donderdag, december 13, 2012

Een Uur met een Engel - 10 December 2012 - Deel 2 van 2

De Goddelijke Moeder
 
"Wat te Verwachten op
12/12/12
en
21/12/12" 


Zal Ascentie Zich Voordoen Op 21/12/12?
SB: Dank U, Moeder. En uiteraard hebt U al gesproken of begon U te spreken over 21/12/12. We weten dat er een scheiding bestaat onder de Lichtwerkers over of Ascentie abrupt zal zijn of geleidelijk aan, of we het op 21/12/12 zullen hebben, een andere dag, of slechts geleidelijk en niet op welke enkele dag dan ook. Wat kunt U ons vertellen over wat er zal gebeuren op 21/12/2012, alstublieft?
GM: Eerst vertel ik jullie dat het al onderweg is. Nu, sommigen van jullie hebben deze 21ste december 2012, zogezegd, uitgekozen als hun geboortedag. En jullie zijn hier aldus mee getrouwd. Dat is zeer wel een mentale oefening. Jouw vraag is, zal de Ascentie geleidelijk of zal het onmiddellijk zijn? Oh, en tussen haakjes, Moeder, zal het op deze specifieke dag zijn?
Jullie hebben me dit eeuwenlang gevraagd. Nu, begrijp ook, dat dit niet eenvoudig jouw/jullie proces van Ascentie is. Het is de Ascentie van Gaia. En wat wij aan jullie suggereren is dat de Ascentie die zij onderneemt voltooid zal worden op de 12/12. Dus dat is voor jullie om in jullie begrip op te nemen van wat er plaatsvindt. En omdat dit proces groeiende is zoals de sluizen die doorbreken, betekend het dat de energie ook aan het groeien is.
Nu, sommigen houden nog steeds terug wat wij tegen jullie gezegd hebben, aangezien zij nog geen voorbereidingen getroffen hebben - en wanneer ik spreek over de voorbereiding, dan spreek ik over Liefde, het laten gaan van de angst, de omhelzing van vreugde. En je kunt dat in één ogenblik doen, in een milliseconde van jullie tijd. Of je kunt daar langer de tijd voor nemen.
Welnu, je kunt niet in deze situatie alle tijd nemen. Het is een beslissingspunt. Het is een convergentie. Dus, sommigen, zullen langzamer zijn, en zij zullen daarom zeggen dat de Ascentie een langzaam proces is. Maar voor sommigen zal het een onmiddellijk proces zijn. En die convergentie…, wat ik tegen jullie zeg is dat deze goddelijke convergentie al begint op 12/12. Het is allemaal al voorbereidt.
Dus zijn er punten, en de 21ste is één van hen, en zullen daar zijn waar jullie aan denken als uitbarstingen? Ja. Maar laat ons ook zeggen dat deze convergenties, vanuit ons perspectief, welke wat echt belangrijk is hier, want het is de ontvouwing van ons Goddelijke Plan; ik wens niet te minimaliseren, maar jullie hebben enige datums gekozen en zij waren voor een zeer lange tijd verankerd. Dus ja, er zullen forse openingen zijn. Dat is wat je vraagt.

Maar de ontvouwing, de verschuiving in dimensies, is al hier. En zullen jullie je er meer bewust van worden? Ja. Iedereen?  Ja. Maar je moet jouw hart hiervoor openhouden om dit te doen. Dat is waarom vele van jullie zich steeds meer absent voelen, afgesloten. Het is niet omdat je er niet om geeft of er niet van houdt; het is omdat jij je verbindt aan een nieuw raster. De lijnen zijn gelegd. Alles is in orde. Jullie zijn klaar.
Dus, de intensivering, de goddelijke convergentie, het begint op 12/12, en intensiveert iedere dag - waar jullie aan denken als dagen - dan, wederom, convergentie, en denk aan een intensivering op de 21ste, want jullie, het menselijke collectief, besliste ook dat dit jullie dag is. Wij hebben daar geen bezwaar tegen! Maar het is ook de 22ste, 23ste, 24ste, en zo verder.
Is dit duidelijk? Ik probeer door het kanaal heen te vertalen.
SB: Wel, wanneer U zegt het is ook op de 22ste, 23ste, 24ste, dan denk ik dat er veel luisteraars zullen zijn die niet weten waar "het" naar refereert.
GM: Intensivering.
SB: Intensivering. Ik denk dat onze luisteraars willen weten of, op de 21ste, zij, de meerderheid dit zich geopend heeft tot Ascentie, zichzelf op/in de vijfde dimensie zullen bevinden of niet. Ik denk dat dit de kern is van het gepieker dat er gaande is. Zal de grote meerderheid van de Lichtwerkers en mensen die open staan tot Ascentie zichzelf op/in de vijfde dimensie bevinden op de 21ste, of zal het zijn……?
GM: Ja, want zij zijn daar al. Ja. En ik vraag jullie, schenk aandacht…. Allereerst, laat de datum los, maar schenk aandacht. Begin op 12/12 zoals jullie deden op 11/11, zoals jullie verscheidene tientallen jaren geleden deden. Als je gaat, denk je aan dit als een evenement.
Ik begrijp het menselijke mentale psychische lichaam, maar als je naar een evenement toegaat, een viering, zou jij je daarvoor aankleden, je zou je voorbereiden, je zou jezelf reinigen, je zou je haren kammen. Dat is wat ik van jullie vraag om te beginnen te doen op de 12/12. Jullie zijn al begonnen de intensivering van Liefde en vreugde te ontvangen in de afgelopen maand. Dus ja, maak je klaar. Alsjeblieft.

Wanneer zullen Ziekte en Ouderdom Opgeheven worden?
SB: Heel goed, Moeder. Dank U. Eén vraag die heel vaak aan mij gesteld wordt gaat over hoe het eruit zal zien, hoe zal het gebeuren, en wanneer zal het gebeuren dat mensen met chronische ziekten en uitgebreide onbekwaamheden bij zichzelf zullen ontdekken genezen te zijn en dat de ouderen weer jong worden?
Nogmaals, Ik begrijp dat dit een proces is, maar wanneer zullen zij de verlichting beginnen te ervaren van hun onbekwaamheden of ouderdom?
GM: Ogenblikkelijk. Denk niet dat iedereen de jeugdige lichamen van hun twintiger of dertiger jaren op wensen te eisen. Dat is niet zo. Want er is een belangrijkheid om ook in deze verbondenheid de diversiteit te hebben waar jullie van houden en die jullie koesteren, en dat doen wij ook. Dus is het belangrijk om de oude wijsheid te eren, het oude wijf te eren, het kind te eren, het verschil in rassen te eren. Maar wat je v raagt is wanneer de verlichting van ziekte begint. Ja, dat is een onmiddellijke verschuiving en die is al onderweg, terwijl ik tegen jullie spreek.

Wat zijn de Galactische en Hemelse Wezens Achter de Schermen aan het doen?
SB: Dat is zeer geruststellend, Moeder, is vraag me af of we ook een blik achter de schermen kunnen nemen: als we in een film zouden zijn, kan de held buiten de fabriek zijn, maar dan gaat hij door de fabrieksdeur heen en ziet het product dat er geproduceerd wordt.
Zou U ons kunnen vertellen wat de Galactische en Hemelse Wezens achter de schermen doen dat ervoor zal zorgen dat Ascentie gebeurd? U heeft ons al verteld  dat zij rasters bouwen. Kunt u ons een beetje meer vertellen….?
GM: De rasters zijn er al. Laat ons daar heel duidelijk over zijn. Zijn enkele van jullie menselijke rasters een beetje rafelig of zwak geworden, de manier waarop vezels of de draden van een tapijt kunnen rafelen? Ja. Deze worden versterkt. Maar iedereen van het Gezelschap van de Hemel tot de Galactische en tot de Inter-Galactische Wezens tot aan de gastheer van de hemel zijn klaar.
Nee, we staan niet maar wat te staan en wachten! Dus, als je bij een film bent en je bent achter de filmset, het engelenrijk en zeker het engelenrijk, en de Seraphim, zijn erg druk en draaien overuren in jullie waarneming met het opruimen van de rotzooi. En wat is het dat ik zeg? Het is wat jullie noemen een Vasana (ingewortelde gewoonten/overtuigingen vanuit de opgroeiperiode of vanuit voorafgaande levens). Het is wat jullie het ego noemen. Het is wat jullie noemen deze patronen, deze oude patronen waaraan jullie je vastgeklampt hebben als was het kostbaar metaal.
Dus die ruimen we op en we helpen jullie, een ieder van jullie - Gaia is al gedaan - verlicht jullie rasters zodat als het ontbrand, als je letterlijk  verlicht, dat er geen vlekje stof in jouw raster is. En stof is kwaadheid, angst, haat, hebzucht, twijfel. Dat is wat wij aan het doen zijn.
Dus als jullie je een beeld van ons zouden moeten vormen, wij werken aan een ieder van jullie. Wij hebben gezegd dat jullie velden zich zeer fraai uitgebreid hebben. Maar denk aan legioenen van engelen. De eerste stoft af, de volgende poetst op, en de volgende verlicht het. Dat is wat wij aan het doen zijn.
Jullie Galactische broeders en zusters zijn in paraatheid. Dat zijn zij al een zeer, zeer lange tijd. Zij zijn zeer, nee, niet oneindig geduldig, maar zij zijn geduldig, en zij zijn volhardend. Zoals jullie weten, zijn velen van hen onder jullie aanwezig, maar zij bereiden zich voor en maken zichzelf steeds meer aan jullie zichtbaar. Jullie hebben overvloedige discussies, van waarnemingen. Dus, dat is wat er plaatsvindt.

De Plaats van de Aarde in de Ascentie van het Universum
SB: Dank U, Moeder. Iemand heeft gezegd dat de Ascentie van de Aarde anders is dan van alle andere plaatsen in het Universum. De Aarde wordt bijvoorbeeld wel eens een DNA bibliotheek genoemd. Er wordt van gezegd dat het een plaats is waar verscheidene Galactische rassen uitgezaaid zijn als een soort van experiment. Het is ook een Vrije Wil zone, en niet ieder deel van het Universum is dat. En er wordt ook gezegd dat het een plaats is die het een klein beetje moeilijk heeft met de ascentie, terwijl andere planeten er prima mee om kunnen gaan.  
Kunt U ons helpen de plaats van de Aarde in Ascentie te begrijpen, Moeder, alstublieft?
GM: We moeten onderscheid maken tussen Gaia en de mensen. En wanneer ik jullie de mensheid noem, dan bedoel ik jullie allemaal. Sommigen van jullie zijn Sterrenzaden. Sommigen van jullie zijn zuiver menselijk. Jullie zijn een zeer uiteenlopend ras. Maar jullie zijn slechts deel van die collectie dat met en op Gaia verpoost, en zelfs binnenin Gaia.
Wij zeggen tegen jullie, dat het vele keren vertraagd werd. Verkeerd van start ging. En jullie hebben het correct met jullie begrip, wij zullen nooit tussenbeide komen wat het jullie vrije wil betreft. En het is ongewoon dat ik jullie dit geschenk van het opstijgen aangeboden heb, het geschenk van het terugkeren naar jullie oorspronkelijke plan, en mijn plan, maar het was ook die van jullie, en om zovele te hebben die het geloof in het goddelijke opeisen en zeggen, "Het spijt me, ik ben er niet in geïnteresseerd om dit te doen."
Nu, wanneer ik dit zeg, adresseer is zelfs niet de interdimensionale werkelijkheid. Ik adresseer de weigering om in Liefde de verbintenis aan te gaan, om waarlijk in Liefde de verbintenis aan te gaan. Daarin, is er vrede en vreugde, schepping, uitbreiding. Door het gehele Universum heen, in feite door het gehele Multiversum heen, zijn er vele planeten en beschavingen die hun hoofden schudden omdat er zoveel aarzeling, weigering, en een platweg "nee" in zovele gevallen is - het is onvoorstelbaar.
Welnu, jullie leven in een oneindig universum met een oneindig aantal werkelijkheden. Dus natuurlijk is er in die weigering een mogelijkheid. Maar het is een mogelijkheid dat zeer zelden nagestreefd of gekozen wordt. Dus ja, dat is het waarom er in andere tijden vertragingen zijn geweest, in andere situaties, zoals Atlantis.
We waren voorbereidt. Iedereen van jullie die luistert (leest) was je er bewust van. Sommigen waren voorbereidt; sommigen waren dat niet. Sommigen van jullie waren diegenen die nee zeiden. Het geeft niet. Maar zoals wij zeggen, dit gaat niet, dit specifieke scenario, deze specifieke film, om jouw analogie te gebruiken, gaat niet onbeperkt door.
Dus de vrije wil wordt niet verwijderd. Jullie hebben, in vele van jullie culturen, verkiezingen, en voldoende van jullie hebben de verschuiving naar een hoger rijk van bewustzijn gekozen, of om dit [hogere] bewustzijn te verlagen in jullie fysieke vorm, in jullie uitgebreide bewustzijn van het hart.
Dus zijn er diegenen die gezegd hebben, en die doorgaan om tot op het allerlaatste moment nee te zeggen? Ja. Dat is prima. De engelen poetsen nog steeds hun rasters op. De Galactische Wezens houden jullie nog steeds in een cocon van Liefde. Denk aan het jonge kind dat oververmoeid is, uitgeput, en heeft waarschijnlijk teveel suiker gehad, die er een driftbui tegenaan gooit en zegt "Ik ga niet naar bed!" Jullie weten allemaal dat dit kind naar bed gaat!
Zij zullen of in slaap vallen in hun moeders armen of op de bank, of je zult hen naar bed dragen waar zij uit zullen gaan als een licht. Zo is het ook met de mensheid, alleen gaan jullie niet uit als een licht, jullie gaan aan als een licht.
Ik vraag aan jullie om jullie aandacht naar deze ontbranding te brengen, maar dan vraag ik jullie, laat ons onze aandacht vestigen op wat er echt aan de hand is - ja, Gaia, ja, het universum, dit universum in het bijzonder. Maar jullie, jullie zijn begonnen door te zeggen dat Ik niet eenvoudig een God onder de Goden Ben. Ik Ben de Moeder, en ik vraag jullie en nodig jullie uit om je bij mij aan te sluiten. Is er verder echt nog enige conversatie die gevoerd moet worden?
SB: Nee, Moeder. Die is er niet. Dat is het doel van al onze levens.
GM: Dat is correct. En het samengaan in onze Liefde is waar jullie het meest naar hunkeren. Zelfs wanneer jullie strijdlustig nee zeggen, jullie hunkeren hiernaar. Er is geen enkel wezen in dit gehele scenario, mens of galactisch, die niet hunkert naar deze goddelijke convergentie van Liefde.
Dus ja, dit is, terwijl wij tot de voltooiing van dit deel van jullie reis komen, zowel van Inlight Radio, Michael's prachtige platvorm [the 2012 Scenario], mijn plan, ik roep jullie. Gabriel heeft haar hoorn laten weerklinken.

De Rol van de Lichtwerkers
SB: Dank U Moeder. Welke rol wilt U dat de Lichtwerkers, en specifiek de Lichtwerkers die naar dit programma luisteren {of nu lezen}, gaan vervullen in de tijd tussen nu en de Goddelijke Convergentie?
GM: Vele van jullie spelen verschillende rollen. Zoals je weet, zoals het kanaal dit wederom zal beoordelen, sommigen van jullie zijn Wegwijzers, sommigen van jullie zijn Poortbeschermers, sommigen van jullie zijn Pilaren.
Er is een neiging, vanwege het ego in het menselijke ras, om altijd uniek en speciaal te willen zijn. Dus is het ironisch, en lief, dat zovele Lichtwerkers niet simpelweg wensen om eenvoudig door de portalen heen te gaan, interdimensionaal verankerd in Liefde, al beginnend op de Nova Aarde. Zij willen niet het publiek zijn, zogezegd. Zij willen achter de schermen, in de film, en op het scherm zijn.
Dus geef ik jullie allemaal een zeer speciale rol in erkenning. Natuurlijk zijn jullie uniek en speciaal. Jullie zijn de enigen die het niet weten. Ik vraag jullie om de energie vast te houden, om de ruimte vast te houden, want dat is de brandstof, het ontbrandingspunt voor 'Lift Off'. Ik kom doorgaans niet en stel een visualisatie voor! Ik vraag jullie om de eenwording van iedereen bijeen te brengen. Ik vraag om jullie deelname.
Zouden wij het voor jullie kunnen doen, het jullie kunnen aandoen?  Natuurlijk. Maar dat is het unieke van deze Ascentie, en beweging is het partnerschap. Dus vraag ik aan een ieder van jullie om jullie deel te doen, en niet slechts voor 10 minuten, maar totdat het gedaan is. En er zullen tijden zijn wanneer de energie zo zal zijn, vanwege deze ontbrandingspunten, vanwege deze versterkingen, dat jullie zullen zeggen, "Ik geloof dat ik uit mijn huid aan het komen ben. Ik weet niet of ik dit wel kan doen."
Haal eenvoudig adem. Roep mij, roep Michael, roep Gabriel. Blijf doorgaan. Dat is wat ik van jullie vraag om te doen. Ik vraag jullie, een ieder van jullie, mijn dierbaren, om jullie belofte aan mij te vervullen.
SB: Dank U, Moeder. Is er ergens in het Universum nog dualiteit na Ascentie? En als het antwoord nee is, dan waar gaan diegenen die het aanbod van Ascentie niet accepteren naartoe?
GM: Eén van de verrukkelijkste eigenschappen van het menselijke ras is jullie nieuwsgierigheid. Dus niet alleen willen jullie weten over jullie proces, jullie willen ook weten over waar het verplaatsingsprogramma is als jullie ervoor kiezen niet mee te werken of uit te breiden! Het is niet in dit Universum.
Jullie begrijpen dat ik aan vele Universums het leven geschonken heb. Misschien doe je dat niet. Maar dat heb ik en dus zullen zij in een plaatsvervangende plaats zijn. Het is niet mij weg of de weg van Alles om te straffen, omdat er een oefening van vrije wil is geweest. Dat was de overeenkomst, het plan.
Dus als je ervoor kiest om door te gaan in een trilling die comfortabel voor jou is, als je tegen mij zegt, "Moeder, ik wens niet om Liefde te kiezen," want het is zo eenvoudig, dan is dat prima. Ik zal voor jou zorgen.

Zullen Onze Overleden Dierbaren ons in de Vijfde Dimensie Begroeten?
SB: Dank U, Moeder. Deze Ascentie is anders dan alle andere Ascenties omdat wij zullen ascenderen met onze fysieke lichamen. Maar dit brengt een interessante vraag naar voren, omdat de 5de dimensie gelijkwaardig is aan de mentale gebieden in het hiernamaals, maar de meeste mensen gaan naar de mentale gebieden zonder hun fysieke lichaam. Dat leidt naar de vraag van waar wij naartoe gaan als we ascenderen in onze fysieke lichamen.
Is onze bestemming dezelfde als de mentale gebieden? Zullen wij in staat zijn om onze dierbaren te ontmoeten in het Astrale gebied en het mentale gebied die geen lichamen hebben? Is het een nieuw gebied in het universum dat daarvoor geopend is?
GM: Het is een nieuw en ander gebied van dit universum dat geopend is. Verwacht niet diegenen te vinden die jullie voorgegaan zijn, die overgegaan zijn uit de vorm daar te zijn op jullie wachtend. Jullie sterven niet, en daarom is er niet die volledige toegang. Nu, zullen jullie het vermogen hebben om een heldere communicatie met hen te hebben? Ja, want jullie hebben afgedaan met enige van jullie vatbaarheden tot beperking. Maar jullie gaan naar een plaats van fysieke vorm.
Dus het is niet in jullie traditionele betekenis waar jullie naar neigen om te denken als de Hemel. Dat is niet waar wij jullie naartoe brengen.
Het is een werkelijkheid van het hart, maar het is met een…..ja, unieke ervaring van het zijn in jullie prachtige vorm. De vorm die jullie kozen en ontwierpen. Uiteraard in overleg met jullie dierbare cirkel, maar die jullie kozen om naar de Aarde te brengen in deze tijd van verschuiving. Dus het is inderdaad een uniek plan.
SB: Altijd, Moeder. Dank u heel veel voor het ons begunstigen met Uw aanwezigheid en het beantwoorden van zoveel van onze vragen.
GM: Ik geef jullie mijn Liefde en mijn Hart, mijn Zegeningen. Vaarwel.
SB: Vaarwel, Moeder.
[muziek/einde]

Vertaling: Cobie de Haan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten