zaterdag, november 10, 2012

Een Uur met een Engel, 5 November 2012 Met Aartsengel Michael (Deel 2 van 2)

Aartsengel Michael:
Over de Huidige Gebeurtenissen
(Deel 2 van 2)
Klik hier voor deel 1

GW: Oké. Prima. Terwijl wij door de volgende zeven weken heen gaan, zijn er op z'n minst twee betekenisvolle energieke aanpassingen die er plaats zullen vinden, eentje is het 11/11 portaal en de andere is het 12/12 portaal. Wat is de bedoeling van het 11/11 portaal om te verwezenlijken. En wat moet het 12/12 portaal gaan doen?

AAM: Het 11/11 portaal, welke zoals jullie weten geopend werd op 11 November 1992, en beschikbaar is geweest voor het menselijke ras en voor allen op Gaia sinds die tijd, wordt geïntensiveerd. Dus jullie kunnen aan hen denken als poorten die open zijn geweest, maar nu worden ze teruggeworpen. Het doel van de 11/11, 11/11/11, hoewel het een 12 [jaar] is, is dat jullie de voltooiing bereiken van niet alleen de 11/11's maar ook de 12/12, en het doel hiervan is de installatie, de uitbreiding en de groei van liefde binnenin het hart, de inter-connectie op het raster.

En wij spreken niet alleen over het planetaire raster van Gaia, niet alleen over het menselijke raster, maar het Universele raster, het multiversele raster, het omniversele raster, de inter-connectie, wat wij noemen de samenhangendheid van liefde, in openhartigheid onder de menselijke wezens, hetzij zij engelen of hybriden zijn, sterrenzaden of Aarde-beschermers. Dus er is een intensivering en een diepe persoonlijke verankering en uitbreiding van dat gevoel van liefde.

Het is een zeer belangrijke datum, zowel 11/11 als de 12/12 - en weet je het goddelijke plan en de blauwdruk gaan niet altijd volgens de datums. Maar deze zijn menselijke referentiepunten waarvan wij tegen jullie zeggen dat zij belangrijk zijn. En zij zijn belangrijk om te markeren met een feest, met een ceremonie, met een meditatie of een gebed…. Denk aan 11/11 als een verklaring van Universele Vrede.


Kunnen jullie je voorstellen - en ik nodig jullie uit dat te doen - dat dit de dag is dat alle naties, alle wezens, vanuit de diepte van hun kern, de kans hebben - zijn zij vereist? Nee. Maar deze gouden-blauwe kans wordt gegeven aan niet alleen gekozen vrede binnenin, maar ook om vrede extern te kiezen - over de gehele planeet heen, iedere natie, iedere leider, ieder schoolkind.

Dus dit betekend niet eenvoudig de vervulling van mijn strategische vredesinitiatief; het is ook de vervulling van jullie strategische vredesinitiatief. Het gaat niet eenvoudig over het einde van oorlogen of civiele onrust, de slachting in Syrië; het gaat over het einde van bende oorlogen. Het gaat over het einde van familiegeweld. Het gaat over het einde van marteling. Het gaat over het erkennen van de belangrijkheid van vrede. Dat is wat deze dag en dit portaal……..dat zal sommige mensen vrij letterlijk dermate verrassen dat ze niet weten wat ze ervan moeten denken.

Dus wat wij ook zouden willen aanraden is dat jullie evenementen plannen, dat jullie verenigende evenementen plannen gerelateerd aan liefde en vrede voor deze dag, om dit uit naam van jezelf en je broeders en zusters op Aarde te verklaren.

Dus jullie hebben datums, en jullie houden van datums, is het niet zo? 12/12 is hoogst veelbetekenend. En nogmaals, het is een opening, een verdere opening en verankering van energieën die op 12 December 1993 begonnen. En dit was een periode die moest verdragen en groeien - en dat heeft het gedaan - voor 24 jaren lang. Dus jullie zijn nog niet helemaal op het einde, terwijl 11/11 een periode van 22 jaren is. Dit alles heeft deel uitgemaakt van jullie voorbereiding, zoals jullie weten. Maar denk er op deze manier eens aan: Ja, de tijd is kort, en toch is tijd eeuwig en is tijd niets. Maar desalniettemin, laat mij over 12/12 spreken.

Nu, jullie hebben de vrede, en jullie hebben het vredesinitiatief. Dus wat is het volgende? Het is het evenwicht. Wij hebben vaak gezegd - eenheid, verbondenheid, evenwicht. Alles dat je nodig bent om thuis te komen, liefde, vertrouwen, vergiffenis - dat jullie het goed gedaan hebben. Eenheid, verbondenheid en evenwicht.

Wel, denk aan de 12/12 opening als ook de tijd van de kans voor het collectief om te markeren, om te vieren, om te creëren, om evenwicht en herbalancering op de planeet te omhelzen. En wij bedoelen geopolitiek, sociaal, financieel, gemeenschap, familie, op ieder niveau - en fysiek, wel, fysiek worden jullie lichamen enorm opnieuw in evenwicht gebracht. En ja, jullie hebben het allemaal gevoeld. Maar in deze tijd zijn jullie nagenoeg voltooid.

Dus, wat gebeurd er nadat jullie vrede verankerd hebben? Wel, er is een praktische creatie, is dat er niet? Er is een praktisch aspect dat niet alleen innerlijk binnenkomt maar binnenin de globale gemeenschap van het creëren, aanhangen, van het evenwicht onder allen eren - evenwicht voor zeven miljard mensen: vrede met de 3de op 11/11; evenwicht en klaar voor de start op 12/12.

Welnu, ik vertel jullie dit niet omdat wij een overvloed van valse verwachtingen willen creëren; wij vertellen jullie over wat er energiek zich voordoet zodat jullie volledig deel kunnen nemen aan deze prachtige ontvouwing van het plan van de Moeder.  

Het is voor mij belangrijk om de betekenis uit te leggen van zowel deze aankomende verwijding van de portalen zodat jullie je voor kunnen bereiden en vreugdevol deel kunnen nemen aan de energieën die een ieder van jullie op de planeet overstroomd.

Ik heb nog één ander ding dat ik wens te adresseren, als ik mag.

GW: Ga alsjeblieft uw gang.

AAM: Steve Beckow heeft op jullie platform geschreven over de onderbreking van oorlog, hoe jullie oorlog gevoerd hebben, en hoe de oorlog gewonnen is. En het is gewonnen met Liefde, G E W O N N E N en É É N. En ik wens dat te bevestigen. Ik wens om jullie allemaal uit te nodigen om alles waar jullie doorheen zijn gegaan te erkennen, de duisternis, de wanhoop, de teleurstelling, de worsteling en het opstijgen, het loslaten van het oude en het omhelzen van de waarheid, niet van mijn waarheid, van jullie waarheid en van DE waarheid, het eren van elkaar en het toestaan van het tot bloei komen van Liefde.

Jullie hebben dit gedaan, en ja, jullie hebben de oorlog gewonnen. Jullie hebben de Lichtwerkers, Lichthouders, liefdeshouders oorlog gewonnen. Nu, breng ik jullie terug. Wanneer er oorlogen zijn geweest in afgelegen plaatsen, of zelfs op het slagveld van De Tweede Wereld Oorlog, waren er plaatsen waar de oorlog voorbij was, en sommigen wisten dat niet. Dus zij erkenden niet dat de strijd, dat het geweld, dat de verwoesting geëindigd was.

Dus er zijn plaatsen, in het hart en op de planeet, waar er geen erkenning is dat de oorlog gewonnen is. Dus dat is waarom ik deze evenementen aanmoedig, deze erkenning, en de verspreiding van het goede nieuws.

De oorlog is voorbij, en jullie hebben gewonnen. Wat ook betekend dat wij gewonnen hebben. Wat ook betekend dat wij hand in hand gaan, en hand in hand en hart in hart; dat wij voorwaarts gaan in deze voltooiing van de herschepping. De kei ligt aan de voet van de heuvel, mijn vriend. Je kunt er nu vanaf springen en dansen in de weide.

Dank je, Geoffrey. Je kunt nu doorgaan.

GW: Terwijl wij richting deze Ascentie gaan, hebben heel veel mensen ons vragen gesteld. Wij weten dat sommige mensen angst hebben over relaties en huisdieren, en vele van deze vragen zijn beantwoord. Terwijl de tijdlijnen doorgaan te vermengen, Ik bedoel, wij weten dat de tijd zoals wij die kennen wordt samengeperst en wij ervaren dat als een versnelling.

En als deze tijdlijnen vermengen en bepaalde ervaringen en uitkomsten niet langer nodig zijn, hoe zullen deze die blijven de Ascentie van iemand die hen na staat ervaren? Zullen de mensen gewoon verdwijnen? Zou het kunnen dat zij een fysieke dood ervaren? Kan het deze beide zijn? Als zij verdwijnen, zal dit een tijdlijn verschuiven die de fysieke herinnering van hen bevat? Of op z'n minst als die individu zelf ascendeert?

AAM: Dus, je refereert, mijn vriend, naar diegenen die niet wensen te ascenderen?

GW: Of diegenen die niet meteen ascenderen. Zoals ik het begrijp, en corrigeer me alsjeblieft als ik het fout heb, sommigen kiezen ervoor om vroeger te ascenderen dat wat wij waarnemen als een tijdlijn of een datum die bekend is als 21 December. Dus zullen mensen….hoe zouden diegene die nabij een individu staan die vroeg ascendeert, hoe zou dat ervaren kunnen worden door diegene die nog niet geascendeerd is of die op een later tijdstip zal ascenderen?

AAM: Ik begrijp het. Laat mij het op deze manier verdelen. Voor diegenen die ascenderen, de herinnering en de aanwezigheid, als je er op die manier aan kunt denken…want wat je echt doet is kijken naar een energieke imprint. De herinnering en de aanwezigheid van diegenen die achtergelaten zijn of die kozen voor een langzamer leven van ontplooiing is helder en volmaakt en altijd-aanwezig, omdat je voorbij dat punt bent gegaan waar de sluier die altijd een illusie is geweest en sowieso niet langer bestaat, alhoewel mensen zich eraan vastklampen alsof het de meest kostbare parels zijn. Maar zij zullen altijd de volledigheid van het weten hebben van wie er aanwezig is, wie niet aanwezig is, wie in de derde is en wie ergens anders is.

Voor diegenen die een langzamer pad kiezen, kunnen wij zeggen, van Ascentie, die misschien nog steeds in het proces zitten van het vrede maken met de derde, krijgend wat zij geloven dat zij moeten doen om te proberen hun familie te activeren om met hen mee te komen, enzovoorts, zullen zij iemand missen die vooruit is gegaan? Nee. En ik zal jullie vertellen waarom.  

Allereerst, diegenen die vroege Ascentie gekozen hebben zullen terugreiken en hun aanwezigheid bekend maken, zelfs als het aan vreemden is. Dat is de rol en het doel van poortbeschermers. En dus zullen de mensen die in de derde dimensie zijn en een langzamer proces doen jou niet ervaren als een herinnering, of dat zij jou zelfs vergeten. Je zult volledig aanwezig zijn in hun levens, hoewel het niet de volledigheid van je wezen zal zijn. Het zal zijn - ik wilde het woord hologram niet gebruiken; ik stel het gebruik van het woord imprint meer op prijs - het zal aanwezig zijn bij deze mensen.

Dus, bijvoorbeeld, laat mij jullie een praktisch voorbeeld geven. Er zijn tijden wanneer velen van jullie een impressie hebben van mijn aanwezigheid in jullie kamer. Sommigen van jullie zien helder blauw. Sommigen van jullie voelen een etherische schaduw. Sommigen van jullie zien de volledigheid van mijn wezen. Sommigen van jullie voelen mij eenvoudig. Maar jullie krijgen niet de volledige impressie, of de macht van mijn fysieke aanwezigheid die voor jou staat - wel, een paar van jullie doen dat wel, maar niet constant en niet van dag naar dag naar dag.

Zo zal het zijn met diegenen die geascendeerd zijn voor diegenen die blijven op de langere tijdlijn van de derde dimensionale werkelijkheid, die kiezen om te ascenderen, niet om zich opnieuw te vestigen - laat ons daar heel duidelijk over zijn. Dus zij zullen een gevoel van jou hebben die zo echt voor hen is als ik voor jou ben. Zal het de volledigheid van jou zijn? Nee. Maar het zal zeer zeker voldoende zijn.  

Welnu, diegenen die zijn in de, zullen wij zeggen, de langzame laan van Ascentie zullen ook een volledige herinnering hebben van wie eerder gegaan zijn en van wie ervoor kozen om niet te gaan. Zullen deze herinneringen uiteindelijk vervagen met een gevoel van Liefde? Ja, natuurlijk zullen zij dat. De enkelen - en ik benadruk dit, omdat ons plan, en wij geven het niet op, is dat iedereen gaat, iedereen - maar als er enkelen zijn die, door vrije wil, ervoor kiezen zich ergens anders opnieuw te vestigen, zullen zij voelen en denken dat er niet veel veranderd is.

Er zal een verklaring zijn van waar je naartoe gegaan bent of niet naartoe gegaan bent. Er zal een gevoel van die imprint zijn van wie je bent. Maar zij zullen hoe dan ook doorgaan in een illusie die erg dicht en erg dik is geweest voor hen. Dus het zal niet hartbrekend zijn; er zal voor gezorgd worden. Want dit is in geen enkele van deze scenario's een wreed, gevoelloos, straffend proces. Dit is een verheffing. Dit is een miraculeuze ontvouwing.

Dus zelfs voor diegenen die er helemaal niet aan deel willen nemen, zal het niet pijnlijk en schadelijk zijn. En aan hen zal ook de kans gegeven worden op vooruit te gaan zoals zij kiezen. En het enige dat wij zeggen, er is daar een venster. Dus wij spreken niet over 20,000 jaren. Wij praten over een venster voor hen om te beslissen om te komen en zich aan te sluiten bij dit miraculeuze proces.

Is dit duidelijk voor je, en is dit wat je bedoelde?

GW: Ik geloof dat het relatief duidelijk genoeg voor mij is, dus dank je, ja, voor dit met ons te delen.

Dus de volgende vraag die toepasselijk lijkt te zijn op dit moment, als lichtwerkers of lichtdienaren of lichtspelers hebben…..gezien door deze veranderingen, hoe zou de rol van diegenen kunnen zijn die het licht dienen en de veranderingen zien? Met andere woorden, hoe zouden hun specifieke missies kunnen veranderen als een resultaat van wat zich nu aan het ontvouwen is?

AAM: Wel, wat zich nu ontvouwd is de vervulling van het plan. Dus is er een intensiteit tot de volgende periode, zoals jullie daaraan zouden denken, of zoals ik ervoor kies het uit te drukken, die een toename zal laten zien, zo je wilt. Maar het is meer een vreugdevolle toename dan een strijd van, "Zullen we het halen? Zullen we het halen? Zullen we het halen?"

Dat is een absurde, pijnlijke manier om verder te gaan. Dus is het meer vreugdevol. Zoals jij het uiteen zette, het is het hart naar het hart, het gezamenlijk springen en lachen. Dus er zal het doorgaande werk zijn dat je doet.

Dan is er de volgende fase, zoals wij dat zouden noemen, hoewel wij het overgang genoemd hebben waar jullie doorheen gaan, zal er een overgang zijn als de dingen beginnen te verschuiven. Dus er zal een grote hoeveelheid aan ondersteuning zijn, en jullie zullen niet alleen zijn. Het zal ook in de aanwezigheid van jullie sterren broeders en zusters zijn. De ondersteuning om diegenen te helpen die misschien niet volledig hebben aangemonsterd? Diegenen die op het langzamere spoor zitten, om die trilling omhoog te brengen naar een collectieve waarde.

Maar dat is een zeer tijdelijke opdracht. Het is als een sortering (triage) en behandeling aan het einde van de oorlog wanneer je alle strijders thuis brengt. Dus er is aandacht aan diegenen die verblind of verwond zijn geraakt, of die voelen of geloven dat zij gewond zijn geraakt.

Maar dan begin je aan jouw nieuwe opdrachten. En wij moeten dit benadrukken, het is uiteraard jouw creatie, en het is jouw cocreatie met ons, met elkaar, met jullie sterren broeders en zusters. Dus er is een keuze. Maar jullie hebben deze keuzes een lange tijd geleden ook al gemaakt.

Maar, bijvoorbeeld, jij zou gezegd kunnen hebben - en ja, ik gebruik "jou" mijn dierbare vriend, jij zou zeggen, "Wel als ik de volgende keer voor een nieuwe opdracht ga, dan wil ik twee of drie keuzes met mij meenemen." Dus, bijvoorbeeld, één zou afgezand zijn, intermediair, galactische woordvoerder, tussen de schepen, de Aardse mensen, de steden van Licht; de opbouw van nieuwe vormen van media en communicatie, waar er verscheidene kwesties zijn, verscheidene werkelijkheden om te bespreken en te verankeren. Vreugde.

Of je kunt ervoor kiezen om volledig, eenvoudig op een schip te zijn. Sommigen van jullie kunnen ervoor kiezen om door te gaan met hun Ascentieproces en terugkeren naar andere dimensies. Sommigen van jullie kunnen er in feite voor kiezen weg te gaan of jezelf van de ene naar de andere plaats te transporteren of te reïncarneren op andere planeten en andere werkelijkheden. Sommigen van jullie zullen naar huis gaan naar jullie sterren broeders en zusters, naar jullie thuisplaneten.  

Dus er is een verscheidenheid aan keuzes. Maar laat ons duidelijk zijn: we elimineren het gevoel van werk, slaafsheid, strijd, uit evenwicht zijn, volledig. Dat is de geschiedenis van de 3de geweest en van het menselijke ras, maar het betekend niet dat je stopt met, tussen aanhalingstekens, "werken, spelen, creëren." Dus denk aan het vervangen van het woord 'werken' met 'creëren'.

GW: Prima. Dank je, Michael. We komen nu net aan bij het einde van de show. En om het even snel samen te vatten, kunt u ons een hint geven in verband met welke landen, instanties of situaties waarop wij een oogje moeten houden en ook onze energieën op gericht moeten houden gedurende de volgende zeven weken?

AAM: Wel, zeker de Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk, Italië, Iraq, Iran, Griekenland, Sirië, Venezuela, Australië. Dat is een goede start.

GW: Absoluut.

AAM: Ga met onze liefde. Ga met onze vrede.

GW: Dank U, Aartsengel Michael.

En we komen aan het einde van een volgende Uur met een Engel. Wij sturen Liefde en Licht naar iedereen; We houden de visie van Licht en Vrede in onze harten. Tot het volgende moment van nu wanneer wij weer samenkomen. Wees in vrede en vaarwel.

AAM: Vaarwel.

[einde]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten