ik niet zal noemen, heeft gezegd dat sommige mensen een contactervaring geëist hebben, en toen zij het eindelijk kregen renden zij in angst weg omdat de trillingen zo hoog waren, dat wat er naar hen terug gereflecteerd werd of terug gespiegeld werd voor hen te sterk was om ermee om te kunnen gaan.

Maar toch, zoals u gezegd heeft, jullie hebben connecties of bijeenkomsten met diverse mensen van de lagere trillingsleden van de mensheid, zullen we zeggen, of jullie verschenen aan hen. Wat vindt er binnenin hen plaats als zij niet in angst wegrennen?

Ashira: Nee. Laat ons duidelijk zijn; en misschien ben ik niet duidelijk genoeg geweest. Velen van diegenen waar wij mee werken in wat wij ongelukkigerwijze de lagere trillingen noemen, als termen voor referentie, geen oordeel, vele van deze wezens zijn zich er zelfs niet van bewust dat er aan hen gewerkt wordt. Zij voelen eenvoudig een innerlijke verschuiving. Zij voelen zichzelf zeggen, "Wel, misschien is dit waar. Misschien is dit iets dat het waard is om te volgen. Misschien zijn deze video"s die ik onder ogen krijg, of deze sightings die ik in de nachtelijke lucht zie echt accuraat."

Dus het is niet dat zij volledig bewust zijn van het werk dat er met hen plaatsvindt. Nu, sommigen zijn dat wel. Maar laat ons naar jouw originele vraag gaan - en dit is waar wij zeggen dat wij gewerkt hebben met de frequentie van groepen en, gedurende een lange tijd, met het collectief.

Welnu, je hebt mij horen zeggen dat jullie sterren broeders en zusters, wij allemaal, zijn binnenin de 5de, 6de en 7de dimensies. Wij maken niet alle zelfde categorische bepalingen daarover zoals jullie dat doen, omdat wat jullie aan het doen zijn is opstijgen uit de oude paradigma's en de kettingen van de 3de dimensie.

Die trilling - van de oude 3de dimensie, en mensen die nog steeds hoofdzakelijk aan deze geloofsystemen gehecht zijn - hebben een zeer, zeer moeilijke tijd; in feite, is het ongebruikelijk dat zij met ons samenkomen. En het is een trillingslosmaking.

Nu, sommigen ontmoeten ons omdat het deel uitmaakt van hun zielcontract, hun missie en doelstelling, en het is een vorm van het zijn van een wegwijzer. Maar, fundamenteel, worden jullie gebombardeerd met zulke energiegebieden met zo'n liefde, met een dergelijk licht, dat als je niet voorbereidt en open van hart bent om dat te accepteren, is het gelijkwaardig aan kortgesloten te worden. En dat is waarom al dit werk, al deze aanpassingen, plaats moeten vinden in termen van onze beschavingen, onze culturen, die samenkomen.

Dus dat maakt deel uit van wat jij gehoord hebt over mensen die overweldigd raken en wegrennen, omdat de energie, het krachtveld dat een ieder van ons draagt, en dat het collectief draagt, zeer sterk is. Het is liefdevol, maar het is sterk. En er zijn veel mensen die denken dat zij aardig en liefdevol zijn en niet houden van - zij hunkeren allemaal naar liefde - en toch wanneer aan hen de impuls van liefde gegeven wordt, is het overweldigend.

Nu, dat is één van de gebieden waaraan wij gewerkt hebben en waaraan wij blijven werken. Niet alleen wordt de liefde uitgezonden vanuit het hart van de Moeder/Vader/Ene, maar er is een zeer zachte roze impuls die onophoudelijk jullie atmosfeer, jullie lichamen, het collectief doordringt, en buitengewoon sterk, sterker in bepaalde groepen van wezens, om hen omhoog naar een niveau te brengen waar dat vermogen om zich te verbinden niet schadelijk zal zijn.

GW: Oké. Op dit punt in de tijd, hoeveel verschillende galactische families zijn er momenteel rondom Gaia heen gestationeerd?

Ashira: Oh, duizenden en duizenden.  

GW: Oh, oké. Prachtig. Goed. Is het uw team of een ander team dat lijkt te werken met de Russische Eerste Minister Medvedev persoonlijk, of met de Russische Regering in het algemeen, om te beginnen Disclosure naar de wereld te brengen?

Ashira: Het is ons team.

GW: Oké. Bent u in staat om misschien ietwat snel uit te wijden over wat dan ook dat er daar plaatsvindt? Want ik probeer hem te bereiken.

Ashira: En wat ik aan jou voorstel is dat dit deel uitmaakt van hoe er met jou gewerkt wordt, niet hoe er tussenbeide gekomen wordt; wij moeten hier duidelijk over zijn. En het maakt ook deel uit van waar hij mee werkt. Er zijn geen toevalligheden. Laat ons hier heel duidelijk over zijn. In termen van sightings, in termen van de ontvouwing van Disclosure, in termen van de aanwezigheid van wezens op jullie planeet die ervan verdacht worden galactische of intergalactische wezens te zijn, er zijn geen fouten. Onze foutgraad is nul.

Medvedev heeft gekozen, lang geleden, om een voertuig voor Disclosure te zijn. Hij heeft het getimed, hij heeft het afgepast, er is een innerlijk weten, en, mag ik zeggen, externe begeleiding.

Hij weet dat het op vele manieren behoefte had om bijna op een informele manier te beginnen, omdat dit de manier is dat menselijke wezens - op sommige manieren zijn jullie grappige schepselen - jullie houden ervan dat het uitlekt; jullie houden ervan om een geheim te leren kennen. En dus worden jullie voorzien met lekkages, met geheimen. Omdat, voor de één of andere reden, jullie ernaar neigen meer diegenen te vertrouwen die Openbaren, "Oh, het was niet de bedoeling dat we dit wisten, maar hier is het bewijs."

Welnu, terwijl dat bewijs doorgaat te groeien, zullen velen doorgaan zich uit te spreken en om een -- één van de politiek woordvoerders te worden. En dan zal het bij andere leiders als paddenstoelen uit de grond vandaan schieten, omdat zoals wij heel goed weten over deze betrokkenen in jullie politieke systemen, is dat er een ego gehechtheid is aan het niet overtroeft te worden. Wat, voor onze doeleinden, perfect is. 

Wij hebben geen verlangen om het ego te elimineren. Het maakt deel uit van prachtige persoonlijkheden. Maar wij willen zeer zeker niet dat het de planeet overheerst. Maar ik dwaal af.

Eén van de kwesties van Rusland is dat er een gevoel is dat zij hun plaats verloren hebben in termen van overwicht en macht in het planetaire systeem, in het wereldsysteem.

Dus is er een verlangen, en jullie herinneren je dat zij gedurende een lange tijd zeer geïnteresseerd zijn geweest in de ruimte, er is een verlangen, een collectief verlangen en een politiek verlangen, om zichzelf toe te staan om planetaire leiders te worden in deze beweging van het maken van contact met sterrenwezens.

En zij hebben een grote hoeveelheid van hun inspanningen en bedoelingen van de toekomstige richting ingezet, omdat zij commercieel, politiek, financieel, economisch geloven dat de toekomst in die richting ligt. En, tussen haakjes, zij zijn daarin correct. Het is geen economische terrorisme; het is ons verlangen om technologie, informatie en alles dat wij hebben te delen.

Maar wat er gebeurd in deze situatie in Rusland is dat het verlangen en de mogelijkheid om de leiders in dit veld te worden zeer sterk aan het groeien is. Terwijl in andere naties er een geloof is dat andere kwesties meer drukkend zijn. Wij verlangen of ontwerpen niet om politieke prioriteiten te veranderen, maar wij accepteren zeer zeker deze opening met Rusland.

Egypte is een ander gebied waar er ook een enorme opening voor Disclosure is. Dus er zullen diverse naties zijn die naar voren zullen stappen.

Omdat hij al een sterrenwezen is, zullen de eerste en aanvoerende aankondigingen niet van Obama komen. Maar de medewerking, de ondersteuning, zal dat wel. Dus ga door met het uitreiken naar Medvedev, omdat hij besloten heeft dat dit deel uitmaakt van zijn missie en zijn doel. 

Wij zeggen niet om de reguliere of geaccepteerde politieke kanalen of consulaire kanalen te bewerken. Maak het meer direct dan dat. Jij bent een media informant en omroeporganisatie. Dat is de richting die wij jou zouden willen aansporen en ondersteunen in het voorwaarts gaan.

Welnu, je hebt ook gesproken, lieve Geoffrey, over vele van de, zullen wij zeggen, reguliere media journalisten en converserende leiders, aankondigers en schrijvers. Zijnde voorbereidt voor deze informatie en disclosure. En daar heb je gelijk aan. Dat is meer een geaccepteerd onderwerp aan het worden op het storyboard.

Maar laat ons zeer duidelijk zijn. Ons plan is niet om wie dan ook uit te sluiten. Maar wij hebben al diegenen in plaats gezet waar wij mee zullen werken, diegenen waarvan wij de integriteit kennen, de zuiverheid, de toewijding van hart, van geest, van lichaam, aan deze onderneming. Dit is niet bedoeld [te zijn], en zal het niet zijn - wel, het zal niet alleen een media circus zijn. Wij zullen werken met diegenen waarvan wij weten dat zij onze collega's zijn, onze cohorten en onze broeders en zusters van het hart. En jullie en Inlight Radio zijn de eerste en vooraan op die lijst.

GW: Oké. Dank u wel, Ashira. Misschien juist terwijl we op het onderwerp van Rusland zitten, een asteroïde passeerde recent door Gaia en wij zien nu rapporten van meteorieten regen gebeurtenissen die rondom de wereld plaatsvinden, het meest opmerkbaar is degene in Rusland, waar, ten eerste, eentje feitelijk neerstortte, maar er is een video die aantoont wat schepen lijken te zijn die een interactie hadden met wat het ook was dat de atmosfeer boven Rusland binnenkwam.

Was dit een daadwerkelijke meteoriet, of mogelijk iets anders, zoals enige anderen beweerd hebben? En zijn er, of is er een speciale betekenis, energiek of bewust - op een bewustzijnsniveau, gerelateerd aan deze bepaalde meteorietenregen?

Ashira: Dit is een kosmische gebeurtenis, en het is er één geweest waar tussenbeide gekomen werd, en ik bedoel dit op een positieve manier. De meteorietenregen, de meteoriet en alle activiteiten die er plaatsvinden, binnenin en buitenom waar jullie aan denken als jullie atmosfeer, is een zeer stoutmoedig verzoek aan het menselijke ras om omhoog te kijken en aandacht te schenken. Maar het is ook gelinkt, zoals wij zeggen, aan Rusland en hun verlangen om in de voorhoede te zijn.

Dus het is om omhoog te kijken en aandacht te schenken, en ja, er was……vele van de schepen van de diverse vloten stelden een interferentie in werking zodat er geen enorme schade aan het menselijke leven zou zijn, waar jullie aan denken als jullie steden en zelfs de landelijke gebieden, en aan Gaia.

Welnu, Gaia is zich volledig bewust dat deze gebeurtenissen van tijd tot tijd voorkomen. Zij is een oud wezen, en zij is, zullen wij zeggen, eraan gewend. Het zijn de mensen die er niet aan gewend zijn. Maar wat er gebeurde was dat er zichtbare hulp was van de schepen, van de vloten, die een grote hoeveelheid van de meteorieten omleiden, of wat meteorieten zouden worden binnenin jullie atmosfeer, en hen omleiden en hen vernietigen, waar jullie aan zouden denken als hen laten exploderen, of eenvoudig hen naar de buitenste grenzen sturen. Dus dat is wat er plaatsvond.
De andere indicator die wij geven aan het collectieve menselijke ras is dat er over jullie gehele planeet heen menselijke wezens zijn - en ik gebruik dat in de generieke term - die zeer vreemde, opmerkelijke geluiden horen. Soms klinkt het als een plop, alsof de laag tussen de dimensies geplopt is, soms tot aan het extreme van bijna aanvoelend als een sonische boem.

Welnu, zoals jullie weten, zijn al onze schepen volledig stil. En dat is één van de manieren waarop wij geïdentificeerd worden en herkenbaar aan zijn. Maar er is een beslissing geweest, overeengekomen door de diverse raden, dat wij beschikbaar zullen zijn en dat ons toegestaan wordt, toestemming verleend is, om deze geluiden te creëren. Dus zij komen niet echt van de schepen, maar zij schijnen tot de menselijke zintuigen om onduidelijk en niet identificeerbaar te zijn totdat dergelijke informatie van de lichamen van de wetenschap komt, zoals NASA, dat dit veroorzaakt wordt door intergalactische beweging en schepen. Dus dat is het andere deel dat feitelijk voorwaarts gaat terwijl wij spreken.  

GW: Oké, prima. Zo, we zijn recentelijk door enige belangrijke energieke datums gegaan, en diverse energieën hebben de zaken voorwaarts bewogen. Er zijn natuurlijk ook enige energieke datums in februari, maar zover als waar u en uw team het tegenop genomen hebben, wat zijn…….waar bent u hoofdzakelijk verantwoordelijk voor geweest gedurende de laatste twee tot drie maanden? Wat is u nu toegestaan om te doen dat u diverse maanden geleden niet toegestaan werd?

Ashira: Verscheidene maanden geleden, werkten wij aan het collectief als een geheel, assisterend in het plan van ontvouwing, proberend om de collectieve trilling te verhogen. Dus wat er is veranderd is dat aan ons de 'ga je gang' gegeven is om specifiek aan groepen en projecten te werken, regeringen en….afstemmen zou het woord zijn dat jullie gebruiken, hen af te stemmen en te informeren.

Soms is het actief informeren, soms is het subtiel informeren, maar informeer deze groepen - en zij zijn over de gehele kaart, van religieus naar sociaal naar economisch naar politiek naar de man op de straat. Zodat het collectieve bewustzijn, in termen van het bereiken van een plaats van….niet dat zij ons bestaan erkennen, maar dat het erkend wordt op een vriendschappelijke, moedige, onbeangstigende, opwindende manier, plaatsvindt.

Dat is één van de dingen. De andere is, zoals wij zeggen, de permissie om, zogezegd, lawaai te creëren, op een onbewust of onderbewust niveau.

Er zijn bijeenkomsten gepland, waarvan jullie bewust zijn, voor de zeer, zeer, zeer nabije toekomst. Ja, mijn dierbare heeft mij laten beloven dat ik niet over datums zal spreken, maar zou ik mogen zeggen dat februari inderdaad een zeer belangrijke maand is, specifiek de 20ers. Ik heb helemaal niets weggegeven.

Zo dan, er zullen toenames zijn, enorme toenames, dus denk aan de sightings die plaats hebben gevonden, hoe het is toegenomen, op jullie schaal is de toename van sightings ongeveer tienvoudig toegenomen sinds de december datums. Nu kunnen jullie kijken van een toename van ongeveer honderdvoudig, zodat het hoogst ongewoon zal zijn om in staat te zijn een uitzending te zien met enige geloofwaardigheid die niet erkend dat er sightings zijn die geen verklaring hebben binnenin het huidige rijk van verklaring. Dat is een volgende verschuiving die plaatsvindt.

Er zal een toename zijn in het aantal voeten op de grond en het aantal van intergalactics die zichzelf zeer duidelijk als bezoekers verklaren. Zodat dit iets wordt dat meer alledaags is in plaats van iets dat spectaculair en ongewoon is.

GW: Oké. Prachtig.

Ashira: Er zullen landingen zijn. Waarneembare, tastbare landingen, niet op het grasveld van het Witte Huis, in meer afgelegen, dubieuze plaatsen, maar zij zullen gadegeslagen worden. Het zullen geen moederschepen zijn. Dat zou te overweldigend zijn. Zij zullen sommige van de meer kleinere onderzoeksschepen zijn. Het zal geen volledig contact zijn, maar het zullen waarneembare landingen zijn.

GW: Prachtig. Uitstekend. Dus zo het nu laat aanzien zijn wij nu op een iets andere tijdlijn, zogezegd, richting deze ervaring die wij noemen Ascentie. Mag ik om een klein beetje meer informatie vragen over deze nieuwe tijdlijn en wat het voor Gaia betekend, voor de mensheid, maar ook voor jullie allemaal?

Ashira: Wel, het betekend voor ons dat aan ons de prachtige kans om geduld uit te oefenen gegeven wordt. Het is iets dat wij niet geperfectioneerd hebben………..  En ik zeg dat als een grap.

Maar in feite, ja, het heeft een aanpassing betekend, in onze planning, in ons denken. Maar wij werken altijd met veel meer variabelen dan het menselijke collectief.

Het zorgde ervoor dat wij….ietwat in verbijstering stonden, want hoewel wij lang geleden kwamen, om te ondersteunen, te observeren, om deel te nemen aan deze Ascentie - weet je, het is nooit eenvoudig geweest aangaande Gaia of de mensen of de koninkrijken; het ging over ons allemaal. Maar ik moet zeggen tegen u dat er zeer vaak een gevoel van onderscheid was, van afscheiding, maar onderscheidt tussen onze missie en doel en het menselijke collectief. Omdat het zo dicht geweest is. Ik zeg dat niet als kritiek. Er is niet één wezen op de planeet in dit moment die niet kwam om met het Ascentieproces te helpen. En dus, waarom zijn wij verrast dat, als een collectief, jullie zeiden, "Nee, nee, wij zullen het samen doen. Dat is waarvoor wij kwamen."

Maar in feite heeft het onze gevoelens veranderd, onze bewondering, ons begrip dat wij veel dichterbij in hart eenheid zijn, in spirituele eenheid, verbinding, dan ooit. Dat is waarom het pijn doet om niet sneller te werk te gaan. En om de frustraties te horen die doorgaan over onze niet-aanwezigheid. Maar wij zijn vrijer om te bestaan omdat jullie als een collectief ja gezegd hebben. Niet iedereen bewust, maar desalniettemin.

In termen van waar jullie aan denken als timing - nu, vergeet niet, dat dit een proces geweest is van duizenden aan jaren. Nu, ik verzeker jou, als broeder aan broeder, dat wij niet spreken over een volgende duizend jaren, of zelfs een volgende van jullie decennia. We spreken over een proces dat eenvoudig ietwat vertraagde zodat iedereen kan deelnemen.

Dus er is geen vervreemding, er is geen afscheiding vanuit ons perspectief, omdat, vergeet niet dat één van onze heilige doelstellingen is dat dit, wat jullie leren, wat jullie doen, waar jullie doorheen gaan de Cursus in Wonderen is voor het Universum en het Multiversum.

Jullie tonen de weg, niet wij, maar jullie, het collectief van de mensheid, plaatste de sjabloon over hoe deze Ascentie en fysicaliteit gedaan wordt. En trokken jullie een spelwisselaar? Ja, dat deden jullie. Maar vanuit ons perspectief is het feit dat het niet broksgewijs is, dat jullie het doen als één, is ongelooflijk vreugdevol.

Want wij, waar jullie aan denken als jullie sterren broeders en zusters, hebben diverse raden, diverse vloten, vele families, overal vandaan, maar wij werken als één. Er is niet dat gevoel van onderscheidt. Dus om getuige te zijn van en deel te nemen aan met jullie als één is een geschenk. Dus ja, wij beoefenen geduld, maar jullie evolutionaire sprong naar die beslissing maak ook jullie collectief meer beschikbaar en gereed voor onze vereniging, onze partnerschap.

Die beslissing alleen verhoogde jullie trilling en frequentie. Gaia is verankerd in de 5de. Velen van jullie voelden zich steeds meer verrukt, vreugdevol, onthecht. Dat is alleen maar groeiende, en het groeit niet in de politieke leiders of de economische machten, het is duidelijk daar, maar het is groeiende in een ieder van jullie harten, in jullie persoonlijke levens.

Wij kunnen niet wachten jullie te overgieten, met jullie te delen, ware overvloed. Voor deze volledige façade van gebrek, van beperking om eenvoudig te verdwijnen. Dus het heeft feitelijk vele mogelijkheden naar voren gekatapulteerd. Wij werken hier en nu met verscheidene op jullie planeet, bewust, met nieuwe technologie. En dus zijn de deuren open en jullie, dierbare harten, houden die deur open. Jullie houden dat portaal open.

Het is niet eenvoudig een portaal naar de 5de dimensie, het is ook een portaal naar ons. En wij houden de deur ook open. Het welkomstcomité is gereed.

GW: Geweldig. Dank je wel, Ashira. Het spijt me, ik verontschuldig mij als we nogal wat haastig zijn hier. We hebben nog maar weinig tijd. Maar net, terwijl u aanhaalde dat jullie werken met mensen met technologie, is dat meegerekend Mehran Keshe?

Ashira: Ja, inderdaad. Welnu, zijn er enige…..kwesties? ja. Maar laat ons zeggen, wij werken vol overgave met deze groep, niet alleen het individu, maar met de groep.

GW: Oke. Is het gepast of mogelijk om commentaar te leveren op deze kwesties, of is dat misschien iets dat niet belangrijk voor ons is te weten momenteel?

Ashira: Mensen hebben persoonlijkheidskwesties. Soms zijn zij opgeblazen ego's; soms zijn zij politieke uitlijningen. En deze moeten opgelost worden voorafgaand aan het voorwaarts gaan met de voltooiing van het project.

GW: Oké.

Ashira: Ik denk dat je tussen de regels door kunt lezen.

GW: Zeker. Ja. Dank U. Oké. Dus, vanuit uw perspectief, en ik besef dat zelfs u het volledige beeld niet hoeft te hebben van alles dat er aan het ontvouwen is zoals de leden van onze hemelse families dat wel zouden kunnen, maar vanuit uw perspectief, diegenen die ontwaken, zijn er entree of hefboomspunten waar wij aan zouden moeten werken of misschien naar moeten kijken om de dingen sneller voorwaarts te bewegen in het creëren van Nova Gaia?

Ashira: Ja. De hefboompunten, de katalytische omzetters zoals jullie eraan zouden denken, zijn die ondernemingen die jullie gehechtheden aan het oude loslaten en de energie van het individueel naar het collectief bewegen, zodat het niet langer over "mij" gaat, en het verschuift naar de "Wij."

Welnu, jullie kunnen niet - laat mij zeer emphatisch zijn - wanneer wij dit zeggen, wij bedoelen niet het opgeven van jouw persoon, van jouw ziel, van jouw dromen, van jouw verwachtingen, van jouw creaties. Maar het te nemen binnen de context van de "Wij,' van de "Ons".  

Dank je dat je mij hier wilde hebben. Vaarwel.

GW: Prima. Dank u wel, Ashira. Eén snelle vraag, als u snel…..

Ashira: Ja?

GW: … wanneer u spreekt over politieke uitlijningen, omvat dat dan Iran en Ahmadinejad?

Ashira: Ja, dat doet het.

GW: Heel veel dank. Oké, dat brengt ons aan het einde…….

Ashira: Alsook Irak.

GW: Prachtig. Oh, dit is groot nieuws. Tot aan ons volgende moment van nu, dank u voor het delen van uw tijd en energie met ons. Voor dit moment, bieden wij u vaarwel.

 [einde]

Voetnoten

(1) Ashira bedoelt niet met "Neptunus," de planeet in het locale zonnesysteem. Het woord "Neptunus" is een intergalactisch woord. De Latijnse taal is gebaseerd op deze intergalactische taal. De Neptunus waar hij naar refereert, is in een andere galaxy.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten