zondag, december 30, 2012

Blossom & GFL - 29 December 2012

Grote Veranderingen Hebben Plaatsgevonden…
HET LICHT dat jullie zijn geworden, werkt nu toe naar een zekere piek. Jullie hebben zelf voor jezelf dit ‘niveau’ laten creëren. Jullie zijn standvastig gebleven en jullie kracht heeft jullie er weer doorheen geholpen. Zegt dit jullie niet … BEWIJST dit jullie niet … dat jullie zijn ‘GEASCENDEERD’?

Dat wat jullie verwachten wordt niet altijd werkelijkheid. Verwachtingen zijn voor ieder verschillend. Ieders gedachten over wat ASCENTIE is … behoren het zelf toe.

We zouden willen stellen dat iedereen is ‘opgerezen’. Een ieder … wanneer men dit in zichzelf onderzoekt … zal een verschil in zichzelf en hun ‘persona’ kunnen opmerken.

We stellen hier nogmaals dat dit niet ‘DE GEBEURTENIS’ was … HET EVENEMENT … Maar er was beslist een GROTE VERANDERING in jullie ZIJN … in alles om jullie heen … in ALLES.

Jullie zogenaamde teleurstelling heeft jullie zelfs sterker en krachtiger en zelfverzekerder gemaakt over dat wat jullie WETEN.

HOE iemand van jullie onze boodschappen wil interpreteren komt overeen met hoe een ieder dat wat binnenin henzelf is erkend

Blossom Goodchild: Hallo, mijn vrienden. Nou, sinds ons laatste gesprek hebben we weer een aardig stukje op onze weg afgelegd … waarover ik in mijn BlogSpot heb geschreven. (Zie: Blossom - Voorbij 2012) Daarom wil ik jullie graag het woord geven en zien we wel hoe het zich ontwikkelt.

GFL: Jullie ook welkom en we willen weer erg graag met jullie te praten. We weten dat iemands reis … niet alleen die van jou, Blossom … maar van velen, wat rotsachtige stukken had, waarover men de afgelopen periode moest trekken. We weten ook dat het Licht bij velen hun WEZEN binnenging en dat zij er verbaasd over waren. We begrijpen dat jij persoonlijk wachtte op een ‘grote show’ en dat jouw hart zich verzette tegen de vreugde die beschikbaar was.

Niet met opzet … zo ging het nu eenmaal voor mij.

Dat aanvaarden we. Maar je hebt ook gelijk met op te merken dat er vele waren die negatieve energie moesten transformeren via hun lichaam, zodat de ‘teleurstelling’ niet zo GIGANTISCH zou zijn als het had kunnen zijn.

Maar zou je ook niet zeggen dat, nu dit gedaan is … je een GEVOEL hebt van verwachting en hoop?

Ja zeker … maar niet voor iets dat gaat gebeuren … niet meer. Slechts een gevoel van hoop in mijn binnenste dat de wereld snel veranderingen ten goede zal gaan zien. Ik voel nog steeds dat er een Gebeurtenis zal komen. Ik voel nog steeds dat we Zuilen van Licht zullen gaan zien … wat me eraan doet denken … zouden jullie wat willen zeggen over de Braziliaanse Lichtzuilen die daar te zien waren?


Dank je wel dat je dit te berde brengt en we willen hier graag over zeggen dat de vorm die het LICHT aannam in deze beelden een restant waren van film (?) dat werd gezonden vanuit veel hogere atmosferen. Als we ‘film’ zeggen bedoelen we niet die van de ‘movie’, we bedoelen het woord … ‘laag’.

Zeggen jullie dus dat dit een ‘deel’ was van de zuilen van Licht, waarover jullie hebben gesproken?

zaterdag, december 29, 2012

Blossom - Voorbij 2012 - 28/12/2012


Blossom Goodchild:
"VOORBIJ 2012"
28 December 2012

Hier zijn we dan! Zo……, hoe was het voor jullie? Een ieders verslag zal uiteraard anders zijn dan die van een ander…maar toch op een bepaalde manier….is dat het prachtige hiervan.  

Ten eerste kon ik op de 21ste geen pracht vinden om eerlijk te zijn. Daar zat ik, wachtende……zoals altijd.  

Voor mij….hoopte ik dat het beste scenario zou zijn dat dit ongelooflijke Licht binnenkwam dat wij zichtbaar zouden kunnen zien en zoals Witte Wolk en De Federatie gezegd hebben….wij op onze knieën in verbijstering neer zouden vallen.

Ik moet hier ferm verklaren en ik maak dit ZEER DUIDELIJK….. Witte Wolk en De Federatie hebben op geen enkel moment iets over de datum van de 21ste December gegeven om plaats te vinden. Dat was IK….in mijn aanname wat probeerde twee en twee bij elkaar op te tellen en naar voren te komen met noppes!! 

Zeker iets moest er op die datum gebeuren….iets….wat dan ook! Er is door de tijd heen ZOVEEL hierover bij ons ingeprent ….dat ik in mijn hart VOELDE dat er IETS plaats zou vinden. Het was een beetje als het rad van fortuin en bij welke 'gehechtheid' de pijl zou stoppen….maar toch zeker naar God IETS tastbaars zich voor zou gaan doen!

Vreemd genoeg….zoals met de 14de van Okt. 2008….leek een innerlijk WETEN, terwijl ik wakker werd, te WETEN dat de dag gelijkmoedig voorbij zou gaan…..je zou toch zeker iets in de lucht moeten VOELEN als een GROOT EVENEMENT op het punt zou staan om plaats te vinden.  

Mijn depressie duurde drie dagen….niet in staat zijnde erover te spreken zonder tranen…dus koos ik ervoor om niet te spreken. Ik ben daar vele keren geweest in mijn leven…doch zeer zelden deze dagen. Mijn drie dagen van duisternis misschien? Ik werd kwetsbaar en vatbaar voor het VOELEN van de twijfels en angsten van jaren die voorbij waren gegaan. Wanneer is genoeg genoeg vroeg ik mezelf af?


maandag, december 24, 2012

2012 - 2013


2012 - 2013
Lieve Lezers van Denk Met Je Hart,

De Feestdagen staan op het punt om te beginnen. Sommigen vieren deze, sommigen niet. Het geeft niet, want we weten allemaal dat deze tijd een speciale tijd is. De energieën die er naar ons toegestuurd worden veranderen ons voor altijd op een manier die ons uiteindelijk terug zal brengen naar ons ware Zelf. Deze Goddelijke energieën zijn dan ook hard aan het werk in onze lichamen. Besteed tijd aan jezelf, geniet en rust uit. Daarnaast, straal ook jouw Licht uit, want dat is nu sterker dan ooit tevoren. Straal jouw Licht en Onvoorwaardelijke Liefde uit naar jouw omgeving, vrienden, familie, onbekenden en uiteraard ook naar Gaia. Of je dit nu doet in de beslotenheid van jouw woning, of wanneer jij je in gezelschap bevindt…, het maakt niet uit, jouw Licht maakt een wereld van verschil op een diepgaand niveau, en dat diepgaande niveau zal uiteindelijk aan de oppervlakte door gaan breken.

donderdag, december 20, 2012

Blossom Goodchild & GFL - 19 December 2012


EN ZO BEGINT HET ….
Kinderen van GOD. Dat, waarnaar jullie hart uitriep om te mogen ontvangen gaat over jullie komen. Maar jullie hebben niet altijd geweten wat het precies was waarom jullie vroegen. Jullie hadden het verlangen om ‘naar huis te gaan’, maar we zeggen … misschien is het wel zo dat het ‘huis’ naar jullie komt.
GA ER VOOR STAAN.
LAAT JULLIE HARTEN IN HARMONIE KOMEN MET DE MUZIEK VAN DE HEMELEN.
GELIEFDE ZIELEN. HET IS HIER. NU IS HET DE TIJD.
WIJ WETEN DAT ALLES WAT JULLIE NIET ZIJN … ER NIET LANGER ZAL ZIJN.
WE VOELEN DE LIEFDE DIE JULLIE MET ONS DELEN.
Het gordijn staat op het punt opgetrokken te worden … WIJ HOUDEN VAN JULLIE. WIJ HOUDEN VAN JULLIE. WIJ HOUDEN VAN JULLIE.

Blossom: Oké. Dit zal mijn laatste babbel zijn met jullie tot na Kerstmis/Nieuwjaar wellicht. Natuurlijk zijn alle ogen gericht op de lucht en alle gedachten van LIEFDE in het hart. Wat, bezorgdheid! Ik ben ook vredig … maar me tevens er erg bewust van dat overmorgen DÉ 21E DECEMBER is! Zullen de dingen veranderen? Zullen ze dat niet? Zullen we weer op deze wijze contact hebben? Zo veel dilemma’s. Maar ik ben hieromtrent Licht van hart in deze menselijke vorm … en ik vertrouw erop dat ik inmiddels wijs genoeg ben om ‘met de flow mee te gaan’.
GFL: Welkom, dierbare vriendin en is het inderdaad niet opwindend om hier te zijn in deze tijd in jullie geschiedenis? Want deze gebeurtenis, die voor jullie deur staat … zal als nooit tevoren geschiedenis gaan maken.
We voelen dat we nu meer begrijpen van jullie scepsis als gevolg van onze verschillende uitgangspunten. Daarom prijzen we jullie voor jullie Vertrouwen en dat jullie door bleven gaan. We zijn ons ervan bewust dat dit soms geen makkelijke taak was.
Kinderen van God …
Sommigen zullen dit niet prettig vinden.
Dan hebben zij hun WAARHEID nog niet gevonden … dat is alles. Want wij willen jullie niet ‘vertellen’ wat of wie GOD is … we hopen slechts dat jullie GOD binnenin jullie gevonden hebben.
Wat ons betreft … zoals jullie weten spreken we over GOD op dezelfde manier als we over LIEFDE spreken. Want de energie is één en dezelfde.
Daarom … gaan we verder …

dinsdag, december 18, 2012

Een Uur Met Een Engel: Aartsengel Michael - 17 December 2012

Aartsengel Michael
 
Laat Ons Deze Vlucht naar de Vrijheid Vergemakkelijken

Steve Beckow: Aartsengel Michael onthult in het laatste programma van het jaar en de cyclus dat 21 December 2012 de dag is dat de meesten van ons zullen ascenderen. Maar hij behandeld ook de voorzieningen die er geregeld zijn voor diegenen die nog niet helemaal gereed zijn en verzekerd hen er opnieuw van dat hulp beschikbaar is en dat zij hun gehele levensspanne hebben om te ascenderen.
 
Hij verteld ons dat de Ascentie van ieder persoon uniek is en doet voorstellen wat wij zouden moeten doen wanneer Ascentie voor ons begint.

Hij bespreekt de tragedie die plaatsgevonden heeft in Newtown en waarom de deelnemers overeengekomen waren om het toe te staan. Hij legt uit dat het geen evenement was die door de kliek in gang was gezet en dat de kliek nu in een diepe containment (indamming) zit. Hij doet een beroep op ons om alle wapens neer te leggen. En uiteindelijke bespreekt hij waarom vele gebeurtenissen zoals NESARA en Disclosure nog niet in gang zijn gezet in de mate dat wij dat wensen te zien en verwachten.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en de auteur van De Grote Ontwaking, en Steve Beckow van de 2012 Scenario.

Dit is onze laatste show van dit kalenderjaar, mensen, en het is opwindend en we gaan het onbekende binnen, maar we sluiten deze show af met de prachtige gast die de hele tijd bij ons geweest is en die iets langer dan een jaar geleden dit alles in gang zette, Aartsengel Michael.  

Dus, Aartsengel Michael is vandaag onze gast. Steve, kan je het geloven dat we net een jaar overschreden zijn met deze laatste show van het jaar?

Steve Beckow: Het is zo snel voorbij gegaan, Graham. Maar het is heel erg plezierig geweest.

GD: Inderdaad. Wel ik geef het aan jou over.

zaterdag, december 15, 2012

Blossom Goodchild & GFL - 14 December 2012

Jij Bent het Die Eraan Komt 
 Zie Je dat niet?
JIJ Bent Het!

Je Staat op het Punt om JOU te Worden!
 
Dezer dagen … en dan bedoelen we vanaf vandaag … zullen jullie een grondig verschil opmerken in jullie manier van denken. Jullie zullen merken dat jullie je bewust zijn van JEZELF en de wijze waarop het VERKIEST te denken. Jullie zullen het makkelijker vinden om opgewekter van natuur te zijn.

Jullie ‘laten het oude achter je’. Jullie laten het los … --- … Jullie … vele van jullie … nemen het op je om tijdens jullie slaap grote hoeveelheden te ‘schonen’. Niet alleen voor jezelf … maar voor jullie planeet… --- … Jullie zijn bezige bijtjes wanneer jullie ‘bewusteloos’ zijn.

Men wordt zich meer bewust van opkomende negatieve gedachten en ‘gooit het weg’ voor het is uitgesproken … het geen energie gevend.

Het enige verschil dat het hier ZIJN … in deze NIEUWE DAGEN … is, dat … datgene wat is geaccepteerd en begrepen ... er lang niet zo lang over doet om te ‘bezinken’ en om te zetten in daden.

Er zijn gewoon geen woorden … geen vorm van verbale expressie … anders dan de zucht ‘AH’ …. Om aan jullie te beschrijven wat jullie gaan VOELEN wanneer het gewaarzijn is gekomen. Het Kerst-gewaarzijn!

Blossom: Vandaag wilde ik starten met een groot DANK JE WEL voor de reis waarvoor we samen van wal gestoken zijn. Het zou zonder jullie aardig saai geworden zijn, dat is zeker.

We zijn onderweg wat rotsige paden tegengekomen en een aantal die vol stonden met de zoetst mogelijk ruikende rozen. Jullie … evenals White Cloud hebben ons bij tijden het meest diepzinnige begrip gegeven … en soms ook … zaken die ik maar niet kan begrijpen.

Ik heb diepe LIEFDE en respect voor jullie ontwikkeld, mijn vrienden … en ik VERTROUW erop dat onze vriendschap MIJN hele BESTAAN zal aanhouden.

GFL: En wij kunnen je zeggen dat wij erg veel hebben geëxperimenteerd en geleerd, dank zij jouw toewijding aan de zaak. We zeggen dit niet slechts aan jou, lieve Blossom, maar aan iedereen die zich onderweg bij ons aansloot … bij deze feestelijke groep! Want wij zijn in staat om jullie smachtende stemmen te horen. Wij kunnen jullie gebeden horen. We blijven doorgaan met het analyseren van de zaken die jullie ons voorleggen, zodat we deze voor jullie zo goed mogelijk kunnen behandelen.

We kunnen niet alles dat ons wordt voorgelegd begrijpen, als gevolg van het verschil in vibratie en het is niet altijd even helder als het ons bereikt. Een beetje als met jullie Chinese geluksspreuken. Maar de energie van dat wat jullie verzoeken komt wel in heel zijn kleurenpracht aan.

Dezer dagen … en dan bedoelen we vanaf vandaag … zullen jullie een grondig verschil opmerken in jullie manier van denken. Jullie zullen merken dat jullie je bewust zijn van JEZELF en de wijze waarop het VERKIEST te denken. Jullie zullen het makkelijker vinden om opgewekter van natuur te zijn.

Mag ik even interrumperen?

Hebben we een keus?

donderdag, december 13, 2012

Een Uur met een Engel - 10 December 2012 - Deel 2 van 2

De Goddelijke Moeder
 
"Wat te Verwachten op
12/12/12
en
21/12/12" 


Zal Ascentie Zich Voordoen Op 21/12/12?
SB: Dank U, Moeder. En uiteraard hebt U al gesproken of begon U te spreken over 21/12/12. We weten dat er een scheiding bestaat onder de Lichtwerkers over of Ascentie abrupt zal zijn of geleidelijk aan, of we het op 21/12/12 zullen hebben, een andere dag, of slechts geleidelijk en niet op welke enkele dag dan ook. Wat kunt U ons vertellen over wat er zal gebeuren op 21/12/2012, alstublieft?
GM: Eerst vertel ik jullie dat het al onderweg is. Nu, sommigen van jullie hebben deze 21ste december 2012, zogezegd, uitgekozen als hun geboortedag. En jullie zijn hier aldus mee getrouwd. Dat is zeer wel een mentale oefening. Jouw vraag is, zal de Ascentie geleidelijk of zal het onmiddellijk zijn? Oh, en tussen haakjes, Moeder, zal het op deze specifieke dag zijn?
Jullie hebben me dit eeuwenlang gevraagd. Nu, begrijp ook, dat dit niet eenvoudig jouw/jullie proces van Ascentie is. Het is de Ascentie van Gaia. En wat wij aan jullie suggereren is dat de Ascentie die zij onderneemt voltooid zal worden op de 12/12. Dus dat is voor jullie om in jullie begrip op te nemen van wat er plaatsvindt. En omdat dit proces groeiende is zoals de sluizen die doorbreken, betekend het dat de energie ook aan het groeien is.
Nu, sommigen houden nog steeds terug wat wij tegen jullie gezegd hebben, aangezien zij nog geen voorbereidingen getroffen hebben - en wanneer ik spreek over de voorbereiding, dan spreek ik over Liefde, het laten gaan van de angst, de omhelzing van vreugde. En je kunt dat in één ogenblik doen, in een milliseconde van jullie tijd. Of je kunt daar langer de tijd voor nemen.
Welnu, je kunt niet in deze situatie alle tijd nemen. Het is een beslissingspunt. Het is een convergentie. Dus, sommigen, zullen langzamer zijn, en zij zullen daarom zeggen dat de Ascentie een langzaam proces is. Maar voor sommigen zal het een onmiddellijk proces zijn. En die convergentie…, wat ik tegen jullie zeg is dat deze goddelijke convergentie al begint op 12/12. Het is allemaal al voorbereidt.
Dus zijn er punten, en de 21ste is één van hen, en zullen daar zijn waar jullie aan denken als uitbarstingen? Ja. Maar laat ons ook zeggen dat deze convergenties, vanuit ons perspectief, welke wat echt belangrijk is hier, want het is de ontvouwing van ons Goddelijke Plan; ik wens niet te minimaliseren, maar jullie hebben enige datums gekozen en zij waren voor een zeer lange tijd verankerd. Dus ja, er zullen forse openingen zijn. Dat is wat je vraagt.

dinsdag, december 11, 2012

Een Uur met een Engel - 10 December 2012 - Deel 1 van 2


De Goddelijke Moeder
Wat te Verwachten op 12/12/12 en 21/12/12
 
Steve Beckow: De Goddelijke Moeder is geen geascendeerde meester, een Elohim, een Ouder, of een Seraphim, maar Degene die het leven zelf en alle vormen van leven creëerde, Schepper van Universums, Vormer van lotsbestemming, en de oorsprong van de Universele Wetten.
Vanavond spreekt de Auteur en Architect van het bestaan met ons over wat te verwachten op 12/12/12 en op 21/12/12, wanneer de zieken zullen genezen en de ouderen jong worden, en vele andere vragen. Haar interview zou echt als laatste moeten zijn maar zovele luisteraars hebben zich verbonden met Aartsengel Michael dat wij de Moeder smeken ons te vergeven en hem toe te staan volgende week het laatste woord te hebben.
Mijn erkenning gaat uit naar Linda Dillon voor het hebben van de spirituele bronnen om de Moeder door te brengen.

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De grote Ontwaking, samen met Steve Beckow van de 2012 Scenario. Het is echt plezierig om met jullie allemaal samen te zijn. Ik ben Graham Dewyea.
Onze gast vandaag is de Goddelijke Moeder. En dit is een bijzondere welkome show, aangezien vorig jaar, bijna een jaar geleden vandaag, op 12/12/2011, wij onze eerste show begonnen met Een Uur met een Engel. Een Uur met een Engel was onze eerste show voor Inlight Radio, dus het is een bijzondere opwindende show vandaag. En het is fantastisch om jullie hier bij ons te hebben.
En we hebben zeker een paar prachtige sleuteldatums die eraan komen voor deze maand, waarvan ik zeker ben dat Steve en de Goddelijke Moeder daar over zullen spreken. Dus, hiermee, geef ik het aan jou over Steve.
Steve Beckow: Dank je Graham. En het is een reden om te vieren, en het is ook een reden om te vieren om de Goddelijke Moeder hier bij ons te hebben, welkom in de show. Het is een grote eer om in Uw aanwezigheid te zijn.
Divine Mother: En welkom aan jou. Gegroet….…
SB: Gegroet, Moeder.
DM: Ik ben de Goddelijke Moeder, Moeder van Eén, Moeder van Alles, Moeder van een ieder van jullie, want jullie dragen de vonk en de essentie van onze Liefde. (1) En ja, het is een jaar geweest, het is een reis geweest, maar ik zeg ook tegen jullie dat het een reis geweest is die eonen lang duurde.
Het is een reis geweest van duizenden jaren, en zelfs in termen van jullie menselijke voorbereiding, of je het erkend of ervan afwist, is het een voorbereiding van 25,5 jaar geweest.
Dus, hier zijn we in de tijd van de Goddelijke Convergentie. (2) Jullie begonnen deze reis van menselijke voorbereiding met jullie Harmonische Convergentie, maar nu bereiden jullie je voor en gaan jullie voorwaarts als mijn kinderen, mijn Liefde, mijn vervulling, om deel te nemen aan de Goddelijke Convergentie. Wij zullen hierover spreken.

vrijdag, december 07, 2012

Wat Zouden Wij Moeten Verwachten op Dec. 12 & Dec. 21-22, 2012?

Wat Zouden Wij Moeten Verwachten op Dec. 12 & Dec. 21-22, 2012?

door Patricia Cota-Robles
 
 
December 12, 2012, 12:12:12, en  December 21-22, 2012 zijn datums waar wij tientallen jaren over gehoord hebben. Sinds de Harmonische Convergentie, welke plaatsvond op 15-17 Augustus 1987, hebben mensen intuïtief de belangrijkheid van dit moment in de tijd aangevoeld, en voorspelden alles wat er maar onder de Zon was. Speculaties hebben het hele spectrum wel doorlopen inclusief alles vanaf het einde van de wereld tot aan de onmiddellijke manifestatie van de Hemel op Aarde. Maar wat zouden wij realistisch gezien moeten verwachten?

In waarheid, gedurende de afgelopen 25 jaren, sinds de kwantum sprong in energie, trilling en bewustzijn die de Aarde en de Mensheid ervoeren tijdens de Harmonische convergentie, zijn wij door ontelbare invoeringen van Licht heen gegaan. Deze invoeringen hebben zeldzame Hemelse uitlijningen bevat, Zons- en Maansverduisteringen, krachtige Zonnevlammen, en letterlijk honderden Globale Activiteiten van Licht die georkestreerd werden door de verenigde inspanning van belichaamde Lichtwerkers en het Gezelschap van de Hemel. Al deze evenementen hebben de Aarde in het Goddelijke Licht gebaad en versnelde de frequentie van trilling in de fysieke, etherische, mentale en emotionele lichamen van de Mensheid op een atomair cellulair niveau. Veel mensen waren zich bewust van deze invoeringen van Licht, maar de overgrote meerderheid van mensen die op deze planeet evolueren gingen door deze ervaringen heen zonder enige bewust gewaarwording.

De invoering van Licht die wij op 12 December en 21-22 December zullen ervaren zullen oneindig meer krachtig zijn dan alles wat wij voorheen ervaren hebben, maar onze IK BEN Aanwezigheid heeft onze lichamen gedurende 25 jaren voorbereidt om dit Licht te kunnen weerstaan. Kinderen worden geboren met de ingewortelde capaciteit om dit Licht ook te assimileren, dus alles bevindt zich in gereedheid. Alles dat wij hebben te doen om de instrumenten van God te zijn die wij voorbestemd zijn om te zijn is om gefocust te blijven in onze harten. Dan zullen wij de Open Deur voor het Licht van God zijn dat de planeet en al Haar leven in de patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde zal baren.

Wat de mensen op een opmerkbaar niveau zullen ervaren zal voor ieder persoon uniek zijn. Sommige mensen zullen zich zeer bewust zijn van de verschuiving van de energie, de trilling, en het bewustzijn dat zich binnenin hen heeft voorgedaan. Andere mensen zullen zich uiteindelijk niet bewust zijn van de veranderingen, maar als de tijd verstrijkt en zij het Licht assimileren zullen zij zich gaan realiseren dat iets binnenin hen dramatisch verschoven is. Dag na dag, zullen zij beginnen om "met nieuwe ogen te zien en met nieuwe oren te horen."

Aangezien de Goddelijk geïnspireerde profetieën van het oude aangaven dat in de eindtijden er twee Aardes zouden zijn, zijn er veel mensen die nog steeds voorspellen dat met de Geboorte van de Nieuwe Aarde de oude Aarde bezwijkt/wegvalt, erin resulterend dat miljoenen mensen de verschuiving naar de Nieuwe Aarde niet zullen maken. Het Gezelschap van de Hemel wil dat wij allemaal weten dat dit stadium van het Goddelijke Plan afgewenteld is. Assimileer alsjeblieft de volgende informatie door de Vlam van Verlichte Waarheid welke resoneert in het hart van jouw IK BEN Aanwezigheid.

dinsdag, december 04, 2012

Bericht van God via Yael en Doug Powell - 21 November 2012

De Hartslag van God Binnenin Ons.
Het Zijn van de Buis van Eindeloos Welzijn.


Dierbaren, het is tijd om jullie harten toe te staan met het Mijne te kloppen. Het is tijd om de hartslag en het ritme van het leven te voelen dat, in het centrum van Alles Dat Is, altijd de maat houdt met de creatieve krachten van Liefde. Niet jullie fysieke harten…maar het hart dat Echt is… Het is het hart dat het centrum van Mijn leven is, van deze bewuste Schepping. De hartslag van God pulseert altijd in jou, zodat je op één lijn kunt zijn met de waarheid van de Liefde die Ik Ben -- ieder moment een kracht voor volmaakt leven.
Als jij jezelf toestaat deze hartslag te voelen, om het diep binnenin jou op te laten lichten en deze leefgemeenschap met het centrum van God op te bouwen, dan zal je altijd een buis voor welzijn zijn, zodat de atomen van Licht door jou heen kunnen snellen om jou te dienen, om voort te dansen in Liefde, om jouw heilige naam te zingen, om overal om jou heen grote stromen van schoonheid te creëren en om dit besef van krachtig en eindeloos welzijn te openen dat altijd jouw leven in Mij is.
Dus, dierbaren, in deze veranderende tijden wanneer zoveel onstabiel lijkt te zijn voor het verstand, kom terug naar dit centrum. Kom terug naar het ritme van jouw Echte leven en herinner je de macht van jouw harten in Mij. Herinner je dat jij het centrum van God bent. Herinner je deze glorie die als een eeuwigheid bij jou is en open jezelf tot de expressie van schoonheid, perfectie en vreugde.    
Kijk niet naar de buitenwereld om je dat te brengen wat je nodig bent. Eerder, breng jezelf opnieuw op één lijn met jouw intrinsieke leven in Mij, zodat je de waarheid kunt voelen van alles dat je bent, en dus, wees ervan verzekerd dat volmaaktheid van jou is, zo ook de overvloed van waaruit wij gemaakt zijn.
Als je de wereld van het verstand toestaat om wat je voelt en ziet te bepalen, zal jij jouw verbinding met de creatieve kracht van het leven dat Ik Ben binnenin jou verliezen.

maandag, december 03, 2012

Lady Portia via Méline Lafont - 2 December 2012


"We Zijn Begonnen"

Mijn Dierbare Harten, terwijl de dagen nu korter worden, terwijl de tijd vervaagd en het aanzwellen van het NU moment zich langzaam voordoet, zullen jullie beginnen te zien wat jullie natuurlijke Aanwezigheid echt is. Deze prachtige bloesems van Licht zitten nu in het proces van volgroeiing in de meest buitengewone creaties ooit! Een ieder van jullie is in zijn/haar eigen recht het meest fantastische geschenk op Aarde en jij representeert het Licht in al jouw Liefde en in jouw Wezen. Jouw eigen creaties zullen zichzelf in toenemende mate openbaren als een meer Liefdevolle energie, aangezien zij nu bekleedt zijn met een nieuwe jas vol met glinsteringen en vindingrijk vernuft.
Jullie mogen nu vele veranderingen verwachten die zich in een korte periode van tijd voor zullen doen. Wanneer de tijd korter wordt zullen de energieën in intensiteit verhogen, een maximale verschuiving verzekerend en zij volgen elkaar nogal direct op. Alles is opgewaardeerd met zogezegd een extra inkeping en dat is de reden waarom alleen de meest evenwichtige zielen deze uitermate positieve veranderingen en energieën kunnen ervaren op een aardige effectieve manier. Maak altijd goed gebruik van hen, mijn kostbare harten, aangezien zij vele activeringen toestaan voor jullie allemaal.
Terwijl voor de meer onevenwichtige zielen het zou kunnen lijken dat zij deze dagen meer chaos ervaren; de innerlijke wereld reflecteert altijd in de uiterlijke wereld, en wat betekend het om uit balans te zijn in de uiterlijke wereld? Ja, juist, je ervaart chaos. Ik voel me altijd verantwoordelijk voor die dierbare zielen die proberen om hun evenwicht te herkrijgen en ik sta hen ten dienste en sta ten dienste van jullie allemaal wanneer verzoeken voor het herkrijgen van evenwicht geuit worden en een zoektocht om dit te ervaren begint. Er zijn echter nog steeds vele zielen die hopeloos op zoek zijn hiernaar en ik sta ter beschikking voor jullie allemaal, geen uitzonderingen. Mijn beschikking is doortastend voor jullie allemaal, het is mijn taak en mij begeleidende Liefde voor de mensheid en voor de Aarde.

Blossom Goodchild & GFL - 2 December 2012

Jullie Zijn Het.
Jullie Zijn De Gebeurtenis.

De grootste verandering van formaat is de transformatie binnenin JULLIE.

 

O, geliefde vrienden … Jullie hebben geen idee van de LIEFDES BUG die jullie tussen de ogen gaat treffen.

HEF JE OP. VERHEF JULLIE HARTEN. GA JE ZELF BINNEN EN STEL AAN JEZELF DE NIEUWE JIJ VOOR.

DOE, IN DEZE LAATSTE DAGEN VAN HET OUDE, GOED AAN JEZELF.

WEES HEEL DANKBAAR GESTEMD VOOR ALLES DAT ER IS.

JULLIE ... ZIJN HET LICHT ... EN JULLIE … JULLIE STAAN OP HET PUNT INGEPLUGD TE WORDEN IN DE HOOFDGENERATOR!

VERENIG JULLIE ALS ÉÉN … WANT DAT ZIJN JULLIE.

Blossom: Daar ben ik weer. Nou, ik moet zeggen dat ik een erg ‘kalm’ basisgevoel lijk te hebben … en wat er ook gebeurt … wat ik ook moet doen, enz. … mijn hart is gelukkig en ik merk dat ik in wezen erg ‘koel’ ben. Ik Geniet ervan … Om een of andere reden heeft alles wat ik moet doen ‘iets om het lijf’ … en toch ook niet. Weet niet precies hoe ik dit moet zeggen.

GFL: Onze warmste groeten voor jou, Blossom en voor allen die de tijd nemen om deze discussies te lezen. We kunnen wel zeggen dat de energie aan het ‘toenemen’ is tot hoogten die iemand zich bij tijden nogal extatisch kan laten VOELEN.

Stel je voor … stel je alleen maar voor dat wat je nu VOELT slechts de onderste trede van de ladder is … Erken het gegeven dat, met het bereiken van elke hoogte en het erbij horende GEVOEL … dit VOELEN is, waar jullie al zo lang op wachtten.

En hebben we niet ALtijd gezegd dat het om het GEVOEL gaat.

Dit VOELT goed, dat is zeker.

En het zal steeds beter gaan VOELEN, wanneer jullie erin slagen om je aan de Hogere energieën die doorkomen aan te passen.

Nogal wat mensen hebben gevraagd of ze ‘iets moeten doen’ in de periode van de 20e tot de 24e? Als ze bijvoorbeeld aan het werk zijn … of aan het autorijden … moeten ze daarmee stoppen? Velen nemen vrij om dan ergens te kunnen ZIJN waar het rustig is … kunnen jullie ons aanraden wat voor ons het beste zou zijn?

Welnu, dat hangt af van wat men ‘verwacht’ dat er gebeurt! Degenen die verblind waren door alle dingen die hun Waarheid verbergen … kunnen we zeggen dat zij zich er niet van bewust zullen zijn tot de tijd dat zij zullen MOETEN erkennen dat er werkelijk iets plaatsvindt. Anderen zullen het … zoals jij nu … voortdurend voelen groeien …

We willen jullie graag geruststellen … want velen hebben die zorg …

JULLIE ZULLEN PRECIES ZIJN WAAR JULLIE BEHOREN TE ZIJN … JULLIE KUNNEN NIET VERKEERD ZITTEN.

zaterdag, december 01, 2012

De Arcturiaanse Groep via Marilyn Rafaelle - 1 December 2012

Een Nieuwe Tijd, Een Nieuwe Energie, Een Nieuw Bewustzijn Manifesteert in Ieder Moment

 
Art by Rivellis
 
Dierbaren, wederom komen wij om jullie te begroeten in deze krachtige tijd van verandering en nieuwe geboorte -- het Christus (Licht) wordt iedere dag geboren in de stal van individueel bewustzijn wanneer het nederig genoeg wordt om het ego los te laten (het gevoel van een zelf dat afgescheiden is van de Bron).

Het is een tijd op aarde waarin velen nu de status-quo in vraag stellen. Ontwaakte zielen bekrachtigd met de waarheid vragen serieuze vragen aan diegenen die doen alsof zij alle antwoorden hebben. Vele van deze (niet allen) die in zowel religieuze en regeringsposities van macht gekozen zijn, werken alleen voor zichzelf en hun vrienden en niet voor de mensen die hen kozen. Dit is gebeurd omdat veel van de wereld niet in contact staat met hun intuïtie, hun innerlijk begeleidingssysteem. Volledig levend op een driedimensionaal mentaal niveau, zij geloven wat er hen dan ook maar verteld is door diegenen die stemmen zoeken.

Het is een nieuwe tijd, een nieuwe energie, een nieuw bewustzijn dat in ieder moment manifesteert. Jullie studeren af en beginnen nu te beseffen dat jullie verantwoordelijk zijn, jullie stemmen jullie leiders in of uit hun departement wat zeer recentelijk aan het licht kwam, toen jullie niet de kandidaat die de oude en afgedane energie vertegenwoordigde kozen, maar in plaats daarvan jullie intuïtie volgden om degene die het beste een energie van eenheid representeert herkozen. Dit kwam als een grote schok voor diegenen die geloofden dat zij in controle waren van de uitkomst zoals in het verleden gebeurd was, maar het Licht van jullie ontwaking dierbaren, zegevierde want in de aanwezigheid van het Licht, kan er geen schaduw zijn.

Begin eerlijk om jouw eigen persoonlijke motieven in vraag te stellen wanneer je leiders kiest -- spiritueel of bestuurlijk. Kies je diegenen die de status-quo zullen handhaven omdat je daar comfortabel bij bent of kies je diegene die eenvoudig jouw persoonlijk concepten en overtuigingen reflecteert die zeer vooringenomen en oud kunnen zijn? Besef je het goede van het geheel in jouw stemmingskeuzen? Als verlichte individuen zal je kiezen voor wat het beste voor de wereld is -- voor de natuur en alle levensvormen, niet slechts voor wat een selecte en comfortabele groep geloofd dat het beste is voor hun kernpunten ondertussen spuiend dat het voor het universele goed is. Begin om jouw innerlijke begeleiding te vertrouwen en te eren voor deze kwesties want je bent nu klaar om in een hogere waarneming van Zelf te stappen, iemand die bekrachtigd is met de waarheid en het Licht.  

Want zie, Licht en diens manifestaties zijn voor en binnenin iedereen, niet slechts voor een select groepje en het is deze waarheid die tot leven komt binnenin het bewustzijn van zovelen in deze tijd. Wanneer de waarheid binnenin de voorbereide ziel geboren wordt, activeert het een intensief onderzoek en in vraag stelling van die persoon z'n gehele geloofssysteem welke dan op diens beurt de reiniging van het mentale lichaam en alle geassocieerde valse concepten activeert. Dit kan veroorzaken dat het individu een intens schuldgevoel ervaart betreffende acties die in het verleden ondernomen zijn terwijl men in een vroegere staat van bewustzijn verkeerd. Laat alle schuldgevoel los betreffende het verleden op jouw reis van evolutie dierbaren, en eer jullie zelf voor iedere vroegere beslissing omdat zij gedaan werden vanuit jouw hoogste besef en staat van bewustzijn in die tijd. Als jij als een ontwaakte ziel met een besef van de waarheid deze zelfde keuzen nu zou moeten nemen, dan zou dat ongepast zijn omdat je niet vanuit jouw hoogst verkregen staat van bewustzijn zou leven.