donderdag, november 29, 2012

Kleurrijke Orbmanifestaties van 28 November 2012

 
 

De Gidsen, Engelen en andere vrienden die zich regelmatig voor de lens van de camera laten zien als een Orb, of samenwerken om een OrbWolk te manifesteren waren gisteren 28/11/2012 kleurrijk aanwezig toen ik weer buiten stond om even samen te 'spelen'. Ik was van plan om er een "OrbWolk van de Dag" van te maken, maar ik kan niet goed kiezen want ik vind beide manifestaties prachtig.

Net zoals de vorige keer. De eerste foto is de originele foto, en daarna maak ik er zelf een leuk "Kuntwerk" van. Wat ik me nu nog steeds afvraag is of zij net zo nieuwsgierig zijn als ik wat ze ervan gemaakt hebben, of dat het allemaal met 'voorbedachte rade' uitgevoerd wordt...... Mmmmmm?!

En probeer ook nu weer de vele, vele gezichten te ontdekken die terug te vinden zijn door de gehele wolk heen........ Tip: wanneer je normaal gesproken je beeldscherm niet erg helder hebt staan, dan is het aan te raden deze te verhelderen.......

Klik snel verder......

dinsdag, november 27, 2012

Blossom Goodchild & GFL - 26 November 2012

Alles wat er In en Om Jullie heen Gebeurd is de Uitvoering van het Goddelijke Plan
ONTHOUD DIT … HOE HET OOK MAG LIJKEN

 
Lieve bewoners van Aarde … De Einddagen komen tot een einde.
Nieuwe dagen stralen ons tegemoet en zullen IEDEREEN hernieuwde HOOP op een mooie Aarde geven. Een planeet van schoonheid die JULLIE zullen herscheppen in haar eigen glorie.
~~~~~~~~~~
NIEMAND … ZAL DEZELFDE BLIJVEN ALS MEN WAS.
Blossom: En toch zal het leven … gewoon doorgaan?
Niet ‘gewoon’ doorgaan. Het Leven zal Nieuwe Verlichting aannemen.
~~~~~~~~~~~
AAN WAT ER GAAT KOMEN KAN NIET WORDEN VOORBIJGEGAAN.
Beeld je in … WEET ... Dat het Licht dat VAN jullie planeet af schijnt, ongelooflijk helder is … Want er zijn vele, vele van jullie die in hun harten WETEN dat de opkomst van een NIEUWE WERELD elk moment gaat beginnen. 

Blossom: Zo … alweer een week die voorbij gevlogen is … steeds dichter bij het einde van het jaar … en Hemel! Óf dit jaar voorbij gevlogen is. Ik laat het maar weer aan jullie over … Jullie weten het best wat ik VOEL …

GFL: Onze allerwarmste groet aan iedereen. Jij zegt dat de tijd voorbij gevlogen is en we stemmen ermee in dat dit voor jullie het geval is. Maar in de Nieuwe Tijd zal het nog sneller lijken te gaan … Het zal lijken alsof er GEEN tijd is. Want tijd is van het oude paradigma en zal van minder en minder belang worden naarmate ‘de tijd’ verder gaat. De komende weken zal het zijn alsof een dag een minuut duurt.
Er stroomt inmiddels al zoveel Liefde … onopgemerkt door sommigen … maar toenemend in momentum voor velen. Laat het zo zijn, Dierbaren … dat jullie harten het verwelkomen en open staan voor de instroom van energie die in jullie planeet gegoten wordt.
Herinner je er constant aan dat JULLIE LIEFDE ZIJN en dat jullie zover zijn om het zelf met zichzelf te VERVULLEN.
Jullie kunnen wat verwarring VOELEN over wat dit feitelijk betekent en we zijn ons ervan bewust dat we hierover al vele malen eerder gesproken hebben … toch blijven we doorgaan met herinneren. Want als het kwartje valt zal de loterij gewonnen worden!
Vanuit het perspectief van elke ziel … afhankelijk van waar dat perspectief is … zal er een golf van uitputting aan de Gebeurtenis voorafgaan … we zeggen dit slechts opdat jullie het herkennen. Dit heeft een secundaire bedoeling, aangezien het het zelf voorbereid op de eraan komende Hogere energie.

Veel mensen praten over gebeurtenissen die de zonne-energieën betreffen … ik heb dit niet echt zelf bestudeerd … kunnen jullie hierover jullie Licht laten schijnen?

Zoals, inderdaad, de zon haar Licht laat schijnen! Wat we hierover willen zeggen is dat veel activiteit direct vanaf dit voertuig zal stromen. Wederom willen we de verrassing niet bederven, maar we geven toe dat ‘de zonnegod’ een grote rol zal spelen in wat duidelijk zal worden.
MEN ZOU NIET MOETEN VERWACHTEN WAT MEN VERWACHT!

maandag, november 26, 2012

Orbs fotografie van zaterdag 24 November

Orbs in de Mist van zaterdag 24 November

Ik had het nog niet eerder gedaan en afgelopen zaterdag 24 November was het dan toch eens mistig hier waar ik woon en ik nam mijn kans waar. Het resultaat was verbluffend......
 
 
Eenheidsbewustzijn komt er in mijn gedachten naar boven als ik dit zie, en ook..... Zouden we dit zo ook inademen? Als dat zo is dan leven we dus al in eenheidsbewustzijn, alleen onze trilling is nog te laag om dat (zonder een camera) waar te kunnen nemen. Maar ja, daar staat tegenover dat dit ook wel weer net een paar 'trillingen' hoger kan zijn allemaal dan wij dat zijn....
 
Ohw....gedachtenkronkels, gedachtenkronkels.........
 
Als je even doorklikt zie je uitvergrotingen van de linker- en rechterhoek op een andere pagina, dan nog wel even op die vergrotingen klikken.....


zondag, november 25, 2012

Een Uur met een Engel - 19 November 2012

Aartsengel Michael
 
"Volhardende Vragen in Relatie tot Ascentie"
 
 
Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De grote Ontwaking, samen met Steve Beckow van de 2012 Scenario. Het is echt plezierig om met jullie allemaal samen te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

Onze gast van vandaag is Aartsengel Michael en Steve zal hem voor ongeveer 45 minuten interviewen, en dan zullen wij dat op laten volgen met een ronde tafel discussie over wat er met ons gedeeld was, en Steve, Linda, Geoff en ikzelf zullen hieraan deelnemen.

En hiermee geef ik het aan jou over Steve.

Steve Beckow: Dank je wel, Graham. En ik kijk uit naar de show van vanavond, en verwelkom Aartsengel Michael.

Aartsengel Michael: En welkom aan jou, dierbare vriend, want ik ben Michael, strijder van vrede, aarstengel van Liefde, brenger van nieuws, brenger van de nieuwe dageraad op zo heel veel manieren. En ja, er is behoorlijk wat voor ons om op deze avond te bespreken, niet alleen over jullie proces van Ascentie maar natuurlijk ook over het collectieve proces, en over sommige van de belemmeringen die aan de horizon verschijnen, waar wij uiteraard op in zullen gaan.

Maar eerst vraag ik jullie terwijl we beginnen, zoals ik vaak doe, om jouw blauwe vlam van vrede aan te steken, om het weten van vrede binnenin jouw wezen aan te steken, om de liefde binnenin jouw hart aan te steken. Laat de heldere blauwe vlam helder schijnen, niet alleen voor jou om te zien en te voelen, maar voor allen te zien en te voelen, niet alleen op jullie vlakte van Gaia, niet alleen binnenin jullie dimensies, maar door de galaxies en door de rijken heen.  

Dus dierbare vriend, waar wens je vandaag te beginnen?

SB: Dank u, Heer. En ik wens feitelijk te beginnen met drie zeer snelle vragen, twee die waarschijnlijk hun weg zullen vinden naar Cosmic Vision News (een ander Inlight internet radio programma, dat over de toestand in de wereld gaat)

De eerste vraag is, kunt u ons een update geven, alstublieft, over het aantal kijkers van "I Know Our Galactis Family is Here" op Youtube, en dan het totale aantal, alstublieft?

AAM: Oh, dat zijn verschillende miljoenen nu. In de termen van Youtube is het over de 3 miljoen, en het is ongeveer in de termen van de totale kijkers 4,500,000.

SB: Oké. Wel, dank u zeer. We kunnen deze informatie alleen van u krijgen.  (Youtube manipuleert deze cijfers)

Nu, twee vragen van Geoffrey. Nogmaals, korte antwoorden zijn prima. Verscheidene nieuwsartikelen die op Zondag ontvangen zijn hebben vermeld dat een herevaluatie van de Irakese Dinar nu onderweg is en vandaag bekend gemaakt zou kunnen worden, en misschien zelfs op de tijd dat dit programma de lucht in gaat. (dit programma wordt vooraf opgenomen en op een later tijdstip uitgezonden)

Sommige bronnen vermelden dat dit bedrog is, en anderen voelen dat het een voertuig is waardoor sommigen van het Welvaartsfonds het in de handen van goede mensen kunnen krijgen.

Heeft er een herevaluatie plaatsgevonden? En als dat zo is, is dit dan ook een gereedschap om fondsen ondersteund te krijgen door kostbare metalen en dat het dan uitgaat naar de mensen?


zaterdag, november 24, 2012

De Pleiadianen via Méline Lafont - 23 November 2012

~ Houd deze Laatste Dagen van Elkaar, Vooruitgang zal hierdoor Bereikt worden ~
Welkom, gegroet vanuit onze Aanwezigheid van het Licht. Wij zijn het collectieve bewustzijn van de Pleiadianen, de sterrenfamilie van velen van jullie op Aarde.
Wij hebben een bewuste keuze gemaakt om in deze tijd en ruimte van de Aarde naar voren te stappen en wij wensen een aantal zaken voor jullie allemaal nader toelichten. Vanwege het feit dat jullie nu in een extreme intense en belangrijke tijd zitten wensen wij jullie te verzoeken dat jullie je op bepaalde dingen focussen en dat jullie in hen geïnteresseerd raken. Zeer belangrijke zaken gaan zich nu ontvouwen, volledig vertrouwen en toewijding van jullie allemaal vragend.
Enige diepgaande veranderingen zullen gaan gebeuren en zichzelf aankondigen aan elk en iedereen van jullie op een persoonlijk en ook op een collectief niveau. Deze veranderingen zaten er al een lange tijd aan te komen, desalniettemin, voelen wij de intensiteit van dit alles toenemen en gradaties van belangrijkheid beginnen naar de oppervlakte te komen en dus wensen wij niet langer te wachten om het tot volledige bloei te krijgen.
Liefde is de enige staat van zijn die overblijft wanneer alles gezegd en gedaan is. Sinds wij allemaal vanuit het Licht voortkomen en sinds wij onze eigen afdruk hiervan verder door deze evolutie heen aan het werk hebben gezet, zal alles doorgaan te evolueren vanuit deze Liefde en zal in een samensmelting van al deze specifieke creaties en staten van Zijn groeien. Versmelting naar een hoge graad is nu aan de orde van de dag.

dinsdag, november 20, 2012

Blossom Goodchild - 20 November 2012

Dat Waarnaar/Waarvoor Jullie Harten Hunkeren…..Zit Binnenin Jullie

ER ZAL/KAN NIET EEN ASCENTIEPROCES ZIJN DIE HETZELFDE IS ALS DIE VAN EEN ANDER.

Want omdat jullie allemaal individuen zijn … kunnen jullie het alleen ALS INDIVIDU ervaren. Het verschil zal zitten in het niveau/de frequentie/trilling die men op dat moment heeft bereikt.
~~~~~~~~~~~~~~
 
KEN UZELVE.

WEES UZELVE.

DAT WAT NAAR JULLIE PLANEET GAAT KOMEN ZAL JULLIE IN STAAT STELLEN OM MET GEMAK HET KONINKRIJK VAN DE HEMEL TE SCHEPPEN.

HET LIGT IN JULLIE MACHT … WANT HET ZIT IN JULLIE.
 
~~~~~~~~~~~~~~
 
DE TIJD IS NABIJ.

DEGENEN MET VERMOEIDE HARTEN STUREN WE ENERGIE OM DE LAATSTE MIJL TE LOPEN.

HOUD JULLIE GEESTESHOUDINGEN IN BALANS.

Blossom: Wel, goedemorgen! Onlangs dacht ik ergens aan … als jullie De Toezichthouders van De Toezichthouders zijn … zijn er dan ook Toezichthouders van De Toezichthouders van De Toezichthouders en zo ja … wie zijn zij … wat doen ZIJ en … kunnen jullie hierover wat zeggen?

GFL: Welkom aan jou, geliefde dame en het is voor ons en jou van belang dat wij ‘toezien’ op alles wat jouw gedachten met ons willen bespreken. Er zijn inderdaad ‘rangen’ boven onze positie, in feite vele. Men zou versteld kunnen staan van de hoeveelheid niveaus die betrokken zijn in dit GROTE GODDELIJKE PLAN. Want het betreft niet, zoals jullie weten, het verhuizen van het ene huis naar het andere. Dit PLAN omvat de verheffing van een hele planeet en allen die op haar varen!

Ik kom zo terug op de Hiërarchie. Maar eerst het volgende … jullie zeggen ‘allen die op haar varen’. Sommige mensen VOELEN/geloven dat degenen die niet ontwaakt zijn niet zullen ‘meedoen met het tripje’ … maar zij zijn van/op de planeet. Kunnen jullie ons JULLIE GEVOELENS daaromtrent verduidelijken? Je kan heel erg in de war raken met al die conflicterende ‘mogelijkheden’ die er zijn.

Vanuit ONZE WAARHEID zouden we willen zeggen dat het niet een GODDELIJK PLAN zou zijn als sommigen achtergelaten zouden worden. Omdat het zo is dat … waar iemand heeft gekozen om op dit dramatische moment te zijn op hun pad, het precies dat is … hun keuze. Want op deze planeet van jullie speelt de aangename factor mee van vrije wil en daardoor vrije keuze. Dit werd de mensheid gegeven. Waarom/hoe zou iemands keuze dan kunnen worden beoordeeld op of zij al of niet hun verlichting moeten bevorderen naar een hoger of lager niveau?

In het grotere plan zal niemand worden achtergelaten.

We zijn allen EEN. Hoe kan een deel van het ENE niet Ascenderen? Zouden jullie het eerlijk vinden om te discrimineren op basis van het gekozen tempo, wanneer zij HUN eigen reis maken?

Leg dit ook uit, alsjeblieft … Men zegt dat wij omhoog gaan naar de vijfde dimensie … lichamelijk … DUS … gaan we ergens anders heen?

Nee. Maar jullie … ín jullie zelf gaan jullie zeker verder. Het is nogal moeilijk te beschrijven.

Alsjeblieft, doe je uiterste best … ik VOEL dat dit belangrijk is.

zaterdag, november 17, 2012

Orbwolk - "Kunstwerken" 17-11-2012

Orbwolk - "Kunstwerken"
 
17 November 2012 - Cobie de Haan
 
 
Hallo vrienden,
 
Nadat het fotograferen van Orbs over was gegaan in Orbwolken en ik ook ontdekt had dat ik daar, min of meer, mooie 'kunstwerken' van kon maken, die mij op een Multidimensionaal Niveau het één en ander lieten zien, en je bewustzijn daarin dus ook traint, was ik 'verslaafd' geraakt aan het vastleggen op de gevoelige plaat van deze wolken.
Ja, er bestond en bestaat nog steeds een communicatie tussen hen en mij. Zoals ik jullie verteld heb zijn dit mijn gidsen, of misschien ook wel zielen die even 'aan komen wippen'. Dat is nog steeds niet echt duidelijk voor mij, maar ik ben ervan overtuigd dat het niet lang meer zal duren voordat ik dit precies weet.
Het zijn toch wel merendeels gezichten die ze laten zien in deze 'Wolken'. Mensachtig of Buitenaards en soms ook reptiel of dierachtig. Daarnaast kom ik ook afbeeldingen van honden en katten tegen. De gewone huis-tuin en keuken kat zal ik maar zeggen, maar ook de Wilde kat kom ik zo nu en dan tegen. Echter dit kunnen ook tekenfilm-achtige hond of katachtigen zijn… Maar daar ga ik nu niet dieper op in.
Zoals ik eerder verteld heb worden de orbwolken in lagen opgebouwd. Wanneer je er eens rustig voor gaat zitten en er min of meer op een meditatieve manier naar kijkt, zie je dat de (in mijn geval) gezichten op diverse lagen onderscheiden kunnen worden, maar ook vloeien zij van het ene gezicht in het andere over. Wanneer jouw bewustzijn hier helemaal voor openstaat, zal je verbaast zijn over wat je allemaal ziet.

Een Uur met een Engel - AE Michael & St. Germain - 12 November 2012

Aartsengel Michael over de 11/11 Portaal Opening & St. Germaine over NESARA
 
Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De grote Ontwaking, samen met Steve Beckow van de 2012 Scenario. Het is echt plezierig om met jullie allemaal samen te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

Onze gasten van vandaag zijn Aartsengel Michael en St. Germaine. Dus, met dit, geef ik het aan jou over Steve om ons van start te laten gaan.

Steve Beckow: Dank je wel Graham. En we hopen om Aartsengel Michael in de eerste helft van het programma te hebben om te spreken over wat er zich voorgedaan zou kunnen hebben of gedaan heeft op de 11/11. En in de tweede helft van het programma hopen wij om St. Germaine te hebben om ons een beetje meer te vertellen over de geschiedenis van NESARA en wat wij van NESARA kunnen verwachten.

Maar voordat wij naar dat deel van het programma toegaan, wil ik Linda uitnodigen om naar voren te komen als Linda en ons op de hoogte te brengen van sommige recente gebeurtenissen die met haar gebeurd zijn.

Linda Dillon: Oh, dank je, Steve. Wel, ik kan geen betere manier bedenken om een avond te beginnen dan met Pachelbel's Canon (ons themalied). Het zet precies de toon aan, is het niet zo? Het brengt ons gewoon in die prachtige, heilige ruimte.

SB: Absoluut.

LD: En ik denk dat ik gewoon wat van mijn ervaringen wil delen, van wat ik doorkrijg in termen van deze prachtige opening van het 11/11 portaal.

Ik geloof dat Aartsengel Michael vorige week tegen ons sprak over deze prachtige opening en het verankeren van de energie van verenigde liefde, verenigd veld, terwijl wij de Ascentie binnengaan terwijl wij de 12/12 binnengaan. En gisteren deed ik zowel mijn eigen meditatie als een groepsmeditatie - en ik denk niet dat ik hier verhalen vertel waarbij ik uit de school klap - met een kleine groep van het Inlight Radio kader, en nog een paar andere mensen, uiteraard. En toen wij die meditatie deden voelde ik deze prachtige, prachtige opening van deze deuren die bijna aanvoelden als de doorgang naar de Hemel.   

En dat bleef bij mij voor denk ik de gehele dag, en ik ging door een gehele variëteit van emoties heen. En alsjeblieft Graham en Steve en Geoff, sluit je bij me aan, want ik ben er zeker van dat onze luisteraars hier ook iets van voelen.

Maar in het begin voelde het bijna als een teleurstelling aan, of een soort van, "Aah! Is dat alles dat er is?" Omdat het zacht aanvoelde. Het voelde heel subtiel aan. Tenminste dat deed het tot deze ochtend. En, oh lieve hemel, de sluisdeuren zijn open! En het beeld dat ik aanvankelijk had was er één die leek op de Herfst, dat de deuren zich hadden geopend en de liefde als een douche van bladeren gewoon was gaan zitten op het gras, op de grond, op de aarde, op het gazon, erop wachtend dat wij het oprapen, ervan genieten en het in ons opnemen. Maar in en tussen deze bladeren waren ook deze kleine Pacman-gelijke schepselen -- en ik denk dat ik mezelf nu ouderwets maak, specifiek in dit elektronische tijdperk! Maar de Pacman energieën elimineerden, aten op en ruimden alles op van wat er over was van ons dat niet van liefde is.

woensdag, november 14, 2012

Bericht van God via Yael en Doug Powell - 29 Oktober 2012

De Vermenging van Hemel en Aarde

Dierbaren, dit is de tijd van de vermenging van Hemel en Aarde. Dit is de tijd wanneer het leven Circulair wordt, heel en gevuld met Liefde. Dit is de tijd wanneer de vreugde die jij bent jou vult, zo vol dat het door je hart heen snelt om jouw milieu te creëren, dat je het kunt zien als prachtig en gevuld met de lichtgevende kwaliteiten van God die jij bent.

Dit is de tijd waar jullie aan het einde van het lineaire pad komen. Op dit moment moeten jullie beginnen dit te omhelzen, en te erkennen, dierbaren, dat alle verdeeldheid weg zal vallen en jullie deze waarheid van Liefde als jullie echte werkelijkheid voelen, zo volledig dat het jouw enige hartsovertuiging wordt en dus gereflecteerd wordt als jouw wereld.

Er is vaak over gesproken als het einde van de tijd, deze tijden die naderbij komen. Dit is omdat de tijd gecreëerd is door het kleine verstand en nu is het de tijd van het hart. Alle manieren dat jij naar mij hebt uitgereikt of buiten jezelf hebt gereikt voor begeleiding moeten thuiskomen om in jouw eigen hart neer te strijken, om te erkennen dat Alles Dat Ik Ben hier is, van jou is, de waarheid is van jouw wezen. Jouw hart gidst jou altijd naar waarheid.

Het is de tijd voor het voelen van deze vreugde die jou vult, voor het oefenen van het leven in een wereld die zich vermengd -- Hemel en Aarde tezamen -- het meest prachtige visioen van wat de wereld kan zijn als het tot uitdrukking wordt gebracht, dierbaren, als jullie gecreëerde geest, als jullie bloeiende harten, als jullie geloof en jullie vreugde, jullie verplichting, jullie toewijding, jullie Liefde en jullie schoonheid uitgedrukt op zoveel prachtige manieren.

Dit is de tijd voor de vermenging van Hemel en Aarde, en daarom, is het deze vermenging, deze paring waar jij jouw aandacht op gericht moet houden. Wandel bewust in de Geest en leef geheel en volledig vanuit het hart, een deel van deze Liefde dat door jouw wezen heen zingt als de eenheid van alles. Als je dit voelt, als je dit eindeloze goed ervaart, deze oneindige overvloed….als je voelt wat jouw hart weet en je staat open voor jouw hartsbegeleiding, dan zal je een nieuwe wereld vinden die precies hier, precies nu, gecreëerd wordt, onmiddellijk als de uitbeelding van jouw Liefde.

dinsdag, november 13, 2012

Blossom Goodchild & GFL - 12 November 2012

Binnenin je Wezen Ben Je als een Bloeiende Bloem.
 
 
* De Bloem wacht op het Licht van de zon die het in zijn volle schoonheid zal uittekenen. Wanneer eenmaal dat Licht erop schijnt … zal het zo’n andere glans hebben.
 
* Het is wijs om alle verwachting weg te nemen … want wat er gaat komen … de wijze waarop het gaat komen … kunnen jullie niet bevatten.
...
* Het Leven kan en zal niet meer hetzelfde zijn na De Gebeurtenis.

Blossom: Dus … zullen we bijvoorbeeld nog steeds de dingen doen die wellicht al in onze agenda van volgend jaar geboekt zijn?

Oh ja … Want het leven zal niet stoppen. De dingen zullen er niet plotseling ‘niet meer zijn’. Maar er zal een groot verschil te zien zijn in jullie houding/gedrag en dit kan ertoe leiden dat jullie dingen in jullie agenda willen veranderen!
...
* Vertragingen kunnen niet langer worden vertraagd!
 
* Door deze GROTE verheffing van de ziel en alles wat is … zal men in staat zijn op te gaan in energieën die voorheen buiten bereik waren.

* Ga naar binnen in jullie harten, geliefden. VOEL HET WETEN BINNENIN JULLIE. Wanneer je het VOELT … weet je dat er geen twijfel is. Slechts wanneer jullie de gedachten tussenbeide laten komen, kan de verwarring toeslaan.
==========

Blossom: Wel, hallo jullie. Ik ben terug en mag ik zeggen dat het me grote vreugde gaf toen jullie op de laatste Sedona conferentie via mij spraken? Dat was heel speciaal. Dank jullie wel. Nou … wat mogen we nu verwachten?

GFL: Verder gaan naar een plek in jullie zelf dat de geest verlicht. Voorwaarts naar een naast elkaar bestaan met alles dat van de puurste Liefdestrillingen is. Nu bieden jullie een vrijheid van jullie zelf die kan worden aangevuld met jullie drang om er zeker van te zijn dat ‘dit goed gaat’. Jullie hebben zo lang door moeten gaan op basis van geloof, maar we zeggen jullie dat in de komende dagen … ‘geloof’ niet meer aan de orde is … maar ‘bewijs’ wel.

‘Bewijs’ van wat precies?

Bewijs van niet alleen dat wat jullie zien met jullie wijd geopende ogen … Bewijs ook van datgene wat jullie in jezelf VOELEN. Jullie hebben ons vraag op vraag gesteld, maar laat iedereen WETEN dat ALLE antwoorden tot tevredenheid zullen zijn. Sta jezelf NU in elk moment toe om VREUGDE te ZIJN. Wanneer jullie verkiezen dit te doen, dan zullen jullie een Nieuwe Golf van Liefde die binnenkomt, ervaren. Het zal jullie helpen begrijpen wat jullie op het punt staan te ondervinden. Want, zie je, geliefde zielen … wij, die zijn gekomen om te helpen bij de voortgang van deze transformatie, staan nu op een kruispunt waar we alleen nog wachten op het ga je gang … zodat we onze gang kunnen gaan.

Ja … maar je gang gaan met wat?

Doen wat we hier kwamen doen.

En dat is?

Een Uur met een Engel - 12 November 2012


Aartsengel Michael:
 
Wij zijn in een Verenigd Krachtveld. Dat is waar deze Opening over gaat.

Steve Beckow: We hebben net de vooropnames van een Uur met een Engel opgenomen. Helaas was Geoff niet in staat om bij ons te zijn vandaag. Wat ik wens te doen is het commentaar van Aartsengel Michael hier te posten over wat er op 11/11 gebeurde. Wat hij zegt is dat de sluizen geopend zijn en dat de weerstand tot verandering op de planeet verminderd. Deze vrijlating van weerstand is wat we hoofdzakelijk vooruit kunnen zien gaan en niet wat er op de planeet zichtbaar is, als een resultaat van 11/11.

Het is zoals wij dachten: Het is wat de 11/11 geopend heeft en niet zozeer wat wij individuen ervaren kunnen hebben op de 11/11 dat belangrijk is en AEM legt uit waarom dat zo is.

AEM verteld ons dat over 100,000 Lichtwerkers en Lichthouders op 11/11 geascendeerd zijn en toen als Poortbeschermers terugkeerden en wij kunnen verwachten te zien dat zij leidinggevende rollen op zullen gaan pakken op TV en de radio, Ascentie uitleggend aan anderen en anderen aanzetten om op volle kracht door de toegangspoort te gaan. Wanneer Ellen de transcriptie klaar heeft dan zullen we ook zien wat St. Germain te zeggen had over NESARA.

==================================

Aartsengel Michael: Ik ben verheugd om vandaag bij jullie te zijn en om het nieuws van deze opening van het portaal van liefde en de verenigende energie van liefde te brengen. Mijn dierbare vrienden, vanaf het begin tot het einde, en nee, dit is niet het einde; als het iets is is het een nieuw begin - maar vanaf het begin tot het ware einde, zijn al onze heilige ondernemingen over het verankeren van Liefde gegaan en zij zullen daarover gaan.

Dit is vanaf het allereerste begin aan de gang geweest en zeker in termen van wat jullie zien als de geschiedenis van Gaia, als de onderneming en de verankering van het plan van de Moeder, dit is voor eonen lang aan de gang geweest. Maar, ja, de volledigheid van de opening van dit portaal van 11/11 is voltooid. In jullie tijd denken jullie eraan dat dit langzaam geweest is. Maar in feite is het uitzonderlijke snel geweest, op vele manieren, onmiddellijk.  

maandag, november 12, 2012

Lady Portia via Méline Lafont - 12 November 2012

De Portalen van Liefde en Activering van Tweeling Vlammen

 
Mijn kostbare Harten, nu dat we in het midden zitten van de verschuivingen tussen het 11:11 Portaal en de zonsverduistering op 13:11, komen intense alsook liefdevolle energieën massaal jullie kant op. Deze energieën verlangen er niet alleen naar om jullie transformaties naar een hoger niveau te brengen maar zij wensen ook om al jullie lagere belichamingen in één eenheid en om jullie vermogens naar een maximum te brengen. Veel zal als een resultaat van dit portaal en de zonsverduistering verschuiven in een korte hoeveelheid aan tijd. Het is een zegen om al deze portalen, verduisteringen en opstellingen te ervaren en om hen energiek door jullie heen te voelen stromen want zij zijn waarlijk een grote zegen en een liefdevolle aanraking voor jullie allemaal.
Voel hoe jullie harten in een staat van gelukzaligheid verkeren, voel hun verschuiving in/naar de voltooiing. De Tweeling Vlam energieën zijn nu extreem sterk om de hereniging te voltooien, 1 Hart te worden, 1 geest, 1 wezen in volmaaktheid. Voel hoe jij en jouw Tweeling herboren worden in een eenheid, voel hoe jullie beider harten op één lijn tot elkaar beginnen te komen en voel hoe jullie beide tezamen aan de reis beginnen van ontdekking in een synchronische beweging met jullie harten die als één slaan, vereeuwigd in het Nu. Het is de hereniging van de Tweeling Vlammen, de vereniging van elkanders Liefde voor je Tweeling en om wederom die Liefde te doen laten oplaaien na een langdurige scheiding.

zaterdag, november 10, 2012

Een Uur met een Engel, 5 November 2012 Met Aartsengel Michael (Deel 2 van 2)

Aartsengel Michael:
Over de Huidige Gebeurtenissen
(Deel 2 van 2)
Klik hier voor deel 1

GW: Oké. Prima. Terwijl wij door de volgende zeven weken heen gaan, zijn er op z'n minst twee betekenisvolle energieke aanpassingen die er plaats zullen vinden, eentje is het 11/11 portaal en de andere is het 12/12 portaal. Wat is de bedoeling van het 11/11 portaal om te verwezenlijken. En wat moet het 12/12 portaal gaan doen?

AAM: Het 11/11 portaal, welke zoals jullie weten geopend werd op 11 November 1992, en beschikbaar is geweest voor het menselijke ras en voor allen op Gaia sinds die tijd, wordt geïntensiveerd. Dus jullie kunnen aan hen denken als poorten die open zijn geweest, maar nu worden ze teruggeworpen. Het doel van de 11/11, 11/11/11, hoewel het een 12 [jaar] is, is dat jullie de voltooiing bereiken van niet alleen de 11/11's maar ook de 12/12, en het doel hiervan is de installatie, de uitbreiding en de groei van liefde binnenin het hart, de inter-connectie op het raster.

En wij spreken niet alleen over het planetaire raster van Gaia, niet alleen over het menselijke raster, maar het Universele raster, het multiversele raster, het omniversele raster, de inter-connectie, wat wij noemen de samenhangendheid van liefde, in openhartigheid onder de menselijke wezens, hetzij zij engelen of hybriden zijn, sterrenzaden of Aarde-beschermers. Dus er is een intensivering en een diepe persoonlijke verankering en uitbreiding van dat gevoel van liefde.

Het is een zeer belangrijke datum, zowel 11/11 als de 12/12 - en weet je het goddelijke plan en de blauwdruk gaan niet altijd volgens de datums. Maar deze zijn menselijke referentiepunten waarvan wij tegen jullie zeggen dat zij belangrijk zijn. En zij zijn belangrijk om te markeren met een feest, met een ceremonie, met een meditatie of een gebed…. Denk aan 11/11 als een verklaring van Universele Vrede.

vrijdag, november 09, 2012

Een Uur met een Engel, 5 November 2012 Met Aartsengel Michael (Deel 1 van 2)

In dit interview met Geoff West, bespreekt Aartsengel Michael de aard en de  impact van Orkaan Sandy, de herverkiezingscampagne van President Obama, waarvan nu bekend is dat deze een succesvolle uitkomst heeft gekregen, de onjuistheden van geruchten dat de Federale Reserve gesloten is onder de dekking van de storm, de situatie van de effectenbeurs, de BRICS overeenstemming, de nieuwe rol van het IMF, indamming/containment, de 11/11 en 12/12 portalen, het "winnen van de oorlog", vroege Ascentie en Ascentie tijdlijnen.  

Een Uur met een Engel
 
 Aartsengel Michael 
 
 Over de Huidige Gebeurtenissen
 
(Deel 1 van 2)

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De Grote Ontwaking, en Geoffrey West van 'Greenprint for Life'.

Ik ben Graham Dewyea. Het is een genoegen om met/bij jullie allemaal te zijn.

Onze gast van vandaag is Aartsengel Michael. Dus, met dit, geef ik het aan jou over Geoffrey.

Geoffrey West: Dank je wel, Graham. Gegroet en zegeningen voor jullie allemaal met dit programma op de 5de november, de avond van de Presidentiële verkiezingen van de VS. Dus hier zijn we, op de avond van de verkiezing die sommigen van onze hemelse en leden van onze galactische families aangeduid hebben dat het een veranderaar van het spel zal zijn.

Er zijn wereldwijd besprekingen geweest van talrijke veranderingen van regeringen, en er zijn al significante tekenen geweest van veranderingen die plaatsvinden niet alleen in de globale politieke structuren maar ook binnenin de bankindustrie. We beginnen te zien dat scheuren zich beginnen te vormen binnenin de structuren van de reguliere media als meer en meer geïnformeerd worden over de informatie waar de reguliere media verslag van gegeven heeft, of geen verslag van gegeven heeft, vele jaren lang. 

Je zou kunnen zeggen dat wij het laatste rechte deel van het parcours voor de eindstreep nu betreden, zoals het genoemd wordt, de laatste zeven weken van 2012. Dit jaar is gewoon voor onze ogen verdwenen. We zijn getuige geweest dat de energieën omhoog gingen en voelden de energieën binnenin onszelf, terwijl kwesties naar boven kwamen voor genezing en loslating.

We worden uitgedaagd, en we worden opgeroepen, misschien nu meer dan ooit, om aanwezig te blijven binnenin alles dat binnenin ons naar boven komt, en ons eraan herinnert dat wij degenen zijn waarop we gewacht hebben, en dat wij het zijn die het voorbeeld moeten zijn van hoe te handelen en uit te stijgen boven alle uitdagingen die eventueel onze dienstbaarheid aan de mensheid, de planeet en onze galactische families zou kunnen beïnvloeden.

Deze avond, sluit Aartsengel Michael zich wederom bij ons aan om ons een update te geven over globale gebeurtenissen, om te proberen welke waarheid dan ook te begrijpen achter sommige geruchten die in circulatie zijn, en om misschien ook te proberen om inzichten aan te bieden ten opzichte van wat wij energiek kunnen zien over de resterende periode.

Michael, welkom terug zoals altijd, en voor het delen van uw aanwezigheid hier deze avond.

Archangel Michael: En welkom aan jullie, dierbare vrienden. En welkom aan jullie allemaal. Ik ben Michael, aartsengel van liefde, strijder van de vrede. Ja, eenheid brenger van de Ene. En voordat we beginnen bied ik jullie eenvoudig mijn blauwe vlam van de waarheid aan.  

Jullie hebben gesproken over de globale veranderingen en dat zij goed onderweg zijn, en het is belangrijk dat zij bekeken en ervaren worden vanuit het perspectief van de waarheid. En dat perspectief van de waarheid ligt binnenin een ieder van jullie - binnenin jullie harten, jullie kelen en in jullie derde ogen, binnenin de kern van jullie ware wezen.

Dus ontsteek het, mijn heldere vrienden, terwijl wij vandaag samen beginnen te reizen. Ik verwelkom jullie allemaal terug.

GW: Dank je, Michael. Misschien is het toepasselijk om met de storm te beginnen, Orkaan Sandy, aangezien deze nu tot bedaren aan het komen is. Bronnen geven aan dat het zowel menselijk gecreëerd als natuurlijk van aard was. Het feit dat sommige weerbronnen in staat waren om zo accuraat het pad van de storm en diens exacte locatie te voorspellen, waar het aan land zou komen, terwijl de storm nog steeds in de buurt van Cuba was heeft gesuggereerd dat het een menselijk-gecreëerde storm was.

Wij weten ook, nochtans, dat er veel negativiteit in deze regio is, en genezing moest zich voordoen en energie moest losgelaten worden.

Mogen wij beginnen door dit te bevestigen: Was de storm door mensen gemaakt, volledig natuurlijk van aard, of een combinatie van beide?

AAM: Nee, de storm waar je aan denkt, Sandy, was geen menselijke creatie. Het was een natuurlijk fenomeen dat zeer duidelijk begeleid en doelgericht was voor de verwijdering van negativiteit, voor de reiniging van de mensen en de planeet. Kunnen wij hier eventjes over spreken?

donderdag, november 08, 2012

Aartsengel Michael via Linda Dillon - 7 November 2012


Aartsengel Michael: Laat deze Zege de Erkenning van Al Jullie Harde Werk zijn.

Steve Beckow: Op 7 November 2012 had ik een persoonlijke reading met Aartsengel Michael via Linda Dillon. Ik vroeg hem of er ook een boodschap was die hij wenste te geven als reactie op de zege van President Obama in de recente Amerikaanse verkiezingen en dit is zijn reactie.

Aartsengel Michael: Waar te beginnen? Met de vervulling van het Plan van de Moeder Vader Eén. Waar te beginnen met de vreugde die wij voelen, wanneer een andere Lichtstrijder naar voren stapt en wanneer de zege afgekondigd wordt, zelfs wanneer het onwillig verklaard werd?

Zo vaak kijken, jullie lezers en, ja, zelfs wij soms, naar de tekenen, maar jullie vragen voor tekenen die aantonen dat de dingen voorwaarts gaan, dat de ontvouwing aanstaande is. Wij vragen niet van jullie om al jullie eieren in dezelfde mand te leggen zogezegd. Maar wij vragen voor de erkenning van elke en iedereen van jullie te weten dat het Licht zegeviert, zich uitbreidt en, in jullie woorden, wint, dat er zoveel gebeurd is…. Ja, wij begrijpen dat zoveel hiervan ongezien voor jullie ogen is, voor jullie begrippen, maar dit is zichtbaar voor allen om te zien.

En de tranen die de mensen, de Lichtwerkers en Liefde-houders, plengden zijn tranen van vreugde.

Dit is wat wij van jullie vragen. Laat deze zege de erkenning van al jullie harde werk zijn. Elk en iedereen van jullie. Voor de verdraagzaamheid en het geduld en de volharding die jullie gepraktiseerd hebben, voor de hoop die jullie voorop gezet hebben, en voor de waarheid die jullie in jullie harten hielden.

Het geeft niet, mijn dierbare vrienden, in welk land of natie je leeft. Een zege voor het Licht is een zege voor allen.

En eis het op als dat van jezelf. Eis het op als één van jouw wegwijzers, als een licht door de duisternis heen schijnend en de weg aangevend.

zondag, november 04, 2012

Saint Germain via Méline Lafont - 3 November 2012

"Alle Aanpassingen zijn Uitgevoerd;
Het is Nu een Tijd van het Actieve Doen en Bereiken, en Wat een Tijd is Dat!
Gegroet, mijn kostbare mensen, Ik ben het Saint Germain. Ik sta jullie wederom tot dienst in dit moment van Nu op jullie planeet Aarde. Er zijn vele dingen die op de korte termijn op het punt staan te gebeuren en zij zijn volledig klaar om in gang gezet te worden. Na de activering van talrijke portalen, na de opruiming van vele negatieve en lagere menselijke gedachtevormen en creaties, is de tijd gekomen voor een stevige creatie welke enorme proporties aan zal nemen. Het volgende grote portaal op 11 november heeft hier veel mee te maken alsook de volgende portalen, inclusief uiteraard enige kleinere.
Bereid jullie zelf voor, aangezien het echte werk nu begint, snel opgevolgd door de grotere werken die gedaan zullen worden op een veel meer bewuste manier dan waar jullie allemaal aan gewend waren. Ook betreffende dit zal alles zich in een korte tijdsperiode voordoen. Tot nu toe zijn jullie in staat geweest er gemakkelijk mee te integreren en ermee om te gaan, maar nu zal het allemaal tot een zelfs grotere climax komen resulterend in het feit dat er veel zal gaan gebeuren en dat veel op een veel hoger niveau voor jullie allemaal zal beginnen. Dat is te zeggen dat het begrip van vele Lichtwerkers is dat ieder voor zichzelf een meer collectieve vorm begint te adopteren en dit zal een sterke basis om zelfs meer te bereiken samenstellen. Het zal voor jullie allemaal noodzakelijk worden om de krachten te bundelen en om grote projecten aan te pakken die heel veel energie en grotere krachten van manifestatie vereisen. Dat is de reden waarom het collectieve bewustzijn deze dagen zo immens belangrijk is.
Wat duidelijk begonnen is, is de uitbreiding van jullie bewustzijn welke vergeleken kan worden tot niet alleen een gigantische sprong maar tot dat het zelfs vermenigvuldigd is door een factor van honderd. Deze sprong heeft geresulteerd in de ontwaking van talrijke zielen. Al met al is dit de uitbreiding die jullie collectief bereikt hebben door jullie zelf fantastisch te verheffen in de richting van het Licht op een persoonlijk, innerlijk niveau. Jullie zielen hebben de beslissing genomen om verder, samen met de Aarde, te evolueren. Deze groep betreft zowel die zielen die zich bewust zijn over wat er gebeurd alsook de nieuwe verlichte zielen onder ons die zich nu bij ons aangesloten hebben als nieuw ontwaakte/bewuste mensen.

donderdag, november 01, 2012

Gidsen, Beschermengelen, Engelen enzovoorts Steunen Je door Dik en Dun!
Geschreven door: Cobie de Haan - 1 November 2012
 
Hallo Dierbare Vrienden,
Deze keer wil ik jullie graag vertellen over hoe mijn gidsen, engelen, beschermengel enz. mij lieten weten er voor mij te zijn toen ik het op een dag in September niet zo heel erg zag zitten. Of beter gezegd, is was spinnijdig over het één of ander.
Jullie weten nu dat ik bijna iedere avond naar buiten ga om Orbs te fotograferen. Tegenwoordig is dat helemaal verandert naar het fotograferen van Orbwolken waaraan beide 'partijen' veel plezier beleven. Via één van die foto's gaven zij mij een pracht van een indicatie over het feit dat ze me begrijpen en door dik en dun steunen… Laat ik bij het begin beginnen.

St. Germain & Aartsengel Zadkiël via Méline Lafont - 30 Oktober 2012


St. Germain & Aartsengel Zadkiël:

"Het Meesterschap van de Violette Straal Staat Klaar, Zorg Nu dat Je Voorbereidt Bent"

30 Oktober 2012 / Méline Lafont

 
Gegroet, dierbaren, wij zijn Aartsengel Zadkiël en Saint Germain van de Violette Straal. Wij staan jullie vandaag ten dienste om een bericht in het hier en nu over te brengen.
Sta mij toe, Saint Germain, om eerst te beginnen met dit bericht van Liefde voor jullie allemaal. Wederom, begroet ik jullie heel hartelijk omdat ik diep vanuit mij hart van jullie allemaal houd. De Meester zijnde van de Violette Straal wil ik verder uitweiden over onze prachtige en krachtige kleur van bestaan/zijn. Het is de volmaaktheid van zuiverheid en kracht wat wij in ons ware wezen representeren. De Straal van de Violette kleur is er één van de meest machtige krachten welke hier op Aarde en tot in de oneindigheid tot jullie beschikking staat! Wij vullen aan waar dat nodig is en zetten de meest verschrikkelijke gevaren en onzuiverheden om naar de meest natuurlijke en prachtige volmaaktheden.
Onze Violette Straal staat jullie ter beschikking dus gebruik het naar eigen goeddunken en zoveel als je wilt want het is ook van jullie! Wij staan nu hier als Meesters en heersers van deze Straal om deze prachtige Violette Straal over de gehele wereld waarop jullie verblijven uit te sturen, omdat de volmaaktheid van bestaan/zijn nu is wat er jullie te wachten staat. Deze Violette Straal is in staat om jullie te voorzien van de meest overweldigende ideeën en hen dan uit te sturen in de echte werkelijkheid, de vreedzame maatschappij welke diens verbijsterende zuiverheid voor jullie sprankelende ogen van Licht reflecteert.
Mijn almachtige Violette Vlam is onze troef en onze krachtige samenwerking komt van ons allemaal via deze Violette Straal van Volmaaktheid. Deze Straal toont de macht en de zuivere volmaaktheid, de zuiverheid van ons allemaal via deze Straal door een nauwe samenwerking en door onze zuivere staat van zijn. In deze tijden is het een goede zaak om de Violette Vlam in jou uit te laten barsten, zelfs tot aan het punt van het in lichterlaaie staan in deze vlammen. Deze Violette Vlam heeft van zichzelf een bewustzijn en alleen al het visualiseren van het ondergedompeld te zijn in deze vlammen zal het doen. Dit op zichzelf zal erop toezien dat je volmaakt gereinigd wordt van alle dingen die jou niet langer dienen, of alle dingen die jij niet langer representeert. Laat jouzelf getransformeerd worden naar een diepere staat van zijn welke resoneert met de hoogste frequenties en energieën die nu tot jullie nieuwe wereld behoren, jullie normale thuisfront.