dinsdag, december 11, 2012

Een Uur met een Engel - 10 December 2012 - Deel 1 van 2


De Goddelijke Moeder
Wat te Verwachten op 12/12/12 en 21/12/12
 
Steve Beckow: De Goddelijke Moeder is geen geascendeerde meester, een Elohim, een Ouder, of een Seraphim, maar Degene die het leven zelf en alle vormen van leven creëerde, Schepper van Universums, Vormer van lotsbestemming, en de oorsprong van de Universele Wetten.
Vanavond spreekt de Auteur en Architect van het bestaan met ons over wat te verwachten op 12/12/12 en op 21/12/12, wanneer de zieken zullen genezen en de ouderen jong worden, en vele andere vragen. Haar interview zou echt als laatste moeten zijn maar zovele luisteraars hebben zich verbonden met Aartsengel Michael dat wij de Moeder smeken ons te vergeven en hem toe te staan volgende week het laatste woord te hebben.
Mijn erkenning gaat uit naar Linda Dillon voor het hebben van de spirituele bronnen om de Moeder door te brengen.

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De grote Ontwaking, samen met Steve Beckow van de 2012 Scenario. Het is echt plezierig om met jullie allemaal samen te zijn. Ik ben Graham Dewyea.
Onze gast vandaag is de Goddelijke Moeder. En dit is een bijzondere welkome show, aangezien vorig jaar, bijna een jaar geleden vandaag, op 12/12/2011, wij onze eerste show begonnen met Een Uur met een Engel. Een Uur met een Engel was onze eerste show voor Inlight Radio, dus het is een bijzondere opwindende show vandaag. En het is fantastisch om jullie hier bij ons te hebben.
En we hebben zeker een paar prachtige sleuteldatums die eraan komen voor deze maand, waarvan ik zeker ben dat Steve en de Goddelijke Moeder daar over zullen spreken. Dus, hiermee, geef ik het aan jou over Steve.
Steve Beckow: Dank je Graham. En het is een reden om te vieren, en het is ook een reden om te vieren om de Goddelijke Moeder hier bij ons te hebben, welkom in de show. Het is een grote eer om in Uw aanwezigheid te zijn.
Divine Mother: En welkom aan jou. Gegroet….…
SB: Gegroet, Moeder.
DM: Ik ben de Goddelijke Moeder, Moeder van Eén, Moeder van Alles, Moeder van een ieder van jullie, want jullie dragen de vonk en de essentie van onze Liefde. (1) En ja, het is een jaar geweest, het is een reis geweest, maar ik zeg ook tegen jullie dat het een reis geweest is die eonen lang duurde.
Het is een reis geweest van duizenden jaren, en zelfs in termen van jullie menselijke voorbereiding, of je het erkend of ervan afwist, is het een voorbereiding van 25,5 jaar geweest.
Dus, hier zijn we in de tijd van de Goddelijke Convergentie. (2) Jullie begonnen deze reis van menselijke voorbereiding met jullie Harmonische Convergentie, maar nu bereiden jullie je voor en gaan jullie voorwaarts als mijn kinderen, mijn Liefde, mijn vervulling, om deel te nemen aan de Goddelijke Convergentie. Wij zullen hierover spreken.


Maar ik wens dat jij in staat bent jouw vragen te stellen, omdat het zeldzaam is dat ik op deze manier doorkom. (3) Dus, ga je gang, mijn lieve, dierbare.
SB: Dank U, Moeder. En net voordat ik mijn eerste vraag aan U stel, kan ik de luisteraars vertellen dat U niet eenvoudig - en ik gebruik woorden die hopelijk welke luisteraar dan ook niet zullen kwetsen - maar u bent niet eenvoudig een God onder de Goden, maar u bent de Bron van de Schepping, van de instandhouding en transformatie.
U bent de Heilige Vader in de Vorm. Dus, wanneer Linda U channelt, weet ik dat er een behoorlijke aanzienlijke energie is waar zij mee om moet gaan. Dus ik haal dit voor de luisteraars aan als zij horen dat Linda een beetje langzamer is in haar aflevering of wat dan ook.

De Reis naar 12/12 Begon Lang Geleden
Moeder, dit is het laatste interview voor 12/12/12,  en dus zouden wij misschien kunnen beginnen met die datum. Het is de voorlaatste voor 21/12/12, welke U net aanhaalde. Misschien kunnen wij beginnen door U te vragen of u de luisteraars kunt vertellen wat zij kunnen verwachten te zien en te voelen op de 12/12/12.
DM: Begrijp dat deze reis van de 12/12 vele jaren geleden in jullie tijd en begrip begon. Dit is een portaal van eenheid. Het is de opening van waar jullie aan denken als de sluizen van jullie hart.
Welnu, jullie hebben al een voorproefje van die opening gehad, de druk heeft zich opgebouwd sinds 11/11, zowel de oorspronkelijke 11/11 als de 11/11 die zich de vorige maand voordeed. Met de 12/12/12  -  en wij willen dat jullie de 24 uren van de 12/12 overkoepelen/behandelen - wat jullie zullen ervaren is de herbedrading, de ontsteking, het oplichten van jullie raster, van jullie wezen, het oplichten van het raster van de mensheid, en natuurlijk van onze dierbare Gaia.
Nu, wat jullie niet volledig begrijpen, of jullie zijn je er niet volledig bewust van -- en dat is waarom ik het aanhaal -- is dat dit een ontbrandingspunt is voor eenwording, want dit is een proces van eenwording zowel innerlijk als uiterlijk. En wat het doet is jullie ook verenigen met dit universum. Het maakt deel uit van de reis van je ziel en de keuzes die je een zeer lange tijd geleden gemaakt hebt.
De energie van deze ontbranding, van deze eenwording, als jullie beginnen met wat wij jullie gidsen te doen en waarvan wij jullie vragen om eraan deel te nemen, spreidt zich uit door dit specifieke universum en zelfs op de randen daar ver aan voorbij.
Dus wat je voelt, wat je ervaart in jouw vraag, lieve Steve, is de eenwording van jezelf, of alle delen van jouw veld, en daar binnenin, eenwording met ons, en met Gaia, en met elkaar, met jullie sterren broeders en zusters. Wat het doet is dat het de verbindingen opstart, de verbondenheid, welke een woord is waarvan dit kanaal altijd zegt dat het niet bestaat. Het begint een verbondenheid tussen jullie allemaal zodat de liefde vrijelijk stroomt, dat het vermogen om te creëren en te co-creëren vrijelijk stroomt. En wat wij ook zeggen is dat het de eenwording is van dimensies, de rasters en de werkelijkheden.
Nu, wij hebben tegen jullie gezegd door vele van de wezens heen, specifiek Michael, dat dit proces goed onderweg is. Dus jullie hebben dit gevoeld. Maar de 12/12 is de opening. Denk er zo aan: jullie hebben ceremonieën in deze tijd van het jaar, op z'n minst in de Christelijke wereld, van het verlichten van een boom of een stad, van het aandoen van de lichten. Dat is hoe jullie kunnen denken over de 12/12. Wij draaien het Licht aan.

Wat We Zouden Moeten doen op de 12/12
Wat Ik voorstel dat jullie doen is om je in jouw hart te verankeren, in de zetel van jouw ziel, in de volledigheid van jouw wezen. Begin dit, of stel je klok daarop in - Ik vraag niet van jullie om 24 uren lang wakker te blijven; Ik wil jullie alert en in een goed humeur hebben -  maar begin deze meditatie op 12:12, net na middernacht op de 11de. Steek dan het Licht opnieuw aan op de 12de, natuurlijk, 's middags om 12 uur, doorgaand naar middernacht van de 12/12 van de 13de. Welnu, dit zijn jullie drie dagen van duisternis, en het zal niet duister zijn, dat vertel ik jullie! Wij draaien het Licht aan.
Dus, veranker je in jouw hart, laat jouw koord vallen, jouw wezen, jouw energie, en veranker je stevig in het hart van Gaia, en kom dan naar mij toe, in het huis van de 13de octaaf, naar mij, en veranker je met mij.
Gebruik de stralen van jouw voorkeur, of het nu smaragd of mijn blauw is, een scharlakenrood, het blauw van Michael, het doet er niet toe. Maar vanuit deze plaats van jouw verankerde hart, begin energie uit te sturen, of sta eenvoudig toe dat de energie door jouw volledige uitgebreide raster stroomt, welke, voor de meesten van jullie, ongeveer de omvang heeft van de Verenigde Staten of Canada of Europa. Jullie kunnen aan jezelf denken dat jullie nu zo helder zijn.
Voel de punten van Licht die in verbinding staan met jouw volledige veld, dus je spreekt niet slechts over jouw fysieke voorkomen. Zet ze aan en sta deze allemaal toe te ontbranden. Het zal een fenomenaal Licht zijn. Sta dan toe en stuur energie, voor iedere verbinding, de multidimensionale, de dimensies van al jullie lijnen, al jullie rasterlijnen, om te ontbranden, steek het aan. En zit hier op z'n minst een paar minuten mee.
Dan, ga verder naar buiten naar Gaia en zie haar prachtige raster, welke al ontstoken is. Maar als er nog enige punten zijn die jij opmerkt die meer Liefde kunnen gebruiken, verbind je dan met dat raster. Dit is geen mentale oefening. Dit is geen visualisatie, kind. Verbind je en versmelt met het volledige raster van Gaia, lang geleden in beweging gezet door mijn machtige Aartsengelen.
Wanneer je dat eenmaal gedaan hebt, en die opname hebt toegestaan, pak dan de grootste uitdaging en het geschenk aan door je te verbinden met het volledige raster van de mensheid, ieder punt van Licht, ieder individueel raster, totdat je weet dat je een deel bent van die oneindige collectie van Licht. En als je daartoe in staat bent, of daartoe geneigd bent, kan je doorgaan uit te reiken naar jouw sterren broeders en zusters en naar het buitenste universum.
Maar de eerste drie stappen van jouw raster, het raster van Gaia, en het raster van de mensheid, zijn zeer belangrijk. Dan sluit je af door ons toe te staan om jou aan ons oneindige raster, aan ons oneindige Licht, aan onze oneindige Liefde te verbinden. Ik zal op je/jullie wachten.
Dit is niet eenvoudig een oefening. Het is een nieuwe manier van Zijn en van het zijn in jouw aanwezigheid en jouw veld,  en je staat toe door te gaan rechtstreeks naar, ja, zeker de 21ste, maar naar het einde van het jaar, totdat je volledig ondergedompeld bent.
Want wat is Ascentie? Het is in het Hart, in de Liefde en in Eenheid zijn met ons, en met elkaar en jouw Heilige Zelf. Het is loslaten. Op geen enkele manier vermindert het, of reduceert het jouw schoonheid of jouw Licht. Juist het tegenovergestelde: het verbeterd voorbij jouw begrip, jouw vermogen om te zijn en om in de schepping met ons te zijn.
Dus wat dat betekend is dat jullie tezelfdertijd de Liefde niet alleen toestaan, omhelzen en activeren, jullie elimineren het ego als de vrees-aandrijvende kracht in jullie leven. Wees niet bezorgd. Jouw verrukkelijke persoonlijkheid zal floreren, en de waarheid van wie je bent zal waarlijk naar voren komen.
Er zullen enige verrassingen zijn, niet alleen onder jullie, maar ook binnenin jullie Heilige Zelfven als jullie je realiseren wie jullie zijn. En wie jullie zijn in relatie tot Gaia, tot elkaar, en tot mij, tot ons.
Zo, dat is het proces waarvan wij graag zouden willen dat jullie dat allemaal doen.

Opmerking van Cobie: Dit deel van het interview wilde ik zo snel mogelijk op de Blog gezet hebben, omdat het morgen uiteraard al 12/12 is. De rest van het interview volgt zo spoedig mogelijk, maar ik verwacht in ieder geval Aarstengel Michael nog wel via Ron Head er zo tussendoor…., dus later in de week kan de rest van dit interview verwacht worden.
Voetnoten
(1) De ziel, de Christus, de parel van grote waarde en een begraven schat in een veld is die vonk en essentie.
 (2) Ascentie.
(3) De Goddelijke Moeder is geen god onder Goden, maar de eerste manifestatie van de Heilige Vader in de vorm. Het is niet alsof wij horen van een Geascendeerde Meester of zelfs een Seraphim. Wij horen hier van de ENE in de vorm en het is een zeldzame gebeurtenis dat we dat doen - en de kans hebben om haar vragen te stellen. Na een sessie zoals deze, moet Linda ongeveer een uur lang of meer gaan liggen. De energie van de Moeder is wonderbaarlijk.

Vertaling: Cobie de Haan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten