vrijdag, februari 01, 2013

Een Uur met een Engel - 28 Januari 2013

Aartsengel Michael
 
"Het is Tijd om Jezelf Bekend te Maken"
Art - Creation by pisimau
Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De Grote Ontwaking, en Steve Beckow van Het Gouden Tijdperk van Gaia.
Het is plezierig om bij jullie allemaal te zijn.
Onze gast van vandaag is Aartsengel Michael, Dus, hiermee, geef ik het aan jouw over Steve.
Steve Beckow: Dank je, Graham. En welkom, Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael: En welkom aan jullie allemaal. Welkom aan elk en iedereen van jullie. Ik breng jullie mijn vrede, mijn liefde, mijn blauwe vlam van de waarheid. Ik breng jullie mijn lach en mijn vreugde.
Ik breng jullie bevrijding van wat het ook is dat je verlangd los te laten, want dit is de tijd en de kans om eenvoudig dit gewicht aan mij over te geven, deze last, alles dat niet van vreugde, van liefde, van bekoorlijkheid, van vriendelijkheid en welwillendheid is. Ja, Ik Ben de strijder van vrede. Ik Ben de Aartsengel van Liefde.
Lang geleden, gaf ik aan jou mijn zwaard en mijn schild, en je hebt deze op overvloedige manieren gebruikt. Maar het is ook bruikbaar om er eenvoudig mee te ontkoppelen, om de koorden naar oude overtuigingen, naar oude pijnen, oude grieven, oude verwondingen door te snijden. En ik ben verheugd om gedurende deze tijd samen, deze avond en iedere avond, jullie te ondersteunen met deze onderneming. 
Maar wij weten dat dit niet de focus en de kern is van wat wij vandaag zullen bespreken. Maar toch wens ik mezelf op deze manier uit te breiden. Dierbaar hart, waar wens je vandaag mee te beginnen?
SB: Dank U, Heer. Wel, Ik denk dat U weet, en ik denk dat u hetzelfde verlangen deelt, dat de volgende 60 minuten onze kans zal zijn om meer van U te horen over wat wij Lichtwerkers zouden moeten doen om Nova Aarde op te bouwen of te co-creëren.  
Vorige week behandelde U een beetje het innerlijke werk, het je eigen maken van de goddelijke kwaliteiten. En ik zou zeer blij zijn om veel meer over dat onderwerp te horen. Maar dan ook als we naar de externe sociale arena zouden kunnen gaan en horen wat wij Lichtwerkers zouden moeten doen in de externe wereld om Nova Aarde op te bouwen, specifiek vrede in de wereld, en om discriminatie te beëindigen, vervolging en andere bronnen van onenigheden, wat het ook is dat u aan ons kenbaar wilt maken, wat het ook is dat ons toestaat in beweging te komen, terwijl in overweging genomen wordt dat wij niet echt de financiële bronnen hebben om dingen te doen zoals het houden van conferenties.
Dus als U ons een beeld zou kunnen geven van wat het is dat wij zouden moeten doen om Nova Aarde te co-creëren, dan zou dat zeer welkom zijn.

AEM: En het is ook zeer welkom aan deze kant om deze mogelijkheid te hebben om dit onderwerp te adresseren. Want de opbouw van Nova Aarde komt ook van en tevoorschijn vanuit het verankeren van jullie interdimensionale, multidimensionale nova wezen. Ik heb tijdens ons laatste bezoek gezegd dat jullie hier gedurende enige tijd aan gewerkt hebben, en dus wensen wij op geen enkele manier het werk dat al ondernomen is teniet te doen of te minimaliseren - want het was monumentaal - en laat ons dus daarmee beginnen.
Laat ons beginnen bij dat een ieder van jullie in de spiegel kijkt, of dit nu een echte of een etherische, fysieke, mentale of emotionele is. Kijk in de spiegel en zie wie jij bent, de waarheid van wie jij bent, niet eenvoudig het beeld dat je gecreëerd hebt of het kostuum van kleding [lichaam] dat je aangetrokken hebt voor deze korte onderneming [leven], en erken het werk, het loslaten, het opruimen, het schoonmaken, en het werk waaraan jullie denken zoals goede daden, liefdevolle handelingen, handelingen van welwillendheid, van vriendelijkheid, politieke activisme, sociale activisme.
Kijk naar jezelf en begin precies daar door jezelf de krediet te geven die verschuldigd is, door jezelf de niet-aflatende liefde te geven die jou verschuldigd is. Want, lieve engelen, jullie hebben het verdiend. En ja, Ik gebruik die term zeer specifiek, omdat de meesten van jullie hieraan denken, aan dit woord "verdient", als verbonden aan geld, als verbonden aan rijkdom en overvloed.
Dus wanneer je denkt, "Wat heb ik gedaan om overvloed te verdienen, om gemak te verdienen, om het vermogen te verdienen voorwaarts te gaan op manieren die ik verkies en verlang en co-creëer?" denk aan dat wat je al bereikt hebt. En in dat geheel, willen wij niet dat jullie het feit terzijde schuiven dat jullie interdimensionaal verschuiven, dat jullie, met Gaia, interdimensionaal verankert zijn in de Vijfde, dat jullie werken en demonstreren en het collectief van de mensheid in de Derde ondersteunen, dat jullie de overblijfselen opruimen van het oude Derde. Dus, begin daar, en laat ons dan samen vliegen.
De nadruk op wat binnenin rust en daarom wat zich uiterlijk vertoont, in jullie sociale, politieke, economische, gemeenschapsarena is zeer belangrijk. Als je geen respect hebt - en Ik bedoel diep, devoot, liefde, respect en waardering - voor jezelf, voor jezelf zoals je op dit moment bent in wat Ik noem dit kostuum van kleding, respect voor de grotere jij, de eeuwige jij, de oneindige jij, als je daar niet begint met liefde en devotie voor jezelf, hoe breidt je het dan uit naar anderen?
Hoe pretendeer, breidt jij jezelf op wat voor manier, in wat voor gedaante of vorm dan ook uit, op manieren die betekenisvol en solide zijn? Want wat wij bediscussiëren in termen van Nova Aarde opbouwen en verankeren is stabiliteit, niet eenvoudig een voorbijgaande trend of een vlucht van de fantasie. Wij spreken over de grondslagverschuiving en verandering van wat deze planeet is, doet, vertoont, ervaart, en hoe dat gereflecteerd wordt door en met Gaia in jullie, in een ieder van jullie.     
Zoals je weet, zoals je [Steve] geschreven hebt, zoals je gedeeld hebt, zoals jullie van ons gehoord hebben, als jij je focust op de zegeningen en deugden, als jij je focust op de goddelijke kwaliteiten, dan verzeker je en wordt je de waarheid van wat je wenst te ervaren en co-creëren in waar jullie aan denken - en ik benadruk het woord "denken" - als de materiële wereld. Want, echt, wat is de materiële wereld? Het meeste ervan is sowieso een illusie. Het is eenvoudig een verzameling van atomen, van energie, die jullie formuleren in dat waarvan jullie geloven dat het solide vorm is.
Instellingen bezitten geen solide vorm. Geloofssystemen bezitten geen solide vorm. Zij komen tevoorschijn, en jullie gaan geloven dat zij solide zijn, maar dat zijn zij niet. Je kunt gebouwen bouwen, kantoren, institutionele gebouwen om deze geloofssystemen te representeren en te huisvesten, maar de instellingen, de systemen zelf, bezitten geen solide vorm.
Dus, wat hebben zij dan wel? Zij hebben de kwaliteiten. En vele van hen desintegreren, zelfs terwijl wij deze op avond spreken, omdat de kwaliteiten die vele van jullie oude- Derde, oude-Aarde instellingen vorm gaf, waren gebaseerd op illusies die jullie niet langer dienen om in het grotere geheel op te nemen - controle en gebrek, zoals - ongemak, teleurstelling, wanhoop. Dus hoe begin je? En hoe begin je met de illusie - en ja, wij zullen hierover spreken - de illusie van het niet hebben van geld?
Laat ons spreken over de formulering en de fundering van macht. En wij bedoelen macht niet in de zin van hoe het gebruikt werd, als controle scenario's. Wij bedoelen macht in de zin van een individuele, en daarom groep, of een groot collectief, uitgaande van een pad. En het is een pad van vrijheid, het is een pad van zelfbeschikking, en het is een pad en een weg van het leven, van het bestaan, welke gebaseerd is op deze goddelijke kwaliteiten.
Jullie kunnen er moe van worden mij dit te horen zeggen. Dat is niet van belang. Wij gaan sowieso verder, door te zeggen dat het begin, het midden en het einde van het creëren van Nova Aarde de inlijving van deze kwaliteiten binnenin jullie is. Dus, door jullie gehele dag heen, door jullie uren van waken en slapen heen, vragen jullie jezelf af. "Voel ik, ervaar is, voelt dit aan als sereniteit, zuiverheid, gratie/genade, welwillendheid, matiging, met beleid, vreugde?"
En als het dat niet doet, en je dit doet totdat het absoluut de tweede natuur geworden is, als het niet zo aanvoelt, dan kan je een moment nemen en zeggen, "Wel, hoe voelt het aan? Is het eenvoudig het oude dat naar boven komt om losgelaten te worden? Is het een oude Vasana? Is het de energie van iemand anders vanuit het collectief die ik help te genezen en te reinigen?"
Je kunt het zonder omhaal identificeren, als je dat zou kiezen - en ik zeg dat, het in de keuze is, het is niet in de noodzaak om te identificeren, omdat eerlijk gezegd als het niet van de goddelijke kwaliteiten is, als het niet van de paraplu van liefde is, dan is er absoluut geen reden om er ook nog maar even wat meer tijd aan te besteden. Maar de menselijke natuur is dermate, nog steeds tot aan dit punt, dat jullie graag willen begrijpen waar je het tegenop neemt, dus ga je gang. Maar gebruik alsjeblieft mijn blauwe vlam van de waarheid wanneer je het doet. Ik ben vereerd en verheugd om jullie op deze manier te helpen.
Dan breidt het zich uit van persoon naar persoon naar persoon naar persoon. Je kunt niet onvriendelijk zijn, wreed, onattent, minachtend, arrogant of proberen om een ander te controleren in welke vorm dan ook van persoonlijke, inter-persoonlijke relatie, inclusief jijzelf, en dan zeggen, extern, "Hoe bouw Ik Nova Aarde op?"want dat werkt niet. Dat is de fundering, het zijn de pilaren. Het is de grondslag. En het wordt steeds gemakkelijker, niet alleen omdat jullie doorgaan, weet je, overstroomd te worden door de energieën van de Moeder en de Vader.
Wij stopten de stroom van deze energieën niet. Jullie stopten de stroom van het Gezelschap van de Hemel niet, van de Raad van Liefde niet, van jullie Sterren broeders en zusters niet. Dit alles gaat door.
Gaia, in haar verschuiving, overstroomd jullie ook met de zoetheid van het in leven zijn, van het zijn in jullie vorm, dat jullie nooit eerder gekend hebben. Je kunt momenten hebben gehad toen je in een maagdelijk bos was of bij een meer of een oceaan of een grot, waar je dit moment voelde van zuivere gelukzalige verbinding, maar nu overstroomd zij jullie en dit is het normale nieuwe.
Dus jullie neiging om eenvoudig in deze staat van verbinding en het gevoel van onderlinge verbondenheid te blijven, niet slechts tot het menselijke collectief, maar tot alles, groeit substantieel, exponentieel, iedere dag, ieder uur.
Dus jullie verlangen daarin is waarom wij deze conversatie vandaag hebben. Om echt aan de gang te gaan, en Nova Aarde te creëren is bezig zich uit te breiden. Dat verlangen om de reflectie te zien van wat er waarlijk binnenin jullie is op een externe, omvangrijke, grote manier, is bezig bijna een gedrevenheid te worden, niet een dwang, maar een instinctieve gedrevenheid. Het is alsof je het echte Noorden zoekt en je hebt je kompasset en dat je niet van de koers afzwenkt.
Welnu, zoals ik eerder tegen jullie gezegd heb, betekend dit dat er geen blieps in het kompas zijn, op de radar? Ja, die zijn er. Maar wat jullie als medescheppers steeds meer en meer ontdekken, als het scheppersras, is dat deze obstakels en dit puin binnen en buiten - want er is schoonmaak aan de buitenkant; dat is zeer definitief zeker - dat deze obstakels steeds minder en minder en minder worden.
Je zegt tegen mij, "Michael, hoe moet ik beginnen?" En wat is aan jullie voorstel, en ik bedoel niet eenvoudig jullie van het Gouden Tijdperk van Gaia of Inlight Radio, maar een ieder van jullie, mijn dierbare vrienden, mijn broeders en zusters van het Licht, wat ik tegen een ieder van jullie zeg is dat jullie al begonnen zijn, jullie platform binnenin opbouwend waar jij mee zult werken om volledig deel te nemen aan de schepping van Nova Aarde. 
Het betekent actie ondernemen. En voor zovelen van jullie - en ik zeg dit op geen andere manier dan die van liefde - velen van jullie zijn uitermate terughoudend geweest om naar voren te stappen in waar jullie aan zouden denken als actie, publiek of privé. Jullie zeggen tegen mij, "Maar, Heer, natuurlijk zijn wij terughoudend. Wij hebben steeds maar weer opnieuw tegen onze vrienden, tegen onze families gezegd, dat dit of dat zou gaan gebeuren. Bent U 21 December 2012 vergeten? Er zijn velen die simpelweg naar ons kijken alsof we het droevig verkeerd hebben en van een ander planetair systeem zijn."
Wel, in feite, zijn de meesten van jullie dat.
En wat ik tegen jullie zeg is, ja, dit zijn obstakels, dit is rommel, dit zijn angsten. Het is de angst van het naar voren stappen en jezelf bekend maken en dat je opengelaten wordt aan kritiek, spot, teleurstelling, en durf ik het te zeggen…de angst voor het falen. Dat alles, mijn dierbare vrienden, moet verdwijnen. En dat is waar ik deze dag begonnen ben, door te zeggen, geef het aan mij, geef het aan Raphael, geef het aan St. Germain, geef het aan de Moeder, geef het aan Jeshua, geef het aan jouw gidsen, maar laat het los.
En waarom laat je het los? Omdat het niet aardig en liefdevol richting jezelf is.
Dus in het creëren van Nova Aarde vragen wij van jullie om naar voren te stappen in concrete, zichtbare, betekenisvolle manieren. Nu, wat betekent dat? Wel, Ik zal jullie vertellen wat het niet betekend. Wij vragen niet van jullie om de plank op te lopen. Maar wij vragen, verzoeken, en ja, bieden aan, ondersteunen, dat jullie je licht continue uitstralen, dagelijks, zichtbaar. En het doet er niet toe, de plaats die je uitkiest, omdat dat uniek is aan het doel van jouw ziel, jouw keuzes, jouw reis.
Maar wat ik wel aan jullie voorstel tijdens deze tijd van verschuiving is, en tijdens deze tijd van overgang, dat velen van jullie, als je het al niet ervaren hebt, dat velen van jullie een aanzienlijke verschuiving zullen ervaren in wat het is dat je wilt gaan doen. En zelfs als je naar hetzelfde werk terugkeert, hetzelfde beroep dat je gedurende 20 jaren gedaan hebt, jouw gevoelens over hoe je ermee omgaat en wat het is dat je waarlijk doet en bereikt is aan het verschuiven.
Het is tijd om jezelf bekend te maken. Dat is de grootste stap voorwaarts om Nova Aarde te creëren.
En wat betekent het om jezelf bekend te maken? Wat betekent het in praktische termen? Ja, ik kan een zeer praktische Aartsengel zijn. Het betekend niet dat je behoefte hebt om jezelf bekend te maken, dat je tegen jouw gidsen en engelen en aartsengelen op een regelmatige basis spreekt. Het betekend niet dat je de behoefte hebt om jezelf bekend te maken dat je van je sterrenbroeders en zusters afweet en op een regelmatige basis hen bezoekt.
Maar wat betekent het dan wel? Dat je begint te handelen en de woorden spreekt, de acties van liefde.
Zeer vaak, zijn de menselijke wisselwerkingen, ongeacht de plaats, beladen met controle, politieke intriges, verlangen te vernietigen op een zeer negatieve manier, verlangen om de gedachten en handelingen van andere mensen te controleren, en om jezelf te minimaliseren, om jezelf te presenteren op manieren waarvan je bent gaan geloven dat die acceptabel zijn voor diegenen waar jij mee verbonden bent, ofwel zij jouw familie, jouw partner, jouw buurt of jouw werkplaats zijn.  
Dat minimaliseren moet absoluut vandaan stoppen. Jullie, een ieder van jullie, zijn forse, enorme zielen, wezens van energie die naar de Aarde gekomen zijn gedurende deze tijd van verandering eenvoudig voor die reden, om deel te nemen aan en katalysatoren en agenten te zijn - en engelen - van verandering. Dus als je niet deelneemt aan de verandering en de verandering niet demonstreert en belichaamd, dan ontken je wie jij bent. Je leidt jezelf om de tuin voor de werkelijke ervaring waarvoor je naar de Aarde kwam om te hebben.  
Welnu, als je een moment neemt en terugkijkt op andere levensspannen, andere werkelijkheden, zelfs andere planetaire situaties, je hebt dat eerder gedaan. Er is geen noodzaak om dat te herhalen, omdat het slechts eindigde in ellende, droefheid, pijn en gekwetstheid voor jezelf en anderen.
Velen van jullie zullen ook beginnen nieuwe ambities te hebben. Je wilt volledig dat veranderen wat het is dat je doet, niet alleen innerlijk, of zelfs niet inter-persoonlijk, in een privésituatie, maar wat je in de buitenwereld doet. Je kunt je heel goed ontkoppelt voelen van wat je in het verleden gedaan hebt. Negeer of minimaliseer deze gevoelens niet, deze inspiraties, deze geaardheden, want dat is niet alleen deze zijde, maar jouw eigen ziel Zelf die jou inspireert om meer duidelijk op één lijn te komen met jouw missie en doel.
Dus, voor sommigen van jullie is het doen wat je in het verleden gedaan heb op een meer luidruchtige, heldere overvloedige manier. En dan is het voor sommigen van jullie het beginnen aan volledige nieuwe gewaagde ondernemingen.
Het geloof - en dit is waarom er, waar jullie naar kijken als, gebrek aan financiële ondersteuning is, en dat zal naar voren komen - maar het geloof dat jullie niets kunnen doen omdat je het geld er niet voor hebt wordt uitgeroeid. Wat jullie aan het doen zijn is door dat geloofssysteem heen breken naar het geloofssysteem en de wetenschap, de verankering dat de overvloed van Gaia, van al haar rijkdom, van al haar bronnen en ver daaraan voorbij, absoluut beschikbaar voor jullie is. Dus de belemmering van waar jullie aan dachten als externe ondersteuning - want de meesten van jullie denken aan geld en financiën als externe ondersteuning - daar breken jullie doorheen.
Dus jullie betreden nieuwe regels. Jullie gaan voorwaarts als de agenten van de radicale verandering. Jullie gaan voorwaarts als de agenten van gefocuste intentie en actie. Zodat alles - en ja, oefening baart kunst - alles dat jullie doen op één lijn is met wie je bent en op één lijn met de Ene.
Welnu, ik kan jullie horen - en ik kan velen van jullie horen - zeggen, "Michael, help! Ik weet niet of ik dat wel kan doen. Ik weet niet of ik de middelen heb om dat te doen." Natuurlijk zullen wij helpen. Het is ons doel, onze vreugde, en onze verplichting, onze heilige belofte niet alleen aan de Moeder maar aan een ieder van jullie, dat wij zullen helpen. Maar wees niet talmend. Stop niet. Want dit is een proces, en het is een proces van belangrijke verandering.
Nu, voordat ik verder ga, dierbare Steve, heb je enige vragen over dat wat ik gezegd heb?
SB: Als ik een paar vragen zou kunnen vragen, dan zou ik dat waarderen.
AEM: Absoluut, dierbare vriend.
SB: Goed. Maar eerst, zou U gewoon voor de luisteraars kunnen bevestigen als ik het juist heb over dat wat ik op het punt sta om te gaan zeggen. Vanaf dit moment, hebben wij de kwaliteiten van de Oude Derde Dimensie verlaten, het oude paradigma van afscheiding, conflict, competitie, controle enzovoorts, en wij incorporeren nu de goddelijke kwaliteiten. Maar dat is iets dat door zal gaan, nu vanaf dit punt rechtstreeks naar de dag dat wij weer met de Ene zullen versmelten. Is dat correct?
AEM: Dat is correct.
SB: Dus het incorporeren van de goddelijke kwaliteiten is niet iets dat wij zullen doen, zeg, in de volgende drie maanden of een jaar. Wij hebben onze marsorders voor nu tot aan het einde van wat iemand in overweging zou kunnen nemen als de tijd.
AEM: Het is de uitlijning dat altijd het plan is geweest. Ja, het zijn jullie marsorders tot aan het einde der tijden, tot aan de tijd als je terug versmelt in/naar de Ene. En laat ons de suggestie aan jullie doen… nee, laat ons het met jullie delen.
Jullie verankeren de goddelijke kwaliteiten niet in een paar maanden. Denk aan hoe lang het oude Derde duurde en hoe bijeenhoudend deze illusies waren. Dus één van de wachtwoorden die jullie in jullie dagelijkse levens incorporeren is goedhartigheid, vriendelijkheid, welwillendheid. Want het wordt niet bereikt [door eenvoudig te zeggen] "Nu ga ik de belichaming van de goddelijke kwaliteiten worden." Maar ik heb zelfs beter nieuws dan dat.
Elke van deze goddelijke kwaliteiten houdt nooit op met groeien en uit te breiden, zowel binnenin jou en terwijl het zich binnenin jou uitbreidt, binnenin jullie planeet, op de planeet, en binnenin jullie galaxy, en binnenin de Universums. Dus het rimpeleffect is oneindig.
Dus, bijvoorbeeld, als je voor vreugde kiest, dan zeg je niet, "Op Donderdag, in de tweede week van Februari, heb ik mijn vreugde verankerd." Nee, dat is niet hoe het werkt. Wanneer je vreugde verankerd, dan zullen wij dat met jou vieren, en de regenbogen zullen in de lucht aanwezig zijn en rondom jullie maan. Maar het zal doorgaan uit te breiden.
Jullie hebben over gelukzaligheid gesproken, mijn vriend, en gelukzaligheid is een staat van zijn. Maar het is een staat van zijn dat zich uit zal breiden en uit zal breiden totdat je eenvoudig en volledig bent wat altijd de bedoeling was, welke het hartbewustzijn was.
Dus je bent accuraat met jouw vraag en verklaring.
SB: Laat mij een volgende vraag stellen dan, Heer. Deze begrippen kruipen bij me naar boven. Ik, zelf, misschien enige andere mensen in het Nova Aarde team, zijn door vele uitdagende situaties heen gegaan, vele beproevingen, zoals, bijvoorbeeld, de Neptunus expeditie (bezoek aan het ruimteschip Neptunus wat niet doorging), of zelfs 21.12.12. En, het is soms moeilijk geweest.
En wat ik lijk op te merken is dat onze bruikbaarheid als Lichtwerkers naar boven lijkt te gaan tot de omvang dat wij een verlangen los kunnen laten om er goed uit te zien [waarheidsgetrouw], een verlangen om gelijk te hebben, een verlangen om vanuit de dingen tevoorschijn te komen met onze reputatie intact. Ik lach want ik heb enige verlichte meesters gezien die spraken over de spirituele zoeker die is als een vastgehouden vrouw. Zij maken grappen zoals deze. Maar op een manier, moeten wij, lijkt het, geen aandacht hebben voor onze reputatie, voor onze financiële succes, of over of we er wel goed uitzien of niet.  
Heb ik dit juist?
AEM: Je hebt dit juist. En laat ons zeggen, de enige reputatie die voor wat dan ook telt is jouw reputatie in de gehele hemel, jouw reputatie en jouw achting met de Moeder. En die is altijd van goud geweest. Het kan niet anders zijn. Maar ja, wanneer jij je hecht aan deze oude Aardse behoefte om er goed uit te zien, om alle toerustingen te hebben waarvan de maatschappij jou verteld heeft dat je die wilt, dat je die verlangd, dat je die moet bereiken, dan wat je aan het doen bent is je hechten aan iets dat een valse illusie is.
Laat ons ook de suggestie aan jou doen - en die suggestie doe ik ook aan iedereen die ook luistert [leest] - jullie zijn uitgetest. Welnu, iedere keer dat je bent uitgetest, en je ging door, is het een handeling van geloof, het is een handeling van vertrouwen, en het is een handeling van zuivere koppigheid, dat , ongeacht wat, je dit zult doen, omdat jouw ziel dat eist.
Er zijn geen eenvoudige tests die de Hemel naar jou uitgestuurd heeft, die het Gezelschap heeft bedacht. Dit zijn ook dingen die je zelf gecreëerd hebt, in overleg met elkaar, met jezelf, met jouw Hogere Zelf, en ja, soms met ons. En jullie zijn met vlag en wimpel door deze tests heen gekomen.  
En er zijn vele, vele verschillende soorten tests - ja, reputatie, rijkdom, gezondheid, veiligheid, relaties. En diegenen van jullie die gekozen hebben, vanwege jouw keuze, jouw zielsdoel, jouw missie, jouw opmaak, om ietwat meer in de publieke arena te zijn, zullen wij zeggen, wanneer je door deze beproevingen en tegenspoed heen gaat , er niemand is waar je tegen kunt spreken als je Nova Aarde construeert, en zij zeggen, "Ja, maar wat over…?" Dan kan je tegen hen zeggen, heel eerlijk, "Ja, ik ben daar geweest, Ik ben daar doorheen gegaan. Ik heb de storm het hoofd geboden, en hier ben ik."
En zo gaan wij verder. Het gaat over onthechting. Wederom, niet één van de meest populaire woorden. Maar het gaat over de onthechting van verwachtingen en gehechtheden aan de enige werkelijkheid die waarheid is, en dat die de liefde en de ontvouwing van liefde en de verankering in de vorm, gedurende dit leven op jullie planeet, op deze formidabele Gaia. Want de lessen, de leringen, de ervaringen die jullie verzamelen en opslaan zijn ook de sjablonen door het gehele Multiversum heen.
Dus jullie verankeren niet alleen de goddelijke kwaliteiten en tonen aan hoe dat eruit ziet, hoe het werkt, hoe het in de vorm geconstrueerd wordt, jullie verzamelen ook de leringen van het 'hoe-te' in termen van hanteerbaarheid om met andere beschavingen te delen, dat kwam zowel voor en na jullie, tussen haakjes. Want, vergeet niet dat tijd een eenvoudige constructie is waarin jullie werkzaam zijn.
Dus wanneer je voelt dat je dergelijke belangrijke uitdagingen hebt gehad, en, mijn dierbare vrienden, jullie hebben hen gehad, in jullie hart, in jullie geest, in jullie emotionele veld, en jullie hebben in de nacht gehuild, en jullie hebben je ziel onderzocht, en je hebt gezegd, alsnog, "Nee, ik kies ervoor om voorwaarts te gaan, en ik kies liefde." Niet omdat het de gemakkelijkste weg was, maar omdat het de enige weg is. Het is het pad van vreedzaamheid, en het is het pad van vervulling.
SB: Het schijnt dat onthechting essentieel is voor de ervaring van gelukzaligheid, Heer. Maar voordat wij daarop ingaan, zouden wij de overblijvende tijd misschien kunnen gebruiken - als dat oké is met U - om ons te focussen op de uiterlijke sociale wereld? Kunnen wij U vragen om de Lichtwerkers te vertellen wat zij kunnen doen, niet in de innerlijke wereld van henzelf, waar zij de goddelijke kwaliteiten incorporeren, maar in de uiterlijke wereld, waar vrede nog niet heerst, waar overvloed nog niet hier is, waar er condities zijn zoals dakloosheid en ziekte en handicap. Zou U ons kunnen vertellen wat u van ons verwacht of wat u wilt dat wij in dat rijk in deze tijd doen?
AEM: Ik ben zeer opgetogen om een surplus aan dingen te delen die jullie zouden kunnen gaan doen en waar wij dolblij mee zouden zijn om jullie te helpen. Onderschat de sociale media niet. Het volledige internet is een geschenk geweest, zoals jullie heel goed weten, van jullie sterren broeders en zusters. En het is gemodelleerd naar het Universele Internet, wat een systeem van communicatie door het gehele multiversum heen is. Dus dat is één ding waar wij jullie in aanmoedigen om te doen.
Nu, er is een fijn evenwicht tussen verslaafd of bezeten zijn van het internet en de sociale media. Dus is het een zinvolle excursie in/naar het internet en de sociale media, evenredig aan wat jullie platform doet, maar er zijn andere manieren waarop jullie jezelf bekend kunnen maken.  
Bijvoorbeeld, velen van jullie zijn op sociale platformen zoals Facebook, en jullie gebruiken deze om foto's van jullie kinderen te delen, van jullie hond, van jullie huis, jullie bloemen, het nieuws van de dag. Maar maken jullie ook bekend van wat jullie geloven dat waar is? Maken jullie bekend dat dit een kans is voor verandering of het delen van slechts enige van de subtiele veranderingen die je binnenin jezelf voelt? "Ik voel me anders vandaag. Ik weet niet, maar het voelt alsof de planeet aan het verschuiven is. Liefde wordt meer belangrijk voor me dan dat het ooit geweest is. Relaties en vriendelijkheid en delen worden meer belangrijk voor mij." (1)
Dat type van verklaringen raakt de harten van duizenden en dan miljoenen aan. Hetzelfde is het geval met media zoals YouTube, video's, radioshows. Maar kies jouw platform. Sommigen van jullie - feitelijke, velen van jullie - zijn uniek gepositioneerd om politiek betrokken te zijn. Nu, sommigen van jullie zullen ervoor kiezen om op een grasspriethoog niveau of een nationaal niveau of een provinciaal niveau betrokken te raken - het doet er niet toe - binnenin jullie eigen politieke situatie binnenin jullie eigen land. Jullie zijn daar niet om het spel te spelen zoals het is, want, denk erover na, dat is eenvoudig een bubbel die op het punt staat om doorgestoken te worden en uiteen te barsten.   
Jullie zijn daar om het nieuwe te verankeren, de nieuwe ideeën, de nieuwe paradigma's, het nieuwe accent op de opbouw van de gemeenschap en de stem van de gemeenschap, van prioriteiten voor het delen en voor gelijkheid, de verwijdering van dakloosheid, bijvoorbeeld. En maatschappelijke welzijnsprogramma's die iedereen gevangen en in armoede houden.  
Sommigen van jullie zijn uniek voorbereidt en gepositioneerd om aan het werk te gaan in het onderwijs, en het kan onderwijs in de nieuwste betekenis van het woord zijn, van het werken met de nieuwe kinderen van de Aarde, of onderwijs op de traditionele manier. Maar nogmaals, wanneer je in/op deze platforms gaat dan breng je niet alleen jouw licht daarnaar toe, welke formidabel is - het is groter dan ooit tevoren - maar je brengt ook jouw verandering in houding, informatie en positie daar naartoe.
Nu, kunnen sommige mensen jou pooh-pooh'en en wegsturen? Ja. Maar dat is niet van belang. Blijf doorgaan. Betrek jezelf bij bewegingen zoals Occupy. Betrek jezelf bij Actie Nu. Betrek jezelf, of het nu een gemeenschappelijke actiegroep is, een gemeenschapsraad, zelfs sommige van de op geloof-gebaseerde kerken, want als dat jouw locatie is, dan is dat waar jij voor gekozen heb je te presenteren, dan het zij zo. Want hoe de mensen denken over religie gedurende de volgende paar jaren gaat  beduidend veranderen in termen van vertrouwen, in termen van geloof. Want de religieuze facties en de verbinding naar politieke controle is aan het verminderen en verdwijnen. En dat is mijn werk, en het is het werk van diegenen van jullie die met mij samenwerken.
Nu, ik hoef helemaal niet tegen jullie te spreken over het nachtwerk dat wij samen doen, omdat jullie allemaal in de rij staan en geestdriftig zijn en volledig beschikbaar voor mij, voor Gabrielle, voor Raphael waren. Sommigen van jullie brengen een grote hoeveelheid aan tijd, wetend en onwetend, aan boord van de schepen door, en zijn werkzaam met de evolutie  van nieuwe technologie, en wat wij zouden noemen schone technologie. Sommigen van jullie zijn er absoluut op gebrand om tevoorschijn te komen in het gebied van verkenning, in testgroepen zitten voor vrije energie. Doe dat.  
Met andere woorden, jullie geven jullie tijd en energie aan handelingen die feitelijk resulteren in een verschuiving in hoe mensen zich voelen, want jullie dragen - en beoefenen - en incorporeren in de groepen de goddelijke kwaliteiten. Ik hoor jullie je hoofd schudden. Ik zie jou deze avond thuis zitten en jouw hoofd schudden en zeggen, "Maar, Michael, dat zal jaren nemen."
Nee, mijn vrienden. Vergeet niet dat de verschuiving onderweg/gaande is. De mensheid verandert. En wanneer jullie die vonk daar binnenin aansteken, wat jullie dan waarlijk doen is het vervullen van jullie rol als pilaar, als wegwijzer, als poortopzichter, als leraar, als genezer, als een kanaal. Dus, plaats niet, alsjeblieft, de beperking van tijd op deze verandering. Het hoeft niet, noch is het gepland, langdurig te zijn.
Dus vaak, wanneer mensen hun stem hebben laten horen, bijvoorbeeld, en zeiden, "Het is niet juist in termen van de universele wet dat rijkdom geconcentreerd zou zijn in de handen van een paar die de massa's manipuleren. Het is niet juist dat de mensen in Afrika honger lijden. Daarom, ga ik mijn energie daar plaatsen."
Maar het is in het uitspreken, ook, van die wetenschap. Dat is niet slechts een geloofssysteem, dat is een weten van het goddelijke plan. Dat is waarom het honger lijden van mensen aanvoelt als een vervloeking voor jou, omdat je weet dat het niet van de uitlijning is. Dus waar jij je aan hecht, als wat dan ook, is het goddelijk plan, goddelijke geest, hart, wil, Eén. En jij onthecht je van al het andere. (2)
Dus onderneem deze week een stap - als je wilt, zal ik met je meegaan - niet de volgende maand, niet wanneer de lente aanbreekt, maar deze week. Sluit je bij mij aan. Kies gewoon één ding waarmee jij publiek gaat, en maak het binnenin jouw rijk van comfort, maar wel het tot aan de randen duwend, en weet dat je met dit ondersteund wordt, want dit is jouw deel, jouw eerst stappen in het creëren van Nova Aarde.
Misschien is het een bezwaar aandragen aan alweer een volgende snelweg, of de constructie van een lelijk gebouw, of de salarisverhogingen van gemeentelijke ambtenaren terwijl er mensen op straat leven. Dit zijn praktische zaken, mijn dierbare engelen, mijn agenten van verandering, dat kunnen jullie doen.
Zal je iedere strijd winnen? Nee, maar zullen jouw energie en stem gehoord worden en handelen als dat zaadje en katalysator voor verandering? Ja. Dat is geen droom. Dat is een belofte. En jullie zeggen, "Waarom nu? Ik marcheerde in de zestiger, zeventiger, tachtiger, negentiger jaren. " En ik zeg, "Waarom nu? Omdat Gaia en de energie van jullie planeet veranderd is." En zo ook de mensen, bewust of niet, zijn gereed voor deze veranderingen. Maar zij zullen dat niet weten tenzij jullie naar voren stappen en hen helpen.
Is dat duidelijk?
SB: Heel duidelijk, Heer. Zeer substantieel ook.
In de resterende twee minuten, zou U ons uw commentaar kunnen geven over Nova Aarde Dag? (14 Februari) Zou U ons kunnen vertellen wat U graag zou willen zien dat er gebeurd rondom dat evenement, alstublieft?
AEM: Het is een viering van het nieuwe, het is een viering van de goddelijke kwaliteiten, en het is een viering van liefde. Er zijn velen aan deze zijde, specifiek de Raad van Liefde, die eindelijk vreugdevol zijn dat het erkend wordt. Het is gedurende een lange dag een dag van liefde geweest, maar niet in de ware universele zin.
Het is een dag om jouw armen te spreiden en tegen vreemden te zeggen - en hoe vreemder hoe beter - Ik eerbiedig jou met oneindige welwillendheid en liefde. Ik wens deel uit te maken van jouw leven in eensgezindheid en gemeenschappelijkheid, en ik wens voor jou, lieve vreemdeling, om je bij mij aan te sluiten met het creëren van een rijkelijke, bloeiende, overvloedige co-creatieve Aarde.
 [Muziek]
SB: Dank U, Heer. Dat was zeer behulpzaam.
AEM: Ga met mijn liefde en ga in vrede. Vaarwel.
SB: Vaarwel.

[Einde]

Voetnoten
(1) Interessant genoeg had ik al een artikel samengesteld op exact dit onderwerp voor de pre-opname van Een Uur met een Engel
 (2) “Ik ben alles dat een mens kan verlangen zonder de grens te overschrijden van De Wet van Zijn Aard." (Sri Krishna in Swami Prabhavananda and Christopher Isherwood, trans., Bhagavad-Gita. Het Lief van God. New York and Scarborough: New American Library, 1972; c1944, 71.)
De Goddelijke en Diens wil, hart, enz., zijn alles dat verlangd kan worden zonder karma op te lopen. Wij kunnen ons aan God hechten maar aan niets anders als wij wensen te ontsnappen aan de behoefte om in de materie herboren te worden.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten