woensdag, oktober 24, 2012

Een Uur met een Engel - 22 Oktober 2012

Aartsengel Michael - "Het is Tijd om het Oude Los te Laten
 
Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en Auteur van "De Grote Ontwaking", en Steve Beckow van de 2012 Scenario.

Ik ben Graham Dewyea. Het is fantastisch om bij jullie te zijn vandaag.

Onze gast vandaag is Aartsengel Michael. En hiermee geef ik het aan jou over Steve.

Steve Beckow: Dank je wel, Graham.

Linda Dillon: Ik denk, voordat we beginnen, Steve, dat onze geliefde Goddelijke Moeder een paar woorden van bemoediging heeft die zij met ons wilt delen.

SB: Dat is prachtig! Prachtig. Dank je, Linda.

Welkom, Moeder.

Goddelijke Moeder: Gegroet, Ik Ben de Moeder, Moeder van Eén en Moeder van Alles. En ja, ik treed voor mijn geliefde Michael om eenvoudig deze woorden van bemoediging aan te bieden.

Mijn dierbaren, kinderen van mijn Hart, Kinderen van mijn Wezen, wijzers van de weg, Hybriden en Engelen, Sterrenzaden en Mensen: Sta jezelf niet toe om afgeleid te worden. Behoud je focus en wees jouw geloof, en weet dat je in de openbaring bent, en dat alles voorwaarts gaat volgens het plan, volgens mijn plan en volgens die van jullie.

Ja, de veranderingen zijn snel onder de huidige omstandigheden. En dat is waarom ik van jullie vraag: raak niet afgeleid, en focus op de waarheid die Michael inboezemt in jullie hart en de helderheid die ik aan een ieder van jullie geef, in elk van jullie lichamen en in jullie kern. Bereid je voor en wees de uiteindelijke gebeurtenis, en weet eenvoudig dat ik bij jullie ben. Wend je niet af, want dit is de tijd voor jullie om recht door zee te gaan - nee, niet met oogkleppen op, maar met volledig zicht en open harten, met medeleven en vreugde en de vervulling van Liefde.

Dank je. Ik treed nu terzijde.

SB: Dank U heel veel, Moeder, voor dat bericht. En wij verwelkomen Aartsengel Michael ook. Heer, ik heb een volle lei met vragen, maar ik zou U willen vragen of u eerst een openingscommentaar wilt geven.

Aartsengel Michael: Gegroet. Ik ben Michael, Aartsengel van Liefde, strijder van vrede. Je weet beter, mijn vriend, dan om mij een platform voor openingscommentaren te geven! Want ik heb altijd enorm veel te zeggen.


SB: Zeer goed, Heer.

AAM: Maar ik plaag je ook, want het is een speelse Michael waar jij je vandaag mee verbindt, speels en serieus! Want, zoals je weet, Serieus is altijd verkeerd begrepen op jullie planeet, want het is een planeet van spelen, van verrukking, een portaal van vreugde.

 Ik versterk opnieuw mijn blauwe vlam van waarheid binnenin een ieder van jullie - binnenin jullie harten, binnenin jullie kelen, binnenin jullie derde oog, jullie kroon. En ja, het is tijd van onderscheid maken en van het omhelzen van de duidelijkheid die de Moeder/Vader Eén jullie heeft gegeven en het toe te staan uit te breiden en te groeien - niet als een afzonderlijk, apart deel van jou, omdat het integraal is tot wie jij bent. Dat is het altijd geweest. 

Dus begrijp, terwijl wij deze tijden van verandering naderen, dat er dan ook het vrijlaten van een grote hoeveelheid van wat wij noemen overmatige energie is, van chaos. Wees een waarnemer, en maak je op vele manieren los van de Aarde zelfs terwijl je er vrede mee maakt. Maak je los van de derde dimensie. Veranker je binnenin het hart van Gaia, maar maak geen deel uit van de kokende pot van verkeerde informatie.

Zo, ik ben klaar voor jou, mijn dierbare vriend. Waar wens je te beginnen?

SB: Wel, laat me gewoon zeggen, Heer, dat ik de bedoeling heb, als we de tijd daarvoor hebben, om u vragen te stellen over Ascentie, de Sedona Conferentie, Fukushima, de November verkiezing, NESARA, Disclosure, Indamming. Dus ik heb er nogal vrij veel.  

En misschien zou ik kunnen beginnen door te zeggen dat ik over mijzelf opmerk dat mijn focus zich versmalt en dat ik meer en meer geïnteresseerd ben in Ascentie en minder en minder geïnteresseerd ben in vele andere onderwerpen. Is dit iets dat ik zou moeten verwachten? Is dit iets dat er over het algemeen gebeurd?

AAM: Ja. Het is iets dat voorzien kan worden en het is iets dat met het collectief gebeurd.

Zoveel van wat er zich voordeed en zich voordoet op deze prachtige planeet is gebaseerd in de chaos, in de drama, en in de schaduwen van informatie en verkeerde informatie. Dus dat begrijp je. En de interesse in het deelnemen in die sudderende of kokende pot wordt minder en minder, vanwege waar jij in geïnteresseerd bent en wat echt tot jouw wezen spreekt, aangezien het ook aan het verschuiven is. Het is eenvoudig zijn op het pad van Ascentie - jouw pad van opening, van hart, van liefde, van verlichting, van afstemming.

Dus de dag-op-dag evenementen, zoals jullie daarover denken, zoals jullie voor vele honderden en duizenden van jullie jaren over hen dachten, worden bijna incidenteel. Het maakt deel uit van jullie verschuiving van het oude drie dimensionale menselijke wezen, naar, kunnen wij zeggen, een globale, interdimensionaal, transdimensionaal galactisch mens.

SB:  Dank U. Ik wil graag een moment doorbrengen met vroege Ascentie, Heer. Ik denk dat veel van de lezers en luisteraars zich afvragen op hoeveel Lichtwerkers U anticipeert die vroeg zullen ascenderen. Wat is nodig om te doen om bij hun aantallen te zitten? En wat zal hun werk zijn als Poortbeschermers als zij terugkeren?

AAM: Wel, velen, velen zijn al door het Portaal gegaan. Dus jullie hebben de behoefte dat te moeten begrijpen. Wij geven je niet een daadwerkelijk nummer, maar wij zullen zeggen verscheidene duizenden. Nee, geen miljoenen; duizenden. En hun werk, in termen van terugkeer - want de meesten van hen zijn teruggekeerd - is eenvoudig handelen als een baken. Denk hieraan in zeer praktische termen zoals een radiotoren, een zender, zodat de energie uitgaat naar de menselijke wezens in een verscheidenheid aan manieren en wordt geïnfiltreerd, vertaald, versneld, vertraagd, in overeenstemming met de behoefte.

Daar zijn dan ook de verspreiders zoals jijzelf, van een grote hoeveelheid aan informatie, omdat daar diegenen zijn die nog steeds in de derde dimensie zijn en gevangen zitten in de informatie spiraal. Dus in tegenstelling tot jou zelf, willen zij meer en meer informatie om zichzelf er opnieuw van te verzekeren dat zij op het spoor zitten. Zij zijn nog niet op het punt - diegenen die pre-Ascentie zijn - dat zij echt binnenin kijken voor wat er gebeurd en dan de uiterlijke wereld toestaan om zich eenvoudig te openbaren.

Dus de poortbeschermers en de wegwijzers zijn al onderweg. En zij zullen dwars door deze werkelijkheden heen lopen. Dat is één van de rollen van de poortbeschermers, dat zij tot een dergelijke tijd dwars door de interdimensionale werkelijkheid heen lopen aangezien allen die ervoor kiezen om door dit portaal heen te gaan dat gedaan hebben.  

En natuurlijk zullen daar de pilaren zijn die de achterhoedde wachter zijn, bij gebrek aan een betere term, die zorg zullen dragen voor de laatste uitvoering van het Plan.

SB: En zijn er datums mee gemoeid met wanneer mensen waarschijnlijk vroeg ascenderen? Bijvoorbeeld, de 11-11, of andere datums?  

AAM: Elke en iedere dag doen deze zich voor. 10-10 was een grote dag. 11-11 zal een volgende grote dag zijn. 12-12 zal een volgende grote dag zijn. Maar laat mij jou ervan verzekeren, dat er duizenden elke en iedere dag door het portaal heen gaan, dus er is geen behoefte om naar een bepaalde datum te kijken. Houd eenvoudig jouw eigen individuele focus en kies dan jouw dag. Het kan uniek voor jou zijn, weet je!

SB: Heel goed. Ik kies zeer zeker voor vandaag! [lacht] Dank u, Heer!

Wat vertegenwoordigt de Sedona Conferentie voor u, en wat zou u graag willen zien dat daar verwezenlijkt wordt?

AAM: De Sedona Conferentie vertegenwoordigd de kans van gelijkgestemde en gelijkhartige individuen om samen te komen om de waarheid te ontdekken en om Liefde te zijn, om de individuele en de collectieve trilling te verhogen naar een dermate niveau zodat je eenvoudig opstijgt. Dat is het doel van de conferentie.

SB: Dat is erg goed, Heer.

AAM: Wat ik verwezenlijkt wens te zien worden is precies dat. Ik zal mijn aanwezigheid zeer bekend en zeer duidelijk maken, zodat er geen verwikkelingen in fiasco, in drama, in verkeerde informatie zal zijn; in het proberen om disharmonie te creëren. Want, zoals je weet, als jullie door het portaal heen gaan - en wij hebben er al één gecreëerd; dus maak je nergens zorgen over - dus als jullie door het portaal heen gaan, en jullie beginnen je te verbinden - en het is niet eenvoudig in de ontmoetingszalen, en Ik tel mee zowel beide conferenties en beide ontmoetingszalen. Nee, dit portaal begon met jullie zielsbeslissing om deel te nemen aan deze bijeenkomst. En dat omvat diegenen die, voor vele redenen, sommige gebaseerd op geloof, maar die desalniettemin besloten hebben om deel te nemen vanuit het gemak van hun woningen.

Maar laat ons suggereren dat diegenen die besloten hebben om naar deze bijeenkomst te komen de verschuiving al begonnen zijn zodra als zij beslisten. De volledige Raad van Liefde en het Gezelschap van de Hemel begon met deze groep te werken. Dus ons werk is goed onderweg. Het is niet slechts jullie groep van presentatoren en van Inlight Radio en 2012 Scenario die druk zijn geweest, lief hart. Wij zijn uitzonderlijk druk geweest. 

En er is een reeks van portalen waar een ieder van jullie doorheen zal gaan. Je kunt het goed voelen alsof je door een draaideur heen gaat. Maar weet eenvoudig, dat ieder van deze panelen van de deuropening portalen zijn, en jullie zullen aan de andere kant tevoorschijn komen.

De opening van deze energie is niet simpel, zoals wij zeggen, binnenin de zalen van de bijeenkomsten. Het is in de locatie, het is in de stad, het is in jouw hart, het is in jouw kamer, ongeacht van waar jij verblijft. Het is binnenin een ieder van jullie. Binnenin, en binnenin.

SB: De grote meerderheid van onze lezers en luisteraars zullen niet in Sedona zijn, Heer. Kunnen zij ook hieraan deelnemen?

AAM: Ja. En dat is waarom wij gezegd hebben dat het niet alleen diegenen zijn die gekozen hebben en die de kans hadden naar de feitelijke bijeenkomst te komen. Wij betrekken hierin diegenen die zullen deelnemen vanuit het gemak van hun woningen. Dus wat wij aan hen voorstellen is om eenvoudig in hun harten verankerd te blijven en hun harten te openen, hun wezens, om de energieën te ontvangen die verzonden en uitgestuurd zullen worden en deel uitmaken van deze bijeenkomst.

Dus wees niet ontroostbaar, dierbaren. Wees niet ontmoedigt als jouw omstandigheden dusdanig zijn dat jij in India of China of Nieuw Zeeland of Canada bent. Wees niet ontmoedigd dat je niet kon komen. Want jij houdt de energie vast en je ontvangt ook de energie.

Zal je alle diverse stukken weten van wat er gezegd wordt en wat er gepresenteerd wordt? Wel, uiteindelijk zal je dat. Maar weet dat jij je op de energie kunt focussen en op die manier kunt deelnemen, en dat je de informatie, de transcripties, enzovoorts, op een later tijdstip kunt krijgen. Wees niet ontmoedigd.

Zoals onze Moeder aan een ieder van ons vandaag gevraagd heeft, behoud je focus. Dus weet dat als je thuis zit dat je de energie kunt ontvangen, maar weet ook dat jullie de energie bezitten, hand naar hand naar hand, hart naar hart naar hart. Er zijn miljoenen van jullie die bij het werk zullen helpen wat diegenen die in Sedona samenkomen doen, hen ondersteunen om deze onderneming tot uitvoering te brengen.

En elk van de personen die in Sedona arriveren, diegenen die fysiek aanwezig zullen zijn, representeren ergens tussen duizenden en miljoenen mensen. Dus zij hebben hun werk ook kant en klaar voor zich liggen.

Welnu, gaat het moeilijk worden? Absoluut niet. Gaat het speels en vreugdevol worden? En dat is waarom ik tegen je zei, het is een speelse Michael die zich vandaag bij jullie aansluit. Vaak ben ik erg streng of serieus betrokken met het Midden Oosten en oorlog door de galaxies heen, maar niet vandaag. Ik kom naar jullie toe als een broeder, en ik nodig jullie uit, kom en speel met me. Het is tijd voor ons om vreugdevol te zijn en samen te lachen, wij allemaal.

SB: Dank U, Heer. Dat is prachtig. Ik probeer om dat meteen op de 2012 Scenario site gezet te krijgen.

Voordat we naar ons bijeenvergaarde nieuws van de wereld toegaan, zou U ons kunnen vertellen, alstublieft, hoeveel kijkers de Disclosure video, "Ik Weet dat Mijn Galactische Familie Hier is. Doe Jij dat Ook?" op Youtube heeft gekregen? (deze vraag in verband met het feit dat Youtube de aantallen manipuleert)

AAM: Meer dan een miljoen.

SB: Heel goed.

AAM: Er net overheen.

SB: Oké. En hoeveel kijkers heeft de video in z'n totaliteit gehad? Ongeacht de Youtube plaats waar het bestaat, maar op de andere sites die bestaan?

AAM: Oh, dan kijk je naar ongeveer het dubbele aantal.

SB: Wel, dat is prachtig. En de impact….

AAM: Het is Disclosure geweest, en jullie zijn nog maar net begonnen.

SB: Heer, bedoelt U Inlight Radio als een groep, of de wereld?

AAM: Ik bedoel Inlight Radio, Ik bedoel Disclosure, en ik bedoel de wereld.

SB: Oh, heel goed. Oké. Nu ga ik een serie vragen over nieuwe onderwerpen vragen.

De eerste vraag die naar voren kwam vanochtend. Er zijn geruchten over een 3.9 aardbeving die Japan getroffen zou hebben en een plutonium lek veroorzaakt zou hebben, waarvan enkele bronnen zeggen dat het zich naar andere delen van de wereld zal uitspreiden. Is dit een echte situatie, of is dit een valse-vlag poging om angst in de wereld aan te zwengelen en te overdrijven?

AAM: Het is een valse-vlag gebeurtenis. Er zijn kleine bevingen geweest, maar dat heeft geen verdere schade toegebracht dan dat er zich al voordeed, en zich een jaar geleden voorgedaan heeft.

SB: Oké. Ik dacht dat dit waarschijnlijk het geval was. En dank U voor de bevestiging.

De verkiezing op 6 November: Zal het een schone verkiezing zijn, of zullen de duisteren proberen het te stelen door fraude en corruptie?

AAM: Wel, je hebt al een grote hoeveelheid aan spelletjes spelen gezien, heb je dat niet?

SB: Ja.

AAM: Welnu, Ik vraag het aan een ieder van jullie, jullie weten dat wij heel erg druk geweest zijn, omdat dit een belangrijke verkiezing is. Welnu, wij hebben gezegd dat het niet uitmaakt wie er verkozen wordt, omdat Barack Obama zijn rol door zal gaan. Maar laat ons erg duidelijk zijn: het is ons plan dat deze verkiezing in zijn voordeel uitvalt. Wij zouden een ieder van jullie willen vragen om de blauwe vlam van Licht, van waarheid, van integriteit, van verandering, van hoop in het hart van de kiezers te sturen, niet alleen de kandidaten, niet slechts alle van de kandidaten, maar ook naar ieder persoon die stemt.

Er is al een grote hoeveelheid van verdraaiingen en openlijke leugens geweest. Er is al een grote hoeveelheid van wat jullie noemen, van manipulatie, hanky-panky (gesmoezel/geflikflooi) geweest. Dat ben ik…, speels zijnde. Dus ja, er is een bepaalde graad van vervorming, en er is een bepaalde graad…… Het is gebaseerd op het verlangen, niet zozeer van de duisteren, maar van diegenen die hebzuchtig zijn, die wensen in controle te zijn, die zich aan het oude vastklampen.

Het is niet noodzakelijkerwijs dat zij deel uitmaken van een georganiseerde macht, hoewel sommigen van hen dat zijn. Maar het is een verlangen van mensen die, vanwege vrees, bang zijn om het oude los te laten. Wel, dat is onfortuinlijk, omdat het tijd is om het oude los te laten. En wij willen dat zij zoveel mogelijk hulp krijgen, om eenvoudig te zien wat van waarheid is, wat van hoop, wat van belofte, en wat van verandering is.

SB: Oké. Dank U. Zijn de opiniepeilingen betreffende de verkiezing betrouwbaar, of zijn zij gemanipuleerd?

AAM: Zij zijn gemanipuleerd.

SB: Dus degenen die Romney de voorsprong/leiding geven, hebben zij het juist, of niet?

AAM: Nee, zij hebben het niet juist. Maar begrijp, dit is gevaarlijk, om mij dit te vragen. En de hele onderneming is gevaarlijk. En natuurlijk is dat de hele kwaliteit van uitvlucht, en het element van leugens en duisternis. Omdat wanneer mensen dergelijke opiniepeilingen lezen, dan nemen zij aan dat het waar is. En het heeft uiteraard een impact op hen voor het doen van een tweede, niet een voelende, niet een vertrouwende, maar een tweede overdenken van hun mening, dat kan zijn dat zij het fout hebben met hun keuzes en het kan zijn dat zij de massa volgen en instemmen met de opiniepeilingen.

Dus wat wij vragen is om diep in je hart te kijken in plaats van naar externe machten die uitgeput zijn.

SB: Prima. Dat is een goed advies.

Ik zou naar NESARA en Disclosure willen terugkeren. Mijn vrouw liep onlangs haar bank binnen en slechts twee kassiers en een manager waren aanwezig. En de manager vertelde dat de mensen ontslagen waren, maar ik vermoed dat zij getraind worden voor NESARA. Wat is juist, Heer?

AAM: De mensen worden getraind voor de verschuiving en veranderingen. Dat is absoluut juist.

SB: Wel, dat is goed om te weten. Wat telt voor wat lijkt een vertraging met NESARA te zijn, gezien Uw laatste update?

AAM: De menselijke wezens, en ik spreek niet echt tegen jullie luisteraars, omdat ik hen vanavond kan horen. Ik kan hen van over de gehele wereld horen zeggen, "Dit is niet zo, Michael. Breng het tot stand." En, mijn dierbare vrienden, Ik ben het met jullie eens. Maar er is ook een grote hoeveelheid van het menselijke ras die het nog steeds leven, en zich vastklampen aan - inclusief Lichtwerkers, Lichthouders - de overtuiging dat zij in gebrek/armoede, dat zij in behoefte zijn. En de kern hiervan is natuurlijk verdienstelijkheid.

En vele van diegenen die buiten de wat wij zouden noemen Lichtwerkersgemeenschap leven, die één van beide geloven dat zij vast willen houden aan dat wat zij hebben, of dat zij enige vorm van gelijkstelling niet willen. En dan zijn daar diegenen die, natuurlijk, ook vasthouden aan het geloof dat zij verarmd zijn.

Dus het is het loslaten van de vooroordelen. Want waar jullie aan kunnen denken als het mechanisme van restoratie - merk op dat ik het woord NES-ara of Ne-SARA niet gebruik; Ik gebruik de term restoratie - het mechanisme van restoratie, van vervulling, is al op diens plaats. Dus weet dat. Dus als jullie binnenin jullie hart enige sliert, enige schaduw, enige twijfel vinden, kan ik jullie vragen, mijn dierbare broeders en zusters, het aan te steken met mijn blauwe vlam, het aan te steken met jouw roze vlam, het aan te steken met de Violette Vlam van St. Germain. Geef het aan de Moeder, geef het aan mij, maar houd het niet vast. We zijn er bijna. 

SB: Oké. Komt NESARA in beeld in President Obama's verkiezingscampagne? Wordt het behandeld als een deel van die campagne? Of restoratie?

AAM: Ja. En dat is alles wat wij daarover kunnen zeggen.

SB: [lacht] Oké. Ik zal U er niet meer naar vragen. Heel goed. Dank U voor dit. Wat is de laatste update die U ons over Disclosure kunt geven, alstublieft?

AAM: Wel, je moet begrijpen, omdat jullie sterrenbroeders en zusters niet alleen erg druk zijn, zij zijn ook heel erg ongeduldig! En weet je, als er een kwaliteit aan onze zijde van ongeduldig zijn bekend was, zou ik je kunnen vertellen dat wij ook ongeduldig zijn. Maar wij hebben die ervaring niet. Maar hebben wij de kwaliteit van opwinding, van anticipatie, of vreugde? Ja, dat hebben wij.

En begrijp over wat wij vandaag tegen jullie zeggen, dat NESARA en Disclosure vervlochten zijn, verstrengeld zijn, en zij gebeuren in combinatie met elkaar. Zullen wij er hier bij gaan zitten en jullie over alle details vertellen? Nee, want wij willen niet dat wie dan ook tussenbeide komt. Dat is te vaak gebeurd. Nee, wij zijn niet beïnvloed door de duistere krachten, en in feite, de meesten van de duistere krachten zijn in deze tijd in een vorm van indamming (containment).

Maar laat ons gewoon zeggen dat beide van deze zeer nabij zijn. Laat me teruggaan naar wat jullie hebben gedaan en wat jullie doen. En ik wil dat jullie voelen, in jullie harten, met ons deze nacht, hoe deze gemeenschap - en Ik spreek over de breedste gemeenschap, de houders van liefde, de dienaren van het Licht, niet slechts op de 2012 Scenario, niet slechts op Inlight Radio, hoewel jullie de standaard dragers zijn geweest - jullie allemaal ongeacht wat dan ook voorwaarts duwen. Jullie staan niet toe dat waar jullie aan zouden denken als de status-quo van de oude Aarde om jullie af te remmen, laat staan jullie te stoppen.

Jullie zijn voorwaarts gegaan als mijn legioen van blauw, jullie zelf verklarend, verantwoordelijkheid op je nemend, de leiding op je nemend. Dat is waar de verandering vandaan komt. Jullie zijn de verschuiving. Dus zal het niet gestopt worden. Dat is waarom de Moeder het belang jullie plan binnenin het Plan benadrukt. Je kunt denken dat je slechts één klein persoon bent, één individu in het midden van het moeras van de mensheid, en dat zovelen niet willen horen wat jij te vertellen hebt en niet zullen luisteren of niet zullen willen weten over wat er gaande is. Maar je gaat door om deze energie vast te houden en om het sowieso te verkondigen.

Dit beïnvloedt de verandering. Dit is het nieuwe. Jullie zijn het Nova Wezen, een ieder van jullie. Het is niet dat jullie wachten op jullie sterrenbroeders of zusters of één of andere regeringsagentschap te zeggen, "Oh, jullie Sterrenbroeders en Zusters zijn hier." Je hebt dit geweten, in jouw hart en in jouw botten, decennia lang. Ja, het is prachtig om bevestiging te hebben. En jullie kunnen de dag niet afwachten wanneer dat helder en vrij is. Maar jullie zijn er niet afhankelijk van. Jullie zijn voorwaarts gegaan, en jullie gaan daarmee door, want wij zijn in partnerschap.

Het het verandert het volledige landschap, het milieu, de façade van waar je op Gaia leeft. Onderschat niet wat jullie doen, zelfs als alles wat je doet, of alles dat je denkt dat je doet, eenvoudig het vasthouden van Licht en Liefde is. Denk eraan, de sleutel tot Ascentie is Liefde. Zijn er andere handelingen die jullie zullen ondernemen? Natuurlijk. Maar de sleutel, het kaartje, is Liefde.

SB:  Dank U, Heer.

Als we nu naar (containment) indamming kunnen gaan, als een manier van het beter begrijpen van indamming, zou U de zaak van Myanmar, of Burma kunnen nemen, en uitleggen hoe indamming het militaire regime daar beïnvloed heeft en geholpen heeft om het open te stellen?

AAM: Wel, jullie zien de veranderingen, en soms zijn zij niet zo snel als je ze graag gezien zou hebben. En jullie zullen dit in feite zien… Sommige van de meest venijnige, of koppige, regimes zijn diegenen die militaire junta's, dictatorschappen zijn, samen met diegenen die gebaseerd zijn in een geloof van controle.

Begrijp nu ook - en Burma is een heel goed geval/voorbeeld - dat wanneer een groep van militairen, of het nu een kleine groep, of een grote groep of een individu is, tot overeenstemming komt door indamming, door gepenetreerd te worden door het Licht, wat zeer intens is, dat zij verschoven zijn, dan zal geen van hen zo halsstarrig zijn over het implementeren van de verandering van het Licht als diegenen die door het licht bekeerd zijn.

Dus wat jullie zien, en wat jullie beginnen te zien, is een volledige ommekeer. En je kijkt ernaar, en je vraagt je af, "Hoe kon dat mogelijk zijn?" Maar omdat zij al de voorkeur hebben om zeer medevoelend te zijn, zal ik zeggen, over het plaatsen van hun geloofssystemen op anderen, wanneer zij bekeerd zijn tot het Licht dan zijn zij ook zeer bezorgd dat te delen en los te laten, maar zorgen ervoor dat iedereen in de pas loopt met het Licht.

Het is ietwat ironisch, als je er echt over nadenkt. Maar het is effectief.

SB: Heel goed, Heer. Ik heb een lezer die wil weten of de Britse Minister David Cameron ingedamd is.

AAM: Hij is in een ietwat milde indamming geweest. En wij hebben eerder de analogie gebruikt van diverse niveaus die jullie op Aarde hebben van opsluiting. Dus jullie kunnen aan David Cameron denken als dat hij eenvoudig een dagpas heeft.

SB: Een Dagpas. Hoe is het mogelijk? De recente beslissing om Gary McKinnon niet uit te leveren, was dat een impact van de indamming van de Minister van Binnenlandse Zaken?

AAM: Ja, dat was het.

SB: Dus dat was een voorbeeld van een handeling die door indamming beïnvloed werd.

AAM: Ja, dat is het. En jullie gaan velen van deze zien.

SB: Heel goed.

AAM: Wat jullie ook niet zien zijn de agressieve acties, de oorlogshandelingen, die plaats gevonden zouden hebben als vele van deze mensen niet ingedamd geweest zouden zijn. Dus het is een negatief bewijs, wat zeer moeilijk te begrijpen is voor menselijke wezens omdat het niet duidelijk aan jullie beschikbaar is. Wij zeggen dat niet op een kritische manier, maar er zijn gebeurtenissen die plaats hadden kunnen vinden die niet plaats hebben vonden vanwege indamming.

SB: Kunt U ons vertellen wat voor algemene typen van gebeurtenissen waar wij mogelijk naar zouden willen kijken als bewijs van indamming?

AAM: Wat jullie zullen zien is een geleidelijke - wel, niet erg geleidelijk - terughoudendheid van het gebruik van macht en geweld tegen de gemeenschap, specifiek terughoudendheid van geweld, terugtrekking van agressieve oorlogsvoering, een zachter gevoel namens het leiderschap naar diegenen toe waarvan zij geloven dat zij heersen of verantwoordelijk zijn.

SB: En ik zou aannemen dat de volledige organisatie genaamd de Bilderberger en de Driezijdige Commissie en Raad van Buitenlandse Relaties allemaal onder indamming/containment staan. Is dat juist?

AAM: Dat is juist. Wat jullie zien is minder civiele onrust. En waar je civiele onrust ziet, wat je dan ook ziet is dat de populatie zegt - niet vanwege de indamming, maar eenvoudig omdat zij ook door de verschuiving heen gaan, en zij gevuld zijn met Liefde - dus jullie zien ook, gelijk en parallel met indamming lopend, dat de populatie zegt, "Wij zullen controle niet accepteren."

SB: Juist. Heer, U zei een tijdje geleden dat er geen klonen op de planeet waren. Maar er werd misschien drie jaar geleden gezegd dat Hillary Clinton een kloon was, en ander mensen werden genoemd als zijnde klonen, inclusief George Bush, geloof ik. En foto's van hem in China werden aangehaald om dat te bewijzen. Waren zij ooit klonen? En als er geen klonen hier op de planeet zijn, zijn sommige mensen dan verdwenen? Zijn zij vervangen door Walk-ins? (iemand die de plaats van de originele 'bewoner' van een lichaam, na onderbewust overleg en overeenstemming, inneemt)

AAM: Er zijn walk-in situaties. Er zijn op dit moment geen klonen zoals jullie op Aarde over die term denken, omdat een ieder die op dit moment op de Aarde is op één of ander niveau een hybride combinatie is, waar wij eerder al eens over gesproken hebben; iedereen die aanwezig is is beschikbaar om door Ascentie heen te gaan. Zal iedereen daarvoor kiezen? Wij houden die kans definitief open. Klonen zouden niet toepasselijk zijn voor Ascentie, dus zijn zij verwijdert.

SB: Prima. Wel, twee vragen daarover: De mensen die zeiden dat Hillary Clinton en George Bush klonen waren zeggen of impliceren dat deze mensen dood zijn; alleen de kloon blijft over. Dus dat is de eerste vraag.

De tweede vraag is, er zijn een paar mensen die hier zijn als sterrenzaden en bestaan in een gekloond lichaam. En ik haal Elly Miser als één voorbeeld aan. Zij is hier nog steeds. Dus neem ik aan dat U alleen spreekt over de duistere klonen. Is dat juist?

AAM: Je spreekt over duistere klonen, maar wij gebruiken ook niet…. Bijvoorbeeld, de sterrenzaden die in de vorm zijn, zijn volledige walk-ins. Dus laten wij die differentiatie niet maken. Hillary Clinton is zichzelf. George Bush is nog nooit zichzelf geweest!

SB: [lacht] Ik weet het. Sommige lezers zullen het laatste commentaar verkeerd begrijpen, Heer. Hij is geen kloon, correct?

AAM: Hij is geen kloon.

SB: Oké. [lacht] Dank U. Dus haalde U een grapje uit toen U zei dat hij niet zichzelf is?

AAM: Je weet dat er in deze situatie een paar walk-ins geweest zijn. Dus het wezen dat George Bush op dit moment is zal blijven tot aan de tijd dat de Ascentie zich voordoet.

SB: Heel goed. Ik neem aan dat wat U zegt is dat George Bush in een walk-in situatie verkeerd.

AAM: Dat is correct.

SB: Oké. Dank U, Heer.

Kunt U ons vertellen waarom de burgeroorlog in Syrië doorgaat? Is het vanwege karma dat opgeruimd wordt? Of wat is de reden hiervoor?

AAM: Nee, dat is het niet. Er is enige residu aan karma, maar nee, daar gaat het niet over. Het is een opoffering. Het is een zeer brute onderneming, en het moet als een banvloek handelen naar vele menselijke wezens op de planeet die eenvoudig dit type van gedrag afkondigen, dit type van onderdrukking, van slachting, van misbruik, om niet acceptabel te zijn. Dus het is geen reiniging van karma; het is een katalysator voor een absolute verandering van gezindheid.   

SB: Dat is een groot offer, is het niet?

AAM: Het is een tragische opoffering.

SB: Dank U. De tijdelijke regeringen - kunt U ons een beetje vertellen over hoe dat zich zal gaan ontwikkelen? Er zullen tijdelijke regeringen komen. Er zal een ontspanning van grenzen zijn. Hoe zal zich dat gaan materialiseren?

AAM: Wij kunnen je niet alle verschillende scenario's vertellen die zullen komen. Wat jullie zien als een tijdelijke regering is een beetje een slecht gekozen term. Dus ja, zullen er op sommige plaatsen mensen, leiders zijn, die daar geplaatst zullen worden om met de overgang naar een meer vredevolle, genereuze wereld te helpen? Het antwoord is ja. Maar het is niet dat wij mensen brengen en hen gewoon in hun plaats laten vallen.

Dit zijn individuen die betekenisvolle rollen en hulpvaardige rollen binnen dit hebben gehad en hun gebied van interesse is politiek en regering, maar niet politiek en regering van het oude rijk, maar van het nieuwe rijk.

Dus er zijn veel lichtwerkers die zichzelf in rollen zullen aantreffen of, kunnen wij zeggen, tijdelijke beheerder. Wij spreken niet over individuen die geen ervaring of begrip hebben van hoe een vredevolle overgang plaats kan vinden, en ik bedoel vrede in diens ware betekenis.

Dus de tijdelijke regeringen, waar nodig…., en het is zeker niet nodig in ieder land, omdat er al vele regeringen zijn die al weten dat er een verschuiving onderweg is, en die meer dan meewerkend en enthousiast zijn om te helpen met de veranderingen die nodig zijn. Denk er ook aan, als wij hierover praten, jullie praten over collectieven die verhoogd zijn naar een hoger rijk van begrip, naar een hoger rijk van bestaan, naar een ander rijk van hart.

Dus al deze verlangens, al deze gehechtheden tot wat jullie zien als de verkeerde paradigma's, de verkeerde rasters, de verkeerde geloofsystemen gehecht aan oude vormen van regeren zijn weg. Welnu, kunnen er velen zijn die, als zij door de verschuiving heen gaan, zeggen, "Ik heb absoluut geen interesse of een roeping om deel te nemen aan de regering?" Ja. Er zullen overvloedig mensen zijn die zeggen "Ik heb daar zoveel energie ingestopt en ik wens om de teugels aan iemand anders te overhandigen."

Dus er zal een grote hoeveelheid aan flexibiliteit zijn in termen van wie er wat onder handen heeft. Maar het doel hiervan is niet om massale chaos te creëren, niet om angst te creëren, want dat is van het oude. Dus wanneer je denkt aan tijdelijke regeringen, denk eenvoudig aan burgers die naar voren stappen met een deskundigheid, de kennis en het juiste kader van geest en hart om met het verankeren van het nieuwe te helpen.

Waar jullie aan denken als politieke processen zal erg verouderd zijn. Nee, wij bedoelen niet dat wat jullie denken en koesteren als democratische processen niet op hun plaats zullen zijn. Natuurlijk zullen zij dat want het is de enige manier wanneer het collectief in een eenheidsstaat van hart is. Maar waar jullie aan denken als regering zal enorm verschuiven. Het zal verre meer van een rol van beheerder zijn dan een rol van autoriteit of bewaker.

Dus daarom zal het type persoon die geïnteresseerd is in het bestuur ook dramatisch anders zijn.  

SB: Daar kijk ik naar uit. Ik heb nog twee overblijvende vragen voor U. Ik zal hen nu noemen en U kunt hen in de volgende tien minuten naar wens opdelen.

Eén is, er zijn mensen die lijken te haten, of op mensen neer lijken te kijken. En soms noemen wij hen "racisten", en soms noemen wij hen "fundamentalisten". Zij kunnen mensen haten vanwege de kleur, zij kunnen mensen haten vanwege een ander geloof; zij kunnen mensen haten waarvan zij menen dat zij terroristen of wat dan ook zijn. Maar zij komen vanuit een positie van afkeer of neerkijken op anderen.

Wat gaat in de volgende twee maanden hun lot zijn? Zullen zij bijvoorbeeld een moeilijke tijd gaan krijgen? Hoe kunnen wij hen helpen om vanuit die positie vandaan te komen en over te gaan in een positie van liefde? Dat is mijn eerste vraag.

De tweede vraag is, U heeft vaak gezegd…. Wel, Ik denk dat U het tegen mij gezegd hebt, "Steve, jij bent in 5D." Ik ben me er niet bewust van over hoe ik in 5D ben. Wat betekend het om tegen iemand te zeggen dat zij of in de vierde of in de vijfde dimensie, of zelfs hoger zijn, wanneer zij in een fysiek lichaam zijn dat misschien niet getransformeerd is?

Hoe weet ik dat ik in 5D ben? Hoe weten anderen dat zij op de plaats zijn waar zij zijn? Dus dit zijn mijn twee vragen voor de overblijvende tijd, Heer.

AAM: Laat ons eerst spreken over de vreselijke - en ik gebruik 'vreselijke' in diens meest ware betekenis - vreselijke kwestie van racisme, of haat, of controle. Want alle racisme, alle fanatisme, of het nu politiek of religieus of economisch is - er is nog steeds een enorme hoeveelheid aan economisch fanatisme op jullie planeet, en jullie zien het iedere dag - wordt gekweekt vanuit een zeer eigenaardige mix, en het is gekweekt vanuit angst, verworven recht, en wat jullie kunnen kiezen te noemen karma en waar het naar zal refereren als één of andere doorsijpeling van een vorig-leven.

Deze mensen gaan een hele erge moeilijk tijd hebben als zij ervoor kiezen om te weerstaan en te vechten. En dat is waarom wij een ieder van jullie vragen er zeker van te zijn dat jullie de zenders en de uitstralers zijn, maar dat jullie niet betrokken raken in dat moeras van chaos, dat zij ongetwijfeld creëren en zullen creëren.

Het stamt allemaal af vanuit een gebrek van zelfwaarde en zelf Liefde, Een onbekendheid van verdienstelijkheid en van waarde. Want als jij in je hart bent en je weet, innerlijk, diep, volledig van jouw verbinding met de Ene, van jouw goddelijkheid, en dat je die Liefde niet op een kunstmatige manier bezit, waar wij vaak getuige van zijn op jullie planeet…, het is verbeterd, maar het is er nog steeds. Wanneer er echt Liefde is kan er geen haat of afschuw zijn voor diegenen die je als minder dan acht of aanwijst.

Het is zo'n absurd concept, dit. Begrepen wij niet de verschillende niveaus en de emanaties; dan zouden wij eenvoudig met onze hoofden schudden. Dus zal dit van hen losgewrongen worden? Zij hebben een keuze, en, als zij kiezen door te gaan zich daaraan vast te klampen, dan natuurlijk is de keuze dat zij ergens andere herplaatst worden. Maar wat ik ook zeg, individueel - en jullie denken, "Hoe kan je dit doen, Michael, individueel tot miljoenen op miljoenen van miljoenen van mensen?" Wel, Ik stel voor dat jullie dat aan ons overlaten. Zij zullen hun confrontaties met hun ego's krijgen, en zij zullen ook hun kansen hebben om hun goddelijkheid te zien en de gelijkheid van alle wezens te erkennen.

Voor velen, zal het extreem oncomfortabel zijn. Maar het is nodig. Dat is waarom wij aangemoedigd hebben dat zovelen het werk doen, zodat je niet op de laatste minuut op deze manier losgewrongen wordt. Dat is gedeeltelijk waar Syrië over gaat. Dat is waar Milala in Afghanistan over gaat. Het is de keuze, voor mensen om daarnaar te kijken en te zeggen, "Hoe kan dit zo zijn? En hoe kon ik een dergelijke haat in mijn hart houden?"

Welnu, deze voorbeelden zijn bij jullie steeds maar weer opnieuw naar boven gebracht. De schietpartijen, lang geleden, Martin Luther King, de vrijheidsvechters, de executies, in Iraq en Iran. Dit zijn de spiegels die omhoog gehouden worden aan diegenen die denken beter te zijn dan, want dat is het eindresultaat van haat en verworven recht.

Het is beklagenswaardig.

SB: Heer, zou ik even kunnen onderbreken op dit moment en zeggen dat er foto's geproduceerd zijn die suggereren dat Milala's beschieting geënsceneerd was. Er is een foto van haar waarop zij geen keelverwonding heeft. Er is een foto van haar dat zij naar de helikopter loopt, was het geënsceneerd, of niet?

AAM: Nee, het was niet geënsceneerd. Het was een brutale aanval.

SB: Oké. Dank U.

AAM: Was het door ons geënsceneerd? Ja!

SB: Wat bedoelt U daarmee, Heer?

AAM: Ik bedoel dat het een kans is. Is het echt in de fysieke vorm? Ja. Is het echt in termen van een kans voor de mensen om te zeggen, "Dit type van vervolging moet eindigen"? Ja.

Welnu, hoe je weet dat je in de vijfde dimensie bent is jouw gebrek aan interesse in de derde.

SB: Dat is nuttig. Dus ik hoef niet aan te nemen dat ik ineens in staat zal zijn om door gedachte te creëren, of bi-localiseren.

AAM: Dat doe je al.

SB: Doe ik dat, Heer?

AAM: Kijk naar wat je gecreëerd hebt!

SB: Uh-huh.

AAM: En kijk naar wat je iedere dag met mij gecreëerd hebt!

SB: Oké.

AAM: Lief hart! Hoe kan je zeggen dat je niet creëert?

SB: Wel, Ik denk, ik vermoed dat mijn gevoel van wat het betekend om in de vijfde dimensie te zijn nog niet goed ontwikkeld is.

AAM: En alles dat je hoeft te doen is groter te dromen.

SB: Dat zal ik.

AAM: En je beoefend dat al.

SB: Ja! Ik zal groter gaan dromen. Oké. En U zegt dat als ik groter droom dan zal ik zien dat de resultaten groter zijn?

AAM: Je zult de resultaten zien. Dus vraag ik aan een ieder van jullie, net zoals ik jou heb gevraagd om het volledige electoraat van de Verenigde Staten van Amerika te nemen. Welnu, dat is een grote droom, om waarheid in hun harten te plaatsen, niet om hen te vertellen voor wie zij moeten stemmen, maar om eenvoudig Liefde en Vrede en Waarheid in te boezemen.

SB: Dank U, Heer. Het is prachtig om u hier te hebben.

AAM: En ik ben dankbaar om hier te zijn. Ga met mijn liefde. Kom en speel met mij, dierbaren!

SB: Dat zullen we, Heer.

AAM: Vaarwel.

SB: Vaarwel.

[einde]

Vertaling: Cobie de Haan

http://www.the2012scenario.com/

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten