donderdag, februari 07, 2013

Een Uur met een Engel - 4 Februari 2013 met de Goddelijke Moeder

De Goddelijke Moeder

Jullie Lancering naar de Schepping is Onderweg
 

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De Grote Ontwaking, en Steve Beckow van Het Gouden Tijdperk van Gaia. Het is een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

Onze gast van vandaag is de Goddelijke Moeder.

Dus, hiermee, geef ik het aan jou over, Steve.

Steve Beckow: Dank je, Graham. Wij hebben de Moeder van het Universum in ons programma, en ik ben me ervan bewust van wat een eer dit is, Moeder, maar ondanks dat voel ik de behoefte een beetje te spreken over de aanvang van het programma, als U me toestaat, Moeder.

Goddelijke Moeder: Ja, natuurlijk.

SB: Dank U. U bent niet alleen de Moeder van het Universum, maar u bent ook mijn moeder, en ik ben uw kind. (1) Ik weet dat u weet dat dit mijn toegewijde houding is.

En dus wend ik mij tot U, zoals een kind zich naar diens moeder wendt, met gedachten die mij dwars zitten. Ik heb de 2012scenario gevolgd sinds september 2008. Ik heb gehoord van prachtige evenementen die zouden gaan gebeuren op het einde van 2012 - Disclosure, NESARA, Ascentie - maar hier zijn we in 2013 en niets van dit alles is gebeurd.

De Galactics zeggen dat hun aanwezigheid rondom de Aarde in miljoenen aan schepen zal verzekeren dat dit gebeurd, maar die aanwezigheid heeft er ook niet in geresulteerd dat zij gebeuren. Er was ons verteld dat wij het galactische gebied overstaken, dat wij de fotonband binnengegaan waren etc., maar daar is voor ons niets aanwijsbaars uit vandaan gekomen.

Ons vertrouwen in het Gezelschap van de Hemel kreeg het zwaar te verduren toen niets tastbaars leek te gebeuren op 21.12.12, en nu lijkt het of we in 2013 in een pauze zitten. De hele tijd horen we dat de zaken snel in beweging zijn, maar zij lijken helemaal niet veel in beweging te zijn.

Er is ons verteld dat het menselijk collectief een beroep op U gedaan heeft om de datum van Ascentie uit te stellen, maar niemand van ons heeft wat voor ervaring dan ook gehad hiervan. Het is een verklaring die wij in vertrouwen moeten aannemen.

En nu zijn wij Nova Aarde aan het opbouwen, maar het lijkt erop dat we dat doen zonder enige van belang zijnde hulp van de Galactics of geascendeerde meesters. Het is een beetje als het omhoog duwen van de rolsteen de berg op. Er is ons verteld dat een volledige restauratie in een kwestie van maanden zou gebeuren, maar het is veel moeilijker om geloof te hechten aan deze verklaringen gezien wat er tot dusverre gebeurd is.

Dus, kunt U deze moeilijkheden die wij hebben adresseren, alstublieft, en ons vertellen hoe wij dat wat een moeilijke situatie lijkt te zijn moeten interpreteren?


DM: Gegroet. Ik ben de Moeder, en ik verwelkom jullie, een ieder van jullie, ja, mijn kinderen, ook als een deel van mij, zoals ik een deel van jullie ben. En ik accepteer de vragen, en kan ik zeggen de voortzetting van deze conversatie die eonen geleden begon, en dat is ook een onderdeel van wat jullie je realiseren en erkennen.

Als jullie moeder, en als de schepper, heb Ik jullie geschapen. Ik heb jullie vanuit mijn kern, vanuit mijn wezen, geschapen. En deel van die schepping, lief hart, was de vrije wil. En dit begrip van jullie ontsteltenis of teleurstelling of ontmoediging dat bepaalde zaken zich niet voordeden op 21 december 2012, of dat de Galactics niet in Uw aangezicht verschenen zijn of op welke, zullen wij zeggen, overduidelijke manier dan ook tussenbeide kwamen - want zij zijn op betekenisvolle manieren tussenbeide gekomen, maar wij zeggen "overduidelijke manier" - of dat jullie financiële systeem niet volledig omgekeerd is.

Eén van de dingen die je tegen mij zegt is, "Moeder, waarom luisterde U naar onze collectieve keuze om onszelf te omhelzen als het scheppers ras?" Jullie begrijpen het nog steeds niet, en ik hoop dat ik jullie bij dat begrip kan helpen. Het is mijn ontwerp om jullie te helpen bij dat begrip van de magnitude van wat deze beslissing omvat.

Dus, deels van wat jij zegt is, "Waarom staat U ons vrije wil toe?" En ik heb ook tegen jullie gezegd, het is één van de ontwerpelementen, als je er op die manier naar kunt kijken, waar Ik niet tussenbeide zal komen of het zal verzetten of veranderen.

Nu, velen van jullie leven ook in een illusie dat dingen niet verschoven of veranderd zijn, en dat is eenvoudig niet het geval. Nee, Ik vraag niet van jullie, of doe niet de suggestie aan wie van jullie die vanavond dan ook maar luistert, om waanvoorstellend te zijn, want jullie hebben briljante geesten en zelfs meer briljante zielen.

Maar jullie hebben er behoefte aan te (h)erkennen dat de kern van jullie wezen en de kern van deze planeet, van deze fenomenale Gaia, veranderd is. En dat maakt deel uit, en een zeer belangrijk deel, van de ontvouwing van mijn plan.

Jullie - en ik spreek niet eenvoudig alleen tegen jou, Steve, maar tegen een ieder van jullie - hebben gezegd, "Ik zal naar voren stappen, en ik zal de volledigheid van mijn schepperzelf omhelzen, en dat zal ik doen in harmonie, in vreedzaamheid, in samenwerking met mijn broeders en zusters van deze groep genaamd menselijke wezens." En jullie minimaliseren, en in sommige gevallen verwerpen zelfs, de magnitude en de belangrijkheid van die beslissing.

Jullie Ascentie is verzekerd. En een ieder van jullie zit al goed in dat proces. En of je nu de verschuiving in werkelijkheden nu (h)erkend of niet, jullie zijn op een planeet, mijn gevoelhebbende Gaia, die zichzelf in de 5de verankerd heeft.

Daarom, of jullie kiezen het te erkennen of niet, is jullie wezen en het vermogen toegang te verkrijgen en uit te breiden in/naar die wezenlijkheid hoofdzakelijk al verankerd in een andere dimensionale werkelijkheid.

Ik vraag van jullie dat jullie het besef van uitbreiding, van bewustzijn, van hart-gecentreerd bewustzijn, van liefde, toestaan tot bloei te komen en binnenin en rondom jullie heen te leven. Jullie hebben gezegd, "Wij kunnen creëren, ja, met jullie, Nova Aarde,"wat altijd het plan geweest is. Laat mij voor jullie uitweiden om volledig te begrijpen wat het betekend wanneer wij en Mijn Gezelschap van de Hemel refereren naar Nova Aarde.

Vergeet niet dat Gaia deze reis eonen geleden begon als een aartsengel, en zij heeft deze vorm aangenomen in dienstbaarheid aan mij in de fysicaliteit en in een zeer andere vorm dan wat jullie zouden bevatten als een aartsengel of een engelachtige vorm.

Nova Aarde is de positionering, de ervaring, de wezenlijkheid van deze prachtige planeet zoals het altijd bedoeld was in de volledigheid van hoe het geboren werd vanuit diens werkelijke kern, in volledig bewustzijn en hartsverbinding tussen alle dingen, omdat alles op deze planeet levend is.

En dit is het waar de menselijke wezens in een illusie vielen dat op de één of andere manier zij superieur waren, de enige levende, ware energie, hoewel zij er altijd door omringd zijn geweest.

En wat jullie verklaard hebben is dat jullie geschikt zijn, bereid zijn, in staat zijn, als een collectief ras - welke volledig hybride is - om deze rol aan te nemen en in dat bewustzijn te stappen van het in harmonie met Alles te zijn.

Het is verwant aan een kind dat zegt, "Laat mij het proberen en ik doe het zelf. Laat mij Michelangelo's Laatste Avondmaaltijd schilderen, de Aurora Borealis, laat mij het schilderen, Moeder." Dus gaan wij aan de kant, wij gaan niet weg, en we zeggen, "Ja, goed.'

Nu, dat betekent niet dat wij op trillingsniveau niet ondersteunen. En ik bedoel eenvoudig niet op esoterische of spirituele manieren, hoewel ik benadruk tegen jullie dat in termen van belangrijkheid dat zeer kritiek is.

Maar wat jullie gezegd hebben is, als menselijke voertuigen, transdimensionale, menselijke, fysieke voertuigen, wij wensen dit te proberen en iedereen mee te nemen. En wij staan hier met jullie in verbijstering en zeggen, "Ja, goed."

Het annuleerde mijn plan niet. Mijn dierbare mensen en engelen en sterrenzaden en Aarde Opzichters, Ik ben bang dat jullie niet in staat zijn om mijn plan te annuleren. Bezit ik de capaciteit om een oneindig aantal van variabelen te arrangeren om aan te passen aan jullie verzoek? Natuurlijk heb ik dat. En dat heb ik, en Ben Ik. Maar, laat ons zeer duidelijk zijn, het annuleert niet. En wij spreken niet over 26,000 jaren of 10 jaren of 20 jaren.

Maar jullie zeggen twee afzonderlijke dingen, en wat er gebeurd is, is dat jullie hart, welke jullie kern is, welke de sleutel is tot Ascentie, nog niet heersend is, omdat het verstand en het ego nog steeds zeggen, "Maar, wat betreffende….?"

Bekritiseer ik dit? Natuurlijk niet. Dat is niet binnenin mijn rijk. Maar te denken of vast te houden aan een geloofssysteem dat jullie geen onderdeel en medescheppers van een Nova werkelijkheid zijn is onvoorstelbaar. Anders, zouden jullie allemaal dood zijn. Jullie zouden allemaal naar Huis zijn teruggekeerd, naar mij, naar waar jullie aan denken als de Zomerlanden. Maar dat is nooit het plan geweest.  

Dus, is er aanpassing geweest? Ja. Werken de Galactics met jullie? Nog meer dan anders. Maar, nogmaals, jullie verhogen de trilling van het collectief. Zodat het in harmonie met jullie sterren broeders en zusters is. Jullie verhogen de trilling zodat jullie systemen meer reflectief, volledig reflectief zijn, van wie jullie werkelijk zijn.

Dus, er is een ontkoppeling op dit moment, dat heb je aardig juist. Omdat jullie zeggen, "Gezelschap van de Hemel, dit is niet voldoende." En wij kijken naar jullie en staan een klein eindje terug in ontzag, en zeggen, wij houden jullie in een trillingsgebied van eenwording en ondersteuning, zoals jullie nog nooit ervaren hebben, en ja, probeer het eens. En wij zullen tussenbeide komen, allereerst, waar jullie harten het ons toestaan, en, zou ik kunnen zeggen, waar het in overeenstemming met deze ontvouwing is.

Dus jullie kunnen niet zeggen, 'Ascentie is niet gebeurd. Gooi die droom maar weg. De sterren broeders en zusters, zij kunnen net zo goed iets van 20 miljoen kilometer weg zijn. Onze bankrekeningen zijn nog steeds leeg." Jullie zeggen die dingen omdat jullie vrede maken met de 3de.

En jullie kunnen tegen mij zeggen, velen van jullie die zeer ijverig zijn geweest in jullie wording, jullie zullen zeggen, "Moeder, ik heb mijn werk gedaan. Waar heeft U het over, vrede maken met de 3de?"

Wel, lief hart, je zou niet kwaad zijn, je zou niet in angst zijn, je zou niet in ontsteltenis of irritatie zijn als jullie volledig die plaats bereikt hadden van vrede met de 3de. Jullie zouden volledig in de scheppingsstand gaan die jullie opeisen als jullie geboorterecht en jullie volgende stap.

Bovendien, ja, jullie zijn ijverig geweest, jullie zijn voortreffelijk geweest, maar jullie ook als pilaren, als wegwijzers, als poortopzichters, jullie helpen jullie broeders en zusters om ook die plaats van hart-gecentreerdheid te bereiken.

Jullie Ascentie is onderweg. Jullie kunnen niet, Ik vraag het u - en het is zeldzaam dat ik dergelijke verzoeken maak - maar ik vraag van jullie, gooi niet eenvoudig het idee dat jullie ascenderen weg. Jullie zitten er middenin, en deel van wat jullie opeisen als jullie Ascentieproces, het voertuig dat jullie gebruiken, is de deelname en de verankering in de fysicaliteit waar menselijke wezens aan deel kunnen nemen en in harmonie met Nova Aarde kunnen leven.  

Dit is veel groter, dit is veel meer grandioos dan oorspronkelijk voorzien. Jullie zijn van de kinderjaren naar de volwassenheid gegaan, naar rijpheid, en jullie hebben gezegd, "Ja, Moeder, Ik kwam om hier deel van uit te maken. Maar ik denk dat wij meer kunnen doen, en meer kunnen leren en meer kunnen onderwijzen, door het Multiversum heen, als we deze ijverige onderneming in deze tijd en ruimte doen."

Er zijn zeer weinigen - Ik zal het woord onmogelijkheden gebruiken omdat jullie het woord begrijpen - het is onmogelijk dat het Gezelschap van de Hemel, jullie sterren vrienden, jullie families, dat Gaia of de bergen en bomen en stromen jullie in de steek hebben gelaten.

Wij omhelzen jullie meer eerbiedig dan ooit tevoren, omdat jullie zeggen, "Wij kunnen ook het wonder creëren, en Moeder, Ik erken dat ik het wonder ben."  En daarmee erkennen jullie niet alleen de miraculeuze aard van de schepping, maar mijn aanwezigheid binnenin jullie en jullie aanwezigheid binnenin mij.

Dus denk niet, ja, met jullie intellect en jullie hoofd en jullie ego, dat alles dat besproken is, in termen van belangrijke externe, zichtbare uitdrukkingen van vrijheid op jullie paneet, eenvoudig terzijde geduwd is. Dat is niet zo.

Nu, Ik weet dat jullie tegen Mij zullen zeggen, een ieder van jullie die luistert [leest] zal zeggen, "Ja, goed, wel, als het niet terzijde geduwd is, dan, Moeder, wanneer?" En jullie weten ook dat ik het zielcontract eer dat dit kanaal opgemaakt heeft om niet om te hoeven gaan met datums en tijd, maar Ik breng wel bij jullie naar voren, dat dit geen verlengd proces is.   

En op vele manieren op Aarde, in jullie menselijke vorm, zelfs in jullie mentale lichaam, jullie emotionele lichaam, welke volledig verenigd worden…. In het begin van een project, modderen jullie vaak aan, en jullie brainstormen en jullie denken en jullie overleggen, en jullie zeggen, "Waar moeten we beginnen? Wat zijn de kwesties? Wat is de voltooiing van deze lus, zodat wij arriveren waar wij wensen te zijn?

Maar in het begin, wat een nieuw hoofdstuk is, het nieuwe boek, het avontuur waar jullie al in zitten, zeggen jullie, "Wel, wij hebben alle stukjes nog niet." En wat ik tegen jullie zeg met de volledigheid van mijn wezen is, jullie hebben de stukjes. Zij bevinden zich binnenin jullie en rondom jullie heen en zijn toegankelijk.

Sta hen toe tevoorschijn te komen. En behoudt dat gevoel van vrede en liefde, wetende dat jullie aan het begin staan van deze scheppingscyclus, en de schepping die jullie geëist hebben van Vader en van Mij, is jullie vermogen om te creëren. Dit is iets waar wij op hebben gewacht.

En jullie doen het niet door te zeggen, "Nu ben ik in de 5de, 6de, 7de dimensie." In feite, zijn jullie wazig aangaande dat. Maar jullie zeggen het met het gevoel van vastberadenheid, niet precies wetend waar jullie zijn. En dat is waarom ik tegen u zeg, jullie zijn op een planeet die verschoven is naar de 5de. Dus laat het hologram los.

Dus, lieve engelen, lieve Steve, je hebt jouw openingsverklaring gemaakt.

SB: [lacht] Wel, Moeder, als ik mag, ik zit te smeulen in gelukzaligheid hier, en ik wilde zeggen, voor het profijt van onze luisteraars [lezers] dat ik geen angst heb om U de meest moeilijke vragen te stellen omdat U mijn moeder bent en ik ben Uw kind, en zelfs als ik gestraft zou worden door U dan zou het zijn als een veer over mijn wang en zou ik er mijn voordeel mee doen.

Dus ik heb geen angst om welk gebied dan ook met U te betreden. En ik heb vele vragen, maar zo weinig tijd. Dus, laat mij overgaan naar een ander onderwerp.

SaLuSa heeft gezegd, "Jullie zullen binnenkort een golf van liefde opmerken die over de Aarde heen veegt en die jullie aan zal tonen dat jullie beschaving een kwantum sprong voorwaarts heeft gemaakt."(2) En Hemelbrieven sprak vanochtend over "Een komeet van liefde die de horizon zal oversteken," (3) en een andere bron zegt dat er een storm van licht onze kant op komt.

Waar spreken zij over, Moeder? Is er een evenement die wij spoedig kunnen verwachten? Wat is de gebeurtenis waar zij het over hebben?

Goddelijke Moeder: Dit is niet zozeer een evenement maar een volgende toename in de frequenties die er met jullie gedeeld wordt. Nu, zoals ik tegen u gezegd heb, en ja, terzijde hiervan, tegen jullie allemaal, kom naar mij toe, kom naar mij toe met jullie vragen, jullie angsten, jullie onzekerheden, maar kom ook naar mij toe met jullie overwinningen en jullie vreugdes. Wij delen de liefde altijd.

Nu, jullie weten dat de laatste paar jaren, maar intensief in de laatste, oh, 16 maanden van jullie tijd jullie enorm gepenetreerd zijn vanuit de Ene, vanuit onze harten naar die van jullie. En wij hebben dit herhaaldelijk gezegd, dat dit geen specifieke energie was, omdat het alle wezens op de planeet penetreerde. En dat is één van de meest betekenisvolle verschuivingen die er plaats vond, dat zelfs diegenen die zich volledig onbewust zijn van zulke zaken als Ascentie op zielsniveau ja zeiden.

Nu, wat vindt er plaats? Zoals wij gezegd hebben, zijn wij aan de kant gegaan, wij houden de frequentie vast, wij ondersteunen jullie in het verenigde veld van liefde. Maar het staat op het punt om toe te nemen.

Omdat wij dat kiezen? Nee. Wij hebben er altijd voor gekozen om jullie zoveel te geven als dat jullie mogelijk maar konden absorberen. Maar, zou ik kunnen zeggen dat een deel van onze subtiele ondersteuning deze verhoging van frequentie is zodat jullie kunnen beginnen om jullie transdimensionale zelven te erkennen en te omhelzen?

Welnu, er zijn tijden geweest - en jullie sterren broeders en zusters werken ook zeer intensief, specifiek de genezers, de genezingsschepen; zij voeren een zeer fijne afstemming op jullie nieuwe velden uit. En je kunt vele kwesties of situaties die er aan jou gepresenteerd worden naar de voorgrond voelen komen.

En terwijl zij dat doen, worden deze aanpassingen gemaakt om jullie te bekrachtigen als jullie op die lancering naar de schepping gaan. Nu, er zijn tijden wanneer jullie niet, bijvoorbeeld, jullie vinger in een, jullie fysieke vinger in een stopcontact kunnen steken, want je zult geëlektrocuteerd worden, of zeker ernstig ongemak ervaren.

Nu, aangezien deze verschuiving al onderweg is, zijn jullie gereed om deze gelukzalige liefde te voelen. Het is niet simpel een enkelvoudige gebeurtenis. Het is een serie aan gebeurtenissen waar jullie naar elkaar beginnen te kijken en zeggen, "Mijn God, het gebeurd! En ik ben in dit partnerschap van de Schepping!"

En ja, jullie sterren broeders en zusters - en dit is iets waar wij niet over gesproken hebben; en ik zou willen voorstellen in dit forum dat jullie hebben, dit platform, dat het tijd is om weer met sommige van jullie galactische broeders en zusters te spreken, om ook hun kant en perspectief te horen, maar het betrekt hen er ook bij, maar het betrekt ook menselijke  kettingen van gebeurtenissen erbij, niet cataclysmisch, niet ruw - omdat, vergeet niet, een deel van jullie dat vrede maakt met het oude 3de, is dat jullie beseffen dat de anticipatie van iets cataclysmisch of ruw niet hoeft te bestaan. Kunnen jullie het creëren en je eraan vastklampen? Ja. Maar het is nog steeds niet echt.

Wat echt is, wat echt is, mijn zoon, mijn kinderen, is mijn liefde. Dat is alles dat er is. Dat is alles dat er altijd geweest is. Dus wanneer de kanalen plechtig naar goed nieuws luisteren, brengt een ieder van hen dit tot uitdrukking op de manieren zoals zij het waargenomen hebben, sommigen als een weerlichtende [verlichtende] storm. Wij hebben eerder gesproken over vloedgolven van liefde; dat is waar dit over gaat. Maar het is een langere vloedgolf, en het is niet verwoestend.

SB: Heel veel dank. Laat mij de vragen aan U voorlezen die ik over heb, en dan kunt U kiezen hoeveel tijd U aan elk van deze vragen wilt geven.

Allereerst, er wordt gezegd dat NESARA op de laatste oproep van de duisteren wacht. Is dit waar? En als dit zo is, zeer algemeen sprekend, en ik wil het contract van het kanaal met u geen geweld aan doen, is het nog ver weg?

Wat moet er gedaan worden om Nova Aarde op te bouwen, Moeder? En wat kunnen wij aangaande dat van het Gezelschap van de Hemel verwachten?

Wat is onze rol? Wat zouden wij moeten doen? Wat kan er alleen door het Gezelschap van de Hemel gedaan worden? Wij hebben het er moeilijk mee om dat duidelijk te krijgen.

En als laatste, heeft U enige woorden over de richting of  van inspiratie om tegen ons te zeggen betreffende de Nova Aarde dag op 14 Februari 2013?

Zo, hiermee, Moeder, geef ik het aan U over en sta u gewoon toe om deze naar wens te adresseren.

DM: NESARA is niet ver weg meer, maar begrijp, het is niet eenvoudig een evenement of een gebeurtenis of een overgang. Het is een verandering in houdingen en de geloofssystemen van wat jullie creëren. En zoals jullie zijn - en Ik kan jullie zien! Denk niet dat wij zover aan de kant zijn gegaan! - dat jullie op manieren creatief zijn om van het multiversum overvloed naar voren te brengen en aan te roepen - en ja, Ik begrijp, lieve engelen, dat bevat koud, hard geld, maar het bevat ook een overvloed van liefde, van gezondheid, van evenwicht, van harmonie in relaties, van vrede op Aarde - dit wordt niet door de duisteren opgeschort gehouden. Zij hebben eenvoudig hun macht verloren. Dus laat dat ook gezegd zijn.

Welnu, laat ons naar de dag van liefde gaan. Iedere cultuur op deze schitterende planeet heeft dagen van feestviering. En Ik vertel jullie, wij genieten van de meesten van hen. De enige feestvieringen die ons soms vraagtekens bezorgen zijn, zullen we zeggen, diegenen wanneer jullie aan zelfkastijding doen, want het refereert terug naar beschuldiging en onvolkomenheden en schuld en het niet geliefd zijn. Er is een verschil tussen het zeggen tegen jezelf, tegen een ander, tegen het universum, 'Ik verontschuldig mij, het spijt me," en jezelf emotioneel, spiritueel of anderszins af te straffen.

Maar er zijn geen dagen van verenigde feestviering van liefde geweest, en dat is waarlijk waar jullie aan dachten als 14 Februari, St. Valentine's dag. Maar dat werd ook beperkt tot een bepaalde cultus of cultuur, of zelf met een religieuze betekenis. Samenkomen om feest te vieren - kijk er op deze manier naar: Ja, jullie hebben de dag van de Aarde, wij begrijpen dat. Maar denk, Aarde Dag gaat meer over de genezing en het herstel van de Aarde.

Wat jullie op Nova Aarde dag kunnen doen is een ongelooflijke, ongeveinsde, unieke uitbreiding van Liefde hebben - voor Gaia, voor elkaar. Dat is het meest belangrijke ding dat jullie momenteel kunnen doen, het creëren van liefde tussen elkaar, harmonie en vrede onder de mensen. En dat begint met harmonie en vreedzaamheid binnenin.

Maar om een dag te hebben waar iedereen naartoe komt en feestviert en praat tegen de bloemen en de bomen en de eigenlijke Aarde die jullie draagt, tegen de luchten en tegen jullie sterren broeders en zusters die nog steeds geduldig wachten - als jullie denken dat jullie geduldig zijn, lief hart, zijn jullie niet met hen te vergelijken!

Dus, ja, wij houden van dit geplande evenement. En weet je wat het nog meer is? Er is altijd een vraag. De grootste kwestie van het menselijk collectief is waardigheid, verdienstelijkheid, liefde, zelf-liefde, zelf-erkenning.

Maar dit is ook een situatie waar jullie tegen Gaia zeggen, wij houden van je. Dit gaat niet over jouw reparatie, jou weer op orde brengen. Dit is een expressie van onze liefde voor jou en voor alles - iedere cultuur, iedere slak, ieder rendier, ieder spikkeltje stof. Het gaat over het hebben van een dag waar iedereen bewust naar die plaats van het hart toegaat.

Wij kunnen geen ander evenement bedenken dat jullie sneller zou kunnen katapultiseren. Wat doe je met het creëren van Nova Aarde? Wel, dierbare harten, jullie hebben de mantel van verantwoordelijkheid op jullie genomen voor wat wij zouden zeggen het menselijke component. En wat betekent dat?

Op sommige manieren is het zo breed dat jullie daar met je verstand niet bij kunnen, omdat het alles is van wat er gaande is in jullie woning, met jullie familie, met de buren, met jullie dieren, met jullie tuinen, tot de straten, tot de snelwegen, tot de gebouwen, tot het verankeren van de steden van licht, tot de vernieuwing van werkbare - jouw woorden, dierbare - duurzame instellingen die de reflectie zijn van het belang, het respect en het eren van de waarheid van de menselijke spirit.

Het is de verankering en het opeisen en de volledige demonstratie van jullie scheppers zelf. Is het een grote opdracht? Ja. Maar het begint nu. Het begon in December. Het begon in de voorafgaande December. Het begon 25 jaar geleden. Het begon toen Yeshua de Aarde bewandelde, toen de Buddha zat. Het is onderweg.

Hoe weet is welke onderneming ik voor mijzelf moet aangrijpen? Dit maakt deel uit van het aanmodderen waar ik over sprak, het begin van de planning van waar te beginnen, wat te doen.  

Brengt het vreugde naar jouw hart? Steekt het die prachtige glimlach in jouw onderbuik aan? Zorgt het ervoor dat je met je voet tikt, dat je aan de slag wilt gaan? Voelt het aan als liefde? Voelt het aan dat je dit project op je kunt nemen, wat het ook is, en het aan mij te laten zien in vol vertrouwen en trots dat dit iets is dat jij jezelf aanbiedt, aan elkaar, aan het Multiversum, het Omniversum.

Welnu, als het jou dat gevoel niet geeft, zet het dan aan de kant. Ga door naar het volgende idee. Want de inspiratie waar jullie mee overstroomd worden - en ik bedoel elk en iedereen van jullie; jullie zijn niet in een pauze, jullie worden overweldigd met ideeën. Dus ga naar de volgende, en zeg, prima, is dit datgene dat mijn hart laat zingen? En het kan een grote hoeveelheid aan stappen zijn.

Bijvoorbeeld, het kan zijn, "Ik creëer harmonie en harmonieuze relaties binnenin mijzelf, met alles. Met mijn dieren, met mijn planten, met mijn voedsel, met mijn drinken, met welke partners dan ook, of vrienden, of familie. En dan breid ik het uit naar mijn leefgemeenschap, naar het politieke podium, naar de geschenken, naar de daklozen, naar de hongerende.

En dan breidt het uit naar een staat van provinciaal niveau, naar een nationaal niveau. Of misschien is jouw beginpunt  werken vanuit het mega naar het minuscule. Misschien begin je ermee om de honger in Afrika te beëindigen en dan achterwaarts te werken.

Maar doe wat aanvoelt als ongebreidelde vreugde. Dat is hoe je Nova Aarde creëert. Dat is hoe je zegt, als een mens, als een scheppersras, dit is hoe ik werk met de elementalen, met de koninkrijken, met de deva's, met de planeet, met mijn gidsen, met mijn sterren broeders en zusters, met het Gezelschap van de Hemel. Niemand kan buitengesloten zijn.

Ik weet het. Mijn visioen is oneindig. En zo is mijn plan dat. Maar ik deel met jullie mijn kennis. Jullie doen dit. Jullie zijn al onderweg. Als jullie Moeder, als jullie ondersteuning, zou ik niet meer trots op jullie kunnen zijn.

Jullie hebben nu net niet de klaroen oproep gehoord, jullie hebben de klaroen oproep uitgestuurd. En wij horen jullie. Wij eren jullie, en wij ondersteunen jullie, lief hart. Een ieder van jullie. Een ieder van jullie is kostbaar voor mij.

SB: Dank U, Moeder. In de resterende tijd, kunt U ons vertellen, zo specifiek als u kunt, hoe wij geslachtsvervolging op de planeet moeten beëindigen?

DM: Allereerst, door de macht van "nee" te gebruiken. De macht van nee, en van ja, wat dat betreft, is één van de meest kritieke elementen van de schepping die jullie leren.

Dus het is in jullie hart, in jullie geest, in iedere vezel van jullie wezen de boodschap uitsturend naar het menselijk collectief, en naar het Multiversum, dat dit een absoluut nee is. En dan, is het niet ondersteunend tot welk soort van regime dan ook - het kan me niet schelen hoe jullie het noemen - die betrokken zijn bij dat type van vervolging.

Jullie zijn nog steeds…….jullie economieën veranderen - zeer snel, tussen haakjes - maar jullie hebben nog steeds wat wij zouden benoemen als de macht van de buidel. Jullie gebruiken het niet.

En het is via sociale actie….ja, jullie hebben dit sociale netwerken, via jullie platformen, via jullie politieke wil, jullie hebben behoefte om de aandacht van de glorie van oorlog te verschuiven naar de glorie van vrede. En dat is door mensen te hebben die zich uit zullen spreken en de toepasselijke actie ondernemen waar zulke vervolgingen aanwezig zijn.

Het betekend niet dat je op het vliegtuig stapt, maar wat het betekend is dat zelfs binnenin jullie eigen gemeenschappen waarvan jullie geloven dat die zo verfijnd of geavanceerd zijn dat jullie een beetje dieper gaan graven en je ervan verzekerd dat het niveau van vervolging niet ook op het thuisfront is, want dat is het. Het is zeer praktisch, maar het begint spiritueel, met de klaroen oproep van nee.

SB: Stelt U een economische of financiële boycot voor in bepaalde gebieden van de wereld waarin bewijs van vervolging bestaat? Is dat wat u voorstelt?

DM: Dat is precies wat ik zeg.

SB: Nu, zou dat een zeer specifieke boycot kunnen zijn? Bijvoorbeeld, ik geef U een voorbeeld. Een jirga [locale raad] in Afghanistan of Pakistan veroordeelt een vrouw tot gerechtelijke verkrachting of vergeeft een eermoord, stelt u een financiële boycot voor van dat gebied van het land?

DM: Het moet ook duidelijk tot uitdrukking gebracht worden dat dit de reden is dat je ervoor kiest die economie niet te ondersteunen.

SB: Oké. Ik denk dat ik doorkrijg waar u naartoe wilt….

Moeder, dit is zo'n hulpvaardig gesprek geweest. U heeft meer home runs geslagen in dit ene uur dan Babe Ruth in zijn leven. Heel veel dank.

DM: Ga met mijn liefde, nu en oneindig. Vaarwel.

SB: Vaarwel, Moeder.

[einde]

Voetnoten

(1) Er zijn een aantal toegewijde houdingen die spirituele aspiranten aannemen richting God: dat is van het kind tot een ouder, dat van een ouder tot een kind, die van broeder en zuster, die van vriend tot vriend, die van geliefde tot geliefde, etc. Toegewijde houdingen komen op een natuurlijke manier tot een persoon; zij zijn niet iets dat geforceerd kan worden. Mijn houding richting de Goddelijke Moeder is altijd geweest als die van een kind tot diens moeder.  

 (2) SaLuSa, Dec. 28, 2012, at http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

(3) “Heavenletter: Lights are Going on All Over the World,:” Feb. 4, 2013, at http://goldenageofgaia.com/2013/02/heavenletter-lights-are-going-on-all-over-the-world/


http://goldenageofgaia.com/

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten