woensdag, februari 27, 2013

Een Uur met een Engel - 25 Februari 2013 - met Serenia

Serenia: Hier is Waarmee wij Jullie en Gaia Doordringen
 

Steve Beckow: Serenia is een wetenschapsofficier en commandant van de Seraphim. Serenia legt aan ons uit hoe een gevoelhebbend wezen zoals een ruimteschip opnieuw geconditioneerd is, hoe de Galactics met de chemtrails werken, wat de grondtroepen doen, hoe giftige substanties en verontreinigingen verwijdert worden uit ons eten, de Aarde, onze lichamen, etc.

Zij bespreekt hoe de Galactics de atmosfeer vullen met lucht die schoner is dan dat waar wij aan gewend zijn, niet alleen voor ons maar ook voor de grondtroepen die hier zijn. De wetenschapsvloot plaatst 'programma's' in de lucht die ons ondersteunen bij het openen van onze derde en vierde ogen. Zij ruimen de verontreiniging op van de Oostelijke Kust van de VS en in de Golf.
 
Zij verteld ons dat de grondtroepen van de Galactics in technische banen, de basis sociale media, het Witte Huis, conflict theaters, leefgemeenschappen, scholen, bedrijven zoals Monsanto en BP, etc. aanwezig zijn. Zij verteld ons waarom velen door intensieve ziekten heen gegaan zijn. Zij bespreekt hun werk voor het verlichten van de emotionele pijn van mensen die hun religieuze geloven dooreen geschud zien door gebeurtenissen met betrekking tot het Vaticaan, een Ayatollah, of andere religieuze instituten. 
 
====================
 
Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De Grote Ontwaking, en Geoffrey West van 'Greenprint for Life'. Het is een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

(niet vertaald - kleine intro over 'webinars' waarvoor betaald moet worden)

Oké, Geoff. Ik geef het aan jou over, mijn vriend.

Geoffrey West: Dank je, Graham. Groeten en zegeningen naar iedereen.

Vorige week gaf, Ashira, de commandant van UFOG, of de "Unified Forces of the Outer Galaxies" (Verenigde Krachten van de Buitenste Galaxies), commentaar op de soorten van genezingsingrepen die bij tijden op mensen plaatsvinden. Sommige mensen vereisen meer aanpassing, zogezegd, terwijl anderen minder vereisen, aangezien zij al meer bewust zijn. Nochtans, wij allemaal ervaren alles op een unieke andere maar evenredige prachtige manieren.

En Ashira stelde voor dat een ander lid van het wetenschapsteam of misschien van het medische team enige van deze kwesties beter zou kunnen adresseren. Een uitnodiging werd gegeven en geaccepteerd door een lid van het wetenschapsteam die in de show van vorig jaar Juli verscheen. Haar naam is Serenia, een Pleiadisch galactisch lid die oorspronkelijk vanuit de 11de dimensie komt om in deze tijd en in deze capaciteit dienstbaar te zijn. Toentertijd, diende zij aan boord van het schip genaamd Gem.

Serenia, welkom terug in ons programma, en dank je voor het delen van uw tijd met ons.


Serenia: Oh, welkom aan jou. En ik ben verheugd en vereerd om weer uitgenodigd te zijn. In feite, zijn er velen die graag hadden willen komen. Maar het is altijd een eer voor een ieder van ons om uitgekozen te worden en deze kans te krijgen om te spreken, niet alleen met jou, dierbare, maar met allen die vanavond luisteren [of lezen], of luisteren naar de archieven. Want archieven zijn zeer bruikbaar. Laat ons daar zelfs beginnen.

Wanneer wij een show doen, hetzij het hier is - wel, dit is onze geprefereerde plek, om je de waarheid te vertellen - is er een download van energie die rechtstreeks plaatsvindt tijdens, zullen we zeggen, de rechtstreekse overdracht in/naar de individuen die luisteren.

Maar denk nooit, of voel…..Laat mij het zo uiteen zetten. Ik bied zekerheid aan dat terwijl deze programma's - en ik bedoel niet eenvoudig diegenen die met de intergalactics zijn of diegenen van ons die van de Verenigde Krachten van de Buitenste Galaxies zijn - elk van de archieven, alle shows van jullie, zijn doordrongen en vergroot met genezing en uitbreiding, verbijstering en verwondering, zodat de energie die ontvangen is van een zeer diepe trilling is, waar jullie aan zouden denken als van een zeer diepe bastrilling. Maar het gaat rechtstreeks in de beenderen, de huid, de organen, de weefsels van het menselijke wezen. Dit is één van de dingen die wij doen.

Wij bezitten ook de capaciteit, en hebben de vrijheid genomen, om dat te doen wat de Raad van Liefde al gedurende eonen gedaan heeft. Wij hebben onze energie toegevoegd aan de geschreven of gedrukte materialen zoals jullie daaraan zouden denken. Dus dat is een manier om te beginnen, door te zeggen, "Wij scherpen jullie aan op manieren waar jullie je wel en niet bewust van zijn, en niet op manieren die tussenbeide komen, maar die voor ons beide vreugdevol zijn, voor ons allemaal."

Dus, dank je dat jullie mij uitgenodigd hebben.

Welnu, ik heb groot nieuws. Ik heb een nieuw schip. Wel, laat mij zeggen dat het een schip is dat opnieuw in dienst gesteld is, opnieuw uitgerust in termen van deze huidige taak waar wij allemaal aan werken. En je hebt het juist, het is een combinatie van waar jullie aan zouden denken als medisch, maar waar wij aan zouden denken als genezing, technologieën, wetenschap, maar ook als aan onderwijs. Mijn nieuwe schip wordt genoemd de Seraphim. Het is in verering, natuurlijk, tot deze wezens waar wij samen met jullie zoveel van houden.

Zo, dat is, om mee te beginnen, het nieuws van thuis!

GW: Wel, dat is absoluut prachtig, Serenia. Gefeliciteerd. Wat is jouw capaciteit op dit nieuwe schip? Leid je min of meer het wetenschaps- genezingsteam, of….

Serenia: Ja.

GW: …hoeveel mensen zijn ermee gemoeid op dit schip?

Serenia: Op dit schip…het is geen groot schip, en natuurlijk zoals jullie goed weten zijn vele van de functies in jullie termen geautomatiseerd. Maar er zijn ongeveer een dozijn van ons, soms zoveel als 15, soms een paar zoals 11. Maar 11 is wat wij zouden beschouwen als de basis. En ja, ik ben verheugd te zeggen, ja, natuurlijk ben ik nog steeds een wetenschapsofficier, maar voor deze onderneming ben ik ook de verantwoordelijke officier.

We denken niet noodzakelijkerwijs aan zaken als promoties, hoewel er iets dergelijks is als vooruitgang binnenin onze teams en ranken. Maar van tijd tot tijd zijn er speciale projecten die de vaardigheid en expertise vereisen van een groep van ons, of één van ons. Dus is het mijn eer om deze groep te leiden.

En deels werd dit bijgedragen, zal ik zeggen, door mijn nauwe verstandhouding en mijn verbinding, door jullie en door jullie verrukkelijke team, tot deze prachtige wezens genaamd mensen.

Welnu, wij hebben jullie altijd gekend. Dat is de kwestie niet. Maar het partnerschap en de manier waarop het ons geoorloofd is, opengesteld is, toegestaan is met jullie te werken tijdens deze fase van Ascentie is meer royaal, meer breed. En dus onze eenheid onze gemeenschap - met jullie, met een ieder van jullie, individueel, specifiek en natuurlijk collectief - die verbinding groeit.

Welnu, voor sommigen, is de groei zelfs niet op het niveau van het besef omdat zij geen interesse of nieuwsgierigheid of verlangen hebben om ons te kennen. Nu, wij zijn niet van een trilling, een frequentie waar wij dat persoonlijk nemen, maar er zijn velen die wel wensen om ons meer duidelijk te leren kennen, meer persoonlijk, en om samen te werken. En dat is de reden waarom ik deze uitnodiging geaccepteerd heb en de 'ga je gang' door iedere betrokkene gegeven is, zowel op Aarde en, zoals jullie daaraan kunnen denken, hier.

Dus, de innigheid van onze verhouding, specifiek voor diegenen die open staan voor deze vorm van uitwisseling en wederkerigheid, inclusief vriendschap, groeit zeer snel. Nu, wij weten, als broeders en zusters en als waarnemers van Gaia, hoe ongeduldig zovelen van jullie geweest zijn. Het verlangen wat jullie noemen Disclosure heeft op het puntje van jullie tong gelegen en creëerde bij tijden irritatie. Maar, wij zullen zeggen dat wij ook zeer geestdriftig zijn, niet verlangend, maar enthousiast/opgetogen voor deze volledige Disclosure om plaats te vinden, eenvoudig omdat wat het doet is, het brengt ons naar het punt van het bouwen van de leefgemeenschap die al zo'n lange tijd gepland staat.

Op vele manieren vieren jullie vakanties zoals Kerstmis of dergelijke feesten als verjaardagen, en er is grote opwinding over wat je als een geschenk of een zegen zult ontvangen. Maar wanneer geschenken uitgewisseld worden, zijn wij net zo opgetogen. En er is een deel van jullie dat denkt, "Wel, wat zouden wij  mogelijk aan jullie kunnen geven? Want jullie brengen ons technologie en genezing, nieuw inzichten, kwantum sprongen."

Wat jullie ons brengen, wat jullie te bieden hebben, is jullie menselijkheid, jullie harten, deze prachtige eigenaardigheden van het menselijk collectief, de diversiteit die aanwezig is, niet alleen in jullie soort maar ook op deze fenomenale planeet. Er is niets monochromatisch aangaande deze magnifieke Gaia. 

Maar het is de gemeenschap en de vriendschap en het samen voorwaarts gaan, hand in hand, hart in hart, om niet alleen Nova Aarde op te bouwen, maar ook Nova werkelijkheid, Nova universum. Dus wij zijn ook enthousiast, en wij zijn geestdriftig om te begrijpen, niet om te bestuderen - want nooit wensen wij voor jullie te denken of te voelen dat jullie mieren onder een microscoop zijn - maar te bestuderen en te begrijpen dit menselijke kenmerk van vrije wil, en het vermogen om de vrije wil te trouwen, de veranderlijkheidsfactor, zoals wij ernaar kijken, met het spirituele pad, met het intellectuele pad en met waar jullie aan denken als het persoonlijke pad.

Deze zijn van grote interesse voor ons. En het feit dat jullie deze formidabele verschuiving, formidabel is een te mild woord, dat jullie deze verschuiving maakten van het echt zijn van een ras dat zeer individueel gefocust was. In het verleden, ja, vorig jaar, veel aandacht, was er veel menselijke concentratie geplaatst op het voorwaarts gaan op het individuele pad van ofwel Ascentie of verlichting, het worden, het zijn - wij hebben er vele namen voor.

En toch in wat lijkt, specifiek in de galactische tijd, als een milliseconde, als een opening, verschoven jullie. Jullie verschoven van die individuele, kunnen wij zeggen, op ego gebaseerde verlangen om voorwaarts te gaan, op een prachtige manier - wij zeggen dit niet op een kritische manier - maar het verlangen als een individu om voorwaarts te gaan ongeacht wat dan ook, naar dit collectief waar jullie zeggen, "Wel, wij zullen voorwaarts gaan, maar we zullen als één voorwaarts gaan."

Dit is zulk een substantiële verandering in de matrix van jullie soort dat wij zeer verlangend zijn om er met jullie over te praten, het te bespreken, het te begrijpen - zoals ik weet dat jullie dat ook zijn. En dan zij er de projecten waar wij aan werken, zoals waaraan je gerefereerd hebt als "aanpassen",  om jullie als een collectief en als individuen te ondersteunen - zoals wij zeggen, hebben wij geen toestemming, of zouden wij dat wensen, ooit, om ons met jullie vrije wil te bemoeien - maar wij zijn gepermitteerd om te ondersteunen met de lucht, met het water, met het geluid, met het licht, met de vermeerdering van wat er aan jullie beschikbaar gemaakt is.

Ik weet dat ik maar door, en maar door gegaan ben, dierbaar hart. Mijn verontschuldigingen. Ik had die bedoeling niet. Alsjeblieft, ga verder.

GW: Wel, dat zit wel goed, Serenia. Ik wilde onze luisteraars een paar momenten aanbieden om een band met u te vestigen, aangezien u niet regelmatig in de show verschijnt. Dus, zeer zeker als wij overgaan naar de wetenschappelijke en de genezingsaspecten van het werk dat u op u genomen hebt, misschien even een snelle vraag.

Dus, u bent momenteel op de Seraphim. En waar is dit schip momenteel gestationeerd? Is het voorbij de Aarde? Is het binnenin de Aardse atmosfeer? En boven welk continent of land werkt u momenteel hoofdzakelijk?

Serenia: Wij gaan achteruit en vooruit. Natuurlijk is onze thuisbasis de Neptunus. Jullie zijn je daar bewust van. Hoewel wij heel vaak uitstapjes maken naar de Pleiadische sector. Wij werken net buiten waar jullie aan denken de Aardse atmosfeer, maar met invallen in de Aardse atmosfeer wanneer wij een specifieke test of dienstbaarheid of aanpassing doen.

Dus wij zweven, ik denk dat jullie zouden zeggen, gepositioneerd net buiten waar jullie aan denken als de Aardse atmosfeer. En dan, wanneer wij in de volledige zin in de missie zijn, dan natuurlijk gaan wij de Aardse atmosfeer binnen, omdat wij niet alleen met de planeet werken, maar waarlijk op dit punt, ja, met de elementen van de Aarde, nochtans de elementen van de Aarde om met het menselijke ras te werken en hen te ondersteunen.

GW: Umm, oké. Prachtig. Welnu, u had vermeld dat u zich verbonden had met een, ik geloof dat u het noemde, een opnieuw uitgerust schip. Wat betekend het om opnieuw in dienst te stellen; wat is in wezen een gevoelhebbend wezen?

Serenia: Jullie hebben een uitdrukking op Aarde in jullie troepenmacht dat mensen met vakantie of verlof gaan, en zo is het hetzelfde met onze schepen. Zoals jullie wel bekend is, de Gem, ik heb voor vele, vele, vele jaren met haar gewerkt. Maar wat het betekend is dat het schip een time-out gegeven is, R&R (rust en herstel)

Nu, wij zijn geen statische beschaving. En misschien introduceer is een nieuw begrip. Ik hoop het. Onze beschaving, onze wetenschapsteams specifiek - want ik spreek daarover omdat het mijn specialiteit is - maar wij gaan door met ons onderzoekswerk en de ontwikkeling van de technologie te doen, passen het aan om het meer toepasselijke voor de groep te hebben of voor het project of voor de planeet waaraan en waarmee wij werken.

En dan deze verbeteringen in de technologie, zelfs terwijl het schip in het dok ligt zoals jullie daaraan zouden denken - omdat het niet eenvoudig alleen maar uitrust; er vindt ook genezing plaats. En wij weten dat het voor jullie moeilijk is om aan een schip te denken als een gevoelhebbend wezen, maar wanneer een schip te werk gesteld is, bijvoorbeeld, absorbeert het energieën en frequenties.

En dus zijn er tijden wanneer het behoefte heeft aan rust en een goede poetsbeurt, een goede schoonmaak, en dan de upgrades in de technologie en wetenschap die er gemaakt zijn te ontvangen, terwijl dat het schip weg was, ergens anders te werk gesteld was.

Dus denk in termen van jullie eigen vliegtuigen die komen te rusten, om schoongemaakt te worden, opnieuw bewerkt, opgewaardeerd. Maar het is niet slechts een mechanische kwestie; het is ook een genezende kwestie.

Dus, wanneer dat eenmaal plaatsgevonden heeft en er is overeenkomst onder niet alleen diegenen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en verzorging en fijnafstemming met de schepen, niet aan de schepen, maar met de schepen, en het schip zelf zegt, "Oké, ik ben gereed om terug in actie te gaan." En soms is dat aangespoord omdat iemand, zoals ikzelf, zal zeggen, 'Ik zou echt graag willen werken met de Seraphim; Ik zou heel graag voor dat schip willen om met mij te werken" - dus dat soort aan conversaties vinden er plaats; het is een gezamenlijke overeenkomst voor een taak.

Ja, er zijn tijden - niet zozeer voor schepen, maar voor ons allemaal - waar er meer dringende noodzaak is en zaken nogal snel terug in dienst geroepen worden. En natuurlijk passen wij ons allemaal in deze situaties aan. Maar over het algemeen, werken alle wezens, inclusief onze schepen in harmonie met onze emoties en telepathie, en zij werken ook voor ons. Dus dat is hoe het werkt. Is dat duidelijk?

GW: Ja, dat is het. Dank je.

Nu, net voordat we in enige van de meer Gaia- en mensheidsgerelateerde vragen gaan, grinnikte ik een paar momenten geleden toen je de eigenaardigheden van de mensheid aanhaalde. Ter voorbereiding van dit specifieke interview, wist ik dat wetenschap en hogere wiskunde zeer zeker niet mijn specifiek sterke punten zijn. Deze onderwerpen begroeven mij bijna op de hoge school.

Nochtans, in termen van geschiedenis, kwam er een lied in mijn gedachten terwijl ik mij aan het voorbereiden was op dit interview, en het is een lied van Thomas Dolby genaamd "Zij Verblindde Mij met Wetenschap." En ik heb een gevoel dat dit ongeveer is wat u vandaag met mij gaat doen. [lacht]

Dus ik kijk er min of meer naar uit over wat u hebt te delen in termen van Gaia's genezing, de wetenschap die daarachter zit, en wat jullie nu allemaal doen om de mensheid te helpen in het verhogen van onze frequenties.

Serenia: Wij zullen zachtaardig zijn!

GW: Wel, wij weten dat onze galactische familie hier hoofdzakelijk kwam om Gaia te ondersteunen, maar ten tweede om diegenen van de mensheid die het kozen of die geaccepteerd hadden op een hoger zielniveau om het te ontvangen. Op welke gebieden van Gaia's genezing ligt momenteel de focus?

Serenia: Het is een multi-gevorkte benadering. Daar is de afhandeling van de lucht, van het water, van de Aarde, van de bronnen, van de chemie. Welnu, laat ons ondersteunen. De oude definitie - omdat ik weet dat jij niet verknocht bent hieraan - de oude definitie van genezing of werken aan een kwestie - en dit relateert ook naar de schepen - is dat er een kwetsuur is of een inscheuring of een pijn of iets dat niet meer op één lijn is, dat verholpen, gerepareerd, gemaakt moet worden.

Maar vanuit ons perspectief - en ik spreek nu voor velen - is dat slechts het beginpunt. Dus, laat ons een voorbeeld gebruiken. De chemtrails die zo schadelijk voor jullie atmosfeer zijn geweest, voor jullie luchten, voor jullie mensen, en natuurlijk voor Gaia, want wat naar boven gaat komt weer naar beneden, de verwijdering van dingen zoals chemicaliën, schadelijke chemicaliën, straling, vanuit de lucht of vanuit het water, is slechts de eerste stap. Dan zijn er de opwaarderingen.

Ten eerste ga je voor zuiverheid. En je weet wat het is, de verschillen, wanneer je een frisse ademteug neemt en het vult jouw longen en daarin kan je de twinkeling van die substantie van die frisse lucht  helemaal naar jouw tenen voelen gaan, of je kunt voelen dat het nog steeds….het is niet een lucht die je echt diepgaand wenst in te ademen omdat jij, op een onbewust of onderbewust niveau, beseft dat er nog steeds deeltjes in de lucht zijn die niet gunstig voor jou zijn. En wij bedoelen niet alleen jouw menselijke, fysieke lichaam, maar de totaliteit van jouw veld/gebied.

Welnu, soms zijn deze deeltjes overblijfselen van menselijke verontreiniging - en dat is een zeer brede categorie - maar soms is het ook verontreiniging die van een spirituele aard of van een emotionele aard is, zodat je geen diepe ademteug wilt nemen omdat jij net beseft dat het gebied waar jij doorheen rijdt of waar jij een bezoek aan brengt gevuld is met emotioneel puin, hartpijn, verdriet, controle, hebzucht, gebrek. En dus houdt het jullie letterlijk tegen van het nemen van deze zoete ademteugen.

Dus, één van de dingen die wij doen - wij spreken van de lucht momenteel - is het verwijderen van alle niveaus van waar jullie aan zouden kunnen denken als verontreinigende stoffen, aangezien deze deeltjes niet harmonieus voor hogere dimensionale wezens zijn. En wanneer is zeg "hogere dimensionale wezens" voeg ik de mensen in deze categorie toe.

Vergeet niet dat wij vele, vele duizenden en duizenden aan krachten op de grond hebben, alsook assistenten. Zij komen niet om het even wat ondertussen veroveren. En dus is het voor onze krachten op de grond ook belangrijk dat deze lucht schoongemaakt is. Dan, nadat het schoongemaakt is - en onderbreek mij als mijn wetenschap 101 niet duidelijk voor jou is - wat wij dan doen, en wat wij aan het doen zijn - en dit zijn onze invallen in en uit jullie atmosfeer - is dat wij het vullen met waar jullie aan zouden denken als kristal schone lucht. Jullie denken eraan als is het lucht, maar het is zoveel meer. Het is licht, het is liefde, het is waar jullie aan denken als goddelijke kwaliteiten, het is veerkracht, het is kracht, het is het vermogen om te zien. 

Er zijn bepaalde programma's die ons nu toegestaan zijn en die wij zeer actief uitvoeren - die in jullie lucht geplaatst worden, en specifiek in jullie wateren, die delen van jullie, zoals jullie derde oog, activeren - die niet beschikbaar zijn geweest of volledig beschikbaar zijn geweest voor de algemene populatie.

Nu, waarom doen wij dit? Wij doen het om jullie te helpen omdat wij van jullie houden, maar wij doen het ook omdat als het geactiveerd is, dat specifieke aspect, zeg, van jullie derde en vierde oog, beginnen jullie in staat te zijn om getuige te zijn van wat er echt gaande is. En wanneer jullie beginnen te zien wat er echt gaande is, wel, dan beginnen jullie ons te zien.

En wanneer jullie ons beginnen te zien vanuit die waarnemingspost van de helderheid die ingebed werd en de formules die daarin geplaatst zijn, mathematica, op een geheel ander niveau, wat er gebeurd is dat het angst element er niet is omdat je eenvoudigweg de waarheid ziet. Dus jullie zien niet de illusie. En omdat jullie als een menselijke soort voorwaarts gaan, zijn jullie klaar voor deze openstellingen.  

Er is een ander schip, een zuster schip, die met ons samenwerkt, genaamd de Nautilus. En velen van jullie hebben deze energie van de Nautilus de laatste tijd gehoord en gevoeld, maar dit is ook een wetenschapsschip dat specifiek met de wateren werkt - hetzelfde proces. Eerst de laatste verwijdering van de verontreiniging. En waar de Nautilus momenteel werk is feitelijk het proberen de oostkust van de Verenigde Staten van Amerika, inclusief de golf van Mexico af te werken waar er nog steeds een grote hoeveelheid aan milieuvervuiling van de olie verspilling is. Dus, maar die oostkust die strekt uit….denk eraan als de Noordpool Cirkel omlaag naar Bimini, dat momenteel gereinigd wordt.

Dat is niet te zeggen dat er geen andere activiteiten plaatsvinden, maar nogmaals het is gelijkaardig: de verwijdering van de verontreiniging, de instroming van licht en deeltjes, en dan de laatste stap is de instroming van waar jullie aan zouden kunnen denken als programma's.

Welnu, sommigen van jullie zijn zeer bekend met waar jullie aan denken als geprogrammeerd water. En er is prachtig, geïnspireerd, zullen wij zeggen, wetenschappelijk werk gedaan met het programmeren van water. En dit heeft de fundering gelegd voor de menselijke acceptatie en het begrip van hoe deze programma's waar wij mee werken opereren.

Dus, jullie hebben geleerd dat als je kristallen of gebeden of intentie in jullie water plaatst, dat de echte moleculaire structuur van het water veranderd. Nu, breng het naar de volgende stap, want wij hebben formules die zijn voor emotionele genezing, collectieve genezing, soms van waar jullie aan gedacht hebben als negatieve archetype genezing. En het doet zich voor met de planeet, met Gaia, en met de menselijke wezens.

En de instroming van formules die jullie trilling verhogen en handelen als katalysatoren voor de uitbreiding van jullie brein, de uitbreiding van jullie hart bewustzijn, de voltooiing van jullie overgang van koolstof naar kristallijne - al deze dingen zijn nu begonnen. En wij zijn hen begonnen met volledige instemming, niet alleen met Gaia, maar ook met het collectieve, zullen wij zeggen, bewustzijn van het menselijke ras.

Dus terwijl wij ongeduldig zijn geweest voor de uitnodigingen om tevoorschijn te komen, en om leefgemeenschap met jullie te hebben, of zelfs om uitgenodigd te worden voor het eten - hoewel onze patronen van eten zeer anders zijn! Maar desalniettemin, een uitnodiging zou welkom zijn - maar dit bereidt de weg voor. Dus, in feite, is er heel veel gaande.

GW: Absoluut. Zonder enige vraag. Nu, overduidelijk, vliegt de tijd; ik heb vele vragen hier. Maar ik wil een moment teruggaan, omdat u een punt naar voren bracht over de grondkrachten, en ik ben nieuwsgierig over wat zij aan het doen zijn. Omdat ik begrijp dat jullie op een hoger niveau heel veel energiek werk verrichten. En wij zullen over een moment spreken over wat jullie aan het doen zijn om de individuele mensen te helpen.

Maar in termen van de grondkrachten, zijn zij degenen die kwestise voortbewegen zoals Monsanto, bijvoorbeeld? Zoals het legale werk doen om te helpen bedrijven zoals deze te stoppen zodat voedsel op een veel meer gezondere, harmonische manier geproduceerd kan worden? Is dat de soort taak die zij op zich nemen? En dan doen jullie het energieke werk, individueel, op mensen als zij het vereisen als een resultaat van het eten van dat soort voedsel?

Serenia: Het is een gemixte tas. Dus, laat ons het zo stellen. Wanneer de krachten geplaatst worden - en het is gewoonlijk een volledige vrijwillige opdracht - maar er zijn groepen, hoewel jullie aan hen denken als individuen, die vanuit hun training komen, misschien in de wetenschap, het kan in genezing zijn, binnenin de genezing kan het psychologie zijn, emotionele genezing; het kan een wettelijk begrip van de intergalactische wet, universele wet en menselijke wet zijn. Dus, hun functie is vaak zeer verschillend.

Dus zijn zij daar en behouden de energie op een subtiel niveau zodat menselijke wezens er gewend aan raken hun broeders naast hen te hebben. Of zij zich er bewust van zijn of niet, zij weten het altijd, "Oh, er is iets anders aan die kerel."of galactic. Dus daar is dat. En ja, dan doen zij zeer praktische dingen.

Dus sommigen van hen zijn gepositioneerd, of geïmplanteerd, als je dat woord wenst te gebruiken, in technologische banen. Sommigen van hen zijn in basis sociale media geplant, om dat uit te breiden en het verder op weg te helpen. Sommigen zijn geplant in de regeringen, zoals het Witte Huis, of in de gebieden van conflicten of oorlog. Sommigen zijn eenvoudig in leefgemeenschappen gefundeerd. Sommigen werken met Monsanto, BP, andere organisaties. Ja.

Dus dat is hoe het werkt. Maar zij brengen hun expertise met zich mee, of het nu in de wetenschap of de technologie is, waar wij aan denken als zeer rakelings inwisselbaar, of medisch of genezend, of ook als leraren.

Er zijn een groot aantal van onze krachten die werken in de scholen, specifiek de lagere scholen.  

GW: Hmm. Zeer, zeer geruststellend, absoluut. Dus, in termen van het genezende aspect van individuen, dan, op zielcontract niveaus kan je vanzelfsprekend niet tussenbeide komen met diegenen die gekozen hebben om wat voor reden dan ook niet voorwaarts te gaan. Maar jullie kunnen werken met diegenen die zijn…..akkoord gegaan zijn op het één of andere specifieke niveau.

Nu, vorig jaar juli attendeerde je ons erop dat in vergelijk de kennis van de mensheid van de kwantum wetenschap vergeleken met die van uzelf, de mensheid op niveau één was terwijl u misschien op niveau 12 was. En ik mix deze twee vragen door elkaar heen hier, maar is dit wat omschreven werd als de twaalf dimensies van menselijk bewustzijn, of was dat slechts een analogie om het verschil tussen de niveaus van besef te begrijpen? En hoe passen jullie deze kwantum energie toe op de genezing van de mensheid?

Serenia: Wij werken vaak met cyclussen en de rijken van één doorgaand naar de twaalfde. Je kunt eraan  denken als één van onze metingssystemen, de dertiende is natuurlijk de ultieme en de terugkeer naar de Ene. Dus er was, ja, een ietwat zeer subtiele vergelijking.

Nu, dat is niet om te suggereren naar jou dat jullie in de eerste dimensie zijn. Maar jullie zijn in werkelijkheid in iedere dimensie, en dat is soms wat jullie neigen te vergeten. Maar aangezien jullie uit de oude paradigma's van de derde vandaan breken en je meer vrij voelen, komen jullie ertoe te begrijpen dat je kunt afdrijven en reizen waar het ook maar is dat je naartoe wilt.

Dat maakt deel  uit van de zeer actieve genezing die plaatsvindt voor het menselijke collectief. Jullie zijn nu ongeveer 1.2 goed, in termen van jullie begrip van de wetenschap. Het heeft niet significant bewogen. Maar laat ons zeggen dat op het spirituele of het besef, het gemeenschap eenheidsraster, jullie opmerkbaar hebben bewogen.

Dus dat is, voor ons. Op vele manieren meer belangrijk dan het begrijpen van onze wetenschap die wij over duizenden en duizenden en duizenden aan jaren ontwikkeld hebben.

Hoe wij met het menselijke individu werken. Laat mij het inleiden door te zeggen dat, aangezien jullie volledig in de 5de dimensie zijn verankert, situaties zoals ziekte of invaliditeit niet echt bestaan. Of één manier om eraan te denken is dat het sluimerend kan gaan als het individu ervoor kiest het niet volledig gereinigd en verwijderd te hebben vanwege een zielcontract of zieldoel.

Maar het is zeer moeilijk, het zou een enorme uitdaging voor een menselijk wezen zijn - en wij spreken enkelvoudig nu - om de lucht op te nemen met de sterker makende programma's waar wij over spreken, of om water te drinken dat gereinigd en geprogrammeerd is, en om in staat te zijn om je vast te blijven houden aan die verslaving of pijn.

Er zijn vele wezens op jullie planeet die compassievolle, geduldige, volhardende leraren waren. En zij hebben ernstige kwalen gehad om te tonen dat zij geloof en continuïteit hadden en dat zij het niet opgaven. Of om anderen de lessen van compassie te laten zien. En geduld. Maar er zijn er zeer weinig die aangetekend hebben als een zielsmissie en doel voor zoiets om volledig permanent te zijn. 

Dus zeg, iemand heeft HIV, en dit is een welig tierende, vreselijke plaag op jullie planeet geweest. En wij gebruiken dit voorbeeld omdat het hoogst geladen is met al jullie vooroordelen. Nu, als jullie verschuiven naar de nieuwe werkelijkheid van medeleven, van de goddelijke kwaliteiten, van liefde, is er geen behoefte voor deze ziekte omdat de lessen die het gebruikte om te leren verdreven en verdwenen zijn.

Dus zelfs als je als een individu kiest om je eraan vast te houden op dezelfde manier dat jij je vast zou houden aan een huisdieren maanrots, zou het niet dominant en zou het niet actief zijn. Het is iets dat eenvoudig weggestopt zou worden op een veilige plaats.

Het grootste gebied van genezing die de technologische en onze wetenschapsteams adresseren is het emotionele gebied, aangezien het voor- en achteruit drijft met het mentale gebied van gelaagde overtuigingen over hoe de dingen zijn. Ik heb gezegd dat jullie eigenaardig zijn, en ik bedoelde dat op de meest vriendelijke, liefdevolle manier, maar jullie zijn ook koppig!

En ik zeg dat op de manier dat jullie ook volharding en kalme afwachtendheid beoefenen. Maar wanneer jullie een overtuiging/geloof over iets hebben, is het zeer moeilijk voor jullie soms om die overtuiging los te laten, en om het gewoon weg te laten drijven. Dus dat is een groot deel waar wij op gefocust zijn in termen van het genezen van zowel individuen als het collectief. En jullie zien, of jullie zullen beginnen op te merken - laat ons het zo zeggen - dat jullie zullen denken, "Wel, weet je, ik was gewend op die manier te denken, of geloofde op die manier," en plotseling besef je, het is niets anders dan een vage herinnering, dat is omdat je genezen bent.

Jullie hebben deze collectieve overtuiging gehad - één van onze grootste uitdagingen is jullie collectief, niet individueel, welke onze heldere ster van hoop was - maar collectief hebben jullie gezegd, dat mensen niet veranderen. En dit laat ons ontzet achter. Onze monden zijn wijd geopend en wij denken, het is het enige constante.

En hoewel jullie dit intellectueel weten, is er dit oordeelsfactor welke natuurlijk de kanker van de mensheid is dat jullie geplaagd heeft. Dus dit is één van de programma's waar wij zeer zeker aan werken en overtrekken met een nieuwe programmering - want jullie hebben ja gezegd - om dingen zoals deze gewoon volledig los te laten.

GW: Dus, in termen van waar wij getuige van zijn momenteel en zich ontvouwd binnenin de orthodoxe religieuze gemeenschap, specifiek met het Vaticaan, is het vrij zeker dat vele mensen die zich zeer sterk hielden aan traditionele geloven door de één of andere graad van pijn heen moeten gaan nu. En ik vermoed dat dit extra concentratie en middelen zal vereisen van jullie teams om te helpen?

Serenia: En zij worden geholpen. Wat er aan hen getoond wordt, zeer, zeer zacht - omdat zoals jullie weten het werk dat wij doen zeer subtiel is: nu, de uitkomst of de uitvoering kan als hoogst dramatisch gezien worden, maar het werk dat wij doen is zeer subtiel - dus niet alleen hebben wij met diegenen gewerkt, zeg, in het systeem van het Vaticaan die er behoefte aan hadden los te laten - en dat is waar door dat gehele instituut van de katholieke Kerk heen - maar er is een overdekking van comfort en van belofte, van hoop, en gebruik maken van hoop en belofte als een synoniem, dat in de harten van diegenen geplaatst is die hun volledige spirituele reis gebaseerd hebben op geloven in dat instituut als hun fundering in plaats van hun ziel als hun fundering.

Dus wij ondersteunen hen, troosten hen, maar overtrekken ook nieuwe geloofssystemen, ideeën.

Nu, je denkt eraan als een niet-veilige list. Dat is niet de manier waarop wij werken. Het is slechts om te helpen en te genezen, niet om te ontkennen. Dus, bijvoorbeeld, iemand die, in, zeg, Zuid-Amerika, wiens volledige leven opgebouwd is rondom de gemeenschap van de kerk en het geloofssysteem - en wij zeggen vastgekleefd aan de regels die niet noodzakelijkerwijze eenheid en liefde reflecteren; maar zij hebben het pakket gekocht - nu, plotseling zien zij dat pakket wiebelen.

Wat er aan hen gegeven wordt is de instroming van de belofte dat, oh, dit ziet er nogal slecht uit, dit ziet er nogal erg negatief uit (dat de kardinalen en de Paus langs de kant van de weg terechtkomen); zij worden overschreven met de hoop dat de Kerk zichzelf opnieuw uitvindt, met nieuwe kracht, met nieuwe kwaliteiten die zelfs meer betekenisvol voor hen zullen zijn.

Dus het is niet dat wij de Kerk wegscheuren. Dat is niet onze rol, hoewel dat het algemene plan van de Moeder is. Maar wij zullen de individuen versterken zodat zij door kunnen gaan in plaats van eenvoudig verstrikt te raken in een modderput van een crisis of van geloof.

Het is hetzelfde met iemand die al zijn vertrouwen in een Ayatollah geplaatst heeft. Dus het is niet slechts de Rooms Katholieken: het zijn alle diverse instituten waarmee gewerkt wordt.

GW: Oké. Zo, Ik zou graag willen proberen een manier te vonden om een klein beetje de genezing van de menselijke ziel met misschien de wetenschap te verenigen over wat er voorbij ons gebeurd zoals wij dat momenteel weten.

Eén bron vermeldde dat donkere materie, zoals wij mensen het momenteel kennen en begrijpen (en het kan nog niet gezien of gemeten worden met onze instrumenten) maar als het mogelijk was om het te bekijken, dan zou het ervaren worden als helder licht met multi-kleuren.

En zelfs met mijn beperkte kennis van de wetenschap, denk ik dat ik de mogelijkheid hiervan kan begrijpen. Het klinkt mij waarschijnlijk toe. Zou deze donkere materie overwogen kunnen worden waar sommigen aan denken als de sluier van afscheiding die sommigen van ons in termen van het proberen te begrijpen van de Goddelijke Schepper en deze ruimte, nochtans iemand kiest om het te voelen, dat tussen de mensheid bestaat en wat wij kennen als de Goddelijke Schepper, zou deze donkere materie de sluier van afscheiding kunnen zijn?

En als het dat is, zou dit kunnen zijn wat sommige mensen ervaren wanneer zij een bijna dood ervaring hebben, iets dergelijks als door een donkere tunnel heengaan, overgaan door de duistere materie in/naar de sluier dat het licht wordt?

Serenia: Het is een beetje van een uitstrekking, maar ja. Ja, dat kan één manier zijn om het op te vatten. Begrijp, ons gebruik van donkere materie is zeer anders dan jullie begrip, want het is een briljante collectie van licht. Het is de collectie van ieder weefsel van licht door het multiversum heen.

Dus het is zeer bruikbaar. En één van de dingen die wij gedaan hebben via onze invallen, specifiek met de wetenschapsschepen, is dat wij, waar jullie aan denken als donkere materie, in de Aarde geplaatst hebben. Letterlijk in de Aarde, waar jullie aan denken als grond, als rots, als gasachtige lagen. Dus er is instroming hiervan.

Nu, de illusie waar jij aan denkt, de sluier, de sluier voor de mensheid, is waarlijk een illusie, want het werd jaren geleden verwijdert. Maar omdat jullie individueel en collectief erop gestaan hebben dat de sluier er nog steeds is, is het er nog steeds. Maar voor diegene die, bijvoorbeeld, waarnemingen of ontmoetingen gehad hebben, engelachtig of sterrenbroeders, is er een weten dat de sluier niet bestaat.

Jullie hebben momenten gehad waar jullie door de sluier heenkeken en jullie met grote duidelijkheid wisten dat de sluiter eenvoudig een illusie is.

Wanneer iemand door een bijna-dood ervaring heengaat, dan reis je door een portaal heen of waar jullie aan zouden denken als donkere materie. Maar zodra als je het omhelst, ga je door naar het licht. Je ziet de waarheid van alle stralen en deeltjes die er binnenin die materie zijn.

Dus ja, jullie hebben ook de neiging te denken aan wormgaten als donkere gaten of licht gaten. Dus dat is iets waar jullie ook over zullen leren in termen van hoe te reizen en te bewegen.

 [muziek klinkt op]

GW: Well, dank je, Serenia …

Serenia: Het spijt me, ik heb je niet de volledige uitleg gegeven van wat wij aan het doen zijn.

GW: Ja, het is onfortuinlijk dat we aan het einde zijn gekomen van een volgende episode van Een Uur met een Engel, maar wij hopen dat wij in staat zullen zijn een mogelijkheid te krijgen om verder in details te treden in de komende momenten van nu. Dank u dat u  zich bij ons aansloot, Serenia. 

Serenia: Ik ben zo vereerd. Ga in vrede, mijn broeders en zusters van de Aarde. Vaarwel.

GW: Vaarwel. En tot ons volgende moment van nu, dank je voor het delen van jouw momenten van tijd met ons. Wees gezegend.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten