zondag, november 25, 2012

Een Uur met een Engel - 19 November 2012

Aartsengel Michael
 
"Volhardende Vragen in Relatie tot Ascentie"
 
 
Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De grote Ontwaking, samen met Steve Beckow van de 2012 Scenario. Het is echt plezierig om met jullie allemaal samen te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

Onze gast van vandaag is Aartsengel Michael en Steve zal hem voor ongeveer 45 minuten interviewen, en dan zullen wij dat op laten volgen met een ronde tafel discussie over wat er met ons gedeeld was, en Steve, Linda, Geoff en ikzelf zullen hieraan deelnemen.

En hiermee geef ik het aan jou over Steve.

Steve Beckow: Dank je wel, Graham. En ik kijk uit naar de show van vanavond, en verwelkom Aartsengel Michael.

Aartsengel Michael: En welkom aan jou, dierbare vriend, want ik ben Michael, strijder van vrede, aarstengel van Liefde, brenger van nieuws, brenger van de nieuwe dageraad op zo heel veel manieren. En ja, er is behoorlijk wat voor ons om op deze avond te bespreken, niet alleen over jullie proces van Ascentie maar natuurlijk ook over het collectieve proces, en over sommige van de belemmeringen die aan de horizon verschijnen, waar wij uiteraard op in zullen gaan.

Maar eerst vraag ik jullie terwijl we beginnen, zoals ik vaak doe, om jouw blauwe vlam van vrede aan te steken, om het weten van vrede binnenin jouw wezen aan te steken, om de liefde binnenin jouw hart aan te steken. Laat de heldere blauwe vlam helder schijnen, niet alleen voor jou om te zien en te voelen, maar voor allen te zien en te voelen, niet alleen op jullie vlakte van Gaia, niet alleen binnenin jullie dimensies, maar door de galaxies en door de rijken heen.  

Dus dierbare vriend, waar wens je vandaag te beginnen?

SB: Dank u, Heer. En ik wens feitelijk te beginnen met drie zeer snelle vragen, twee die waarschijnlijk hun weg zullen vinden naar Cosmic Vision News (een ander Inlight internet radio programma, dat over de toestand in de wereld gaat)

De eerste vraag is, kunt u ons een update geven, alstublieft, over het aantal kijkers van "I Know Our Galactis Family is Here" op Youtube, en dan het totale aantal, alstublieft?

AAM: Oh, dat zijn verschillende miljoenen nu. In de termen van Youtube is het over de 3 miljoen, en het is ongeveer in de termen van de totale kijkers 4,500,000.

SB: Oké. Wel, dank u zeer. We kunnen deze informatie alleen van u krijgen.  (Youtube manipuleert deze cijfers)

Nu, twee vragen van Geoffrey. Nogmaals, korte antwoorden zijn prima. Verscheidene nieuwsartikelen die op Zondag ontvangen zijn hebben vermeld dat een herevaluatie van de Irakese Dinar nu onderweg is en vandaag bekend gemaakt zou kunnen worden, en misschien zelfs op de tijd dat dit programma de lucht in gaat. (dit programma wordt vooraf opgenomen en op een later tijdstip uitgezonden)

Sommige bronnen vermelden dat dit bedrog is, en anderen voelen dat het een voertuig is waardoor sommigen van het Welvaartsfonds het in de handen van goede mensen kunnen krijgen.

Heeft er een herevaluatie plaatsgevonden? En als dat zo is, is dit dan ook een gereedschap om fondsen ondersteund te krijgen door kostbare metalen en dat het dan uitgaat naar de mensen?AAM: De herevaluatie van de Irakese Dinar zoals je wel weet is al enige tijd onderweg in termen van waar jullie aan zouden denken als een achterkamer discussie. De officiële herevaluatie heeft nog niet plaatsgevonden, maar er zijn enige zeer, kunnen wij zeggen, discussies op hoog niveau gaande over dat het zeer snel voort zal gaan.

Ja, het is een manier om geld in de handen van velen te krijgen die deze investering vertrouwden en ondernamen om hulp te hebben voor het Lichtwerk van de Lichthoudersgemeenschap.

Deze situatie is doorgedrukt en goed bevonden door de hoogste niveaus van bestuur, en doet zich in dit moment voor vanwege de herverkiezing van Barack Obama. Welnu, begrijp ook, hoewel, er zijn velen die nog steeds betrokken zijn bij economische controles en, kunnen wij zeggen, terrorisme, specifiek van de Verenigde Staten, maar ook internationale terrorisme, tegen het Midden Oosten. De verhitting van het Israëlische-Palestijnse conflict heeft ook een effect op de vertraging van dat deze herevaluatie bekend gemaakt wordt. Maar jullie kunnen het binnenkort tegemoet zien.

SB: Dank U, Heer. Er circuleren geruchten op dit moment over een serie van financiële protocollen die de Wanta-Reagen-Mitterand Protocollen genoemd zijn. Op z'n minst één bron vermeld dat deze Protocollen nu geïmplementeerd worden en dat dit zal helpen om het Globale Welvaartsfonds vrij te krijgen. Zit er waarheid in dit gerucht dat de Protocollen geïmplementeerd gaan worden, en zit er waarheid in het gerucht dat het zal helpen met het Globale Welvaartsfonds?

AAM: Wel, zeker zouden de implementaties van deze Protocollen resulteren in een vermindering van de financiële stress, en de implementatie van de financiële zekerheid van velen. Maar denk over deze protocollen op vele manieren als zijnde verwant aan de discussies over de Dinar. Ja, wij begrijpen dat zij volledig andere deelnemers en principes zijn, maar het maakt feitelijk deel uit van dezelfde onderneming.

Dus deze principes en deze Protocollen worden besproken, maar zij zijn nog niet geïmplementeerd.

SB: Dank U, Heer. We gaan nu naar Ascentie, wat werkelijk het onderwerp van ons interview is vandaag, de eerste vraag die ik wilde stellen is er één die al eerder gevraagd is, maar de vraag blijft in de Lichtwerkersgemeenschap hardnekkig bestaan. En ik zou graag een echt helder en onmiskenbaar antwoord op deze vraag willen hebben. En dat is, zullen wij als een planeet met al diens bewoners naar de 5de dimensie op 21 December 2012 ascenderen, of zullen we dat niet? Zal er iets anders gebeuren?

AAM: Ja, je zou graag een zeer helder, onmiskenbaar antwoord willen hebben, zou je dat niet?

SB: Dat zou ik willen, ja.

AAM: Maar zoals je weet, ben ik niet alleen in dit forum zeer terughoudend geweest maar ook in andere forums om dit antwoord te geven. Laat mij het zo zeggen. Ik probeer niet jouw antwoord te omzeilen, maar het is niet zo zonneklaar zoals jij het voorstelt.

Velen ascenderen al, en die sluisdeur, dat portaal is al open, en velen, velen, velen doen er hun voordeel mee. Honderdduizenden nu hebben het voordeel genomen.  

Wat jullie aan het doen zijn en waar velen, specifiek die van de lichtwerker en lichthoudersgemeenschap, aan vastgeplakt zitten is de gebeurtenis van 21 December 2012. Maar Ascentie, en de Ascentie van Gaia met allen op haar, is niet simpelweg een enkelvoudige, één-dag, één-minuut, één seconde evenement.

Is dit een referentiepunt? Is dit een tijd wanneer er een uitlijning, zowel kosmisch als energetisch en in termen van het Goddelijke Plan waar de zaken samenkomen, waar spirit, wezen, vorm, materie, moleculen, essentie, Moeder/Vader/ Eén, mensen, Elementalen en planeet samenkomen om van de ene werkelijk naar de andere te verschuiven? Het antwoord is ja.

Maar - en ik moet deze maar toevoegen, alhoewel velen van jullie het niet leuk vinden om dit woord te horen, en ik houd er zeker niet van om het te gebruiken - jullie denken hieraan als een onmiddellijke hap en een snap voor iedere betrokkene. Zoals wij gezegd hebben, allen zijn welkom, allen zijn bij het plan inbegrepen; Gaia heeft geen enkel rijk of welk persoon dan ook misrekend, ieder mens, iedere hybride, sterrenzaad, Aardebeschermer; maar niet allen zijn voorbereid om de klok opnieuw in te stellen, zogezegd, op dat moment.

Dus is er een kans voor anderen om een langzamere route te nemen, om in een proces verbonden te zijn dat meer afgestemd is op hun eigen tijdschema en wat zij beschouwen als werkelijkheid? De vraag is open voor discussie, en het antwoord is ja.

SB: Wel, laat me het op een andere manier zeggen, Heer. Ik stel me voor dat als mensen op 22 December wakker worden en ontdekken dat de Aarde nog steeds hier in 3D is, dat er dan een enorm moord en brand geschreeuw zal zijn, heel veel vragen die zeggen, "Wel, is het nu gebeurd, of is het niet gebeurd?" Dus zal de aarde hier in 3D zijn na 21 December?

AAM: Laat me dit zeggen. De Aarde is niet erg goed verankerd in 3D. en zal het dus verankerd zijn in 3D op 21 December 2012? Het antwoord is nee. Het zal stevig en volledig verankerd zijn in het hart van de 5de dimensie. Zal het luchtig in de vierde schuieren, niet de derde? Zal het luchtig in de 7de schuieren. Het antwoord is ja. De verankering van de planeet op dat moment zal in de 5de dimensie zijn.

SB: als ik op de planeet aarde zou zijn op 22 December, en ik zou dit vragen………

AAM: Waar je zult zijn!

SB: [lacht] Ja, natuurlijk. Maar zou ik dan de 3de dimensie zien? Zal er ook maar iets van Gaia te zien zijn in de 3de dimensie op 22 December?

AAM: Dit is een zeer belangrijke discussie. Ik ben opgewonden en in vervoering dat jij en jullie allemaal die luisteren of na het feit luisteren (of lezen), bereid zijn om deze discussie te hebben. Dus ik wil zeer duidelijk zijn. Dus laat me jullie helpen.

Wat nemen jullie waar? En ik zal mijn eigen vraag beantwoorden. Wat nemen jullie waar als de 3de dimensie? Welke werkelijkheid kies je om te creëren en te ervaren? Als je op Gaia en in jouw hart van liefde verankerd bent, dan is het antwoord nee, je zult niet de ervaring of toegang hebben tot waar wij naar refereren als de oude 3de dimensie, welke de dimensie van gebrek, beperking, haat, hebzucht, controle is - jullie weten dat de lijst eindeloos is.

Zal je een ervaring van het fysieke hebben? Ja, want dat is één van de unieke kwaliteiten van dit specifieke Ascentieproces. Het is uniek door tijd en ruimte heen, maar het is ook gepositioneerd in tijd en ruimte om een fysieke ervaring te zijn. Zullen de kleuren helderder zijn? Ja. Zal je meer zien? Ja. Zal je een verschil ervaren in termen van hoe jij je voelt en hoe jij jouw externe wereld van Gaia waarneemt, jouw gemeenschap? Ja.

Welnu, laat mij een voorwaarde toevoegen. Als je vastbesloten bent dat je nog steeds een 3D ervaring vereist in termen van jouw eigen zielreis, voor een zeer korte periode van tijd, zal daar een venster open zijn - en dit heeft deel uitgemaakt van ons werk - Als je ervoor kiest om nog steeds deels, en ik bedoel deels, ervaringen te hebben van wat jij beschouwd de 3de dimensie te zijn, dan kan je dat doen. Maar de werkelijkheid zal daar niet zijn. Je zult een hologram ervaren.

Nu, ik spreek over het deel van het menselijke ras - niet diegenen die absoluut weigeren om te gaan en daarom voor een herplaatsing kozen - dat klaar is om te gaan, liefde vasthoudend, maar zich toch nog vastklampen aan enige verkeerde geloofssystemen. Nu, ik bedoel niet de verkeerde geloofssystemen die van de lagere trilling zijn, zoals controle, hebzucht, dood, vernietiging, wanhoop.

Dus er zullen sommigen zijn die zichzelf in een tussenpersoon positie bevinden. Maar voor de meerderheid van dezen die ja gezegd hebben, jullie zullen jezelf in een zeer snelle overgang naar de 5de dimensie bevinden. En misschien zelfs hoger, voor sommigen van jullie.

Welnu, ik heb gezegd dat dit een proces is en niet louter een hap en een snap. En wat bedoelen wij in termen van goddelijk begrip wanneer wij dat zeggen? Omdat wanneer wij zeggen in een hap en een snap, dan bedoelen wij dat het niet volledig onmiddellijk is. Dus bijvoorbeeld, er zijn velen, velen, velen op jullie planeet die er geen idee over hebben dat een dergelijke verschuiving zich voordoet. Wij proberen niet, noch wensen wij een situatie op te zetten waar de mensen ontwaken en voelen dat zij psychotisch zijn. Dus voor hen, zal er een overgang zijn, ietwat als een incubatie, terwijl zij zich afstemmen op de nieuwe werkelijkheid.

Nu, over het geheel, zijn dat niet de mensen die vanavond naar dit programma luisteren (of op een later tijdstip of de transcriptie lezen) Nochtans, zijn daar al diegene die zich nog steeds vastklampen - en wij voegen daarbij de Lichthouder, Liefdeshoudergemeenschap die zich nog steeds vastklampen een enige angst, aan enige kwaadheid, aan enige gereserveerdheid.

Jullie moeten dit loslaten, mijn vrienden. Dit is de laatste duw. Wij hebben jullie met energie overstroomd, maar wij kunnen dit niet volledig voor jullie doen. Dit is een gezamenlijke onderneming. Dit is een creatieve partnerschap.

Toen jij zei, bijvoorbeeld, als je wakker wordt op de 22ste December en het lijkt erop dat je nog steeds in hetzelfde oude zelfde oude zit, dan zal je kwaad zijn - dan ZAL je kwaad zijn, omdat jij je aan kwaadheid vasthoudt. Het heeft geen plaats! Het kan niet bestaan, binnenin jouw hart, binnenin jouw wezen, binnenin jouw essentie, en het kan niet bestaan in de lucht die je inademt en de trilling van de Nieuwe Gaia, van Nova Aarde.

Dus als jij je hieraan vasthoudt, als je daar zit met je armen over elkaar heen gevouwen en zegt, "Als dit niet gebeurd dan zal ik woedend zijn," Ik smeek jullie, laat die woedde los. Laat de angst los. Laat de gereserveerdheid los. Dit is een cocreatie met jullie. Het is de enige reden dat je in deze tijd naar de Aarde toekwam.

Heb je vele miraculeuze, verheffende, en wonderbaarlijke dingen gedaan? Ja. Maar de reden dat je kwam was niet om er alleen getuige van te zijn, maar om deel uit te maken van deze Ascentie. Dus als er enig residu is, dan is het nu de tijd om het op te geven. Verbrand het. Geef het aan St. Germain. Geef het aan mij. Geef het aan de Moeder, maar laat het los.  

Welnu, Ik weet dat wat ik gezegd heb heel veel meer vragen veroorzaakt heeft, dus nodig ik je uit, lief hart, om verder te gaan.

SB: Ik ben er zeker van dat u mij deze extra vragen op mijn stukje papier ziet krabbelen, Heer.

Wel, in 2009 heeft u via Ronna Herman gezegd dat "Wij 51% van onze negatieve frequentie patronen op moeten ruimen en ons af moeten stemmen op onze Energetische handtekening tot op z'n minst een deel van de lagere subniveau frequenties van de Vijfde Dimensie om de Adamantine Deeltjes van Schepperslicht te ontvangen, welke een integraal deel zijn van het Metatronische Volledige Spectrum van Licht." (1)

AAM: Sinds die tijd zijn wij een lange weg gegaan. En nu spreek ik echt tegen jouw publiek, en de mijne - ons prachtige platform heef enorm veel werk verzet. Dus ga ik niet tegen jullie zeggen dat het de lijn in het zand is van 51% versus 49%.

Moet je hoog trillingslicht vasthouden zoveel als je maar mogelijk kunt? Het antwoord is ja. En laat me ook uitleggen waarom.

Het is niet alleen voor jou. Dit is een collectieve onderneming, niet alleen een collectieve onderneming, ook de ontvouwing van het Plan van de Moeder - welke niet gestopt zal worden, tussen aanhalingstekens - maar het is een partnerschap, met de koninkrijken, met Gaia, met jullie sterren broeders en zusters en met een ieder van jullie.

Dus terwijl je hogere en hogere quotiënten van Goddelijk Licht, de Schepperessentie in je opneemt, dan doe je dat ook voor diegenen die bij jou staan, zitten en lopen, omdat jouw veld hen penetreert en hen ondersteund.

Dus in de ware zin van het woord is het viraal. En dat is waarom ik mijn pleidooi hield om alles los te laten dat niet van de hoogste trilling is. Nu, is heb tegen jullie gezegd, zowel privé als in dit forum, dat het paspoort tot Ascentie Liefde is. En het is de Liefde van zelf, (2) het is de liefde van verering en erkenning van jezelf en als een uitloper daarvan jouw gemeenschap, de mensheid, de planeet, de koninkrijken, en de Universums.

Maar het beginpunt dat ben jij. Welnu, jullie zijn enorm gepenetreerd door het hoogste Licht dat er is, door de hoogste trillingen en frequentie die er bestaan. Nu, velen van jullie hebben je gevoeld als zat je op een elektrische stoel, en sommigen van jullie reageerden tot deze frequentie door eenvoudig zo moe te zijn dat zij hun ogen niet open konden houden. Het maakt nu uit. Jullie hebben de energie ontvangen.

Liefde is de sleutel. Wij gaan niet zeggen, "Je zit alleen nog maar op 48%, daarom kan je niet komen." Dat zou niet van liefde zijn. Maar wat wij wel zullen doen met dit open portaal, deze open deuropening is, dat wij met jullie zullen werken zodat die illusie wegglijdt en dat jullie volledig verankerd zijn in de 5de, in harmonie met Gaia en al het andere op haar.

Er zijn tijden, en deze channeling met lieve Ronna Herman was één van deze tijden, wanneer je deze instructies gegeven werd om te helpen begrijpen en om jullie te katapulteren in het doen wat nodig was, net zoals vandaag dat ik aan jullie vraag om elke twijfel en frustratie los te laten. Weten jullie dat wij ons volledig bewust zijn van jullie frustratie? En dat in zovele gevallen het niet alleen begrepen wordt, het is ook wederzijds.

Nee, wij ervaren frustratie niet op dezelfde manier zoals jullie dat doen, maar wij begrijpen het zeer zeker. En wij hebben zeker, hmmmm, tijden wanneer wij verlangend zijn om verder te gaan, en dat het menselijk collectief toen zei, "Nee, we zijn nog niet helemaal klaar."

Maar dat is het volledige doel geweest van de betekenis/waarde van vijfentwintig jaar plus verscheidene eonen' aan voorbereiding van de lichtwerker, lichthouder, liefdeshouder, padvinder, wegwijzer, en pilaar gemeenschap.

Jullie zijn de voorbereiding geweest. Je hoeft niet te gaan zoeken voor die creatieve vonk van het Goddelijke. Het is al in jullie. Het maakt een integrerend deel uit van wie je bent, en het is schitterend, helder, prachtig en volkomen. Dus wat wij vragen, bepleiten, op dit punt, want we zijn zeer dichtbij aan die rand, erken het alsjeblieft, omhels het. Verdiep het, breid het uit, en deel het dan.

SB: Dank U, Heer. Kunnen we deze discussie afronden door naar die mensen te kijken die ervoor  kiezen niet te ascenderen omdat er ouders zijn die bij hun kinderen willen blijven - en ik weet dat u hier onlangs over gesproken hebt - maar ook zijn er artsen in Afrika die te maken hebben met lepra gevallen, of slachtoffers van AIDS of wat zij dan ook hebben.

Kunt u ons heel duidelijk vertellen, als zij er niet voor kiezen te ascenderen, wat hun toekomst is? Wanneer zullen zij ascenderen? Hoe zullen zij ascenderen? Waar zullen zij zijn na 22 December, als zij ervoor kiezen om bij hun patiënten of kinderen te blijven, alstublieft?

AAM: Allereerst, de kinderen - en wij spreken over kinderen in termen van waar jullie over denken als leeftijdswijs - zijn eenvoudig geen kwestie.

SB: Ja, daar ben ik het mee eens.

AAM: De kinderen hebben hun vleugels al ontvouwen en zijn klaar om te gaan. Dus denk als ouder zijnde niet dat jij je zorgen moet maken over de kinderen, je dieren, je huisdieren. Want zij zijn incarnate zuiverheid. Het geeft niet of zij de meest rauwe tieners zijn die door de grootste hormonale fase heen gaan, zij zijn klaar om te gaan. Het doet er niet toe of zij aan drugs doen, of zij onhandelbaar zijn, of zij kribbig of respectloos zijn, zij zijn klaar om te gaan.

Nu, de vraag of volwassen kinderen die bij hun ouders wensen te blijven die misschien niet klaar zijn om verder te gaan. Je bezit nog steeds je liefdeskaartje. Je bezit nog steeds je liefdespaspoort. Dus denk niet dat dit jou elimineert van het verder voorwaarts gaan.

De enige reden om te kiezen om te blijven, anders dan een simpele affaire met het ego en de duisternis, maar dat is niet wat wij hier op dit moment bespreken, is angst. De enige reden dat je kiest te blijven is angst. En dat geldt voor de arts in Afrika die lepra en AIDS patiënten behandeld, en dat geldt voor de volwassen kinderen die voor hun ouders zorgen, of hun ziekelijke echtgenoot, of hun geestelijke gebrekkige zuster.

Laat me dit uitleggen. De angst ligt onder de liefde. Ik suggereer niet dat je niet diepgaand zorgdraagt, maar wat jullie niet begrijpen, mijn dierbare vrienden, is dat de lepralijder genezen is, de AIDS patiënt is genezen, de ouders die zoveel liefde van jou gekregen hebben zullen gewillig met je meegaan.

Dus je hoeft niet terug te vallen en op een martelaarsmanier te zeggen - en de meesten van jullie die dit gevoel hebben zijn vele, vele keren gemarteld - en wat je zegt is, "Ik ben nu bereid om het nogmaals te doen." En ik zeg tegen jou, als Aartsengel Michael en met het Gezelschap van de Hemel en de zegen van de Goddelijke Moeder, er is geen noodzaak om achter te blijven.

Kan je gaan en een overgangsperiode voor je ouders hebben om eraan te wennen, voor jouw patiënten om te regenereren? Ja. Maar je hoeft niet achter te blijven in de oude 3de, welke van, ziekte, vernietiging is. Er is geen noodzaak.

Jouw wens te genezen, zorg te dragen voor, te koesteren - deze allemaal zijn de goddelijke kwaliteiten die je aan het oefenen bent geweest en die jij naar voren brengt. Dus ga gewoon dieper in jouw begrip van jouw motivaties van jouw hart, zonder oordeel, en sta de liefde toe te groeien.

Vereist het vertrouwen? In de absolute betekenis, niet alleen vertrouwen in Eén, niet alleen vertrouwen in het Plan, maar vertrouwen in jouw heilige zelf? Ja, dat doet het.

Maar laat ons ook zeggen, wij vertrouwen dat jullie het kunnen doen. Jullie hebben dat laten zien. Dus laat ons samen voorwaarts gaan.

SB: Wat interessant is aan uw antwoord, ik denk niet dat ik mijn vraag op de beste manier stelde dan als ik mogelijk had kunnen doen, maar u heeft de vraag die onder mijn vraag lag beantwoord, Dus dank u daarvoor.

Nu, u bracht naar voren de vraag dat de lepralijder wordt genezen; de AIDS patiënt wordt genezen. Ik heb een vriendin, bijvoorbeeld, die diabetes heeft en die geen genezing voor zichzelf ziet gebeuren op dit moment. En dat zij toch genezen wordt, maar dat zij zich er gewoon niet bewust van is.

Wanneer vindt deze genezing plaats? Alleen ten tijde van Ascentie, of voorafgaande aan Ascentie? Wanneer?

AAM: Er zijn velen die al een genezing ondergaan. Er zijn velen die al in het proces zitten van regeneratie. En dan zijn er sommigen die langzamer zijn. En wij zeggen dit niet met kritiek, maar zij zijn langzamer te genezen.

En dan is daar een reden. Sommige zijn eenvoudig angstig en terughoudend. Bijvoorbeeld, laat ons diabetes gebruiken. Diabetes is de hunkering, het verlangen naar de zoetheid van het leven. En in een groot deel van jullie collectief is het afwezig.

Dus dat een individu geen genezing van de diabetes ervaart is omdat zij zich nog steeds vasthouden aan die energie voor het collectief, erkennen dat mensen, of zij nu diabetes hebben of niet, niet de zoetheid van het leven ervaren.

Maar het kan ook zijn dat zij angstig zijn om hun ziekte los te laten. Niet bewust. Zeker niet vanuit een standpunt van het ego. Maar onbewust en onderbewust voelen zij dat zij nog niet de zoetheid van het leven hebben geproefd. Daarom laten zij de ziekte niet los. Het is echt, in jullie dimensie van de 3de werkelijkheid, een kip en het ei vraag.

SB: Heer, nog drie vragen meer. De eerste is, of u iets kunt uitleggen dat u tegen Susan S. zei een tijd geleden in 2012, u zei;

"Andere latere datums refereren ook naar kansen om nog verder te ascenderen. Op dit moment, is het onvoorstelbaar, als ik tegen jou zou zeggen, "Oh, en tussen haakjes, je blijft leven, en in 2030 neem je een andere sprong." Je zou denken dat ik belachelijk aan het praten was. Dus voeren wij het eveneens op."

Ik stel me voor dat u sprak over verdere Ascentie naar de 6de en 7de dimensie, maar kunt u die verklaring verduidelijken voor ons, alstublieft?

AAM: Er is een heel populair liedje op jullie planeet genaamd "Je Bent Nog Maar Net Begonnen." Wanneer je in de 5de verankerd bent, de hunkering om door te blijven gaan gaat groeien. (3) Er zullen andere kansen zijn om verder te ascenderen. Wij hebber er niet uitgebreid over gesproken, ja, dit kanaal neigt ernaar dat te doen, maar niet in dit forum. Ik doe het niet omdat wij jullie door dit portaal heen willen krijgen. Maar zijn er andere ascenties gepland in het Goddelijke Plan? Het antwoord is ja.

Is het op dit punt onvoorstelbaar voor jullie? Ja, omdat jullie punt van referentie, zelfs diegenen van jullie die dimensies overschrijden - en tussen haakjes ik ben trots op jullie, en jullie doen het zeer, zeer goed - maar het is onvoorstelbaar voor jullie tot dit punt dat wij dan zelfs verder gaan, omdat jullie punt van referentie de oude 3de is. En zelfs met de verbeterde 3de, welke fysieke X ruimte is, zonder de valse rasters en paradigma's.

SB: Twee vragen meer. Een heleboel mensen zijn - wanneer zij, bijvoorbeeld, horen dat Inelia Benz een conferentie heeft in de 5de dimensie na 21 December, of dat iemand zegt, "Hé, laten we samenkomen en een conferentie na 21 December hebben," zij nemen dat als een indicatie dat we niet gaan ascenderen, of zij vragen zich af wat we te bespreken zullen hebben in de 5de.  

Zijn zij correct om aan te nemen dat wij geen enkele conferenties meer hebben in de 5de? En als we wel conferenties hebben in de 5de en andere dingen zoals dat, wat voor doel zullen zij dan dienen?

AAM: Laat mij met jou over ons praten. Dat waar jullie naar refereren als de Raad van Liefde of het Gezelschap van de Hemel, als de intergalactische raden. Laat mij met jullie delen. Ons favoriete ding is om bijeen te komen, en er is nooit enig tekort aan zaken om te bespreken. Spreken wij in een verbale taal zoals dit? Nee, niet noodzakelijkerwijs. Telepathisch, op een krachtdadige manier. Maar er vindt een oneindige creatie van volledige Universums plaats in waar jullie aan denken als iedere seconde of iedere minuut. Er zijn miljoenen dingen te bespreken.

Jullie arriveren niet in de 5de, of ergens anders, met alles intact en al gecreëerd. Dat zou het doel missen. Dus het is niet simpelweg om daar te komen en eenvoudig op een wolk te drijven en gelukzalig van de wereld af te zijn.

Dierbare vrienden, jullie gebruiken het woord werk; wij gebruiken het woord creatie, gefocuste aandacht. Er is heel veel om te bespreken en dat er gedaan moet worden. Jullie creëren en co-creëren samen met ons, met jullie sterren broeders en zusters; Terra Gaia; Nova Aarde. Jullie verankeren steden van Licht, nieuwe begrippen van maatschappij, van bestuur, van cultuur, van genezing, van architectuur, van energie.

Jullie raken bekend met het weten dat jullie deel uitmaken van een galactische familie.

Zijn er dingen te bespreken? Ik zou willen suggereren dat jullie constant bijeen zouden willen komen. En het hoeven noodzakelijkerwijs geen formele bijeenkomsten te zijn, hoewel voor velen, de aanpassing - denk aan de miljoenen en miljoenen aan mensen die hier nooit over nagedacht hebben. Zij zullen op snelheid willen worden gebracht. Niet omdat hun energie er niet is, niet omdat de wetenschap er niet is, maar omdat de gemeenschap op een andere manier opgebouwd zal worden.

Mensen, menselijke wezens, dit zeldzame ras van hybriden, zal op manieren tegen elkaar spreken die zich nog nooit eerder, eonen lang, op de planeet voorgedaan hebben. Dus ja, natuurlijk zullen er bijeenkomsten zijn. Er zullen bijeenkomsten zijn in buurten en Steden van Licht. Er zullen bijeenkomsten zijn ten gevolge van interesses en projecten - en er zullen vele projecten zijn. En vergeet niet, jullie keren in een volledige cirkel weer terug naar het scheppersras. En als zodanig, wat impliceert dat? Jullie zullen creëren.

De menselijke liefde van discussie, van planning gaat niet sterven. Als wat dan ook, het gaat uitbreiden, omdat collaboratie niet langer eindigt in een conflict, in ego. Het eindigt in grotere creatie. Dus natuurlijk zullen er bijeenkomsten zijn.

SB: Heer, Graham en Ik hebben onlangs een conversatie gehad die bleef groeien in diens inspirationele kwaliteit, en wij bleven gewoon uitdijen en uitdijen in de conversatie. Dus ik weet waar u hier over spreekt. [lacht]

Nu, u zei dat het het doel zal missen. Naar welk doel refereert u, Heer?

AAM: Het doel van co-creatie. Het zou het doel missen om nooit als gemeenschap in vele forums en in vele formaten samen te komen. Het zou het doel missen van gemeenschap, van onderlinge verbondenheid, van bondgenootschap, van eenheidsbewustzijn, als iedereen in hun nieuwe, verbeterde huis zou blijven en nooit tegen een andere ziel zou spreken.  

SB: Prima. Wel, dat is zeer duidelijk. Mijn laatste vraag is, zou u ons kunnen vertellen wat wij in gedachten moeten houden of moeten doen om op een zachte en gemakkelijke manier te ascenderen?

AAM: Eerst en vooral, en ja, ik refereer naar Linda Dillon haar boek, [De Grote Ontwaking] haar acht gemakkelijke stappen waar wij jullie over verteld hebben. Maar eerst en vooral, veranker jezelf alsjeblieft aan het hart van Gaia zodat je stevig geworteld bent op de planeet als zij vrij letterlijk in/naar een nieuwe werkelijkheid gaat. Dat is essentieel.

He tweede is om Liefde en Vrede te behouden. Ik ben deels aan de blauwe vlam verbonden, maar het is ook jullie drie-vlam(blauw-geel/goud-roze), de magenta vlam, de violette vlam binnenin jullie wezen. Gebruik het met onderscheid. Handhaaf de Liefde. Wees eerlijk met jezelf, zoals je nog nooit eerder gedaan hebt. Ga dieper.

Als er een residu van angst, van twijfel is, dan is dat oké. Maar je kunt het aan mij overhandigen. Ik zal het zo graag aannemen. En als ik niet jouw beste vriend ben, geef het dan aan jouw gidsen, geef het aan de Moeder, geef het aan Gaia, maar geef het weg. Laat ons jullie hiermee helpen.

Dan, sta jouw uitgebreide veld, jouw hart toe om uit te reiken en uit te breiden en elkaar aan te raken. Dit zijn, op dit moment, enige van de meest belangrijke ondernemingen, creaties, die wij ooit van jullie gevraagd hebben. Dus veranker, laat los, breid uit, houd van jezelf, en maak je klaar.

Dit is het begin, niet het einde.

Nu, kijk in de richting van wat je zult creëren. Laat jezelf dromen. Laat jezelf denken van wat je altijd al gewild hebt om te onderzoeken, niet in termen van jouw emotionele beperkingen, van jouw financiële beperkingen, of jouw familiale of sociale beperkingen.

Denk na over wat jouw droom is. Is het om met de Galactics samen te werken? Is het om met kinderen te werken? Is het om de lepralijders te ondersteunen met hun overgang naar gezondheid? Is het het verankeren van de Steden van Licht? Is het het zijn van een kanaal? (om te channelen)

Onderzoek wat je wilt en begin het visioen van jouw creatie vast te houden. Je hoeft niet te wachten. Dat is wat wij jullie verteld hebben, jullie tot toe uitgenodigd hebben, jullie gevraagd hebben. Kom en laat jullie vleugels ontvouwen. Jullie zijn klaar, mijn dierbare vrienden. Ga in vrede. Vaarwel.

SB: Dank U, Heer. Dit was een rijke discussie. Dank u zeer veel. Vaarwel.

AAM: Vaarwel.

Voetnoten

(1) Aartsengel Michael, Sept. 27, 2009, via Ronna Herman, http://www.ronnastar.com/latest.html. (engelstalig!!)

(2) Aartsengel Michael refereert niet naar egoïstische zelfliefde, maar naar de zuivere Liefde van Zelf, dat nodig is voordat we van anderen kunnen houden.

 (3) Dit is wat ik genoemd heb in andere artikelen 'Het verlangen naar bevrijding'. Het is een subgevoelige, permanente hunkering naar God dat in ons geplaatst is als een stuursysteem baken. Het kan alleen tevreden gesteld worden door de ultieme ervaring van God-besef en vermenging met God.

Opmerking: Ik heb besloten het tweede deel niet te vertalen,  (ondanks dat ik eerder zei dit wel te zullen doen) aangezien het Ascentieproces veel energie neemt en ook zijn er (op dit moment) vrij veel berichten die een vertaling waard zijn, zo wacht er bijvoorbeeld alweer een nieuwe "Een uur met een Engel" om vertaald te worden, en ik wil toch graag wel een beetje 'tijd' vrij houden voor de berichten die zo ineens in de 'ethers' verschijnen.
 
Liefde en Licht,
Cobie

Vertaling: Cobie de Haan
 http://www.the2012scenario.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten