dinsdag, november 13, 2012

Een Uur met een Engel - 12 November 2012


Aartsengel Michael:
 
Wij zijn in een Verenigd Krachtveld. Dat is waar deze Opening over gaat.

Steve Beckow: We hebben net de vooropnames van een Uur met een Engel opgenomen. Helaas was Geoff niet in staat om bij ons te zijn vandaag. Wat ik wens te doen is het commentaar van Aartsengel Michael hier te posten over wat er op 11/11 gebeurde. Wat hij zegt is dat de sluizen geopend zijn en dat de weerstand tot verandering op de planeet verminderd. Deze vrijlating van weerstand is wat we hoofdzakelijk vooruit kunnen zien gaan en niet wat er op de planeet zichtbaar is, als een resultaat van 11/11.

Het is zoals wij dachten: Het is wat de 11/11 geopend heeft en niet zozeer wat wij individuen ervaren kunnen hebben op de 11/11 dat belangrijk is en AEM legt uit waarom dat zo is.

AEM verteld ons dat over 100,000 Lichtwerkers en Lichthouders op 11/11 geascendeerd zijn en toen als Poortbeschermers terugkeerden en wij kunnen verwachten te zien dat zij leidinggevende rollen op zullen gaan pakken op TV en de radio, Ascentie uitleggend aan anderen en anderen aanzetten om op volle kracht door de toegangspoort te gaan. Wanneer Ellen de transcriptie klaar heeft dan zullen we ook zien wat St. Germain te zeggen had over NESARA.

==================================

Aartsengel Michael: Ik ben verheugd om vandaag bij jullie te zijn en om het nieuws van deze opening van het portaal van liefde en de verenigende energie van liefde te brengen. Mijn dierbare vrienden, vanaf het begin tot het einde, en nee, dit is niet het einde; als het iets is is het een nieuw begin - maar vanaf het begin tot het ware einde, zijn al onze heilige ondernemingen over het verankeren van Liefde gegaan en zij zullen daarover gaan.

Dit is vanaf het allereerste begin aan de gang geweest en zeker in termen van wat jullie zien als de geschiedenis van Gaia, als de onderneming en de verankering van het plan van de Moeder, dit is voor eonen lang aan de gang geweest. Maar, ja, de volledigheid van de opening van dit portaal van 11/11 is voltooid. In jullie tijd denken jullie eraan dat dit langzaam geweest is. Maar in feite is het uitzonderlijke snel geweest, op vele manieren, onmiddellijk.  


En een ieder van jullie op jullie eigen gelukzalige manier zal deze invoer voelen, deze overstroming, deze opruiming en deze verankering, als grondslag, van liefde, van liefde voor jullie heilige zelf en liefde voor anderen. En daarmee komt het vertrouwen van het weten dat jij, een ieder van jullie, exact daar is waar je moet zijn, zelfs als het niet is waar je uiteindelijk zult zijn.

Wat bedoel ik daarmee? Voor sommigen van jullie is er nog een lichte opruiming gaande, en een uitbreiding terwijl je interdimensionaal, transdimensionaal beweegt. Maar de sleutel is om dit toe te staan. Het hoeft niet melodramatisch te zijn. Het hoeft zelfs niet een heel klein beetje dramatisch te zijn. Want het is zachtaardig, liefde is bevallig, liefde is vriendelijk.

Er is niet een vezel, element, essentie, mens, sterrenzaad, poortbeschermer, Aardebeschermer, dat/die niet gepenetreerd is door deze Liefde. Voor sommigen van jullie is het zachtaardig en voor sommigen van jullie is het erg, erg sterk alsof je deze energie nooit gevoeld hebt want het is veel meer dan slechts een emotie. Het gaat ver voorbij van waar jullie aan denken als een gevoel. Het is de kern en de essentie van jouw wezen dat verschoven en geopend is en, ja, op veel manieren opnieuw gecreëerd.

Want jullie weten dat de vorm er behoefte aan heeft om op de hoogste trilling te zijn om zich volledig aan te passen aan wat jullie aan het doen zijn, individueel en collectief in termen van deze Ascentie. Je kunt buiten jezelf kijken en de meesten van jullie neigen daartoe, maar wat ik vraag is dat jullie ook binnenin naar jullie Kern kijken, als eerste en voornaamste, en voel en zie en erken en sta toe wat daar is en naar boven opwelt en verankerd moet worden tegelijkertijd dat jullie praten over de meest veelbetekenende verschuiving in jullie geschiedenis, niet alleen van jullie planeet, maar waarschijnlijk ook van jullie gehele Galaxy en multiversum.

Dan kan je gaan observeren. De buitenzijde observeren. En zien hoe deze verschuiving zich manifesteert in jullie uiterlijke wereld, in jullie cirkel, in jullie vriendschappen, in jullie politiek en jullie financiën en jullie maatschappij. En onderneem dan de geschikte actie.

Het is niet alleen wij, het Gezelschap van de Hemel, de Raad van Liefde, de Aartsengelen en de machtigen die de doorgang open houden. Jullie zijn het. Dit is cocreatie. Dit is het heilige partnerschap. Het is de eenheid met elkaar, dwars over continenten en oceanen heen, hart naar hart naar hart naar hart, naar boven naar jullie sterren broeders en zusters, terug naar jullie. Wij bevinden ons in een verenigd krachtveld. Dat is waar deze opening over gaat.

De onderneming van wat jullie genoemd hebben, en wat wij genoemd hebben, indamming/containment, of het inrekenen van diegenen die op diverse manieren niet die trilling van Liefde waren of deze niet ervoeren of vasthielden, en hen in een situatie plaatsten waar zij niet alleen continu werden gepenetreerd, en velen van hen blijven en zullen doorgaan gepenetreerd te worden, maar worden gepenetreerd door het Licht en door de Liefde. De verwijdering van deze energieën staan ook de vrije stroming en impact toe van de Liefde die doorkomt omdat er niet die barrières zijn, of zij nu menselijk of energiek zijn - zij zijn allemaal één en dezelfde - dus zijn er niet deze hikken of deze barrières die de stroom stoppen.

Dus wat ik tegen jullie zeg is, alleen jullie kunnen de stroming stoppen. En dit zou zeer, zeer moeilijk zijn, het zou een Herculische taak zijn, en wij zien niet of zijn er geen getuige van dat er ook maar één enkel wezen op jullie gehele planeet is die wenst de stroming te stoppen. Weten jullie wat dit betekend? De weg vooruit is helder/duidelijk/vrij.

Jullie kijken naar evenementen, en ik berisp jullie hier niet voor want wij hebben vele evenementen met jullie besproken, vele ondernemingen, maar kijk ook in jullie harten, kijk naar hoe jij bent in jouw ware kern van zijn/bestaan. Dat is de waarheid van waar je bent, waar je naartoe gaat en wat jullie werkelijk ondernemen.

Het was voor het menselijk collectief mogelijk om enige barrières met de opening van dit portaal te creëren maar die weerstand is er niet geweest. Ja, het is waar dat wij geholpen hebben met de indamming/containment. Maar in jullie individuele harten, jullie zelven, jullie kernen, zelfs diegene van jullie die nog steeds enige verwijdering van opruiming ondergaan, niet één van jullie, niemand van jullie zei nee. Hiervoor zegenen en danken wij jullie. En ik ben helemaal klaar, lieve Steve, voor jouw vragen.

Steve: Dank U, Heer. Wel, ik denk dat er één vraag is die in de gedachten van vele luisteraars is, en het kan hoofdzakelijk in die van mijzelf zijn, is: Ascendeerden veel Lichtwerkers en keerden zij als Poortbeschermers terug?

AAM: Ja, ja. En het is geen toeval dat velen, velen door het portaal heen gingen. En wat wij suggereren is dat het gaat om een 24-uurs portaal en zovelen verankeren, verankeren opnieuw vandaag terug in wat zij voelen als een ietwat fysieke vorm. Dus ja, velen ascendeerden. Goed over een honderdduizend.

Steve: Hoe zouden wij ons van deze doorgaans bewust kunnen worden, Heer? Hoe zouden zij hun aanwezigheid laten voelen?

AAM: Maar dat is de sleutel. Het is niet dat zij zichzelf terzijde of erbuiten, erboven of eraan voorbij zetten. Dus wat er gebeurd met de poortbeschermers, en ook de pilaren, tussen haakjes, is dat zij gekomen zijn en het is zelfs dat zij allereerst gekomen zijn naar een veel hoger rijk en een hogere frequentie dan eenvoudig de Vijfde Dimensie. Dan verankeren zij in de Vijfde. Nu drijven zij terug naar de Derde. Hoe jullie het opmerken is door aanzienlijke veranderingen. Observeer je vrienden. Observeer je familie. In plaats van naar de grotere scène te kijken. Want daar is het waar jullie echt een verschil op zullen merken of waar zullen nemen.

Het is niet dat deze mensen, deze poortbeschermers opgemerkt dienen te worden als zo heel veel anders, maar zij weten dat iets erg wezenlijks en diepgaand en onherroepelijk binnenin hen heeft plaatsgevonden. En dat hun gevoel van missie of van doel waarlijk naar de voorgrond is gekomen. Met een gevoel van vertrouwen, ja, maar ook met een gevoel van ….we zullen niet zeggen vertwijfeling ….maar van urgentie, dat zij hun missie en doel moeten doen, dat er geen, in termen van het mensenrijk en de menselijke ervaring, tijd over is om uitvluchten te zoeken, dat zij moeten verdergaan, dit gevoel van onmiddellijkheid, er is geen gebogen snelweg meer, het is een rechte lijn, en dat zij echt diegenen moeten bereiken waar zij zich vrijwillig voor aangemeld hebben. En voor sommigen is het één op één op één, maar voor de meesten zijn het grote groepen.

Steve: Dus als het grote groepen zijn, kunnen wij verwachten hen te zien opduiken op de TV of de radio? Is dat correct?

AAM: Ja, dat is correct.

Steve: Prima. En wederom houd ik ervan om de luisteraars erop te wijzen dat U net de vraag beantwoord heeft die ik zou gaan vragen want voor mij is dat altijd een interessant fenomeen.  

Mijn volgende vraag aan U, en het kan onze laatste vraag zijn voordat wij St. Germain verwelkomen is wat de uitkomst van de 11/11 te zeggen heeft over de overblijvende gebeurtenissen die wij verwachten - NESARA, Disclosure, de verwijdering van de overblijvende leden van de kliek die nog steeds chaos veroorzaken, en ik spreek niet over de mensen die in containment zijn en die daar goed op reageren. Wat zegt 11/11 hierover?

AAM: Het opent de sluizen om hen schoon te wassen. Dus diegenen die de doorn in het oog waren of een beetje een belemmering zijn geweest ontvangen ook de impact. Laat mij jullie terugnemen naar het eerste principe en dat is dat alle wezens de ervaring van Liefde moeten hebben. Er is geen wezen, specifiek op jullie planeet, die geïncarneerd is, niet lettend op wat voor vorm, die niet naar Liefde verlangd, ongeacht hoever zij het donker binnen gereisd zijn of hoever zij afgedwaald zijn van de waarheid van wie zij zijn.

Dus wat dit doet is dat het hen toestaat om in de stroming opgeslokt te worden. Dus wat het doet is dat het wegduwt als een takje, zelf niet als een cementblok, zelfs niet als een blok hout of een boom of een opstopping van blokken hout, maar als een takje de weerstand tot zaken als billijke distributie, regeringscontrole, sabotage, alle van dit soort zaken wegduwt - dat is wat het doet. En dat zet het kader voor het verenigde veld.

Vertaling: Cobie de Haan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten