zaterdag, november 17, 2012

Een Uur met een Engel - AE Michael & St. Germain - 12 November 2012

Aartsengel Michael over de 11/11 Portaal Opening & St. Germaine over NESARA
 
Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De grote Ontwaking, samen met Steve Beckow van de 2012 Scenario. Het is echt plezierig om met jullie allemaal samen te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

Onze gasten van vandaag zijn Aartsengel Michael en St. Germaine. Dus, met dit, geef ik het aan jou over Steve om ons van start te laten gaan.

Steve Beckow: Dank je wel Graham. En we hopen om Aartsengel Michael in de eerste helft van het programma te hebben om te spreken over wat er zich voorgedaan zou kunnen hebben of gedaan heeft op de 11/11. En in de tweede helft van het programma hopen wij om St. Germaine te hebben om ons een beetje meer te vertellen over de geschiedenis van NESARA en wat wij van NESARA kunnen verwachten.

Maar voordat wij naar dat deel van het programma toegaan, wil ik Linda uitnodigen om naar voren te komen als Linda en ons op de hoogte te brengen van sommige recente gebeurtenissen die met haar gebeurd zijn.

Linda Dillon: Oh, dank je, Steve. Wel, ik kan geen betere manier bedenken om een avond te beginnen dan met Pachelbel's Canon (ons themalied). Het zet precies de toon aan, is het niet zo? Het brengt ons gewoon in die prachtige, heilige ruimte.

SB: Absoluut.

LD: En ik denk dat ik gewoon wat van mijn ervaringen wil delen, van wat ik doorkrijg in termen van deze prachtige opening van het 11/11 portaal.

Ik geloof dat Aartsengel Michael vorige week tegen ons sprak over deze prachtige opening en het verankeren van de energie van verenigde liefde, verenigd veld, terwijl wij de Ascentie binnengaan terwijl wij de 12/12 binnengaan. En gisteren deed ik zowel mijn eigen meditatie als een groepsmeditatie - en ik denk niet dat ik hier verhalen vertel waarbij ik uit de school klap - met een kleine groep van het Inlight Radio kader, en nog een paar andere mensen, uiteraard. En toen wij die meditatie deden voelde ik deze prachtige, prachtige opening van deze deuren die bijna aanvoelden als de doorgang naar de Hemel.   

En dat bleef bij mij voor denk ik de gehele dag, en ik ging door een gehele variëteit van emoties heen. En alsjeblieft Graham en Steve en Geoff, sluit je bij me aan, want ik ben er zeker van dat onze luisteraars hier ook iets van voelen.

Maar in het begin voelde het bijna als een teleurstelling aan, of een soort van, "Aah! Is dat alles dat er is?" Omdat het zacht aanvoelde. Het voelde heel subtiel aan. Tenminste dat deed het tot deze ochtend. En, oh lieve hemel, de sluisdeuren zijn open! En het beeld dat ik aanvankelijk had was er één die leek op de Herfst, dat de deuren zich hadden geopend en de liefde als een douche van bladeren gewoon was gaan zitten op het gras, op de grond, op de aarde, op het gazon, erop wachtend dat wij het oprapen, ervan genieten en het in ons opnemen. Maar in en tussen deze bladeren waren ook deze kleine Pacman-gelijke schepselen -- en ik denk dat ik mezelf nu ouderwets maak, specifiek in dit elektronische tijdperk! Maar de Pacman energieën elimineerden, aten op en ruimden alles op van wat er over was van ons dat niet van liefde is.


Maar toen ging ik weg en bereidde ik mezelf voor op deze avondsessie, en ik was aan het mediteren geweest, weet je, gedurende de laatste dag of zoiets, en het beeld dat ze ons nu geven is gelijk aan de Hoover Dam of de Roosevelt Dam, en alle portalen, de gehele dam is open. En wie het open houd is niet slechts de goddelijke energie, maar het is in die zeer heldere cocreatie met ons, zodat wij fundamenteel bij het controlesysteem van de dam zijn, de stroom van het water regelend. En het visioen dat zij ons gegeven hebben is dat er enige mensen zijn die zeggen, "Laat niet al het water eruit. Laat niet al het water eruit. Ga niet op volle kracht, want we overstromen de vallei en we verdrinken iedereen!"

En uiteraard is dat de angstenergie. En wat ik hoor, niet alleen van Aartsengel Michael maar ook van Sanat Kumara, van de Universele Moeder, van Aartsengel Gabriel, die natuurlijk mijn Aartsengel is waar ik naartoe ga, is dat vandaag de dag is, nu is het de tijd wanneer wij absoluut ieder stukje aan angst loslaten.

En ik, Linda Dillon, voel me….., weet je, Ik heb heel veel werk gedaan met de angstkwesties en de Vasanas ( bagage dat je met je meedraagt vanuit je jeugd en/of voorafgaande levens), maar ik voel alleen dit gevoel van lichtheid, dat die vervanging van angst, niet alleen met moed - maar een thema die tevoorschijn kwam tijdens onze bijeenkomst in Sedona - van dapperheid dat zich echt gevestigd heeft, niet alleen bij mij maar bij ons allemaal, alsof ons deze nieuwe mantel gegeven is om naar voren te stappen en een groter vertrouwen in onszelf te hebben, in wat wij samen aan het doen zijn, wat we individueel aan het doen zijn, en wat we in partnerschap aan het doen zijn.

Ik heb dit ritueel gedaan waar ik over gesproken heb in zowel deze show, maar zeker in Heavenly Blessings. Voordat ik aan welke heilige onderneming dan ook begin posteer ik de Aartsengelen, Michael, Raphael, Uriel, Jophiel en Gabriel. En door de jaren heen nemen zij altijd de hoeken van de kamer in of de hoeken rondom mij heen in een cirkel - maar zij hebben andere posities aangenomen. Maar normaal gesproken komen zij binnen en kijken zij mij aan, en houden zij hun zwaarden omlaag. Zij houden ze omlaag in een soort van de rustpositie van een strijder.

En soms hebben zij de zwaarden niet. Soms zijn hun armen in diverse posities uitgestrekt, of zij in aanbidding zijn - niet van mij, van God - of slechts ruimte houden. Soms dan kijken zij naar buiten, en zijn hun zwaarden geheven. En als ik dat zie, weet ik dat er iets groots gaande is, dat - en jullie weten dat ik niet iemand ben die veel over de duistere krachten spreekt, maar dat er iets echt ernstigs gaande is en dat er een echte ring van bescherming om mij heen gevormd is.

Maar vandaag, was het fenomenaal! De Aartsengelen kwamen binnen, Michael, Raphael, Uriel, Jophiel, en natuurlijk Gabriel, en zij keken mij aan, heel diep in de ogen, en toen draaiden zij zich om, en zegen zij neer op één knie, en zij hielden hun zwaarden op de grond, en toen - omdat ik dit altijd drie keer doe - dacht is, wel, dit is nieuw, dit is anders, en wat betekend het? En dus toen, toen ik de chant herhaald had, bogen zij feitelijk hun hoofden. En het gevoel - wel, niet het gevoel - wat er aan mij verteld werd was dat zij niet slechts in verering waren, maar zij zegden dank voor wat er bereikt was.  

Welnu, ik deel niet vaak veel van mijn persoonlijke visioenen, en mijn reden om het vandaag te delen, vanavond, is vanwege deze verering, dit gevoel van een ongelooflijke voltooiing voor ons allemaal. Hun hoofden waren gebogen naar de Moeder en zij ontvingen haar zegeningen, aangezien die volledige energie van Liefde niet alleen komt en niet alleen onze grote heilige cirkel van Lichthouders penetreert, maar ook de volledige planeet; dat waar wij aan gewerkt hebben is voor het merendeel gedaan, voltooid; en dat dit echt een tijd is om dank te geven en van stille viering. Het is wanneer wij, voordat wij het feest beginnen, onze hoofden buigen en gewoon dank geven.

Dus dat is wat ik wilde delen voordat we van start gaan omdat het zo'n prachtig visioen was, en het is niet van mij, het is voor ons allemaal.

SB: Dank je, Linda.

LD: Dus neem het ter harte! We zijn er.

SB: En ik hoop dat we meer te horen zullen krijgen over de bijeenkomst waar je eerder naar refereerde. En ik weet zeker, voor mezelf, dat wat ik voel verbeterd vertrouwen en liefde is. Het is als een tastbare aanwezigheid binnenin me, en is voortgevloeid vanuit dat waar wij de laatste 24 uren doorheen zijn gegaan.   

Dus waarom niet Aartsengel Michael uitnodigen en hem ons een beetje meer laten vertellen over wat er gebeurde op 11/11?

LD: Zeker. Want hij heeft grotere inzichten!

SB: Oké.

LD: Bedankt voor het me laten delen.Sommige lezers hebben onderstaande sectie al  gelezen, vandaar dat het hierboven en onderaan de sectie gemarkeerd is.Aartsengel Michael: Ik ben verheugd om vandaag bij jullie te zijn en om het nieuws van deze opening van het portaal van liefde en de verenigende energie van liefde te brengen. Mijn dierbare vrienden, vanaf het begin tot het einde, en nee, dit is niet het einde; als het iets is is het een nieuw begin - maar vanaf het begin tot het ware einde, zijn al onze heilige ondernemingen over het verankeren van Liefde gegaan en zij zullen daarover gaan.

Dit is vanaf het allereerste begin aan de gang geweest en zeker in termen van wat jullie zien als de geschiedenis van Gaia, als de onderneming en de verankering van het plan van de Moeder, dit is voor eonen lang aan de gang geweest. Maar, ja, de volledigheid van de opening van dit portaal van 11/11 is voltooid. In jullie tijd denken jullie eraan dat dit langzaam geweest is. Maar in feite is het uitzonderlijke snel geweest, op vele manieren, onmiddellijk. 

En een ieder van jullie op jullie eigen gelukzalige manier zal deze invoer voelen, deze overstroming, deze opruiming en deze verankering, als grondslag, van liefde, van liefde voor jullie heilige zelf en liefde voor anderen. En daarmee komt het vertrouwen van het weten dat jij, een ieder van jullie, exact daar is waar je moet zijn, zelfs als het niet is waar je uiteindelijk zult zijn.

Wat bedoel ik daarmee? Voor sommigen van jullie is er nog een lichte opruiming gaande, en een uitbreiding terwijl je interdimensionaal, transdimensionaal beweegt. Maar de sleutel is om dit toe te staan. Het hoeft niet melodramatisch te zijn. Het hoeft zelfs niet een heel klein beetje dramatisch te zijn. Want het is zachtaardig, liefde is bevallig, liefde is vriendelijk.

Er is niet een vezel, element, essentie, mens, sterrenzaad, poortbeschermer, Aardebeschermer, dat/die niet gepenetreerd is door deze Liefde. Voor sommigen van jullie is het zachtaardig en voor sommigen van jullie is het erg, erg sterk alsof je deze energie nooit gevoeld hebt want het is veel meer dan slechts een emotie. Het gaat ver voorbij van waar jullie aan denken als een gevoel. Het is de kern en de essentie van jouw wezen dat verschoven en geopend is en, ja, op veel manieren opnieuw gecreëerd.

Want jullie weten dat de vorm er behoefte aan heeft om op de hoogste trilling te zijn om zich volledig aan te passen aan wat jullie aan het doen zijn, individueel en collectief in termen van deze Ascentie. Je kunt buiten jezelf kijken en de meesten van jullie neigen daartoe, maar wat ik vraag is dat jullie ook binnenin naar jullie Kern kijken, als eerste en voornaamste, en voel en zie en erken en sta toe wat daar is en naar boven opwelt en verankerd moet worden tegelijkertijd dat jullie praten over de meest veelbetekenende verschuiving in jullie geschiedenis, niet alleen van jullie planeet, maar waarschijnlijk ook van jullie gehele Galaxy en multiversum.

Dan kan je gaan observeren. De buitenzijde observeren. En zien hoe deze verschuiving zich manifesteert in jullie uiterlijke wereld, in jullie cirkel, in jullie vriendschappen, in jullie politiek en jullie financiën en jullie maatschappij. En onderneem dan de geschikte actie.

Het is niet alleen wij, het Gezelschap van de Hemel, de Raad van Liefde, de Aartsengelen en de machtigen die de doorgang open houden. Jullie zijn het. Dit is cocreatie. Dit is het heilige partnerschap. Het is de eenheid met elkaar, dwars over continenten en oceanen heen, hart naar hart naar hart naar hart, naar boven naar jullie sterren broeders en zusters, terug naar jullie. Wij bevinden ons in een verenigd krachtveld. Dat is waar deze opening over gaat.

De onderneming van wat jullie genoemd hebben, en wat wij genoemd hebben, indamming/containment, of het inrekenen van diegenen die op diverse manieren niet die trilling van Liefde waren of deze niet ervoeren of vasthielden, en hen in een situatie plaatsten waar zij niet alleen continu werden gepenetreerd, en velen van hen blijven en zullen doorgaan gepenetreerd te worden, maar worden gepenetreerd door het Licht en door de Liefde. De verwijdering van deze energieën staan ook de vrije stroming en impact toe van de Liefde die doorkomt omdat er niet die barrières zijn, of zij nu menselijk of energiek zijn - zij zijn allemaal één en dezelfde - dus zijn er niet deze hikken of deze barrières die de stroom stoppen.

Dus wat ik tegen jullie zeg is, alleen jullie kunnen de stroming stoppen. En dit zou zeer, zeer moeilijk zijn, het zou een Herculische taak zijn, en wij zien niet of zijn er geen getuige van dat er ook maar één enkel wezen op jullie gehele planeet is die wenst de stroming te stoppen. Weten jullie wat dit betekend? De weg vooruit is helder/duidelijk/vrij.

Jullie kijken naar evenementen, en ik berisp jullie hier niet voor want wij hebben vele evenementen met jullie besproken, vele ondernemingen, maar kijk ook in jullie harten, kijk naar hoe jij bent in jouw ware kern van zijn/bestaan. Dat is de waarheid van waar je bent, waar je naartoe gaat en wat jullie werkelijk ondernemen.

Het was voor het menselijk collectief mogelijk om enige barrières met de opening van dit portaal te creëren maar die weerstand is er niet geweest. Ja, het is waar dat wij geholpen hebben met de indamming/containment. Maar in jullie individuele harten, jullie zelven, jullie kernen, zelfs diegene van jullie die nog steeds enige verwijdering van opruiming ondergaan, niet één van jullie, niemand van jullie zei nee. Hiervoor zegenen en danken wij jullie. En ik ben helemaal klaar, lieve Steve, voor jouw vragen.

Steve: Dank U, Heer. Wel, ik denk dat er één vraag is die in de gedachten van vele luisteraars is, en het kan hoofdzakelijk in die van mijzelf zijn, is: Ascendeerden veel Lichtwerkers en keerden zij als Poortbeschermers terug?

AAM: Ja, ja. En het is geen toeval dat velen, velen door het portaal heen gingen. En wat wij suggereren is dat het gaat om een 24-uurs portaal en zovelen verankeren, verankeren opnieuw vandaag terug in wat zij voelen als een ietwat fysieke vorm. Dus ja, velen ascendeerden. Goed over een honderdduizend.

Steve: Hoe zouden wij ons van deze doorgaans bewust kunnen worden, Heer? Hoe zouden zij hun aanwezigheid laten voelen?

AAM: Maar dat is de sleutel. Het is niet dat zij zichzelf terzijde of erbuiten, erboven of eraan voorbij zetten. Dus wat er gebeurd met de poortbeschermers, en ook de pilaren, tussen haakjes, is dat zij gekomen zijn en het is zelfs dat zij allereerst gekomen zijn naar een veel hoger rijk en een hogere frequentie dan eenvoudig de Vijfde Dimensie. Dan verankeren zij in de Vijfde. Nu drijven zij terug naar de Derde. Hoe jullie het opmerken is door aanzienlijke veranderingen. Observeer je vrienden. Observeer je familie. In plaats van naar de grotere scène te kijken. Want daar is het waar jullie echt een verschil op zullen merken of waar zullen nemen.

Het is niet dat deze mensen, deze poortbeschermers opgemerkt dienen te worden als zo heel veel anders, maar zij weten dat iets erg wezenlijks en diepgaand en onherroepelijk binnenin hen heeft plaatsgevonden. En dat hun gevoel van missie of van doel waarlijk naar de voorgrond is gekomen. Met een gevoel van vertrouwen, ja, maar ook met een gevoel van ….we zullen niet zeggen vertwijfeling ….maar van urgentie, dat zij hun missie en doel moeten doen, dat er geen, in termen van het mensenrijk en de menselijke ervaring, tijd over is om uitvluchten te zoeken, dat zij moeten verdergaan, dit gevoel van onmiddellijkheid, er is geen gebogen snelweg meer, het is een rechte lijn, en dat zij echt diegenen moeten bereiken waar zij zich vrijwillig voor aangemeld hebben. En voor sommigen is het één op één op één, maar voor de meesten zijn het grote groepen.

Steve: Dus als het grote groepen zijn, kunnen wij verwachten hen te zien opduiken op de TV of de radio? Is dat correct?

AAM: Ja, dat is correct.

Steve: Prima. En wederom houd ik ervan om de luisteraars erop te wijzen dat U net de vraag beantwoord heeft die ik zou gaan vragen want voor mij is dat altijd een interessant fenomeen.  

Mijn volgende vraag aan U, en het kan onze laatste vraag zijn voordat wij St. Germain verwelkomen is wat de uitkomst van de 11/11 te zeggen heeft over de overblijvende gebeurtenissen die wij verwachten - NESARA, Disclosure, de verwijdering van de overblijvende leden van de kliek die nog steeds chaos veroorzaken, en ik spreek niet over de mensen die in containment zijn en die daar goed op reageren. Wat zegt 11/11 hierover?

AAM: Het opent de sluizen om hen schoon te wassen. Dus diegenen die de doorn in het oog waren of een beetje een belemmering zijn geweest ontvangen ook de impact. Laat mij jullie terugnemen naar het eerste principe en dat is dat alle wezens de ervaring van Liefde moeten hebben. Er is geen wezen, specifiek op jullie planeet, die geïncarneerd is, niet lettend op wat voor vorm, die niet naar Liefde verlangd, ongeacht hoever zij het donker binnen gereisd zijn of hoever zij afgedwaald zijn van de waarheid van wie zij zijn.

Dus wat dit doet is dat het hen toestaat om in de stroming opgeslokt te worden. Dus wat het doet is dat het wegduwt als een takje, zelf niet als een cementblok, zelfs niet als een blok hout of een boom of een opstopping van blokken hout, maar als een takje de weerstand tot zaken als billijke distributie, regeringscontrole, sabotage, alle van dit soort zaken wegduwt - dat is wat het doet. En dat zet het kader voor het verenigde veld.{Einde van deze eerder gepubliceerde sectie}SB: En zou dat van toepassing zijn op, zeg, mijn buurman?

AAM: Ja.

SB: Dat zou het? Dus ik zou kunnen verwachten om me naar mij buurman om te draaien en dan een ontspanning of een scepticisme of cynisme te zien. Is dat correct?   

AAM: Nou, zij zouden niet onmiddellijk, zeg maar, op jouw deur aankloppen en tegen jou zeggen, "Steve, mijn beste, je had gelijk. Je had gelijk met al jouw gekke ideeën."

SB: [lacht] Uh-hunh.

AAM: Maar wat zij zullen doen is dat je een glimlach ziet, zij zullen meer toeschietelijk zijn. Je zult de expressie in hun wereld en in hun werkelijkheid zien, omdat zij nog steeds gevangen zitten in hun eigen raamwerk, hun gedachten raamwerk, hun ideeën raamwerk. Maar zij zullen beginnen om de expressie van liefde te zijn zoals zij deze ervaren, en zoals jij daar de ontvanger van kunt zijn.

En dat opent de deur voor de discussie en het feitelijk naar voren komen van het tot bloei komen van wat moet gebeuren om feitelijk een vorm, een globe, een planeet van liefde te zijn.

SB: Dat is prachtig.

AAM: Want wat de liefde doet, met de opening, de glimlach, de meer zachte overweging, is dat het de deur opent voor wederzijdse conversatie. Het opent de deur naar meer wederzijds respect. Wanneer je in een staat van genade bent, hoef jij jouw spirituele spieren niet te strekken en te zeggen, "Ik heb gelijk, en het is slechts één manier." want je bent er al.

En dat is wat er gebeurd met diegenen die al door de Ascentie heen zijn gegaan. Zij proberen niets te bewijzen. Zij zitten niet in angst over wat wel of niet zal gebeuren. Zij zijn er al. En daarom reiken zij heel zacht terug en tillen eenvoudig anderen op.

SB: Hmm.

AAM: De manier waarop je een kattenbaby op zou pakken, of een kind, of een bloem. Het is erg zachtaardig, erg attent. Maar als het eenmaal gedaan is, is het gedaan.

SB: Dank u hiervoor, Heer. Weet u, ik zou met u samen willen zitten en de gehele dag met u praten, maar ik moet nu, denk ik, St. Germaine vragen naar voren te komen om met ons te spreken over de geschiedenis van NESARA en het NESARA programma. Dank u dat u zich bij ons voegde deze ochtend, Heer. Wij zijn altijd vereerd met uw aanwezigheid.  

AAM: Je weet dat het ook mijn vreugde is. Ik ben tevreden. En ik vraag aan een ieder van jullie om, deze nacht en iedere nacht, ieder dag, de liefde toe te staan te groeien; wees op de plaats van eerbiedige viering; en weet, dierbare harten, jullie zijn er al.

SB: Dank U, Heer.

AAM: Vaarwel.

SB: Vaarwel.

St. Germaine: Ik ben, St. Germaine.

SB: Hallo, St. Germaine. Wekom in ons programma.

St. G: Welkom aan jou, welkom aan een ieder van jullie, mijn dierbare broeders , zusters, vrienden, bondgenoten. Ik ben vereerd om onze geliefde Aartsengel Michael op te volgen, en ik ben bescheiden om dat te doen. Ja, ik weet dat er vaak aan mij gedacht wordt als arrogant en vol van bravoure, maar feitelijk ben ik erg bescheiden. Dus, waar wens je te beginnen?

SB: Wel, ik zou zelf gezegd hebben vol van ondeugendheid, St. Germain [lacht]

St. G: Ja, dat ook!

SB: Verrukkelijke ondeugendheid! Laat mij u vertellen waarop ik hoop dat we in dit halve uur kunnen behandelen. Ik hoop dat u ons een beetje over de geschiedenis van NESARA kunt vertellen, terug in de tijd gaande toen u het Wereld Krediet begon met Paul de Venetiaan en Serapis Bey, en dan dat U ons misschien een beetje verteld over hoe u de groei en rijping van het Welvaartsprogramma begeleidde sinds die tijd.

En dan zal ik enige vragen voor u hebben over hoe NESARA geïmplementeerd zal worden, en waar het goud dat geassocieerd is met NESARA vandaan komt, wat diens spirituele kwaliteiten zijn, en diens belang voor Gaia.

Dus dat is waar ik wil dat wij naartoe gaan, als u zo vriendelijk zou willen zijn. En dan anticipeer ik erop dat u vele, zal ik zeggen, vreugdevolle omwegen langs de weg zult hebben.

St. G: Je kent me. Ik heb altijd omwegen.

SB: Absoluut, en dat vind ik prima.

St. G: Maar ja, het zal mij aangenaam zijn om te beginnen. Want wat wij deze dag doen - en het is een belangrijke tijd, waarlijk, in de ontvouwing van de menselijke ervaring - dus neem ik jullie zelfs verder mee terug in de tijd van het begin toe we getuige waren van het begin van de groei, de verankering van de dualiteit, en ja, polariteit, in de menselijke psyche en gedragingen, en de groei van duisternis en van de illusie van afscheiding. Want dit allemaal heeft een zeer lange en donkere geschiedenis, nietwaar?

SB: Ja.

St. G: En toen zagen jullie dit natuurlijk in Atlantis, toen de rijken, ja, van Lemuria en Atlantis, zo opmerkelijk waren. Ik bedoel niet eenvoudig goud. Ik bedoel niet eenvoud muntsoorten. Maar de rijkheid van de maatschappij, van de cultuur, van de communicatie over en weer met jullie sterren broeders en zusters, de kruisbevruchting, de schoonheid - het was er allemaal. En dan opnieuw dit gevoel van controle, van arrogantie, van macht, vernietigde wederom wat zuiver en prachtig was, wat genezend was.

Toen ik op Aarde leefde, op Gaia, deze prachtige planeet, in mijn eerder nogal lange incarnatie van St. Germaine waar ik toen getuige van was, was de kracht van de oplossing van het hebben en het niet hebben, om het in jullie zeer concrete, huidige termen uit te drukken. En ik bedoel niet eenvoudig geld. Maar geld, betaalmiddelen, waren zo vaak de drijvende motor achter de controle, achter macht, achter wat ik zou noemen zeer negatief kwaad.

En diegenen die geen geld hadden - en dit is waar tot op de dag van vandaag: niet zozeer recent, in de laatste paar jaren, aangezien lichtwerkers aan het doorbreken zijn, maar het is nog steeds tot een grote omvang waar - het geloof dat als je het niet hebt, zelfs wanneer je door vele, vele kwesties heen gewerkt hebt en je weet dat je geliefd en lief bent, is er nog steeds deze kwaliteit van angst, van afscheiding, van het voelen als minder zijn dan, als je het geld niet hebt, het betaalmiddel om jezelf te onderhouden, om wat wij zouden noemen de eigenlijke menselijke levensbehoeften te ondersteunen.  

En dit is bestudeerd door economen, sociologen, psychologen, filosofen, en zeker door politici. En het is vaak op manieren bestudeerd die eenvoudig de controle en doorgaande macht bijna onontkoombaar maakten. Maar merk op, ik zei "bijna."

Dus wat ik had gevoeld, wat wij hadden gevoeld, specifiek mijn dierbare vrienden Serapis Bey, maar ook El Morya en Paul, wat wij hadden gevoeld was dat als er een gelijkmaking was, als deze illusie, deze tweedeling van het wel en niet hebben was geëlimineerd, dan zou de menselijke geest, de psyche, het ego, in balans vrij zijn om te bloeien en voor het menselijk wezen en het collectief om echt te worden wat altijd het plan was geweest en wat nu voor deze planeet voorzien was.

Dus wij begonnen weg te zetten, niet alleen etherisch maar feitelijk, geld, goud.  Een schat werd opzij gezet, want jullie weten ook als een alchemist, is het erg gemakkelijk om op deze manier te creëren. Welnu, wij spreken niet vaak over de alchemie en het werk dat ik gedaan heb in dat rijk, en het vermogen om de eenvoudige energieën of codes te creëren, maar laat ons de suggestie doen dat geld opzij gezet werd.

Dit is geen sprookjesverhaal. Dit is geen droom. Dit is een onderneming geweest, door mijzelf met vrienden, van een concreet plan van hoe wij mogelijk door deze zeer fundamentele kwestie van gebrek van zelfwaarde en zelfliefde heen konden breken. Want wat ik ook opmerkte, en ik heb dit voor vele, vele duizenden jaren opgemerkt, is dat wanneer mensen hebben wat zij nodig zijn, dan geloven zij echt dat wat zij opvatten als God aan hun kant staat. En wanneer aan die zorg met het dagelijkse onderhoud geadresseerd wordt, dan geven zij aan zichzelf de vrijheid om uit te breiden en te gaan onderzoeken.  

Welnu, die vrijheid is er altijd geweest. En het is zeer zeker de vrijheid waarop ik de Verenigde Staten van Amerika gebaseerd hebt. Nu, er zijn vele pogingen geweest om dit Krediet te ontbinden, het te stelen, het weg te nemen. [lacht] Er zijn vele pogingen geweest. Maar wij hebben vele beschermingen door de Universums heen, en er zijn zekere zaken die simpelweg niet toegestaan zijn, ongeacht de wil en de vrije keuze. Dit type van diefstal is er één van, omdat het een goddelijk ingezegend Krediet is.  

Zoals jullie weten, zijn er oorlogen geweest, en er is een grote hoeveelheid aan politieke intriges geweest. Laat mij jullie iets geven om over na te denken. Zo vaak, wanneer jullie nadachten over de exploratie van de Nieuwe Wereld, dachten jullie aan het plunderen van de inheemse stammen, inheemse mensen, en het plunderen van hun bronnen, hun rijkdom, hun goud, hun juwelen, en het terugbrengen van die schat naar Europa - want het is niet slechts Portugal of Spanje of Frankrijk of Engeland; het zijn vele naties geweest, en dit is een lange geschiedenis.

Maar ik geef jullie dit idee: dat er ook de overdracht was van een grote hoeveelheid aan schatten naar de Nieuwe Wereld, omdat ik wist dat het daar veilig zou zijn. Ik wist dat het begraven zou worden. Ik wist dat het toevertrouwd zou worden aan bepaalde Aardebeschermers, en ikzelf. En er waren ook verborgen schatten geplaatst in de grotten van Tibet en specifieke andere plaatsen die ik nu nog niet zal noemen.  

Maar dat is één van de redenen, niet slechts politiek of religieus, waarom er altijd zoveel interesse is geweest, in het bijzonder recent, van de Chinezen in Tibet. Er is een wetenschap van wat er daar beschikbaar is. Maar ik dwaal af.

SB: St. Germaine, er wordt zelfs gesproken over goud dat vanaf andere planeten afkomstig is. En dan is daar natuurlijk ook nog het goud dat met oorlogsschepen ten onder gegaan is.

St. G: Ja.

SB: Dus er is heel veel goud op deze planeet. Is dat correct?

St. G: Er is meer goud dan jij je voor kunt stellen. En er is zeker meer goud - denk hieraan als een betaalmiddel - er is zeker meer goud dan dat er aangenomen wordt. Er zijn verborgen voorraden van goud die daar geplaatst zijn over het gehele raster heen. En soms werd het goud verborgen waar het zeer duidelijk te zien was.

Welnu, waarom heb ik hier niet diepgaand over gesproken? Wel, ik sprak er zeker over toen wij de Verenigde Staten van Amerika oprichten en toen wij erop stonden dat alle mensen vrij zouden zijn. Maar dat is niet volledig gebeurd. Het wordt alleen nu echt verankerd. En dat verspreidt zich, ja, net zoals de paddenstoelwolk. Het verspreid vrijheid en liefde overal.

Maar ik wil niet afdwalen. Maar ik wens ook te zeggen dat veel van mijn werk op de planeet is ook over het genezen geweest. En de reden is dat de genezing van deze ware kernkwestie moest plaatsvinden, of op z'n minst tot een punt waar de uiteindelijk duw, welke nu onderweg is, plaats kon vinden. Dus deze illusie van armoede, van het wel en niet hebben, kan eenvoudig uitgeroeid worden.

En je hebt het juist, er zijn ook mineralen die op jullie planeet geplaatst zijn door jullie sterren broeders en zuster die veel kostbaarder zijn dan goud. Zij zijn alleen nog niet ontdekt of opgemerkt. En dat zit eraan te komen. Maar dat maakt geen deel uit van het Krediet waar ik over spreek. Het is ondergeschikt.

SB: Prima. En ik denk dat Palladium en Vanadium twee van deze metalen zijn, zijn zij dat niet?

St. G: Ja, alsook Serenium.

SB: Serenium? De laatste twee zijn metalen die wij nog niet ontdekt hebben, denk ik.

St. G: De laatste drie zijn metalen die jullie nog niet ontdekt hebben.

SB: Oké. Eén vraag die ik nog wil vragen voordat we uit de lucht moeten gaan, want ik weet dat het in de gedachten van vele luisteraars is, is wanneer NESARA binnenkomt, er is gezegd dat U eenvoudig nullen toevoegt aan ieders bankrekeningen. Maar zullen de eigenaren en de autoverkopers en de bankieren niet eenvoudig nullen aan hun huren of prijzen toe gaan voegen?

St. G: Nee!

SB: Waarom zegt U dat?

St. G: En dat is waarom het waarlijk nodig was dat de opening en de overstroming van het liefdesportaal plaatsvond. Wat jullie je moeten realiseren is dat de bankieren, de autoverkoper, de bakker, de slager net zo ziel-moe is als jullie dat zijn. Het kan zijn dat zij dit niet weten. Er kan een lichte fluctuatie zijn, maar weet ook dat deze nullen ondersteund gaan worden omdat zij ondersteund moeten worden om wat jullie zien als chaos te voorkomen, vanwege de politieke diefstal en het gemanoeuvreer dat eeuwenlang plaats heeft gevonden. En eerlijk gezegd, ben ik er moe van. Dus zal het ondersteund worden door waar jullie aan denken als goud en metalen, munten.

SB: Heel goed.

St. G: Maar het zal niet slechts een inflatie zijn zodat jullie net zoals altijd arm zijn. Het gehele plan - het geeft niet hoe jullie het noemen - NESARA is zeer gepolitiseerd geworden, nietwaar?

SB: Ja.

St. G: Natuurlijk, diegenen aan de macht, die wensen om het controle scenario te behouden raken dan erg paranoïde over NESARA. Dus als je eraan denkt als mijn gelijkmakingsplan of mijn verjaardagsgeschenk voor jullie allemaal, aangezien jullie herboren worden, laat het zijn dat aan jullie de middelen gegeven worden om deze passie in een rechte lijn te volgen, deze gedrevenheid die je voelt van wat je moet en wat je kiest en wat je wenst te doen en om met ons te co-creëren.

Maar ik zal niet herhalen of niet helpen welke fouten dan ook te herhalen die zich voorgedaan hebben gedurende de tijd van Atlantis. Het kan niet van een plaats van hebzucht komen. Het kan niet komen van een plaats van behoeftigheid of wanhoop. Het komt eenvoudig van de erkenning dat uiteraard jullie dit verdienen; natuurlijk zijn jullie waardig.

De persoon die in het getto van Chicago leeft en worstelt om  haar kind te voeden en om dat kind veilig te houden, met geweerschoten overal om haar heen, moet het weten, vanuit ons perspectief, dat zij net zo waardig is als ieder ander wezen op de planeet. En dat wanneer die hulp, of het een kom met goud op haar tafel is, een kom met geld, een cheque onder de deur door - want wij weten dat niet iedereen een bankrekening heeft - of een kom met vers fruit, wanneer dit begint zal het letterlijk zijn als manna vanuit de hemel, en het zal gewaardeerd worden omdat het vanuit een plaats van liefde komt.

Wanneer een kind jou een bloem geeft die zij geplukt heeft vanuit een veld of een tuin, het is een geschenk van zuivere liefde. Dat is de manier waarop het zal worden ontvangen. Dus je klapt niet op de hand van het kind. Je zegt niet, "Maar ik ben de eigenaar van die tuin." Het raakt jou in zo'n diepe plaats binnenin jou dat je het niet kunt helpen dat je moet glimlachen en dat je dank je wel zegt. En er is geen verlangen van de persoon die kijkt naar die interactie om de bloem uit jouw hand vandaan te rukken.

En dat is wat er in het verleden gebeurde. De bloem werd uit jullie handen vandaan gerukt, steeds maar weer opnieuw. En dan draai jij je om en zegt, "Oh. Dus het is waar dat God niet van me houdt. Hij geeft er niet om. Hij denkt niet aan mij." En dat is de illusie.

En dat is waar Paul en Serapis en ik ons voor ingespannen hebben om te veranderen. En wij zullen het veranderen. En de tijd is Nu.

SB: Wel, Heer, oppakkend op uw opmerking dat de tijd nu is, wij willen waarschijnlijk geen datums horen [omdat geen datum tot nu toe uitgekomen is], maar tezelfdertijd ben ik er zeker van dat onze luisteraars zich afvragen, wanneer kan NESARA tevoorschijn komen. Zonder ons een datum te geven, kunt u ons een hint geven op wanneer wij NESARA kunnen verwachten?

St. G: Kijk uit het raam en zeg, "Ik sta toe, Ik ben waardig, en Ik ontvang."Kijk naar buiten en roep mij op en zeg eenvoudig "Ik ben klaar. Laat mijn aflevering komen." Het kan zo snel zijn.

SB: Heel goed, Heer.

St. G: En als je niet thuis bent, we zullen een briefje onder de deur door achterlaten.

SB: [lacht] Uw pakket wacht op u bij de Federale Express.

St. G: Ja, het is absoluut express!

SB: Prima, St. Germaine. Nu, de laatste vraag die ik heb is, er is gezegd dat goud speciale spirituele eigenschappen bezit, er is gezegd dat dit belangrijk voor Gaia is. Kunt u die eigenschappen bespreken in de paar overblijvende minuten die wij hebben en wat moet er gedaan worden met het goud omwille van Gaia, alstublieft?

St. G: Het goud moet ten eerste en vooral gebruikt worden om Gaia te reinigen. De reden dat goud zulke speciale eigenschappen bezit, specifiek voor Gaia, specifiek voor deze planeet - en ik heb niet de bedoeling om de andere mineralen en metalen die gevonden zullen worden te denigreren - maar het is zuiverheid, het is gratie, het is vreugde en het is heelheid.

 [de muziek klinkt op]

SB: Dank U, St. Germain.

St. G: Ik hou van jullie allemaal. En ik schenk het jullie allemaal. Vaarwel.

SB: Dank U, Heer. Vaarwel.

[einde]

Vertaling: Cobie de Haan

http://www.the2012scenario.com/

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten