vrijdag, november 09, 2012

Een Uur met een Engel, 5 November 2012 Met Aartsengel Michael (Deel 1 van 2)

In dit interview met Geoff West, bespreekt Aartsengel Michael de aard en de  impact van Orkaan Sandy, de herverkiezingscampagne van President Obama, waarvan nu bekend is dat deze een succesvolle uitkomst heeft gekregen, de onjuistheden van geruchten dat de Federale Reserve gesloten is onder de dekking van de storm, de situatie van de effectenbeurs, de BRICS overeenstemming, de nieuwe rol van het IMF, indamming/containment, de 11/11 en 12/12 portalen, het "winnen van de oorlog", vroege Ascentie en Ascentie tijdlijnen.  

Een Uur met een Engel
 
 Aartsengel Michael 
 
 Over de Huidige Gebeurtenissen
 
(Deel 1 van 2)

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De Grote Ontwaking, en Geoffrey West van 'Greenprint for Life'.

Ik ben Graham Dewyea. Het is een genoegen om met/bij jullie allemaal te zijn.

Onze gast van vandaag is Aartsengel Michael. Dus, met dit, geef ik het aan jou over Geoffrey.

Geoffrey West: Dank je wel, Graham. Gegroet en zegeningen voor jullie allemaal met dit programma op de 5de november, de avond van de Presidentiële verkiezingen van de VS. Dus hier zijn we, op de avond van de verkiezing die sommigen van onze hemelse en leden van onze galactische families aangeduid hebben dat het een veranderaar van het spel zal zijn.

Er zijn wereldwijd besprekingen geweest van talrijke veranderingen van regeringen, en er zijn al significante tekenen geweest van veranderingen die plaatsvinden niet alleen in de globale politieke structuren maar ook binnenin de bankindustrie. We beginnen te zien dat scheuren zich beginnen te vormen binnenin de structuren van de reguliere media als meer en meer geïnformeerd worden over de informatie waar de reguliere media verslag van gegeven heeft, of geen verslag van gegeven heeft, vele jaren lang. 

Je zou kunnen zeggen dat wij het laatste rechte deel van het parcours voor de eindstreep nu betreden, zoals het genoemd wordt, de laatste zeven weken van 2012. Dit jaar is gewoon voor onze ogen verdwenen. We zijn getuige geweest dat de energieën omhoog gingen en voelden de energieën binnenin onszelf, terwijl kwesties naar boven kwamen voor genezing en loslating.

We worden uitgedaagd, en we worden opgeroepen, misschien nu meer dan ooit, om aanwezig te blijven binnenin alles dat binnenin ons naar boven komt, en ons eraan herinnert dat wij degenen zijn waarop we gewacht hebben, en dat wij het zijn die het voorbeeld moeten zijn van hoe te handelen en uit te stijgen boven alle uitdagingen die eventueel onze dienstbaarheid aan de mensheid, de planeet en onze galactische families zou kunnen beïnvloeden.

Deze avond, sluit Aartsengel Michael zich wederom bij ons aan om ons een update te geven over globale gebeurtenissen, om te proberen welke waarheid dan ook te begrijpen achter sommige geruchten die in circulatie zijn, en om misschien ook te proberen om inzichten aan te bieden ten opzichte van wat wij energiek kunnen zien over de resterende periode.

Michael, welkom terug zoals altijd, en voor het delen van uw aanwezigheid hier deze avond.

Archangel Michael: En welkom aan jullie, dierbare vrienden. En welkom aan jullie allemaal. Ik ben Michael, aartsengel van liefde, strijder van de vrede. Ja, eenheid brenger van de Ene. En voordat we beginnen bied ik jullie eenvoudig mijn blauwe vlam van de waarheid aan.  

Jullie hebben gesproken over de globale veranderingen en dat zij goed onderweg zijn, en het is belangrijk dat zij bekeken en ervaren worden vanuit het perspectief van de waarheid. En dat perspectief van de waarheid ligt binnenin een ieder van jullie - binnenin jullie harten, jullie kelen en in jullie derde ogen, binnenin de kern van jullie ware wezen.

Dus ontsteek het, mijn heldere vrienden, terwijl wij vandaag samen beginnen te reizen. Ik verwelkom jullie allemaal terug.

GW: Dank je, Michael. Misschien is het toepasselijk om met de storm te beginnen, Orkaan Sandy, aangezien deze nu tot bedaren aan het komen is. Bronnen geven aan dat het zowel menselijk gecreëerd als natuurlijk van aard was. Het feit dat sommige weerbronnen in staat waren om zo accuraat het pad van de storm en diens exacte locatie te voorspellen, waar het aan land zou komen, terwijl de storm nog steeds in de buurt van Cuba was heeft gesuggereerd dat het een menselijk-gecreëerde storm was.

Wij weten ook, nochtans, dat er veel negativiteit in deze regio is, en genezing moest zich voordoen en energie moest losgelaten worden.

Mogen wij beginnen door dit te bevestigen: Was de storm door mensen gemaakt, volledig natuurlijk van aard, of een combinatie van beide?

AAM: Nee, de storm waar je aan denkt, Sandy, was geen menselijke creatie. Het was een natuurlijk fenomeen dat zeer duidelijk begeleid en doelgericht was voor de verwijdering van negativiteit, voor de reiniging van de mensen en de planeet. Kunnen wij hier eventjes over spreken?


Ja, het was zeer duidelijk gedirigeerd. Maar het was niet gedirigeerd door waar jullie aan denken als negatieve menselijke krachten. En begrijp alsjeblieft dat Gaia - en haar vermogen om energieën te dirigeren veel sterker is dan wie dan ook van de mensen, en dat is specifiek waar wanneer een reiniging/opruiming gedaan wordt met een opzettelijke bedoeling.

Welnu, je zegt dat de opruiming onderweg is, en natuurlijk heb je gelijk. En uiteraard is het zo dat Gaia nooit zou wensen om een aanzienlijke verwoesting te creëren als het geen deel uit zou maken van de energie van Ascentie, van het hoogtepunt van wat van de planeet op dit moment verwijderd moest worden. Maar laat mij ook de suggestie aan jullie doen dat de impact van de storm en de echte opruiming, reiniging, hergeboorte, wederopstanding, nu aan het gebeuren is.  

Dus ja, er was een fysiek wegvegen, weg reiniging, weg spoeling van een grote hoeveelheid van negativiteit, maar waarlijk is het de uitkomst en de uitstroming van medeleven, van ondersteuning, van liefde, van compassie, van kameraadschap, van eenheid. Dat is het ware doel van Sandy. En dat is waar jullie getuige van zijn in de meeste gebieden en met de meeste mensen die beïnvloed zijn door dit dramatische gebeuren.

De menselijke wezens - en daar zijn er heel veel van binnenin dit kwadrant - die nog steeds, of waren, zeer verslaafd zijn aan drama, wel, zij hebben een gebeurtenis ontvangen van monumentale dramatische porporties. En wat er zich voordoet is dat zij zeggen, "Weet je? Wij houden eigenlijk niet zo van al dit drama." Maar waar jullie getuige van zijn is dat buren de buren helpen, gemeenschap helpt gemeenschap, regering helpt regering.

Welnu, zijn er nog steeds daar binnenin enige zaden van drama en chaos? Zijn daar diegenen die handelen vanuit een zeer negatieve trilling of die proberen er voordeel uit te slaan? Ja. Maar wij zouden jullie de suggestie willen doen dat in termen van evenwicht, of, zullen wij zeggen, de herbalancering van de energieën in dit gebied, is enorm geweest, en een grote hoeveelheid is volbracht geweest, wordt volbracht en zal worden volbracht.  

GW: Zou het geoorloofd zijn te zeggen dat deze specifieke storm ook een goddelijke timing had, precies voor de verkiezing?

AAM: Ja. Dat is correct. Zoals Gaia aangegeven heeft in andere situaties of channelings, is het dat er vele lagen waren die in werking waren in termen van de fenomenen van deze storm. Welnu, één van de dingen die zich voor heeft gedaan, om jouw vraag over de verkiezing te beantwoorden, is dat het de mensen de kans gaf om feitelijk de President van de Verenigde Staten te zien handelen op een manier die heel erg zorgzaam was, medelevend; met een leiderschap verantwoordelijkheid in plaats van de eenvoudige dagelijkse politiek. Dus het bracht hem terug naar het middelpunt en gaf de mensen vooralsnog een volgende kans getuige te zijn van wie hij waarlijk is.

GW: Oké. Dat is prachtig. Nu, ik zou deze vraag eerder stellen, maar sinds het erop lijkt dat het verbonden is aan wat u net heeft gedeeld, Michael, denk ik dat ik naar deze vraag ga.

Eén van de staten die hard getroffen was, was de staat van New Jersey. De gouverneur van die staat, Chris Christie, is een Republikein en is historisch een zeer sterke en zeer vocale criticus van Obama geweest. Doch in de laatste week heeft hij hulde zonder einde op Obama uitgegoten, en heeft dat publiekelijk gedaan.

Ik wens niet veel tijd hieraan te spenderen, maar zijn dit gewoon twee mensen die hun ware menselijkheid demonstreren terzijde van de politiek, of is dit eventueel een teken dat verbonden is aan een grotere verandering dat zal ontvouwen binnenin de politieke structuur?

AAM: Het is feitelijk beide. Het is een gouverneur wegkijkend en weggaand van de eenvoudige retoriek en de retoriek van partijpolitiek, van aanpassing in termen van zelfinteresse en het verlangen naar macht, naar een plaats van het feitelijk binnengaan in zijn eigen humanitaire hart en zien dat de reden dat hij betrokken raakte in de politieke arena in de eerste plaats niet was voor de redenen van macht of hebzucht of controle.  

Het bracht hem terug naar zijn eigen eerste principes, welke waren dat hij echt om mensen gaf. Hij gaf werkelijk om de mensen in zijn geografische gebied, de staat. En dan waar hij getuige van is geweest en wat hij gezien heeft is dat er een kameraadschap met de President is en dat er in feite geen verschil is en, de retoriek terzijde, dat zij beide om dezelfde dingen geven.

Maar in het grotere plaatje, zoals je gevraagd hebt, wat je ook ziet is dat mensen veel van de labels weg gaan doen. Er is een enorme nadruk op labels geweest, veeleer, "Ik ben dit," "Ik ben dat," of het nu politieke macht is of niet. De verschuiving gaat naar, "Ik ben een mens. Ik ben een galactische mens. Ik maak deel uit van mijn gemeenschap. Ik maak deel uit van deze familie."en de behoefte aan labels vervliegt.

Want wanneer je iemand ziet verdrinken, of het nu emotioneel, fysiek of mentaal is, dan roep je niet en zegt, "Wat is jouw politieke connectie?" Nietwaar? Nee, vanuit de kern van jouw hart en vanuit jouw fysieke lichaam reik jij jouw hand uit en je helpt op elke manier dat je kunt. En dat is in feite precies wat de poortbeschermers, de aangevers van de weg, doen. Zij reiken hun handen uit en helpen anderen naar een hoger rijk, naar een ander begrip.

Dus wat jullie zien is een katalysator, ja, een erge dramatische - wat iemand zou zeggen - zeer verwoestende katalysator die de harten van de mensen opent.

GW: Prima. Dank je, Michael.

Er bestaan enige geruchten die de ronde doen zover als het de storm betreft, maar misschien, dat we enige verheldering hierop kunnen zoeken….. Sommige, of tenminste één specifieke bron, heeft te kennen gegeven dat de storm een dekmantel zou kunnen zijn geweest voor de overname van de Federale Reserve, of misschien zelfs een volledige sluiting van die instelling. Kunnen we eerst naar dit specifieke gerucht kijken?

AAM: Nee, de storm was geen dekmantel voor een coup of een overname van de Federale Reserve. Dat zou onjuiste informatie zijn. Welnu, dan zou de storm mens gedirigeerd zijn of een onevenwicht. Maar wat dit was, was waarlijk Gaia die de leiding had over een deel van zichzelf dat in evenwicht werd gebracht en de opruiming van oost en west dat gebeuren moest.

Want weet je, mijn vriend, er is geen noodzaak - oh, er is altijd menselijke hebzucht en er zijn altijd machten die wensen om tussenbeide te komen of invloed uit te oefenen, of eenvoudig rijkdom willen vergaren - maar er bestaat echt geen noodzaak om absoluut ook maar iets te doen met de Federale Reserve. Dat is niet waarlijk de bron van overvloed waar een ieder van jullie naar op zoek is.

GW: Umm. Dat is heel erg waar. Dus dat beantwoord nagenoeg de volgende twee vragen, over de mogelijkheid van de terugzetting van de effectenbeurs tijdens de storm. Of misschien dat veranderingen zijn aangebracht aan de verslagensystemen van het New Yorkse Politie Departement, bijvoorbeeld. Deze zouden dan ook geruchten zijn.

AAM: Nee, dat is niet zo. Niet noodzakelijkerwijs zo. En laat mij je vertellen waarom.

Er was een terugzetting, zoals je gezegd hebt, niet op de manier van drama, niet op de manier van uitvluchten, maar er was een uitzetting van Wall Street voor een aantal redenen. En ja, tijdens die opruiming, denk je werkelijk dat zij vrijgesteld waren? Natuurlijk niet.

Als wat dan ook, er was een concentratie van een grote hoeveelheid van energie in niet slechts - en wij gebruiken Wall Street als een algemene term; laat ons hier heel erg duidelijk over zijn - maar het investeren en het handelen en de financiële situaties en de effectenbeurs zijn beladen geweest met niet alleen oneerlijkheid maar met veronachtzaming. Er is een groot aantal aan diefstallen geweest, van manipulaties die ten voordele waren van wat wij zouden noemen machtshouders en tot het nadeel van diegenen die fundamenteel probeerden om geld te beschermen of te verdienen.     

Ja, het is allemaal een spel. Maar het is een spel dat jullie allemaal ook met elkaar overeengekomen zijn. En het is een manier waarop waarden toegewezen zijn geweest, en het is op sommige manieren behulpzaam geweest. Maar gedurende deze tijd van sluiting is het eerste criterium - en wij hebben gezegd dat dit op vele niveaus werkte - dat veel mensen tot het besef kwamen, ten eerste, dat de wereld niet eindigt als de effectenbeurs voor een paar dagen gesloten is. Dus dat was een belangrijk besef en ontwaking. Dus op vele manieren was dat alleen een terugzetting.

Dan, ten tweede, tijdens deze onderbreking zoals jullie dit zouden zeggen, was er een enorme infusie - geen manipulatie, want wij wensen die impressie niet te geven - maar er was een enorme infusie van Licht en van Liefde in die volledige sector of dat milieu, inclusief ieder persoon over de gehele globe die betrokken is bij dit type van activiteit. Dus denk aan de enorme aard hiervan.

Dit was een infusie direct vanuit het hart van mijn legioenen, vanuit het hart van Moeder/Vader/ Eén, en een grote hoeveelheid van opruiming en infusie van Licht door jullie sterren broeders en zusters. Welnu, knoeiden wij met de effectenbeurs? Nee. Maar het werd met Licht bezield, en dat is waarom het opende, en opnieuw openging, op een zeer, zullen wij zeggen, sonore toon.   

Welnu, de andere kwestie die er is, is dat terwijl de effectenbeurs gesloten was het de mensen ook hielp zich te realiseren dat wat er belangrijk was niet slechts de beursen waren, maar diegenen in de straten, diegenen die vastzaten in hun huizen en probeerden om voor hun kinderen te zorgen en warm te blijven en voedsel voor hen te vinden. Dus wederom bracht het de aandacht terug naar wat er echt belangrijk was in de herbalancering en de hervestiging van die regelbare weerstand van de mensheid.

Dus dat is wat er met de effectenbeurs gebeurde. Het was ook beschermd voor waar jullie soms aan denken als zijnde de duistere machten die hun voordeel nemen. Dat was niet toegestaan, nummer één.

Nummer twee, over de verslagen van het New Yorkse Politie Departement. Welnu, jullie weten dat ik een aarstengel van rechtvaardigheid, van evenwicht ben. En dus laat mij jullie ook vertellen dat er vele wezens zijn die in die database zitten, of die gearresteerd of beschuldigd of veroordeeld zijn door deze machten, die compleet onschuldig zijn. Dus er zijn enige herschikkingen uitgevoerd - niets groots, niets dat schade toebrengt, maar er zijn enige herschikkingen uitgevoerd.  

GW: Oké, prima. Dank je, Michael. Ik besefte toen ik die vraag stelde dat ik mogelijk enige verwarring veroorzaakte bij sommige luisteraars. Dus ik kijk daar even snel op terug. Ik had aangegeven dat er twee andere geruchten waren die suggereerden dat de effectenbeurs teruggezet zou kunnen zijn geweest en de verslagen van het New Yorkse Politie Departement, en u gaf aan dat dit niet helemaal zo zou zijn. Dus wat u nu verduidelijkt hebt is dat er sommige graden van waarheid zijn tot deze specifieke geruchten.

AAM: Ja, maar niet op een negatieve manier.

GW: Prima.

AAM: Op een zeer positieve manier!

GW: Dank je. Oké. Ik denk dat dit kan helpen het voor enige luisteraars duidelijk te krijgen.

Dus we gaan nu over naar Obama. Ik denk dat het goed duidelijk is dat hij herkozen zal worden. Er zal waarschijnlijk niet zoveel drama aangaande dat zijn. Dit zal onmiddellijk een nieuwe tijdlijn in beweging zetten, en ik veronderstel dat dit een zeer belangrijke tijdlijn zal zijn.

Heeft Obama nu voldoende vrijheid en ondersteuning binnenin de zalen van het Witte Huis om onmiddellijk te beginnen zijn originele visie tot uitvoer te brengen? Wat voor dingen kan hij eventueel onmiddellijk doen met zijn herverkiezing, en heeft hij het groene licht om het onmiddellijk te doen?  

AAM: Nu, wij hebben meteen gezegd dat wij natuurlijk niet voor de mensen gaan stemmen, maar wij hebben ook gezegd dat wij ondersteunen en voorspellen - en je weet hoe dit kanaal voorspellingen haat - dat ja, dit zal een verkiezing zijn die de weg voor Obama vrij zal maken om de waarheid te omhelzen en om in de waarheid van zijn wezen te stappen en die van zijn leiderschapsrol in het mee-creëren van de nieuwe Aarde, Nova Aarde, en het creëren van Nova Wezens, welke jullie lieve zelven zijn, mijn vrienden.

Dus ja, hij zal, en hij heeft de ondersteuning die hij nodig zal zijn om voorwaarts te gaan. Maar laat ons zeggen wanneer het scheef gaat, wat het niet zal doen, tussen haakjes, maar laat ons zeggen dat als dit zich zou voordoen, dat wij moeten benadrukken, dat dit zijn rol niet verandert, het doel van de missie van niet alleen een ieder van jullie, maar meer belangrijk van Barack Obama en zijn team. Dit zal voorwaarts gaan.

En ja, het zal resulteren in wat de mensen kunnen denken - en ik benadruk "denken" - dat een radicale verandering is. Zal het de wervelwind zijn? Wel, ja, dat zal het feitelijk waarschijnlijk zijn. Dus, maak je maar klaar.

GW: Hmm. Nu, ik denk dat we bevestigd hebben dat een nieuw banksysteem stilletje geïmplementeerd is geweest gedurende de laatste kleine periode en erop wacht om geïmplementeerd te worden. Is dit hetzelfde systeem dat verbonden is aan de duidelijke overeenkomst die bestaat tussen wat wij kennen als de BRICS alliantie?  

AAM: Ja, dat is correct. En het is een nieuwe opstelling van de monetaire systemen, en zij worden een meer internationaal systeem van gelijkheid.  

GW: Welnu, het is beweerd dat er op z'n minst 140 landen zijn die nu op één lijn zijn gebracht met dit systeem.

AAM: Zij zijn niet alleen op één lijn gebracht, zij zijn ondergetekende partijen.

GW: Oké. Is het nu groter dan 140?

AAM: Nee, dat ik zo ongeveer wel goed. 143.

GW: Nu, er is een andere bron die beweerd dat een specifiek protocol, de Wanta, Reagan, Mitterand Protocol, nu is geïmplementeerd. Bent u in staat om ons een idee te geven over wat dit zou kunnen betekenen? Het lijkt verbonden te zijn aan het Internationale Monetaire Fonds.

Dus als ik deze bron correct lees, lijkt het erop dat het IMF nu aan boord is met het Licht te dienen. Zal het IMF iets onmiddellijk gaan doen? Of doen zij al iets? Zit Christine Lagarde in containment/indamming, of is zij eenvoudig uitgekozen om nu het Licht te dienen?

AAM: Wel, zij heeft in containment gezeten, en vanwege dat natuurlijk is zij meer en meer naar het Licht verschoven. Het Internationale Monetaire Fonds - laat ons teruggaan, en het gaat zeker vooraf aan dit akkoord.

Het doel van dat fonds is niet slechts gelijkmaking, maar balans. Dus het is een fonds dat gecreëerd was en is voor het evenwicht van energieën, zodat er een voorkoming van onrust is, van chaos, en van monetaire of nationale ineenstorting. Dus wat jullie zullen zien is een vriendelijkere, aardigere, meer billijkere distributie van middelen.  

Welnu, zal dit over één nacht ijs gebeuren? Nee. Maar zal het eerder snel gebeuren ter realisatie van wat nodig is om plaats te vinden om diverse zinkende schepen te helpen? Ja.

GW: Prima. Bevat dit protocol, daardoor, enige van de sleutels die diverse overvloedprogramma's toe zal staan eindelijk ontsloten te worden? Is er een connectie?  

AAM: Ja, dat is correct. En één van de primaire functies van dit akkoord - welke lang geleden overeengekomen was, specifiek de grote spelers zijnde Reagan en Mitterand - de overeenkomst was waarlijk om de herevaluatie van betaalmiddelen en hulpmiddelen toe te staan zodat zij met elkaar overeen kwamen.

Nu, één van de dingen die wij gezegd hebben, in de toekomst, dat er voor enige tijd een stabilisatie zal zijn van betaalmiddelen en een aanwezigheid van betaalmiddelen, omdat menselijke wezens van betaalmiddelen houden! En zij houden van alle soorten betaalmiddelen. Dus wat dit toe zal staan zijn enige herschikkingen, ja.

En het is….de sleutels hiertoe zijn sleutels die het op een ordelijke manier doen. En één van die sleutels, tussen haakjes, is dat er vrede moet zijn en een kleine hoeveelheid aan stabiliteit. Het is niet de vrede waar jij en ik over spreken, Geoffrey. Maar het is de vrede in zoverre terwijl er geen volledige civiele onrust  of een land in oorlog hoeft te zijn. Dus zouden deze herbeoordelingen en deze stabilisaties plaats kunnen vinden zou er een noodzaak aan aanwezigheid van stabiliteit moeten zijn.

Dus zien jullie, wat zich hierin voordoet, en wat deel van het plan en het plan van de Moeder is, is dat, jullie hebben een uitdrukking, er meer dan één manier is om een kat te villen? Wel, dit is een manier om vele naties aan te moedigen om naar een plaats te komen van geen-geweld en geen-oorlog. Het is een zeer sterke menselijke motiverende aanzetting tot….

GW: Prachtig. Nu, Benjamin Fulford schreef in zijn wekelijkse bericht van de afgelopen week dat het Comité van 300, welke de Koningin en de Paus omvat, nu Obama steunen voor het Presidentschap. Betekend dit dat zij nu akkoord zijn gegaan tot overgave aangaande globale veranderingen die plaatsvinden? En is dit veelbetekenend?

AAM: Wat veelbetekenend is is de hoeveelheid aan steun, en ja, de kwaliteit van de steun, kunnen wij zeggen, vanuit iedere hoek van de planeet, maar ook van zeer verschillende interesses die hier zijn om Obama te steunen, maar wat jullie ook zien in vele van de luisteraars die altijd zeggen, "Laat ons een teken zien, laat ons een verandering zien."

Dus dit is een zeer veelbetekenende indicatie van verandering, dat diegenen die in containment zijn geweest, van volledige containment tot wat wij noemen erge lichte containment, gepenetreerd worden en dat hun harten zich verschuiven en openen.

Wij zijn heel duidelijk geweest. Iedereen wordt verwacht, uitgenodigd en verwelkomd om samen met Gaia te ascenderen. En dus zien jullie de verschuivingen van het hart in diegenen die jullie eerder gehad mogen hebben…..waar jullie zeer sceptisch over waren dat zij hun agenda zouden veranderen.

GW: Prachtig. Wederom bedankt, Michael.

Misschien een vraag dat ik persoonlijk graag te weten wil komen, voor mij, een geopolitieke vraag over Canada, is de Canadese Premier Harper in containment? Kunnen we een verschuiving van zijn handelingen verwachten, of zullen gebeurtenissen zich voor moeten doen om veranderingen in het bestuur aan te brengen?

AAM: Harper zit in een middelmatige containment. Hij zit niet in een ernstige containment, maar hij zit in een middelmatige containment. En dus zal ook daar een verandering van hart zijn, en een verandering van hart in de rigoureuze aard van zijn beleid.

GW: Oké. Prima. Terwijl wij door de volgende zeven weken heen gaan, zijn er op z'n minst twee betekenisvolle energieke aanpassingen die er plaats zullen vinden, eentje is het 11/11 portaal en de anderen is het 12/12 portaal. Wat is de bedoeling van het 11/11 portaal om te verwezenlijken. En wat moet het 12/12 portaal gaan doen?

Wordt vervolgd……….

Vertaling: Cobie de Haan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten